Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bulgarian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-elokuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Bulgariaan (4870) 2020 tammi-elokuu

2020 1-8
milj. $
2019 1-8
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet8.7 8.2 6.4
00. Elävät eläimet00.2 ..
01. Liha ja lihatuotteet00.1 ..
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.2 0..
03. Kala- ja kalavalmisteet0.1 0.3 -74.3
04. Vilja ja viljatuotteet0.2 0.5 -65.3
05. Hedelmät ja kasvikset6.3 5.1 25.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.1 72.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.1 0.1 -3.9
08. Rehuaineet0.2 0.3 -30.9
09. Erinäiset elintarvikkeet1.9 2.1 -12.3
1. Juomat ja tupakka1.9 3.8 -51.2
11. Juomat1.9 3.7 -48.9
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet00.2 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat39.2 74.1 -47.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1.6 1.9 -16.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0..
24. Puutavara ja korkki0.4 0.2 122.5
25. Paperimassa0.2 0.5 -61.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet2.6 4.1 -36.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.3 0.4 -14.1
28. Malmit ja metalliromu33.5 66.8 -49.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.8 0.6 36.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta6.2 42.7 -85.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet6.2 42.7 -85.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.2 -85.7
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0..
42. Kasviöljyt ja -rasvat00.2 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet13.6 17.1 -20.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet2.6 1.9 37.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.2 0.2 -10.2
53. Väri- ja parkitusaineet0.9 1.2 -23.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1.10 1.9 1.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet2.3 3.10 -43.5
56. Lannoitteet, valmistetut0.3 0.5 -49.2
57. Muovit, valmistamattomat2.7 4.5 -40.2
58. Muovit, valmistetut1.4 1.7 -18.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet1.7 1.6 6.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan6.6 12.6 -47.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 10.8
62. Kumituotteet0.9 1.5 -40.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0.1 -29.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.9 0.5 79.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1.8 0.8 137.6
66. Kivennäisainetuotteet1.3 1.3 -4.6
67. Rauta ja teräs0.2 6.0 -98.1
68. Muut metallit0.1 0.2 -27.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista1.6 2.3 -32.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet130.1 155.2 -16.1
71. Voimakoneet ja moottorit2.3 3.6 -35.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet29.7 45.8 -35.1
73. Metalliteollisuuskoneet1.6 1.10 -18.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet35.6 17.5 104.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet5.5 6.4 -13.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet7.6 12.8 -40.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet22.7 32.1 -29.1
78. Moottoriajoneuvot14.4 19.5 -26.1
79. Muut kuljetusvälineet10.9 15.10 -31.8
8. Erinäiset valmiit tavarat15.9 20.7 -23.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.2 0.1 171.2
82. Huonekalut0.6 0.4 51.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 97.7
84. Vaatteet0.3 0.3 5.5
85. Jalkineet0.3 0.2 78.3
87. Kojeet,mittarit yms.10.0 13.4 -25.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.5 0.7 -27.5
89. Muut valmiit tavarat4.1 5.9 -29.7
9. Muut tavarat7.8 9.4 -16.9
93. Erittelemätön1.7 0.6 217.5
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0..
97. Kulta, ei monetaarinen00.1 ..
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain6.1 8.9 -31.0
Kaikki ryhmät yhteensä229.6 343.5 -33.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bulgariasta (4870) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-elokuu

2020 1-8
milj. $
2019 1-8
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet33.2 24.4 36.1
00. Elävät eläimet0.1 0.2 -35.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat8.0 6.5 24.2
03. Kala- ja kalavalmisteet0.4 0.4 2.3
04. Vilja ja viljatuotteet4.5 3.6 27.2
05. Hedelmät ja kasvikset13.7 10.4 31.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.2 0.8 47.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.8 1.3 -40.8
08. Rehuaineet3.4 0.8 331.8
09. Erinäiset elintarvikkeet1.4 0.8 85.7
1. Juomat ja tupakka15.0 16.3 -8.1
11. Juomat1.8 1.4 30.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet13.3 15.0 -11.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat58.9 26.1 126.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet52.8 21.6 144.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi00.1 ..
24. Puutavara ja korkki0.1 0.1 461.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0.1 -93.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.1 0.1 -21.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet6.0 4.4 38.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta2.3 15.8 -85.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet2.3 15.8 -85.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.3 0.1 197.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.3 0.1 197.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet95.9 67.3 42.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet35.10 13.3 171.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.1 1.1 -94.8
53. Väri- ja parkitusaineet0.1 0.1 -11.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet10.8 18.3 -41.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet32.7 26.3 24.7
57. Muovit, valmistamattomat0.6 1.2 -54.9
58. Muovit, valmistetut12.10 6.9 89.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet2.10 0.5 587.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan46.5 85.8 -45.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -37.8
62. Kumituotteet1.5 3.1 -51.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.5 0.3 100.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.7 0.5 32.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet4.8 3.4 40.2
66. Kivennäisainetuotteet11.0 9.1 21.0
67. Rauta ja teräs0.1 39.7 -99.8
68. Muut metallit15.4 18.7 -17.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista12.8 11.3 13.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet136.8 162.6 -15.9
71. Voimakoneet ja moottorit9.6 11.8 -18.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet19.6 22.4 -12.7
73. Metalliteollisuuskoneet5.8 5.7 2.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet23.9 29.9 -20.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet13.8 17.3 -20.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet10.4 14.1 -25.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet44.9 49.3 -9.0
78. Moottoriajoneuvot6.8 9.2 -26.7
79. Muut kuljetusvälineet2.3 3.2 -28.7
8. Erinäiset valmiit tavarat135.9 191.1 -28.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.2 0.9 -77.2
82. Huonekalut8.3 7.9 4.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.7 2.4 -29.8
84. Vaatteet40.2 58.0 -30.8
85. Jalkineet1.6 3.3 -53.0
87. Kojeet,mittarit yms.52.2 87.5 -40.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot3.0 2.7 14.4
89. Muut valmiit tavarat29.0 28.8 0.8
9. Muut tavarat15.9 20.8 -23.5
93. Erittelemätön2.6 7.3 -65.0
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta13.4 13.5 -1.2
Kaikki ryhmät yhteensä540.3 610.0 -11.4

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu