Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bulgarian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-lokakuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Bulgariaan (4870) 2019 tammi-lokakuu

2019 1-10
milj. $
2018 1-10
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet10.2 10.6 -3.6
00. Elävät eläimet0.2 0.4 -69.0
01. Liha ja lihatuotteet0.1 0..
02. Maitotaloustuotteet ja munat00.1 ..
03. Kala- ja kalavalmisteet0.3 0.4 -35.6
04. Vilja ja viljatuotteet0.5 0.4 33.8
05. Hedelmät ja kasvikset6.8 6.8 0.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.1 -83.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.1 0.10 -98.2
08. Rehuaineet0.3 0.3 -8.8
09. Erinäiset elintarvikkeet2.3 1.5 55.4
1. Juomat ja tupakka5.4 6.8 -20.4
11. Juomat5.2 6.8 -22.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.2 0.1 579.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat90.3 30.4 197.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet2.1 1.7 21.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi00.1 ..
24. Puutavara ja korkki0.2 0.5 -67.2
25. Paperimassa0.6 0.7 -17.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet4.6 5.1 -9.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.5 0.5 -9.4
28. Malmit ja metalliromu81.9 21.3 284.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.9 0.9 -4.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta45.2 20.6 120.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet45.2 20.6 120.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.3 0.1 692.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat00.1 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.3 0.1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet21.3 20.9 1.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet2.3 1.3 84.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.2 0.4 -60.1
53. Väri- ja parkitusaineet1.6 0.8 114.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet2.4 2.4 -0.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet5.7 3.1 86.5
56. Lannoitteet, valmistetut0.5 0.4 36.6
57. Muovit, valmistamattomat5.3 9.6 -45.0
58. Muovit, valmistetut1.9 1.5 29.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet1.8 1.9 -5.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan14.0 10.10 28.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 49.1
62. Kumituotteet1.8 1.7 4.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0.6 -83.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.6 0.5 32.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0.10 1.4 -31.7
66. Kivennäisainetuotteet1.8 2.9 -40.8
67. Rauta ja teräs6.1 0.7 856.7
68. Muut metallit0.2 0.5 -66.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista2.8 2.10 -6.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet182.5 182.7 -0.1
71. Voimakoneet ja moottorit4.6 10.3 -55.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet51.5 41.2 24.8
73. Metalliteollisuuskoneet2.3 1.7 32.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet19.6 19.3 1.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet8.9 6.4 38.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet15.3 8.8 74.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet38.7 34.5 12.1
78. Moottoriajoneuvot23.5 25.6 -8.3
79. Muut kuljetusvälineet18.6 35.2 -47.3
8. Erinäiset valmiit tavarat24.8 23.8 4.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.1 0.3 -75.6
82. Huonekalut0.5 0.4 56.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 -54.4
84. Vaatteet0.3 0.5 -38.8
85. Jalkineet0.3 0.4 -41.7
87. Kojeet,mittarit yms.16.1 13.4 19.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.8 1.1 -23.8
89. Muut valmiit tavarat6.9 8.0 -13.8
9. Muut tavarat11.1 7.8 41.7
93. Erittelemätön0.6 0.2 265.0
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0..
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND10.5 7.7 36.8
Kaikki ryhmät yhteensä404.6 314.2 28.8

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Bulgariasta (4870) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-lokakuu

2019 1-10
milj. $
2018 1-10
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet33.3 37.9 -12.1
00. Elävät eläimet0.2 0.1 97.1
01. Liha ja lihatuotteet0.5 0..
02. Maitotaloustuotteet ja munat8.9 9.9 -10.5
03. Kala- ja kalavalmisteet1.2 0.5 134.3
04. Vilja ja viljatuotteet4.9 4.3 14.7
05. Hedelmät ja kasvikset13.0 13.0 -0.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.0 1.3 -24.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2.1 1.8 16.0
08. Rehuaineet0.9 6.3 -86.9
09. Erinäiset elintarvikkeet1.1 0.9 24.9
1. Juomat ja tupakka17.2 21.6 -20.2
11. Juomat1.7 2.0 -16.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet15.5 19.6 -20.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat32.5 26.3 23.8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at00.1 ..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet26.10 20.7 30.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0..
24. Puutavara ja korkki0.2 0..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0.1 -43.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.1 0.8 -86.6
28. Malmit ja metalliromu00.1 ..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet5.3 4.7 13.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta15.8 73.6 -78.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet15.8 73.6 -78.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.2 -26.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.2 -26.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet95.4 184.10 -48.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet23.9 10.9 118.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet1.5 0.8 82.2
53. Väri- ja parkitusaineet0.1 0.1 446.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet21.5 128.4 -83.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet37.7 38.5 -2.2
56. Lannoitteet, valmistetut00.1 ..
57. Muovit, valmistamattomat1.4 0.10 45.2
58. Muovit, valmistetut9.1 3.1 200.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.5 2.5 -81.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan96.1 87.3 10.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.2 -26.7
62. Kumituotteet3.6 5.3 -32.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.3 0.5 -48.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.7 0.8 -11.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet4.1 7.5 -45.9
66. Kivennäisainetuotteet11.2 17.4 -35.9
67. Rauta ja teräs39.7 20.2 96.7
68. Muut metallit22.2 22.5 -1.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista14.6 13.3 10.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet198.5 181.8 9.2
71. Voimakoneet ja moottorit15.4 11.4 35.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet26.2 23.4 11.7
73. Metalliteollisuuskoneet6.3 7.8 -18.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet37.1 29.7 25.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet20.8 22.1 -6.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet17.3 13.9 24.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet61.2 62.5 -2.2
78. Moottoriajoneuvot11.3 6.1 84.7
79. Muut kuljetusvälineet3.3 5.2 -37.6
8. Erinäiset valmiit tavarat247.1 207.7 19.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.0 1.4 -24.4
82. Huonekalut10.4 10.6 -2.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.3.1 1.6 91.8
84. Vaatteet73.2 72.9 0.3
85. Jalkineet4.3 3.7 17.3
87. Kojeet,mittarit yms.111.1 69.7 59.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot3.6 2.1 73.1
89. Muut valmiit tavarat40.9 46.0 -11.2
9. Muut tavarat25.0 25.6 -2.2
93. Erittelemätön8.1 9.10 -18.7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY16.9 15.5 9.0
Kaikki ryhmät yhteensä760.6 846.4 -10.1

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu