Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Espanjan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/3 - 2020/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
Viennistä1.00.91.10.80.8
Tuonnista0.80.80.60.70.7
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.90.80.80.80.7

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Espanjan kanssa, vienti Espanjaan ja tuonti Espanjasta vuoden 2020 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Espanjan osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta heinäkuussa 2020 oli 0.7 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0.8 %:a ja 0.7 %:a tuonnista. Heinäkuussa Espanja oli Yhdysvaltain 22. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden 2.3 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 17.6 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Espanjan kanssa oli Yhdysvalloille 574 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Espanjasta supistui 13.0 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1.4 miljardia dollaria heinäkuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Espanjasta olivat Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), joka edusti 10.4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 6.9 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 5.5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Espanjaan supistui 24.4 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 864 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 15.7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc343 (luonnonkaasu) 8.8 % sekä Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 7.6 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-heinäkuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-heinäkuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 16.9 miljardiin dollariin, laskun ollessa 8.0 %. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 9.1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 7.8 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 6.9 prosentilla ja viennin arvo 9.3 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 929 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 972 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 1.2 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1.1 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Espanjaan (ES) jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 99,3 7.2 70,8 7.9 63,1 6.6 68,3 7.7 60,9 7.0
01. Liha ja lihatuotteet 0,6 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,5 0.0 0,6 0.1 0,4 0.0 0,3 0.0 0,1 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 6,5 0.5 5,0 0.6 1,7 0.2 12,9 1.4 10,10 1.3
04. Vilja ja viljatuotteet 0,5 0.0 0,7 0.1 1,9 0.2 0,6 0.1 0,6 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 67,4 4.9 60,0 6.7 54,1 5.6 51,1 5.7 45,5 5.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,2 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 0,6 0.1
08. Rehuaineet 21,5 1.6 1,7 0.2 1,2 0.1 0,6 0.1 0,5 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,1 0.1 2,5 0.3 3,4 0.4 2,8 0.3 2,8 0.3
1. Juomat ja tupakka 7,9 0.6 6,4 0.7 4,3 0.4 5,0 0.6 3,5 0.4
11. Juomat 7,9 0.6 6,3 0.7 4,1 0.4 5,0 0.6 3,2 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 31,0 2.2 58,8 6.5 44,6 4.7 26,4 3.0 21,7 2.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1,8 0.1 24,2 2.7 1,9 0.2 2,3 0.3 2,9 0.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1,4 0.1 0,9 0.1 1,5 0.2 0,5 0.0 1,0 0.1
24. Puutavara ja korkki 3,5 0.2 2,2 0.2 3,4 0.4 3,3 0.4 2,6 0.3
25. Paperimassa 10,4 0.7 11,1 1.2 12,5 1.3 9,8 1.1 7,9 0.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,10 0.1 0,7 0.1 0,9 0.1 0,4 0.0 0,2 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2,2 0.2 1,5 0.2 1,5 0.1 1,1 0.1 1,1 0.1
28. Malmit ja metalliromu 6,1 0.4 15,0 1.7 21,6 2.3 7,5 0.8 4,10 0.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4,10 0.4 3,4 0.4 1,6 0.2 1,7 0.2 1,4 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 363,8 26.4 258,5 28.8 186,7 19.5 113,2 12.7 251,4 29.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0,2 0.0 0,2 0.0 0,3 0.0 5,9 0.7 6,9 0.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 209,5 15.2 177,5 19.8 35,1 3.7 62,5 7.0 168,3 19.5
34. Kaasut 154,2 11.2 80,10 9.0 151,4 15.8 44,8 5.0 76,3 8.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 229,5 16.6 222,5 24.8 360,4 37.7 303,5 34.2 143,6 16.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 28,4 2.1 18,0 2.0 25,6 2.7 10,2 1.1 14,7 1.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4,5 0.3 4,4 0.5 3,4 0.4 3,4 0.4 4,0 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 3,7 0.3 2,0 0.2 2,4 0.2 4,3 0.5 2,1 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 138,5 10.0 155,7 17.3 278,7 29.1 243,1 27.4 85,8 9.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 13,3 1.0 7,2 0.8 4,5 0.5 5,6 0.6 5,7 0.7
56. Lannoitteet, valmistetut 1,2 0.1 1,3 0.1 1,8 0.2 1,4 0.2 0,4 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 19,8 1.4 19,7 2.2 24,2 2.5 20,7 2.3 17,1 2.0
58. Muovit, valmistetut 4,5 0.3 3,4 0.4 3,1 0.3 3,1 0.3 2,4 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 15,9 1.2 11,2 1.2 17,0 1.8 12,2 1.4 11,8 1.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 55,4 4.0 35,2 3.9 45,8 4.8 40,1 4.5 34,8 4.0
62. Kumituotteet 3,3 0.2 1,10 0.2 2,10 0.3 2,4 0.3 2,5 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 5,3 0.4 3,0 0.3 2,3 0.2 2,5 0.3 2,6 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 12,10 0.9 7,5 0.8 10,4 1.1 13,5 1.5 10,1 1.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,10 0.2 2,5 0.3 2,2 0.2 2,0 0.2 2,0 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 5,3 0.4 4,1 0.5 2,6 0.3 3,3 0.4 3,1 0.3
67. Rauta ja teräs 2,5 0.2 1,2 0.1 10,2 1.1 2,4 0.3 2,4 0.3
68. Muut metallit 4,0 0.3 3,7 0.4 3,6 0.4 2,8 0.3 1,6 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 19,1 1.4 11,6 1.3 11,8 1.2 11,5 1.3 10,8 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 485,4 35.2 179,6 20.0 189,6 19.8 265,7 29.9 274,0 31.7
71. Voimakoneet ja moottorit 21,2 1.5 12,1 1.3 31,9 3.3 28,5 3.2 21,8 2.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 22,10 1.7 15,0 1.7 11,2 1.2 12,3 1.4 11,2 1.3
73. Metalliteollisuuskoneet 4,4 0.3 0,7 0.1 2,2 0.2 4,2 0.5 1,3 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 27,10 2.0 19,1 2.1 17,7 1.8 25,1 2.8 22,5 2.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 7,4 0.5 3,5 0.4 5,1 0.5 7,6 0.9 12,6 1.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 16,6 1.2 13,4 1.5 12,4 1.3 17,9 2.0 17,2 2.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 59,7 4.3 57,3 6.4 27,8 2.9 68,9 7.7 69,7 8.1
78. Moottoriajoneuvot 75,7 5.5 9,9 1.1 31,4 3.3 57,5 6.5 60,5 7.0
79. Muut kuljetusvälineet 249,9 18.1 48,8 5.4 50,3 5.2 44,1 5.0 57,6 6.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 69,2 5.0 38,5 4.3 34,7 3.6 42,6 4.8 51,5 6.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2,5 0.2 0,4 0.0 0,5 0.0 0,4 0.0 0,5 0.0
82. Huonekalut 1,8 0.1 1,3 0.1 0,9 0.1 1,8 0.2 2,6 0.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,2 0.0 0,8 0.1 0,1 0.0 0,2 0.0 0,3 0.0
84. Vaatteet 0,9 0.1 0,2 0.0 1,2 0.1 0,4 0.0 0,6 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 29,3 2.1 21,1 2.3 19,8 2.1 22,1 2.5 22,4 2.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,8 0.1 1,6 0.2 1,2 0.1 1,0 0.1 1,7 0.2
89. Muut valmiit tavarat 32,9 2.4 13,3 1.5 11,1 1.2 16,8 1.9 23,7 2.7
9. Muut tavarat 37,6 2.7 27,4 3.0 28,0 2.9 23,9 2.7 22,4 2.6
93. Erittelemätön 8,9 0.6 5,10 0.7 4,9 0.5 3,2 0.4 3,1 0.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 28,6 2.1 21,4 2.4 22,10 2.4 20,7 2.3 19,2 2.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.378,7 100.0 897,6 100.0 957,1 100.0 888,6 100.0 863,9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Espanjasta (ES) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 106,8 6.5 96,0 7.5 92,0 9.0 92,3 7.4 91,10 6.4
00. Elävät eläimet 0,3 0.0 0,1 0.0 0,3 0.0 0,5 0.0 0,7 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 4,4 0.3 2,1 0.2 2,6 0.2 4,9 0.4 2,6 0.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 7,7 0.5 7,6 0.6 6,1 0.6 4,3 0.3 7,2 0.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 12,4 0.8 10,3 0.8 5,1 0.5 7,4 0.6 8,2 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 5,9 0.4 5,7 0.4 6,2 0.6 7,2 0.6 6,2 0.4
05. Hedelmät ja kasvikset 46,8 2.8 41,4 3.2 40,7 4.0 39,5 3.2 37,5 2.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 10,8 0.7 10,3 0.8 10,1 1.0 9,7 0.8 10,6 0.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 10,5 0.6 11,5 0.9 12,4 1.2 9,5 0.8 10,5 0.7
08. Rehuaineet 0,5 0.0 1,1 0.1 1,1 0.1 0,9 0.1 0,9 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 7,10 0.5 6,3 0.5 7,8 0.8 8,9 0.7 8,0 0.6
1. Juomat ja tupakka 29,3 1.8 28,10 2.3 27,2 2.6 24,5 2.0 28,8 2.0
11. Juomat 29,2 1.8 28,10 2.3 27,0 2.6 24,2 1.9 28,5 2.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 35,4 2.2 26,8 2.1 24,5 2.4 19,8 1.6 21,7 1.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1,2 0.1 0,8 0.1 0,8 0.1 0,7 0.1 0,6 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3,8 0.2 1,10 0.2 1,6 0.2 0,8 0.1 1,5 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,10 0.1 4,4 0.3 0,9 0.1 0,5 0.0 0,8 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 11,6 0.7 7,4 0.6 4,9 0.5 4,8 0.4 4,2 0.3
28. Malmit ja metalliromu 3,9 0.2 0,5 0.0 0,3 0.0 0,2 0.0 0,4 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 13,6 0.8 11,4 0.9 16,3 1.6 12,9 1.0 14,2 1.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 87,5 5.3 31,1 2.4 8,5 0.8 45,6 3.7 103,10 7.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 87,5 5.3 31,1 2.4 8,5 0.8 45,6 3.7 103,10 7.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 24,8 1.5 27,5 2.2 30,9 3.0 29,4 2.4 28,1 1.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat 24,8 1.5 27,3 2.1 30,4 3.0 29,1 2.3 28,0 1.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 419,0 25.6 329,2 25.9 275,4 26.8 361,2 28.9 350,6 24.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 33,3 2.0 34,6 2.7 39,8 3.9 31,1 2.5 40,5 2.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4,8 0.3 3,5 0.3 1,5 0.1 1,3 0.1 3,1 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 8,6 0.5 8,5 0.7 6,9 0.7 9,2 0.7 8,9 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 272,5 16.6 211,1 16.6 163,1 15.9 255,6 20.5 229,1 15.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 54,3 3.3 28,6 2.2 16,6 1.6 26,2 2.1 37,2 2.6
56. Lannoitteet, valmistetut 0,7 0.0 1,0 0.1 0,8 0.1 0,8 0.1 1,2 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 12,8 0.8 14,10 1.2 11,0 1.1 9,0 0.7 8,6 0.6
58. Muovit, valmistetut 7,3 0.4 6,8 0.5 7,6 0.7 6,6 0.5 5,9 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 25,2 1.5 20,6 1.6 28,5 2.8 21,6 1.7 16,4 1.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 241,3 14.7 206,1 16.2 166,10 16.3 198,8 15.9 259,5 18.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,9 0.1 0,6 0.0 0,7 0.1 0,5 0.0 0,4 0.0
62. Kumituotteet 38,6 2.4 15,2 1.2 16,0 1.6 13,9 1.1 15,3 1.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 12,9 0.8 11,2 0.9 9,5 0.9 12,9 1.0 10,2 0.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 12,0 0.7 12,0 0.9 12,2 1.2 14,1 1.1 14,2 1.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 8,5 0.5 6,9 0.5 5,7 0.5 7,6 0.6 6,1 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 69,8 4.3 76,6 6.0 42,5 4.1 58,0 4.6 71,4 5.0
67. Rauta ja teräs 31,4 1.9 25,9 2.0 21,7 2.1 19,4 1.5 21,8 1.5
68. Muut metallit 10,9 0.7 8,7 0.7 8,8 0.9 8,6 0.7 49,3 3.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 56,6 3.5 49,4 3.9 50,3 4.9 64,3 5.1 71,3 5.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 540,7 33.0 407,6 32.0 262,4 25.5 338,9 27.1 366,9 25.5
71. Voimakoneet ja moottorit 192,8 11.8 160,9 12.6 70,4 6.9 67,2 5.4 136,3 9.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 26,6 1.6 23,9 1.9 25,6 2.5 24,7 2.0 23,9 1.7
73. Metalliteollisuuskoneet 12,5 0.8 8,5 0.7 6,5 0.6 9,6 0.8 5,7 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 63,7 3.9 71,8 5.6 57,5 5.6 52,8 4.2 71,6 5.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,5 0.1 1,7 0.1 2,4 0.2 1,8 0.1 2,0 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6,9 0.4 5,0 0.4 4,10 0.5 5,5 0.4 3,5 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 90,2 5.5 65,10 5.2 66,6 6.5 46,4 3.7 53,1 3.7
78. Moottoriajoneuvot 131,7 8.0 53,8 4.2 18,9 1.8 119,7 9.6 60,8 4.2
79. Muut kuljetusvälineet 15,1 0.9 16,5 1.3 9,10 1.0 11,7 0.9 10,3 0.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 104,3 6.4 57,8 4.5 98,5 9.6 92,2 7.4 104,5 7.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2,8 0.2 1,6 0.1 1,9 0.2 2,5 0.2 3,1 0.2
82. Huonekalut 12,9 0.8 9,4 0.7 9,0 0.9 11,6 0.9 9,4 0.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 7,10 0.5 0,9 0.1 5,0 0.5 7,6 0.6 12,7 0.9
84. Vaatteet 5,5 0.3 1,8 0.1 2,7 0.3 7,0 0.6 7,9 0.5
85. Jalkineet 15,7 1.0 5,3 0.4 6,4 0.6 10,2 0.8 14,4 1.0
87. Kojeet,mittarit yms. 22,9 1.4 15,9 1.2 8,4 0.8 14,6 1.2 12,2 0.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,6 0.1 1,3 0.1 0,7 0.1 0,9 0.1 1,9 0.1
89. Muut valmiit tavarat 35,4 2.2 21,9 1.7 64,6 6.3 38,2 3.1 43,2 3.0
9. Muut tavarat 51,1 3.1 61,5 4.8 41,2 4.0 46,4 3.7 82,5 5.7
93. Erittelemätön 38,3 2.3 52,1 4.1 32,3 3.1 36,7 2.9 71,2 4.9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 12,8 0.8 9,5 0.7 8,7 0.8 9,7 0.8 11,1 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.639,7 100.0 1.272,1 100.0 1.027,1 100.0 1.248,9 100.0 1.438,2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu