Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ukrainan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/1 - 2020/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
Viennistä0.10.10.20.10.1
Tuonnista0.10.10.00.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ukrainaan (UA) jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8.1 5.7 11.0 7.6 10.0 4.6 7.6 5.8 3.6 2.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 3.9 2.7 5.10 4.1 5.3 2.4 4.8 3.7 1.0 0.7
04. Vilja ja viljatuotteet 0.3 0.2 0.2 0.1 0.6 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 1.7 1.2 1.9 1.3 1.8 0.8 1.0 0.8 0.3 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.10 1.4 2.8 1.9 1.8 0.8 1.2 0.9 1.7 1.3
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.3 1.2 0.8 4.7 2.1 0.7 0.5 0.1 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.4 0.3 1.1 0.8 4.5 2.0 0.6 0.5 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 11.8 8.2 7.4 5.0 4.7 2.1 3.2 2.5 4.1 3.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 5.9 4.1 1.4 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 5.1 3.5 3.4 2.3 3.7 1.7 2.10 2.3 3.10 3.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.6 0.4 2.3 1.6 0.7 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 30.8 21.6 25.9 17.8 75.1 34.3 40.5 31.3 44.6 33.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 30.8 21.6 25.4 17.5 75.0 34.3 40.4 31.2 32.8 24.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.0 0.5 0.3 0.1 0.0 0.2 0.1 11.9 9.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 6.7 4.7 10.1 6.9 9.9 4.5 7.8 6.0 6.9 5.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.4 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 0.4 0.1 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.2 0.8 1.6 1.1 0.9 0.4 3.2 2.4 1.3 0.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.1 0.7 1.9 1.3 2.1 0.9 1.6 1.2 2.4 1.8
57. Muovit, valmistamattomat 3.2 2.2 4.8 3.3 4.7 2.1 1.4 1.0 1.6 1.2
58. Muovit, valmistetut 0.1 0.1 0.8 0.5 0.3 0.1 0.1 0.0 0.4 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.8 0.6 0.9 0.6 1.8 0.8 0.7 0.5 0.9 0.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.5 1.7 2.3 1.6 3.7 1.6 3.5 2.6 2.9 2.1
62. Kumituotteet 0.3 0.2 0.6 0.3 0.5 0.2 1.5 1.1 0.6 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.4 0.9 1.3 0.9 2.6 1.2 1.2 0.9 1.7 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 74.6 52.3 78.5 54.0 102.3 46.7 59.9 46.3 60.6 45.9
71. Voimakoneet ja moottorit 1.5 1.0 1.6 1.0 5.4 2.4 1.9 1.4 1.6 1.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 9.2 6.4 5.6 3.9 13.9 6.3 7.3 5.6 3.9 2.9
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.0 0.2 0.1 1.3 0.6 0 0.0 0.1 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 5.6 3.9 3.7 2.5 4.9 2.2 3.4 2.6 2.3 1.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.0 0.7 0.8 0.5 1.4 0.6 0.8 0.6 0.8 0.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.7 0.4 1.1 0.7 1.3 0.6 0.3 0.2 0.4 0.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.4 1.0 1.5 1.0 4.2 1.9 1.3 1.0 1.1 0.8
78. Moottoriajoneuvot 54.6 38.3 61.1 42.0 69.1 31.5 44.7 34.5 50.4 38.3
79. Muut kuljetusvälineet 0.9 0.6 3.2 2.2 1.3 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.5 3.1 7.4 5.0 5.7 2.6 5.3 4.1 5.7 4.3
82. Huonekalut 0.1 0.0 0.6 0.4 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 2.5 1.7 2.6 1.8 2.8 1.3 2.8 2.1 2.9 2.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 0.1 0.3 0.2 0.8 0.5
89. Muut valmiit tavarat 1.5 1.0 3.3 2.2 2.1 1.0 1.10 1.5 1.9 1.4
9. Muut tavarat 3.5 2.4 1.9 1.3 3.1 1.4 1.2 0.9 3.6 2.7
93. Erittelemätön 3.2 2.2 1.6 1.1 2.6 1.2 0.9 0.7 3.3 2.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 142.5 100.0 145.4 100.0 218.9 100.0 129.3 100.0 131.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ukrainasta (UA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.5 4.3 5.7 5.9 4.1 6.6 10.8 9.6 6.8 6.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 4.6 4.0 1.9 1.8
05. Hedelmät ja kasvikset 2.9 2.7 2.8 2.9 2.2 3.5 3.2 2.8 1.7 1.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.7 0.6 2.1 2.1 0.10 1.5 2.4 2.1 2.5 2.4
1. Juomat ja tupakka 0.7 0.6 0.4 0.3 0.8 1.2 0.6 0.5 0.7 0.6
11. Juomat 0.7 0.6 0.3 0.3 0.8 1.2 0.6 0.5 0.6 0.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 10.7 10.2 2.7 2.8 1.2 1.9 0.6 0.5 1.1 1.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 5.8 5.5 2.3 2.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.0
28. Malmit ja metalliromu 4.7 4.4 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.1 0.3 0.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 10.8 10.3 4.4 4.5 5.5 8.7 8.7 7.7 7.1 7.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 10.8 10.3 4.4 4.5 5.4 8.7 8.7 7.7 7.1 7.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.1 1.9 2.1 2.1 3.0 4.8 3.9 3.4 6.1 6.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.1 2.8 2.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.4 0.3 0.8 0.7 1.4 2.2 0.9 0.8 0.6 0.6
53. Väri- ja parkitusaineet 0.9 0.8 0.6 0.6 0.8 1.3 2.1 1.8 1.6 1.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.6 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5 0.4 0.4 0.9 0.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 60.5 57.8 62.3 64.9 29.5 47.6 74.6 66.5 65.8 64.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.4 0.4 0.2 0.2 1.1 1.7 0.7 0.6 0.7 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.2 2.0 1.1 1.1 1.5 2.3 2.7 2.3 0.9 0.8
66. Kivennäisainetuotteet 3.1 2.9 2.8 2.9 0.5 0.8 0.6 0.5 1.10 1.9
67. Rauta ja teräs 53.6 51.2 56.8 59.2 23.3 37.6 68.9 61.5 59.10 59.1
68. Muut metallit 0.1 0.0 0.6 0.6 1.5 2.3 0.4 0.3 0.9 0.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.1 1.0 0.6 0.6 1.4 2.2 1.2 1.0 1.6 1.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 10.4 9.9 13.1 13.6 12.2 19.7 8.5 7.5 9.5 9.4
71. Voimakoneet ja moottorit 0.2 0.1 0.9 0.9 0.5 0.8 0.5 0.4 0.2 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.8 0.7 1.2 1.2 1.8 2.8 0.7 0.6 0.8 0.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.0 0.9 0.6 0.6 1.6 2.4 0.10 0.8 0.6 0.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.0 0.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3.3 3.1 4.3 4.5 3.6 5.7 3.0 2.7 4.3 4.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.3 3.1 4.9 5.1 4.3 6.9 2.5 2.2 2.9 2.8
79. Muut kuljetusvälineet 1.0 0.9 1.3 1.3 0.4 0.6 0.9 0.8 0.7 0.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.7 3.5 3.8 3.9 3.8 6.0 3.8 3.3 3.5 3.4
82. Huonekalut 0.10 0.9 0.7 0.6 1.1 1.8 1.3 1.1 1.1 1.1
84. Vaatteet 1.4 1.3 1.10 2.0 1.3 2.0 0.5 0.4 0.7 0.6
87. Kojeet,mittarit yms. 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.7 0.6 0.5 0.2 0.2
89. Muut valmiit tavarat 0.8 0.7 0.7 0.6 0.9 1.4 1.2 1.0 1.4 1.3
9. Muut tavarat 1.6 1.4 1.5 1.6 1.10 3.1 0.10 0.8 1.1 1.1
93. Erittelemätön 0.8 0.7 0.6 0.5 0.9 1.3 0.4 0.3 0.3 0.2
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry 0.8 0.8 1.0 1.0 1.1 1.8 0.6 0.5 0.9 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 104.6 100.0 95.9 100.0 61.9 100.0 112.0 100.0 101.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu