Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ukrainan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/9 - 2020/1

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/9
%
2019/10
%
2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
Viennistä0.20.10.10.10.1
Tuonnista0.00.00.10.00.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ukrainaan (UA) jaksolla 2019/9 - 2020/1

2019 / 92019 / 102019 / 112019 / 122020 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 15,2 6.3 20,7 12.4 13,6 7.4 10,6 5.4 8,1 5.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 10,2 4.2 15,5 9.3 7,3 4.0 5,7 2.9 3,9 2.7
05. Hedelmät ja kasvikset 1,1 0.4 1,6 0.9 2,5 1.4 1,7 0.8 1,7 1.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 3,4 1.4 2,10 1.7 2,8 1.5 2,5 1.3 1,10 1.4
1. Juomat ja tupakka 0,2 0.1 0,2 0.1 0,7 0.4 0,7 0.3 0,4 0.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,2 0.1 0,1 0.0 0,7 0.4 0,4 0.2 0,4 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 6,3 2.6 4,0 2.4 15,2 8.2 17,1 8.8 11,8 8.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 2,1 0.8 0,3 0.1 11,1 6.0 9,0 4.6 5,9 4.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3,7 1.5 3,4 2.0 3,3 1.8 7,8 4.0 5,1 3.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,6 0.2 0,4 0.2 0,5 0.2 0,2 0.1 0,6 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 62,9 26.4 29,2 17.6 56,1 30.5 47,3 24.2 30,8 21.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 62,8 26.4 29,1 17.5 55,10 30.4 47,1 24.1 30,8 21.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 10,8 4.5 12,7 7.6 9,4 5.1 10,7 5.4 6,7 4.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,3 0.5 5,9 3.5 4,3 2.3 2,3 1.2 1,2 0.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,3 0.5 2,5 1.5 1,1 0.6 2,8 1.4 1,1 0.7
57. Muovit, valmistamattomat 5,5 2.3 2,9 1.7 2,7 1.4 3,1 1.6 3,2 2.2
58. Muovit, valmistetut 0,9 0.4 0,4 0.2 0,4 0.2 0,2 0.1 0,1 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1,4 0.6 0,8 0.4 0,7 0.4 1,7 0.9 0,8 0.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4,8 2.0 4,5 2.7 6,10 3.8 5,7 2.9 2,5 1.7
62. Kumituotteet 1,2 0.5 0,4 0.2 0,9 0.5 2,6 1.3 0,3 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,2 0.0 0,8 0.4 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0
66. Kivennäisainetuotteet 0,5 0.2 0,3 0.2 0,7 0.3 0,4 0.2 0,5 0.3
67. Rauta ja teräs 0,2 0.1 0,1 0.0 0,9 0.4 0,2 0.1 0,4 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,7 1.1 2,10 1.8 4,6 2.4 2,5 1.2 1,4 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 128,2 53.8 87,2 52.4 72,3 39.3 91,5 46.9 74,6 52.3
71. Voimakoneet ja moottorit 0,10 0.4 3,2 1.9 2,9 1.6 1,10 1.0 1,5 1.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5,5 2.3 3,8 2.2 5,3 2.8 16,7 8.5 9,2 6.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0,1 0.0 0,1 0.0 1,7 0.9 0,1 0.0 0,1 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,8 0.7 1,6 0.9 3,1 1.6 3,3 1.7 5,6 3.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,8 0.7 1,1 0.6 2,0 1.1 0,10 0.5 1,0 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2,3 0.9 5,7 3.4 0,9 0.5 1,1 0.5 0,7 0.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,7 0.7 3,1 1.9 1,6 0.9 1,8 0.9 1,4 1.0
78. Moottoriajoneuvot 51,6 21.7 61,2 36.8 53,6 29.1 64,6 33.1 54,6 38.3
79. Muut kuljetusvälineet 62,9 26.4 7,8 4.7 1,6 0.9 1,5 0.8 0,9 0.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 7,4 3.1 5,5 3.3 6,2 3.4 8,2 4.2 4,5 3.1
87. Kojeet,mittarit yms. 4,4 1.8 2,8 1.6 3,3 1.8 3,3 1.7 2,5 1.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,7 0.3 0,5 0.3 0,3 0.1 0,3 0.1 0,3 0.2
89. Muut valmiit tavarat 1,6 0.6 1,8 1.0 2,1 1.1 3,10 2.0 1,5 1.0
9. Muut tavarat 2,6 1.1 2,6 1.5 3,7 2.0 3,7 1.9 3,5 2.4
93. Erittelemätön 2,2 0.9 2,2 1.3 3,3 1.8 3,3 1.6 3,2 2.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 238,1 100.0 166,2 100.0 183,9 100.0 195,1 100.0 142,5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ukrainasta (UA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/9 - 2020/1

2019 / 92019 / 102019 / 112019 / 122020 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3,4 4.0 3,7 3.3 3,5 3.4 3,10 4.5 4,5 4.3
05. Hedelmät ja kasvikset 2,0 2.4 1,5 1.3 1,6 1.5 2,2 2.5 2,9 2.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,8 0.8 1,5 1.3 0,6 0.5 0,7 0.7 0,7 0.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,3 0.2 0,2 0.1 0,7 0.6 0,2 0.2 0,2 0.1
1. Juomat ja tupakka 0,8 0.9 0,9 0.8 1,1 1.0 1,3 1.4 0,7 0.6
11. Juomat 0,7 0.8 0,9 0.7 1,1 1.0 1,3 1.4 0,7 0.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5,6 6.7 1,10 1.8 1,4 1.4 1,1 1.2 10,7 10.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,3 0.3 1,4 1.2 1,1 1.0 0,7 0.7 5,8 5.5
24. Puutavara ja korkki 0,8 0.9 0,4 0.3 0,1 0.1 0,1 0.1 0,2 0.2
28. Malmit ja metalliromu 4,6 5.4 0,2 0.1 0,1 0.1 0,1 0.1 4,7 4.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,1 0.0 0,9 0.8 0,1 0.0 0 0.0 0,1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,1 0.0 0,9 0.8 0,1 0.0 0 0.0 0,1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,8 0.8 0,8 0.7 3,2 3.1 2,10 3.3 10,8 10.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,8 0.8 0,8 0.7 3,2 3.1 2,10 3.3 10,8 10.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2,3 2.7 2,5 2.3 2,9 2.8 1,8 2.0 2,1 1.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,6 0.7 1,1 0.9 1,4 1.3 0,7 0.7 0,4 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 0,9 1.0 0,10 0.9 1,0 1.0 0,5 0.6 0,9 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,7 0.8 0,4 0.3 0,2 0.2 0,3 0.3 0,6 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 50,3 60.0 78,2 71.4 63,9 63.3 58,5 67.2 60,5 57.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,4 2.8 5,3 4.8 3,7 3.6 3,6 4.1 2,2 2.0
66. Kivennäisainetuotteet 4,9 5.8 1,4 1.3 1,10 1.9 1,4 1.6 3,1 2.9
67. Rauta ja teräs 40,5 48.3 66,0 60.3 53,3 52.8 51,0 58.7 53,6 51.2
68. Muut metallit 0,9 1.0 0,9 0.8 1,0 0.9 0 0.0 0,1 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,2 1.3 4,0 3.7 3,3 3.2 2,1 2.3 1,1 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 14,2 16.8 13,1 12.0 18,8 18.5 10,3 11.8 10,4 9.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,3 0.4 0,2 0.1 0,4 0.3 0,3 0.3 0,8 0.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,0 1.1 1,2 1.1 0,10 0.9 0,10 1.1 1,0 0.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,2 0.2 0,1 0.1 0,6 0.6 0,1 0.0 1,0 0.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4,1 4.9 2,0 1.8 7,4 7.3 4,1 4.7 3,3 3.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5,3 6.3 6,6 6.0 7,0 6.9 3,5 4.0 3,3 3.1
78. Moottoriajoneuvot 1,10 2.3 1,10 1.8 1,6 1.5 0,7 0.7 0,1 0.0
79. Muut kuljetusvälineet 1,0 1.2 0,8 0.7 0,5 0.5 0,6 0.6 1,0 0.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 5,10 7.1 5,5 5.0 5,4 5.4 6,2 7.1 3,7 3.5
82. Huonekalut 0,8 0.9 0,5 0.4 0,10 0.9 1,1 1.2 0,10 0.9
84. Vaatteet 2,1 2.5 1,7 1.5 1,5 1.4 2,8 3.1 1,4 1.3
87. Kojeet,mittarit yms. 0,8 0.9 0,7 0.6 0,10 0.9 1,0 1.1 0,6 0.5
89. Muut valmiit tavarat 2,3 2.7 2,7 2.4 1,8 1.8 1,2 1.3 0,8 0.7
9. Muut tavarat 0,9 1.0 2,2 2.0 1,2 1.1 1,3 1.5 1,6 1.4
93. Erittelemätön 0,2 0.2 1,5 1.3 0,4 0.4 0,6 0.6 0,8 0.7
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 0,7 0.8 0,8 0.7 0,8 0.7 0,8 0.8 0,8 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 83,9 100.0 109,4 100.0 100,9 100.0 86,10 100.0 104,6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu