Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Turkkin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/5 - 2019/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
Viennistä0.60.70.90.60.6
Tuonnista0.40.40.40.50.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.50.60.50.5

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Turkkiin (TR) jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 49.5 5.8 34.3 3.4 21.3 1.9 19.2 2.3 49.2 6.3
01. Liha ja lihatuotteet 2.3 0.3 0.5 0.0 0.2 0.0 0.7 0.1 2.4 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 13.5 1.6 9.2 0.9 12.3 1.1 12.1 1.5 18.7 2.4
08. Rehuaineet 30.10 3.6 21.6 2.2 5.2 0.5 3.6 0.4 25.3 3.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.1 0.2 1.7 0.2 2.8 0.2 1.7 0.2 2.1 0.3
1. Juomat ja tupakka 0.3 0.0 0.8 0.1 1.2 0.1 1.7 0.2 0.5 0.1
11. Juomat 0.1 0.0 0.6 0.1 0.9 0.1 1.4 0.2 0.5 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 225.6 26.3 226.0 22.6 190.5 16.7 157.0 18.9 111.1 14.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.10 0.2 1.6 0.2 1.8 0.2 3.3 0.4 1.5 0.2
24. Puutavara ja korkki 1.5 0.2 0.7 0.1 1.4 0.1 0.8 0.1 1.1 0.1
25. Paperimassa 13.4 1.5 13.1 1.3 10.9 1.0 17.5 2.1 13.7 1.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 108.5 12.6 95.5 9.6 81.2 7.1 36.1 4.3 18.8 2.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.10 0.1 0.9 0.1 1.1 0.1 1.2 0.1 0.8 0.1
28. Malmit ja metalliromu 98.9 11.5 113.8 11.4 93.2 8.2 97.10 11.8 72.8 9.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.3 0.0 0.6 0.1 0.10 0.1 0.4 0.0 2.6 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 71.10 8.4 27.7 2.8 45.1 4.0 80.5 9.7 54.5 7.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 49.2 5.7 0 0.0 18.8 1.6 16.6 2.0 28.7 3.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.1 0.2 1.9 0.2 11.4 1.0 14.7 1.8 12.4 1.6
34. Kaasut 20.7 2.4 25.9 2.6 15.1 1.3 49.2 5.9 13.5 1.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.6 0.2 1.2 0.1 0.6 0.0 0.1 0.0 1.1 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 1.2 0.1 1.2 0.1 0.5 0.0 0.1 0.0 1.0 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 135.7 15.8 96.4 9.6 85.4 7.5 85.4 10.3 113.7 14.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 60.7 7.1 20.4 2.0 21.6 1.9 32.8 3.9 38.2 4.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.8 0.3 2.0 0.2 1.0 0.1 2.2 0.3 1.2 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 1.1 0.1 1.5 0.1 1.5 0.1 1.1 0.1 1.7 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 16.8 1.9 25.0 2.5 17.8 1.6 11.4 1.4 27.7 3.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.4 0.3 1.8 0.2 2.5 0.2 1.10 0.2 1.8 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 41.2 4.8 34.4 3.4 28.5 2.5 24.10 3.0 28.1 3.6
58. Muovit, valmistetut 2.9 0.3 4.2 0.4 2.2 0.2 2.5 0.3 2.6 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7.9 0.9 7.3 0.7 10.3 0.9 8.8 1.0 12.6 1.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 34.4 4.0 36.5 3.6 35.3 3.1 36.8 4.4 32.7 4.2
62. Kumituotteet 1.3 0.1 1.5 0.1 1.7 0.1 1.6 0.2 1.6 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.4 0.0 0.7 0.1 0.3 0.0 0.5 0.1 0.3 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 7.4 0.9 6.8 0.7 10.1 0.9 10.1 1.2 4.10 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.3 0.4 2.5 0.2 2.2 0.2 1.8 0.2 2.3 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 3.0 0.3 3.8 0.4 3.10 0.3 3.2 0.4 7.9 1.0
67. Rauta ja teräs 2.10 0.3 2.8 0.3 1.9 0.2 1.8 0.2 1.6 0.2
68. Muut metallit 5.1 0.6 5.5 0.5 6.1 0.5 7.0 0.8 3.3 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 11.2 1.3 13.3 1.3 9.4 0.8 11.1 1.3 11.1 1.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 238.10 27.8 507.4 50.8 704.4 61.9 405.1 48.8 348.1 44.7
71. Voimakoneet ja moottorit 25.1 2.9 22.1 2.2 22.6 2.0 36.4 4.4 13.8 1.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 21.5 2.5 8.4 0.8 3.9 0.3 5.3 0.6 12.2 1.6
73. Metalliteollisuuskoneet 3.2 0.4 2.8 0.3 1.7 0.1 2.0 0.2 2.1 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 28.7 3.3 19.8 2.0 17.5 1.5 16.0 1.9 18.6 2.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 10.0 1.2 18.5 1.8 4.10 0.4 5.9 0.7 5.7 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10.6 1.2 12.6 1.3 16.7 1.5 8.4 1.0 8.7 1.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 26.2 3.0 34.1 3.4 28.8 2.5 26.6 3.2 24.7 3.2
78. Moottoriajoneuvot 26.2 3.0 24.1 2.4 24.6 2.2 22.10 2.8 20.0 2.6
79. Muut kuljetusvälineet 87.8 10.2 365.4 36.6 584.0 51.3 281.9 34.0 242.6 31.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 86.9 10.1 51.8 5.2 32.6 2.9 31.4 3.8 41.7 5.4
82. Huonekalut 1.4 0.2 1.9 0.2 1.5 0.1 1.4 0.2 1.6 0.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.6 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
84. Vaatteet 0.8 0.1 0.7 0.1 1.0 0.1 1.0 0.1 1.0 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 18.9 2.2 33.8 3.4 17.3 1.5 19.5 2.3 28.9 3.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3.0 0.3 2.5 0.2 1.9 0.2 1.0 0.1 0.8 0.1
89. Muut valmiit tavarat 62.0 7.2 12.7 1.3 10.3 0.9 8.0 1.0 8.8 1.1
9. Muut tavarat 14.6 1.7 17.6 1.8 21.5 1.9 12.7 1.5 26.2 3.4
93. Erittelemätön 5.5 0.6 9.4 0.9 13.6 1.2 4.2 0.5 18.6 2.4
97. Kulta, ei monetaarinen 0.7 0.1 1.2 0.1 1.6 0.1 2.5 0.3 1.6 0.2
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 8.5 1.0 7.2 0.7 6.4 0.6 6.1 0.7 6.1 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 859.1 100.0 999.2 100.0 1,137.6 100.0 829.5 100.0 778.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Turkista (TR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 71.4 7.8 60.1 7.5 58.1 6.5 60.2 6.1 40.4 4.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 3.2 0.3 3.1 0.4 3.5 0.4 3.1 0.3 3.1 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 11.8 1.3 11.9 1.5 13.3 1.5 13.2 1.3 2.3 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 34.3 3.7 29.0 3.6 24.5 2.8 21.6 2.2 20.3 2.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 9.8 1.1 7.6 0.9 8.3 0.9 10.5 1.1 6.7 0.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 5.1 0.6 3.7 0.5 4.3 0.5 4.5 0.4 4.8 0.5
08. Rehuaineet 4.0 0.4 0.3 0.0 1.1 0.1 5.5 0.6 0.7 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.1 0.3 4.3 0.5 3.2 0.4 1.7 0.2 2.4 0.3
1. Juomat ja tupakka 1.8 0.2 12.4 1.5 5.7 0.6 4.7 0.5 3.8 0.4
11. Juomat 0.5 0.0 0.7 0.1 0.6 0.1 0.2 0.0 0.6 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.4 0.1 11.7 1.5 5.2 0.6 4.6 0.5 3.3 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 16.0 1.7 13.9 1.7 18.1 2.0 15.2 1.5 11.9 1.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.5 0.1 0.5 0.1 1.1 0.1 1.4 0.1 0.5 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3.7 0.4 3.7 0.5 2.7 0.3 4.0 0.4 3.7 0.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 8.0 0.9 7.4 0.9 9.9 1.1 7.0 0.7 6.4 0.7
28. Malmit ja metalliromu 2.5 0.3 0.8 0.1 2.7 0.3 1.4 0.1 0.2 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.4 0.1 1.6 0.2 1.8 0.2 1.6 0.2 1.3 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 40.3 4.4 19.2 2.4 109.8 12.4 64.6 6.5 46.0 4.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 28.1 3.1 19.2 2.4 103.3 11.6 59.9 6.0 41.4 4.4
34. Kaasut 12.3 1.3 0 0.0 6.5 0.7 4.7 0.5 4.6 0.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3.5 0.4 4.7 0.6 3.8 0.4 3.2 0.3 5.6 0.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3.5 0.4 4.7 0.6 3.8 0.4 3.2 0.3 5.6 0.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 42.6 4.6 31.3 3.9 35.3 4.0 25.3 2.5 34.6 3.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 12.4 1.4 1.4 0.2 8.6 1.0 1.5 0.1 10.0 1.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 9.4 1.0 8.4 1.0 11.8 1.3 5.5 0.5 9.0 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 1.4 0.2 1.5 0.2 1.5 0.2 1.5 0.1 1.1 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.9 0.1 1.8 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4.3 0.5 4.2 0.5 3.4 0.4 5.5 0.5 3.4 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 5.5 0.6 6.1 0.7 3.3 0.4 2.7 0.3 2.6 0.3
58. Muovit, valmistetut 7.5 0.8 7.5 0.9 6.1 0.7 8.3 0.8 7.8 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.4 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 288.9 31.5 252.3 31.4 258.7 29.1 263.5 26.5 254.5 26.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.6 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1 0.9 0.1 0.4 0.0
62. Kumituotteet 17.7 1.9 14.7 1.8 13.9 1.6 17.9 1.8 9.9 1.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.3 0.1 1.5 0.2 1.0 0.1 1.1 0.1 1.1 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 5.5 0.6 5.5 0.7 6.3 0.7 6.4 0.6 4.6 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 104.4 11.4 93.7 11.6 97.7 11.0 106.5 10.7 99.10 10.5
66. Kivennäisainetuotteet 71.4 7.8 74.1 9.2 72.1 8.1 72.6 7.3 69.7 7.3
67. Rauta ja teräs 24.6 2.7 7.1 0.9 10.10 1.2 13.2 1.3 26.5 2.8
68. Muut metallit 28.2 3.1 26.0 3.2 26.1 2.9 17.0 1.7 17.6 1.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 35.7 3.9 29.2 3.6 30.2 3.4 28.3 2.8 25.1 2.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 287.3 31.4 269.2 33.5 241.9 27.2 282.3 28.4 266.2 28.0
71. Voimakoneet ja moottorit 39.1 4.3 31.5 3.9 37.9 4.3 59.9 6.0 45.5 4.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 36.5 4.0 24.6 3.1 19.4 2.2 34.1 3.4 24.5 2.6
73. Metalliteollisuuskoneet 6.1 0.7 4.9 0.6 4.5 0.5 4.0 0.4 3.9 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 40.1 4.4 38.7 4.8 33.8 3.8 40.7 4.1 39.4 4.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.3 0.0 0.3 0.0 0.9 0.1 0.5 0.0 0.6 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.3 0.1 1.6 0.2 2.2 0.2 3.2 0.3 2.4 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 47.4 5.2 52.2 6.5 46.0 5.2 39.7 4.0 30.2 3.2
78. Moottoriajoneuvot 74.3 8.1 76.7 9.5 72.2 8.1 75.3 7.6 93.7 9.9
79. Muut kuljetusvälineet 42.5 4.6 38.9 4.8 25.4 2.9 25.4 2.6 26.4 2.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 132.4 14.4 103.4 12.9 123.3 13.9 241.2 24.3 245.10 25.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.3 0.2 1.9 0.2 1.8 0.2 2.3 0.2 1.9 0.2
82. Huonekalut 16.4 1.8 14.2 1.8 12.0 1.3 15.8 1.6 14.0 1.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.3 0.1 1.0 0.1 1.3 0.1 1.2 0.1 1.4 0.1
84. Vaatteet 56.3 6.1 46.3 5.7 58.8 6.6 62.1 6.2 55.2 5.8
85. Jalkineet 1.2 0.1 1.1 0.1 1.2 0.1 1.3 0.1 1.5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 3.8 0.4 3.10 0.5 5.2 0.6 4.3 0.4 6.1 0.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.6 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1 0.10 0.1 0.8 0.1
89. Muut valmiit tavarat 50.9 5.5 34.5 4.3 42.5 4.8 153.6 15.5 165.6 17.4
9. Muut tavarat 32.2 3.5 38.3 4.8 34.6 3.9 32.6 3.3 42.1 4.4
93. Erittelemätön 20.10 2.3 29.2 3.6 24.7 2.8 21.1 2.1 30.8 3.2
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 11.3 1.2 9.2 1.1 9.9 1.1 11.5 1.2 11.3 1.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 916.1 100.0 804.4 100.0 888.8 100.0 992.4 100.0 950.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu