Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venäjän ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/11 - 2020/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
Viennistä0.30.30.30.30.3
Tuonnista0.91.20.91.00.9
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.60.80.70.70.7

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Venäjälle (RU) jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8.5 2.0 9.4 2.0 6.6 1.9 7.7 1.9 10.5 2.4
00. Elävät eläimet 0.10 0.2 0.2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0.2 0.0 0.7 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 1.1 0.2 0.8 0.2 1.2 0.3 1.8 0.4 1.8 0.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.9 0.2 1.5 0.3 0.5 0.1 0.4 0.1 0.7 0.2
08. Rehuaineet 0.8 0.2 0.8 0.2 0.5 0.1 1.3 0.3 1.4 0.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.6 1.1 5.4 1.2 3.4 1.0 3.3 0.8 5.2 1.2
1. Juomat ja tupakka 1.6 0.4 6.0 1.3 3.1 0.9 4.10 1.2 4.6 1.1
11. Juomat 0.3 0.1 0.8 0.2 0.2 0.1 0.4 0.1 0.8 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.4 0.3 5.3 1.1 2.10 0.9 4.6 1.1 3.9 0.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 12.8 3.1 14.0 3.0 13.2 3.9 12.4 3.0 17.1 3.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.4 0.1 2.1 0.4 2.1 0.6 0.2 0.0 0.1 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.2 0.0 0.3 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1
25. Paperimassa 3.2 0.8 3.10 0.9 3.3 1.0 3.1 0.8 3.9 0.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.4 0.1 1.7 0.4 2.7 0.8 0.3 0.1 0.7 0.2
28. Malmit ja metalliromu 6.6 1.6 4.8 1.0 3.6 1.1 6.3 1.5 9.5 2.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.6 0.4 1.0 0.2 0.9 0.2 2.0 0.5 2.3 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.1 0.3 0.9 0.2 2.1 0.6 1.7 0.4 1.4 0.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.1 0.3 0.9 0.2 2.1 0.6 1.7 0.4 1.4 0.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.7 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 78.5 18.9 56.5 12.3 56.6 16.7 83.0 20.4 90.3 20.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.3 0.8 2.7 0.6 3.4 1.0 3.1 0.7 2.5 0.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.6 0.6 2.5 0.5 1.6 0.5 1.7 0.4 3.9 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 1.3 0.3 0.10 0.2 1.7 0.5 1.0 0.2 1.6 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 26.6 6.4 9.1 2.0 8.3 2.4 12.1 3.0 32.3 7.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 15.6 3.7 16.4 3.6 11.10 3.5 14.3 3.5 12.9 3.0
57. Muovit, valmistamattomat 13.8 3.3 10.9 2.4 9.4 2.8 11.1 2.7 11.8 2.7
58. Muovit, valmistetut 3.3 0.8 2.10 0.6 4.1 1.2 4.5 1.1 4.6 1.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 12.4 3.0 11.3 2.4 16.4 4.8 35.5 8.7 20.9 4.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 33.1 8.0 32.8 7.1 51.9 15.3 24.10 6.1 29.7 6.8
62. Kumituotteet 10.9 2.6 17.1 3.7 6.5 1.9 7.5 1.8 10.0 2.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.4 0.3 0.10 0.2 0.10 0.3 1.1 0.3 0.8 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.4 0.6 2.4 0.5 2.1 0.6 1.4 0.3 1.5 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 11.1 2.7 1.9 0.4 34.1 10.0 1.8 0.4 6.7 1.5
67. Rauta ja teräs 0.9 0.2 2.4 0.5 1.3 0.4 2.10 0.7 1.9 0.4
68. Muut metallit 0.9 0.2 1.5 0.3 1.5 0.4 1.6 0.4 0.9 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.4 1.3 6.5 1.4 5.6 1.6 8.7 2.1 8.1 1.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 216.3 52.0 281.5 61.4 151.10 44.8 217.6 53.5 216.0 49.8
71. Voimakoneet ja moottorit 12.1 2.9 17.0 3.7 8.2 2.4 12.7 3.1 18.5 4.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 33.5 8.0 45.3 9.9 25.5 7.5 34.1 8.4 50.9 11.7
73. Metalliteollisuuskoneet 5.8 1.4 3.1 0.7 6.4 1.9 5.4 1.3 3.6 0.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 26.5 6.4 53.9 11.7 27.2 8.0 41.5 10.2 48.0 11.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 10.8 2.6 12.6 2.7 5.3 1.6 6.8 1.7 6.6 1.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7.4 1.8 8.8 1.9 5.9 1.7 6.2 1.5 6.3 1.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 28.6 6.9 23.1 5.0 15.3 4.5 22.1 5.4 20.7 4.8
78. Moottoriajoneuvot 26.9 6.5 34.8 7.6 26.9 7.9 31.4 7.7 39.8 9.2
79. Muut kuljetusvälineet 65.0 15.6 83.2 18.1 31.7 9.3 57.8 14.2 21.10 5.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 56.8 13.6 50.10 11.1 41.1 12.1 45.5 11.2 54.1 12.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.6 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.8 0.2 1.7 0.4
82. Huonekalut 1.7 0.4 3.10 0.9 2.7 0.8 5.5 1.3 5.6 1.3
84. Vaatteet 1.8 0.4 1.8 0.4 1.1 0.3 1.6 0.4 1.1 0.2
85. Jalkineet 0.7 0.2 0.6 0.1 0.6 0.2 0.6 0.1 0.6 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 32.2 7.7 30.2 6.6 19.8 5.8 22.2 5.4 25.7 5.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.1 0.5 2.6 0.5 1.4 0.4 2.5 0.6 2.6 0.6
89. Muut valmiit tavarat 17.7 4.2 11.7 2.5 15.3 4.5 12.5 3.1 17.0 3.9
9. Muut tavarat 7.3 1.7 6.6 1.4 12.3 3.6 8.10 2.2 9.6 2.2
93. Erittelemätön 4.6 1.1 5.4 1.2 11.4 3.3 4.9 1.2 8.4 1.9
97. Kulta, ei monetaarinen 1.6 0.4 0 0.0 0 0.0 2.10 0.7 0 0.0
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 1.2 0.3 1.2 0.3 0.9 0.3 1.2 0.3 1.3 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 415.7 100.0 458.8 100.0 339.0 100.0 406.7 100.0 433.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venäjältä (RU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 59.8 3.4 86.1 3.6 57.7 3.2 52.7 2.9 67.2 3.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.8 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 56.5 3.2 82.9 3.5 52.9 2.9 49.1 2.7 64.3 3.6
04. Vilja ja viljatuotteet 0.8 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.7 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.9 0.0 1.6 0.1 2.10 0.2 2.7 0.1 1.2 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.7 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0
1. Juomat ja tupakka 3.5 0.2 2.4 0.1 1.5 0.1 0.7 0.0 1.9 0.1
11. Juomat 3.1 0.2 2.4 0.1 1.3 0.1 0.6 0.0 1.4 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.5 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 22.1 1.3 20.4 0.9 21.8 1.2 27.7 1.5 30.7 1.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.4 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 10.8 0.6 7.3 0.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 7.7 0.4 8.8 0.4 6.6 0.4 9.0 0.5 11.2 0.6
24. Puutavara ja korkki 1.6 0.1 2.2 0.1 1.7 0.1 1.6 0.1 2.6 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.2 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 3.6 0.2 3.8 0.2
28. Malmit ja metalliromu 12.1 0.7 8.6 0.4 12.8 0.7 2.8 0.2 5.7 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,228.9 70.2 1,473.0 62.4 1,158.1 63.5 1,011.0 56.0 887.10 49.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 0 0.0 7.8 0.4 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,228.9 70.2 1,473.0 62.4 1,150.4 63.1 1,011.0 56.0 887.10 49.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 105.3 6.0 96.8 4.1 158.5 8.7 136.1 7.5 168.2 9.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 5.5 0.3 5.8 0.2 4.8 0.3 2.3 0.1 6.7 0.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 20.1 1.1 61.1 2.6 64.8 3.5 68.9 3.8 88.8 4.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.1 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.6 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0 0.5 0.0 1.1 0.1
56. Lannoitteet, valmistetut 77.3 4.4 26.3 1.1 84.10 4.7 62.1 3.4 68.4 3.8
57. Muovit, valmistamattomat 0.9 0.1 1.4 0.1 1.3 0.1 1.3 0.1 1.7 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.9 0.0 1.1 0.0 1.7 0.1 0.9 0.0 1.5 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 272.6 15.6 355.2 15.0 361.2 19.8 523.9 29.0 576.0 31.9
62. Kumituotteet 3.3 0.2 4.10 0.2 3.7 0.2 4.6 0.3 4.5 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 16.7 0.9 17.3 0.7 16.6 0.9 12.3 0.7 12.9 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 54.0 3.1 14.1 0.6 13.7 0.7 27.6 1.5 12.6 0.7
67. Rauta ja teräs 30.5 1.7 42.5 1.8 173.7 9.5 73.5 4.1 118.5 6.6
68. Muut metallit 152.6 8.7 261.2 11.1 132.3 7.3 391.7 21.7 417.6 23.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 15.2 0.9 14.7 0.6 20.7 1.1 13.10 0.8 9.7 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 26.8 1.5 43.2 1.8 40.8 2.2 25.9 1.4 44.10 2.5
71. Voimakoneet ja moottorit 1.8 0.1 1.7 0.1 4.2 0.2 4.9 0.3 11.2 0.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.2 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 1.6 0.1
73. Metalliteollisuuskoneet 0.6 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4.6 0.3 6.1 0.3 4.7 0.3 4.5 0.2 7.5 0.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5.4 0.3 10.6 0.4 6.7 0.4 4.9 0.3 5.9 0.3
78. Moottoriajoneuvot 0.6 0.0 0.6 0.0 0.10 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0
79. Muut kuljetusvälineet 13.3 0.8 23.1 1.0 23.2 1.3 10.1 0.6 17.7 1.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 17.5 1.0 19.8 0.8 15.4 0.8 13.4 0.7 19.4 1.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.1 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.7 0.0 1.2 0.1
82. Huonekalut 1.1 0.1 1.7 0.1 2.8 0.2 1.7 0.1 1.8 0.1
84. Vaatteet 0.5 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 4.2 0.2 5.2 0.2 2.5 0.1 2.7 0.1 3.2 0.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.5 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.7 0.0
89. Muut valmiit tavarat 11.1 0.6 11.4 0.5 9.5 0.5 7.8 0.4 12.1 0.7
9. Muut tavarat 14.8 0.8 263.7 11.2 9.0 0.5 13.1 0.7 8.0 0.4
93. Erittelemätön 13.6 0.8 64.9 2.7 7.8 0.4 12.0 0.7 6.9 0.4
97. Kulta, ei monetaarinen 0 0.0 197.9 8.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry 1.2 0.1 1.1 0.0 1.3 0.1 1.1 0.1 1.2 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,751.1 100.0 2,360.2 100.0 1,823.7 100.0 1,804.0 100.0 1,804.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-maaliskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu