Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Turkin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-helmikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Turkkiin (TR) 2021 tammi-helmikuu

2021 1-2
milj. $
2020 1-2
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet74.2 82.9 -10.5
00. Elävät eläimet0.4 1.3 -68.9
01. Liha ja lihatuotteet0.10 0.8 17.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat2.0 0.3 759.3
03. Kala- ja kalavalmisteet0.1 0.1 -44.3
04. Vilja ja viljatuotteet0.10 0.7 36.7
05. Hedelmät ja kasvikset47.5 57.5 -17.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.1 -90.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.8 0.2 410.7
08. Rehuaineet16.1 19.5 -17.4
09. Erinäiset elintarvikkeet5.8 2.9 99.9
1. Juomat ja tupakka12.8 3.1 322.2
11. Juomat0.4 2.2 -83.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet12.4 0.9 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat305.4 342.6 -10.9
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.3 0.4 -28.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.8 -94.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi4.3 4.1 5.4
24. Puutavara ja korkki3.5 3.0 16.6
25. Paperimassa19.10 27.3 -27.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet68.1 144.3 -52.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.5 1.9 -18.3
28. Malmit ja metalliromu203.8 157.5 29.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet4.1 3.6 12.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta388.7 412.0 -5.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.20.0 55.4 -63.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet15.8 21.1 -25.3
34. Kaasut352.10 335.6 5.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat3.2 5.9 -47.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.3 2.4 -87.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat2.8 3.6 -22.4
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.2 0.1 40.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet261.4 234.2 11.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet114.6 94.1 21.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet1.6 2.4 -37.3
53. Väri- ja parkitusaineet2.2 1.8 21.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet46.9 32.1 46.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet4.6 4.10 -7.0
56. Lannoitteet, valmistetut2.3 6.4 -64.1
57. Muovit, valmistamattomat72.1 71.3 1.1
58. Muovit, valmistetut5.6 7.2 -22.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet11.9 14.3 -17.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan54.5 75.8 -28.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.2 0.1 207.5
62. Kumituotteet3.5 3.7 -3.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.8 1.2 -34.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä11.10 17.1 -30.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet3.9 3.8 3.7
66. Kivennäisainetuotteet5.7 6.1 -6.8
67. Rauta ja teräs2.6 3.7 -28.4
68. Muut metallit7.3 12.7 -42.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista18.9 27.10 -32.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet340.2 1,063.9 -68.0
71. Voimakoneet ja moottorit43.8 33.2 31.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet12.1 13.1 -7.6
73. Metalliteollisuuskoneet10.2 10.3 -0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet33.9 32.5 4.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet14.8 18.8 -21.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet23.5 25.10 -9.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet46.7 52.2 -10.6
78. Moottoriajoneuvot43.10 56.9 -22.7
79. Muut kuljetusvälineet111.7 821.3 -86.4
8. Erinäiset valmiit tavarat61.6 74.3 -17.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.0 0.6 65.3
82. Huonekalut0.8 3.2 -76.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.3 -86.6
84. Vaatteet1.5 1.8 -18.0
85. Jalkineet0.7 0.3 193.2
87. Kojeet,mittarit yms.35.1 41.5 -15.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot3.4 3.5 -3.8
89. Muut valmiit tavarat19.4 23.4 -17.1
9. Muut tavarat39.3 37.9 3.8
93. Erittelemätön11.10 18.6 -35.7
97. Kulta, ei monetaarinen12.2 2.4 424.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain15.2 16.10 -10.4
Kaikki ryhmät yhteensä1,540.6 2,332.1 -33.9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Turkista (TR) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-helmikuu

2021 1-2
milj. $
2020 1-2
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet147.10 118.4 25.0
00. Elävät eläimet0.1 0.1 1.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat1.4 0.7 117.5
03. Kala- ja kalavalmisteet7.4 8.9 -17.1
04. Vilja ja viljatuotteet15.7 10.6 48.7
05. Hedelmät ja kasvikset78.8 57.3 37.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja19.4 17.7 9.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä12.7 11.4 11.8
08. Rehuaineet4.9 6.3 -22.4
09. Erinäiset elintarvikkeet8.0 5.8 38.3
1. Juomat ja tupakka54.6 39.7 37.5
11. Juomat2.0 0.4 513.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet52.6 39.4 33.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat25.7 40.1 -36.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1.7 1.3 34.3
24. Puutavara ja korkki0.1 0.3 -71.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet8.9 8.2 8.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat10.4 28.0 -63.2
28. Malmit ja metalliromu1.5 0.3 583.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet3.3 2.3 45.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta96.9 50.8 90.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet96.9 49.3 96.7
34. Kaasut01.5 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat12.5 10.8 16.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat12.5 10.8 16.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet97.9 68.5 42.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet9.6 11.1 -13.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet24.0 16.7 44.5
53. Väri- ja parkitusaineet3.10 3.5 11.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet2.7 0.8 269.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet21.4 11.8 81.4
57. Muovit, valmistamattomat6.4 4.6 38.3
58. Muovit, valmistetut19.5 17.0 14.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet10.7 3.4 220.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan738.4 526.0 40.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat1.3 1.0 25.8
62. Kumituotteet32.10 25.9 27.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut4.8 2.1 130.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä28.5 11.6 147.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet334.5 222.3 50.5
66. Kivennäisainetuotteet153.8 118.4 29.9
67. Rauta ja teräs70.7 55.4 27.7
68. Muut metallit40.9 28.8 41.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista71.3 61.0 16.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet474.8 484.9 -2.1
71. Voimakoneet ja moottorit74.7 98.9 -24.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet32.9 41.8 -21.4
73. Metalliteollisuuskoneet5.9 7.2 -18.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet77.4 72.1 7.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet1.1 1.2 -14.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet2.7 2.3 13.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet77.1 75.6 1.9
78. Moottoriajoneuvot153.2 127.4 20.2
79. Muut kuljetusvälineet50.5 58.7 -14.0
8. Erinäiset valmiit tavarat369.4 265.8 39.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet4.2 4.0 4.4
82. Huonekalut45.7 41.4 10.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.2.7 3.3 -19.4
84. Vaatteet120.3 112.1 7.3
85. Jalkineet2.3 2.9 -20.7
87. Kojeet,mittarit yms.7.2 8.3 -12.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot2.4 2.5 -6.4
89. Muut valmiit tavarat185.0 91.7 101.8
9. Muut tavarat98.1 95.5 2.7
93. Erittelemätön64.9 76.1 -14.7
97. Kulta, ei monetaarinen13.9 0..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta19.4 19.5 -0.4
Kaikki ryhmät yhteensä2,115.7 1,700.1 24.4

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-helmikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu