Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bulgarian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/2 - 2020/6

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
Viennistä0.00.00.00.10.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bulgariaan (BG) jaksolla 2020/2 - 2020/6

2020 / 22020 / 32020 / 42020 / 52020 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.2 9.8 1.1 3.0 1.4 2.9 0.7 1.3 0.5 2.6
05. Hedelmät ja kasvikset 1.7 7.5 0.6 1.6 1.0 2.0 0.6 1.2 0.3 1.7
1. Juomat ja tupakka 0.4 1.4 0.6 1.6 0.1 0.2 0 0.0 0.1 0.3
11. Juomat 0.4 1.4 0.6 1.6 0.1 0.2 0 0.0 0.1 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.2 5.0 0.6 1.5 0.6 1.2 31.10 67.5 1.5 8.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.4 1.4 0.1 0.2 0.3 0.5 0.2 0.3 1.0 5.9
28. Malmit ja metalliromu 0.4 1.6 0.3 0.7 0.2 0.3 31.7 66.8 0.2 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.7 7.4 0.1 0.1 1.10 4.0 0.1 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.7 7.4 0.1 0.1 1.10 4.0 0.1 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.4 6.1 4.2 11.6 1.2 2.5 0.9 1.8 0.8 4.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.1 0.2 1.5 4.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.2 0.5 0.9 2.5 0.4 0.7 0.1 0.2 0.1 0.6
57. Muovit, valmistamattomat 0.3 1.0 0.8 2.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 1.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.2 5.2 0.7 1.7 0.9 1.8 0.7 1.4 0.5 3.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 11.3 51.3 25.4 71.4 38.5 80.5 10.4 21.8 10.9 65.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.4 10.6 12.2 34.1 1.10 4.0 3.4 7.2 2.0 12.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.2 5.4 2.3 6.4 27.5 57.4 0.7 1.3 0.8 4.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.6 2.6 1.6 4.3 0.4 0.8 0.3 0.6 0.4 2.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.7 3.1 1.10 5.4 0.4 0.7 0.8 1.7 0.7 4.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.2 14.3 3.10 11.1 3.4 7.0 2.3 4.8 2.2 12.8
78. Moottoriajoneuvot 1.9 8.3 2.1 5.8 1.8 3.7 1.7 3.4 2.8 17.0
79. Muut kuljetusvälineet 0.9 3.7 1.4 3.8 2.9 6.0 1.2 2.5 2.0 12.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.3 10.4 2.1 5.8 2.0 4.1 1.4 2.9 2.0 12.0
87. Kojeet,mittarit yms. 1.3 5.9 1.4 3.7 1.7 3.5 1.1 2.3 1.0 5.9
89. Muut valmiit tavarat 0.9 3.9 0.6 1.5 0.3 0.4 0.3 0.5 0.4 2.1
9. Muut tavarat 0.8 3.4 1.2 3.2 1.4 2.8 1.6 3.2 0.5 2.9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.6 2.6 0.10 2.6 1.3 2.7 1.4 2.8 0.5 2.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 22.0 100.0 35.6 100.0 47.8 100.0 47.4 100.0 16.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bulgariasta (BG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/2 - 2020/6

2020 / 22020 / 32020 / 42020 / 52020 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.4 4.3 4.4 5.4 3.5 5.5 5.7 9.7 4.8 8.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.7 1.1 1.3 1.6 0.8 1.2 1.3 2.2 1.1 1.9
04. Vilja ja viljatuotteet 0.5 0.8 0.5 0.6 0.5 0.7 0.6 1.0 0.6 1.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0.8 1.5 1.9 2.3 1.9 3.0 2.6 4.3 2.4 4.3
08. Rehuaineet 0.1 0.0 0.4 0.4 0.1 0.0 1.1 1.7 0.1 0.0
1. Juomat ja tupakka 0.6 1.0 5.8 7.1 0.3 0.4 0.3 0.5 0.7 1.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.5 0.8 5.6 6.9 0 0.0 0 0.0 0.4 0.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.7 6.8 12.9 16.0 8.9 13.8 5.9 10.0 7.9 14.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 2.8 5.1 12.0 14.8 8.3 13.0 5.2 8.7 7.1 12.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.9 1.5 0.9 1.1 0.6 0.8 0.8 1.3 0.9 1.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 6.9 12.5 11.3 13.9 11.3 17.6 15.4 26.1 8.3 14.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.10 5.4 6.4 7.8 7.3 11.4 5.8 9.7 5.0 8.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.4 2.4 2.2 2.7 0.7 1.0 1.3 2.1 0.9 1.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.1 2.0 1.0 1.2 1.7 2.7 5.5 9.3 1.3 2.2
58. Muovit, valmistetut 1.2 2.0 1.5 1.8 0.10 1.4 1.9 3.2 1.0 1.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.4 0.6 0.3 0.3 0.5 0.6 1.1 1.8 0.2 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.9 8.9 6.6 8.1 5.4 8.4 5.5 9.2 5.4 9.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.4 0.7 0.3 0.3 0.7 1.1 0.5 0.8 1.0 1.7
66. Kivennäisainetuotteet 1.4 2.4 1.6 1.9 1.3 1.9 0.8 1.3 1.5 2.7
68. Muut metallit 1.3 2.3 2.2 2.6 1.10 3.0 2.0 3.4 1.4 2.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.6 2.9 2.3 2.7 1.4 2.1 1.8 2.9 1.2 2.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 15.3 28.0 19.1 23.7 17.1 26.7 14.6 24.8 14.5 25.8
71. Voimakoneet ja moottorit 1.1 2.0 1.5 1.7 1.2 1.8 1.1 1.8 1.0 1.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.7 3.1 2.10 3.6 2.6 4.1 2.0 3.4 2.2 3.8
73. Metalliteollisuuskoneet 0.4 0.6 0.7 0.8 0.8 1.1 1.1 1.8 0.8 1.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3.0 5.5 3.9 4.8 2.9 4.4 2.8 4.7 2.7 4.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.4 2.5 1.4 1.7 2.2 3.3 1.10 3.3 1.8 3.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.8 1.3 1.1 1.3 0.9 1.3 1.2 2.0 1.3 2.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 6.1 11.2 6.5 8.0 6.1 9.5 3.9 6.5 4.2 7.5
78. Moottoriajoneuvot 1.1 1.9 1.3 1.6 0.5 0.7 0.6 0.9 0.8 1.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 18.9 34.7 18.7 23.1 15.1 23.6 9.7 16.4 13.1 23.4
82. Huonekalut 0.6 1.1 1.2 1.4 1.1 1.7 1.0 1.7 1.2 2.0
84. Vaatteet 6.7 12.2 4.5 5.6 2.8 4.3 3.4 5.6 4.8 8.5
87. Kojeet,mittarit yms. 7.6 13.9 7.2 8.9 8.4 13.1 2.10 5.0 3.6 6.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.6 1.1 0.5 0.6 0.3 0.4 0.4 0.5 0.3 0.5
89. Muut valmiit tavarat 3.1 5.6 4.8 5.9 2.5 3.9 1.10 3.3 2.10 5.2
9. Muut tavarat 2.1 3.7 2.2 2.7 2.6 4.0 1.9 3.1 1.6 2.7
93. Erittelemätön 0.3 0.4 0.3 0.3 0.10 1.4 0.4 0.5 0.1 0.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.8 3.3 1.9 2.3 1.7 2.6 1.6 2.6 1.5 2.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 54.4 100.0 80.6 100.0 63.8 100.0 58.7 100.0 56.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-kesäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu