Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Armenian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/10 - 2021/2

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/10
%
2020/11
%
2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Armenian kanssa, vienti Armeniaan ja tuonti Armeniasta vuoden 2021 helmikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Helmikuussa Armenia oli Yhdysvaltain 156. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 8.1 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 4.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Helmikuussa kauppatase Armenian kanssa oli Yhdysvalloille 6.1 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Armeniasta oli 39.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa, ollen suuruudeltaan 7.1 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Armeniasta olivat Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet), joka edusti 41.8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc684 (alumiini) 26.6 % sekä Sitc112 (alkoholipitoiset juomat) 7.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Armeniaan supistui rajusti (63.0 prosentilla) edellisen vuoden helmikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 993.5 tuhatta dollaria helmikuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 13.9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 9.7 % sekä Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 9.5 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-helmikuun aikana tavarakauppa Armenian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-helmikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 17 miljoonaan dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 10.2 prosenttia. Tammi-helmikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 13 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 3.6 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 34.8 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc684 (alumiini), arvon ollessa 4.5 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 451.4 tuhatta dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 33.8 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-helmikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 9.5 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 4.3 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Armeniaan (AM) jaksolla 2020/10 - 2021/2

2020 / 102020 / 112020 / 122021 / 12021 / 2
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,4 39.5 0,3 22.3 0,2 5.6 0 0.0 0 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 1,3 36.4 0,2 9.1 0,1 3.7 0 0.0 0 0.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0,7 20.0 0,4 27.7 0,9 47.5 0,10 36.2 0,6 58.1
78. Moottoriajoneuvot 0,6 14.7 0,2 9.8 0,5 25.2 0,4 14.2 0,3 25.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 0,6 16.8 0,3 23.7 0,3 13.9 0,10 35.6 0,2 18.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3,5 100.0 1,2 100.0 1,8 100.0 2,7 100.0 1,0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Armeniasta (AM) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/10 - 2021/2

2020 / 102020 / 112020 / 122021 / 12021 / 2
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0,6 6.1 0,7 12.0 0,8 9.8 0,6 9.8 0,9 11.5
05. Hedelmät ja kasvikset 0,4 4.1 0,4 7.4 0,5 5.0 0,4 5.5 0,6 8.3
1. Juomat ja tupakka 0,5 5.7 0,7 12.6 1,4 16.7 0,9 13.6 0,6 8.4
11. Juomat 0,5 5.7 0,7 12.6 1,4 16.7 0,9 13.6 0,6 8.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4,7 53.5 1,6 28.4 2,8 34.1 2,8 45.9 2,0 27.9
68. Muut metallit 4,6 53.2 1,4 26.1 2,8 33.8 2,7 43.7 1,9 26.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 2,8 32.1 2,4 43.5 2,9 35.3 1,7 27.7 3,4 46.8
84. Vaatteet 1,1 12.5 0,5 8.8 0,4 4.4 0,4 5.5 0,4 4.5
89. Muut valmiit tavarat 1,7 19.2 1,8 33.3 2,4 29.7 1,4 22.0 3,0 42.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 8,7 100.0 5,4 100.0 8,1 100.0 6,1 100.0 7,1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-helmikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-helmikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu