Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Georgian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/11 - 2020/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Georgiaan (GE) jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5.7 10.6 6.2 13.7 9.10 24.0 11.5 21.3 11.0 17.3
01. Liha ja lihatuotteet 3.9 7.2 5.3 11.7 9.0 21.6 10.7 19.9 9.8 15.4
05. Hedelmät ja kasvikset 1.5 2.7 0.3 0.6 0.5 1.2 0.6 1.0 0.6 0.8
1. Juomat ja tupakka 0 0.0 0 0.0 0.3 0.7 0.9 1.6 0.3 0.3
11. Juomat 0 0.0 0 0.0 0.3 0.7 0.9 1.6 0.3 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.9 1.5 0.4 0.9 0.2 0.4 0.3 0.4 0.6 0.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.6 1.0 0.4 0.8 0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.4 2.5 1.4 3.1 1.6 3.8 1.4 2.5 1.5 2.3
57. Muovit, valmistamattomat 0.8 1.4 0.10 2.0 1.0 2.3 0.4 0.7 0.7 1.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.1 0.1 0.3 0.6 0.2 0.3 0.7 1.2 0.4 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.4 0.6 0.1 0.1 0.5 1.0 0.2 0.3 0.6 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 38.3 71.2 35.9 79.3 28.5 68.6 37.9 70.5 43.0 67.5
71. Voimakoneet ja moottorit 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 1.2 2.2 0.3 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.9 1.2 2.1 1.2 1.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.4 0.7 0.10 2.0 0.4 0.8 0.6 1.0 0.4 0.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.6 1.0 0.3 0.5 0.2 0.4 0.1 0.1 3.7 5.7
78. Moottoriajoneuvot 36.8 68.3 31.7 69.9 27.3 65.8 33.3 61.8 36.9 57.9
79. Muut kuljetusvälineet 0.1 0.0 2.1 4.5 0.1 0.1 1.1 2.0 0.2 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 7.3 13.4 1.1 2.4 0.6 1.3 1.4 2.6 6.8 10.6
87. Kojeet,mittarit yms. 6.4 11.9 0.5 0.9 0.2 0.3 0.4 0.7 0.2 0.3
89. Muut valmiit tavarat 0.5 0.8 0.4 0.7 0.3 0.6 0.5 0.9 6.3 9.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 53.8 100.0 45.3 100.0 41.5 100.0 53.8 100.0 63.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Georgiasta (GE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
1. Juomat ja tupakka 0.6 2.1 0.5 14.4 0.3 1.0 0.4 22.1 0.6 2.8
11. Juomat 0.6 2.1 0.5 14.4 0.3 1.0 0.4 22.1 0.6 2.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.3 8.2 0.1 1.6 0.7 2.1 0.1 2.2 3.3 16.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.3 8.2 0 0.0 0.7 2.1 0.1 2.2 3.2 16.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 22.3 81.1 1.5 42.3 27.5 95.0 0.3 14.5 14.3 73.4
67. Rauta ja teräs 22.3 81.1 1.4 39.6 27.5 94.9 0.3 13.0 14.2 73.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.7 2.3 0.7 17.5 0.2 0.6 0.4 22.1 0.10 4.9
84. Vaatteet 0.4 1.2 0.4 10.0 0.1 0.3 0.3 13.4 0.7 3.4
9. Muut tavarat 1.3 4.6 0.4 10.5 0.1 0.1 0.3 14.5 0.1 0.2
93. Erittelemätön 1.3 4.4 0.4 8.8 0.1 0.0 0.3 12.5 0 0.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 27.5 100.0 3.5 100.0 28.10 100.0 1.8 100.0 19.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-maaliskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu