Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Georgian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/1 - 2020/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Georgiaan (GE) jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 9.10 24.0 11.5 21.3 11.0 17.3 7.4 29.4 5.6 24.5
01. Liha ja lihatuotteet 9.0 21.6 10.7 19.9 9.8 15.4 6.9 27.4 5.4 23.7
05. Hedelmät ja kasvikset 0.5 1.2 0.6 1.0 0.6 0.8 0.2 0.5 0.2 0.5
1. Juomat ja tupakka 0.3 0.7 0.9 1.6 0.3 0.3 0.5 1.8 0 0.0
11. Juomat 0.3 0.7 0.9 1.6 0.3 0.3 0.4 1.5 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.2 0.4 0.3 0.4 0.6 0.9 0.1 0.1 0.2 0.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.1 0.0 0.2 0.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.6 3.8 1.4 2.5 1.5 2.3 1.5 5.9 0.8 3.3
57. Muovit, valmistamattomat 1.0 2.3 0.4 0.7 0.7 1.1 0.4 1.3 0.5 2.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.2 0.3 0.7 1.2 0.4 0.5 0.6 2.2 0.1 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.5 1.0 0.2 0.3 0.6 0.8 0.4 1.4 0.3 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 28.5 68.6 37.9 70.5 43.0 67.5 14.5 57.4 13.7 60.5
71. Voimakoneet ja moottorit 0.1 0.2 1.2 2.2 0.3 0.4 0.2 0.4 0.1 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.4 0.9 1.2 2.1 1.2 1.8 0.9 3.2 0.2 0.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.4 0.8 0.6 1.0 0.4 0.6 0.2 0.7 0.4 1.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.2 0.4 0.1 0.1 3.7 5.7 0.3 0.9 0.4 1.5
78. Moottoriajoneuvot 27.3 65.8 33.3 61.8 36.9 57.9 12.9 51.0 12.3 54.4
79. Muut kuljetusvälineet 0.1 0.1 1.1 2.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 1.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.6 1.3 1.4 2.6 6.8 10.6 0.10 3.7 2.1 9.3
87. Kojeet,mittarit yms. 0.2 0.3 0.4 0.7 0.2 0.3 0.2 0.6 0.8 3.2
89. Muut valmiit tavarat 0.3 0.6 0.5 0.9 6.3 9.8 0.6 2.3 1.2 5.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 41.5 100.0 53.8 100.0 63.7 100.0 25.2 100.0 22.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Georgiasta (GE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
1. Juomat ja tupakka 0.3 1.0 0.4 22.1 0.6 2.8 0.3 10.8 0.7 2.8
11. Juomat 0.3 1.0 0.4 22.1 0.6 2.8 0.3 10.8 0.7 2.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.7 2.1 0.1 2.2 3.3 16.6 0.1 2.2 8.7 35.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8.7 35.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.7 2.1 0.1 2.2 3.2 16.2 0.1 1.8 0 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 27.5 95.0 0.3 14.5 14.3 73.4 0.10 37.5 14.1 57.6
67. Rauta ja teräs 27.5 94.9 0.3 13.0 14.2 73.2 0.9 35.0 14.1 57.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.2 0.6 0.4 22.1 0.10 4.9 0.5 17.1 0.6 2.2
84. Vaatteet 0.1 0.3 0.3 13.4 0.7 3.4 0.3 10.5 0.4 1.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 28.10 100.0 1.8 100.0 19.4 100.0 2.5 100.0 24.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu