Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Turkin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.70.60.60.70.6
Tuonnista0.50.60.40.40.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.60.50.50.5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Turkin kanssa, vienti Turkkiin ja tuonti Turkista vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Turkki oli USAn 31. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Kuukauden 1.6 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 14.4 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Turkin kanssa oli Yhdysvalloille 236 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Turkista supistui 9.0 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 902 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Turkista olivat Sitc659 (lattianpäällysteet yms.), joka edusti 9.8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc661 (kalkki,sementti yms. rakennusaineet (paitsi lasi ja savi)) 5.6 % sekä Sitc931 (erittelemätön) 5.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Turkkiin supistui 20.8 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 666 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc282 (rauta- ja teräsromu), mikä edusti 24.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 13.9 % sekä Sitc263 (puuvilla) 5.2 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Tammi-elokuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 14.0 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 0.1 prosenttia. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 7.0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 7.0 miljardia dollaria. Vuoden 2019 tammi-elokuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 0.1 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet), arvon ollessa 560 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 1.9 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 0.3 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 53 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 83 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Turkkiin (TR) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 29.2 4.5 27.7 4.7 34.9 5.4 41.6 5.1 28.7 4.3
01. Liha ja lihatuotteet 0.3 0.0 0.8 0.1 1.1 0.2 0.6 0.1 1.3 0.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.4 0.0 0.6 0.1 2.0 0.3 1.0 0.1 0.3 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 13.5 2.1 0.3 0.0 0.3 0.0 0 0.0 0.1 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 11.3 1.7 11.5 2.0 9.7 1.5 8.10 1.1 5.4 0.8
08. Rehuaineet 0.8 0.1 12.8 2.2 19.3 3.0 28.5 3.5 19.1 2.9
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.0 0.5 1.8 0.3 2.8 0.4 2.2 0.3 2.4 0.4
1. Juomat ja tupakka 4.1 0.6 2.6 0.4 0.7 0.1 2.2 0.3 1.8 0.3
11. Juomat 4.1 0.6 0.5 0.1 0.5 0.1 0.8 0.1 1.6 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 2.2 0.4 0.2 0.0 1.4 0.2 0.3 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 137.3 21.1 124.5 21.3 183.9 28.6 162.8 19.9 213.10 32.1
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0.5 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.3 0.3 1.5 0.2 0.10 0.1 1.3 0.2 1.7 0.2
24. Puutavara ja korkki 0.8 0.1 3.9 0.7 0.8 0.1 1.0 0.1 1.1 0.2
25. Paperimassa 11.6 1.8 12.2 2.1 12.8 2.0 10.4 1.3 10.9 1.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 58.9 9.1 44.6 7.6 74.2 11.5 49.9 6.1 35.3 5.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.1 0.2 0.8 0.1 0.6 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1
28. Malmit ja metalliromu 61.7 9.5 60.8 10.4 93.7 14.6 98.1 12.0 162.9 24.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.8 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1 1.2 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 147.3 22.7 123.10 21.2 48.3 7.5 96.9 11.8 33.9 5.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 69.10 10.8 38.0 6.5 7.3 1.1 43.5 5.3 6.4 1.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 7.9 1.2 28.0 4.8 17.4 2.7 5.9 0.7 4.6 0.7
34. Kaasut 69.5 10.7 58.1 9.9 23.7 3.7 47.6 5.8 22.9 3.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3.10 0.6 1.9 0.3 1.9 0.3 3.3 0.4 0.1 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 2.3 0.3 0.2 0.0 0.3 0.0 1.3 0.2 0.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.7 0.3 1.8 0.3 1.7 0.3 1.10 0.2 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 92.3 14.2 60.1 10.3 82.9 12.9 102.7 12.5 104.7 15.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 44.3 6.8 9.4 1.6 28.6 4.4 47.7 5.8 39.8 6.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.0 0.2 1.0 0.2 0.9 0.1 1.2 0.1 1.4 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 1.1 0.2 0.8 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 8.9 1.4 12.3 2.1 9.0 1.4 8.2 1.0 20.9 3.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.0 0.3 2.1 0.3 2.3 0.3 1.4 0.2 2.2 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 21.8 3.3 22.2 3.8 32.7 5.1 35.9 4.4 31.8 4.8
58. Muovit, valmistetut 3.3 0.5 2.3 0.4 3.5 0.5 2.1 0.2 2.0 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 10.1 1.5 9.10 1.7 5.3 0.8 5.4 0.7 5.9 0.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 43.5 6.7 31.6 5.4 29.7 4.6 42.9 5.2 29.4 4.4
62. Kumituotteet 1.4 0.2 1.5 0.3 1.1 0.2 1.5 0.2 1.9 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.5 0.1 0.2 0.0 0.6 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 10.2 1.6 9.7 1.6 9.9 1.5 6.8 0.8 7.7 1.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.9 0.3 1.6 0.3 1.7 0.3 1.8 0.2 1.4 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 3.2 0.5 3.2 0.5 2.6 0.4 1.6 0.2 2.4 0.4
67. Rauta ja teräs 13.0 2.0 1.1 0.2 1.5 0.2 13.4 1.6 1.4 0.2
68. Muut metallit 4.2 0.6 3.7 0.6 4.2 0.6 4.9 0.6 3.6 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 9.4 1.4 10.9 1.8 8.4 1.3 12.8 1.6 10.6 1.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 146.2 22.5 171.4 29.3 195.5 30.4 298.1 36.4 197.1 29.6
71. Voimakoneet ja moottorit 19.9 3.0 11.1 1.9 12.0 1.9 15.2 1.8 20.8 3.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8.5 1.3 5.6 0.9 17.3 2.7 5.4 0.7 7.0 1.0
73. Metalliteollisuuskoneet 3.6 0.5 2.1 0.4 4.8 0.7 1.10 0.2 4.2 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 14.4 2.2 11.1 1.9 17.6 2.7 15.5 1.9 15.0 2.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4.5 0.7 9.4 1.6 9.0 1.4 4.0 0.5 6.2 0.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 12.2 1.9 18.1 3.1 12.4 1.9 25.7 3.1 8.9 1.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 21.9 3.4 28.2 4.8 25.8 4.0 20.10 2.6 25.8 3.9
78. Moottoriajoneuvot 8.6 1.3 5.3 0.9 5.6 0.9 7.8 0.9 16.8 2.5
79. Muut kuljetusvälineet 53.1 8.2 80.8 13.8 91.3 14.2 201.8 24.7 92.8 13.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 31.5 4.8 26.3 4.5 50.3 7.8 37.9 4.6 40.9 6.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.3 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 1.5 0.2 0.8 0.1
82. Huonekalut 1.3 0.2 0.5 0.1 1.2 0.2 0.6 0.1 0.7 0.1
84. Vaatteet 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.10 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 18.4 2.8 19.1 3.2 21.7 3.4 23.6 2.9 19.6 2.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4.0 0.6 0.9 0.2 2.6 0.4 2.0 0.2 2.4 0.3
89. Muut valmiit tavarat 7.5 1.2 5.6 1.0 24.6 3.8 9.8 1.2 16.4 2.5
9. Muut tavarat 15.2 2.3 15.8 2.7 15.2 2.4 30.4 3.7 16.4 2.4
93. Erittelemätön 7.1 1.1 5.7 1.0 5.8 0.9 15.3 1.9 2.8 0.4
97. Kulta, ei monetaarinen 1.6 0.2 4.4 0.7 3.1 0.5 8.4 1.0 7.0 1.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 6.5 1.0 5.9 1.0 6.4 1.0 6.8 0.8 6.6 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 649.10 100.0 585.4 100.0 642.8 100.0 818.4 100.0 666.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Turkista (TR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 68.3 8.7 80.5 7.6 59.9 8.1 66.1 7.5 54.4 6.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.6 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.5 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.5 0.2 1.10 0.2 2.2 0.3 3.1 0.4 3.1 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 5.1 0.6 12.2 1.2 8.7 1.2 12.10 1.5 13.8 1.5
05. Hedelmät ja kasvikset 43.5 5.6 44.1 4.2 27.2 3.7 26.0 2.9 23.3 2.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 9.2 1.2 9.4 0.9 7.2 1.0 9.7 1.1 6.9 0.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 4.6 0.6 7.0 0.7 7.5 1.0 6.7 0.8 4.10 0.5
08. Rehuaineet 0.4 0.0 0.8 0.1 3.9 0.5 3.6 0.4 0.6 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.8 0.5 4.6 0.4 2.8 0.4 3.7 0.4 1.7 0.2
1. Juomat ja tupakka 3.10 0.5 3.6 0.3 7.7 1.0 7.1 0.8 3.5 0.4
11. Juomat 0.6 0.1 0.9 0.1 0.4 0.0 0.7 0.1 0.4 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 3.4 0.4 2.8 0.3 7.3 1.0 6.5 0.7 3.2 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 14.9 1.9 19.9 1.9 11.3 1.5 14.1 1.6 16.8 1.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.6 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1 5.6 0.6 0.6 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 4.10 0.6 4.3 0.4 1.3 0.2 2.0 0.2 2.6 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 6.3 0.8 13.8 1.3 8.3 1.1 4.5 0.5 9.6 1.1
28. Malmit ja metalliromu 1.8 0.2 0.2 0.0 0 0.0 1.3 0.1 2.8 0.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.4 0.2 1.1 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1 1.2 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 13.2 1.7 0.10 0.1 24.6 3.3 0.9 0.1 9.8 1.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 13.2 1.7 0.10 0.1 24.6 3.3 0.9 0.1 9.8 1.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4.4 0.6 6.7 0.6 8.8 1.2 2.8 0.3 3.10 0.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat 4.4 0.6 6.7 0.6 8.8 1.2 2.8 0.3 3.10 0.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 33.8 4.3 35.2 3.3 38.2 5.2 51.2 5.8 49.6 5.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 8.1 1.0 2.10 0.3 0.10 0.1 3.2 0.4 0.9 0.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.0 0.2 10.8 1.0 9.7 1.3 9.1 1.0 11.2 1.2
53. Väri- ja parkitusaineet 1.6 0.2 1.2 0.1 1.5 0.2 1.4 0.1 2.5 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.4 0.0 1.4 0.1 0.4 0.1 0.7 0.1 1.3 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 9.0 1.2 8.4 0.8 13.1 1.8 20.7 2.3 18.9 2.1
57. Muovit, valmistamattomat 2.3 0.3 1.9 0.2 1.1 0.1 1.10 0.2 1.6 0.2
58. Muovit, valmistetut 9.2 1.2 6.3 0.6 6.6 0.9 9.1 1.0 10.8 1.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.5 0.2 2.6 0.2 5.1 0.7 5.5 0.6 2.8 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 263.8 33.8 252.7 23.9 243.6 33.0 322.3 36.5 336.2 37.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.4 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.6 0.1 0.3 0.0
62. Kumituotteet 14.9 1.9 11.2 1.1 7.9 1.1 14.6 1.6 14.4 1.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.2 0.1 1.4 0.1 1.7 0.2 1.9 0.2 2.3 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 7.7 1.0 9.7 0.9 17.0 2.3 13.7 1.5 17.1 1.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 103.2 13.2 88.5 8.4 87.6 11.9 125.2 14.2 143.9 15.9
66. Kivennäisainetuotteet 63.9 8.2 54.5 5.2 62.5 8.5 77.6 8.8 75.1 8.3
67. Rauta ja teräs 25.3 3.2 36.8 3.5 14.6 2.0 22.2 2.5 21.1 2.3
68. Muut metallit 21.10 2.8 25.5 2.4 23.6 3.2 26.6 3.0 21.8 2.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 25.7 3.3 25.2 2.4 28.9 3.9 40.4 4.6 40.5 4.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 200.2 25.6 173.4 16.4 144.7 19.6 172.7 19.5 184.3 20.4
71. Voimakoneet ja moottorit 28.6 3.7 31.10 3.0 21.1 2.9 33.4 3.8 22.6 2.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 14.5 1.8 10.3 1.0 14.6 2.0 9.7 1.1 13.9 1.5
73. Metalliteollisuuskoneet 2.5 0.3 6.1 0.6 1.9 0.3 4.0 0.5 3.0 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 30.1 3.8 33.7 3.2 20.3 2.7 26.5 3.0 37.2 4.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.5 0.1 0.5 0.0 0.7 0.1 0.4 0.0 0.6 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.5 0.2 1.1 0.1 1.8 0.2 1.10 0.2 0.8 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 41.6 5.3 40.7 3.8 35.10 4.9 31.4 3.5 30.1 3.3
78. Moottoriajoneuvot 48.6 6.2 26.5 2.5 27.8 3.8 51.0 5.8 59.8 6.6
79. Muut kuljetusvälineet 32.8 4.2 22.9 2.2 20.10 2.8 14.7 1.7 16.8 1.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 142.6 18.2 467.4 44.3 162.8 22.1 216.7 24.5 163.3 18.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.0 0.3 1.0 0.1 1.9 0.3 2.4 0.3 1.10 0.2
82. Huonekalut 20.5 2.6 13.9 1.3 17.5 2.4 24.5 2.8 22.1 2.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.9 0.1 0.6 0.0 1.2 0.2 0.9 0.1 1.4 0.2
84. Vaatteet 21.9 2.8 44.6 4.2 80.1 10.8 116.1 13.1 69.2 7.7
85. Jalkineet 0.8 0.1 0.5 0.0 0.8 0.1 1.0 0.1 1.4 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 2.2 0.3 1.9 0.2 1.6 0.2 2.7 0.3 1.8 0.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.0 0.1 0.4 0.0 1.3 0.2 1.1 0.1 1.6 0.2
89. Muut valmiit tavarat 93.6 12.0 404.8 38.3 58.8 8.0 68.2 7.7 64.2 7.1
9. Muut tavarat 36.7 4.7 15.9 1.5 36.10 5.0 30.7 3.5 80.6 8.9
93. Erittelemätön 15.5 2.0 9.8 0.9 30.5 4.1 16.8 1.9 49.2 5.4
97. Kulta, ei monetaarinen 15.1 1.9 0.1 0.0 0.1 0.0 5.7 0.6 22.2 2.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 6.2 0.8 6.1 0.6 6.5 0.9 8.3 0.9 9.3 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 781.5 100.0 1,055.7 100.0 738.0 100.0 884.1 100.0 902.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu