Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ukrainan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Ukrainaan (UA) 2020 tammi-marraskuu

2020 1-11
milj. $
2019 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet112.4 133.4 -15.7
00. Elävät eläimet0.4 0.5 -29.8
01. Liha ja lihatuotteet2.6 0.10 180.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0.1 -4.6
03. Kala- ja kalavalmisteet69.5 76.2 -8.7
04. Vilja ja viljatuotteet1.9 2.2 -13.9
05. Hedelmät ja kasvikset18.6 13.9 33.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.2 1.1 -80.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.5 1.1 39.6
08. Rehuaineet2.4 2.3 0.8
09. Erinäiset elintarvikkeet15.6 35.4 -56.1
1. Juomat ja tupakka8.5 11.7 -27.0
11. Juomat0.7 0.5 42.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet7.8 11.2 -30.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat67.4 85.9 -21.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet16.0 41.7 -61.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 -15.9
24. Puutavara ja korkki0.1 0..
25. Paperimassa0.5 1.9 -75.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet42.10 35.4 21.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.7 0.10 -32.2
28. Malmit ja metalliromu0.9 0.4 150.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet6.5 5.7 13.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta367.4 674.5 -45.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.354.0 673.3 -47.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet13.4 1.3 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat1.1 0.9 16.9
41. Eläinöljyt ja -rasvat1.0 0.9 15.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.1 278.5
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -23.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet82.8 112.1 -26.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet1.9 1.9 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet1.3 1.8 -28.6
53. Väri- ja parkitusaineet1.3 1.5 -15.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet19.3 31.9 -39.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet20.6 17.8 15.6
56. Lannoitteet, valmistetut0.5 0.3 61.8
57. Muovit, valmistamattomat21.5 40.5 -47.1
58. Muovit, valmistetut3.10 3.8 3.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet12.10 12.9 0.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan25.8 99.6 -74.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -26.5
62. Kumituotteet5.5 15.5 -64.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.3 0.3 -11.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.7 0.7 1.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1.5 2.2 -30.0
66. Kivennäisainetuotteet2.2 6.5 -67.0
67. Rauta ja teräs1.3 4.2 -70.4
68. Muut metallit1.2 0.6 112.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista13.4 69.9 -81.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet893.5 926.3 -3.5
71. Voimakoneet ja moottorit20.7 28.0 -26.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet66.6 156.9 -57.6
73. Metalliteollisuuskoneet5.5 4.6 18.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet37.6 59.4 -36.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet12.0 10.4 15.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet55.5 18.1 207.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet20.1 21.6 -7.1
78. Moottoriajoneuvot658.7 518.9 27.0
79. Muut kuljetusvälineet17.1 108.7 -84.3
8. Erinäiset valmiit tavarat68.6 81.6 -15.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet2.1 2.2 -7.1
82. Huonekalut1.6 1.3 20.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.4 -76.1
84. Vaatteet0.7 1.8 -62.2
85. Jalkineet1.3 2.2 -42.3
87. Kojeet,mittarit yms.33.1 36.5 -9.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot4.2 4.6 -9.2
89. Muut valmiit tavarat25.8 32.8 -21.3
9. Muut tavarat30.9 34.1 -9.3
93. Erittelemätön27.5 29.7 -7.3
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0..
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain3.4 4.4 -22.8
Kaikki ryhmät yhteensä1,657.10 2,159.7 -23.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ukrainasta (UA) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-marraskuu

2020 1-11
milj. $
2019 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet53.3 82.2 -35.2
00. Elävät eläimet1.4 1.5 -8.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat2.5 1.2 106.0
03. Kala- ja kalavalmisteet7.10 6.8 16.8
04. Vilja ja viljatuotteet3.9 2.9 35.3
05. Hedelmät ja kasvikset19.1 44.9 -57.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja16.0 16.7 -4.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.9 7.10 -76.8
08. Rehuaineet0.1 0.1 55.9
09. Erinäiset elintarvikkeet0.9 0.5 107.8
1. Juomat ja tupakka7.1 8.5 -16.2
11. Juomat6.1 8.4 -28.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet1.1 0.1 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat63.3 53.2 19.1
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.3 0.4 -30.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet34.5 25.10 32.9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi00.1 ..
24. Puutavara ja korkki3.2 8.6 -63.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.6 0.6 3.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.3 0.6 -51.4
28. Malmit ja metalliromu23.2 15.2 52.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.5 2.1 -27.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1.0 6.0 -84.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet1.0 2.10 -67.1
34. Kaasut03.1 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat84.2 28.4 196.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat84.2 28.4 196.8
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -49.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet40.8 25.5 59.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet6.1 2.9 109.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet11.3 8.7 29.9
53. Väri- ja parkitusaineet10.5 6.9 53.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.3 1.4 -78.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet2.2 0.6 278.3
57. Muovit, valmistamattomat0.1 0.1 100.4
58. Muovit, valmistetut2.0 1.3 63.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet8.5 4.0 112.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan667.0 769.7 -13.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat1.3 0.5 153.7
62. Kumituotteet6.2 2.1 206.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut6.2 3.9 61.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.2 0.2 11.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet25.8 36.2 -28.9
66. Kivennäisainetuotteet23.2 16.9 37.5
67. Rauta ja teräs586.7 681.5 -13.9
68. Muut metallit4.1 4.6 -10.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista13.7 24.2 -43.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet125.6 136.6 -8.0
71. Voimakoneet ja moottorit5.2 6.3 -16.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet10.2 5.9 72.6
73. Metalliteollisuuskoneet1.7 1.5 18.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet10.6 9.5 11.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet2.6 2.4 9.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet34.7 33.8 2.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet46.9 56.3 -16.7
78. Moottoriajoneuvot2.1 10.3 -79.6
79. Muut kuljetusvälineet11.8 11.0 7.4
8. Erinäiset valmiit tavarat62.3 62.4 -0.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.8 0.3 163.0
82. Huonekalut13.7 6.1 124.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.4 0.2 171.3
84. Vaatteet16.2 22.1 -26.7
85. Jalkineet1.6 1.8 -12.2
87. Kojeet,mittarit yms.5.5 7.3 -25.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.4 0.9 -54.1
89. Muut valmiit tavarat24.1 23.9 0.7
9. Muut tavarat19.6 36.9 -46.8
93. Erittelemätön7.5 29.4 -74.6
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 162.7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta12.0 7.5 61.5
Kaikki ryhmät yhteensä1,123.9 1,208.9 -7.0

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu