Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Espanjan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/1 - 2020/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
Viennistä1.21.01.00.91.1
Tuonnista0.60.70.80.80.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.80.80.90.80.8

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Espanjaan (ES) jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 80.1 5.3 105.3 8.1 99.3 7.2 70.8 7.9 63.1 6.6
01. Liha ja lihatuotteet 0.3 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 0 0.0 0 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.2 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 0.6 0.1 0.4 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 4.1 0.3 2.1 0.2 6.5 0.5 5.0 0.6 1.7 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 0.8 0.1 0.6 0.0 0.5 0.0 0.7 0.1 1.9 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 71.10 4.7 78.5 6.0 67.4 4.9 60.0 6.7 54.1 5.6
08. Rehuaineet 0.9 0.1 20.6 1.6 21.5 1.6 1.7 0.2 1.2 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.6 0.1 2.8 0.2 2.1 0.1 2.5 0.3 3.4 0.4
1. Juomat ja tupakka 4.5 0.3 8.1 0.6 7.9 0.6 6.4 0.7 4.3 0.4
11. Juomat 4.4 0.3 8.0 0.6 7.9 0.6 6.3 0.7 4.1 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 139.9 9.2 48.8 3.7 31.0 2.2 58.8 6.5 44.6 4.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 105.0 6.9 2.3 0.2 1.8 0.1 24.2 2.7 1.9 0.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.3 0.1 1.7 0.1 1.4 0.1 0.9 0.1 1.5 0.2
24. Puutavara ja korkki 2.5 0.2 3.1 0.2 3.5 0.2 2.2 0.2 3.4 0.4
25. Paperimassa 8.5 0.6 10.1 0.8 10.4 0.7 11.1 1.2 12.5 1.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.3 0.1 1.2 0.1 0.10 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.2 0.1 3.4 0.3 2.2 0.2 1.5 0.2 1.5 0.1
28. Malmit ja metalliromu 15.4 1.0 22.3 1.7 6.1 0.4 15.0 1.7 21.6 2.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.8 0.2 4.6 0.3 4.10 0.4 3.4 0.4 1.6 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 299.8 19.7 315.5 24.2 363.8 26.4 258.5 28.8 186.7 19.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0.2 0.0 18.9 1.4 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 128.7 8.4 147.8 11.3 209.5 15.2 177.5 19.8 35.1 3.7
34. Kaasut 171.1 11.2 148.9 11.4 154.2 11.2 80.10 9.0 151.4 15.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 1.0 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.1 0.0 0.7 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 365.3 24.0 239.5 18.3 229.5 16.6 222.5 24.8 360.4 37.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 25.5 1.7 25.8 2.0 28.4 2.1 18.0 2.0 25.6 2.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 21.5 1.4 2.7 0.2 4.5 0.3 4.4 0.5 3.4 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 2.1 0.1 2.8 0.2 3.7 0.3 2.0 0.2 2.4 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 269.1 17.7 161.1 12.3 138.5 10.0 155.7 17.3 278.7 29.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7.7 0.5 7.7 0.6 13.3 1.0 7.2 0.8 4.5 0.5
56. Lannoitteet, valmistetut 1.2 0.1 1.4 0.1 1.2 0.1 1.3 0.1 1.8 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 15.4 1.0 16.4 1.3 19.8 1.4 19.7 2.2 24.2 2.5
58. Muovit, valmistetut 4.4 0.3 3.9 0.3 4.5 0.3 3.4 0.4 3.1 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 18.9 1.2 17.9 1.4 15.9 1.2 11.2 1.2 17.0 1.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 41.3 2.7 46.4 3.5 55.4 4.0 35.2 3.9 45.8 4.8
62. Kumituotteet 3.6 0.2 5.0 0.4 3.3 0.2 1.10 0.2 2.10 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.1 0.1 2.3 0.2 5.3 0.4 3.0 0.3 2.3 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 11.3 0.7 11.8 0.9 12.10 0.9 7.5 0.8 10.4 1.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.1 0.1 2.2 0.2 2.10 0.2 2.5 0.3 2.2 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 3.6 0.2 4.3 0.3 5.3 0.4 4.1 0.5 2.6 0.3
67. Rauta ja teräs 2.7 0.2 1.10 0.1 2.5 0.2 1.2 0.1 10.2 1.1
68. Muut metallit 3.4 0.2 3.9 0.3 4.0 0.3 3.7 0.4 3.6 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12.6 0.8 14.10 1.1 19.1 1.4 11.6 1.3 11.8 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 472.3 31.0 423.8 32.5 485.4 35.2 179.6 20.0 189.6 19.8
71. Voimakoneet ja moottorit 38.9 2.6 30.1 2.3 21.2 1.5 12.1 1.3 31.9 3.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 20.0 1.3 12.5 0.9 22.10 1.7 15.0 1.7 11.2 1.2
73. Metalliteollisuuskoneet 1.6 0.1 1.6 0.1 4.4 0.3 0.7 0.1 2.2 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 27.8 1.8 33.9 2.6 27.10 2.0 19.1 2.1 17.7 1.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 8.3 0.5 12.7 1.0 7.4 0.5 3.5 0.4 5.1 0.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 15.5 1.0 15.2 1.2 16.6 1.2 13.4 1.5 12.4 1.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 65.5 4.3 54.9 4.2 59.7 4.3 57.3 6.4 27.8 2.9
78. Moottoriajoneuvot 59.4 3.9 41.8 3.2 75.7 5.5 9.9 1.1 31.4 3.3
79. Muut kuljetusvälineet 235.7 15.5 221.6 17.0 249.9 18.1 48.8 5.4 50.3 5.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 80.10 5.3 82.2 6.3 69.2 5.0 38.5 4.3 34.7 3.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.7 0.0 0.5 0.0 2.5 0.2 0.4 0.0 0.5 0.0
82. Huonekalut 3.6 0.2 2.5 0.2 1.8 0.1 1.3 0.1 0.9 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.5 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0 0.8 0.1 0.1 0.0
84. Vaatteet 0.8 0.0 1.1 0.1 0.9 0.1 0.2 0.0 1.2 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 24.9 1.6 23.8 1.8 29.3 2.1 21.1 2.3 19.8 2.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.4 0.1 1.6 0.1 1.8 0.1 1.6 0.2 1.2 0.1
89. Muut valmiit tavarat 49.2 3.2 52.1 4.0 32.9 2.4 13.3 1.5 11.1 1.2
9. Muut tavarat 40.2 2.6 35.7 2.7 37.6 2.7 27.4 3.0 28.0 2.9
93. Erittelemätön 7.1 0.5 8.4 0.6 8.9 0.6 5.10 0.7 4.9 0.5
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 32.7 2.1 27.2 2.1 28.6 2.1 21.4 2.4 22.10 2.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,524.1 100.0 1,305.8 100.0 1,378.7 100.0 897.6 100.0 957.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Espanjasta (ES) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 88.1 7.1 86.8 7.2 106.8 6.5 96.0 7.5 92.0 9.0
01. Liha ja lihatuotteet 3.2 0.3 2.1 0.2 4.4 0.3 2.1 0.2 2.6 0.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 7.1 0.6 9.1 0.8 7.7 0.5 7.6 0.6 6.1 0.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 13.0 1.0 14.3 1.2 12.4 0.8 10.3 0.8 5.1 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 5.8 0.5 4.3 0.4 5.9 0.4 5.7 0.4 6.2 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 39.1 3.2 35.8 3.0 46.8 2.8 41.4 3.2 40.7 4.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 6.6 0.5 9.4 0.8 10.8 0.7 10.3 0.8 10.1 1.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 8.1 0.6 6.8 0.6 10.5 0.6 11.5 0.9 12.4 1.2
08. Rehuaineet 0.7 0.1 0.3 0.0 0.5 0.0 1.1 0.1 1.1 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.5 0.4 4.6 0.4 7.10 0.5 6.3 0.5 7.8 0.8
1. Juomat ja tupakka 42.8 3.5 34.8 2.9 29.3 1.8 28.10 2.3 27.2 2.6
11. Juomat 42.6 3.4 34.7 2.9 29.2 1.8 28.10 2.3 27.0 2.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 28.1 2.3 41.4 3.4 35.4 2.2 26.8 2.1 24.5 2.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.8 0.1 0.9 0.1 1.2 0.1 0.8 0.1 0.8 0.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 4.6 0.4 4.2 0.4 3.8 0.2 1.10 0.2 1.6 0.2
24. Puutavara ja korkki 0.6 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.10 0.1 6.9 0.6 0.10 0.1 4.4 0.3 0.9 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 11.6 0.9 17.4 1.4 11.6 0.7 7.4 0.6 4.9 0.5
28. Malmit ja metalliromu 0.3 0.0 0.2 0.0 3.9 0.2 0.5 0.0 0.3 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 9.5 0.8 11.7 1.0 13.6 0.8 11.4 0.9 16.3 1.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 90.6 7.3 75.5 6.3 87.5 5.3 31.1 2.4 8.5 0.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 90.6 7.3 75.5 6.3 87.5 5.3 31.1 2.4 8.5 0.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 29.7 2.4 20.8 1.7 24.8 1.5 27.5 2.2 30.9 3.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 29.2 2.4 20.6 1.7 24.8 1.5 27.3 2.1 30.4 3.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 231.1 18.6 276.1 23.0 419.0 25.6 329.2 25.9 275.4 26.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 46.7 3.8 29.2 2.4 33.3 2.0 34.6 2.7 39.8 3.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.10 0.2 2.7 0.2 4.8 0.3 3.5 0.3 1.5 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 6.10 0.6 7.10 0.7 8.6 0.5 8.5 0.7 6.9 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 103.0 8.3 166.5 13.9 272.5 16.6 211.1 16.6 163.1 15.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 34.5 2.8 33.9 2.8 54.3 3.3 28.6 2.2 16.6 1.6
56. Lannoitteet, valmistetut 0.5 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 1.0 0.1 0.8 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 16.0 1.3 8.5 0.7 12.8 0.8 14.10 1.2 11.0 1.1
58. Muovit, valmistetut 6.7 0.5 6.4 0.5 7.3 0.4 6.8 0.5 7.6 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 15.1 1.2 20.6 1.7 25.2 1.5 20.6 1.6 28.5 2.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 206.5 16.7 167.3 13.9 241.3 14.7 206.1 16.2 166.10 16.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.5 0.0 0.7 0.1 0.9 0.1 0.6 0.0 0.7 0.1
62. Kumituotteet 22.1 1.8 23.6 2.0 38.6 2.4 15.2 1.2 16.0 1.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 9.1 0.7 8.4 0.7 12.9 0.8 11.2 0.9 9.5 0.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 12.1 1.0 8.6 0.7 12.0 0.7 12.0 0.9 12.2 1.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 6.6 0.5 7.0 0.6 8.5 0.5 6.9 0.5 5.7 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 68.2 5.5 56.8 4.7 69.8 4.3 76.6 6.0 42.5 4.1
67. Rauta ja teräs 38.10 3.1 12.4 1.0 31.4 1.9 25.9 2.0 21.7 2.1
68. Muut metallit 10.1 0.8 10.8 0.9 10.9 0.7 8.7 0.7 8.8 0.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 39.2 3.2 39.4 3.3 56.6 3.5 49.4 3.9 50.3 4.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 374.5 30.2 341.2 28.4 540.7 33.0 407.6 32.0 262.4 25.5
71. Voimakoneet ja moottorit 100.7 8.1 60.1 5.0 192.8 11.8 160.9 12.6 70.4 6.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 29.3 2.4 23.8 2.0 26.6 1.6 23.9 1.9 25.6 2.5
73. Metalliteollisuuskoneet 18.8 1.5 9.6 0.8 12.5 0.8 8.5 0.7 6.5 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 62.2 5.0 41.1 3.4 63.7 3.9 71.8 5.6 57.5 5.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.10 0.2 1.2 0.1 1.5 0.1 1.7 0.1 2.4 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.9 0.5 7.0 0.6 6.9 0.4 5.0 0.4 4.10 0.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 68.1 5.5 73.6 6.1 90.2 5.5 65.10 5.2 66.6 6.5
78. Moottoriajoneuvot 63.7 5.1 110.7 9.2 131.7 8.0 53.8 4.2 18.9 1.8
79. Muut kuljetusvälineet 24.3 2.0 14.4 1.2 15.1 0.9 16.5 1.3 9.10 1.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 96.7 7.8 104.9 8.7 104.3 6.4 57.8 4.5 98.5 9.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.10 0.2 2.5 0.2 2.8 0.2 1.6 0.1 1.9 0.2
82. Huonekalut 9.9 0.8 9.8 0.8 12.9 0.8 9.4 0.7 9.0 0.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 10.9 0.9 14.6 1.2 7.10 0.5 0.9 0.1 5.0 0.5
84. Vaatteet 5.9 0.5 8.5 0.7 5.5 0.3 1.8 0.1 2.7 0.3
85. Jalkineet 17.1 1.4 19.1 1.6 15.7 1.0 5.3 0.4 6.4 0.6
87. Kojeet,mittarit yms. 19.9 1.6 12.4 1.0 22.9 1.4 15.9 1.2 8.4 0.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.2 0.1 1.4 0.1 1.6 0.1 1.3 0.1 0.7 0.1
89. Muut valmiit tavarat 30.3 2.4 37.1 3.1 35.4 2.2 21.9 1.7 64.6 6.3
9. Muut tavarat 51.2 4.1 51.1 4.3 51.1 3.1 61.5 4.8 41.2 4.0
93. Erittelemätön 38.7 3.1 35.6 3.0 38.3 2.3 52.1 4.1 32.3 3.1
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry 12.4 1.0 12.3 1.0 12.8 0.8 9.5 0.7 8.7 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,238.10 100.0 1,199.3 100.0 1,639.7 100.0 1,272.1 100.0 1,027.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu