Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Turkkin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/11 - 2020/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
Viennistä0.50.60.90.90.9
Tuonnista0.50.40.40.50.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.50.60.60.7

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Turkkiin (TR) jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 102.8 13.9 59.8 7.3 54.2 4.6 28.7 2.5 32.6 2.6
00. Elävät eläimet 0 0.0 3.3 0.4 1.2 0.1 0.1 0.0 1.2 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 5.3 0.7 3.0 0.4 0.8 0.1 0.1 0.0 2.7 0.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.3 0.0 0.7 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.5 0.1 1.5 0.2 0.3 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 81.6 11.0 47.8 5.8 32.4 2.8 25.1 2.2 19.1 1.5
08. Rehuaineet 13.6 1.8 0.6 0.1 18.1 1.5 1.4 0.1 7.9 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.5 0.2 2.9 0.4 1.4 0.1 1.5 0.1 1.1 0.1
1. Juomat ja tupakka 1.1 0.1 1.2 0.1 0.10 0.1 2.1 0.2 10.0 0.8
11. Juomat 0.9 0.1 0.5 0.1 0.2 0.0 2.1 0.2 1.7 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.2 0.0 0.7 0.1 0.8 0.1 0.1 0.0 8.4 0.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 127.10 17.3 163.2 19.9 180.3 15.3 162.3 14.0 250.2 19.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.8 0.1 0.7 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.7 0.2 1.10 0.2 1.8 0.1 2.3 0.2 3.1 0.2
24. Puutavara ja korkki 1.3 0.2 3.6 0.4 1.5 0.1 1.6 0.1 6.8 0.5
25. Paperimassa 14.3 1.9 14.5 1.8 14.2 1.2 13.2 1.1 13.4 1.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 10.2 1.4 33.4 4.1 64.0 5.4 80.3 6.9 108.9 8.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.7 0.1 1.1 0.1 0.8 0.1 1.1 0.1 0.10 0.1
28. Malmit ja metalliromu 97.7 13.2 107.0 13.0 95.10 8.2 61.6 5.3 114.8 9.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.2 0.3 2.0 0.2 2.3 0.2 1.4 0.1 1.7 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 78.7 10.6 71.6 8.7 210.2 17.9 201.9 17.5 40.1 3.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 18.9 2.6 26.8 3.3 9.9 0.8 45.6 3.9 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 10.8 1.5 8.10 1.1 14.7 1.2 6.5 0.6 8.2 0.6
34. Kaasut 49.0 6.6 35.9 4.4 185.7 15.8 149.10 13.0 32.0 2.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 0.9 0.1 4.5 0.4 1.5 0.1 5.2 0.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.7 0.1 1.3 0.1 1.1 0.1 3.2 0.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.1 0.0 3.2 0.3 0.4 0.0 2.0 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 102.2 13.8 114.2 13.9 116.1 9.9 118.1 10.2 117.6 9.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 36.1 4.9 51.0 6.2 59.2 5.0 34.10 3.0 22.4 1.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.3 0.2 0.9 0.1 0.10 0.1 1.5 0.1 0.10 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.8 0.1 1.2 0.1 0.9 0.1 0.10 0.1 1.0 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 20.6 2.8 12.10 1.6 12.9 1.1 19.2 1.7 34.7 2.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.8 0.4 2.8 0.3 1.6 0.1 3.5 0.3 2.6 0.2
56. Lannoitteet, valmistetut 1.1 0.1 1.7 0.2 1.2 0.1 5.3 0.5 0.6 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 29.8 4.0 32.6 4.0 30.6 2.6 40.7 3.5 41.3 3.3
58. Muovit, valmistetut 3.4 0.4 4.3 0.5 3.1 0.3 4.1 0.3 3.8 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.7 0.9 7.2 0.9 6.1 0.5 8.2 0.7 10.6 0.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 44.3 6.0 34.9 4.2 35.0 3.0 40.9 3.5 39.9 3.2
62. Kumituotteet 1.3 0.2 1.7 0.2 1.4 0.1 2.3 0.2 1.0 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.7 0.1 0.2 0.0 0.4 0.0 0.8 0.1 1.3 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 9.4 1.3 7.7 0.9 7.10 0.7 9.2 0.8 9.7 0.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.1 0.3 2.1 0.2 1.10 0.2 1.9 0.2 1.5 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 3.2 0.4 3.3 0.4 2.10 0.3 3.2 0.3 5.4 0.4
67. Rauta ja teräs 10.4 1.4 1.10 0.2 1.9 0.2 1.8 0.2 1.7 0.1
68. Muut metallit 4.8 0.6 4.2 0.5 5.4 0.5 7.4 0.6 5.3 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12.7 1.7 14.1 1.7 13.4 1.1 14.6 1.3 14.1 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 217.3 29.3 289.2 35.2 520.7 44.3 543.3 47.0 695.7 55.3
71. Voimakoneet ja moottorit 17.1 2.3 20.3 2.5 13.1 1.1 20.2 1.7 25.2 2.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5.5 0.7 8.2 1.0 5.4 0.5 7.7 0.7 7.1 0.6
73. Metalliteollisuuskoneet 6.3 0.8 4.4 0.5 3.1 0.3 7.2 0.6 2.3 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 18.4 2.5 19.9 2.4 13.9 1.2 18.7 1.6 18.6 1.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6.9 0.9 8.8 1.1 9.8 0.8 9.0 0.8 6.10 0.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 16.2 2.2 10.5 1.3 11.6 1.0 14.4 1.2 10.4 0.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 27.1 3.6 25.8 3.1 31.1 2.6 21.2 1.8 21.4 1.7
78. Moottoriajoneuvot 32.2 4.3 26.5 3.2 28.10 2.5 27.9 2.4 26.4 2.1
79. Muut kuljetusvälineet 87.10 11.9 165.3 20.1 404.2 34.4 417.2 36.1 577.7 45.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 45.2 6.1 68.9 8.4 35.6 3.0 38.8 3.3 48.6 3.9
82. Huonekalut 1.7 0.2 2.3 0.3 1.6 0.1 1.7 0.1 2.3 0.2
84. Vaatteet 1.1 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1 0.6 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 29.1 3.9 27.8 3.4 20.8 1.8 20.7 1.8 29.5 2.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.4 0.2 3.3 0.4 2.0 0.2 1.6 0.1 2.2 0.2
89. Muut valmiit tavarat 11.3 1.5 34.2 4.2 9.9 0.8 13.5 1.2 13.9 1.1
9. Muut tavarat 21.5 2.9 18.1 2.2 18.6 1.6 19.3 1.7 17.8 1.4
93. Erittelemätön 10.8 1.4 10.1 1.2 9.2 0.8 9.5 0.8 10.1 0.8
97. Kulta, ei monetaarinen 3.5 0.5 0.6 0.1 0.8 0.1 1.6 0.1 0.1 0.0
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 7.3 1.0 7.5 0.9 8.7 0.7 8.3 0.7 7.7 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 740.7 100.0 821.7 100.0 1,175.8 100.0 1,156.4 100.0 1,257.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Turkista (TR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 61.4 6.8 79.6 9.2 67.4 7.9 51.0 6.0 80.6 8.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.7 0.1 0.4 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 3.6 0.4 4.2 0.5 4.3 0.5 4.6 0.5 3.2 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 3.4 0.4 17.10 2.1 7.3 0.8 3.4 0.4 17.8 1.9
05. Hedelmät ja kasvikset 32.3 3.6 36.10 4.3 31.1 3.6 26.3 3.1 34.9 3.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 9.10 1.1 8.2 0.9 9.9 1.2 7.8 0.9 9.8 1.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 7.4 0.8 6.6 0.8 5.9 0.7 5.6 0.6 6.1 0.6
08. Rehuaineet 1.1 0.1 3.2 0.4 5.7 0.7 0.6 0.1 5.6 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.3 0.4 2.4 0.3 3.2 0.4 2.7 0.3 3.1 0.3
1. Juomat ja tupakka 10.6 1.2 16.0 1.9 16.1 1.9 23.6 2.8 7.3 0.8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 10.4 1.1 15.7 1.8 16.0 1.9 23.4 2.8 6.10 0.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 16.6 1.8 13.1 1.5 14.5 1.7 25.6 3.0 19.4 2.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.4 0.0 0.8 0.1 0.10 0.1 0.4 0.0 0.7 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 4.1 0.5 3.1 0.4 4.3 0.5 3.9 0.5 3.1 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 8.10 1.0 7.9 0.9 8.1 0.9 20.0 2.4 13.3 1.4
28. Malmit ja metalliromu 1.3 0.1 0.4 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.8 0.2 1.1 0.1 1.1 0.1 1.3 0.1 2.2 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 52.6 5.8 51.8 6.0 46.1 5.4 4.7 0.5 21.7 2.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 47.10 5.3 47.4 5.5 44.6 5.2 4.7 0.5 21.7 2.3
34. Kaasut 4.7 0.5 4.5 0.5 1.5 0.2 0 0.0 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 5.10 0.7 6.0 0.7 3.3 0.4 7.6 0.9 6.5 0.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat 5.10 0.7 6.0 0.7 3.3 0.4 7.6 0.9 6.5 0.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 25.9 2.9 30.2 3.5 33.1 3.9 35.5 4.2 37.1 3.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.1 0.1 1.9 0.2 1.4 0.2 9.7 1.1 2.6 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 6.1 0.7 8.5 1.0 10.6 1.2 6.1 0.7 15.10 1.7
53. Väri- ja parkitusaineet 1.4 0.2 1.5 0.2 1.9 0.2 1.7 0.2 2.8 0.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4.9 0.5 4.9 0.6 5.2 0.6 6.7 0.8 6.0 0.6
57. Muovit, valmistamattomat 2.9 0.3 2.1 0.2 2.7 0.3 2.0 0.2 1.9 0.2
58. Muovit, valmistetut 8.9 1.0 10.2 1.2 9.8 1.1 7.3 0.9 6.2 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.8 0.1 1.0 0.1 1.6 0.2 1.8 0.2 1.6 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 282.7 31.3 253.9 29.5 259.4 30.5 266.7 31.4 274.6 29.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1.2 0.1 0.7 0.1 0.4 0.0 0.7 0.1 0.8 0.1
62. Kumituotteet 15.6 1.7 13.3 1.5 13.5 1.6 12.4 1.5 16.5 1.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.6 0.1 1.0 0.1 0.9 0.1 1.2 0.1 2.1 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 7.5 0.8 5.10 0.7 5.7 0.7 5.9 0.7 8.3 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 121.0 13.4 113.9 13.2 115.8 13.6 106.5 12.5 107.9 11.4
66. Kivennäisainetuotteet 69.7 7.7 63.6 7.4 54.3 6.4 64.2 7.6 65.9 7.0
67. Rauta ja teräs 21.3 2.3 6.2 0.7 22.7 2.7 32.8 3.9 21.2 2.2
68. Muut metallit 21.7 2.4 14.6 1.7 16.3 1.9 12.6 1.5 24.5 2.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 24.6 2.7 34.10 4.1 30.3 3.6 30.8 3.6 27.7 2.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 282.8 31.3 238.8 27.7 238.8 28.1 246.2 29.0 321.8 34.1
71. Voimakoneet ja moottorit 64.6 7.1 40.7 4.7 39.5 4.6 59.5 7.0 81.6 8.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 36.4 4.0 29.10 3.5 13.5 1.6 28.3 3.3 28.2 3.0
73. Metalliteollisuuskoneet 3.6 0.4 3.9 0.5 4.7 0.5 2.5 0.3 5.1 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 37.3 4.1 37.7 4.4 33.4 3.9 38.8 4.6 45.5 4.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.4 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.9 0.1 0.5 0.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.6 0.2 0.9 0.1 1.2 0.1 1.1 0.1 1.2 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 34.1 3.8 34.6 4.0 33.10 4.0 41.7 4.9 32.1 3.4
78. Moottoriajoneuvot 62.5 6.9 46.2 5.4 77.7 9.1 49.7 5.9 91.1 9.6
79. Muut kuljetusvälineet 42.7 4.7 44.8 5.2 34.8 4.1 23.9 2.8 37.0 3.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 127.4 14.1 127.3 14.8 126.2 14.8 139.7 16.4 121.8 12.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.0 0.2 2.2 0.3 2.3 0.3 1.7 0.2 1.8 0.2
82. Huonekalut 17.2 1.9 17.3 2.0 20.3 2.4 21.1 2.5 26.6 2.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.4 0.1 1.7 0.2 1.6 0.2 1.7 0.2 1.2 0.1
84. Vaatteet 56.3 6.2 53.8 6.2 56.9 6.7 55.2 6.5 46.5 4.9
85. Jalkineet 1.1 0.1 1.1 0.1 0.9 0.1 2.0 0.2 1.8 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 3.2 0.3 3.9 0.4 3.9 0.4 4.5 0.5 4.0 0.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.9 0.1 1.6 0.2 0.9 0.1 1.7 0.2 1.1 0.1
89. Muut valmiit tavarat 45.6 5.0 46.1 5.3 39.7 4.7 52.0 6.1 39.0 4.1
9. Muut tavarat 37.10 4.2 45.6 5.3 46.6 5.5 48.10 5.8 53.2 5.6
93. Erittelemätön 26.4 2.9 35.6 4.1 37.4 4.4 38.8 4.6 43.6 4.6
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry 11.6 1.3 10.1 1.2 9.3 1.1 10.2 1.2 9.7 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 903.5 100.0 861.10 100.0 850.10 100.0 849.1 100.0 943.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-maaliskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu