Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ukrainan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-helmikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Ukrainaan (UA) 2021 tammi-helmikuu

2021 1-2
milj. $
2020 1-2
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet10.9 19.1 -43.0
00. Elävät eläimet0.1 0..
01. Liha ja lihatuotteet0.4 0.2 86.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0.1 -47.4
03. Kala- ja kalavalmisteet2.5 9.8 -74.8
04. Vilja ja viljatuotteet0.10 0.5 109.5
05. Hedelmät ja kasvikset3.8 3.6 6.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja00.1 ..
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.3 0.3 -21.5
08. Rehuaineet0.4 0.2 143.5
09. Erinäiset elintarvikkeet2.8 4.7 -40.5
1. Juomat ja tupakka4.6 1.5 204.6
11. Juomat0.1 0.1 79.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet4.5 1.5 207.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat17.7 19.1 -7.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet8.5 7.3 17.0
24. Puutavara ja korkki0.1 0..
25. Paperimassa0.1 0.2 -75.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet7.2 8.4 -14.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.2 0.1 3.4
28. Malmit ja metalliromu00.4 ..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.9 2.9 -35.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta64.5 56.6 13.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.63.10 56.2 14.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.6 0.5 6.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.3 -54.8
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.2 0.3 -55.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0..
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.00.1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet20.1 16.7 20.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.5 0.2 219.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.2 0.4 -54.0
53. Väri- ja parkitusaineet0.3 0.2 23.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet5.3 2.8 92.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet7.4 2.9 156.0
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0..
57. Muovit, valmistamattomat4.2 7.10 -47.5
58. Muovit, valmistetut1.2 0.9 48.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet1.3 1.7 -26.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan6.7 4.8 39.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0..
62. Kumituotteet2.3 0.8 199.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.1 0.1 -20.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0.2 0.3 -25.1
66. Kivennäisainetuotteet0.1 0.6 -91.6
67. Rauta ja teräs0.1 0.5 -95.8
68. Muut metallit0.6 0.1 ..
69. Tuotteet epäjalosta metallista3.5 2.6 34.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet215.7 152.10 41.0
71. Voimakoneet ja moottorit5.5 3.1 80.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet41.10 14.8 183.5
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0.2 -79.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet8.7 9.3 -6.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet1.9 1.8 4.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet2.8 1.7 69.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet3.4 2.9 18.6
78. Moottoriajoneuvot149.1 115.6 29.0
79. Muut kuljetusvälineet2.6 4.1 -35.0
8. Erinäiset valmiit tavarat13.1 11.8 11.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.4 0.2 177.2
82. Huonekalut2.10 0.6 447.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 44.9
84. Vaatteet0.2 0.2 -0.7
85. Jalkineet0.3 0.6 -47.7
87. Kojeet,mittarit yms.4.2 5.0 -16.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.5 0.7 -25.5
89. Muut valmiit tavarat4.7 4.7 -1.2
9. Muut tavarat5.7 5.4 6.4
93. Erittelemätön4.9 4.8 3.4
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0..
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain0.8 0.6 25.3
Kaikki ryhmät yhteensä358.8 287.9 24.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ukrainasta (UA) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-helmikuu

2021 1-2
milj. $
2020 1-2
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet8.9 10.1 -11.9
00. Elävät eläimet0.4 0.2 88.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.5 0.6 -18.8
03. Kala- ja kalavalmisteet0.2 0.1 141.4
04. Vilja ja viljatuotteet1.1 0.8 38.8
05. Hedelmät ja kasvikset2.5 5.6 -56.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja4.1 2.8 49.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.3 0.3 -13.4
08. Rehuaineet0.1 0..
09. Erinäiset elintarvikkeet0.3 0.1 589.2
1. Juomat ja tupakka0.9 1.0 -16.7
11. Juomat0.6 0.10 -38.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.3 0.1 239.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat7.3 13.4 -45.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet5.8 8.1 -29.1
24. Puutavara ja korkki0.7 0.3 150.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.2 0.2 22.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat00.1 ..
28. Malmit ja metalliromu0.6 4.8 -89.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.3 0.2 63.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0.1 0.4 -83.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.1 0.4 -83.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat8.7 15.1 -42.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat8.7 15.1 -42.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet5.7 4.1 38.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet1.1 0.3 366.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.7 1.1 -39.5
53. Väri- ja parkitusaineet1.7 1.4 15.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.1 0..
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.2 0.3 -16.6
57. Muovit, valmistamattomat0.1 0..
58. Muovit, valmistetut0.4 0.1 ..
59. Erinäiset kemialliset tuotteet1.8 1.2 52.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan126.1 122.7 2.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.3 0.2 150.3
62. Kumituotteet1.6 0.5 242.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.4 0.6 139.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.1 0.1 -25.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet6.0 3.2 91.0
66. Kivennäisainetuotteet8.1 5.9 37.7
67. Rauta ja teräs104.5 110.3 -5.3
68. Muut metallit00.6 ..
69. Tuotteet epäjalosta metallista4.5 1.7 171.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet28.4 23.4 21.2
71. Voimakoneet ja moottorit0.9 1.0 -14.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet3.0 1.9 58.2
73. Metalliteollisuuskoneet6.10 0.1 ..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet1.9 1.6 16.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 1.0 -93.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet4.8 7.6 -36.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet8.1 8.2 -0.9
78. Moottoriajoneuvot1.4 0.1 ..
79. Muut kuljetusvälineet1.6 2.3 -31.5
8. Erinäiset valmiit tavarat9.10 7.5 33.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.2 0.1 146.2
82. Huonekalut2.4 1.6 52.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 783.1
84. Vaatteet3.9 3.4 16.6
85. Jalkineet0.4 0.2 244.6
87. Kojeet,mittarit yms.1.1 1.1 -0.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.2 0.1 ..
89. Muut valmiit tavarat2.1 1.4 51.3
9. Muut tavarat3.4 3.0 13.0
93. Erittelemätön0.8 1.3 -40.9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta2.7 1.8 52.0
Kaikki ryhmät yhteensä199.1 200.4 -0.7

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-helmikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu