Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Turkin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Turkkiin (TR) 2020 tammi-marraskuu

2020 1-11
milj. $
2019 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet470.3 529.1 -11.1
00. Elävät eläimet3.8 2.9 33.8
01. Liha ja lihatuotteet9.3 23.6 -60.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat5.7 3.2 81.5
03. Kala- ja kalavalmisteet0.9 1.7 -48.0
04. Vilja ja viljatuotteet16.10 3.7 360.4
05. Hedelmät ja kasvikset246.9 319.9 -22.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.6 0.6 3.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.1 1.5 -30.1
08. Rehuaineet162.2 154.10 4.7
09. Erinäiset elintarvikkeet23.1 17.4 33.3
1. Juomat ja tupakka31.3 17.0 83.7
11. Juomat16.7 11.9 41.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet14.6 5.2 180.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat1,754.6 1,813.8 -3.3
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at3.4 1.10 72.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1.8 1.10 -10.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi20.2 21.6 -6.5
24. Puutavara ja korkki20.3 24.2 -15.9
25. Paperimassa127.2 153.7 -17.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet564.7 624.8 -9.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat8.10 10.0 -10.3
28. Malmit ja metalliromu996.1 962.10 3.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet12.3 12.9 -4.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1,194.8 702.3 70.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.262.0 191.5 36.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet118.5 124.4 -4.7
34. Kaasut814.4 386.6 110.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat23.5 18.1 30.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat10.7 10.10 -2.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat12.6 6.8 86.4
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.3 0.4 -33.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet1,116.3 1,136.6 -1.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet445.7 367.5 21.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet11.8 14.3 -17.7
53. Väri- ja parkitusaineet10.4 13.3 -22.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet168.7 231.9 -27.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet23.1 26.9 -14.1
56. Lannoitteet, valmistetut9.6 5.5 74.6
57. Muovit, valmistamattomat333.1 337.3 -1.2
58. Muovit, valmistetut32.2 33.6 -4.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet82.2 106.6 -23.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan377.2 416.2 -9.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat1.0 0.2 540.6
62. Kumituotteet16.1 16.9 -4.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut6.3 5.2 21.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä93.3 79.7 17.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet18.10 27.9 -32.1
66. Kivennäisainetuotteet30.9 43.6 -29.2
67. Rauta ja teräs42.8 54.7 -21.8
68. Muut metallit45.7 63.6 -28.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista122.5 124.8 -1.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet3,673.9 3,892.2 -5.6
71. Voimakoneet ja moottorit198.2 229.2 -13.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet127.10 85.5 49.8
73. Metalliteollisuuskoneet39.8 39.5 0.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet169.1 209.7 -19.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet76.8 90.9 -15.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet145.5 151.5 -4.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet270.8 310.3 -12.7
78. Moottoriajoneuvot191.3 278.3 -31.3
79. Muut kuljetusvälineet2,454.9 2,497.9 -1.7
8. Erinäiset valmiit tavarat430.5 486.5 -11.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet4.4 5.6 -22.3
82. Huonekalut10.7 19.2 -44.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.8 1.5 -45.0
84. Vaatteet6.0 10.4 -42.3
85. Jalkineet0.10 3.2 -70.6
87. Kojeet,mittarit yms.232.4 259.9 -10.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot20.10 19.7 6.6
89. Muut valmiit tavarat154.6 167.5 -7.7
9. Muut tavarat217.7 205.4 6.0
93. Erittelemätön86.8 113.1 -23.2
97. Kulta, ei monetaarinen54.8 17.1 220.8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain76.2 75.3 1.3
Kaikki ryhmät yhteensä9,289.6 9,216.8 0.8

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Turkista (TR) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-marraskuu

2020 1-11
milj. $
2019 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet748.7 707.4 5.8
00. Elävät eläimet0.2 0.2 13.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat5.4 4.1 32.7
03. Kala- ja kalavalmisteet35.9 35.9 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet104.7 112.2 -6.7
05. Hedelmät ja kasvikset360.3 341.1 5.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja101.0 98.8 2.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä73.7 57.4 28.4
08. Rehuaineet32.10 24.9 32.3
09. Erinäiset elintarvikkeet34.10 33.1 5.6
1. Juomat ja tupakka91.7 69.7 31.5
11. Juomat5.1 4.7 8.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet86.6 65.0 33.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat184.0 171.1 7.5
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0.1 -86.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet12.2 6.4 91.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.2 0.6 -74.5
24. Puutavara ja korkki0.6 0.3 94.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet35.6 42.9 -16.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat114.3 88.2 29.6
28. Malmit ja metalliromu6.8 16.9 -59.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet14.7 16.2 -9.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta281.4 490.7 -42.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet279.10 432.2 -35.2
34. Kaasut1.5 58.6 -97.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat58.6 54.2 8.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat58.5 54.1 8.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.2 0.2 2.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet488.3 379.4 28.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet40.9 74.9 -45.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet101.9 98.3 3.7
53. Väri- ja parkitusaineet19.5 12.6 55.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet6.8 7.5 -8.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet159.8 43.4 268.2
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0.1 322.5
57. Muovit, valmistamattomat22.2 47.6 -53.5
58. Muovit, valmistetut99.9 86.7 15.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet37.6 8.8 328.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan3,213.0 2,941.1 9.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat5.6 8.1 -30.3
62. Kumituotteet144.3 173.7 -17.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut19.1 9.10 91.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä116.5 58.1 100.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1,344.4 1,144.2 17.5
66. Kivennäisainetuotteet763.6 729.6 4.7
67. Rauta ja teräs255.5 221.6 15.3
68. Muut metallit223.10 261.3 -14.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista340.5 334.10 1.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet2,338.9 2,876.0 -18.7
71. Voimakoneet ja moottorit413.4 507.8 -18.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet214.7 269.6 -20.4
73. Metalliteollisuuskoneet43.9 53.2 -17.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet368.3 417.4 -11.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet5.1 4.2 23.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet18.3 22.4 -18.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet384.9 421.9 -8.8
78. Moottoriajoneuvot602.3 813.8 -26.0
79. Muut kuljetusvälineet288.3 366.0 -21.2
8. Erinäiset valmiit tavarat2,146.2 1,626.10 31.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet21.4 21.3 0.4
82. Huonekalut230.7 147.0 57.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.13.5 13.6 -0.7
84. Vaatteet711.5 611.6 16.3
85. Jalkineet13.1 13.9 -5.7
87. Kojeet,mittarit yms.32.4 51.2 -36.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot13.0 9.4 38.6
89. Muut valmiit tavarat1,110.9 759.3 46.3
9. Muut tavarat443.9 454.3 -2.3
93. Erittelemätön291.0 335.9 -13.4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 -9.8
97. Kulta, ei monetaarinen52.6 0.5 ..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta100.4 117.8 -14.8
Kaikki ryhmät yhteensä9,994.3 9,770.5 2.3

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu