Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ukrainan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/7 - 2019/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
2019 11
%
Viennistä0.10.10.20.10.1
Tuonnista0.10.00.00.00.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ukrainaan (UA) jaksolla 2019/7 - 2019/11

2019 / 72019 / 82019 / 92019 / 102019 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 10.4 5.6 15.4 7.9 15.2 6.3 20.7 12.4 13.6 7.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 6.5 3.5 11.1 5.7 10.2 4.2 15.5 9.3 7.3 4.0
05. Hedelmät ja kasvikset 1.3 0.7 0.6 0.3 1.1 0.4 1.6 0.9 2.5 1.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.2 1.2 3.1 1.6 3.4 1.4 2.10 1.7 2.8 1.5
1. Juomat ja tupakka 0.3 0.1 0.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.7 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.7 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.4 2.4 3.5 1.8 6.3 2.6 4.0 2.4 15.2 8.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0 0.0 2.1 0.8 0.3 0.1 11.1 6.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3.8 2.0 2.10 1.5 3.7 1.5 3.4 2.0 3.3 1.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.5 0.3 0.5 0.2 0.6 0.2 0.4 0.2 0.5 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 61.5 33.5 74.1 38.1 62.9 26.4 29.2 17.6 56.1 30.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 61.5 33.4 73.8 38.0 62.8 26.4 29.1 17.5 55.10 30.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 10.2 5.5 14.3 7.3 10.8 4.5 12.7 7.6 9.4 5.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.7 0.9 2.2 1.1 1.3 0.5 5.9 3.5 4.3 2.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.4 0.7 2.1 1.1 1.3 0.5 2.5 1.5 1.1 0.6
57. Muovit, valmistamattomat 3.4 1.8 7.3 3.7 5.5 2.3 2.9 1.7 2.7 1.4
58. Muovit, valmistetut 0.2 0.1 0.3 0.2 0.9 0.4 0.4 0.2 0.4 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.0 1.6 2.0 1.0 1.4 0.6 0.8 0.4 0.7 0.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7.7 4.2 6.6 3.4 4.8 2.0 4.5 2.7 6.10 3.8
62. Kumituotteet 2.3 1.2 1.2 0.6 1.2 0.5 0.4 0.2 0.9 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.3 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.8 0.4 0.1 0.0
66. Kivennäisainetuotteet 0.4 0.2 0.4 0.2 0.5 0.2 0.3 0.2 0.7 0.3
67. Rauta ja teräs 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.9 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4.6 2.5 4.8 2.4 2.7 1.1 2.10 1.8 4.6 2.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 79.6 43.3 70.2 36.1 128.2 53.8 87.2 52.4 72.3 39.3
71. Voimakoneet ja moottorit 2.6 1.4 1.1 0.6 0.10 0.4 3.2 1.9 2.9 1.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 16.8 9.1 7.1 3.6 5.5 2.3 3.8 2.2 5.3 2.8
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.0 1.3 0.6 0.1 0.0 0.1 0.0 1.7 0.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 7.3 3.9 3.3 1.7 1.8 0.7 1.6 0.9 3.1 1.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.5 0.2 0.5 0.2 1.8 0.7 1.1 0.6 2.0 1.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.8 0.4 2.5 1.2 2.3 0.9 5.7 3.4 0.9 0.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.3 1.2 1.8 0.9 1.7 0.7 3.1 1.9 1.6 0.9
78. Moottoriajoneuvot 45.9 25.0 47.7 24.6 51.6 21.7 61.2 36.8 53.6 29.1
79. Muut kuljetusvälineet 3.7 2.0 5.3 2.7 62.9 26.4 7.8 4.7 1.6 0.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 7.4 4.0 7.1 3.6 7.4 3.1 5.5 3.3 6.2 3.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.1 0.0 0.6 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0
84. Vaatteet 0.1 0.0 0.6 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 5.2 2.8 3.4 1.7 4.4 1.8 2.8 1.6 3.3 1.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.4 0.2 0.3 0.1 0.7 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1
89. Muut valmiit tavarat 1.6 0.9 2.1 1.0 1.6 0.6 1.8 1.0 2.1 1.1
9. Muut tavarat 2.5 1.3 2.10 1.5 2.6 1.1 2.6 1.5 3.7 2.0
93. Erittelemätön 2.1 1.1 2.6 1.3 2.2 0.9 2.2 1.3 3.3 1.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 183.7 100.0 194.2 100.0 238.1 100.0 166.2 100.0 183.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ukrainasta (UA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/7 - 2019/11

2019 / 72019 / 82019 / 92019 / 102019 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7.7 6.5 6.3 6.9 3.4 4.0 3.7 3.3 3.5 3.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.5 0.4 1.5 1.7 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 5.3 4.4 3.3 3.6 2.0 2.4 1.5 1.3 1.6 1.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.10 0.8 0.9 1.0 0.8 0.8 1.5 1.3 0.6 0.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.6 0.4 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.7 0.6
1. Juomat ja tupakka 0.8 0.6 0.10 1.0 0.8 0.9 0.9 0.8 1.1 1.0
11. Juomat 0.8 0.6 0.10 1.0 0.7 0.8 0.9 0.7 1.1 1.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5.2 4.3 1.8 2.0 5.6 6.7 1.10 1.8 1.4 1.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 4.3 3.6 0.8 0.9 0.3 0.3 1.4 1.2 1.1 1.0
24. Puutavara ja korkki 0.8 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.4 0.3 0.1 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.1 0.1 0.1 4.6 5.4 0.2 0.1 0.1 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.9 0.7 0.4 0.4 0.1 0.0 0.9 0.8 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.9 0.7 0.4 0.4 0.1 0.0 0.9 0.8 0.1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 5.7 4.8 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8 0.7 3.2 3.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 5.7 4.8 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8 0.7 3.2 3.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3.5 2.9 3.4 3.7 2.3 2.7 2.5 2.3 2.9 2.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.0 1.7 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.5 0.4 1.2 1.2 0.6 0.7 1.1 0.9 1.4 1.3
53. Väri- ja parkitusaineet 0.5 0.4 0.7 0.8 0.9 1.0 0.10 0.9 1.0 1.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0 0.0 0.10 1.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.5 0.4 0.4 0.4 0.7 0.8 0.4 0.3 0.2 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 49.2 41.8 55.9 62.0 50.3 60.0 78.2 71.4 63.9 63.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.3 1.9 2.0 2.2 2.4 2.8 5.3 4.8 3.7 3.6
66. Kivennäisainetuotteet 1.7 1.4 1.1 1.1 4.9 5.8 1.4 1.3 1.10 1.9
67. Rauta ja teräs 43.3 36.8 49.4 54.8 40.5 48.3 66.0 60.3 53.3 52.8
68. Muut metallit 0.2 0.1 0.6 0.6 0.9 1.0 0.9 0.8 1.0 0.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.3 1.1 2.6 2.8 1.2 1.3 4.0 3.7 3.3 3.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 12.10 11.0 13.5 14.9 14.2 16.8 13.1 12.0 18.8 18.5
71. Voimakoneet ja moottorit 0.7 0.6 1.1 1.2 0.5 0.5 0.4 0.3 0.5 0.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.10 1.6 0.6 0.6 0.3 0.4 0.2 0.1 0.4 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.9 0.8 1.5 1.6 1.0 1.1 1.2 1.1 0.10 0.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.3 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.6 0.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.10 2.5 2.2 2.4 4.1 4.9 2.0 1.8 7.4 7.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.8 4.0 5.6 6.2 5.3 6.3 6.6 6.0 7.0 6.9
78. Moottoriajoneuvot 0.6 0.5 0.9 1.0 1.10 2.3 1.10 1.8 1.6 1.5
79. Muut kuljetusvälineet 1.1 0.9 1.6 1.7 1.0 1.2 0.8 0.7 0.5 0.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 8.10 7.6 5.5 6.1 5.10 7.1 5.5 5.0 5.4 5.4
82. Huonekalut 0.6 0.5 0.4 0.4 0.8 0.9 0.5 0.4 0.10 0.9
84. Vaatteet 3.4 2.8 1.8 1.9 2.1 2.5 1.7 1.5 1.5 1.4
87. Kojeet,mittarit yms. 0.4 0.3 0.4 0.3 0.8 0.9 0.7 0.6 0.10 0.9
89. Muut valmiit tavarat 4.4 3.7 2.9 3.1 2.3 2.7 2.7 2.4 1.8 1.8
9. Muut tavarat 23.4 19.8 1.5 1.6 0.9 1.0 2.2 2.0 1.2 1.1
93. Erittelemätön 22.7 19.3 0.8 0.8 0.2 0.2 1.5 1.3 0.4 0.4
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 0.7 0.6 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 117.7 100.0 90.1 100.0 83.9 100.0 109.4 100.0 100.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu