Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kazakstanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-syyskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Kazakstaniin (4634) 2019 tammi-syyskuu

2019 1-9
milj. $
2018 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet44.2 46.1 -4.3
00. Elävät eläimet2.9 0..
01. Liha ja lihatuotteet28.3 40.9 -31.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.2 0.1 296.1
03. Kala- ja kalavalmisteet0.2 0.1 62.9
04. Vilja ja viljatuotteet0.7 0.3 210.8
05. Hedelmät ja kasvikset0.2 0.1 70.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.3 0.1 106.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.1 0.2 -46.0
08. Rehuaineet0.1 0..
09. Erinäiset elintarvikkeet11.8 4.7 155.8
1. Juomat ja tupakka4.4 5.10 -26.8
11. Juomat0.2 0.6 -73.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet4.2 5.4 -22.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat2.7 1.4 102.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.5 0.4 24.0
24. Puutavara ja korkki0.1 0..
25. Paperimassa0.1 0..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.1 0.3 -75.7
28. Malmit ja metalliromu1.2 0.1 ..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.0 0.6 79.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1.5 2.7 -46.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.1 -76.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet1.5 2.7 -45.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.1 ..
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet21.6 24.9 -13.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet3.7 2.8 32.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.2 4.2 -97.3
53. Väri- ja parkitusaineet0.4 0.2 132.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet2.6 2.7 -4.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet4.10 5.5 -9.6
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0..
57. Muovit, valmistamattomat1.1 1.5 -29.3
58. Muovit, valmistetut1.4 3.7 -63.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet7.6 4.7 63.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan52.10 41.8 26.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.7 -98.6
62. Kumituotteet18.4 11.1 65.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0.1 -9.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.2 0.3 -31.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1.2 0.10 23.2
66. Kivennäisainetuotteet0.9 0.9 -0.6
67. Rauta ja teräs11.6 5.3 121.1
68. Muut metallit7.6 9.2 -17.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista13.2 13.6 -2.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet378.5 370.1 2.3
71. Voimakoneet ja moottorit21.1 30.2 -30.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet54.7 39.5 38.5
73. Metalliteollisuuskoneet1.6 1.1 56.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet78.2 142.6 -45.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet5.9 3.4 72.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet8.7 10.5 -17.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet13.3 24.6 -45.9
78. Moottoriajoneuvot17.5 10.1 73.7
79. Muut kuljetusvälineet177.9 108.5 64.0
8. Erinäiset valmiit tavarat36.8 36.4 1.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.6 4.1 -85.4
82. Huonekalut1.2 0.6 121.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 -68.6
84. Vaatteet1.0 1.0 -2.2
85. Jalkineet2.2 1.2 95.6
87. Kojeet,mittarit yms.20.9 15.3 37.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1.8 1.4 30.3
89. Muut valmiit tavarat9.3 13.1 -29.1
9. Muut tavarat5.9 6.7 -12.6
93. Erittelemätön2.4 3.1 -21.9
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND3.5 3.6 -4.7
Kaikki ryhmät yhteensä548.2 535.8 2.3

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Kazakstanista (4634) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-syyskuu

2019 1-9
milj. $
2018 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet3.4 2.4 44.1
00. Elävät eläimet0.1 0.1 58.3
03. Kala- ja kalavalmisteet3.3 2.4 41.8
04. Vilja ja viljatuotteet0.1 0..
05. Hedelmät ja kasvikset0.1 0..
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.1 ..
08. Rehuaineet00.1 ..
1. Juomat ja tupakka0.1 0..
11. Juomat0.1 0..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat24.3 57.1 -57.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet8.3 35.9 -76.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat16.0 21.2 -24.5
28. Malmit ja metalliromu00.1 ..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.1 0..
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta675.8 802.9 -15.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet675.8 802.9 -15.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet132.5 43.1 207.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet7.8 0..
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet123.4 43.1 186.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet1.4 0..
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan188.5 217.8 -13.4
62. Kumituotteet0.1 0..
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0.1 0.1 38.1
67. Rauta ja teräs115.5 168.4 -31.4
68. Muut metallit65.7 45.4 44.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista7.4 4.1 82.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet0.9 1.2 -30.2
71. Voimakoneet ja moottorit0.3 0.3 -18.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.1 0..
73. Metalliteollisuuskoneet00.1 ..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0.1 0.1 68.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0.1 102.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.3 0.6 -48.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet0.1 0.2 -77.7
78. Moottoriajoneuvot0.1 0..
79. Muut kuljetusvälineet0.2 0.2 10.0
8. Erinäiset valmiit tavarat0.4 0.10 -57.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.1 0.1 -59.0
82. Huonekalut00.1 ..
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.00.1 ..
84. Vaatteet0.1 0..
87. Kojeet,mittarit yms.0.1 0.3 -73.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0..
89. Muut valmiit tavarat0.4 0.7 -51.3
9. Muut tavarat12.10 8.1 61.6
93. Erittelemätön12.7 7.8 62.6
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY0.3 0.3 22.9
Kaikki ryhmät yhteensä1,038.5 1,133.2 -8.4

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu