Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bulgarian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.00.10.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Bulgarian kanssa, vienti Bulgariaan ja tuonti Bulgariasta vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Bulgaria oli USAn 88. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden 96 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 8.2 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Bulgarian kanssa oli Yhdysvalloille 57 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Bulgariasta supistui 1.3 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 77 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Bulgariasta olivat Sitc551 (haihtuvat öljyt ja hajuaineet), joka edusti 9.4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) 8.5 % sekä Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen) 6.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Bulgariaan supistui 28.2 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 19 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc722 (traktorit (muut kuin nimikkeisiin 74414 ja 74415 kuuluvat)), mikä edusti 11.1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 5.8 % sekä Sitc723 (maansiirto-, kaivuu- yms. koneet) 5.7 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-elokuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 770 miljoonaan dollariin, laskun ollessa 19.3 %. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 540 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 230 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 11.4 % ja viennin arvon osalla 33.2 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), arvon ollessa 52 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc283 (kuparimalmi ja -rikasteet), arvon ollessa 32 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 311 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 267 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bulgariaan (BG) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.4 2.9 0.7 1.3 0.5 2.6 0.7 2.9 0.9 4.2
05. Hedelmät ja kasvikset 1.0 2.0 0.6 1.2 0.3 1.7 0.5 2.1 0.5 2.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.6 1.2 31.10 67.5 1.5 8.7 0.9 4.0 0.8 3.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.3 0.5 0.2 0.3 1.0 5.9 0.6 2.7 0.3 1.3
28. Malmit ja metalliromu 0.2 0.3 31.7 66.8 0.2 0.6 0.1 0.2 0.3 1.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.10 4.0 0.1 0.0 0 0.0 1.5 7.2 0.2 0.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.10 4.0 0.1 0.0 0 0.0 1.5 7.2 0.2 0.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.2 2.5 0.9 1.8 0.8 4.7 1.0 4.6 2.2 11.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.5 0.8 3.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.9 1.8 0.7 1.4 0.5 3.0 1.3 6.1 0.7 3.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.2 0.4 0.4 0.7 0.1 0.5 0.9 4.0 0.1 0.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 38.5 80.5 10.4 21.8 10.9 65.9 12.5 60.0 10.9 56.1
71. Voimakoneet ja moottorit 0.4 0.8 0.2 0.3 0.2 1.0 0.6 2.5 0.2 0.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.10 4.0 3.4 7.2 2.0 12.1 3.0 14.3 3.6 18.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 27.5 57.4 0.7 1.3 0.8 4.3 1.5 7.1 1.1 5.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.4 0.8 0.3 0.6 0.4 2.2 0.6 2.9 1.2 6.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.4 0.7 0.8 1.7 0.7 4.0 1.5 7.0 0.10 4.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.4 7.0 2.3 4.8 2.2 12.8 2.4 11.3 1.10 10.1
78. Moottoriajoneuvot 1.8 3.7 1.7 3.4 2.8 17.0 1.9 8.9 1.3 6.2
79. Muut kuljetusvälineet 2.9 6.0 1.2 2.5 2.0 12.1 0.8 3.6 0.8 4.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.0 4.1 1.4 2.9 2.0 12.0 1.5 7.1 3.0 15.3
87. Kojeet,mittarit yms. 1.7 3.5 1.1 2.3 1.0 5.9 1.0 4.6 1.5 7.7
89. Muut valmiit tavarat 0.3 0.4 0.3 0.5 0.4 2.1 0.4 1.6 1.3 6.6
9. Muut tavarat 1.4 2.8 1.6 3.2 0.5 2.9 1.2 5.7 0.8 3.8
93. Erittelemätön 0.1 0.2 0.3 0.4 0.1 0.3 0.7 3.1 0.3 1.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1.3 2.7 1.4 2.8 0.5 2.5 0.6 2.6 0.5 2.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 47.8 100.0 47.4 100.0 16.5 100.0 20.8 100.0 19.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bulgariasta (BG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.5 5.5 5.7 9.7 4.8 8.4 4.2 5.7 4.6 6.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.8 1.2 1.3 2.2 1.1 1.9 0.9 1.2 0.9 1.2
04. Vilja ja viljatuotteet 0.5 0.7 0.6 1.0 0.6 1.1 0.5 0.7 1.0 1.3
05. Hedelmät ja kasvikset 1.9 3.0 2.6 4.3 2.4 4.3 1.5 2.0 1.1 1.4
08. Rehuaineet 0.1 0.0 1.1 1.7 0.1 0.0 0.7 0.9 1.3 1.7
1. Juomat ja tupakka 0.3 0.4 0.3 0.5 0.7 1.2 0.2 0.3 0.2 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 8.9 13.8 5.9 10.0 7.9 14.0 9.2 12.6 5.3 6.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 8.3 13.0 5.2 8.7 7.1 12.6 8.6 11.7 4.9 6.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.6 0.8 0.8 1.3 0.9 1.5 0.6 0.8 0.4 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.3 2.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.3 2.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 11.3 17.6 15.4 26.1 8.3 14.8 14.8 20.3 14.4 18.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 7.3 11.4 5.8 9.7 5.0 8.9 3.1 4.2 1.4 1.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.7 1.0 1.3 2.1 0.9 1.6 1.5 2.1 1.6 2.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.7 2.7 5.5 9.3 1.3 2.2 8.3 11.4 8.2 10.6
58. Muovit, valmistetut 0.10 1.4 1.9 3.2 1.0 1.8 1.10 2.6 3.4 4.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.5 0.6 1.1 1.8 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5.4 8.4 5.5 9.2 5.4 9.6 7.0 9.6 6.7 8.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.7 1.1 0.5 0.8 1.0 1.7 0.8 1.1 0.10 1.2
66. Kivennäisainetuotteet 1.3 1.9 0.8 1.3 1.5 2.7 1.8 2.4 1.5 1.9
68. Muut metallit 1.10 3.0 2.0 3.4 1.4 2.4 2.4 3.3 2.5 3.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.4 2.1 1.8 2.9 1.2 2.1 1.6 2.2 1.5 1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 17.1 26.7 14.6 24.8 14.5 25.8 20.2 27.7 20.2 26.3
71. Voimakoneet ja moottorit 1.2 1.8 1.1 1.8 1.0 1.8 1.3 1.7 1.1 1.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.6 4.1 2.0 3.4 2.2 3.8 2.10 4.0 2.6 3.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0.8 1.1 1.1 1.8 0.8 1.4 0.5 0.6 1.6 2.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.9 4.4 2.8 4.7 2.7 4.7 3.1 4.2 3.2 4.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.2 3.3 1.10 3.3 1.8 3.1 1.7 2.3 1.5 1.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.9 1.3 1.2 2.0 1.3 2.3 2.6 3.6 1.6 2.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 6.1 9.5 3.9 6.5 4.2 7.5 7.1 9.7 6.8 8.8
78. Moottoriajoneuvot 0.5 0.7 0.6 0.9 0.8 1.3 0.9 1.1 1.2 1.5
79. Muut kuljetusvälineet 0.4 0.5 0.4 0.5 0.1 0.1 0.5 0.6 1.1 1.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 15.1 23.6 9.7 16.4 13.1 23.4 15.3 21.0 21.3 27.6
82. Huonekalut 1.1 1.7 1.0 1.7 1.2 2.0 0.10 1.3 1.1 1.4
84. Vaatteet 2.8 4.3 3.4 5.6 4.8 8.5 5.1 6.9 4.10 6.4
87. Kojeet,mittarit yms. 8.4 13.1 2.10 5.0 3.6 6.4 5.2 7.0 8.7 11.3
89. Muut valmiit tavarat 2.5 3.9 1.10 3.3 2.10 5.2 3.7 5.0 5.7 7.4
9. Muut tavarat 2.6 4.0 1.9 3.1 1.6 2.7 1.10 2.6 2.1 2.7
93. Erittelemätön 0.10 1.4 0.4 0.5 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.7 2.6 1.6 2.6 1.5 2.6 1.7 2.2 1.8 2.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 63.8 100.0 58.7 100.0 56.1 100.0 72.7 100.0 76.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu