Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ukrainan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-huhtikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Ukrainaan (UA) 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet31.8 36.1 -12.0
00. Elävät eläimet0.3 0.2 8.3
01. Liha ja lihatuotteet1.0 0.5 93.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.2 0.1 ..
03. Kala- ja kalavalmisteet10.8 19.3 -43.9
04. Vilja ja viljatuotteet1.6 1.1 45.0
05. Hedelmät ja kasvikset10.1 6.3 60.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.2 -79.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.5 0.5 -4.4
08. Rehuaineet1.3 0.6 131.5
09. Erinäiset elintarvikkeet6.3 7.7 -17.6
1. Juomat ja tupakka5.1 6.8 -25.3
11. Juomat0.2 0.4 -53.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet4.10 6.5 -23.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat33.6 26.9 25.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet8.6 7.3 18.2
24. Puutavara ja korkki0.2 0.1 ..
25. Paperimassa0.6 0.2 247.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet17.3 14.9 16.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.2 0.3 -30.7
28. Malmit ja metalliromu0.2 0.6 -72.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet6.7 3.8 79.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta108.7 227.4 -52.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.107.6 171.5 -37.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet1.2 55.10 -97.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.4 0.4 11.9
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.4 0.4 14.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.1 -11.4
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.00.1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet41.5 34.7 19.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.9 0.6 46.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.8 0.9 -12.4
53. Väri- ja parkitusaineet0.3 0.6 -44.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet15.4 6.7 130.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet13.0 6.5 100.6
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0..
57. Muovit, valmistamattomat6.6 14.4 -54.1
58. Muovit, valmistetut1.8 1.1 63.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet2.8 4.1 -32.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan13.8 11.8 16.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0..
62. Kumituotteet3.4 2.6 28.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0.2 -88.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.3 0.2 18.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0.4 0.6 -39.1
66. Kivennäisainetuotteet0.3 1.1 -77.7
67. Rauta ja teräs0.4 0.7 -41.4
68. Muut metallit1.2 0.4 230.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista8.1 6.3 29.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet492.4 315.1 56.3
71. Voimakoneet ja moottorit13.2 10.2 29.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet71.1 35.9 98.2
73. Metalliteollisuuskoneet0.3 1.4 -81.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet17.4 17.5 -0.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet4.9 3.9 26.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet23.3 3.2 636.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet8.3 8.3 -0.6
78. Moottoriajoneuvot346.1 229.2 51.0
79. Muut kuljetusvälineet8.2 5.8 41.6
8. Erinäiset valmiit tavarat28.2 22.7 24.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.4 0.5 -11.2
82. Huonekalut3.1 0.9 260.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 35.4
84. Vaatteet0.5 0.3 92.0
85. Jalkineet0.5 0.9 -45.6
87. Kojeet,mittarit yms.9.2 10.5 -12.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot2.3 1.1 117.1
89. Muut valmiit tavarat12.4 8.8 41.4
9. Muut tavarat10.10 9.6 14.6
93. Erittelemätön9.3 8.3 13.2
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0..
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain1.6 1.4 19.4
Kaikki ryhmät yhteensä766.1 690.10 10.9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ukrainasta (UA) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet21.2 24.9 -14.9
00. Elävät eläimet0.9 0.4 144.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.8 0.8 -9.3
03. Kala- ja kalavalmisteet1.1 4.7 -76.7
04. Vilja ja viljatuotteet2.7 1.4 91.1
05. Hedelmät ja kasvikset7.3 10.9 -33.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja7.7 6.1 26.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.6 0.7 -8.4
08. Rehuaineet0.1 0..
09. Erinäiset elintarvikkeet0.4 0.2 113.1
1. Juomat ja tupakka1.9 2.4 -21.4
11. Juomat1.2 2.2 -44.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.7 0.2 255.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat35.7 15.1 136.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet13.7 8.3 66.8
24. Puutavara ja korkki1.4 0.8 85.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.3 0.3 6.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.1 0.2 -29.9
28. Malmit ja metalliromu19.9 5.2 287.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.5 0.7 -31.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1.0 0.7 53.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet1.0 0.7 53.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat18.1 29.2 -38.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat18.1 29.2 -38.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -57.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet15.1 10.9 38.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet2.5 0.6 322.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet3.4 3.3 2.7
53. Väri- ja parkitusaineet3.4 4.2 -19.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.2 0..
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.9 0.5 102.9
57. Muovit, valmistamattomat0.1 0..
58. Muovit, valmistetut0.5 0.6 -7.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet4.4 1.9 134.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan319.9 226.7 41.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.9 0.3 177.6
62. Kumituotteet4.1 1.1 282.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut3.4 2.3 44.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.4 0.1 388.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet15.9 7.2 121.2
66. Kivennäisainetuotteet11.7 6.9 69.9
67. Rauta ja teräs274.8 202.5 35.7
68. Muut metallit0.1 2.3 -98.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista9.1 4.2 117.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet50.6 44.1 14.9
71. Voimakoneet ja moottorit1.9 1.10 -4.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet4.5 4.4 3.6
73. Metalliteollisuuskoneet7.7 0.1 ..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet3.6 4.0 -9.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.4 1.1 -64.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet8.10 14.1 -36.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet17.4 14.10 16.1
78. Moottoriajoneuvot1.9 0.4 412.0
79. Muut kuljetusvälineet4.7 3.5 33.8
8. Erinäiset valmiit tavarat21.9 14.9 46.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.2 0.2 35.0
82. Huonekalut6.0 3.9 56.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.2 0.1 683.7
84. Vaatteet6.7 5.1 31.1
85. Jalkineet0.9 0.4 133.6
87. Kojeet,mittarit yms.2.4 2.1 11.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.2 0.1 272.9
89. Muut valmiit tavarat5.6 3.4 65.3
9. Muut tavarat7.6 5.10 27.6
93. Erittelemätön1.7 2.5 -35.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta5.10 3.5 73.7
Kaikki ryhmät yhteensä492.5 374.4 31.6

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu