Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kazakstanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/5 - 2019/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
Viennistä0.00.00.00.10.0
Tuonnista0.00.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.10.10.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kazakstaniin (KZ) jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5.6 11.7 5.2 9.8 7.0 13.1 5.9 3.8 5.9 14.4
00. Elävät eläimet 1.9 3.9 0.10 1.8 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 2.5 5.1 2.9 5.5 5.6 10.5 4.5 2.9 4.2 10.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.2 2.5 1.3 2.4 1.3 2.3 1.5 0.9 1.7 4.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.1 2.2 0.1 0.0 0.3 0.4 0.2 0.1 0.2 0.3
28. Malmit ja metalliromu 0.7 1.5 0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 1.4 0.2 0.1 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 1.4 0.2 0.1 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.10 4.0 1.10 3.7 1.10 3.6 3.8 2.5 3.3 7.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.3 0.4 0.1 0.0 0.2 0.2 1.1 0.7 0.2 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.6 1.2 0.3 0.4 0.4 0.6 0.2 0.1 0.5 1.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.6 1.1 0.6 1.1 0.6 1.0 0.5 0.3 1.0 2.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.4 0.8 0.9 1.6 0.8 1.5 1.6 1.0 1.3 3.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.7 7.7 4.7 8.9 7.0 13.0 6.4 4.1 5.3 13.0
62. Kumituotteet 1.4 2.8 1.5 2.7 2.0 3.7 2.7 1.7 1.10 4.8
67. Rauta ja teräs 0.5 0.9 0.8 1.4 2.4 4.4 1.3 0.8 1.2 2.8
68. Muut metallit 0.1 0.1 0.9 1.6 0.9 1.5 0.8 0.5 0.1 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.6 3.1 1.4 2.6 1.6 2.9 1.4 0.9 1.9 4.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 29.7 62.0 34.3 65.6 31.9 59.4 132.4 86.3 20.1 49.3
71. Voimakoneet ja moottorit 2.5 5.1 1.7 3.1 1.10 3.6 3.3 2.1 3.2 7.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 7.7 15.9 5.2 9.9 1.9 3.5 4.9 3.2 3.6 8.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 12.7 26.5 12.6 24.1 8.7 16.2 6.8 4.4 7.4 18.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.1 2.2 0.9 1.7 1.2 2.1 0.4 0.2 1.3 3.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.1 4.3 1.10 3.7 0.6 1.0 0.7 0.4 0.7 1.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.6 3.2 0.10 1.7 1.9 3.5 2.1 1.3 1.9 4.5
78. Moottoriajoneuvot 0.9 1.7 1.3 2.4 1.4 2.6 2.2 1.4 0.6 1.3
79. Muut kuljetusvälineet 1.5 3.0 9.9 18.8 14.3 26.7 112.2 73.1 1.6 3.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 5.4 11.2 4.6 8.8 4.1 7.6 3.10 2.5 5.2 12.7
85. Jalkineet 0.6 1.1 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 1.5 3.5
87. Kojeet,mittarit yms. 3.7 7.5 2.6 4.9 3.3 6.0 2.4 1.5 2.8 6.7
89. Muut valmiit tavarat 0.10 1.9 1.5 2.8 0.6 1.0 1.1 0.7 0.7 1.5
9. Muut tavarat 0.5 0.9 1.5 2.9 0.6 1.1 0.9 0.5 0.9 2.2
93. Erittelemätön 0.2 0.2 1.2 2.1 0.2 0.3 0.4 0.2 0.6 1.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 47.9 100.0 52.3 100.0 53.6 100.0 153.4 100.0 40.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kazakstanista (KZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 4.7 4.2 0.3 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4.5 4.1 0 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 53.9 51.9 50.8 44.0 116.2 65.5 50.8 46.5 117.6 91.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 53.9 51.9 50.8 44.0 116.2 65.5 50.8 46.5 117.6 91.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 12.8 12.3 34.2 29.6 46.6 26.2 12.6 11.5 3.3 2.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7.8 7.1 0 0.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 12.1 11.7 33.6 29.1 46.6 26.2 4.8 4.4 3.3 2.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.7 0.6 0.6 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 34.6 33.3 24.6 21.3 13.1 7.4 39.9 36.6 5.8 4.5
67. Rauta ja teräs 28.9 27.8 1.7 1.4 8.4 4.7 22.1 20.3 0.5 0.3
68. Muut metallit 4.8 4.6 22.3 19.3 4.3 2.4 17.3 15.8 4.6 3.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.9 0.9 0.7 0.5 0.5 0.3 0.6 0.5 0.8 0.6
9. Muut tavarat 1.9 1.8 5.3 4.5 1.0 0.5 0.9 0.8 0.5 0.4
93. Erittelemätön 1.9 1.8 5.3 4.5 0.10 0.5 0.8 0.7 0.5 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 103.6 100.0 115.5 100.0 177.3 100.0 109.0 100.0 128.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu