Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Turkkin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/2 - 2020/6

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
Viennistä0.90.90.70.60.6
Tuonnista0.50.50.50.60.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.60.70.50.60.5

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Turkkiin (TR) jaksolla 2020/2 - 2020/6

2020 / 22020 / 32020 / 42020 / 52020 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 28.7 2.5 32.6 2.6 29.2 4.5 27.7 4.7 34.9 5.4
00. Elävät eläimet 0.1 0.0 1.2 0.1 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 0.1 0.0 2.7 0.2 0.3 0.0 0.8 0.1 1.1 0.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.2 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.6 0.1 2.0 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 0.4 0.0 0.2 0.0 13.5 2.1 0.3 0.0 0.3 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 25.1 2.2 19.1 1.5 11.3 1.7 11.5 2.0 9.7 1.5
08. Rehuaineet 1.4 0.1 7.9 0.6 0.8 0.1 12.8 2.2 19.3 3.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.5 0.1 1.1 0.1 3.0 0.5 1.8 0.3 2.8 0.4
1. Juomat ja tupakka 2.1 0.2 10.0 0.8 4.1 0.6 2.6 0.4 0.7 0.1
11. Juomat 2.1 0.2 1.7 0.1 4.1 0.6 0.5 0.1 0.5 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 8.4 0.7 0 0.0 2.2 0.4 0.2 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 162.3 14.0 250.2 19.9 137.3 21.1 124.5 21.3 183.9 28.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.8 0.1 0.7 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.3 0.2 3.1 0.2 2.3 0.3 1.5 0.2 0.10 0.1
24. Puutavara ja korkki 1.6 0.1 6.8 0.5 0.8 0.1 3.9 0.7 0.8 0.1
25. Paperimassa 13.2 1.1 13.4 1.1 11.6 1.8 12.2 2.1 12.8 2.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 80.3 6.9 108.9 8.7 58.9 9.1 44.6 7.6 74.2 11.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.1 0.1 0.10 0.1 1.1 0.2 0.8 0.1 0.6 0.1
28. Malmit ja metalliromu 61.6 5.3 114.8 9.1 61.7 9.5 60.8 10.4 93.7 14.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.4 0.1 1.7 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 201.9 17.5 40.1 3.2 147.3 22.7 123.10 21.2 48.3 7.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 45.6 3.9 0 0.0 69.10 10.8 38.0 6.5 7.3 1.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 6.5 0.6 8.2 0.6 7.9 1.2 28.0 4.8 17.4 2.7
34. Kaasut 149.10 13.0 32.0 2.5 69.5 10.7 58.1 9.9 23.7 3.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.5 0.1 5.2 0.4 3.10 0.6 1.9 0.3 1.9 0.3
41. Eläinöljyt ja -rasvat 1.1 0.1 3.2 0.3 2.3 0.3 0.2 0.0 0.3 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.4 0.0 2.0 0.2 1.7 0.3 1.8 0.3 1.7 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 118.1 10.2 117.6 9.3 92.3 14.2 60.1 10.3 82.9 12.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 34.10 3.0 22.4 1.8 44.3 6.8 9.4 1.6 28.6 4.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.5 0.1 0.10 0.1 1.0 0.2 1.0 0.2 0.9 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.10 0.1 1.0 0.1 1.1 0.2 0.8 0.1 0.7 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 19.2 1.7 34.7 2.8 8.9 1.4 12.3 2.1 9.0 1.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3.5 0.3 2.6 0.2 2.0 0.3 2.1 0.3 2.3 0.3
56. Lannoitteet, valmistetut 5.3 0.5 0.6 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 40.7 3.5 41.3 3.3 21.8 3.3 22.2 3.8 32.7 5.1
58. Muovit, valmistetut 4.1 0.3 3.8 0.3 3.3 0.5 2.3 0.4 3.5 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 8.2 0.7 10.6 0.8 10.1 1.5 9.10 1.7 5.3 0.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 40.9 3.5 39.9 3.2 43.5 6.7 31.6 5.4 29.7 4.6
62. Kumituotteet 2.3 0.2 1.0 0.1 1.4 0.2 1.5 0.3 1.1 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.8 0.1 1.3 0.1 0.5 0.1 0.2 0.0 0.6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 9.2 0.8 9.7 0.8 10.2 1.6 9.7 1.6 9.9 1.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.9 0.2 1.5 0.1 1.9 0.3 1.6 0.3 1.7 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 3.2 0.3 5.4 0.4 3.2 0.5 3.2 0.5 2.6 0.4
67. Rauta ja teräs 1.8 0.2 1.7 0.1 13.0 2.0 1.1 0.2 1.5 0.2
68. Muut metallit 7.4 0.6 5.3 0.4 4.2 0.6 3.7 0.6 4.2 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 14.6 1.3 14.1 1.1 9.4 1.4 10.9 1.8 8.4 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 543.3 47.0 695.7 55.3 146.2 22.5 171.4 29.3 195.5 30.4
71. Voimakoneet ja moottorit 20.2 1.7 25.2 2.0 19.9 3.0 11.1 1.9 12.0 1.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 7.7 0.7 7.1 0.6 8.5 1.3 5.6 0.9 17.3 2.7
73. Metalliteollisuuskoneet 7.2 0.6 2.3 0.2 3.6 0.5 2.1 0.4 4.8 0.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 18.7 1.6 18.6 1.5 14.4 2.2 11.1 1.9 17.6 2.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 9.0 0.8 6.10 0.6 4.5 0.7 9.4 1.6 9.0 1.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 14.4 1.2 10.4 0.8 12.2 1.9 18.1 3.1 12.4 1.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 21.2 1.8 21.4 1.7 21.9 3.4 28.2 4.8 25.8 4.0
78. Moottoriajoneuvot 27.9 2.4 26.4 2.1 8.6 1.3 5.3 0.9 5.6 0.9
79. Muut kuljetusvälineet 417.2 36.1 577.7 45.9 53.1 8.2 80.8 13.8 91.3 14.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 38.8 3.3 48.6 3.9 31.5 4.8 26.3 4.5 50.3 7.8
82. Huonekalut 1.7 0.1 2.3 0.2 1.3 0.2 0.5 0.1 1.2 0.2
84. Vaatteet 0.9 0.1 0.6 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 20.7 1.8 29.5 2.3 18.4 2.8 19.1 3.2 21.7 3.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.6 0.1 2.2 0.2 4.0 0.6 0.9 0.2 2.6 0.4
89. Muut valmiit tavarat 13.5 1.2 13.9 1.1 7.5 1.2 5.6 1.0 24.6 3.8
9. Muut tavarat 19.3 1.7 17.8 1.4 15.2 2.3 15.8 2.7 15.2 2.4
93. Erittelemätön 9.5 0.8 10.1 0.8 7.1 1.1 5.7 1.0 5.8 0.9
97. Kulta, ei monetaarinen 1.6 0.1 0.1 0.0 1.6 0.2 4.4 0.7 3.1 0.5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 8.3 0.7 7.7 0.6 6.5 1.0 5.9 1.0 6.4 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,156.4 100.0 1,257.3 100.0 649.10 100.0 585.4 100.0 642.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Turkista (TR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/2 - 2020/6

2020 / 22020 / 32020 / 42020 / 52020 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 51.0 6.0 80.6 8.5 68.3 8.7 80.5 7.6 59.9 8.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.4 0.0 0.4 0.0 0.6 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 4.6 0.5 3.2 0.3 1.5 0.2 1.10 0.2 2.2 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 3.4 0.4 17.8 1.9 5.1 0.6 12.2 1.2 8.7 1.2
05. Hedelmät ja kasvikset 26.3 3.1 34.9 3.7 43.5 5.6 44.1 4.2 27.2 3.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 7.8 0.9 9.8 1.0 9.2 1.2 9.4 0.9 7.2 1.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 5.6 0.6 6.1 0.6 4.6 0.6 7.0 0.7 7.5 1.0
08. Rehuaineet 0.6 0.1 5.6 0.6 0.4 0.0 0.8 0.1 3.9 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.7 0.3 3.1 0.3 3.8 0.5 4.6 0.4 2.8 0.4
1. Juomat ja tupakka 23.6 2.8 7.3 0.8 3.10 0.5 3.6 0.3 7.7 1.0
11. Juomat 0.3 0.0 0.4 0.0 0.6 0.1 0.9 0.1 0.4 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 23.4 2.8 6.10 0.7 3.4 0.4 2.8 0.3 7.3 1.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 25.6 3.0 19.4 2.1 14.9 1.9 19.9 1.9 11.3 1.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.4 0.0 0.7 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3.9 0.5 3.1 0.3 4.10 0.6 4.3 0.4 1.3 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 20.0 2.4 13.3 1.4 6.3 0.8 13.8 1.3 8.3 1.1
28. Malmit ja metalliromu 0.2 0.0 0.2 0.0 1.8 0.2 0.2 0.0 0 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.3 0.1 2.2 0.2 1.4 0.2 1.1 0.1 0.9 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 4.7 0.5 21.7 2.3 13.2 1.7 0.10 0.1 24.6 3.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 4.7 0.5 21.7 2.3 13.2 1.7 0.10 0.1 24.6 3.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 7.6 0.9 6.5 0.7 4.4 0.6 6.7 0.6 8.8 1.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 7.6 0.9 6.5 0.7 4.4 0.6 6.7 0.6 8.8 1.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 35.5 4.2 37.1 3.9 33.8 4.3 35.2 3.3 38.2 5.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 9.7 1.1 2.6 0.3 8.1 1.0 2.10 0.3 0.10 0.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 6.1 0.7 15.10 1.7 2.0 0.2 10.8 1.0 9.7 1.3
53. Väri- ja parkitusaineet 1.7 0.2 2.8 0.3 1.6 0.2 1.2 0.1 1.5 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.5 0.1 0.3 0.0 0.4 0.0 1.4 0.1 0.4 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6.7 0.8 6.0 0.6 9.0 1.2 8.4 0.8 13.1 1.8
57. Muovit, valmistamattomat 2.0 0.2 1.9 0.2 2.3 0.3 1.9 0.2 1.1 0.1
58. Muovit, valmistetut 7.3 0.9 6.2 0.7 9.2 1.2 6.3 0.6 6.6 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.8 0.2 1.6 0.2 1.5 0.2 2.6 0.2 5.1 0.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 266.7 31.4 274.6 29.1 263.8 33.8 252.7 23.9 243.6 33.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.7 0.1 0.8 0.1 0.4 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0
62. Kumituotteet 12.4 1.5 16.5 1.7 14.9 1.9 11.2 1.1 7.9 1.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.2 0.1 2.1 0.2 1.2 0.1 1.4 0.1 1.7 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 5.9 0.7 8.3 0.9 7.7 1.0 9.7 0.9 17.0 2.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 106.5 12.5 107.9 11.4 103.2 13.2 88.5 8.4 87.6 11.9
66. Kivennäisainetuotteet 64.2 7.6 65.9 7.0 63.9 8.2 54.5 5.2 62.5 8.5
67. Rauta ja teräs 32.8 3.9 21.2 2.2 25.3 3.2 36.8 3.5 14.6 2.0
68. Muut metallit 12.6 1.5 24.5 2.6 21.10 2.8 25.5 2.4 23.6 3.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 30.8 3.6 27.7 2.9 25.7 3.3 25.2 2.4 28.9 3.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 246.2 29.0 321.8 34.1 200.2 25.6 173.4 16.4 144.7 19.6
71. Voimakoneet ja moottorit 59.5 7.0 81.6 8.6 28.6 3.7 31.10 3.0 21.1 2.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 28.3 3.3 28.2 3.0 14.5 1.8 10.3 1.0 14.6 2.0
73. Metalliteollisuuskoneet 2.5 0.3 5.1 0.5 2.5 0.3 6.1 0.6 1.9 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 38.8 4.6 45.5 4.8 30.1 3.8 33.7 3.2 20.3 2.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.9 0.1 0.5 0.0 0.5 0.1 0.5 0.0 0.7 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.1 0.1 1.2 0.1 1.5 0.2 1.1 0.1 1.8 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 41.7 4.9 32.1 3.4 41.6 5.3 40.7 3.8 35.10 4.9
78. Moottoriajoneuvot 49.7 5.9 91.1 9.6 48.6 6.2 26.5 2.5 27.8 3.8
79. Muut kuljetusvälineet 23.9 2.8 37.0 3.9 32.8 4.2 22.9 2.2 20.10 2.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 139.7 16.4 121.8 12.9 142.6 18.2 467.4 44.3 162.8 22.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.7 0.2 1.8 0.2 2.0 0.3 1.0 0.1 1.9 0.3
82. Huonekalut 21.1 2.5 26.6 2.8 20.5 2.6 13.9 1.3 17.5 2.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.7 0.2 1.2 0.1 0.9 0.1 0.6 0.0 1.2 0.2
84. Vaatteet 55.2 6.5 46.5 4.9 21.9 2.8 44.6 4.2 80.1 10.8
85. Jalkineet 2.0 0.2 1.8 0.2 0.8 0.1 0.5 0.0 0.8 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 4.5 0.5 4.0 0.4 2.2 0.3 1.9 0.2 1.6 0.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.7 0.2 1.1 0.1 1.0 0.1 0.4 0.0 1.3 0.2
89. Muut valmiit tavarat 52.0 6.1 39.0 4.1 93.6 12.0 404.8 38.3 58.8 8.0
9. Muut tavarat 48.10 5.8 53.2 5.6 36.7 4.7 15.9 1.5 36.10 5.0
93. Erittelemätön 38.8 4.6 43.6 4.6 15.5 2.0 9.8 0.9 30.5 4.1
97. Kulta, ei monetaarinen 0 0.0 0 0.0 15.1 1.9 0.1 0.0 0.1 0.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 10.2 1.2 9.7 1.0 6.2 0.8 6.1 0.6 6.5 0.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 849.1 100.0 943.6 100.0 781.5 100.0 1,055.7 100.0 738.0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-kesäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu