Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ukrainan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/5 - 2019/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
Viennistä0.10.10.10.10.2
Tuonnista0.10.10.10.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ukrainaan (UA) jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.8 3.9 10.8 6.5 10.4 5.6 15.4 7.9 15.2 6.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.3 1.3 8.2 4.9 6.5 3.5 11.1 5.7 10.2 4.2
05. Hedelmät ja kasvikset 0.6 0.3 0.8 0.4 1.3 0.7 0.6 0.3 1.1 0.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.3 1.9 1.4 0.8 2.2 1.2 3.1 1.6 3.4 1.4
1. Juomat ja tupakka 0.7 0.4 0.3 0.1 0.3 0.1 0.4 0.2 0.2 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.7 0.4 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.0 2.3 4.0 2.4 4.4 2.4 3.5 1.8 6.3 2.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.1 0.8
25. Paperimassa 0.6 0.3 0.5 0.2 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3.0 1.7 3.1 1.8 3.8 2.0 2.10 1.5 3.7 1.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.3 0.1 0.6 0.3 0.5 0.3 0.5 0.2 0.6 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 54.9 31.8 52.10 32.0 61.5 33.5 74.1 38.1 62.9 26.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 54.8 31.7 52.9 32.0 61.5 33.4 73.8 38.0 62.8 26.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 7.7 4.4 10.4 6.3 10.2 5.5 14.3 7.3 10.8 4.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.7 0.9 3.9 2.3 1.7 0.9 2.2 1.1 1.3 0.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.4 0.8 1.6 0.9 1.4 0.7 2.1 1.1 1.3 0.5
57. Muovit, valmistamattomat 3.2 1.9 3.7 2.2 3.4 1.8 7.3 3.7 5.5 2.3
58. Muovit, valmistetut 0.5 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2 0.9 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.7 0.4 1.0 0.6 3.0 1.6 2.0 1.0 1.4 0.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.8 2.7 3.7 2.2 7.7 4.2 6.6 3.4 4.8 2.0
62. Kumituotteet 2.1 1.2 1.0 0.6 2.3 1.2 1.2 0.6 1.2 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.3 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.5 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.7 1.0 2.1 1.3 4.6 2.5 4.8 2.4 2.7 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 83.9 48.6 76.4 46.2 79.6 43.3 70.2 36.1 128.2 53.8
71. Voimakoneet ja moottorit 2.6 1.5 2.6 1.6 2.6 1.4 1.1 0.6 0.10 0.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 17.8 10.3 15.2 9.1 16.8 9.1 7.1 3.6 5.5 2.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1.3 0.6 0.1 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 12.2 7.1 4.2 2.5 7.3 3.9 3.3 1.7 1.8 0.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.2 0.7 0.6 0.3 0.5 0.2 0.5 0.2 1.8 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.9 0.5 0.8 0.4 0.8 0.4 2.5 1.2 2.3 0.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.2 1.2 3.5 2.1 2.3 1.2 1.8 0.9 1.7 0.7
78. Moottoriajoneuvot 45.3 26.2 47.6 28.8 45.9 25.0 47.7 24.6 51.6 21.7
79. Muut kuljetusvälineet 2.0 1.1 2.3 1.4 3.7 2.0 5.3 2.7 62.9 26.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 7.1 4.1 5.1 3.0 7.4 4.0 7.1 3.6 7.4 3.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.1 0.0 0.3 0.2 0.1 0.0 0.6 0.3 0.3 0.1
84. Vaatteet 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.6 0.3 0.2 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 3.1 1.8 2.8 1.7 5.2 2.8 3.4 1.7 4.4 1.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.10 0.5 0.3 0.2 0.4 0.2 0.3 0.1 0.7 0.3
89. Muut valmiit tavarat 2.9 1.6 1.4 0.8 1.6 0.9 2.1 1.0 1.6 0.6
9. Muut tavarat 2.8 1.6 1.9 1.1 2.5 1.3 2.10 1.5 2.6 1.1
93. Erittelemätön 2.5 1.4 1.5 0.9 2.1 1.1 2.6 1.3 2.2 0.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 172.5 100.0 165.2 100.0 183.7 100.0 194.2 100.0 238.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ukrainasta (UA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 13.6 11.3 8.1 6.6 7.7 6.5 6.3 6.9 3.4 4.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 3.3 2.7 0.1 0.1 0.5 0.4 1.5 1.7 0.1 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 6.8 5.6 4.6 3.8 5.3 4.4 3.3 3.6 2.0 2.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.10 1.6 1.0 0.8 0.10 0.8 0.9 1.0 0.8 0.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.1 0.9 2.1 1.7 0.6 0.4 0.2 0.2 0.3 0.2
1. Juomat ja tupakka 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.6 0.10 1.0 0.8 0.9
11. Juomat 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.6 0.10 1.0 0.7 0.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.5 1.2 1.5 1.2 5.2 4.3 1.8 2.0 5.6 6.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0 0.0 4.3 3.6 0.8 0.9 0.3 0.3
24. Puutavara ja korkki 1.0 0.8 1.2 1.0 0.8 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9
28. Malmit ja metalliromu 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 4.6 5.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0.0 0.9 0.7 0.9 0.7 0.4 0.4 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 0.9 0.7 0.9 0.7 0.4 0.4 0.1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3.6 2.9 2.0 1.6 5.7 4.8 1.3 1.3 0.8 0.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3.6 2.9 2.0 1.6 5.7 4.8 1.3 1.3 0.8 0.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.5 2.1 1.7 1.3 3.5 2.9 3.4 3.7 2.3 2.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.1 0.0 0.1 0.1 2.0 1.7 0.2 0.1 0.2 0.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.2 0.9 0.4 0.3 0.5 0.4 1.2 1.2 0.6 0.7
53. Väri- ja parkitusaineet 0.8 0.6 0.7 0.5 0.5 0.4 0.7 0.8 0.9 1.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.4 0.3 0.1 0.0 0 0.0 0.10 1.0 0 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.1 0.1 0.5 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.7 0.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 83.0 69.1 86.5 71.4 49.2 41.8 55.9 62.0 50.3 60.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.9 3.2 6.2 5.0 2.3 1.9 2.0 2.2 2.4 2.8
66. Kivennäisainetuotteet 1.5 1.2 1.2 0.9 1.7 1.4 1.1 1.1 4.9 5.8
67. Rauta ja teräs 74.3 61.8 75.8 62.5 43.3 36.8 49.4 54.8 40.5 48.3
68. Muut metallit 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.6 0.6 0.9 1.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.6 2.1 2.6 2.1 1.3 1.1 2.6 2.8 1.2 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 8.6 7.2 12.2 10.0 12.10 11.0 13.5 14.9 14.2 16.8
71. Voimakoneet ja moottorit 0.4 0.3 0.4 0.3 0.7 0.6 1.1 1.2 0.5 0.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.4 0.3 1.3 1.0 1.10 1.6 0.6 0.6 0.3 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.6 0.5 0.8 0.6 0.9 0.8 1.5 1.6 1.0 1.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.6 1.3 4.1 3.3 2.10 2.5 2.2 2.4 4.1 4.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.7 3.8 3.3 2.6 4.8 4.0 5.6 6.2 5.3 6.3
78. Moottoriajoneuvot 0.2 0.1 1.4 1.1 0.6 0.5 0.9 1.0 1.10 2.3
79. Muut kuljetusvälineet 0.8 0.6 1.1 0.9 1.1 0.9 1.6 1.7 1.0 1.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 5.5 4.5 6.4 5.3 8.10 7.6 5.5 6.1 5.10 7.1
82. Huonekalut 0.8 0.6 0.4 0.3 0.6 0.5 0.4 0.4 0.8 0.9
84. Vaatteet 2.3 1.8 1.9 1.5 3.4 2.8 1.8 1.9 2.1 2.5
87. Kojeet,mittarit yms. 0.6 0.5 0.8 0.6 0.4 0.3 0.4 0.3 0.8 0.9
89. Muut valmiit tavarat 1.6 1.3 3.0 2.5 4.4 3.7 2.9 3.1 2.3 2.7
9. Muut tavarat 1.4 1.1 1.5 1.2 23.4 19.8 1.5 1.6 0.9 1.0
93. Erittelemätön 0.7 0.5 0.10 0.8 22.7 19.3 0.8 0.8 0.2 0.2
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 0.8 0.6 0.6 0.5 0.7 0.6 0.8 0.8 0.7 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 120.1 100.0 121.2 100.0 117.7 100.0 90.1 100.0 83.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu