Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bulgarian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/11 - 2020/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bulgariaan (BG) jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.5 6.4 1.3 6.5 1.6 7.6 2.2 9.8 1.1 3.0
05. Hedelmät ja kasvikset 2.1 5.3 1.1 5.2 1.5 6.9 1.7 7.5 0.6 1.6
1. Juomat ja tupakka 0.1 0.1 0.3 1.1 0.2 0.6 0.4 1.4 0.6 1.6
11. Juomat 0.1 0.1 0.3 1.1 0.2 0.6 0.4 1.4 0.6 1.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 14.4 37.6 0.5 2.1 2.1 9.8 1.2 5.0 0.6 1.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.1 0.1 0.2 0.5 1.1 4.9 0.2 0.9 0 0.0
28. Malmit ja metalliromu 14.1 37.0 0.2 0.6 0.7 3.4 0.4 1.6 0.3 0.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0.0 1.1 5.3 0.9 4.4 1.7 7.4 0.1 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 1.1 5.3 0.9 4.4 1.7 7.4 0.1 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.10 5.0 1.8 8.7 2.2 10.5 1.4 6.1 4.2 11.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.1 0.1 0.7 3.1 0.1 0.3 0.1 0.2 1.5 4.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.2 0.4 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2 0.5 0.9 2.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.10 2.4 0.3 1.2 0.5 2.3 0.4 1.4 0.3 0.8
57. Muovit, valmistamattomat 0.3 0.8 0.4 1.8 1.0 4.7 0.3 1.0 0.8 2.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.5 1.3 0.6 2.8 0.9 4.2 1.2 5.2 0.7 1.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 15.6 40.9 12.2 61.7 10.6 51.5 11.3 51.3 25.4 71.4
71. Voimakoneet ja moottorit 0.3 0.7 0.2 0.8 0.6 2.6 0.3 1.2 0.2 0.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.6 6.6 1.10 9.8 1.4 6.8 2.4 10.6 12.2 34.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.4 3.6 1.3 6.4 0.10 4.4 1.2 5.4 2.3 6.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.7 1.6 0.4 2.0 0.6 2.9 0.6 2.6 1.6 4.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.2 5.6 0.9 4.1 0.8 3.8 0.7 3.1 1.10 5.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.1 5.3 4.3 21.8 3.7 17.7 3.2 14.3 3.10 11.1
78. Moottoriajoneuvot 3.5 9.0 2.1 10.6 1.3 6.2 1.9 8.3 2.1 5.8
79. Muut kuljetusvälineet 3.1 8.0 1.2 6.1 1.2 5.5 0.9 3.7 1.4 3.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.2 5.6 1.8 9.0 1.8 8.5 2.3 10.4 2.1 5.8
87. Kojeet,mittarit yms. 1.5 3.9 1.1 5.4 1.3 5.9 1.3 5.9 1.4 3.7
89. Muut valmiit tavarat 0.6 1.4 0.5 2.4 0.4 1.6 0.9 3.9 0.6 1.5
9. Muut tavarat 1.3 3.2 0.6 2.8 0.6 2.8 0.8 3.4 1.2 3.2
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 1.0 2.6 0.5 2.5 0.6 2.6 0.6 2.6 0.10 2.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 38.2 100.0 19.7 100.0 20.5 100.0 22.0 100.0 35.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bulgariasta (BG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.2 4.1 3.6 4.9 3.8 4.9 2.4 4.3 4.4 5.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.0 1.3 1.3 1.8 1.2 1.5 0.7 1.1 1.3 1.6
05. Hedelmät ja kasvikset 1.2 1.5 1.1 1.4 1.6 2.0 0.8 1.5 1.9 2.3
1. Juomat ja tupakka 2.1 2.7 0.4 0.5 7.2 9.2 0.6 1.0 5.8 7.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.9 2.4 0.2 0.2 6.9 8.9 0.5 0.8 5.6 6.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.2 4.0 4.2 5.7 5.5 7.0 3.7 6.8 12.9 16.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 2.6 3.3 3.4 4.7 4.3 5.5 2.8 5.1 12.0 14.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.7 0.8 0.6 0.8 1.2 1.5 0.9 1.5 0.9 1.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 15.5 20.0 8.4 11.5 13.9 17.9 6.9 12.5 11.3 13.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.6 4.7 3.5 4.8 4.4 5.6 2.10 5.4 6.4 7.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.3 1.7 2.2 2.9 1.6 2.0 1.4 2.4 2.2 2.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 9.7 12.5 1.5 2.0 5.9 7.5 1.1 2.0 1.0 1.2
58. Muovit, valmistetut 0.9 1.1 0.7 0.8 1.4 1.7 1.2 2.0 1.5 1.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.1 0.0 0.6 0.7 0.7 0.9 0.4 0.6 0.3 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6.7 8.7 6.7 9.2 5.4 6.9 4.9 8.9 6.6 8.1
66. Kivennäisainetuotteet 1.4 1.7 1.4 1.9 1.4 1.7 1.4 2.4 1.6 1.9
68. Muut metallit 2.4 3.1 2.1 2.9 1.9 2.4 1.3 2.3 2.2 2.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.5 3.1 2.7 3.7 1.8 2.3 1.6 2.9 2.3 2.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 17.2 22.2 18.1 24.8 16.1 20.7 15.3 28.0 19.1 23.7
71. Voimakoneet ja moottorit 0.10 1.2 0.9 1.2 1.7 2.2 1.1 2.0 1.5 1.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.9 3.7 3.10 5.4 2.9 3.6 1.7 3.1 2.10 3.6
73. Metalliteollisuuskoneet 0.4 0.5 0.7 0.9 0.3 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.5 3.2 3.3 4.4 2.7 3.4 3.0 5.5 3.9 4.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.1 2.7 1.8 2.4 2.3 2.9 1.4 2.5 1.4 1.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.9 2.4 1.4 1.8 1.2 1.5 0.8 1.3 1.1 1.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5.3 6.8 5.5 7.4 4.6 5.8 6.1 11.2 6.5 8.0
78. Moottoriajoneuvot 1.3 1.6 0.9 1.2 0.8 0.9 1.1 1.9 1.3 1.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 27.5 35.5 29.4 40.3 24.1 31.0 18.9 34.7 18.7 23.1
82. Huonekalut 1.2 1.5 0.10 1.3 1.3 1.7 0.6 1.1 1.2 1.4
84. Vaatteet 6.4 8.2 6.2 8.4 8.4 10.7 6.7 12.2 4.5 5.6
87. Kojeet,mittarit yms. 12.4 15.9 16.4 22.4 8.8 11.3 7.6 13.9 7.2 8.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 0.4 0.6 1.1 0.5 0.6
89. Muut valmiit tavarat 6.6 8.5 5.0 6.8 4.7 6.0 3.1 5.6 4.8 5.9
9. Muut tavarat 2.2 2.8 2.3 3.1 1.9 2.3 2.1 3.7 2.2 2.7
93. Erittelemätön 0.5 0.5 0.6 0.8 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry 1.8 2.3 1.7 2.3 1.8 2.2 1.8 3.3 1.9 2.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 77.3 100.0 72.8 100.0 77.6 100.0 54.4 100.0 80.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-maaliskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu