Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venäjän ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-elokuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Venäjälle (4621) 2020 tammi-elokuu

2020 1-8
milj. $
2019 1-8
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet62.5 75.8 -17.6
00. Elävät eläimet0.5 7.1 -93.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat4.4 0.4 ..
03. Kala- ja kalavalmisteet0.1 0.1 -45.0
04. Vilja ja viljatuotteet3.4 3.10 -15.8
05. Hedelmät ja kasvikset7.10 12.0 -33.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.7 2.1 -19.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä4.5 5.8 -23.6
08. Rehuaineet9.6 9.7 -0.9
09. Erinäiset elintarvikkeet30.8 34.10 -12.0
1. Juomat ja tupakka28.6 23.1 23.7
11. Juomat4.7 8.0 -41.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet23.9 15.1 58.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat105.3 83.4 26.3
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at00.2 ..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet2.3 16.9 -86.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi3.1 2.3 33.4
24. Puutavara ja korkki0.4 0.7 -43.5
25. Paperimassa26.3 30.4 -13.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet6.9 11.6 -40.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat2.4 3.3 -26.0
28. Malmit ja metalliromu48.8 7.7 540.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet15.4 10.7 43.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta11.3 13.5 -15.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet11.3 13.4 -15.7
34. Kaasut0.1 0.1 -63.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat3.6 3.5 2.8
41. Eläinöljyt ja -rasvat3.4 3.1 10.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.1 36.5
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.3 -90.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet609.9 520.8 17.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet22.1 26.2 -15.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet11.2 13.6 -17.3
53. Väri- ja parkitusaineet10.8 14.4 -25.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet225.7 118.4 90.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet94.9 112.8 -15.9
56. Lannoitteet, valmistetut0.2 0.1 62.5
57. Muovit, valmistamattomat75.8 83.9 -9.6
58. Muovit, valmistetut33.9 23.2 46.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet135.8 128.6 5.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan206.6 262.5 -21.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.3 0.3 -29.9
62. Kumituotteet58.6 81.3 -27.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.5 2.0 -25.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä6.2 8.0 -22.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet12.6 11.9 6.2
66. Kivennäisainetuotteet52.3 58.0 -9.8
67. Rauta ja teräs16.8 28.10 -42.2
68. Muut metallit6.2 14.5 -57.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista52.4 57.8 -9.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,618.9 2,623.0 -38.3
71. Voimakoneet ja moottorit142.7 109.3 30.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet262.6 447.4 -41.3
73. Metalliteollisuuskoneet26.2 28.5 -8.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet337.3 293.2 15.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet64.4 42.7 50.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet52.2 65.8 -20.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet217.6 177.5 22.6
78. Moottoriajoneuvot279.9 471.7 -40.7
79. Muut kuljetusvälineet236.4 987.3 -76.1
8. Erinäiset valmiit tavarat360.6 434.9 -17.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet8.7 4.1 113.4
82. Huonekalut33.2 39.3 -15.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.8 1.4 -43.4
84. Vaatteet8.1 12.9 -37.3
85. Jalkineet2.1 3.6 -43.2
87. Kojeet,mittarit yms.204.1 246.2 -17.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot15.4 17.1 -9.7
89. Muut valmiit tavarat88.5 110.7 -20.1
9. Muut tavarat58.5 23.5 149.2
93. Erittelemätön47.1 12.8 268.0
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen2.10 1.5 101.6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain8.5 9.3 -8.3
Kaikki ryhmät yhteensä3,065.2 4,063.5 -24.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venäjältä (4621) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-elokuu

2020 1-8
milj. $
2019 1-8
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet583.6 453.3 28.7
00. Elävät eläimet0.5 0.6 -4.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat4.0 0.7 533.1
03. Kala- ja kalavalmisteet550.7 436.9 26.0
04. Vilja ja viljatuotteet5.1 3.5 44.2
05. Hedelmät ja kasvikset16.3 7.1 131.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.4 1.4 -2.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä3.1 2.5 27.6
08. Rehuaineet1.2 0.1 ..
09. Erinäiset elintarvikkeet1.6 0.9 77.4
1. Juomat ja tupakka11.8 12.7 -7.3
11. Juomat10.5 12.6 -16.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet1.3 0.2 989.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat178.8 230.6 -22.5
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at00.1 ..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet38.7 4.10 686.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi55.2 102.1 -46.0
24. Puutavara ja korkki22.5 15.8 42.7
25. Paperimassa0.1 0..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat23.9 33.5 -28.8
28. Malmit ja metalliromu37.1 72.6 -49.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.6 1.8 -11.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta5,864.2 8,180.2 -28.3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.18.8 11.5 64.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet5,845.4 8,142.4 -28.2
34. Kaasut026.4 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.4 0.2 145.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.4 0.2 162.5
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.00.1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet1,050.6 1,368.10 -23.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet63.7 36.4 75.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet491.2 515.10 -4.8
53. Väri- ja parkitusaineet0.4 0.2 201.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet2.7 2.1 27.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet7.0 4.4 58.8
56. Lannoitteet, valmistetut452.4 763.9 -40.8
57. Muovit, valmistamattomat17.7 27.6 -35.9
58. Muovit, valmistetut3.2 1.5 115.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet12.8 17.2 -26.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan2,840.5 3,565.4 -20.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.2 -20.9
62. Kumituotteet32.2 46.0 -30.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut130.4 124.7 4.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä2.2 5.0 -57.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet2.6 2.7 -3.6
66. Kivennäisainetuotteet105.9 249.4 -57.6
67. Rauta ja teräs735.6 1,354.7 -45.7
68. Muut metallit1,736.7 1,657.2 4.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista95.3 126.0 -24.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet256.10 337.2 -23.8
71. Voimakoneet ja moottorit45.9 72.9 -37.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet6.6 4.7 41.2
73. Metalliteollisuuskoneet2.10 2.7 12.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet33.0 49.3 -33.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.7 0.6 6.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet2.9 5.2 -45.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet53.4 65.3 -18.2
78. Moottoriajoneuvot4.8 4.9 -2.6
79. Muut kuljetusvälineet107.1 131.9 -18.9
8. Erinäiset valmiit tavarat198.8 127.1 56.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet3.4 0.6 472.7
82. Huonekalut14.1 7.1 100.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 -31.8
84. Vaatteet1.0 1.3 -22.2
85. Jalkineet1.0 1.3 -21.8
87. Kojeet,mittarit yms.20.3 28.6 -29.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot3.8 4.2 -7.6
89. Muut valmiit tavarat155.4 84.2 84.6
9. Muut tavarat69.8 110.3 -36.7
93. Erittelemätön61.5 101.2 -39.2
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 -27.3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta8.2 8.10 -8.5
Kaikki ryhmät yhteensä11,055.1 14,385.3 -23.2

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu