Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Azerbaidzanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/9 - 2020/1

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/9
%
2019/10
%
2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
Viennistä0.00.00.00.10.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.10.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Azerbaidzaniin (AZ) jaksolla 2019/9 - 2020/1

2019 / 92019 / 102019 / 112019 / 122020 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,1 0.6 0,2 0.8 0,1 0.7 0,1 0.0 0,10 4.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0,9 4.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,1 6.6 0,8 4.5 0,9 8.1 0,5 0.2 1,10 9.6
58. Muovit, valmistetut 0,1 0.2 0,1 0.6 0,1 0.1 0,3 0.1 0,10 4.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,9 5.6 0,3 1.4 0,3 2.4 0,1 0.0 0,7 3.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5,5 34.9 2,4 14.4 0,6 5.3 0,8 0.4 0,7 3.2
67. Rauta ja teräs 0,3 1.5 1,5 8.7 0,1 0.1 0,1 0.0 0,1 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5,2 32.8 0,8 4.8 0,4 3.5 0,6 0.3 0,6 2.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 7,4 47.1 11,8 72.5 6,4 59.5 195,9 98.4 15,4 76.3
71. Voimakoneet ja moottorit 0,8 4.7 0,7 4.3 0,2 1.4 0,1 0.0 3,1 15.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3,1 19.4 2,1 12.7 3,4 30.9 2,10 1.5 0,9 4.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,7 10.5 5,2 31.6 1,4 12.8 3,9 2.0 2,1 10.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,1 0.6 0,7 3.8 0,3 2.3 0,1 0.0 0,1 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,3 1.4 0,8 4.4 0,1 0.7 0,1 0.0 0,2 0.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,5 3.1 2,1 12.6 0,6 5.2 1,2 0.6 0,4 1.9
79. Muut kuljetusvälineet 0,9 5.1 0,4 2.4 0,6 4.9 187,7 94.3 8,8 43.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,5 9.1 1,1 6.7 2,8 25.9 1,8 0.9 1,2 5.8
87. Kojeet,mittarit yms. 1,1 6.5 0,7 4.0 1,9 17.5 1,3 0.6 0,9 4.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 15,7 100.0 16,2 100.0 10,8 100.0 199,1 100.0 20,1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Azerbaidzanista (AZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/9 - 2020/1

2019 / 92019 / 102019 / 112019 / 122020 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,7 17.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,7 17.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0,3 6.3 0,4 17.6 0,3 20.8 0,6 29.3 1,9 52.5
68. Muut metallit 0,3 6.3 0,4 17.6 0,1 7.3 0,6 29.3 1,9 52.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0 0.0 0,6 33.5 0,1 6.7 0,1 4.2 0,2 3.5
9. Muut tavarat 3,0 75.1 0,8 41.0 0,9 61.8 1,1 51.4 1,3 36.7
93. Erittelemätön 3,0 74.8 0,8 40.5 0,8 60.6 1,0 50.1 1,3 36.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4,0 100.0 1,8 100.0 1,4 100.0 1,10 100.0 3,5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu