Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ukrainan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-elokuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Ukrainaan (4623) 2020 tammi-elokuu

2020 1-8
milj. $
2019 1-8
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet69.8 84.2 -17.1
00. Elävät eläimet0.4 0.4 5.2
01. Liha ja lihatuotteet2.1 0.6 290.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0.1 -36.6
03. Kala- ja kalavalmisteet39.6 43.5 -9.0
04. Vilja ja viljatuotteet1.5 1.7 -13.9
05. Hedelmät ja kasvikset12.5 8.9 40.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.2 0.7 -75.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.9 0.8 20.7
08. Rehuaineet1.5 1.6 -6.3
09. Erinäiset elintarvikkeet11.5 26.4 -56.6
1. Juomat ja tupakka7.7 10.7 -28.3
11. Juomat0.5 0.5 13.8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet7.2 10.3 -30.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat44.9 60.1 -25.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet7.3 27.9 -74.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi00.1 ..
24. Puutavara ja korkki0.1 0..
25. Paperimassa0.3 1.9 -84.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet30.8 25.2 22.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.5 0.7 -31.9
28. Malmit ja metalliromu0.9 0.2 587.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet5.3 4.4 18.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta307.3 526.4 -41.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.294.4 525.6 -44.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet12.9 0.9 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.10 0.7 32.6
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.9 0.7 31.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.1 463.6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -23.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet61.1 79.3 -23.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet1.3 1.3 -1.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet1.1 1.4 -19.0
53. Väri- ja parkitusaineet0.9 1.2 -23.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet11.9 20.6 -42.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet12.9 13.0 -0.9
56. Lannoitteet, valmistetut0.5 0.3 61.8
57. Muovit, valmistamattomat20.1 29.6 -32.0
58. Muovit, valmistetut2.3 2.3 3.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet10.4 10.1 3.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan20.3 83.5 -75.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -26.5
62. Kumituotteet3.9 13.2 -70.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.2 0.2 -10.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.6 0.5 18.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1.0 1.3 -23.1
66. Kivennäisainetuotteet2.0 5.1 -61.2
67. Rauta ja teräs1.1 3.1 -66.0
68. Muut metallit0.10 0.6 78.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista10.8 59.8 -82.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet631.3 638.5 -1.1
71. Voimakoneet ja moottorit18.10 21.0 -9.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet56.7 142.5 -60.2
73. Metalliteollisuuskoneet1.6 2.8 -46.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet30.5 53.1 -42.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet7.8 5.6 37.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet39.4 9.4 321.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet15.1 15.3 -1.9
78. Moottoriajoneuvot449.4 352.5 27.5
79. Muut kuljetusvälineet12.2 36.6 -66.7
8. Erinäiset valmiit tavarat47.8 62.6 -23.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet2.0 1.8 9.3
82. Huonekalut1.3 1.0 24.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.4 -81.5
84. Vaatteet0.4 1.3 -68.5
85. Jalkineet1.1 1.3 -19.8
87. Kojeet,mittarit yms.22.8 26.2 -12.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot2.8 3.3 -16.7
89. Muut valmiit tavarat17.6 27.4 -36.0
9. Muut tavarat20.7 25.4 -18.7
93. Erittelemätön18.2 22.1 -17.8
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0..
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain2.5 3.3 -24.9
Kaikki ryhmät yhteensä1,211.2 1,571.1 -22.9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ukrainasta (4623) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-elokuu

2020 1-8
milj. $
2019 1-8
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet44.1 71.8 -38.7
00. Elävät eläimet0.7 1.3 -42.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat1.4 0.9 59.5
03. Kala- ja kalavalmisteet6.8 6.6 2.4
04. Vilja ja viljatuotteet2.8 2.0 38.5
05. Hedelmät ja kasvikset17.0 40.0 -57.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja13.6 13.10 -2.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.4 7.0 -81.2
08. Rehuaineet0.1 0..
09. Erinäiset elintarvikkeet0.6 0.3 125.3
1. Juomat ja tupakka4.4 5.9 -25.3
11. Juomat4.1 5.9 -31.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.4 0.1 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat37.5 44.2 -15.3
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.2 0.3 -49.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet14.6 23.4 -37.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi00.1 ..
24. Puutavara ja korkki2.4 7.4 -68.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.5 0.5 10.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.2 0.6 -68.2
28. Malmit ja metalliromu18.7 10.5 78.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.2 1.9 -37.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0.7 5.1 -86.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.7 2.1 -65.7
34. Kaasut03.1 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat70.9 23.8 198.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat70.9 23.8 198.7
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -56.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet32.3 17.10 79.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet4.6 2.7 73.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet9.8 5.8 69.0
53. Väri- ja parkitusaineet8.8 4.1 114.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.3 1.4 -78.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet1.4 0.5 214.1
57. Muovit, valmistamattomat00.1 ..
58. Muovit, valmistetut1.4 0.10 45.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet6.3 2.8 126.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan492.7 577.5 -14.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.8 0.4 137.1
62. Kumituotteet2.9 1.4 111.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut4.4 2.8 59.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.2 0.1 78.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet14.8 24.10 -40.6
66. Kivennäisainetuotteet16.6 8.7 91.6
67. Rauta ja teräs440.4 521.8 -15.6
68. Muut metallit3.4 1.9 83.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista9.4 15.9 -40.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet89.6 90.7 -1.3
71. Voimakoneet ja moottorit3.4 5.0 -33.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet8.3 5.1 62.7
73. Metalliteollisuuskoneet1.5 1.5 0.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet8.1 6.4 27.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet2.2 1.5 53.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet26.6 20.4 30.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet30.2 37.5 -19.6
78. Moottoriajoneuvot1.3 4.9 -75.4
79. Muut kuljetusvälineet8.3 8.8 -5.0
8. Erinäiset valmiit tavarat40.8 45.6 -10.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.4 0.2 157.0
82. Huonekalut7.10 4.0 99.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.2 0.1 103.3
84. Vaatteet11.7 17.0 -31.1
85. Jalkineet1.1 1.4 -21.3
87. Kojeet,mittarit yms.3.9 5.0 -23.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.2 0.8 -74.1
89. Muut valmiit tavarat15.6 17.3 -10.1
9. Muut tavarat14.0 32.8 -57.3
93. Erittelemätön6.3 27.5 -77.4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 162.7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta7.7 5.3 46.2
Kaikki ryhmät yhteensä826.6 915.0 -9.7

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu