Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Espanjan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/7 - 2019/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
2019 11
%
Viennistä0.90.91.11.00.8
Tuonnista0.80.70.60.70.7
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.80.80.80.80.7

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Espanjaan (ES) jaksolla 2019/7 - 2019/11

2019 / 72019 / 82019 / 92019 / 102019 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 79.2 6.8 76.9 6.3 60.7 4.0 104.1 7.6 105.6 9.2
01. Liha ja lihatuotteet 0.7 0.1 0.7 0.1 1.4 0.1 0.8 0.1 0.1 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.1 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 11.5 1.0 6.5 0.5 6.0 0.4 5.8 0.4 11.6 1.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.7 0.1 1.2 0.1 0.8 0.1 0.8 0.1 0.8 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 61.5 5.2 56.5 4.7 48.3 3.2 93.3 6.8 89.2 7.8
08. Rehuaineet 0.9 0.1 9.4 0.8 1.1 0.1 1.4 0.1 1.2 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.7 0.3 2.4 0.2 2.1 0.1 1.6 0.1 2.1 0.2
1. Juomat ja tupakka 4.7 0.4 7.5 0.6 5.6 0.4 5.9 0.4 4.9 0.4
11. Juomat 4.7 0.4 7.0 0.6 5.5 0.4 5.8 0.4 4.8 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 131.2 11.2 120.1 9.9 129.2 8.5 148.8 10.8 131.3 11.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 16.9 1.4 50.4 4.2 65.9 4.3 96.7 7.0 91.4 8.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.9 0.1 2.0 0.2 1.8 0.1 1.4 0.1 1.1 0.1
24. Puutavara ja korkki 1.6 0.1 4.0 0.3 3.4 0.2 2.10 0.2 3.4 0.3
25. Paperimassa 8.3 0.7 8.6 0.7 10.3 0.7 11.1 0.8 10.7 0.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.9 0.1 1.1 0.1 0.8 0.0 0.10 0.1 1.1 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.1 0.2 2.5 0.2 2.9 0.2 2.1 0.1 1.7 0.1
28. Malmit ja metalliromu 97.8 8.3 48.5 4.0 37.1 2.4 25.2 1.8 17.2 1.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.8 0.2 3.1 0.3 6.10 0.5 8.5 0.6 4.6 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 331.3 28.3 361.8 29.9 332.4 21.9 226.6 16.4 221.4 19.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 7.5 0.6 9.4 0.8 0.2 0.0 11.1 0.8 0.2 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 297.1 25.4 286.2 23.6 61.6 4.1 146.5 10.6 90.9 7.9
34. Kaasut 26.9 2.3 66.3 5.5 270.7 17.8 69.1 5.0 130.4 11.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 223.6 19.1 279.6 23.1 387.6 25.5 286.7 20.8 300.9 26.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 22.4 1.9 17.3 1.4 22.3 1.5 29.3 2.1 20.6 1.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.1 0.4 22.4 1.8 7.0 0.5 4.6 0.3 25.4 2.2
53. Väri- ja parkitusaineet 2.4 0.2 2.4 0.2 2.6 0.2 4.1 0.3 2.7 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 150.2 12.8 189.3 15.6 308.4 20.3 202.9 14.7 193.4 16.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 11.0 0.9 11.4 0.9 9.3 0.6 9.9 0.7 12.0 1.0
56. Lannoitteet, valmistetut 1.1 0.1 0.6 0.0 0.6 0.0 0.7 0.1 0.9 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 16.8 1.4 18.5 1.5 12.2 0.8 15.7 1.1 12.6 1.1
58. Muovit, valmistetut 2.5 0.2 3.5 0.3 2.5 0.2 2.8 0.2 3.4 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 12.5 1.1 14.5 1.2 23.1 1.5 17.0 1.2 30.1 2.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 42.9 3.7 48.2 4.0 58.4 3.8 48.6 3.5 41.3 3.6
62. Kumituotteet 3.4 0.3 4.8 0.4 4.5 0.3 4.6 0.3 3.6 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.6 0.2 3.3 0.3 3.2 0.2 4.3 0.3 2.8 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 9.4 0.8 10.6 0.9 11.0 0.7 9.1 0.7 6.5 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.4 0.2 2.6 0.2 2.4 0.2 3.1 0.2 2.0 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 6.8 0.6 4.6 0.4 4.9 0.3 5.6 0.4 5.6 0.5
67. Rauta ja teräs 2.3 0.2 3.1 0.3 13.2 0.9 3.10 0.3 3.5 0.3
68. Muut metallit 3.5 0.3 3.2 0.3 3.6 0.2 4.8 0.3 3.2 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12.7 1.1 16.1 1.3 15.6 1.0 13.3 1.0 14.2 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 265.4 22.6 230.5 19.0 422.1 27.8 438.8 31.9 210.9 18.4
71. Voimakoneet ja moottorit 17.4 1.5 38.2 3.2 25.7 1.7 28.7 2.1 24.1 2.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 59.9 5.1 18.0 1.5 36.3 2.4 23.10 1.7 13.8 1.2
73. Metalliteollisuuskoneet 1.8 0.2 1.8 0.1 0.6 0.0 5.0 0.4 2.8 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 39.8 3.4 25.7 2.1 28.5 1.9 29.8 2.2 32.0 2.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 8.6 0.7 6.6 0.5 7.0 0.5 9.2 0.7 7.6 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 12.9 1.1 16.7 1.4 16.2 1.1 16.10 1.2 14.3 1.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 20.8 1.8 27.8 2.3 29.3 1.9 36.2 2.6 32.3 2.8
78. Moottoriajoneuvot 18.2 1.6 42.5 3.5 35.3 2.3 49.4 3.6 25.1 2.2
79. Muut kuljetusvälineet 86.3 7.4 53.5 4.4 243.8 16.0 239.9 17.4 59.4 5.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 58.5 5.0 49.4 4.1 83.3 5.5 72.3 5.2 86.5 7.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.5 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0 0.6 0.1
82. Huonekalut 2.2 0.2 2.0 0.2 2.1 0.1 2.3 0.2 1.7 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.4 0.0 0.2 0.0 0.8 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0
84. Vaatteet 1.7 0.1 1.4 0.1 1.3 0.1 1.5 0.1 3.5 0.3
85. Jalkineet 0.6 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 23.8 2.0 23.9 2.0 24.7 1.6 28.7 2.1 24.6 2.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.2 0.1 1.7 0.1 1.2 0.1 2.6 0.2 1.6 0.1
89. Muut valmiit tavarat 28.4 2.4 19.5 1.6 52.8 3.5 35.9 2.6 54.2 4.7
9. Muut tavarat 34.9 3.0 37.5 3.1 40.8 2.7 45.9 3.3 40.9 3.6
93. Erittelemätön 6.9 0.6 7.7 0.6 8.6 0.6 15.8 1.1 13.0 1.1
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 28.1 2.4 29.7 2.5 32.1 2.1 30.1 2.2 27.8 2.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,171.8 100.0 1,211.2 100.0 1,519.8 100.0 1,377.6 100.0 1,143.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Espanjasta (ES) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/7 - 2019/11

2019 / 72019 / 82019 / 92019 / 102019 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 113.2 6.8 108.2 7.2 101.9 8.2 118.5 7.5 97.6 7.5
00. Elävät eläimet 0.6 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0 0.2 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 6.6 0.4 8.2 0.5 7.8 0.6 8.1 0.5 3.8 0.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 8.9 0.5 8.4 0.6 12.8 1.0 8.2 0.5 4.5 0.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 14.3 0.9 16.2 1.1 14.7 1.2 18.1 1.1 14.8 1.1
04. Vilja ja viljatuotteet 5.9 0.4 5.4 0.4 6.0 0.5 8.2 0.5 5.8 0.4
05. Hedelmät ja kasvikset 50.8 3.1 42.7 2.8 37.9 3.1 48.2 3.0 45.5 3.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 8.9 0.5 10.1 0.7 8.10 0.7 8.8 0.6 8.2 0.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 10.9 0.7 11.3 0.7 8.8 0.7 12.8 0.8 9.3 0.7
08. Rehuaineet 1.1 0.1 0.7 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0 0.4 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 5.6 0.3 5.2 0.3 4.5 0.4 5.2 0.3 5.4 0.4
1. Juomat ja tupakka 39.7 2.4 31.9 2.1 32.0 2.6 36.8 2.3 33.10 2.6
11. Juomat 39.5 2.4 31.8 2.1 32.0 2.6 36.7 2.3 33.9 2.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 36.8 2.2 21.5 1.4 35.6 2.9 25.1 1.6 19.7 1.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.2 0.0 1.0 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1 0.7 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3.9 0.2 2.2 0.1 5.5 0.4 3.9 0.2 1.9 0.1
24. Puutavara ja korkki 0.6 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.9 0.1
25. Paperimassa 1.1 0.1 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3.5 0.2 0.7 0.0 9.1 0.7 3.8 0.2 3.1 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 13.3 0.8 4.5 0.3 9.1 0.7 5.7 0.4 3.3 0.2
28. Malmit ja metalliromu 0.4 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 14.2 0.9 12.2 0.8 10.5 0.8 9.8 0.6 9.7 0.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 200.8 12.2 112.2 7.4 82.3 6.7 120.1 7.6 161.9 12.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 200.8 12.2 112.2 7.4 82.3 6.7 120.1 7.6 161.9 12.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 61.1 3.7 46.1 3.0 44.10 3.6 51.5 3.2 38.3 2.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat 60.9 3.7 46.1 3.0 44.5 3.6 51.4 3.2 38.2 2.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 247.9 15.0 391.8 25.9 272.8 22.1 189.2 11.9 225.1 17.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 44.4 2.7 195.7 12.9 28.10 2.3 34.10 2.2 26.1 2.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.8 0.2 2.7 0.2 0.9 0.1 4.6 0.3 0.10 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 9.2 0.6 5.1 0.3 8.3 0.7 8.4 0.5 9.2 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 111.2 6.7 106.5 7.0 148.3 12.0 70.3 4.4 102.0 7.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 44.1 2.7 46.1 3.0 40.2 3.3 38.10 2.5 43.6 3.3
56. Lannoitteet, valmistetut 0.2 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 1.6 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 12.8 0.8 12.0 0.8 12.5 1.0 13.5 0.8 10.4 0.8
58. Muovit, valmistetut 6.5 0.4 7.1 0.5 4.5 0.4 6.2 0.4 6.3 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 17.0 1.0 16.5 1.1 29.3 2.4 12.5 0.8 25.3 1.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 244.1 14.8 242.4 16.0 208.0 16.8 191.1 12.1 185.8 14.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.9 0.0 0.7 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0
62. Kumituotteet 38.6 2.3 32.8 2.2 34.4 2.8 28.2 1.8 23.3 1.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 15.3 0.9 11.5 0.8 6.5 0.5 10.2 0.6 11.0 0.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 12.8 0.8 9.4 0.6 9.9 0.8 11.7 0.7 9.6 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 9.1 0.5 7.8 0.5 6.6 0.5 8.7 0.5 7.3 0.6
66. Kivennäisainetuotteet 78.5 4.7 80.7 5.3 68.1 5.5 66.7 4.2 77.3 5.9
67. Rauta ja teräs 40.5 2.4 48.7 3.2 17.1 1.4 25.4 1.6 17.9 1.4
68. Muut metallit 13.1 0.8 7.4 0.5 36.1 2.9 7.3 0.5 7.9 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 35.8 2.2 43.8 2.9 29.2 2.4 32.8 2.1 31.2 2.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 403.1 24.4 378.8 25.1 315.4 25.5 445.2 28.1 366.1 28.0
71. Voimakoneet ja moottorit 126.8 7.7 90.8 6.0 92.7 7.5 110.0 6.9 65.4 5.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 42.5 2.6 43.2 2.9 25.6 2.1 19.8 1.2 26.8 2.0
73. Metalliteollisuuskoneet 9.3 0.6 14.5 1.0 11.1 0.9 13.2 0.8 12.1 0.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 68.8 4.2 56.3 3.7 50.6 4.1 94.8 6.0 57.9 4.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.1 0.1 2.0 0.1 1.7 0.1 6.3 0.4 1.7 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 11.1 0.7 9.5 0.6 8.7 0.7 10.7 0.7 7.8 0.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 53.6 3.2 45.7 3.0 55.4 4.5 62.9 4.0 77.2 5.9
78. Moottoriajoneuvot 63.6 3.8 84.9 5.6 47.7 3.9 109.9 6.9 93.0 7.1
79. Muut kuljetusvälineet 25.6 1.5 32.3 2.1 22.3 1.8 17.9 1.1 24.6 1.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 226.0 13.7 110.5 7.3 93.5 7.6 337.5 21.3 125.9 9.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3.2 0.2 3.1 0.2 1.8 0.1 2.3 0.1 2.8 0.2
82. Huonekalut 16.10 1.0 13.4 0.9 8.9 0.7 12.9 0.8 13.0 1.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 12.0 0.7 9.8 0.6 8.5 0.7 14.6 0.9 16.1 1.2
84. Vaatteet 9.10 0.6 7.5 0.5 7.4 0.6 9.1 0.6 8.3 0.6
85. Jalkineet 25.1 1.5 17.9 1.2 11.0 0.9 15.6 1.0 13.7 1.0
87. Kojeet,mittarit yms. 19.7 1.2 16.4 1.1 17.0 1.4 16.1 1.0 20.1 1.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.7 0.1 1.7 0.1 1.4 0.1 1.1 0.1 1.6 0.1
89. Muut valmiit tavarat 137.7 8.3 41.1 2.7 37.7 3.0 266.1 16.8 50.7 3.9
9. Muut tavarat 79.9 4.8 68.7 4.5 50.7 4.1 69.1 4.4 51.5 3.9
93. Erittelemätön 66.4 4.0 55.9 3.7 38.3 3.1 54.6 3.4 37.6 2.9
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 13.4 0.8 12.7 0.8 12.4 1.0 14.4 0.9 13.8 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,652.3 100.0 1,511.7 100.0 1,236.8 100.0 1,583.7 100.0 1,305.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu