Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Armenian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Armenian kanssa, vienti Armeniaan ja tuonti Armeniasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Armenia oli USAn 167. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 14 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden 6.5 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 24.6 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Armenian kanssa oli Yhdysvalloille 4.1 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Armeniasta supistui 9.0 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 5.3 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Armeniasta olivat Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet), joka edusti 30.0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc684 (alumiini) 26.1 % sekä Sitc112 (alkoholipitoiset juomat) 11.7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Armeniaan supistui rajusti (57.6 prosentilla) edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1.2 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc872 (lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten), mikä edusti 14.7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc931 (erittelemätön) 9.8 % sekä Sitc098 (muut ravintovalmisteet) 9.5 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-marraskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 86 miljoonaan dollariin, laskun ollessa 12.8 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 60 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 26 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 20.5 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc684 (alumiini), arvon ollessa 29 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc012 (muu liha,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty), arvon ollessa 4.0 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 46.5 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 34 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 650.0 tuhannen dollariln edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Armeniaan (AM) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.6 20.0 0.4 13.4 1.5 40.9 1.4 39.5 0.3 22.3
01. Liha ja lihatuotteet 0.6 20.0 0.4 13.4 1.5 40.2 1.3 36.4 0.2 9.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.6 20.0 1.2 44.9 0.9 24.8 0.7 20.0 0.4 27.7
78. Moottoriajoneuvot 0.1 3.1 0.4 14.9 0.6 14.3 0.6 14.7 0.2 9.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.2 6.2 0.4 12.8 0.3 6.3 0.6 16.8 0.3 23.7
9. Muut tavarat 1.4 44.4 0.2 4.9 0.6 14.6 0.1 1.8 0.2 9.9
93. Erittelemätön 1.3 42.6 0.2 4.9 0.6 14.6 0 0.0 0.2 9.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.10 100.0 2.7 100.0 3.6 100.0 3.5 100.0 1.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Armeniasta (AM) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.3 6.5 0.4 6.7 0.4 8.0 0.6 6.1 0.7 12.0
1. Juomat ja tupakka 0.9 18.8 0.4 7.0 0.8 16.8 0.5 5.7 0.7 12.6
11. Juomat 0.8 16.3 0.4 7.0 0.8 16.8 0.5 5.7 0.7 12.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.0 44.6 3.5 62.5 0.4 7.2 4.7 53.5 1.6 28.4
68. Muut metallit 1.7 36.4 3.4 60.8 0 0.0 4.6 53.2 1.4 26.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.2 26.1 1.3 21.7 2.8 60.4 2.8 32.1 2.4 43.5
84. Vaatteet 0.9 18.2 0.3 4.9 0.5 10.4 1.1 12.5 0.5 8.8
89. Muut valmiit tavarat 0.4 7.7 0.10 16.6 2.3 49.6 1.7 19.2 1.8 33.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4.5 100.0 5.6 100.0 4.7 100.0 8.7 100.0 5.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu