Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Portugalin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/8 - 2019/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/8
%
2019/9
%
2019/10
%
2019/11
%
2019/12
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.20.10.10.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Portugaliin (PT) jaksolla 2019/8 - 2019/12

2019 / 82019 / 92019 / 102019 / 112019 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8,0 5.7 3,0 1.8 3,8 2.5 3,0 2.0 3,0 1.8
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,8 1.3 1,2 0.7 1,8 1.2 1,3 0.9 1,4 0.8
05. Hedelmät ja kasvikset 0,10 0.7 0,7 0.4 0,8 0.5 0,6 0.4 0,10 0.5
08. Rehuaineet 4,9 3.5 0,4 0.2 0,4 0.3 0,7 0.4 0,3 0.1
1. Juomat ja tupakka 1,3 0.9 0,5 0.3 0,5 0.3 0,4 0.2 0,2 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,8 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2,6 1.9 34,5 21.3 23,10 16.3 18,2 12.0 25,5 15.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,2 0.1 32,1 19.7 19,7 13.4 14,5 9.6 21,6 12.9
24. Puutavara ja korkki 1,7 1.2 1,4 0.9 2,6 1.8 2,0 1.3 2,2 1.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,2 0.1 0,1 0.0 0,1 0.0 1,0 0.7 0,8 0.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,5 0.3 0,7 0.4 1,3 0.8 0,2 0.1 0,5 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 51,6 37.1 53,8 33.1 51,1 34.8 31,7 21.0 62,0 37.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 2,5 1.7 9,1 5.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,1 0.0 2,0 1.2 0,2 0.1 2,4 1.6 0,1 0.0
34. Kaasut 49,1 35.4 42,8 26.4 50,10 34.7 29,3 19.4 61,9 36.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 8,4 6.0 3,7 2.2 8,6 5.9 11,9 7.9 8,8 5.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,10 0.7 0,1 0.0 0,6 0.4 0,2 0.1 0,4 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 4,8 3.5 1,3 0.8 1,4 0.9 3,1 2.0 0,5 0.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,7 0.5 0,3 0.1 0,7 0.4 0,6 0.3 0,4 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 0,8 0.5 1,3 0.8 4,9 3.3 1,8 1.2 2,5 1.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,6 0.4 0,5 0.3 0,8 0.5 6,0 4.0 4,5 2.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4,3 3.0 3,8 2.3 3,6 2.4 4,6 3.0 5,2 3.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,7 1.2 0,6 0.4 0,8 0.5 1,1 0.7 1,6 0.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,5 0.3 0,8 0.5 0,5 0.3 0,9 0.6 0,6 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,2 0.1 0,2 0.1 0,3 0.2 0,3 0.2 1,2 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 0,5 0.3 0,9 0.5 0,5 0.3 0,6 0.4 0,6 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,9 0.6 1,1 0.7 1,4 0.9 1,4 0.9 1,3 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 49,3 35.5 50,2 30.9 39,3 26.8 67,3 44.6 42,7 25.4
71. Voimakoneet ja moottorit 13,3 9.6 9,4 5.8 12,9 8.7 10,3 6.8 9,6 5.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1,10 1.4 2,1 1.3 2,2 1.5 1,1 0.7 2,2 1.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0,3 0.2 0,6 0.3 0,3 0.2 0,2 0.1 0,3 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2,10 2.1 3,3 2.0 3,2 2.1 2,9 1.9 2,7 1.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,8 0.6 1,3 0.8 0,8 0.5 2,2 1.4 0,8 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2,3 1.6 1,6 1.0 1,8 1.2 5,3 3.5 1,1 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2,3 1.7 3,6 2.2 4,1 2.8 3,2 2.1 3,1 1.8
78. Moottoriajoneuvot 2,6 1.9 2,9 1.8 2,2 1.5 1,5 1.0 2,8 1.6
79. Muut kuljetusvälineet 22,10 16.5 25,8 15.9 12,2 8.3 40,10 27.2 20,4 12.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 6,9 4.9 6,3 3.8 7,7 5.2 8,9 5.9 6,7 4.0
87. Kojeet,mittarit yms. 2,8 2.0 2,7 1.6 3,3 2.2 3,5 2.3 2,10 1.7
89. Muut valmiit tavarat 3,0 2.1 2,8 1.7 3,7 2.5 4,5 3.0 3,2 1.9
9. Muut tavarat 6,10 5.0 6,8 4.2 8,6 5.9 5,0 3.3 13,8 8.2
93. Erittelemätön 3,6 2.5 3,3 2.0 5,1 3.4 2,3 1.5 9,5 5.6
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 3,4 2.4 3,6 2.2 3,6 2.4 2,8 1.8 4,4 2.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 138,8 100.0 162,3 100.0 146,9 100.0 150,8 100.0 167,6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Portugalista (PT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/8 - 2019/12

2019 / 82019 / 92019 / 102019 / 112019 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5,4 1.5 7,6 3.1 8,9 3.1 8,8 2.6 5,2 1.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,5 0.1 0,4 0.1 0,8 0.3 0,6 0.2 0,5 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,8 0.2 1,4 0.6 1,4 0.5 2,4 0.7 1,8 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 2,1 0.6 4,1 1.7 4,0 1.4 3,6 1.1 0,5 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 1,6 0.5 1,6 0.7 2,1 0.7 1,8 0.5 2,1 0.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,3 0.1 0,2 0.1 0,6 0.2 0,4 0.1 0,3 0.1
1. Juomat ja tupakka 11,3 3.2 11,5 4.7 12,2 4.3 8,5 2.6 10,5 3.0
11. Juomat 11,3 3.2 11,5 4.7 12,2 4.3 8,5 2.6 10,5 3.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4,1 1.2 3,7 1.5 3,1 1.1 2,5 0.7 2,6 0.7
24. Puutavara ja korkki 0,8 0.2 0,7 0.3 0,4 0.1 0,4 0.1 0,4 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,5 0.4 2,1 0.8 1,0 0.3 1,0 0.3 0,9 0.3
28. Malmit ja metalliromu 1,7 0.5 0,9 0.3 1,5 0.5 1,1 0.3 0,9 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 57,6 16.6 0 0.0 23,8 8.4 68,0 20.5 95,4 27.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 57,6 16.6 0 0.0 23,8 8.4 68,0 20.5 95,4 27.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,4 0.4 1,3 0.5 0,5 0.2 2,6 0.8 7,6 2.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1,4 0.4 1,3 0.5 0,5 0.2 2,6 0.8 7,6 2.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 34,7 10.0 23,4 9.6 18,8 6.6 40,8 12.3 27,5 7.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 9,10 2.9 2,7 1.1 1,2 0.4 8,1 2.4 1,2 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 20,8 6.0 16,0 6.6 14,5 5.1 29,6 8.9 23,3 6.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,2 0.3 1,8 0.7 0,8 0.3 0,7 0.2 0,7 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 1,1 0.3 1,2 0.5 0,10 0.3 0,9 0.3 1,0 0.3
58. Muovit, valmistetut 1,0 0.3 0,9 0.4 0,8 0.3 1,0 0.3 0,10 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,5 0.1 0,8 0.3 0,4 0.1 0,6 0.2 0,2 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 96,3 27.8 78,5 32.4 84,9 29.9 78,9 23.9 85,6 24.4
62. Kumituotteet 14,8 4.3 9,9 4.1 19,9 7.0 13,7 4.1 15,6 4.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 17,6 5.1 13,8 5.7 17,0 6.0 16,10 5.1 18,1 5.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 14,1 4.1 14,3 5.9 6,7 2.3 9,3 2.8 8,8 2.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 23,8 6.9 19,7 8.1 17,2 6.1 16,3 4.9 19,5 5.6
66. Kivennäisainetuotteet 12,9 3.7 8,9 3.6 12,3 4.3 11,6 3.5 11,4 3.3
67. Rauta ja teräs 3,8 1.1 2,4 1.0 2,5 0.9 3,4 1.0 2,9 0.8
68. Muut metallit 1,1 0.3 0,4 0.2 0,7 0.2 1,2 0.4 0,8 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8,2 2.4 9,4 3.9 8,9 3.1 6,6 2.0 8,6 2.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 52,0 15.0 43,4 17.9 49,7 17.5 49,4 14.9 35,7 10.2
71. Voimakoneet ja moottorit 1,1 0.3 1,3 0.5 1,1 0.4 0,8 0.2 0,6 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4,1 1.2 3,7 1.5 3,5 1.2 3,1 0.9 3,6 1.0
73. Metalliteollisuuskoneet 2,0 0.6 0,7 0.3 1,1 0.4 0,1 0.0 0,6 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 6,2 1.8 5,10 2.5 7,10 2.8 7,3 2.2 6,6 1.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,5 0.1 0,4 0.1 0,9 0.3 0,6 0.2 0,8 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9,0 2.6 7,7 3.2 9,9 3.5 8,8 2.6 6,10 2.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 20,7 6.0 18,5 7.6 16,9 6.0 20,5 6.2 12,4 3.5
78. Moottoriajoneuvot 8,3 2.4 5,1 2.1 8,1 2.9 7,9 2.4 3,9 1.1
79. Muut kuljetusvälineet 0,6 0.1 0,3 0.1 0,7 0.2 0,6 0.2 0,7 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 72,1 20.8 55,5 22.9 72,9 25.7 62,7 18.9 66,2 18.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,5 0.1 0,4 0.1 0,6 0.2 0,6 0.2 0,6 0.1
82. Huonekalut 7,1 2.0 6,8 2.8 9,6 3.4 8,1 2.4 9,7 2.7
84. Vaatteet 29,2 8.4 19,10 8.2 25,3 8.9 24,1 7.3 24,2 6.9
85. Jalkineet 18,8 5.4 11,6 4.8 11,9 4.2 9,6 2.9 14,7 4.2
87. Kojeet,mittarit yms. 9,6 2.8 12,2 5.0 16,2 5.7 11,3 3.4 8,6 2.5
89. Muut valmiit tavarat 6,9 2.0 4,7 1.9 9,2 3.2 8,10 2.7 8,1 2.3
9. Muut tavarat 11,9 3.4 17,8 7.3 9,0 3.2 9,1 2.7 14,7 4.2
93. Erittelemätön 6,8 2.0 13,5 5.6 4,1 1.4 4,7 1.4 10,3 2.9
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 5,1 1.5 4,4 1.8 4,10 1.7 4,5 1.3 4,5 1.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 346,4 100.0 242,3 100.0 283,4 100.0 330,9 100.0 350,7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu