Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Turkin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-elokuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Turkkiin (4890) 2020 tammi-elokuu

2020 1-8
milj. $
2019 1-8
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet277.2 317.6 -12.7
00. Elävät eläimet2.6 2.1 22.1
01. Liha ja lihatuotteet7.2 12.5 -42.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat4.9 2.1 134.5
03. Kala- ja kalavalmisteet0.5 1.5 -69.4
04. Vilja ja viljatuotteet14.9 2.6 480.6
05. Hedelmät ja kasvikset123.1 162.4 -24.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.6 0.4 49.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.5 1.2 -64.0
08. Rehuaineet107.6 120.6 -10.8
09. Erinäiset elintarvikkeet15.9 12.6 26.7
1. Juomat ja tupakka24.2 11.5 111.9
11. Juomat11.1 6.7 66.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet13.1 4.8 175.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat1,414.9 1,459.0 -3.0
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at3.0 1.8 73.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1.5 1.6 -10.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi14.6 16.6 -11.8
24. Puutavara ja korkki17.1 15.2 13.1
25. Paperimassa98.3 109.3 -10.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet515.7 588.6 -12.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat6.5 7.8 -16.7
28. Malmit ja metalliromu749.2 711.2 5.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet9.3 7.3 26.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta902.2 524.3 72.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.220.5 127.3 73.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet92.7 97.4 -4.8
34. Kaasut589.1 299.7 96.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat22.1 12.4 79.3
41. Eläinöljyt ja -rasvat9.5 8.2 15.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat12.5 3.9 226.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.2 0.4 -45.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet794.1 826.8 -4.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet285.10 265.2 7.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet8.7 11.3 -23.6
53. Väri- ja parkitusaineet6.10 9.7 -28.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet125.9 168.9 -25.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet17.3 18.7 -7.6
56. Lannoitteet, valmistetut7.10 3.2 153.7
57. Muovit, valmistamattomat256.5 257.9 -0.5
58. Muovit, valmistetut23.9 24.8 -3.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet61.3 67.5 -9.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan292.5 301.6 -3.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.5 0.1 447.3
62. Kumituotteet11.7 12.8 -8.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut4.6 3.4 33.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä70.8 56.5 25.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet13.5 20.10 -35.8
66. Kivennäisainetuotteet24.3 29.0 -16.4
67. Rauta ja teräs35.5 40.10 -13.5
68. Muut metallit38.3 48.6 -21.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista93.7 89.5 4.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet2,767.5 2,983.4 -7.2
71. Voimakoneet ja moottorit137.1 183.6 -25.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet63.7 61.8 3.0
73. Metalliteollisuuskoneet29.0 28.6 1.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet124.5 155.4 -19.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet58.6 70.5 -16.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet113.3 112.6 0.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet196.1 233.8 -16.1
78. Moottoriajoneuvot127.0 196.3 -35.3
79. Muut kuljetusvälineet1,918.5 1,941.1 -1.2
8. Erinäiset valmiit tavarat309.5 361.9 -14.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet3.6 3.9 -7.3
82. Huonekalut9.5 13.5 -29.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.7 1.2 -37.1
84. Vaatteet3.9 7.4 -47.1
85. Jalkineet0.6 2.3 -75.9
87. Kojeet,mittarit yms.173.0 182.4 -5.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot17.4 16.7 4.5
89. Muut valmiit tavarat101.1 134.10 -25.1
9. Muut tavarat148.3 130.6 13.6
93. Erittelemätön65.2 64.7 0.7
97. Kulta, ei monetaarinen26.6 10.1 163.7
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain56.6 55.8 1.3
Kaikki ryhmät yhteensä6,952.1 6,928.5 0.3

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Turkista (4890) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-elokuu

2020 1-8
milj. $
2019 1-8
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet527.7 543.9 -3.0
00. Elävät eläimet0.1 0.2 -17.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat3.7 2.8 33.3
03. Kala- ja kalavalmisteet23.8 26.3 -9.6
04. Vilja ja viljatuotteet80.8 96.5 -16.2
05. Hedelmät ja kasvikset256.1 261.10 -2.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja69.6 71.8 -3.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä47.10 37.7 27.2
08. Rehuaineet20.9 22.5 -6.8
09. Erinäiset elintarvikkeet25.1 24.6 2.1
1. Juomat ja tupakka72.6 48.8 48.8
11. Juomat3.4 3.4 2.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet69.2 45.5 52.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat136.2 128.4 6.1
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0.1 -80.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet9.10 5.5 83.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.5 -79.4
24. Puutavara ja korkki0.5 0.3 126.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet26.4 30.5 -13.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat83.5 64.8 28.8
28. Malmit ja metalliromu6.3 15.4 -59.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet9.7 11.8 -17.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta121.6 359.7 -66.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet120.1 315.5 -61.9
34. Kaasut1.5 44.2 -96.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat43.6 39.4 10.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat43.6 39.4 10.6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 33.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet313.3 264.7 18.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet29.5 47.4 -37.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet75.1 66.8 12.4
53. Väri- ja parkitusaineet14.3 9.0 58.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet4.8 6.4 -24.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet87.8 30.1 191.6
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0.1 322.5
57. Muovit, valmistamattomat15.1 38.8 -61.1
58. Muovit, valmistetut64.9 59.9 8.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet22.2 6.7 231.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan2,218.10 2,117.1 4.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat3.6 5.9 -40.3
62. Kumituotteet104.9 133.5 -21.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut12.4 7.6 63.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä84.8 40.3 110.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet878.2 791.7 10.9
66. Kivennäisainetuotteet517.5 525.8 -1.6
67. Rauta ja teräs196.4 159.1 23.4
68. Muut metallit172.5 201.3 -14.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista249.1 252.4 -1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,681.8 2,063.4 -18.5
71. Voimakoneet ja moottorit317.8 350.8 -9.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet132.7 176.10 -25.0
73. Metalliteollisuuskoneet29.5 39.7 -25.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet264.10 297.10 -11.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet4.1 3.0 35.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet10.4 15.9 -34.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet287.1 325.8 -11.9
78. Moottoriajoneuvot431.9 591.10 -27.0
79. Muut kuljetusvälineet203.6 261.6 -22.2
8. Erinäiset valmiit tavarat1,540.1 1,110.9 38.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet14.9 14.10 -0.8
82. Huonekalut166.3 101.0 64.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.9.3 9.1 1.3
84. Vaatteet490.0 438.4 11.8
85. Jalkineet8.9 10.3 -13.6
87. Kojeet,mittarit yms.22.4 37.5 -40.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot8.7 6.4 35.5
89. Muut valmiit tavarat819.10 493.4 66.2
9. Muut tavarat349.3 335.9 4.0
93. Erittelemätön241.2 252.7 -4.5
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 -43.6
97. Kulta, ei monetaarinen42.9 0.5 ..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta65.2 82.6 -21.1
Kaikki ryhmät yhteensä7,004.7 7,011.9 -0.1

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu