Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kazakstanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-kesäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Kazakstaniin (4634) 2020 tammi-kesäkuu

2020 1-6
milj. $
2019 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet17.3 25.2 -31.3
00. Elävät eläimet0.1 2.8 -99.9
01. Liha ja lihatuotteet9.7 13.8 -30.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0.1 -64.5
03. Kala- ja kalavalmisteet0.1 0.1 -49.0
04. Vilja ja viljatuotteet0.3 0.6 -55.7
05. Hedelmät ja kasvikset0.4 0.2 153.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.2 0.2 -20.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.1 0.1 3.5
08. Rehuaineet0.1 0.1 -71.2
09. Erinäiset elintarvikkeet6.8 7.5 -9.2
1. Juomat ja tupakka0.7 4.1 -83.8
11. Juomat0.1 0.2 -65.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.7 3.9 -84.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat2.9 2.3 27.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet00.1 ..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.3 0.4 -24.7
24. Puutavara ja korkki00.1 ..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.1 0.1 -46.6
28. Malmit ja metalliromu1.10 0.10 111.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.7 0.10 -33.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1.6 0.6 188.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.00.1 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet1.6 0.6 191.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.1 -9.5
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 -9.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet18.8 12.7 48.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet1.6 2.3 -31.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet3.10 0.1 ..
53. Väri- ja parkitusaineet0.4 0.3 40.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1.5 1.7 -10.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet4.2 2.10 39.5
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0.1 148.2
57. Muovit, valmistamattomat1.6 0.8 119.2
58. Muovit, valmistetut1.0 0.8 26.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet4.8 4.0 20.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan26.1 34.4 -24.0
62. Kumituotteet9.2 11.9 -22.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0.1 -70.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.1 0.1 -55.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0.6 0.9 -34.6
66. Kivennäisainetuotteet0.6 0.5 14.2
67. Rauta ja teräs2.6 6.8 -62.4
68. Muut metallit7.9 6.0 31.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista5.5 8.4 -35.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet212.7 194.6 9.3
71. Voimakoneet ja moottorit31.1 12.7 144.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet38.8 44.6 -13.1
73. Metalliteollisuuskoneet0.4 1.0 -63.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet50.4 55.4 -9.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet2.8 3.2 -13.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet3.4 6.9 -51.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet11.1 7.8 43.9
78. Moottoriajoneuvot7.4 13.5 -45.1
79. Muut kuljetusvälineet67.8 49.9 35.8
8. Erinäiset valmiit tavarat18.2 23.7 -23.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.3 0.5 -48.6
82. Huonekalut0.7 0.9 -27.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 162.6
84. Vaatteet0.6 0.6 4.4
85. Jalkineet0.5 0.7 -32.9
87. Kojeet,mittarit yms.12.0 12.6 -4.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.3 1.5 -80.0
89. Muut valmiit tavarat4.0 7.1 -44.0
9. Muut tavarat5.4 3.6 50.4
93. Erittelemätön3.4 1.3 156.4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0..
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain2.0 2.3 -11.4
Kaikki ryhmät yhteensä303.5 300.7 0.9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kazakstanista (4634) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-kesäkuu

2020 1-6
milj. $
2019 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet1.8 2.3 -21.1
00. Elävät eläimet00.1 ..
03. Kala- ja kalavalmisteet1.8 2.3 -20.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat0.3 19.5 -98.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.3 7.9 -96.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat011.6 ..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.1 0.1 24.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta167.2 391.6 -57.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet167.2 391.6 -57.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet25.5 70.1 -63.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet5.5 0..
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet19.6 68.8 -71.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.5 1.4 -68.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan158.7 130.3 21.9
62. Kumituotteet00.1 ..
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0.1 0.1 -97.2
66. Kivennäisainetuotteet0.2 0..
67. Rauta ja teräs81.8 84.7 -3.5
68. Muut metallit73.0 40.9 78.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista3.9 4.7 -17.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet11.6 0.6 ..
71. Voimakoneet ja moottorit11.5 0.2 ..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0.1 0.1 18.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet00.1 ..
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.1 0.2 -82.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet0.1 0.1 320.2
78. Moottoriajoneuvot0.1 0..
79. Muut kuljetusvälineet0.1 0.2 -98.5
8. Erinäiset valmiit tavarat0.1 0.1 4.8
82. Huonekalut0.1 0..
87. Kojeet,mittarit yms.0.1 0.1 216.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot00.1 ..
89. Muut valmiit tavarat0.1 0.1 -95.0
9. Muut tavarat8.0 27.7 -71.2
93. Erittelemätön7.9 27.5 -71.3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta0.1 0.2 -48.2
Kaikki ryhmät yhteensä372.10 641.8 -41.9

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu