Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Turkkin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-huhtikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Turkkiin (4890) 2020 tammi-huhtikuu

2020 1-4
milj. $
2019 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet144.6 187.3 -22.8
00. Elävät eläimet2.4 1.7 36.7
01. Liha ja lihatuotteet3.7 9.0 -58.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat1.1 0.8 35.1
03. Kala- ja kalavalmisteet0.3 0.5 -50.3
04. Vilja ja viljatuotteet14.3 1.9 671.4
05. Hedelmät ja kasvikset87.8 115.3 -23.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.3 0.2 18.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.2 0.4 -40.5
08. Rehuaineet28.0 53.3 -47.5
09. Erinäiset elintarvikkeet6.9 4.5 55.8
1. Juomat ja tupakka17.1 8.3 107.1
11. Juomat7.9 4.4 81.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet9.2 3.9 135.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat729.9 654.3 11.6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at1.1 1.1 6.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1.4 1.5 -1.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi9.3 8.2 14.5
24. Puutavara ja korkki10.5 11.0 -4.7
25. Paperimassa52.2 54.6 -4.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet311.10 266.3 17.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat3.8 3.8 -0.2
28. Malmit ja metalliromu333.10 302.9 10.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet5.10 5.3 12.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta599.4 298.7 100.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.125.4 42.8 193.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet37.1 67.0 -44.7
34. Kaasut437.0 188.10 131.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat15.0 9.1 66.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat7.8 5.5 42.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat7.2 3.5 105.5
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.2 0.2 -0.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet443.9 431.6 2.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet160.6 138.1 16.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet4.3 3.5 24.9
53. Väri- ja parkitusaineet3.9 4.7 -17.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet75.6 98.0 -22.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet9.6 10.4 -7.8
56. Lannoitteet, valmistetut7.1 2.2 221.7
57. Muovit, valmistamattomat134.2 128.7 4.3
58. Muovit, valmistetut14.1 13.1 8.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet34.9 33.4 4.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan159.1 158.6 0.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.3 0.1 457.4
62. Kumituotteet5.9 6.9 -14.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut2.8 1.7 64.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä36.9 22.3 65.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet7.1 11.3 -37.1
66. Kivennäisainetuotteet14.7 15.3 -4.1
67. Rauta ja teräs18.3 31.7 -42.3
68. Muut metallit22.1 24.9 -11.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista51.3 44.7 14.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,905.6 1,129.7 68.7
71. Voimakoneet ja moottorit78.1 77.5 0.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet28.5 22.10 24.2
73. Metalliteollisuuskoneet16.1 19.2 -16.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet65.4 74.1 -11.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet30.2 31.3 -3.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet48.4 64.5 -24.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet95.5 118.3 -19.3
78. Moottoriajoneuvot91.8 98.4 -6.8
79. Muut kuljetusvälineet1,452.1 623.8 132.8
8. Erinäiset valmiit tavarat154.3 159.8 -3.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.2 2.6 -56.6
82. Huonekalut6.8 7.4 -9.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.4 0.4 -21.4
84. Vaatteet2.3 4.1 -43.2
85. Jalkineet0.4 1.7 -77.4
87. Kojeet,mittarit yms.89.3 93.6 -4.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot9.6 8.4 15.0
89. Muut valmiit tavarat44.7 42.1 6.3
9. Muut tavarat70.7 64.4 9.9
93. Erittelemätön35.8 32.3 10.6
97. Kulta, ei monetaarinen3.10 4.4 -8.9
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind31.1 27.8 12.0
Kaikki ryhmät yhteensä4,239.2 3,101.4 36.7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Turkista (4890) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-huhtikuu

2020 1-4
milj. $
2019 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet267.2 294.3 -9.2
00. Elävät eläimet0.1 0.1 -58.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat1.5 1.3 19.6
03. Kala- ja kalavalmisteet13.5 13.6 -0.3
04. Vilja ja viljatuotteet33.3 46.5 -28.4
05. Hedelmät ja kasvikset135.7 152.7 -11.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja36.6 35.9 1.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä21.9 20.3 8.3
08. Rehuaineet12.2 11.7 4.0
09. Erinäiset elintarvikkeet12.7 12.5 1.1
1. Juomat ja tupakka50.9 24.4 108.9
11. Juomat1.3 1.6 -20.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet49.6 22.8 117.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat74.3 65.5 13.5
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0.1 -80.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet2.4 2.2 10.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.4 -99.4
24. Puutavara ja korkki0.4 0.1 298.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet16.2 16.6 -2.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat47.5 32.6 45.7
28. Malmit ja metalliromu2.1 8.2 -74.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet5.8 5.6 4.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta85.6 125.9 -32.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet84.1 105.1 -20.0
34. Kaasut1.5 20.9 -92.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat21.6 24.6 -12.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat21.6 24.6 -12.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet139.3 130.6 6.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet21.6 23.6 -8.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet34.5 31.9 8.2
53. Väri- ja parkitusaineet7.9 3.3 141.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1.3 3.7 -64.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet26.8 12.9 107.7
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0.1 322.5
57. Muovit, valmistamattomat8.7 21.5 -59.7
58. Muovit, valmistetut32.3 30.7 5.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet6.4 3.3 95.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1,064.4 1,050.9 1.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat2.2 3.1 -31.0
62. Kumituotteet57.1 69.5 -17.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut5.3 2.9 83.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä27.5 16.6 65.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet433.2 389.3 11.3
66. Kivennäisainetuotteet248.1 236.1 5.1
67. Rauta ja teräs101.9 103.6 -1.7
68. Muut metallit75.2 104.3 -27.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista114.3 125.8 -9.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,006.9 987.1 2.0
71. Voimakoneet ja moottorit208.10 182.6 14.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet84.3 61.8 36.5
73. Metalliteollisuuskoneet14.6 21.3 -31.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet147.5 145.1 1.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet2.2 1.2 79.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet4.9 7.9 -37.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet149.3 141.1 5.8
78. Moottoriajoneuvot267.0 296.9 -10.1
79. Muut kuljetusvälineet128.4 129.6 -0.9
8. Erinäiset valmiit tavarat530.1 516.1 2.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet7.7 6.9 12.4
82. Huonekalut88.4 47.7 85.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.5.3 4.5 18.2
84. Vaatteet180.4 215.4 -16.3
85. Jalkineet5.4 5.7 -4.8
87. Kojeet,mittarit yms.14.5 20.5 -29.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot4.5 3.6 28.4
89. Muut valmiit tavarat224.2 212.3 5.6
9. Muut tavarat185.3 198.3 -6.5
93. Erittelemätön135.2 156.10 -13.9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen15.1 0.5 ..
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry35.2 40.9 -14.0
Kaikki ryhmät yhteensä3,425.1 3,417.2 0.2

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu