Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Portugalin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.10.10.20.20.1
Tuonnista0.20.20.10.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.20.20.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Portugalin kanssa, vienti Portugaliin ja tuonti Portugalista vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Portugali oli USAn 57. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden 432 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 7.0 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Portugalin kanssa oli Yhdysvalloille 214 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Portugalista supistui 1.1 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 323 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Portugalista olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 8.1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc625 (ulko- ja sisärenkaat,kumia; vaihdettavat ulkorenkaan kulutuspinnat, vannenauhat) 7.9 % sekä Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 6.5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Portugaliin supistui 21.1 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 109 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc343 (luonnonkaasu), mikä edusti 30.1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 8.8 % sekä Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen) 8.0 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Vuoden 2020 tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakaupan arvo oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoa alempi. Kaupan arvo jäi 5.0 miljardiin dollariin, laskun ollessa 1.3 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 3.6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.5 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 0.9 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 649 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 230 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 6.0 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 2.1 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 2.0 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Portugaliin (PT) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.9 3.1 2.2 2.0 6.5 2.8 3.3 1.5 5.1 4.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 1.0 0.5 0.6 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 0 0.0 0.2 0.1 3.9 1.6 0.2 0.1 2.6 2.3
05. Hedelmät ja kasvikset 1.4 1.5 0.10 0.8 0.5 0.2 1.1 0.5 1.0 0.9
08. Rehuaineet 0.7 0.7 0.5 0.4 1.5 0.6 0.6 0.2 0.4 0.3
1. Juomat ja tupakka 0.2 0.1 1.6 1.4 1.1 0.4 0.1 0.0 0.8 0.7
11. Juomat 0.2 0.1 0.4 0.3 1.1 0.4 0.1 0.0 0.8 0.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 1.3 1.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.8 1.8 2.9 2.7 20.6 8.9 56.8 26.3 12.1 11.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.3 0.3 0.4 0.3 18.4 7.9 54.1 25.1 8.8 8.0
24. Puutavara ja korkki 1.0 1.0 2.4 2.2 1.5 0.6 1.9 0.8 2.4 2.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 36.5 39.5 50.8 47.0 103.0 44.4 99.8 46.3 38.4 35.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 36.5 39.5 27.10 25.9 52.1 22.4 55.6 25.8 0.2 0.2
34. Kaasut 0 0.0 22.8 21.1 50.10 22.0 44.3 20.5 38.3 35.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.9 6.3 7.3 6.8 6.8 2.9 7.3 3.4 10.9 10.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.3 0.3 1.2 1.0 1.7 0.7 3.8 1.8 5.4 4.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.1 1.1 2.7 2.5 1.9 0.8 0.6 0.3 2.8 2.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.2 0.1 0.4 0.3 0.7 0.3 0.6 0.3 0.2 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 3.5 3.7 2.5 2.3 1.6 0.7 1.5 0.7 1.5 1.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.2 0.5 0.2 0.8 0.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.2 4.5 3.4 3.1 4.5 1.9 4.6 2.1 2.9 2.6
62. Kumituotteet 1.0 1.1 0.1 0.1 1.3 0.5 0.6 0.2 0.1 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.4 0.4 0.4 0.3 0.6 0.2 1.2 0.6 0.6 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 0.2 0.7 0.3 0.5 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 0.5 0.4 0.8 0.7 0.4 0.1 0.8 0.3 0.5 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 0.5 1.0 0.5 1.1 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 33.2 35.9 29.6 27.4 77.6 33.5 28.6 13.3 24.7 22.5
71. Voimakoneet ja moottorit 9.2 9.9 12.4 11.5 12.1 5.2 10.2 4.7 4.3 3.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.9 0.9 1.8 1.6 0.8 0.3 1.5 0.7 0.7 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.9 2.0 2.10 2.7 3.5 1.5 3.7 1.7 2.8 2.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.0 2.1 0.4 0.3 0.9 0.4 1.1 0.5 1.1 1.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.8 1.9 1.8 1.6 1.9 0.8 2.8 1.3 2.2 1.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.3 2.4 3.0 2.8 2.3 1.0 3.3 1.5 2.6 2.3
78. Moottoriajoneuvot 2.0 2.1 1.5 1.3 2.3 1.0 1.7 0.8 1.6 1.5
79. Muut kuljetusvälineet 13.5 14.6 6.0 5.5 54.3 23.4 4.5 2.0 9.6 8.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 5.2 5.6 6.7 6.2 5.7 2.5 8.3 3.8 9.6 8.8
84. Vaatteet 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.1 0.4 0.2 0.6 0.5
87. Kojeet,mittarit yms. 2.1 2.2 3.3 3.0 1.10 0.8 2.9 1.3 3.4 3.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.8 0.8 0.7 0.6 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2
89. Muut valmiit tavarat 1.9 2.0 2.4 2.1 2.6 1.1 4.6 2.1 5.5 5.0
9. Muut tavarat 2.9 3.1 3.7 3.4 6.3 2.7 7.0 3.2 5.0 4.6
93. Erittelemätön 0.10 1.0 1.2 1.0 1.9 0.8 1.8 0.8 2.4 2.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1.10 2.1 2.6 2.4 4.4 1.9 5.3 2.4 2.6 2.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 92.3 100.0 107.9 100.0 231.9 100.0 215.6 100.0 109.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Portugalista (PT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.3 1.4 7.4 2.0 8.10 2.9 9.3 2.8 8.1 2.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.3 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.8 0.2 0.9 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.10 0.6 1.7 0.5 2.1 0.7 2.1 0.6 2.2 0.7
04. Vilja ja viljatuotteet 0.8 0.2 3.3 0.9 4.5 1.5 4.4 1.3 1.5 0.4
05. Hedelmät ja kasvikset 1.2 0.4 1.2 0.3 1.0 0.3 1.5 0.4 2.8 0.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.2 0.1 0.6 0.2 0.7 0.2 0.5 0.1 0.7 0.2
1. Juomat ja tupakka 11.1 3.6 13.9 3.8 9.4 3.1 9.9 2.9 10.6 3.3
11. Juomat 11.1 3.6 13.9 3.8 9.4 3.1 9.9 2.9 10.6 3.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.8 1.6 3.9 1.1 4.2 1.4 5.2 1.5 4.1 1.3
24. Puutavara ja korkki 0.6 0.2 0.4 0.1 0.7 0.2 0.4 0.1 0.8 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.7 0.9 2.2 0.6 1.9 0.6 3.1 0.9 2.0 0.6
28. Malmit ja metalliromu 1.5 0.5 1.1 0.3 1.4 0.4 1.6 0.5 1.3 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 47.5 15.6 59.8 16.3 27.5 9.0 42.7 12.7 26.1 8.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 47.5 15.6 59.8 16.3 27.5 9.0 42.7 12.7 26.1 8.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 15.7 5.1 20.6 5.6 6.9 2.2 4.7 1.4 6.5 2.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 15.6 5.1 20.6 5.6 6.9 2.2 4.7 1.4 6.5 2.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 30.5 10.0 36.10 10.1 34.9 11.5 35.4 10.6 36.5 11.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 7.5 2.4 7.0 1.9 3.7 1.2 15.1 4.5 10.2 3.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 19.7 6.4 26.7 7.3 27.8 9.1 14.10 4.5 22.3 6.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.6 0.2 0.4 0.1 0.8 0.2 1.4 0.4 0.9 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 1.3 0.4 0.9 0.2 1.0 0.3 1.2 0.3 1.0 0.3
58. Muovit, valmistetut 0.8 0.3 1.0 0.3 1.2 0.4 1.6 0.5 1.7 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.5 0.2 0.8 0.2 0.5 0.1 0.6 0.2 0.5 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 76.3 25.0 86.4 23.6 90.4 29.8 91.6 27.3 100.2 31.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.3 0.1 0.6 0.1 0.6 0.2 0.6 0.2 0.8 0.2
62. Kumituotteet 7.2 2.4 17.6 4.8 15.5 5.1 18.0 5.4 25.7 8.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 21.4 7.0 16.4 4.5 9.8 3.2 14.0 4.2 15.0 4.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 7.6 2.5 5.3 1.4 10.9 3.6 11.8 3.5 8.2 2.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 15.4 5.0 18.10 5.2 24.3 8.0 20.1 6.0 22.7 7.0
66. Kivennäisainetuotteet 11.2 3.7 13.6 3.7 17.2 5.6 14.7 4.4 14.7 4.5
67. Rauta ja teräs 1.9 0.6 1.8 0.5 2.2 0.7 2.8 0.8 2.8 0.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 11.5 3.8 12.5 3.4 10.1 3.3 9.9 2.9 10.3 3.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 50.2 16.5 48.1 13.1 46.7 15.4 62.2 18.5 56.7 17.6
71. Voimakoneet ja moottorit 0.4 0.1 0.6 0.2 0.9 0.3 13.10 4.2 5.1 1.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.1 0.7 2.6 0.7 3.3 1.1 3.7 1.1 3.1 1.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 10.3 3.4 10.6 2.9 10.1 3.3 13.8 4.1 8.10 2.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.3 0.1 0.7 0.2 0.5 0.1 0.8 0.2 0.4 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10.10 3.6 11.4 3.1 10.9 3.6 8.3 2.5 9.5 2.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 19.5 6.4 14.5 3.9 14.0 4.6 17.2 5.1 22.3 6.9
78. Moottoriajoneuvot 6.2 2.0 5.8 1.6 6.0 2.0 4.1 1.2 6.0 1.8
79. Muut kuljetusvälineet 0.4 0.1 2.1 0.6 1.0 0.3 0.2 0.1 1.3 0.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 52.8 17.3 69.0 18.9 60.2 19.8 62.5 18.7 59.8 18.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.3 0.1 0.5 0.1 0.2 0.1 0.6 0.2 1.1 0.3
82. Huonekalut 8.2 2.7 10.2 2.8 8.3 2.7 6.7 2.0 10.2 3.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.2 0.0 0.6 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
84. Vaatteet 18.9 6.2 23.7 6.5 21.2 7.0 20.5 6.1 20.7 6.4
85. Jalkineet 14.9 4.9 15.3 4.2 13.0 4.3 10.3 3.1 9.6 2.9
87. Kojeet,mittarit yms. 5.5 1.8 11.4 3.1 12.6 4.1 17.1 5.1 7.9 2.4
89. Muut valmiit tavarat 5.2 1.7 7.5 2.0 4.9 1.6 7.2 2.1 10.0 3.1
9. Muut tavarat 12.1 4.0 20.1 5.5 14.8 4.9 11.9 3.5 14.6 4.5
93. Erittelemätön 8.5 2.8 16.3 4.4 10.8 3.5 7.8 2.3 10.4 3.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 3.6 1.2 3.9 1.1 4.1 1.3 4.2 1.2 4.3 1.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 304.9 100.0 365.8 100.0 303.8 100.0 334.9 100.0 322.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu