Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Turkkin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-kesäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Turkkiin (4890) 2020 tammi-kesäkuu

2020 1-6
milj. $
2019 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet207.0 271.2 -23.7
00. Elävät eläimet2.4 1.9 25.8
01. Liha ja lihatuotteet5.4 11.7 -53.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat3.7 1.5 153.3
03. Kala- ja kalavalmisteet0.3 0.10 -73.3
04. Vilja ja viljatuotteet14.8 2.3 548.3
05. Hedelmät ja kasvikset108.9 137.9 -21.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.3 0.3 12.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.2 0.9 -77.4
08. Rehuaineet60.0 106.0 -43.4
09. Erinäiset elintarvikkeet11.4 8.2 40.0
1. Juomat ja tupakka20.3 9.2 121.3
11. Juomat8.8 5.0 77.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet11.5 4.2 173.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat1,038.2 1,109.6 -6.4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at1.8 1.5 19.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1.4 1.6 -10.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi11.7 11.6 1.0
24. Puutavara ja korkki15.1 13.0 16.0
25. Paperimassa77.2 80.10 -4.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet430.6 471.5 -8.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat5.1 5.5 -8.1
28. Malmit ja metalliromu488.4 518.1 -5.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet7.2 6.1 18.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta771.6 399.6 93.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.170.6 91.10 85.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet82.3 70.9 16.1
34. Kaasut518.7 236.8 119.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat18.8 11.7 60.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat8.1 7.8 4.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat10.5 3.8 176.6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.2 0.2 -18.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet586.8 653.1 -10.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet198.6 208.3 -4.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet6.2 8.2 -25.0
53. Väri- ja parkitusaineet5.3 7.4 -28.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet96.8 139.8 -30.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet13.8 14.4 -4.0
56. Lannoitteet, valmistetut7.5 2.7 182.6
57. Muovit, valmistamattomat188.10 204.0 -7.4
58. Muovit, valmistetut19.9 20.1 -1.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet50.0 48.5 3.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan220.4 229.7 -4.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.3 0.1 398.8
62. Kumituotteet8.5 9.6 -11.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut3.5 2.7 30.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä56.5 36.5 54.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet10.4 17.1 -39.1
66. Kivennäisainetuotteet20.4 22.0 -7.4
67. Rauta ja teräs20.8 37.4 -44.4
68. Muut metallit29.9 35.6 -16.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista70.5 69.2 1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet2,272.4 1,874.7 21.2
71. Voimakoneet ja moottorit101.2 124.7 -18.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet51.3 52.7 -2.7
73. Metalliteollisuuskoneet22.9 25.1 -8.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet94.0 121.9 -22.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet48.5 59.7 -18.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet78.8 87.6 -10.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet149.4 178.5 -16.3
78. Moottoriajoneuvot102.5 148.9 -31.1
79. Muut kuljetusvälineet1,624.0 1,075.9 50.9
8. Erinäiset valmiit tavarat230.8 297.10 -22.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.4 3.2 -59.1
82. Huonekalut8.3 10.7 -22.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.6 0.10 -45.0
84. Vaatteet2.7 5.4 -51.4
85. Jalkineet0.4 1.9 -79.2
87. Kojeet,mittarit yms.129.9 145.6 -10.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot13.1 13.8 -5.0
89. Muut valmiit tavarat74.9 116.8 -35.9
9. Muut tavarat101.6 96.5 5.3
93. Erittelemätön47.2 47.1 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen11.4 6.1 86.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain43.2 43.4 -0.3
Kaikki ryhmät yhteensä5,467.4 4,952.9 10.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Turkista (4890) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-kesäkuu

2020 1-6
milj. $
2019 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet407.4 425.7 -4.3
00. Elävät eläimet0.1 0.2 -49.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat2.8 2.1 33.1
03. Kala- ja kalavalmisteet17.7 19.8 -11.0
04. Vilja ja viljatuotteet54.2 70.1 -22.8
05. Hedelmät ja kasvikset206.9 215.9 -4.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja53.1 53.2 -0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä36.4 28.10 25.6
08. Rehuaineet16.8 15.10 5.2
09. Erinäiset elintarvikkeet19.9 19.8 0.4
1. Juomat ja tupakka62.1 38.5 61.4
11. Juomat2.5 2.7 -9.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet59.7 35.8 66.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat105.4 95.3 10.6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0.1 -68.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet3.9 3.1 25.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.5 -99.4
24. Puutavara ja korkki0.5 0.1 330.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet21.8 23.9 -8.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat69.5 47.10 44.9
28. Malmit ja metalliromu2.3 11.5 -80.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet7.7 8.5 -9.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta111.0 185.4 -40.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet109.5 152.4 -28.1
34. Kaasut1.5 33.1 -95.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat36.10 32.6 13.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat36.10 32.6 13.4
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 33.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet212.5 204.3 4.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet25.5 37.4 -31.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet54.9 49.6 10.8
53. Väri- ja parkitusaineet10.5 6.1 71.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet3.0 6.2 -52.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet48.3 21.4 126.5
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0.1 322.5
57. Muovit, valmistamattomat11.6 32.9 -64.8
58. Muovit, valmistetut45.1 45.7 -1.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet13.10 5.4 159.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1,560.6 1,594.1 -2.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat2.7 4.5 -39.0
62. Kumituotteet76.0 101.7 -25.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut8.3 5.6 48.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä54.1 27.6 95.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet609.2 587.5 3.7
66. Kivennäisainetuotteet364.10 381.3 -4.3
67. Rauta ja teräs153.2 135.1 13.4
68. Muut metallit124.2 158.3 -21.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista168.3 192.9 -12.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,324.9 1,541.1 -14.0
71. Voimakoneet ja moottorit261.9 253.1 3.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet109.2 123.7 -11.7
73. Metalliteollisuuskoneet22.6 31.3 -28.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet201.4 223.7 -10.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet3.3 1.8 85.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet7.7 10.6 -27.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet225.8 240.4 -6.1
78. Moottoriajoneuvot321.2 445.9 -28.0
79. Muut kuljetusvälineet172.3 210.9 -18.3
8. Erinäiset valmiit tavarat1,160.2 748.4 55.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet10.5 10.10 -4.1
82. Huonekalut119.7 74.10 59.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.6.10 6.7 3.5
84. Vaatteet304.9 317.8 -4.0
85. Jalkineet6.6 7.9 -16.4
87. Kojeet,mittarit yms.17.9 28.1 -36.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot6.2 4.7 30.5
89. Muut valmiit tavarat687.7 297.4 131.2
9. Muut tavarat238.1 268.8 -11.4
93. Erittelemätön175.3 207.0 -15.3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen15.1 0.5 ..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta47.7 61.3 -22.2
Kaikki ryhmät yhteensä5,218.7 5,133.7 1.7

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu