Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Turkkin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/2 - 2019/6

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 2
%
2019 3
%
2019 4
%
2019 5
%
2019 6
%
Viennistä0.70.60.50.60.7
Tuonnista0.40.40.40.40.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.50.40.50.5

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Turkkiin (TR) jaksolla 2019/2 - 2019/6

2019 / 22019 / 32019 / 42019 / 52019 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 44.7 5.0 66.2 7.5 32.9 4.7 49.5 5.8 34.3 3.4
00. Elävät eläimet 1.2 0.1 3.1 0.3 0 0.0 0 0.0 0.2 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 0.8 0.1 3.3 0.4 3.3 0.5 2.3 0.3 0.5 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.6 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 34.6 3.9 19.4 2.2 19.5 2.8 13.5 1.6 9.2 0.9
08. Rehuaineet 6.5 0.7 37.8 4.3 8.4 1.2 30.10 3.6 21.6 2.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.10 0.1 1.10 0.2 1.0 0.1 2.1 0.2 1.7 0.2
1. Juomat ja tupakka 0.6 0.1 4.2 0.5 2.8 0.4 0.3 0.0 0.8 0.1
11. Juomat 0.3 0.0 2.0 0.2 2.6 0.4 0.1 0.0 0.6 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.3 0.0 2.3 0.2 0.3 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 147.2 16.5 245.3 27.6 178.10 25.6 225.6 26.3 226.0 22.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.4 0.0 0.8 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.2 0.2 2.3 0.3 1.2 0.2 1.10 0.2 1.6 0.2
24. Puutavara ja korkki 1.4 0.2 1.1 0.1 1.6 0.2 1.5 0.2 0.7 0.1
25. Paperimassa 11.8 1.3 17.1 1.9 16.3 2.3 13.4 1.5 13.1 1.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 45.4 5.1 107.4 12.1 95.7 13.7 108.5 12.6 95.5 9.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.8 0.1 1.1 0.1 1.0 0.1 0.10 0.1 0.9 0.1
28. Malmit ja metalliromu 83.5 9.3 113.8 12.8 62.6 8.9 98.9 11.5 113.8 11.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.6 0.2 1.9 0.2 0.6 0.1 0.3 0.0 0.6 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 98.2 11.0 54.8 6.2 59.2 8.5 71.10 8.4 27.7 2.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 13.4 1.5 17.7 2.0 11.8 1.7 49.2 5.7 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 23.5 2.6 12.2 1.4 18.7 2.7 2.1 0.2 1.9 0.2
34. Kaasut 61.5 6.9 24.10 2.8 28.9 4.1 20.7 2.4 25.9 2.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.3 0.0 4.1 0.5 0.6 0.1 1.6 0.2 1.2 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 2.4 0.3 0.4 0.1 1.2 0.1 1.2 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 1.7 0.2 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 117.4 13.1 87.3 9.8 139.9 20.0 135.7 15.8 96.4 9.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 52.2 5.8 26.4 3.0 29.9 4.3 60.7 7.1 20.4 2.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.6 0.1 1.4 0.2 1.0 0.1 2.8 0.3 2.0 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 0.9 0.1 1.8 0.2 1.1 0.1 1.1 0.1 1.5 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 20.4 2.3 10.4 1.2 55.5 7.9 16.8 1.9 25.0 2.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.4 0.3 3.10 0.4 2.4 0.3 2.4 0.3 1.8 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 32.1 3.6 28.8 3.2 35.4 5.1 41.2 4.8 34.4 3.4
58. Muovit, valmistetut 3.4 0.4 3.4 0.4 3.7 0.5 2.9 0.3 4.2 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5.4 0.6 10.9 1.2 10.9 1.5 7.9 0.9 7.3 0.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 34.0 3.8 50.2 5.7 32.4 4.6 34.4 4.0 36.5 3.6
62. Kumituotteet 1.5 0.2 1.4 0.2 2.5 0.3 1.3 0.1 1.5 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.3 0.0 0.5 0.0 0.8 0.1 0.4 0.0 0.7 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 5.9 0.7 5.8 0.6 5.6 0.8 7.4 0.9 6.8 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.2 0.4 3.5 0.4 2.6 0.4 3.3 0.4 2.5 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 4.0 0.4 6.2 0.7 2.1 0.3 3.0 0.3 3.8 0.4
67. Rauta ja teräs 2.5 0.3 16.1 1.8 1.2 0.2 2.10 0.3 2.8 0.3
68. Muut metallit 6.10 0.8 5.1 0.6 6.6 0.9 5.1 0.6 5.5 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 9.10 1.1 12.0 1.3 11.4 1.6 11.2 1.3 13.3 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 395.4 44.3 312.7 35.2 200.5 28.6 238.10 27.8 507.4 50.8
71. Voimakoneet ja moottorit 17.4 1.9 29.4 3.3 14.1 2.0 25.1 2.9 22.1 2.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4.9 0.5 6.1 0.7 7.5 1.1 21.5 2.5 8.4 0.8
73. Metalliteollisuuskoneet 6.7 0.7 4.2 0.5 4.2 0.6 3.2 0.4 2.8 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 22.2 2.5 19.3 2.2 19.0 2.7 28.7 3.3 19.8 2.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4.9 0.5 11.5 1.3 7.0 1.0 10.0 1.2 18.5 1.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 8.1 0.9 15.3 1.7 12.1 1.7 10.6 1.2 12.6 1.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 26.4 3.0 40.8 4.6 30.7 4.4 26.2 3.0 34.1 3.4
78. Moottoriajoneuvot 30.1 3.4 21.1 2.4 25.3 3.6 26.2 3.0 24.1 2.4
79. Muut kuljetusvälineet 275.1 30.8 165.5 18.6 80.10 11.6 87.8 10.2 365.4 36.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 36.8 4.1 48.0 5.4 38.9 5.6 86.9 10.1 51.8 5.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.6 0.1 0.6 0.1 0.4 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0
82. Huonekalut 1.1 0.1 2.2 0.2 2.10 0.4 1.4 0.2 1.9 0.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.6 0.1 0.1 0.0
84. Vaatteet 0.9 0.1 0.7 0.1 1.8 0.3 0.8 0.1 0.7 0.1
85. Jalkineet 0.1 0.0 1.0 0.1 0.4 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 20.7 2.3 29.3 3.3 22.8 3.3 18.9 2.2 33.8 3.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.9 0.2 3.3 0.4 1.4 0.2 3.0 0.3 2.5 0.2
89. Muut valmiit tavarat 11.7 1.3 11.3 1.3 9.1 1.3 62.0 7.2 12.7 1.3
9. Muut tavarat 18.8 2.1 15.7 1.8 14.3 2.0 14.6 1.7 17.6 1.8
93. Erittelemätön 8.9 1.0 7.5 0.8 7.2 1.0 5.5 0.6 9.4 0.9
97. Kulta, ei monetaarinen 3.1 0.3 0 0.0 0.7 0.1 0.7 0.1 1.2 0.1
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 6.9 0.8 8.2 0.9 6.5 0.9 8.5 1.0 7.2 0.7
0-9. Kaikki ryhmät 892.9 100.0 888.1 100.0 700.1 100.0 859.1 100.0 999.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Turkista (TR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/2 - 2019/6

2019 / 22019 / 32019 / 42019 / 52019 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 73.9 10.4 73.1 7.9 71.3 8.5 71.4 7.8 60.1 7.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.8 0.4 4.2 0.4 3.2 0.4 3.2 0.3 3.1 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 16.3 2.3 7.1 0.8 11.6 1.4 11.8 1.3 11.9 1.5
05. Hedelmät ja kasvikset 36.2 5.1 40.4 4.4 33.1 3.9 34.3 3.7 29.0 3.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 8.1 1.1 11.1 1.2 8.7 1.0 9.8 1.1 7.6 0.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3.10 0.5 5.4 0.6 5.0 0.6 5.1 0.6 3.7 0.5
08. Rehuaineet 4.1 0.6 0.8 0.1 5.10 0.7 4.0 0.4 0.3 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.5 0.3 4.3 0.5 3.5 0.4 3.1 0.3 4.3 0.5
1. Juomat ja tupakka 9.2 1.3 7.6 0.8 1.5 0.2 1.8 0.2 12.4 1.5
11. Juomat 0.3 0.0 0.6 0.1 0.4 0.0 0.5 0.0 0.7 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 8.9 1.2 7.1 0.8 1.2 0.1 1.4 0.1 11.7 1.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 9.5 1.3 14.10 1.6 17.2 2.0 16.0 1.7 13.9 1.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.2 0.0 0.6 0.1 0.4 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 4.5 0.6 3.1 0.3 2.6 0.3 3.7 0.4 3.7 0.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3.3 0.5 10.1 1.1 9.6 1.1 8.0 0.9 7.4 0.9
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 0.1 0.0 3.1 0.4 2.5 0.3 0.8 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.4 0.2 1.1 0.1 1.6 0.2 1.4 0.1 1.6 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 7.2 1.0 50.6 5.5 46.10 5.6 40.3 4.4 19.2 2.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.4 0.1 45.10 5.0 39.3 4.7 28.1 3.1 19.2 2.4
34. Kaasut 6.9 1.0 4.6 0.5 7.7 0.9 12.3 1.3 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 7.2 1.0 5.1 0.5 7.3 0.9 3.5 0.4 4.7 0.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat 7.2 1.0 5.1 0.5 7.3 0.9 3.5 0.4 4.7 0.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 28.1 3.9 39.5 4.3 31.4 3.7 42.6 4.6 31.3 3.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 11.7 1.6 7.9 0.9 2.2 0.3 12.4 1.4 1.4 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.7 0.1 13.2 1.4 8.8 1.0 9.4 1.0 8.4 1.0
53. Väri- ja parkitusaineet 0.8 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1 1.4 0.2 1.5 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.3 0.2 1.5 0.2 0.1 0.0 0.9 0.1 1.8 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.8 0.4 2.8 0.3 4.8 0.6 4.3 0.5 4.2 0.5
57. Muovit, valmistamattomat 2.9 0.4 4.1 0.4 6.9 0.8 5.5 0.6 6.1 0.7
58. Muovit, valmistetut 7.6 1.1 8.5 0.9 7.5 0.9 7.5 0.8 7.5 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.6 0.1 0.10 0.1 0.8 0.1 1.4 0.2 0.8 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 235.10 33.1 274.8 29.9 257.2 30.5 288.9 31.5 252.3 31.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1.1 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1 0.8 0.1
62. Kumituotteet 16.6 2.3 18.8 2.0 17.1 2.0 17.7 1.9 14.7 1.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.6 0.1 0.5 0.0 1.0 0.1 1.3 0.1 1.5 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.2 0.6 3.8 0.4 4.4 0.5 5.5 0.6 5.5 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 87.9 12.3 105.2 11.4 96.8 11.5 104.4 11.4 93.7 11.6
66. Kivennäisainetuotteet 49.5 6.9 67.2 7.3 63.9 7.6 71.4 7.8 74.1 9.2
67. Rauta ja teräs 23.6 3.3 15.7 1.7 13.3 1.6 24.6 2.7 7.1 0.9
68. Muut metallit 22.1 3.1 28.0 3.0 24.3 2.9 28.2 3.1 26.0 3.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 30.7 4.3 35.3 3.8 35.10 4.3 35.7 3.9 29.2 3.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 183.0 25.7 268.1 29.1 204.8 24.3 287.3 31.4 269.2 33.5
71. Voimakoneet ja moottorit 36.4 5.1 51.7 5.6 37.10 4.5 39.1 4.3 31.5 3.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 14.0 2.0 24.8 2.7 8.1 1.0 36.5 4.0 24.6 3.1
73. Metalliteollisuuskoneet 5.2 0.7 6.5 0.7 4.4 0.5 6.1 0.7 4.9 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 31.0 4.4 39.3 4.3 34.6 4.1 40.1 4.4 38.7 4.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.3 0.2 2.5 0.3 2.6 0.3 1.3 0.1 1.6 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 32.7 4.6 37.3 4.0 35.8 4.2 47.4 5.2 52.2 6.5
78. Moottoriajoneuvot 35.6 5.0 71.4 7.7 49.4 5.9 74.3 8.1 76.7 9.5
79. Muut kuljetusvälineet 26.9 3.8 34.8 3.8 32.1 3.8 42.5 4.6 38.9 4.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 119.9 16.8 129.4 14.0 157.2 18.7 132.4 14.4 103.4 12.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.5 0.2 1.8 0.2 2.0 0.2 2.3 0.2 1.9 0.2
82. Huonekalut 9.6 1.3 12.4 1.3 15.8 1.9 16.4 1.8 14.2 1.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.1 0.1 1.2 0.1 1.3 0.1 1.3 0.1 1.0 0.1
84. Vaatteet 55.1 7.7 56.2 6.1 54.0 6.4 56.3 6.1 46.3 5.7
85. Jalkineet 1.4 0.2 1.9 0.2 1.2 0.1 1.2 0.1 1.1 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 4.6 0.6 4.8 0.5 6.9 0.8 3.8 0.4 3.10 0.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.1 0.2 0.8 0.1 0.9 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1
89. Muut valmiit tavarat 45.8 6.4 50.7 5.5 75.4 8.9 50.9 5.5 34.5 4.3
9. Muut tavarat 38.7 5.4 57.7 6.3 47.9 5.7 32.2 3.5 38.3 4.8
93. Erittelemätön 28.7 4.0 46.8 5.1 36.8 4.4 20.10 2.3 29.2 3.6
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 9.10 1.4 10.10 1.2 11.1 1.3 11.3 1.2 9.2 1.1
0-9. Kaikki ryhmät 712.3 100.0 920.4 100.0 842.3 100.0 916.1 100.0 804.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-kesäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu