Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Italian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-maaliskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Italiaan (4759) 2020 tammi-maaliskuu

2020 1-3
milj. $
2019 1-3
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet164.1 173.1 -5.2
00. Elävät eläimet0.4 0.5 -15.5
01. Liha ja lihatuotteet4.0 9.1 -56.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.4 0.2 116.1
03. Kala- ja kalavalmisteet8.1 11.7 -30.8
04. Vilja ja viljatuotteet36.9 17.5 111.0
05. Hedelmät ja kasvikset103.4 112.7 -8.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.3 0.2 58.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.2 0.4 -68.7
08. Rehuaineet2.6 16.5 -84.6
09. Erinäiset elintarvikkeet8.2 4.7 75.8
1. Juomat ja tupakka27.1 49.7 -45.5
11. Juomat19.3 16.6 16.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet7.9 33.2 -76.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat417.6 420.6 -0.7
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at6.3 10.8 -41.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet38.5 56.0 -31.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi6.6 5.5 19.5
24. Puutavara ja korkki14.5 22.1 -34.4
25. Paperimassa56.7 94.5 -40.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet8.7 5.2 68.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat9.7 12.7 -23.3
28. Malmit ja metalliromu258.9 202.1 28.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet18.2 12.2 49.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1,022.0 829.7 23.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.47.6 96.2 -50.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet802.0 624.1 28.5
34. Kaasut172.5 109.5 57.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.4 0.4 4.3
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 39.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.3 0.3 0.9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 16.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet1,332.10 1,724.6 -22.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet83.6 80.10 3.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet15.3 12.7 20.5
53. Väri- ja parkitusaineet9.5 7.7 24.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet979.7 1,369.8 -28.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet16.8 18.7 -10.0
56. Lannoitteet, valmistetut0.8 8.5 -91.1
57. Muovit, valmistamattomat81.5 83.5 -2.3
58. Muovit, valmistetut20.10 22.10 -8.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet125.1 120.3 4.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan705.5 544.6 29.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat29.4 40.2 -26.9
62. Kumituotteet10.6 11.1 -3.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut2.10 3.9 -24.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä58.6 69.5 -15.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet21.6 19.1 13.1
66. Kivennäisainetuotteet102.7 109.4 -6.1
67. Rauta ja teräs22.7 21.2 6.8
68. Muut metallit389.4 198.3 96.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista67.10 72.4 -6.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,349.9 1,476.9 -8.6
71. Voimakoneet ja moottorit225.1 303.3 -25.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet103.5 136.0 -23.9
73. Metalliteollisuuskoneet16.6 19.3 -14.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet193.7 163.7 18.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet52.8 56.7 -7.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet98.9 86.6 14.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet208.9 180.3 15.9
78. Moottoriajoneuvot164.8 160.7 2.5
79. Muut kuljetusvälineet286.2 370.7 -22.8
8. Erinäiset valmiit tavarat479.10 595.6 -19.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet4.6 4.2 10.7
82. Huonekalut5.6 7.9 -30.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.5.2 4.2 22.5
84. Vaatteet19.4 23.5 -17.6
85. Jalkineet2.5 3.2 -21.1
87. Kojeet,mittarit yms.201.1 200.3 0.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot37.3 39.10 -6.6
89. Muut valmiit tavarat204.6 312.6 -34.6
9. Muut tavarat265.7 222.8 19.3
93. Erittelemätön24.5 14.6 67.7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.3 -96.6
97. Kulta, ei monetaarinen114.10 68.8 67.0
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind125.8 138.4 -9.1
Kaikki ryhmät yhteensä5,764.9 6,037.6 -4.5

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Italiasta (4759) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-maaliskuu

2020 1-3
milj. $
2019 1-3
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet507.0 490.0 3.5
00. Elävät eläimet0.4 0.8 -52.6
01. Liha ja lihatuotteet32.5 31.5 3.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat95.8 85.6 12.0
03. Kala- ja kalavalmisteet2.5 3.1 -19.3
04. Vilja ja viljatuotteet135.3 130.6 3.6
05. Hedelmät ja kasvikset74.8 78.2 -4.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja5.8 5.7 1.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä38.7 41.3 -6.3
08. Rehuaineet5.8 5.9 -2.8
09. Erinäiset elintarvikkeet115.8 107.8 7.4
1. Juomat ja tupakka677.8 608.2 11.4
11. Juomat676.8 608.1 11.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet1.0 0.1 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat59.9 65.10 -9.2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.4 0.2 171.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.1 531.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi8.4 8.8 -5.5
24. Puutavara ja korkki5.9 7.1 -16.2
25. Paperimassa0.3 0.2 157.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet2.8 2.4 18.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat7.7 9.7 -20.6
28. Malmit ja metalliromu12.3 12.7 -3.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet22.4 25.3 -11.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta150.9 293.5 -48.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.4 0.2 96.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet150.6 293.3 -48.7
34. Kaasut0.1 0.1 -15.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat106.5 129.1 -17.5
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.2 0..
42. Kasviöljyt ja -rasvat106.2 128.9 -17.6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.2 -54.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet2,200.9 2,318.1 -5.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet152.4 158.5 -3.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet16.9 12.6 34.3
53. Väri- ja parkitusaineet26.7 22.9 16.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1,553.7 1,645.5 -5.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet212.6 250.1 -15.0
56. Lannoitteet, valmistetut2.9 1.7 68.6
57. Muovit, valmistamattomat62.6 65.0 -3.8
58. Muovit, valmistetut69.6 65.1 6.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet103.9 97.2 6.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1,281.1 1,461.6 -12.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat55.1 56.7 -2.9
62. Kumituotteet71.1 88.9 -20.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut29.3 32.1 -8.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä49.8 48.7 2.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet133.1 154.6 -13.9
66. Kivennäisainetuotteet304.6 327.10 -7.1
67. Rauta ja teräs129.4 299.7 -56.8
68. Muut metallit235.6 148.1 59.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista273.7 305.2 -10.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet4,406.8 4,953.9 -11.0
71. Voimakoneet ja moottorit512.0 494.2 3.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet681.7 756.8 -9.9
73. Metalliteollisuuskoneet184.6 173.8 6.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet1,175.4 1,359.8 -13.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet41.1 37.8 8.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet112.4 79.1 42.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet399.7 342.1 16.9
78. Moottoriajoneuvot854.6 968.6 -11.8
79. Muut kuljetusvälineet445.8 742.0 -39.9
8. Erinäiset valmiit tavarat2,464.2 2,729.4 -9.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet32.4 39.9 -18.7
82. Huonekalut302.8 299.2 1.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.278.9 280.4 -0.5
84. Vaatteet404.3 451.6 -10.5
85. Jalkineet354.6 382.6 -7.3
87. Kojeet,mittarit yms.159.2 150.4 5.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot228.5 309.6 -26.2
89. Muut valmiit tavarat703.8 816.0 -13.8
9. Muut tavarat963.5 567.6 69.8
93. Erittelemätön822.6 429.1 91.7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen1.6 0.5 208.2
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry139.3 137.9 1.1
Kaikki ryhmät yhteensä12,818.2 13,617.1 -5.9

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu