Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Romanian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/1 - 2020/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Romaniaan (RO) jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.3 1.3 1.8 2.6 1.7 1.7 1.5 3.0 1.0 1.8
05. Hedelmät ja kasvikset 0.3 0.3 0.5 0.7 0.6 0.6 0.3 0.5 0.1 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.8 0.8 0.8 1.1 0.9 0.9 0.9 1.8 0.7 1.2
1. Juomat ja tupakka 3.7 4.0 4.7 7.0 3.4 3.7 0.2 0.4 0.1 0.0
11. Juomat 0.7 0.7 0.10 1.4 1.4 1.5 0.1 0.0 0 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 3.1 3.3 3.8 5.6 2.0 2.2 0.2 0.4 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.7 4.0 2.8 4.1 1.4 1.4 0.4 0.7 0.7 1.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 2.9 3.1 1.7 2.5 0.4 0.3 0.1 0.1 0 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.6 0.6 0.9 1.3 0.5 0.5 0.1 0.0 0.3 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 6.1 6.6 2.5 3.7 2.9 3.1 2.8 5.7 4.5 8.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 1.3 1.3 2.4 3.5 0 0.0 0 0.0 2.5 4.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 4.9 5.2 0.2 0.2 2.9 3.1 2.8 5.7 2.1 3.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.7 5.0 6.5 9.8 5.1 5.5 4.6 9.3 3.3 6.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.3 0.3 4.1 6.0 0.4 0.4 0.6 1.1 0.1 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.7 0.8 0.8 1.1 2.2 2.3 1.3 2.6 1.3 2.3
57. Muovit, valmistamattomat 0.7 0.7 0.4 0.5 0.4 0.4 0.7 1.3 0.6 1.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.1 2.3 0.7 1.0 1.5 1.5 1.5 3.0 1.0 1.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7.0 7.6 6.9 10.3 9.4 10.2 5.5 11.2 5.5 10.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.6 0.6 0.4 0.5 0.6 0.6 0.2 0.3 1.0 1.8
66. Kivennäisainetuotteet 1.1 1.1 0.8 1.1 0.6 0.6 0.5 0.8 0.3 0.6
67. Rauta ja teräs 0.6 0.7 0.5 0.7 1.0 1.1 0.3 0.6 0.9 1.5
68. Muut metallit 2.0 2.2 2.4 3.5 4.4 4.8 2.6 5.2 1.3 2.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.4 2.6 2.6 3.8 2.3 2.5 1.9 3.7 1.10 3.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 45.1 49.2 33.2 49.9 62.7 68.2 29.1 59.7 27.3 51.4
71. Voimakoneet ja moottorit 2.10 3.2 3.1 4.6 1.2 1.2 0.7 1.4 0.10 1.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.2 1.2 8.6 12.8 20.6 22.3 7.9 16.0 6.3 11.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 22.8 24.8 6.5 9.7 19.5 21.2 7.4 15.1 3.9 7.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.9 0.9 0.7 1.0 1.4 1.5 0.4 0.7 0.7 1.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.1 5.5 3.7 5.6 6.1 6.6 2.0 4.0 3.8 7.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 8.2 8.9 6.3 9.4 7.10 8.7 8.9 18.3 9.6 18.0
78. Moottoriajoneuvot 2.4 2.5 1.5 2.2 4.4 4.7 1.2 2.4 0.4 0.7
79. Muut kuljetusvälineet 1.8 1.9 2.7 3.9 1.7 1.8 0.8 1.6 1.8 3.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 19.1 20.8 7.4 11.1 4.8 5.2 3.10 8.0 10.2 19.2
87. Kojeet,mittarit yms. 16.5 18.0 4.1 6.1 2.6 2.8 2.6 5.3 3.7 6.9
89. Muut valmiit tavarat 2.2 2.4 2.8 4.1 1.7 1.8 1.1 2.1 6.3 11.9
9. Muut tavarat 1.4 1.5 1.1 1.5 0.10 1.0 0.10 1.9 0.7 1.3
93. Erittelemätön 0.8 0.8 0.5 0.7 0.2 0.2 0.6 1.2 0.4 0.6
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7 0.7 0.4 0.7 0.4 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 91.8 100.0 66.5 100.0 91.9 100.0 48.8 100.0 52.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Romaniasta (RO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.3 0.7 0.7 0.4 1.2 0.6 11.2 8.8 1.6 1.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.3 0.1 0 0.0 0.3 0.1 0.6 0.4 0 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.8 0.4 0.5 0.3 0.6 0.2 10.6 8.3 0.6 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.4 2.4 3.4 2.1 5.1 2.5 2.2 1.7 3.10 2.5
24. Puutavara ja korkki 3.7 2.0 3.0 1.9 4.1 2.0 1.9 1.5 3.4 2.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0.0 1.1 0.6 2.5 1.2 0.8 0.6 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 1.1 0.6 2.5 1.2 0.8 0.6 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3.4 1.8 1.7 1.0 5.2 2.5 5.5 4.3 3.3 2.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.10 0.5 0.5 0.3 1.3 0.6 1.1 0.8 0.10 0.6
57. Muovit, valmistamattomat 0.8 0.4 0.3 0.2 1.5 0.7 1.10 1.5 1.4 0.9
58. Muovit, valmistetut 0.4 0.2 0.3 0.1 0.6 0.3 0.9 0.6 0.6 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.9 0.5 0.5 0.3 1.5 0.7 1.2 0.9 0.3 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 57.9 32.1 37.8 23.6 50.2 24.9 25.7 20.2 59.9 38.1
62. Kumituotteet 11.7 6.5 10.3 6.4 13.5 6.7 11.1 8.7 8.0 5.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.6 1.4 1.4 0.8 3.6 1.8 2.5 1.9 2.9 1.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.9 1.0 1.9 1.2 3.1 1.5 2.0 1.5 2.2 1.4
66. Kivennäisainetuotteet 0.7 0.3 0.4 0.2 0.7 0.3 0.6 0.4 0.3 0.2
67. Rauta ja teräs 32.10 18.3 16.10 10.6 22.5 11.2 1.7 1.3 41.2 26.2
68. Muut metallit 4.8 2.6 3.2 2.0 3.0 1.5 3.6 2.8 3.0 1.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.5 1.9 3.8 2.4 4.0 2.0 4.5 3.5 2.4 1.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 78.2 43.3 78.4 48.9 99.4 49.4 58.1 45.7 63.2 40.2
71. Voimakoneet ja moottorit 6.1 3.4 5.5 3.4 8.8 4.3 4.9 3.8 3.9 2.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.0 1.7 2.3 1.4 2.6 1.3 0.7 0.5 2.5 1.5
73. Metalliteollisuuskoneet 0.2 0.1 0.9 0.5 0.3 0.1 0.7 0.5 0.8 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 22.0 12.2 16.4 10.2 27.10 13.9 18.7 14.7 23.6 15.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.3 0.7 1.0 0.6 1.8 0.9 1.5 1.1 1.1 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9.3 5.1 8.8 5.5 8.8 4.3 7.4 5.8 8.3 5.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 25.4 14.1 31.4 19.6 35.4 17.6 16.9 13.3 15.9 10.1
78. Moottoriajoneuvot 9.10 5.5 10.9 6.8 12.7 6.3 6.7 5.2 6.5 4.1
79. Muut kuljetusvälineet 1.2 0.6 1.5 0.9 1.7 0.8 0.10 0.7 0.9 0.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 29.9 16.6 30.10 19.3 31.7 15.8 19.5 15.3 18.8 11.9
82. Huonekalut 5.3 2.9 4.7 2.9 6.7 3.3 5.8 4.5 4.6 2.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.7 0.4 0.8 0.4 0.9 0.4 0.1 0.0 0.3 0.2
84. Vaatteet 12.8 7.1 13.0 8.1 10.7 5.3 3.5 2.7 4.9 3.1
85. Jalkineet 3.1 1.7 1.5 0.9 2.2 1.1 2.0 1.6 2.1 1.3
87. Kojeet,mittarit yms. 6.0 3.3 7.1 4.4 7.8 3.8 5.5 4.3 4.6 2.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.5 0.3 0.6 0.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 0.2
89. Muut valmiit tavarat 1.4 0.8 3.4 2.1 3.2 1.5 2.3 1.8 2.2 1.4
9. Muut tavarat 5.1 2.8 6.2 3.9 5.8 2.9 4.1 3.2 6.4 4.1
93. Erittelemätön 0.4 0.2 1.4 0.8 1.0 0.5 0.6 0.4 2.10 1.9
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry 4.7 2.6 4.9 3.1 4.8 2.4 3.6 2.8 3.5 2.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 180.3 100.0 160.2 100.0 201.3 100.0 127.1 100.0 157.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu