Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Portugalin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/11 - 2020/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.20.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.20.10.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Portugaliin (PT) jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.0 2.0 3.0 1.8 3.1 1.8 5.0 3.6 3.6 3.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.3 0.9 1.4 0.8 0.4 0.2 2.6 1.9 1.3 1.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0.6 0.4 0.10 0.5 1.10 1.2 1.1 0.8 1.4 1.2
08. Rehuaineet 0.7 0.4 0.3 0.1 0.5 0.3 0.7 0.5 0.3 0.2
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.2 0.2 0.1 1.0 0.6 0.10 0.7 2.5 2.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 0 0.0 1.0 0.6 0.7 0.5 2.4 2.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 18.2 12.0 25.5 15.2 13.4 8.0 5.7 4.1 4.5 3.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 14.5 9.6 21.6 12.9 9.9 5.9 0.3 0.2 0.2 0.2
24. Puutavara ja korkki 2.0 1.3 2.2 1.3 1.9 1.1 2.4 1.7 2.2 1.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.0 0.7 0.8 0.5 0.9 0.5 0.9 0.6 0.9 0.7
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.1 0.7 0 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.2 0.1 0.5 0.3 0.7 0.4 0.8 0.5 0.8 0.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 31.7 21.0 62.0 37.0 51.7 30.8 65.4 47.0 29.6 25.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.4 1.6 0.1 0.0 40.5 24.2 2.4 1.7 23.2 20.2
34. Kaasut 29.3 19.4 61.9 36.9 11.2 6.7 63.0 45.3 6.4 5.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 11.9 7.9 8.8 5.2 6.1 3.6 7.6 5.4 12.4 10.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.2 0.1 0.4 0.2 0.6 0.3 2.7 1.9 6.8 5.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3.1 2.0 0.5 0.3 2.6 1.5 0.10 0.7 0.5 0.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.6 0.3 0.4 0.2 0.5 0.3 0.4 0.2 0.2 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 1.8 1.2 2.5 1.5 1.7 1.0 2.1 1.5 3.10 3.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.0 4.0 4.5 2.7 0.3 0.2 0.9 0.6 0.6 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.6 3.0 5.2 3.1 3.7 2.2 5.1 3.6 4.4 3.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.1 0.7 1.6 0.9 0.9 0.5 1.0 0.7 0.8 0.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.9 0.6 0.6 0.3 0.8 0.5 0.7 0.5 0.8 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.3 0.2 1.2 0.7 0.2 0.1 0.3 0.2 0.4 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.4 0.6 0.3 0.4 0.2 0.5 0.3 0.8 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.4 0.9 1.3 0.7 1.4 0.8 2.2 1.5 1.2 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 67.3 44.6 42.7 25.4 74.2 44.2 31.2 22.4 43.3 37.6
71. Voimakoneet ja moottorit 10.3 6.8 9.6 5.7 14.1 8.4 6.9 4.9 15.5 13.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.1 0.7 2.2 1.3 2.1 1.2 0.10 0.7 2.4 2.0
73. Metalliteollisuuskoneet 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.0 1.1 0.8 0.1 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.9 1.9 2.7 1.6 4.1 2.4 3.7 2.6 3.7 3.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.2 1.4 0.8 0.4 0.7 0.4 0.4 0.2 1.2 1.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.3 3.5 1.1 0.7 2.1 1.2 1.7 1.2 3.2 2.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.2 2.1 3.1 1.8 2.5 1.4 4.2 3.0 4.9 4.2
78. Moottoriajoneuvot 1.5 1.0 2.8 1.6 1.5 0.9 1.9 1.3 1.7 1.5
79. Muut kuljetusvälineet 40.10 27.2 20.4 12.2 47.5 28.3 10.7 7.7 10.9 9.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 8.9 5.9 6.7 4.0 7.7 4.5 10.8 7.7 8.10 7.8
84. Vaatteet 0.5 0.3 0.2 0.1 0.3 0.2 0.6 0.4 0.3 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 3.5 2.3 2.10 1.7 2.5 1.5 4.7 3.4 4.6 4.0
89. Muut valmiit tavarat 4.5 3.0 3.2 1.9 4.5 2.6 4.9 3.5 3.4 2.9
9. Muut tavarat 5.0 3.3 13.8 8.2 7.0 4.2 7.7 5.5 5.7 4.9
93. Erittelemätön 2.3 1.5 9.5 5.6 3.9 2.3 4.3 3.1 2.10 2.5
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 2.8 1.8 4.4 2.6 3.2 1.9 3.5 2.4 2.7 2.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 150.8 100.0 167.6 100.0 167.6 100.0 139.2 100.0 114.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Portugalista (PT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8.8 2.6 5.2 1.5 3.3 1.0 2.8 0.7 4.6 1.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.6 0.2 0.5 0.1 0 0.0 0.2 0.0 0.3 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.4 0.7 1.8 0.5 1.1 0.3 0.7 0.2 1.1 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 3.6 1.1 0.5 0.1 0.2 0.0 0.3 0.1 0.5 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 1.8 0.5 2.1 0.6 1.6 0.5 1.4 0.3 2.2 0.5
1. Juomat ja tupakka 8.5 2.6 10.5 3.0 13.3 4.2 9.6 2.4 7.3 1.8
11. Juomat 8.5 2.6 10.5 3.0 13.3 4.2 9.6 2.4 7.3 1.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.5 0.7 2.6 0.7 3.6 1.1 2.5 0.6 3.8 1.0
24. Puutavara ja korkki 0.4 0.1 0.4 0.1 0.7 0.2 0.4 0.1 0.6 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.0 0.3 0.9 0.3 1.8 0.6 1.4 0.3 1.4 0.3
28. Malmit ja metalliromu 1.1 0.3 0.9 0.2 1.0 0.3 0.8 0.2 1.7 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 68.0 20.5 95.4 27.2 78.5 24.7 137.2 34.8 73.3 18.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 68.0 20.5 95.4 27.2 78.5 24.7 137.2 34.8 73.3 18.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.6 0.8 7.6 2.2 7.9 2.5 12.5 3.2 5.5 1.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2.6 0.8 7.6 2.2 7.9 2.5 12.5 3.2 5.5 1.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 40.8 12.3 27.5 7.8 27.4 8.6 37.0 9.4 33.0 8.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 8.1 2.4 1.2 0.3 5.9 1.9 12.4 3.1 15.4 3.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 29.6 8.9 23.3 6.6 15.6 4.9 21.6 5.5 13.9 3.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.7 0.2 0.7 0.2 0.3 0.1 0.8 0.2 0.6 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 0.9 0.3 1.0 0.3 4.1 1.3 0.9 0.2 0.9 0.2
58. Muovit, valmistetut 1.0 0.3 0.10 0.3 1.0 0.3 1.2 0.3 1.7 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.6 0.2 0.2 0.0 0.4 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 78.9 23.9 85.6 24.4 67.7 21.3 70.6 17.9 104.10 26.5
62. Kumituotteet 13.7 4.1 15.6 4.4 8.4 2.6 9.7 2.4 18.2 4.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 16.10 5.1 18.1 5.1 14.10 4.7 13.4 3.4 25.0 6.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 9.3 2.8 8.8 2.5 4.10 1.6 8.2 2.1 13.4 3.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 16.3 4.9 19.5 5.6 17.7 5.6 18.10 4.8 20.7 5.2
66. Kivennäisainetuotteet 11.6 3.5 11.4 3.3 10.9 3.4 10.5 2.7 13.10 3.5
67. Rauta ja teräs 3.4 1.0 2.9 0.8 2.4 0.7 1.4 0.4 2.3 0.6
68. Muut metallit 1.2 0.4 0.8 0.2 0.6 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6.6 2.0 8.6 2.4 8.0 2.5 8.5 2.1 11.5 2.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 49.4 14.9 35.7 10.2 47.8 15.1 44.10 11.4 63.0 15.9
71. Voimakoneet ja moottorit 0.8 0.2 0.6 0.2 0.10 0.3 0.8 0.2 1.1 0.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.1 0.9 3.6 1.0 3.2 1.0 2.4 0.6 2.9 0.7
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.0 0.6 0.2 0.9 0.3 0.4 0.1 0.6 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 7.3 2.2 6.6 1.9 7.2 2.3 9.9 2.5 8.7 2.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.6 0.2 0.8 0.2 0.4 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 8.8 2.6 6.10 2.0 10.6 3.3 11.8 3.0 14.5 3.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 20.5 6.2 12.4 3.5 17.1 5.4 14.2 3.6 24.9 6.3
78. Moottoriajoneuvot 7.9 2.4 3.9 1.1 6.9 2.2 4.6 1.2 9.5 2.4
79. Muut kuljetusvälineet 0.6 0.2 0.7 0.2 1.0 0.3 0.7 0.2 0.8 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 62.7 18.9 66.2 18.9 61.5 19.4 68.4 17.4 77.3 19.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.6 0.2 0.6 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1
82. Huonekalut 8.1 2.4 9.7 2.7 7.6 2.4 9.4 2.4 10.6 2.7
84. Vaatteet 24.1 7.3 24.2 6.9 23.1 7.3 25.4 6.4 20.5 5.2
85. Jalkineet 9.6 2.9 14.7 4.2 10.3 3.2 9.9 2.5 10.3 2.6
87. Kojeet,mittarit yms. 11.3 3.4 8.6 2.5 12.9 4.1 17.2 4.4 8.7 2.2
89. Muut valmiit tavarat 8.10 2.7 8.1 2.3 6.10 2.2 5.7 1.4 26.6 6.7
9. Muut tavarat 9.1 2.7 14.7 4.2 6.7 2.1 8.9 2.2 23.4 5.9
93. Erittelemätön 4.7 1.4 10.3 2.9 2.8 0.9 4.5 1.1 19.2 4.8
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry 4.5 1.3 4.5 1.3 3.10 1.2 4.4 1.1 4.2 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 330.9 100.0 350.7 100.0 317.1 100.0 393.10 100.0 395.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-maaliskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu