Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Azerbaidzanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/1 - 2020/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Azerbaidzaniin (AZ) jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.10 4.5 1.4 7.3 0.2 1.0 0.2 0.9 0.4 2.5
25. Paperimassa 0 0.0 1.1 5.5 0 0.0 0 0.0 0.4 2.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.9 4.1 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.10 9.6 3.4 17.9 1.2 7.4 1.0 8.7 0.4 2.5
58. Muovit, valmistetut 0.10 4.7 1.2 6.1 0.2 1.0 0.1 0.1 0.1 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.7 3.3 1.6 8.2 0.7 4.0 0.8 7.2 0.2 0.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.7 3.2 1.2 5.9 0.9 5.1 0.7 5.4 3.2 19.9
67. Rauta ja teräs 0.1 0.1 0.3 1.4 0.3 1.3 0.2 1.2 2.2 13.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.6 2.9 0.6 3.1 0.5 3.0 0.3 2.4 0.10 5.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 15.4 76.3 11.5 60.4 11.8 74.3 8.7 77.2 9.8 62.0
71. Voimakoneet ja moottorit 3.1 15.2 0.2 0.8 0.5 2.9 0.8 6.6 1.2 7.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.9 4.0 5.5 28.8 3.4 21.1 1.7 14.6 1.4 8.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.1 10.4 1.10 10.3 1.9 11.6 1.9 16.7 1.10 12.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.2 0.8 0.2 0.8 0.3 1.7 0.1 0.8 0.6 3.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.4 1.9 0.10 4.8 2.8 17.5 0.5 4.2 0.9 5.2
78. Moottoriajoneuvot 0.1 0.0 0.10 4.8 0.4 2.2 0.7 5.8 0.2 1.2
79. Muut kuljetusvälineet 8.8 43.7 1.8 9.2 2.6 16.4 2.8 24.7 3.8 23.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.2 5.8 1.5 7.5 1.6 10.0 0.9 7.3 2.1 12.9
87. Kojeet,mittarit yms. 0.9 4.2 1.1 5.7 0.9 5.6 0.7 5.6 1.7 10.7
89. Muut valmiit tavarat 0.2 0.6 0.3 1.5 0.6 3.7 0.1 0.8 0.3 1.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 20.1 100.0 18.9 100.0 15.8 100.0 11.2 100.0 15.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Azerbaidzanista (AZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0 0.0 0.1 0.3 0 0.0 0 0.0 6.3 61.2
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6.3 61.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.9 52.5 0.6 25.2 0.4 3.4 0.1 6.0 0.1 0.2
68. Muut metallit 1.9 52.5 0.6 25.2 0.4 3.4 0.1 6.0 0 0.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.2 3.5 0.6 24.5 0.1 0.1 0 0.0 0.1 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.2 3.5 0.6 24.5 0.1 0.1 0 0.0 0 0.0
9. Muut tavarat 1.3 36.7 1.1 43.7 9.8 94.0 0.2 35.8 3.7 36.2
93. Erittelemätön 1.3 36.2 1.1 43.0 9.8 93.8 0.2 34.7 3.7 36.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3.5 100.0 2.4 100.0 10.4 100.0 0.5 100.0 10.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu