Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Portugalin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/1 - 2020/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.20.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.20.20.20.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Portugaliin (PT) jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.1 1.8 5.0 3.6 3.6 3.1 6.1 4.7 8.0 10.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.4 0.2 2.6 1.9 1.3 1.1 3.4 2.6 0.8 1.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.1 0.0 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 1.4 1.8
05. Hedelmät ja kasvikset 1.10 1.2 1.1 0.8 1.4 1.2 2.1 1.5 1.5 1.8
08. Rehuaineet 0.5 0.3 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2 0.1 4.1 5.3
1. Juomat ja tupakka 1.0 0.6 0.10 0.7 2.5 2.1 0.1 0.0 0.1 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.0 0.6 0.7 0.5 2.4 2.1 0 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 13.4 8.0 5.7 4.1 4.5 3.8 2.7 2.0 3.0 3.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 9.9 5.9 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4 0.4
24. Puutavara ja korkki 1.9 1.1 2.4 1.7 2.2 1.9 1.3 0.9 1.8 2.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.9 0.5 0.9 0.6 0.9 0.7 0.8 0.6 0.1 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 1.1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.7 0.4 0.8 0.5 0.8 0.7 0.2 0.1 0.7 0.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 51.7 30.8 65.4 47.0 29.6 25.7 68.2 52.2 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 40.5 24.2 2.4 1.7 23.2 20.2 0.1 0.0 0.1 0.0
34. Kaasut 11.2 6.7 63.0 45.3 6.4 5.6 68.2 52.1 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 6.1 3.6 7.6 5.4 12.4 10.8 4.5 3.4 21.2 27.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.6 0.3 2.7 1.9 6.8 5.8 0.1 0.0 1.1 1.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.6 1.5 0.10 0.7 0.5 0.4 0.10 0.7 13.9 17.9
57. Muovit, valmistamattomat 1.7 1.0 2.1 1.5 3.10 3.4 2.0 1.5 5.1 6.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.3 0.2 0.9 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.7 2.2 5.1 3.6 4.4 3.8 3.10 3.0 4.3 5.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.9 0.5 1.0 0.7 0.8 0.7 0.3 0.2 0.7 0.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.8 0.5 0.7 0.5 0.8 0.7 1.2 0.9 0.4 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 0.4 0.2 0.5 0.3 0.8 0.6 0.4 0.3 0.4 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.4 0.8 2.2 1.5 1.2 1.0 1.4 1.0 1.5 1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 74.2 44.2 31.2 22.4 43.3 37.6 36.5 27.9 32.8 42.3
71. Voimakoneet ja moottorit 14.1 8.4 6.9 4.9 15.5 13.5 14.5 11.1 18.0 23.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.1 1.2 0.10 0.7 2.4 2.0 1.3 0.9 2.2 2.7
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.0 1.1 0.8 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4.1 2.4 3.7 2.6 3.7 3.1 3.2 2.4 3.0 3.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.7 0.4 0.4 0.2 1.2 1.0 0.10 0.7 1.1 1.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.1 1.2 1.7 1.2 3.2 2.8 3.2 2.4 1.2 1.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.5 1.4 4.2 3.0 4.9 4.2 1.9 1.4 2.0 2.5
78. Moottoriajoneuvot 1.5 0.9 1.9 1.3 1.7 1.5 0.8 0.6 0.9 1.1
79. Muut kuljetusvälineet 47.5 28.3 10.7 7.7 10.9 9.4 10.9 8.3 4.5 5.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 7.7 4.5 10.8 7.7 8.10 7.8 4.6 3.5 4.8 6.1
84. Vaatteet 0.3 0.2 0.6 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 2.5 1.5 4.7 3.4 4.6 4.0 3.2 2.4 2.8 3.5
89. Muut valmiit tavarat 4.5 2.6 4.9 3.5 3.4 2.9 1.4 1.0 1.7 2.1
9. Muut tavarat 7.0 4.2 7.7 5.5 5.7 4.9 4.4 3.3 3.5 4.4
93. Erittelemätön 3.9 2.3 4.3 3.1 2.10 2.5 1.2 0.8 1.6 2.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 3.2 1.9 3.5 2.4 2.7 2.3 3.2 2.4 1.9 2.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 167.6 100.0 139.2 100.0 114.10 100.0 130.7 100.0 77.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Portugalista (PT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.3 1.0 2.8 0.7 4.6 1.2 3.3 1.0 4.0 1.5
00. Elävät eläimet 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0.7 0.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.1 0.3 0.7 0.2 1.1 0.3 1.2 0.3 1.5 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 1.6 0.5 1.4 0.3 2.2 0.5 1.2 0.3 0.9 0.3
1. Juomat ja tupakka 13.3 4.2 9.6 2.4 7.3 1.8 10.9 3.3 9.7 3.6
11. Juomat 13.3 4.2 9.6 2.4 7.3 1.8 10.9 3.3 9.7 3.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.6 1.1 2.5 0.6 3.8 1.0 3.3 1.0 5.1 1.9
24. Puutavara ja korkki 0.7 0.2 0.4 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.6 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.8 0.6 1.4 0.3 1.4 0.3 1.2 0.3 2.7 1.0
28. Malmit ja metalliromu 1.0 0.3 0.8 0.2 1.7 0.4 1.5 0.4 1.8 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 78.5 24.7 137.2 34.8 73.3 18.5 97.3 29.1 57.5 21.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 78.5 24.7 137.2 34.8 73.3 18.5 97.3 29.1 57.5 21.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 7.9 2.5 12.5 3.2 5.5 1.4 10.3 3.1 17.4 6.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat 7.9 2.5 12.5 3.2 5.5 1.4 10.3 3.1 17.4 6.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 27.4 8.6 37.0 9.4 33.0 8.3 39.5 11.8 13.1 4.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 5.9 1.9 12.4 3.1 15.4 3.9 11.6 3.5 0.4 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 15.6 4.9 21.6 5.5 13.9 3.5 20.7 6.2 9.2 3.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.3 0.1 0.8 0.2 0.6 0.2 0.3 0.1 0.7 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 4.1 1.3 0.9 0.2 0.9 0.2 4.7 1.4 1.1 0.4
58. Muovit, valmistetut 1.0 0.3 1.2 0.3 1.7 0.4 1.6 0.5 1.3 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.4 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.6 0.2 0.5 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 67.7 21.3 70.6 17.9 104.10 26.5 81.7 24.4 87.5 32.3
62. Kumituotteet 8.4 2.6 9.7 2.4 18.2 4.6 11.8 3.5 8.8 3.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 14.10 4.7 13.4 3.4 25.0 6.3 21.3 6.4 32.3 11.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.10 1.6 8.2 2.1 13.4 3.4 8.6 2.6 12.3 4.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 17.7 5.6 18.10 4.8 20.7 5.2 17.0 5.1 12.2 4.5
66. Kivennäisainetuotteet 10.9 3.4 10.5 2.7 13.10 3.5 10.4 3.1 8.6 3.2
67. Rauta ja teräs 2.4 0.7 1.4 0.4 2.3 0.6 2.2 0.6 2.9 1.0
68. Muut metallit 0.6 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8.0 2.5 8.5 2.1 11.5 2.9 10.7 3.2 10.6 3.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 47.8 15.1 44.10 11.4 63.0 15.9 33.2 9.9 33.9 12.5
71. Voimakoneet ja moottorit 0.10 0.3 0.8 0.2 1.1 0.3 0.9 0.3 0.2 0.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.2 1.0 2.4 0.6 2.9 0.7 2.1 0.6 2.6 0.9
73. Metalliteollisuuskoneet 0.9 0.3 0.4 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 7.2 2.3 9.9 2.5 8.7 2.2 8.5 2.5 9.4 3.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.4 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.9 0.3 0.4 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10.6 3.3 11.8 3.0 14.5 3.6 5.8 1.7 6.10 2.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 17.1 5.4 14.2 3.6 24.9 6.3 11.9 3.5 9.6 3.5
78. Moottoriajoneuvot 6.9 2.2 4.6 1.2 9.5 2.4 2.8 0.8 3.9 1.4
79. Muut kuljetusvälineet 1.0 0.3 0.7 0.2 0.8 0.2 0.3 0.1 0.7 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 61.5 19.4 68.4 17.4 77.3 19.5 35.4 10.6 31.4 11.6
82. Huonekalut 7.6 2.4 9.4 2.4 10.6 2.7 7.5 2.2 2.8 1.0
84. Vaatteet 23.1 7.3 25.4 6.4 20.5 5.2 8.8 2.6 9.6 3.5
85. Jalkineet 10.3 3.2 9.9 2.5 10.3 2.6 6.3 1.9 6.3 2.3
87. Kojeet,mittarit yms. 12.9 4.1 17.2 4.4 8.7 2.2 9.9 2.9 8.4 3.1
89. Muut valmiit tavarat 6.10 2.2 5.7 1.4 26.6 6.7 2.10 0.9 4.3 1.6
9. Muut tavarat 6.7 2.1 8.9 2.2 23.4 5.9 19.7 5.9 11.7 4.3
93. Erittelemätön 2.8 0.9 4.5 1.1 19.2 4.8 17.2 5.1 9.3 3.4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 3.10 1.2 4.4 1.1 4.2 1.1 2.5 0.7 2.4 0.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 317.1 100.0 393.10 100.0 395.8 100.0 334.2 100.0 271.0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu