Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kazakstanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Kazakstaniin (KZ) 2020 tammi-marraskuu

2020 1-11
milj. $
2019 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet32.0 53.0 -39.6
00. Elävät eläimet0.1 2.10 -99.0
01. Liha ja lihatuotteet20.4 32.5 -37.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0.2 -62.9
03. Kala- ja kalavalmisteet0.2 0.2 2.1
04. Vilja ja viljatuotteet0.3 0.7 -61.3
05. Hedelmät ja kasvikset0.9 0.2 373.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.2 0.3 -53.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.2 0.1 127.8
08. Rehuaineet0.1 0.1 -71.2
09. Erinäiset elintarvikkeet10.1 16.1 -37.6
1. Juomat ja tupakka1.8 4.6 -60.4
11. Juomat0.1 0.2 -47.8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet1.8 4.4 -60.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat3.2 2.9 8.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet00.1 ..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.4 0.6 -39.0
24. Puutavara ja korkki0.1 0.1 -37.5
25. Paperimassa00.1 ..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0.1 853.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.1 0.1 -56.4
28. Malmit ja metalliromu1.10 1.3 59.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.8 1.1 -26.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta3.1 2.0 55.3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.00.1 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet3.1 1.10 55.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.2 -68.8
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.2 -68.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet34.9 45.0 -22.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet3.1 3.9 -20.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet8.6 18.2 -52.8
53. Väri- ja parkitusaineet0.6 0.4 51.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet2.7 3.1 -13.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet8.1 6.3 29.4
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0.1 148.2
57. Muovit, valmistamattomat2.2 1.2 85.1
58. Muovit, valmistetut1.6 2.8 -42.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet8.2 9.5 -13.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan40.2 63.2 -36.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat00.1 ..
62. Kumituotteet12.2 20.1 -39.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0.1 -75.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.2 0.2 -41.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0.7 1.4 -51.3
66. Kivennäisainetuotteet1.3 1.2 0.6
67. Rauta ja teräs4.1 13.8 -70.4
68. Muut metallit12.1 10.6 14.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista9.10 15.10 -37.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet319.10 465.4 -31.3
71. Voimakoneet ja moottorit49.2 37.3 32.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet53.3 62.2 -14.3
73. Metalliteollisuuskoneet0.9 2.1 -55.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet79.1 118.8 -33.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet4.9 8.2 -39.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet7.3 10.2 -28.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet26.7 21.6 23.4
78. Moottoriajoneuvot17.5 20.0 -12.8
79. Muut kuljetusvälineet81.4 185.5 -56.1
8. Erinäiset valmiit tavarat35.9 45.5 -21.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.3 0.7 -59.9
82. Huonekalut1.0 1.3 -21.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.2 0.1 105.7
84. Vaatteet1.6 1.3 28.6
85. Jalkineet0.5 2.3 -78.3
87. Kojeet,mittarit yms.24.0 26.1 -7.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.8 2.3 -65.0
89. Muut valmiit tavarat7.6 11.7 -34.9
9. Muut tavarat7.6 7.1 6.7
93. Erittelemätön4.3 2.7 63.8
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0..
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain3.3 4.5 -27.2
Kaikki ryhmät yhteensä478.3 688.5 -30.5

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kazakstanista (KZ) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-marraskuu

2020 1-11
milj. $
2019 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet3.6 3.9 -7.1
00. Elävät eläimet0.1 0.1 -13.2
03. Kala- ja kalavalmisteet3.6 3.8 -4.9
04. Vilja ja viljatuotteet00.1 ..
05. Hedelmät ja kasvikset00.1 ..
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja00.1 ..
09. Erinäiset elintarvikkeet00.1 ..
1. Juomat ja tupakka00.1 ..
11. Juomat00.1 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat0.5 25.1 -98.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.4 9.0 -96.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.1 16.1 -99.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.1 0.1 10.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta396.4 749.8 -47.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet396.4 749.8 -47.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.1 0..
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet45.9 139.10 -67.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet11.3 7.8 44.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet33.5 126.6 -73.5
58. Muovit, valmistetut0.1 0..
59. Erinäiset kemialliset tuotteet1.2 5.7 -80.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan326.6 226.4 44.3
62. Kumituotteet00.1 ..
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0.1 0.1 -98.8
66. Kivennäisainetuotteet0.2 0.1 368.3
67. Rauta ja teräs125.2 139.5 -10.2
68. Muut metallit194.9 79.9 143.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista6.5 7.0 -7.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet11.9 0.10 ..
71. Voimakoneet ja moottorit11.5 0.3 ..
72. Eri toimialojen erikoiskoneet00.1 ..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0.1 0.2 -47.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0.1 32.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.1 0.3 -76.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet0.2 0.1 237.3
78. Moottoriajoneuvot0.1 0.1 ..
79. Muut kuljetusvälineet0.1 0.2 -93.3
8. Erinäiset valmiit tavarat0.2 0.6 -81.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet00.1 ..
82. Huonekalut0.1 0.1 -60.6
84. Vaatteet0.1 0.1 -88.2
87. Kojeet,mittarit yms.0.1 0.3 -59.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot00.1 ..
89. Muut valmiit tavarat0.1 0.4 -98.5
9. Muut tavarat10.0 31.6 -68.4
93. Erittelemätön9.8 31.3 -68.8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta0.3 0.4 -29.9
Kaikki ryhmät yhteensä794.9 1,178.1 -32.5

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu