Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Portugalin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/10 - 2021/2

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/10
%
2020/11
%
2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
Viennistä0.20.10.10.10.2
Tuonnista0.20.20.10.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.10.10.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Portugalin kanssa, vienti Portugaliin ja tuonti Portugalista vuoden 2021 helmikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Helmikuussa Portugali oli Yhdysvaltain 54. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 555 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 4.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Helmikuussa kauppatase Portugalin kanssa oli Yhdysvalloille 128 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Portugalista supistui 13.2 prosentilla edellisen vuoden helmikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 342 miljoonaa dollaria helmikuussa 2021. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Portugalista olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 20.1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 6.4 % sekä Sitc633 (korkkituotteet) 4.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Portugaliin kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden helmikuussa nähden. Viennin arvo oli 214 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), mikä edusti 51.1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 11.8 % sekä Sitc343 (luonnonkaasu) 7.0 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-helmikuun aikana tavarakauppa Portugalin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-helmikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 1.1 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 4.0 prosenttia. Tammi-helmikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 708 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 351 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 tammi-helmikuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 0.4 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 116 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), arvon ollessa 131 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 14.4 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-helmikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 357 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 404 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Portugaliin (PT) jaksolla 2020/10 - 2021/2

2020 / 102020 / 112020 / 122021 / 12021 / 2
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3,3 1.5 5,1 4.7 4,6 2.5 1,9 1.3 5,5 2.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,0 0.5 0,6 0.5 0,4 0.2 0,4 0.3 0,5 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 0,2 0.1 2,6 2.3 2,3 1.3 0 0.0 0,2 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 1,1 0.5 1,0 0.9 0,7 0.4 0,8 0.5 1,2 0.5
08. Rehuaineet 0,6 0.2 0,4 0.3 0,8 0.4 0,4 0.3 3,1 1.4
1. Juomat ja tupakka 0,1 0.0 0,8 0.7 0,2 0.1 0,1 0.0 0 0.0
11. Juomat 0,1 0.0 0,8 0.7 0,2 0.1 0,1 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 56,8 26.3 12,1 11.0 66,2 36.7 23,3 17.0 3,2 1.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 54,1 25.1 8,8 8.0 62,7 34.8 21,4 15.6 0 0.0
24. Puutavara ja korkki 1,9 0.8 2,4 2.2 2,7 1.5 0,8 0.6 1,6 0.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,1 0.0 0,5 0.4 0,4 0.2 0,6 0.4 0,8 0.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,2 0.1 0,2 0.1 0,3 0.1 0,6 0.4 0,6 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 99,8 46.3 38,4 35.2 48,9 27.1 57,1 41.6 124,3 58.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 55,6 25.8 0,2 0.2 32,10 18.3 35,1 25.5 0,2 0.0
34. Kaasut 44,3 20.5 38,3 35.0 15,9 8.8 22,0 16.0 124,2 58.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 7,3 3.4 10,9 10.0 5,0 2.8 7,2 5.2 19,9 9.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3,8 1.8 5,4 4.9 0,5 0.2 1,4 1.0 5,3 2.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,1 0.0 0,1 0.0 0,4 0.2 0,4 0.3 6,9 3.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,6 0.3 2,8 2.5 0,3 0.1 0,7 0.5 0,9 0.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,6 0.3 0,2 0.2 0,5 0.2 0,4 0.2 0,4 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 1,5 0.7 1,5 1.3 2,6 1.4 2,5 1.8 5,4 2.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,5 0.2 0,8 0.7 0,7 0.4 1,3 0.9 0,8 0.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4,6 2.1 2,9 2.6 3,10 2.2 6,3 4.6 4,2 2.0
62. Kumituotteet 0,6 0.2 0,1 0.1 0,4 0.2 1,5 1.0 0,2 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,2 0.6 0,6 0.5 0,5 0.2 1,1 0.8 0,9 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,7 0.3 0,5 0.4 0,5 0.3 0,3 0.2 0,2 0.0
66. Kivennäisainetuotteet 0,8 0.3 0,5 0.4 1,1 0.6 1,3 0.9 0,7 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,0 0.5 1,1 0.9 1,3 0.7 1,9 1.3 1,9 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 28,6 13.3 24,7 22.5 28,9 16.0 29,6 21.5 44,4 20.7
71. Voimakoneet ja moottorit 10,2 4.7 4,3 3.9 6,8 3.8 4,10 3.6 6,8 3.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1,5 0.7 0,7 0.6 1,1 0.6 0,7 0.5 1,4 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3,7 1.7 2,8 2.5 2,6 1.4 3,5 2.5 2,8 1.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,1 0.5 1,1 1.0 0,7 0.4 0,8 0.5 1,1 0.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2,8 1.3 2,2 1.9 2,10 1.6 1,9 1.4 1,5 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3,3 1.5 2,6 2.3 3,9 2.1 3,7 2.7 3,3 1.5
78. Moottoriajoneuvot 1,7 0.8 1,6 1.5 2,4 1.3 1,4 1.0 2,4 1.1
79. Muut kuljetusvälineet 4,5 2.0 9,6 8.8 8,6 4.8 12,9 9.4 25,3 11.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 8,3 3.8 9,6 8.8 16,9 9.4 7,1 5.1 6,4 3.0
84. Vaatteet 0,4 0.2 0,6 0.5 0,6 0.3 0,6 0.4 0,5 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 2,9 1.3 3,4 3.0 3,5 1.9 3,6 2.6 2,3 1.0
89. Muut valmiit tavarat 4,6 2.1 5,5 5.0 12,3 6.8 2,5 1.8 3,2 1.5
9. Muut tavarat 7,0 3.2 5,0 4.6 5,8 3.2 5,1 3.7 6,2 2.9
93. Erittelemätön 1,8 0.8 2,4 2.2 1,7 0.9 1,8 1.3 1,4 0.6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 5,3 2.4 2,6 2.4 4,2 2.3 3,3 2.4 4,8 2.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 215,6 100.0 109,2 100.0 180,1 100.0 137,3 100.0 213,8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Portugalista (PT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/10 - 2021/2

2020 / 102020 / 112020 / 122021 / 12021 / 2
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 9,3 2.8 8,1 2.5 4,6 1.4 4,1 1.1 3,2 0.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,8 0.2 0,9 0.2 0,6 0.2 0,5 0.1 0,2 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 2,1 0.6 2,2 0.7 1,7 0.5 1,7 0.5 0,8 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 4,4 1.3 1,5 0.4 0,3 0.1 0,4 0.1 0,3 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 1,5 0.4 2,8 0.8 1,5 0.5 1,1 0.3 1,1 0.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,5 0.1 0,7 0.2 0,3 0.1 0,2 0.0 0,5 0.1
1. Juomat ja tupakka 9,9 2.9 10,6 3.3 8,1 2.5 10,6 2.9 7,7 2.2
11. Juomat 9,9 2.9 10,6 3.3 8,1 2.5 10,6 2.9 7,7 2.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5,2 1.5 4,1 1.3 3,2 1.0 3,3 0.9 3,6 1.0
24. Puutavara ja korkki 0,4 0.1 0,8 0.2 0,6 0.2 0,4 0.1 0,4 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3,1 0.9 2,0 0.6 1,5 0.5 1,9 0.5 2,5 0.7
28. Malmit ja metalliromu 1,6 0.5 1,3 0.4 1,2 0.3 0,10 0.3 0,8 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 42,7 12.7 26,1 8.1 43,7 13.8 47,3 12.9 68,8 20.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 42,7 12.7 26,1 8.1 43,7 13.8 47,3 12.9 68,8 20.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4,7 1.4 6,5 2.0 7,3 2.3 11,9 3.2 5,9 1.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat 4,7 1.4 6,5 2.0 7,3 2.3 11,9 3.2 5,9 1.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 35,4 10.6 36,5 11.3 32,4 10.2 47,6 13.0 34,4 10.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 15,1 4.5 10,2 3.1 11,2 3.5 14,3 3.9 8,1 2.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 14,10 4.5 22,3 6.9 17,7 5.5 29,2 8.0 22,3 6.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,4 0.4 0,9 0.3 0,5 0.1 0,8 0.2 0,6 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 1,2 0.3 1,0 0.3 1,1 0.3 1,2 0.3 0,9 0.3
58. Muovit, valmistetut 1,6 0.5 1,7 0.5 1,7 0.5 1,4 0.4 1,7 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,6 0.2 0,5 0.1 0,4 0.1 0,6 0.1 0,7 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 91,6 27.3 100,2 31.0 94,8 29.8 105,6 28.8 88,2 25.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,6 0.2 0,8 0.2 0,8 0.2 0,10 0.3 0,9 0.3
62. Kumituotteet 18,0 5.4 25,7 8.0 21,5 6.7 21,8 5.9 13,2 3.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 14,0 4.2 15,0 4.6 18,0 5.7 16,5 4.5 16,5 4.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 11,8 3.5 8,2 2.5 9,4 2.9 8,8 2.4 6,7 1.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 20,1 6.0 22,7 7.0 20,4 6.4 26,10 7.3 23,4 6.8
66. Kivennäisainetuotteet 14,7 4.4 14,7 4.5 14,4 4.5 17,5 4.8 14,8 4.3
67. Rauta ja teräs 2,8 0.8 2,8 0.9 2,4 0.8 2,5 0.7 2,2 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 9,9 2.9 10,3 3.2 8,1 2.5 10,9 3.0 10,8 3.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 62,2 18.5 56,7 17.6 55,6 17.5 70,10 19.4 53,4 15.6
71. Voimakoneet ja moottorit 13,10 4.2 5,1 1.6 13,7 4.3 24,4 6.7 4,9 1.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3,7 1.1 3,1 1.0 2,4 0.7 3,4 0.9 3,0 0.9
73. Metalliteollisuuskoneet 0,3 0.1 0,3 0.1 0,2 0.1 0,8 0.2 0,9 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 13,8 4.1 8,10 2.8 7,8 2.4 10,10 3.0 10,5 3.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,8 0.2 0,4 0.1 0,3 0.1 0,9 0.2 0,6 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 8,3 2.5 9,5 2.9 9,9 3.1 11,0 3.0 14,6 4.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 17,2 5.1 22,3 6.9 16,5 5.2 13,10 3.8 15,8 4.6
78. Moottoriajoneuvot 4,1 1.2 6,0 1.8 4,5 1.4 4,9 1.3 2,8 0.8
79. Muut kuljetusvälineet 0,2 0.1 1,3 0.4 0,6 0.2 0,10 0.3 0,8 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 62,5 18.7 59,8 18.5 60,7 19.1 58,2 15.9 63,8 18.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,6 0.2 1,1 0.3 0,4 0.1 0,3 0.1 0,4 0.1
82. Huonekalut 6,7 2.0 10,2 3.1 7,4 2.3 6,5 1.8 7,0 2.0
84. Vaatteet 20,5 6.1 20,7 6.4 23,1 7.2 20,8 5.7 23,8 6.9
85. Jalkineet 10,3 3.1 9,6 2.9 10,8 3.4 12,8 3.5 11,8 3.5
87. Kojeet,mittarit yms. 17,1 5.1 7,9 2.4 10,4 3.2 11,3 3.1 14,2 4.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,2 0.0 0,5 0.1 0,4 0.1 0,6 0.1 0,2 0.1
89. Muut valmiit tavarat 7,2 2.1 10,0 3.1 8,1 2.5 6,3 1.7 6,4 1.9
9. Muut tavarat 11,9 3.5 14,6 4.5 7,7 2.4 6,10 1.9 13,2 3.9
93. Erittelemätön 7,8 2.3 10,4 3.2 3,7 1.1 3,4 0.9 9,4 2.7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 4,2 1.2 4,3 1.3 4,1 1.3 3,7 1.0 3,9 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 334,9 100.0 322,7 100.0 317,6 100.0 366,1 100.0 341,8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-helmikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-helmikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu