Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Portugalin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-huhtikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Portugaliin (4710) 2020 tammi-huhtikuu

2020 1-4
milj. $
2019 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet17.6 23.2 -24.1
00. Elävät eläimet0.3 0.3 -19.1
01. Liha ja lihatuotteet0.1 0.2 -93.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0.1 -91.2
03. Kala- ja kalavalmisteet7.6 9.1 -16.1
04. Vilja ja viljatuotteet0.5 0.5 3.3
05. Hedelmät ja kasvikset6.5 7.2 -10.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.1 -25.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.1 0.2 -54.4
08. Rehuaineet1.5 4.4 -66.4
09. Erinäiset elintarvikkeet1.4 1.5 -8.8
1. Juomat ja tupakka4.4 0.6 658.8
11. Juomat0.4 0.6 -45.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet4.1 0..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat26.2 74.8 -65.1
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.4 0.2 169.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet10.6 56.9 -81.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 50.1
24. Puutavara ja korkki7.7 8.6 -10.7
25. Paperimassa0.6 1.1 -47.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet3.3 3.6 -7.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.4 0.3 7.2
28. Malmit ja metalliromu1.1 0.4 161.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet2.3 4.0 -42.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta214.8 157.6 36.3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.036.5 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet66.2 3.7 ..
34. Kaasut148.7 117.6 26.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.6 0.2 254.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 -15.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.2 -59.9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.5 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet30.5 43.2 -29.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet9.10 18.6 -46.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet1.2 0.7 75.4
53. Väri- ja parkitusaineet0.6 1.1 -46.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet4.9 3.3 46.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet1.3 1.8 -30.9
57. Muovit, valmistamattomat9.7 11.3 -14.3
58. Muovit, valmistetut1.1 3.4 -69.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet2.2 3.4 -34.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan17.0 18.2 -6.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.2 -68.4
62. Kumituotteet0.6 0.8 -21.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut2.8 1.7 65.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä3.4 1.10 75.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1.1 1.8 -37.8
66. Kivennäisainetuotteet1.9 2.4 -20.1
67. Rauta ja teräs0.5 0.5 7.4
68. Muut metallit0.9 2.4 -62.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista5.9 6.8 -12.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet184.10 205.4 -9.9
71. Voimakoneet ja moottorit50.9 34.5 47.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet6.6 10.8 -39.2
73. Metalliteollisuuskoneet1.4 2.2 -35.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet14.5 19.4 -25.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet3.1 3.2 -1.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet10.1 11.3 -10.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet13.3 12.0 10.5
78. Moottoriajoneuvot5.7 8.6 -33.3
79. Muut kuljetusvälineet79.8 103.9 -23.2
8. Erinäiset valmiit tavarat31.9 32.9 -2.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.3 0.2 16.1
82. Huonekalut0.6 0.8 -29.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 16.6
84. Vaatteet1.1 1.7 -37.3
85. Jalkineet0.1 0.1 -6.2
87. Kojeet,mittarit yms.14.9 13.6 9.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1.2 3.5 -65.2
89. Muut valmiit tavarat13.10 13.2 5.9
9. Muut tavarat24.6 25.4 -3.1
93. Erittelemätön12.1 12.3 -0.9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen0.2 0.1 161.8
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind12.4 13.2 -5.7
Kaikki ryhmät yhteensä552.3 581.1 -5.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Portugalista (4710) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-huhtikuu

2020 1-4
milj. $
2019 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet13.8 15.9 -12.9
00. Elävät eläimet0.2 0.4 -71.5
01. Liha ja lihatuotteet0.1 0.1 -11.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.5 1.5 -67.9
03. Kala- ja kalavalmisteet3.10 5.1 -22.8
04. Vilja ja viljatuotteet1.3 1.0 30.0
05. Hedelmät ja kasvikset6.2 6.8 -8.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.2 -46.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.4 0.8 80.6
08. Rehuaineet0.1 0..
09. Erinäiset elintarvikkeet0.4 0.3 53.3
1. Juomat ja tupakka40.9 36.7 11.4
11. Juomat40.9 36.7 11.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet00.1 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat13.1 15.4 -14.9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.2 0..
24. Puutavara ja korkki1.10 1.7 14.1
25. Paperimassa00.1 ..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet5.6 5.7 -2.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.3 0.10 -74.9
28. Malmit ja metalliromu4.9 6.6 -26.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.5 0.5 -10.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta386.1 291.3 32.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet386.1 291.3 32.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat36.1 6.9 425.5
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 45.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat36.1 6.9 426.4
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -42.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet136.8 113.8 20.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet45.2 7.3 527.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.3 0.1 110.9
53. Väri- ja parkitusaineet0.8 0.7 21.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet71.7 92.3 -22.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet1.9 2.6 -25.1
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0.1 13.6
57. Muovit, valmistamattomat10.4 4.7 122.0
58. Muovit, valmistetut5.4 4.1 30.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet1.5 2.3 -37.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan324.8 331.9 -2.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.5 0.3 109.8
62. Kumituotteet47.9 44.5 7.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut74.6 70.3 6.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä35.0 41.10 -16.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet74.3 82.1 -9.5
66. Kivennäisainetuotteet45.6 48.1 -5.3
67. Rauta ja teräs8.2 9.10 -18.4
68. Muut metallit0.7 5.4 -88.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista38.5 29.7 29.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet188.8 180.7 4.5
71. Voimakoneet ja moottorit3.6 8.5 -57.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet10.4 16.3 -36.5
73. Metalliteollisuuskoneet2.1 2.4 -13.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet34.1 28.9 18.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet2.2 1.10 13.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet42.6 21.4 99.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet67.10 66.4 2.4
78. Moottoriajoneuvot23.6 33.3 -29.1
79. Muut kuljetusvälineet2.7 1.9 38.7
8. Erinäiset valmiit tavarat242.5 244.2 -0.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.4 1.7 -19.4
82. Huonekalut34.10 37.1 -5.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.8 0.5 69.7
84. Vaatteet77.7 99.9 -22.2
85. Jalkineet36.7 40.4 -9.4
87. Kojeet,mittarit yms.48.5 50.4 -3.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.6 0.5 44.8
89. Muut valmiit tavarat42.1 14.1 200.2
9. Muut tavarat58.5 32.6 79.6
93. Erittelemätön43.6 15.1 188.6
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0..
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry14.10 17.5 -14.7
Kaikki ryhmät yhteensä1,440.10 1,268.10 13.6

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu