Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Portugalin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-elokuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Portugaliin (4710) 2020 tammi-elokuu

2020 1-8
milj. $
2019 1-8
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet38.3 51.1 -25.0
00. Elävät eläimet0.4 0.8 -53.7
01. Liha ja lihatuotteet0.1 0.5 -97.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0.1 -92.0
03. Kala- ja kalavalmisteet9.3 15.8 -41.2
04. Vilja ja viljatuotteet7.8 8.6 -9.0
05. Hedelmät ja kasvikset11.1 12.1 -8.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.2 0.3 -44.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.2 0.5 -64.6
08. Rehuaineet7.0 10.2 -31.1
09. Erinäiset elintarvikkeet2.6 2.6 -0.5
1. Juomat ja tupakka6.2 2.4 155.6
11. Juomat0.9 1.7 -50.9
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet5.3 0.8 611.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat39.7 85.3 -53.4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.4 0.4 26.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet11.8 57.5 -79.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.2 0.2 -1.8
24. Puutavara ja korkki14.2 15.2 -6.6
25. Paperimassa1.3 1.6 -20.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet3.4 4.5 -23.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.7 0.7 -10.7
28. Malmit ja metalliromu1.1 0.5 129.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet7.0 5.0 40.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta310.3 314.6 -1.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.048.5 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet130.6 8.2 ..
34. Kaasut179.7 257.10 -30.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.7 0.4 100.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 -23.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.2 -53.4
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.5 0.1 603.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet81.5 73.1 11.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet14.6 21.9 -33.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet1.4 1.4 1.1
53. Väri- ja parkitusaineet1.2 1.6 -28.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet29.9 12.3 143.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet2.2 3.9 -43.4
57. Muovit, valmistamattomat26.4 22.1 19.3
58. Muovit, valmistetut2.4 4.7 -49.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet3.8 5.6 -32.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan32.9 35.5 -7.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.3 0.4 -35.3
62. Kumituotteet2.3 1.7 34.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut5.5 5.0 8.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä5.3 4.1 29.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet2.0 2.8 -29.0
66. Kivennäisainetuotteet3.9 4.6 -14.1
67. Rauta ja teräs0.10 0.10 -1.2
68. Muut metallit2.2 4.8 -53.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista10.8 11.5 -5.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet312.5 428.8 -27.1
71. Voimakoneet ja moottorit101.1 91.5 10.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet12.10 17.5 -25.7
73. Metalliteollisuuskoneet1.6 4.5 -64.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet24.8 34.9 -29.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet7.0 8.7 -19.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet18.5 17.4 6.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet22.3 24.9 -10.2
78. Moottoriajoneuvot11.5 17.8 -35.3
79. Muut kuljetusvälineet112.10 212.1 -46.7
8. Erinäiset valmiit tavarat53.8 63.7 -15.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.4 0.4 -20.3
82. Huonekalut0.9 1.5 -36.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.2 -60.7
84. Vaatteet1.10 3.1 -37.1
85. Jalkineet0.2 0.2 4.9
87. Kojeet,mittarit yms.24.10 25.1 -0.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot3.7 6.4 -43.3
89. Muut valmiit tavarat21.9 27.3 -19.6
9. Muut tavarat38.5 48.7 -21.0
93. Erittelemätön17.8 24.3 -26.7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen0.2 0.2 -1.8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain20.6 24.4 -15.4
Kaikki ryhmät yhteensä913.9 1,103.1 -17.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Portugalista (4710) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-elokuu

2020 1-8
milj. $
2019 1-8
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet32.8 33.0 -0.5
00. Elävät eläimet0.9 0.6 55.6
01. Liha ja lihatuotteet0.4 0.2 129.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat1.10 2.6 -23.9
03. Kala- ja kalavalmisteet10.3 10.8 -5.1
04. Vilja ja viljatuotteet6.2 3.7 67.7
05. Hedelmät ja kasvikset9.10 13.0 -23.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.3 0.3 -2.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2.5 1.7 50.8
08. Rehuaineet0.1 0..
09. Erinäiset elintarvikkeet0.7 0.5 41.1
1. Juomat ja tupakka83.6 77.7 7.6
11. Juomat83.6 77.7 7.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet00.1 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat31.2 30.5 2.3
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at00.1 ..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.3 0.2 171.2
24. Puutavara ja korkki4.2 4.4 -5.9
25. Paperimassa00.1 ..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet14.10 10.1 48.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.5 1.3 -61.3
28. Malmit ja metalliromu10.5 13.5 -21.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.8 1.2 -36.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta557.1 613.9 -9.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet557.1 613.9 -9.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat106.8 10.7 900.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 20.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat106.6 10.7 901.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.2 0.1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet242.5 243.7 -0.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet65.5 22.6 190.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.6 0.4 68.7
53. Väri- ja parkitusaineet1.6 1.8 -12.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet143.3 192.2 -25.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet3.5 6.4 -45.0
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0.1 -41.0
57. Muovit, valmistamattomat14.6 8.1 81.4
58. Muovit, valmistetut9.6 8.0 19.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet4.1 4.6 -9.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan652.3 707.4 -7.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat1.5 0.5 183.9
62. Kumituotteet90.2 107.7 -16.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut173.3 154.9 11.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä68.2 91.4 -25.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet131.10 164.5 -19.8
66. Kivennäisainetuotteet86.9 94.6 -8.1
67. Rauta ja teräs16.6 24.3 -31.8
68. Muut metallit0.9 8.7 -90.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista83.2 61.2 36.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet359.8 376.4 -4.4
71. Voimakoneet ja moottorit4.9 12.5 -60.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet19.4 29.8 -34.7
73. Metalliteollisuuskoneet3.5 5.3 -34.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet75.9 61.2 23.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet3.7 3.6 3.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet79.1 57.5 37.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet124.2 135.3 -8.2
78. Moottoriajoneuvot42.9 67.1 -36.2
79. Muut kuljetusvälineet6.5 4.3 51.1
8. Erinäiset valmiit tavarat428.1 505.4 -15.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet2.5 3.3 -23.6
82. Huonekalut60.4 73.4 -17.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.8 1.1 69.8
84. Vaatteet143.10 203.1 -29.1
85. Jalkineet79.4 94.8 -16.2
87. Kojeet,mittarit yms.75.8 92.4 -18.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.9 3.0 -70.2
89. Muut valmiit tavarat63.6 34.7 83.3
9. Muut tavarat113.3 87.6 29.4
93. Erittelemätön85.9 51.7 66.3
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta27.4 35.9 -23.8
Kaikki ryhmät yhteensä2,607.1 2,685.8 -2.9

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu