Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Portugalin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-kesäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Portugaliin (4710) 2020 tammi-kesäkuu

2020 1-6
milj. $
2019 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet33.3 39.3 -15.2
00. Elävät eläimet0.3 0.5 -54.4
01. Liha ja lihatuotteet0.1 0.4 -96.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0.1 -92.0
03. Kala- ja kalavalmisteet8.6 12.6 -32.1
04. Vilja ja viljatuotteet7.7 8.4 -8.5
05. Hedelmät ja kasvikset8.8 10.4 -15.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.2 0.2 -13.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.1 0.3 -61.3
08. Rehuaineet5.10 4.8 25.2
09. Erinäiset elintarvikkeet1.10 1.10 -2.1
1. Juomat ja tupakka4.5 0.10 376.3
11. Juomat0.4 0.10 -58.8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet4.1 0..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat35.1 81.6 -57.0
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.4 0.4 26.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet11.2 57.4 -80.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.2 0.1 27.3
24. Puutavara ja korkki10.9 13.1 -17.0
25. Paperimassa0.10 1.4 -31.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet3.4 4.3 -22.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.6 0.5 31.9
28. Malmit ja metalliromu1.1 0.4 161.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet6.8 4.4 55.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta223.1 210.7 5.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.046.0 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet66.2 6.1 988.5
34. Kaasut156.9 158.6 -1.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.7 0.4 94.6
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 -23.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.2 -62.4
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.5 0.1 603.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet68.4 58.8 16.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet13.2 20.9 -36.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet1.3 1.1 25.0
53. Väri- ja parkitusaineet0.9 1.3 -33.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet26.2 5.1 418.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet1.7 2.9 -39.4
57. Muovit, valmistamattomat20.5 19.1 7.4
58. Muovit, valmistetut1.9 4.3 -57.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet3.0 4.5 -34.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan25.4 28.8 -11.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.2 0.4 -59.1
62. Kumituotteet1.2 1.3 -5.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut4.7 3.3 46.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä4.4 3.4 29.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1.7 2.4 -31.9
66. Kivennäisainetuotteet2.8 3.7 -25.1
67. Rauta ja teräs0.8 0.7 10.1
68. Muut metallit1.6 4.4 -64.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista8.4 9.6 -12.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet249.8 321.9 -22.4
71. Voimakoneet ja moottorit79.6 60.4 31.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet10.5 13.10 -25.1
73. Metalliteollisuuskoneet1.6 2.7 -43.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet19.10 28.4 -29.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet4.7 6.1 -22.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet14.10 14.1 6.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet17.1 19.8 -13.6
78. Moottoriajoneuvot8.1 13.3 -39.0
79. Muut kuljetusvälineet93.6 163.5 -42.8
8. Erinäiset valmiit tavarat41.9 48.8 -14.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.3 0.3 -1.3
82. Huonekalut0.7 1.3 -45.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 -11.4
84. Vaatteet1.2 2.4 -51.4
85. Jalkineet0.2 0.2 0.6
87. Kojeet,mittarit yms.19.7 19.6 0.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot2.3 5.4 -57.6
89. Muut valmiit tavarat17.8 19.9 -10.6
9. Muut tavarat31.10 36.6 -12.6
93. Erittelemätön15.8 17.10 -12.3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen0.2 0.1 124.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain16.1 18.6 -13.1
Kaikki ryhmät yhteensä713.7 827.2 -13.7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Portugalista (4710) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-kesäkuu

2020 1-6
milj. $
2019 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet21.2 23.6 -9.8
00. Elävät eläimet0.9 0.6 68.5
01. Liha ja lihatuotteet0.3 0.2 106.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat1.3 1.9 -33.0
03. Kala- ja kalavalmisteet6.7 8.3 -19.7
04. Vilja ja viljatuotteet2.3 1.4 60.1
05. Hedelmät ja kasvikset7.7 9.9 -21.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.2 0.2 -12.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.8 1.1 58.4
08. Rehuaineet0.1 0..
09. Erinäiset elintarvikkeet0.5 0.4 27.0
1. Juomat ja tupakka58.7 56.7 3.6
11. Juomat58.7 56.6 3.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet00.1 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat22.5 22.9 -1.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.2 0.1 310.8
24. Puutavara ja korkki3.4 2.10 12.4
25. Paperimassa00.1 ..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet10.2 7.9 29.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.3 1.1 -71.7
28. Malmit ja metalliromu8.1 10.3 -21.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.5 0.8 -37.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta449.9 448.5 0.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet449.9 448.5 0.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat70.5 8.7 716.3
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 188.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat70.5 8.7 717.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -42.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet175.2 179.6 -2.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet51.1 12.4 312.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.3 0.2 63.0
53. Väri- ja parkitusaineet1.1 1.3 -15.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet97.1 145.6 -33.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet2.7 4.7 -43.8
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0.1 -16.6
57. Muovit, valmistamattomat12.5 6.2 104.7
58. Muovit, valmistetut7.8 5.9 32.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet2.9 3.6 -21.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan489.8 519.4 -5.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.7 0.4 101.7
62. Kumituotteet65.5 79.6 -17.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut135.6 114.10 18.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä55.3 66.1 -16.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet97.7 118.8 -17.8
66. Kivennäisainetuotteet62.2 69.7 -10.8
67. Rauta ja teräs12.9 18.1 -28.6
68. Muut metallit0.8 7.3 -89.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista59.3 44.9 32.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet261.6 277.1 -5.6
71. Voimakoneet ja moottorit4.0 10.4 -62.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet14.8 22.2 -33.4
73. Metalliteollisuuskoneet3.1 3.2 -5.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet55.1 47.4 16.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet2.8 2.8 2.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet56.8 39.5 44.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet90.3 97.9 -7.7
78. Moottoriajoneuvot30.9 51.3 -39.7
79. Muut kuljetusvälineet4.1 2.9 41.6
8. Erinäiset valmiit tavarat306.3 367.9 -16.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.9 2.5 -25.9
82. Huonekalut42.2 57.4 -26.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.1 0.8 45.3
84. Vaatteet101.5 146.3 -30.6
85. Jalkineet49.3 60.0 -17.9
87. Kojeet,mittarit yms.58.10 74.2 -20.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.7 2.8 -74.8
89. Muut valmiit tavarat50.10 24.3 110.0
9. Muut tavarat81.1 52.7 54.1
93. Erittelemätön61.2 26.4 131.6
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta19.10 26.3 -24.0
Kaikki ryhmät yhteensä1,936.5 1,956.5 -1.0

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu