Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Romanian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/9 - 2020/1

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/9
%
2019/10
%
2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
Viennistä0.10.00.10.10.1
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Romaniaan (RO) jaksolla 2019/9 - 2020/1

2019 / 92019 / 102019 / 112019 / 122020 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,1 1.2 0,6 0.8 0,2 0.2 0,7 0.8 1,3 1.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,8 0.9 0,3 0.3 0,1 0.0 0,3 0.4 0,8 0.8
1. Juomat ja tupakka 0,7 0.8 1,4 2.2 0,3 0.2 0,7 0.8 3,7 4.0
11. Juomat 0,6 0.6 1,2 1.8 0,1 0.1 0,1 0.1 0,7 0.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,2 0.2 0,3 0.4 0,2 0.2 0,6 0.7 3,1 3.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3,7 4.2 2,2 3.3 2,6 2.5 12,7 15.4 3,7 4.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 3,4 3.8 1,5 2.3 1,8 1.7 12,1 14.7 2,9 3.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0,2 0.2 0,5 0.8 0,5 0.5 0,6 0.6 0,6 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 5,7 6.5 5,5 8.6 31,7 30.6 4,2 5.0 6,1 6.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 5,4 8.4 3,7 3.5 1,8 2.2 1,3 1.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 5,7 6.5 0,1 0.1 28,1 27.1 2,4 2.8 4,9 5.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4,10 5.6 3,10 6.2 4,7 4.5 5,2 6.2 4,7 5.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1,1 1.2 0,2 0.2 0,8 0.7 1,3 1.5 0,3 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,9 1.0 1,1 1.7 1,8 1.7 1,5 1.8 0,7 0.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,5 0.5 0,5 0.8 0,5 0.5 0,6 0.7 0,5 0.5
57. Muovit, valmistamattomat 0,6 0.6 0,4 0.6 0,4 0.3 0,6 0.6 0,7 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1,7 1.9 1,5 2.2 1,2 1.1 0,9 1.1 2,1 2.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5,7 6.4 6,1 9.6 7,1 6.8 6,8 8.2 7,0 7.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,2 0.2 0,3 0.4 0,3 0.2 0,3 0.3 0,6 0.6
66. Kivennäisainetuotteet 0,10 1.0 0,5 0.7 0,5 0.4 0,6 0.6 1,1 1.1
67. Rauta ja teräs 0,6 0.6 0,10 1.4 0,7 0.6 1,1 1.3 0,6 0.7
68. Muut metallit 1,4 1.6 1,7 2.5 2,6 2.5 2,8 3.3 2,0 2.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,2 2.5 2,4 3.7 2,8 2.6 1,9 2.2 2,4 2.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 56,8 64.9 34,4 53.8 46,10 45.4 44,2 53.9 45,1 49.2
71. Voimakoneet ja moottorit 1,8 1.9 1,2 1.8 0,10 0.9 3,4 4.1 2,10 3.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2,6 2.9 4,7 7.4 4,2 4.0 3,6 4.4 1,2 1.2
73. Metalliteollisuuskoneet 1,0 1.1 0,4 0.6 0,3 0.2 0,2 0.2 0,2 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 5,8 6.5 3,10 6.1 5,2 5.0 5,2 6.3 22,8 24.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,2 1.3 1,1 1.7 0,9 0.8 1,5 1.8 0,9 0.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 28,2 32.3 4,1 6.4 11,7 11.3 6,4 7.7 5,1 5.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 8,10 10.2 11,9 18.5 9,7 9.4 15,9 19.3 8,2 8.9
78. Moottoriajoneuvot 3,3 3.7 3,9 6.0 2,8 2.7 6,3 7.6 2,4 2.5
79. Muut kuljetusvälineet 4,4 5.0 3,5 5.5 11,6 11.1 2,1 2.5 1,8 1.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 8,3 9.4 9,2 14.3 9,0 8.7 7,1 8.6 19,1 20.8
87. Kojeet,mittarit yms. 5,9 6.7 4,10 7.7 6,7 6.4 4,4 5.3 16,5 18.0
89. Muut valmiit tavarat 1,7 1.9 3,6 5.6 1,7 1.6 2,1 2.5 2,2 2.4
9. Muut tavarat 0,9 0.9 0,8 1.2 1,1 1.1 0,8 0.9 1,4 1.5
93. Erittelemätön 0,2 0.2 0,4 0.5 0,5 0.4 0,3 0.3 0,8 0.8
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 0,6 0.7 0,5 0.7 0,7 0.6 0,6 0.7 0,7 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 87,5 100.0 63,8 100.0 103,4 100.0 81,9 100.0 91,8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Romaniasta (RO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/9 - 2020/1

2019 / 92019 / 102019 / 112019 / 122020 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,3 0.7 1,7 0.9 0,10 0.5 1,2 0.6 1,3 0.7
04. Vilja ja viljatuotteet 0,5 0.2 0,4 0.2 0,2 0.1 0,6 0.3 0,8 0.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,7 0.3 0,6 0.3 0,5 0.3 0,2 0.1 0,1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3,3 1.7 3,5 1.8 4,9 2.8 4,3 2.2 4,4 2.4
24. Puutavara ja korkki 2,5 1.3 2,4 1.2 4,3 2.4 3,3 1.7 3,7 2.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3,4 1.7 5,7 2.9 4,7 2.6 7,2 3.8 3,4 1.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,1 0.0 0,1 0.0 0,9 0.5 0,8 0.4 0,2 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,7 0.9 3,3 1.7 1,2 0.7 3,1 1.6 0,10 0.5
57. Muovit, valmistamattomat 0,9 0.4 1,2 0.6 1,1 0.6 1,7 0.8 0,8 0.4
58. Muovit, valmistetut 0,4 0.2 0,5 0.2 0,6 0.3 0,6 0.3 0,4 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,3 0.1 0,6 0.3 0,7 0.4 1,0 0.5 0,9 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 48,5 25.2 25,9 13.5 29,10 16.9 38,5 20.1 57,9 32.1
62. Kumituotteet 12,6 6.5 11,0 5.7 9,6 5.4 9,7 5.0 11,7 6.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,6 0.8 1,5 0.8 2,5 1.4 2,1 1.1 2,6 1.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,7 0.8 2,8 1.4 2,2 1.2 2,3 1.2 1,9 1.0
66. Kivennäisainetuotteet 0,5 0.2 0,7 0.3 0,7 0.4 0,4 0.2 0,7 0.3
67. Rauta ja teräs 22,8 11.8 2,4 1.2 7,7 4.3 17,2 8.9 32,10 18.3
68. Muut metallit 6,3 3.3 3,1 1.6 2,9 1.6 3,2 1.7 4,8 2.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3,3 1.7 4,6 2.4 4,7 2.6 3,9 2.0 3,5 1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 86,0 44.7 98,9 51.5 87,2 49.3 78,9 41.2 78,2 43.3
71. Voimakoneet ja moottorit 5,4 2.8 8,2 4.3 7,3 4.1 7,2 3.8 6,1 3.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3,3 1.7 2,7 1.4 2,4 1.3 1,4 0.7 3,0 1.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 20,0 10.4 21,8 11.3 22,9 12.9 16,6 8.6 22,0 12.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,9 0.5 0,9 0.4 0,9 0.5 1,1 0.6 1,3 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 19,2 9.9 24,8 12.9 17,7 10.0 21,1 11.0 9,3 5.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 24,1 12.5 26,4 13.7 22,9 12.9 20,9 10.9 25,4 14.1
78. Moottoriajoneuvot 10,10 5.7 12,1 6.3 11,2 6.3 7,9 4.1 9,10 5.5
79. Muut kuljetusvälineet 2,3 1.2 2,2 1.1 2,1 1.2 2,7 1.4 1,2 0.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 43,9 22.8 49,9 26.0 42,7 24.1 36,3 19.0 29,9 16.6
82. Huonekalut 5,1 2.6 6,3 3.3 5,8 3.2 5,5 2.8 5,3 2.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,7 0.9 1,5 0.7 1,4 0.7 1,4 0.7 0,7 0.4
84. Vaatteet 16,0 8.3 16,1 8.4 17,9 10.1 14,1 7.3 12,8 7.1
85. Jalkineet 6,5 3.3 6,4 3.3 4,8 2.7 3,7 1.9 3,1 1.7
87. Kojeet,mittarit yms. 6,7 3.5 7,4 3.8 6,9 3.9 6,3 3.3 6,0 3.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,9 0.4 0,6 0.3 0,5 0.3 0,6 0.3 0,5 0.3
89. Muut valmiit tavarat 6,10 3.6 11,5 6.0 5,3 2.9 4,8 2.5 1,4 0.8
9. Muut tavarat 5,8 3.0 6,1 3.1 6,5 3.6 24,9 13.0 5,1 2.8
93. Erittelemätön 1,2 0.6 1,1 0.5 1,7 0.9 20,4 10.6 0,4 0.2
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 4,7 2.4 5,1 2.6 4,8 2.7 4,6 2.4 4,7 2.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 192,4 100.0 191,9 100.0 176,9 100.0 191,5 100.0 180,3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu