Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Georgian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/5 - 2019/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
Viennistä0.10.00.10.10.1
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Georgiaan (GE) jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7.4 8.0 8.7 13.4 8.6 11.8 10.7 12.3 13.5 14.9
01. Liha ja lihatuotteet 7.1 7.7 7.10 12.2 7.10 11.0 10.3 11.8 10.10 12.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 0 0.0 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 1.4 1.5
05. Hedelmät ja kasvikset 0.3 0.2 0.5 0.7 0.1 0.0 0 0.0 1.0 1.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 17.1 18.5 1.8 2.6 0.5 0.6 0.2 0.2 0.3 0.3
28. Malmit ja metalliromu 17.0 18.4 1.7 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.2 1.2 0.6 0.8 1.9 2.6 1.2 1.4 1.7 1.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.7 0.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0 0.0 0 0.0 0.9 1.2 0 0.0 0 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 0.6 0.6 0.2 0.3 0.5 0.7 0.8 0.8 0.6 0.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.8 0.8 0.3 0.3 0.5 0.7 0.2 0.2 0.2 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 0.7 0.7 0.1 0.1 0.4 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 64.3 69.6 51.9 80.0 59.10 82.7 71.5 82.8 72.7 80.8
71. Voimakoneet ja moottorit 0.1 0.0 0.1 0.0 3.10 5.4 0.2 0.2 0.1 0.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 23.6 25.5 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 2.1 2.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.4 0.4 0.2 0.2 0.5 0.6 1.2 1.3 0.7 0.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.0 1.1 0.4 0.5 0.3 0.4 0.3 0.3 0.6 0.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.1 0.1 0.6 0.8 1.0 1.4 0.6 0.6 0.3 0.3
78. Moottoriajoneuvot 39.0 42.2 50.2 77.3 53.9 74.3 68.2 78.9 68.5 76.2
79. Muut kuljetusvälineet 0.1 0.0 0.3 0.3 0.1 0.1 0.6 0.7 0.2 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.6 1.7 1.6 2.4 0.8 1.1 2.6 3.0 1.3 1.4
87. Kojeet,mittarit yms. 0.9 1.0 0.7 1.0 0.3 0.3 1.3 1.4 0.6 0.6
89. Muut valmiit tavarat 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.7 0.8 0.2 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 92.3 100.0 64.9 100.0 72.5 100.0 86.4 100.0 89.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Georgiasta (GE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
1. Juomat ja tupakka 0.5 1.8 0.4 8.3 0.8 5.0 0.2 1.1 0.5 8.2
11. Juomat 0.5 1.8 0.4 8.3 0.8 5.0 0.2 1.1 0.5 8.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.10 10.9 0.1 1.7 0.2 0.9 3.0 19.3 2.2 41.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.10 18.9 0 0.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.9 10.9 0.1 1.7 0.1 0.6 0.1 0.2 2.2 41.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 22.3 83.3 2.2 48.7 12.9 85.0 10.7 69.1 1.1 19.7
67. Rauta ja teräs 22.1 82.7 2.1 45.5 12.8 84.4 10.7 68.9 1.1 19.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.5 1.5 1.3 27.6 1.1 6.8 1.2 7.6 1.2 21.6
84. Vaatteet 0.3 0.9 0.7 14.4 0.4 2.1 0.4 2.4 0.5 8.2
87. Kojeet,mittarit yms. 0.1 0.1 0.5 9.8 0.7 4.2 0.7 4.0 0.5 8.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 26.7 100.0 4.5 100.0 15.2 100.0 15.4 100.0 5.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu