Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Portugalin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-syyskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Portugaliin (4710) 2019 tammi-syyskuu

2019 1-9
milj. $
2018 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet54.0 91.8 -41.2
00. Elävät eläimet0.9 0.7 36.2
01. Liha ja lihatuotteet0.7 0.10 -31.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0.1 192.2
03. Kala- ja kalavalmisteet16.9 14.7 15.0
04. Vilja ja viljatuotteet8.7 41.7 -79.2
05. Hedelmät ja kasvikset12.8 7.7 65.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.3 0.3 -0.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.5 0.4 30.5
08. Rehuaineet10.5 23.4 -55.2
09. Erinäiset elintarvikkeet2.10 2.2 33.4
1. Juomat ja tupakka2.9 6.3 -54.6
11. Juomat2.2 4.3 -50.9
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.8 2.0 -62.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat119.7 85.4 40.2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.5 0.5 -2.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet89.6 52.9 69.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.2 0.2 -7.0
24. Puutavara ja korkki16.6 19.6 -15.4
25. Paperimassa1.8 1.1 58.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet4.5 4.6 -2.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.7 0.10 -25.8
28. Malmit ja metalliromu0.6 0.9 -39.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet5.7 4.10 13.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta356.10 313.5 13.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.61.7 30.10 99.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet10.2 143.4 -92.9
34. Kaasut285.2 139.2 105.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.4 4.8 -93.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 4.1 -98.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.7 -70.6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet79.9 72.3 10.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet21.10 8.8 151.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet4.2 4.10 -15.1
53. Väri- ja parkitusaineet1.8 3.5 -49.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet13.5 11.0 22.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet4.1 3.3 23.8
57. Muovit, valmistamattomat23.7 24.4 -2.8
58. Muovit, valmistetut4.9 10.5 -53.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet6.0 6.1 -2.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan39.4 44.10 -12.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.4 0.9 -58.8
62. Kumituotteet1.9 1.2 65.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut5.6 9.1 -38.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä4.9 4.1 17.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet2.9 4.9 -41.3
66. Kivennäisainetuotteet5.4 6.2 -13.0
67. Rauta ja teräs1.1 5.0 -79.4
68. Muut metallit4.9 2.6 90.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista12.7 11.3 12.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet478.10 338.2 41.6
71. Voimakoneet ja moottorit100.8 51.6 95.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet19.6 22.2 -11.8
73. Metalliteollisuuskoneet5.1 2.5 106.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet38.2 32.4 17.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet9.9 7.9 25.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet18.10 9.7 96.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet28.4 34.7 -18.3
78. Moottoriajoneuvot20.6 23.5 -12.2
79. Muut kuljetusvälineet237.8 154.1 54.3
8. Erinäiset valmiit tavarat69.9 77.1 -9.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.5 0.4 6.1
82. Huonekalut1.6 1.1 48.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.2 0.2 39.0
84. Vaatteet3.3 2.2 47.0
85. Jalkineet0.2 0.3 -31.2
87. Kojeet,mittarit yms.27.7 33.8 -18.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot6.9 5.9 16.4
89. Muut valmiit tavarat30.0 33.6 -10.6
9. Muut tavarat55.5 39.4 40.8
93. Erittelemätön27.5 17.6 56.4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 -52.3
97. Kulta, ei monetaarinen0.2 0.2 10.7
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND27.10 21.8 28.5
Kaikki ryhmät yhteensä1,257.3 1,073.5 17.1

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Portugalista (4710) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-syyskuu

2019 1-9
milj. $
2018 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet40.7 37.4 8.9
00. Elävät eläimet0.7 1.2 -46.0
01. Liha ja lihatuotteet0.2 0.3 -41.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat2.9 2.8 2.5
03. Kala- ja kalavalmisteet12.3 13.1 -6.1
04. Vilja ja viljatuotteet7.8 7.2 7.7
05. Hedelmät ja kasvikset14.6 10.2 44.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.3 0.3 -21.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.8 2.1 -11.8
09. Erinäiset elintarvikkeet0.6 0.6 -8.5
1. Juomat ja tupakka89.2 86.9 2.7
11. Juomat89.2 86.9 2.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.1 -92.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat34.1 43.1 -20.8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.2 0.1 ..
24. Puutavara ja korkki5.1 5.3 -4.3
25. Paperimassa0.1 0..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet12.2 13.2 -8.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.3 1.10 -35.4
28. Malmit ja metalliromu14.3 19.3 -26.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.3 3.4 -62.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta611.8 853.6 -28.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet611.8 853.6 -28.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat11.9 7.3 63.7
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 47.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat11.9 7.3 63.8
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 36.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet267.2 249.5 7.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet25.4 31.10 -20.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.4 2.4 -86.8
53. Väri- ja parkitusaineet1.9 1.10 -2.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet208.2 187.7 10.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet8.1 6.8 20.6
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0.1 108.1
57. Muovit, valmistamattomat9.2 7.7 20.7
58. Muovit, valmistetut8.9 7.5 18.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet5.4 3.8 40.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan783.9 770.4 1.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.6 0.5 41.7
62. Kumituotteet117.5 86.6 35.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut168.6 174.6 -3.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä105.7 104.0 1.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet181.10 161.3 12.8
66. Kivennäisainetuotteet103.4 107.10 -4.2
67. Rauta ja teräs26.6 59.1 -55.0
68. Muut metallit9.1 12.10 -29.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista70.7 63.7 11.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet419.10 401.2 4.7
71. Voimakoneet ja moottorit13.8 32.7 -57.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet33.4 35.6 -6.1
73. Metalliteollisuuskoneet5.10 4.3 39.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet67.3 78.2 -14.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet3.10 5.6 -29.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet65.3 41.5 57.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet153.7 154.9 -0.8
78. Moottoriajoneuvot72.3 44.4 62.9
79. Muut kuljetusvälineet4.6 4.5 3.0
8. Erinäiset valmiit tavarat561.0 526.8 6.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet3.6 4.1 -12.5
82. Huonekalut80.2 82.2 -2.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.2 1.8 -35.9
84. Vaatteet223.4 213.8 4.5
85. Jalkineet106.1 100.6 5.4
87. Kojeet,mittarit yms.104.5 85.3 22.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot3.1 2.6 16.7
89. Muut valmiit tavarat39.4 36.6 7.7
9. Muut tavarat107.5 114.9 -6.5
93. Erittelemätön67.3 77.6 -13.3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0..
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY40.3 37.4 7.7
Kaikki ryhmät yhteensä2,926.9 3,090.7 -5.3

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu