Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Armenian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Armenian kanssa, vienti Armeniaan ja tuonti Armeniasta vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Armenia oli Yhdysvaltain 161. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 8.2 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 5.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Armenian kanssa oli Yhdysvalloille 2.9 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Armeniasta oli 38.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa, ollen suuruudeltaan 5.6 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc684 (alumiini) edustaen 60.8 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet), 14.2 prosenttia tuonnista ja Sitc112 (alkoholipitoiset juomat) 5.1 %.

Viennin arvo Armeniaan supistui 29.9 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 2.6 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc012 (muu liha,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty), mikä edusti 13.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 12.0 % sekä Sitc742 (nestepumput, myös mittauslaittein; neste-elevaattorit; näiden laitteiden osat) 11.7 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-elokuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 59 miljoonaan dollariin, laskun ollessa 18.3 %. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 41 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 18 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 17.1 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc684 (alumiini), arvon ollessa 23 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), arvon ollessa 2.0 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 51.7 % . Maiden välinen edellisen vuoden tammi-elokuun tavaroiden kauppatase oli ollut ylijäämäinen, kun se kuluvan vuoden vastaavalla jaksolla oli alijäämäinen. Vajetta kertyi 23 miljoonan dollarin.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Armeniaan (AM) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0 0.0 0.2 6.6 0.2 5.2 0.6 20.0 0.4 13.4
01. Liha ja lihatuotteet 0 0.0 0.2 6.0 0.1 3.0 0.6 20.0 0.4 13.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.6 58.6 1.6 80.9 1.2 44.7 0.6 20.0 1.2 44.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.2 13.4 1.1 52.2 0.6 20.7 0.2 3.9 0.4 14.7
9. Muut tavarat 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1.4 44.4 0.2 4.9
93. Erittelemätön 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.3 42.6 0.2 4.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 0.10 100.0 2.0 100.0 2.5 100.0 2.10 100.0 2.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Armeniasta (AM) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
1. Juomat ja tupakka 0.6 10.1 0.10 16.1 0.5 9.7 0.9 18.8 0.4 7.0
11. Juomat 0.6 10.1 0.10 16.1 0.5 9.7 0.8 16.3 0.4 7.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.2 78.5 3.5 58.6 3.2 60.9 2.0 44.6 3.5 62.5
68. Muut metallit 4.2 77.6 3.4 58.4 3.1 59.0 1.7 36.4 3.4 60.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.3 3.9 0.9 14.3 0.10 18.1 1.2 26.1 1.3 21.7
84. Vaatteet 0.1 1.9 0.9 14.1 0.9 17.3 0.9 18.2 0.3 4.9
89. Muut valmiit tavarat 0.2 1.9 0.1 0.1 0.1 0.7 0.4 7.7 0.10 16.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5.3 100.0 5.9 100.0 5.1 100.0 4.5 100.0 5.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu