Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Portugalin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/5 - 2019/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.20.20.20.20.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Portugaliin (PT) jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 11.3 8.9 4.8 3.7 3.9 3.3 8.0 5.7 3.0 1.8
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.8 2.1 0.9 0.7 1.4 1.2 1.8 1.3 1.2 0.7
04. Vilja ja viljatuotteet 5.7 4.4 2.3 1.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 2.0 1.5 1.3 1.0 0.8 0.7 0.10 0.7 0.7 0.4
08. Rehuaineet 0.3 0.2 0.1 0.1 0.6 0.5 4.9 3.5 0.4 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.5 0.3 0.1 0.1 0.6 0.4 0.2 0.1 0.4 0.2
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.3 0.1 0.0 0.3 0.2 1.3 0.9 0.5 0.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 0.5 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.6 2.8 3.4 2.6 1.1 0.9 2.6 1.9 34.5 21.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.3 0.2 0.4 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 32.1 19.7
24. Puutavara ja korkki 2.1 1.6 2.5 1.9 0.5 0.4 1.7 1.2 1.4 0.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.7 0.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.5 0.3 0.7 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 28.0 22.0 31.10 24.8 30.8 26.5 51.6 37.1 53.8 33.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 9.6 7.5 0 0.0 0 0.0 2.5 1.7 9.1 5.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.2 0.1 2.4 1.8 2.1 1.8 0.1 0.0 2.0 1.2
34. Kaasut 18.4 14.4 29.6 23.0 28.7 24.8 49.1 35.4 42.8 26.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 10.9 8.5 7.6 5.9 6.5 5.6 8.4 6.0 3.7 2.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.3 0.2 2.1 1.6 0.1 0.1 0.10 0.7 0.1 0.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.0 2.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.6 0.4 1.2 0.9 2.4 2.1 4.8 3.5 1.3 0.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.7 0.5 0.5 0.3 0.4 0.3 0.7 0.5 0.3 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 5.2 4.0 2.7 2.0 2.7 2.3 0.8 0.5 1.3 0.8
58. Muovit, valmistetut 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 0.3 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.5 0.4 0.8 0.6 0.5 0.4 0.6 0.4 0.5 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5.10 4.6 4.7 3.6 2.5 2.1 4.3 3.0 3.8 2.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.8 0.6 0.9 0.6 0.2 0.1 1.7 1.2 0.6 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.9 0.7 0.6 0.4 0.3 0.2 0.5 0.3 0.8 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 0.7 0.5 0.8 0.6 0.4 0.3 0.5 0.3 0.9 0.5
68. Muut metallit 1.6 1.2 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.3 1.0 1.5 1.1 1.1 0.9 0.9 0.6 1.1 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 53.8 42.2 62.9 48.9 57.7 49.8 49.3 35.5 50.2 30.9
71. Voimakoneet ja moottorit 9.9 7.7 16.2 12.5 17.8 15.3 13.3 9.6 9.4 5.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.4 1.1 1.9 1.4 1.6 1.4 1.10 1.4 2.1 1.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0.3 0.2 0.3 0.2 1.6 1.3 0.3 0.2 0.6 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 5.6 4.4 3.5 2.7 3.6 3.1 2.10 2.1 3.3 2.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.8 1.3 1.2 0.9 1.9 1.6 0.8 0.6 1.3 0.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.7 1.3 1.2 0.9 1.2 1.0 2.3 1.6 1.6 1.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.8 2.2 5.1 3.9 2.8 2.4 2.3 1.7 3.6 2.2
78. Moottoriajoneuvot 1.9 1.4 2.10 2.3 1.9 1.6 2.6 1.9 2.9 1.8
79. Muut kuljetusvälineet 28.8 22.6 30.9 24.0 25.7 22.2 22.10 16.5 25.8 15.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 9.2 7.2 6.8 5.3 8.2 7.0 6.9 4.9 6.3 3.8
87. Kojeet,mittarit yms. 3.1 2.4 2.10 2.3 2.7 2.3 2.8 2.0 2.7 1.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.1 0.8 0.9 0.7 0.6 0.5 0.5 0.3 0.5 0.3
89. Muut valmiit tavarat 4.5 3.5 2.2 1.7 4.5 3.8 3.0 2.1 2.8 1.7
9. Muut tavarat 4.6 3.6 6.6 5.1 5.3 4.5 6.10 5.0 6.8 4.2
93. Erittelemätön 1.10 1.5 3.8 3.0 2.8 2.4 3.6 2.5 3.3 2.0
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 2.7 2.1 2.8 2.2 2.5 2.1 3.4 2.4 3.6 2.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 127.3 100.0 128.6 100.0 115.8 100.0 138.8 100.0 162.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Portugalista (PT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.1 1.1 3.7 1.1 4.2 1.1 5.4 1.5 7.6 3.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.8 0.5 1.5 0.4 1.8 0.4 0.8 0.2 1.4 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 0.2 0.0 0.3 0.1 0.3 0.1 2.1 0.6 4.1 1.7
05. Hedelmät ja kasvikset 1.6 0.4 1.5 0.5 1.6 0.4 1.6 0.5 1.6 0.7
1. Juomat ja tupakka 9.6 2.6 10.4 3.2 9.9 2.6 11.3 3.2 11.5 4.7
11. Juomat 9.6 2.6 10.4 3.2 9.9 2.6 11.3 3.2 11.5 4.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.3 0.9 4.3 1.3 3.6 0.9 4.1 1.2 3.7 1.5
24. Puutavara ja korkki 0.7 0.2 0.6 0.2 0.7 0.2 0.8 0.2 0.7 0.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.7 0.2 1.6 0.5 0.8 0.2 1.5 0.4 2.1 0.8
28. Malmit ja metalliromu 1.9 0.5 1.9 0.6 1.6 0.4 1.7 0.5 0.9 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 96.5 26.5 62.8 19.2 107.8 28.1 57.6 16.6 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 96.5 26.5 62.8 19.2 107.8 28.1 57.6 16.6 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.9 0.2 0.10 0.3 0.8 0.2 1.4 0.4 1.3 0.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.9 0.2 0.10 0.3 0.8 0.2 1.4 0.4 1.3 0.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 31.4 8.6 34.5 10.5 29.5 7.7 34.7 10.0 23.4 9.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4.2 1.1 1.1 0.3 0.3 0.1 9.10 2.9 2.7 1.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 23.8 6.5 29.5 9.0 26.0 6.8 20.8 6.0 16.0 6.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.0 0.3 1.2 0.4 0.5 0.1 1.2 0.3 1.8 0.7
57. Muovit, valmistamattomat 0.8 0.2 0.8 0.2 0.10 0.2 1.1 0.3 1.2 0.5
58. Muovit, valmistetut 0.9 0.2 1.1 0.3 1.1 0.3 1.0 0.3 0.9 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.8 0.2 0.7 0.2 0.6 0.1 0.5 0.1 0.8 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 89.9 24.7 97.1 29.7 91.9 24.0 96.3 27.8 78.5 32.4
62. Kumituotteet 17.1 4.7 18.1 5.5 13.3 3.5 14.8 4.3 9.9 4.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 20.8 5.7 24.0 7.3 22.4 5.8 17.6 5.1 13.8 5.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 9.5 2.6 14.7 4.5 11.3 2.9 14.1 4.1 14.3 5.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 17.8 4.9 18.4 5.6 22.2 5.8 23.8 6.9 19.7 8.1
66. Kivennäisainetuotteet 10.9 3.0 10.8 3.3 11.10 3.1 12.9 3.7 8.9 3.6
67. Rauta ja teräs 4.9 1.3 3.4 1.0 2.4 0.6 3.8 1.1 2.4 1.0
68. Muut metallit 0.10 0.3 0.10 0.3 0.4 0.1 1.1 0.3 0.4 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8.4 2.3 6.9 2.1 8.1 2.1 8.2 2.4 9.4 3.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 50.6 13.9 46.2 14.1 47.4 12.4 52.0 15.0 43.4 17.9
71. Voimakoneet ja moottorit 1.0 0.3 1.0 0.3 1.1 0.3 1.1 0.3 1.3 0.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.9 0.8 3.1 0.9 3.6 0.9 4.1 1.2 3.7 1.5
73. Metalliteollisuuskoneet 0.4 0.1 0.5 0.1 0.2 0.0 2.0 0.6 0.7 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 10.2 2.8 8.4 2.6 7.7 2.0 6.2 1.8 5.10 2.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.6 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10.2 2.8 8.1 2.5 9.2 2.4 9.0 2.6 7.7 3.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 15.2 4.2 16.4 5.0 16.9 4.4 20.7 6.0 18.5 7.6
78. Moottoriajoneuvot 10.0 2.7 8.1 2.5 7.7 2.0 8.3 2.4 5.1 2.1
79. Muut kuljetusvälineet 0.5 0.1 0.6 0.2 0.10 0.2 0.6 0.1 0.3 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 67.6 18.6 56.5 17.3 65.6 17.1 72.1 20.8 55.5 22.9
82. Huonekalut 10.6 2.9 9.8 3.0 9.0 2.3 7.1 2.0 6.8 2.8
84. Vaatteet 25.0 6.9 21.8 6.7 27.8 7.2 29.2 8.4 19.10 8.2
85. Jalkineet 9.9 2.7 9.8 3.0 15.10 4.2 18.8 5.4 11.6 4.8
87. Kojeet,mittarit yms. 15.7 4.3 8.2 2.5 8.7 2.2 9.6 2.8 12.2 5.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.2 0.0 2.3 0.7 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
89. Muut valmiit tavarat 5.10 1.6 4.4 1.3 3.6 0.9 6.9 2.0 4.7 1.9
9. Muut tavarat 10.6 2.9 10.4 3.2 23.1 6.0 11.9 3.4 17.8 7.3
93. Erittelemätön 5.9 1.6 6.4 1.9 18.5 4.8 6.8 2.0 13.5 5.6
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 4.7 1.3 4.1 1.2 4.6 1.2 5.1 1.5 4.4 1.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 364.0 100.0 326.3 100.0 383.3 100.0 346.4 100.0 242.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu