Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bulgarian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Bulgariaan (BG) 2020 tammi-marraskuu

2020 1-11
milj. $
2019 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet11.7 12.7 -7.5
00. Elävät eläimet00.2 ..
01. Liha ja lihatuotteet0.1 0.1 -47.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.2 0.1 793.4
03. Kala- ja kalavalmisteet0.1 0.3 -80.7
04. Vilja ja viljatuotteet0.2 0.5 -65.3
05. Hedelmät ja kasvikset8.1 8.8 -7.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.1 72.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.1 0.1 21.3
08. Rehuaineet0.2 0.3 -29.0
09. Erinäiset elintarvikkeet2.10 2.7 11.2
1. Juomat ja tupakka3.0 5.4 -44.5
11. Juomat3.0 5.3 -42.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet00.2 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat42.6 104.7 -59.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet2.5 2.1 17.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 384.3
24. Puutavara ja korkki0.4 0.2 126.6
25. Paperimassa0.2 0.6 -65.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet3.5 4.7 -25.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.5 0.5 -1.6
28. Malmit ja metalliromu34.6 95.10 -64.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.1 0.9 25.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta7.8 45.2 -82.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet7.8 45.2 -82.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.3 -84.9
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 802.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.3 -98.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet17.9 23.3 -22.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet2.7 2.4 16.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.2 0.2 -4.0
53. Väri- ja parkitusaineet1.2 1.8 -35.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet2.9 2.5 15.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet3.10 6.6 -40.7
56. Lannoitteet, valmistetut0.3 0.5 -49.2
57. Muovit, valmistamattomat2.8 5.6 -49.9
58. Muovit, valmistetut1.9 1.10 -2.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet2.3 2.0 13.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan8.7 14.5 -40.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -17.7
62. Kumituotteet1.5 1.8 -21.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0.1 -15.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä1.2 0.7 64.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet2.1 1.1 105.6
66. Kivennäisainetuotteet1.6 1.9 -13.7
67. Rauta ja teräs0.2 6.1 -97.7
68. Muut metallit0.2 0.2 -23.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista2.2 2.9 -26.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet222.8 198.1 12.5
71. Voimakoneet ja moottorit2.10 4.9 -39.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet38.4 53.10 -28.8
73. Metalliteollisuuskoneet1.9 2.4 -20.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet90.2 20.10 331.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet11.3 9.6 18.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet11.1 17.4 -36.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet32.8 40.7 -19.4
78. Moottoriajoneuvot20.3 26.9 -24.8
79. Muut kuljetusvälineet14.2 21.7 -34.7
8. Erinäiset valmiit tavarat21.5 26.9 -20.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.2 0.1 99.9
82. Huonekalut0.7 0.5 22.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 35.7
84. Vaatteet0.4 0.4 10.2
85. Jalkineet0.4 0.3 58.4
87. Kojeet,mittarit yms.13.2 17.5 -24.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.7 0.9 -20.4
89. Muut valmiit tavarat6.2 7.4 -16.8
9. Muut tavarat11.3 12.3 -8.3
93. Erittelemätön2.1 0.9 149.9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0..
97. Kulta, ei monetaarinen00.1 ..
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain9.2 11.5 -19.8
Kaikki ryhmät yhteensä347.1 442.9 -21.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bulgariasta (BG) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-marraskuu

2020 1-11
milj. $
2019 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet46.1 36.5 26.2
00. Elävät eläimet0.1 0.2 -30.5
01. Liha ja lihatuotteet00.5 ..
02. Maitotaloustuotteet ja munat11.1 9.9 12.8
03. Kala- ja kalavalmisteet0.9 1.2 -28.9
04. Vilja ja viljatuotteet6.5 5.3 23.1
05. Hedelmät ja kasvikset18.1 14.2 27.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.7 1.1 52.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2.0 2.4 -15.7
08. Rehuaineet4.0 0.9 386.2
09. Erinäiset elintarvikkeet1.9 1.2 57.1
1. Juomat ja tupakka18.1 19.3 -6.3
11. Juomat2.4 1.9 23.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet15.7 17.4 -9.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat72.9 35.6 105.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet64.6 29.4 120.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi00.1 ..
24. Puutavara ja korkki0.1 0.2 -83.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0.1 -84.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.1 0.1 -18.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet8.2 5.10 37.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta2.3 15.8 -85.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet2.3 15.8 -85.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.5 0.2 150.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.5 0.2 150.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet130.10 110.8 18.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet43.7 27.5 59.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.1 1.5 -96.1
53. Väri- ja parkitusaineet0.2 0.1 7.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet17.8 22.8 -22.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet46.8 47.4 -1.3
57. Muovit, valmistamattomat0.6 1.3 -59.5
58. Muovit, valmistetut19.2 9.10 93.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet2.10 0.5 512.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan66.7 102.9 -35.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.2 -27.3
62. Kumituotteet2.1 3.8 -45.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.6 0.4 48.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä1.1 0.7 63.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet6.6 4.3 51.5
66. Kivennäisainetuotteet16.1 12.5 29.0
67. Rauta ja teräs0.2 39.7 -99.6
68. Muut metallit21.9 24.7 -11.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista18.4 17.0 8.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet194.2 215.2 -9.7
71. Voimakoneet ja moottorit13.1 15.9 -17.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet29.6 29.1 1.9
73. Metalliteollisuuskoneet7.0 6.7 4.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet33.10 39.6 -14.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet18.3 22.9 -20.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet14.9 19.1 -21.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet65.0 66.5 -2.2
78. Moottoriajoneuvot9.6 12.6 -23.2
79. Muut kuljetusvälineet3.1 3.3 -8.5
8. Erinäiset valmiit tavarat205.9 274.4 -25.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.3 1.2 -75.5
82. Huonekalut12.6 11.5 10.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.2.8 3.4 -17.8
84. Vaatteet54.7 79.5 -31.2
85. Jalkineet1.9 4.5 -59.4
87. Kojeet,mittarit yms.81.8 123.4 -33.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot3.9 3.10 -2.8
89. Muut valmiit tavarat48.3 47.4 1.9
9. Muut tavarat22.7 27.2 -16.5
93. Erittelemätön3.5 8.5 -59.4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta19.3 18.7 3.0
Kaikki ryhmät yhteensä759.8 837.4 -9.3

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu