Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Azerbaidzanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/3 - 2020/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Azerbaidzanin kanssa, vienti Azerbaidzaniin ja tuonti Azerbaidzanista vuoden 2020 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Azerbaidzan oli Yhdysvaltain 128. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 15 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Azerbaidzaniin. Kuukauden 16 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 0.2 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Azerbaidzanin kanssa oli 13 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Azerbaidzanista supistui 20.6 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1.6 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Azerbaidzanista olivat Sitc684 (alumiini), joka edusti 49.2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc931 (erittelemätön) 38.5 % sekä Sitc896 (taideteokset,kokoelma- ja antiikkiesineet) 3.8 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Azerbaidzaniin oli 2.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 14 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc744 (nostamis- ja lastaamiskoneet ja -laitteet ja niiden osat), mikä edusti 41.9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 11.1 % sekä Sitc743 (pumput (muut kuin nestepumput), ilma- ja muut kaasukompressorit sekä tuulettimet; tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänrakennetuin tuulettimin, myös jos niissä on suodattimet; lingot; nesteiden tai kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet;) 6.6 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 136 miljoonaan dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 11.8 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 30 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 107 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 87.9 prosentilla ja viennin arvo 0.433677039693753. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc931 (erittelemätön), arvon ollessa 17 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 22 miljoonaa dollaria. Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Azerbaidzanin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 77 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Azerbaidzaniin (AZ) jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,2 7.4 1,0 8.7 0,4 2.5 0,9 8.3 0,5 3.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,7 4.0 0,8 7.2 0,2 0.8 0,5 3.9 0,3 1.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0,9 5.1 0,7 5.4 3,2 19.9 0,6 5.6 0,7 4.5
67. Rauta ja teräs 0,3 1.3 0,2 1.2 2,2 13.7 0,1 0.2 0,2 1.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,5 3.0 0,3 2.4 0,10 5.8 0,6 5.0 0,4 2.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 11,8 74.3 8,7 77.2 9,8 62.0 6,5 59.5 11,0 77.5
71. Voimakoneet ja moottorit 0,5 2.9 0,8 6.6 1,2 7.5 0,9 7.5 0,1 0.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3,4 21.1 1,7 14.6 1,4 8.4 1,3 11.5 0,9 6.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,9 11.6 1,9 16.7 1,10 12.2 2,1 19.2 7,1 49.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,3 1.7 0,1 0.8 0,6 3.4 0,6 4.7 0,2 1.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2,8 17.5 0,5 4.2 0,9 5.2 0,7 5.9 0,5 3.2
78. Moottoriajoneuvot 0,4 2.2 0,7 5.8 0,2 1.2 0,3 2.2 0,3 1.9
79. Muut kuljetusvälineet 2,6 16.4 2,8 24.7 3,8 23.8 0,9 7.9 1,6 11.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,6 10.0 0,9 7.3 2,1 12.9 2,5 22.6 1,8 12.4
87. Kojeet,mittarit yms. 0,9 5.6 0,7 5.6 1,7 10.7 2,4 21.7 1,7 11.4
89. Muut valmiit tavarat 0,6 3.7 0,1 0.8 0,3 1.7 0,1 0.8 0,1 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 15,8 100.0 11,2 100.0 15,8 100.0 10,8 100.0 14,2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Azerbaidzanista (AZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0 0.0 0 0.0 6,3 61.2 0,1 5.8 0,1 2.5
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 0 0.0 6,3 61.2 0 0.0 0 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0,4 3.4 0,1 6.0 0,1 0.2 0,4 24.6 0,9 49.3
68. Muut metallit 0,4 3.4 0,1 6.0 0 0.0 0,4 24.4 0,8 49.2
9. Muut tavarat 9,8 94.0 0,2 35.8 3,7 36.2 0,8 55.3 0,7 39.0
93. Erittelemätön 9,8 93.8 0,2 34.7 3,7 36.1 0,7 53.4 0,7 38.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 10,4 100.0 0,5 100.0 10,2 100.0 1,3 100.0 1,7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu