Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venäjän ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/7 - 2019/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
2019 11
%
Viennistä0.30.30.30.30.3
Tuonnista0.90.90.71.00.9
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.70.70.60.70.6

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Venäjälle (RU) jaksolla 2019/7 - 2019/11

2019 / 72019 / 82019 / 92019 / 102019 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8.6 2.1 8.1 2.0 6.8 1.8 12.7 2.7 8.5 2.0
00. Elävät eläimet 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.9 0.2 0.10 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 0.5 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.2 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 1.2 0.3 1.3 0.3 1.4 0.4 2.8 0.6 1.1 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.3 0.1 0.10 0.2 0.3 0.1 0.8 0.2 0.9 0.2
08. Rehuaineet 0.9 0.2 1.4 0.3 1.1 0.3 1.1 0.2 0.8 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 5.7 1.4 4.1 1.0 3.5 0.9 6.4 1.3 4.6 1.1
1. Juomat ja tupakka 4.1 1.0 2.8 0.7 0.9 0.2 1.8 0.4 1.6 0.4
11. Juomat 0.8 0.2 2.1 0.5 0.5 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 3.3 0.8 0.8 0.2 0.5 0.1 1.4 0.3 1.4 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 10.2 2.5 5.9 1.5 7.6 2.0 11.1 2.3 12.8 3.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.6 0.1 0.2 0.0 0.4 0.1 0.5 0.1 0.2 0.0
25. Paperimassa 4.1 1.0 3.1 0.8 3.7 1.0 3.4 0.7 3.2 0.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3.3 0.8 0.1 0.0 1.5 0.4 0.2 0.0 0.4 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.4 0.1 0.7 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.9 0.2 0.7 0.2 1.2 0.3 5.6 1.2 6.6 1.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.1 0.3 1.4 0.3 0.6 0.2 1.2 0.2 1.6 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2.1 0.5 1.2 0.3 1.1 0.3 1.5 0.3 1.1 0.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.1 0.5 1.2 0.3 1.1 0.3 1.5 0.3 1.1 0.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.7 0.2 0.2 0.0 1.1 0.3 0.2 0.0 0.1 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.7 0.2 0.2 0.0 1.1 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 66.10 16.7 71.10 18.1 66.2 17.7 92.4 19.6 78.5 18.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 5.9 1.5 2.4 0.6 2.5 0.6 2.6 0.5 3.3 0.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.3 0.6 2.4 0.6 2.5 0.7 1.8 0.4 2.6 0.6
53. Väri- ja parkitusaineet 1.9 0.5 1.9 0.5 2.4 0.6 2.1 0.4 1.3 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 15.5 3.8 21.2 5.3 13.2 3.5 32.7 6.9 26.6 6.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 14.7 3.6 13.5 3.4 12.2 3.2 14.1 3.0 15.6 3.7
57. Muovit, valmistamattomat 15.9 3.9 14.10 3.7 11.4 3.0 14.5 3.1 13.8 3.3
58. Muovit, valmistetut 1.8 0.4 3.9 1.0 3.9 1.0 4.4 0.9 3.3 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 9.3 2.3 11.9 3.0 18.5 4.9 20.6 4.3 12.4 3.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 30.10 7.7 33.6 8.4 20.4 5.4 24.7 5.2 33.1 8.0
62. Kumituotteet 11.6 2.9 8.9 2.2 6.7 1.8 4.9 1.0 10.9 2.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.10 0.2 0.9 0.2 0.6 0.1 0.8 0.2 1.4 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.3 0.6 1.4 0.3 2.8 0.7 2.6 0.5 2.4 0.6
66. Kivennäisainetuotteet 2.10 0.7 11.5 2.9 1.6 0.4 4.7 1.0 11.1 2.7
67. Rauta ja teräs 4.2 1.0 1.9 0.5 1.3 0.3 2.4 0.5 0.9 0.2
68. Muut metallit 1.5 0.4 1.6 0.4 1.3 0.3 2.3 0.5 0.9 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7.2 1.8 7.6 1.9 6.2 1.7 7.4 1.6 5.4 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 213.10 53.3 217.3 54.5 220.8 58.9 258.9 54.8 216.3 52.0
71. Voimakoneet ja moottorit 13.4 3.3 11.3 2.8 24.4 6.5 9.9 2.1 12.1 2.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 35.5 8.8 27.10 7.0 26.1 7.0 74.7 15.8 33.5 8.0
73. Metalliteollisuuskoneet 1.3 0.3 3.3 0.8 4.3 1.1 3.3 0.7 5.8 1.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 28.8 7.2 36.4 9.1 27.2 7.3 35.10 7.6 26.5 6.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 8.8 2.2 8.8 2.2 16.1 4.3 10.1 2.1 10.8 2.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10.1 2.5 7.7 1.9 7.10 2.1 9.3 2.0 7.4 1.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 24.8 6.2 25.7 6.4 25.2 6.7 28.1 5.9 28.6 6.9
78. Moottoriajoneuvot 64.6 16.1 69.6 17.5 52.7 14.1 54.3 11.5 26.9 6.5
79. Muut kuljetusvälineet 26.10 6.7 26.9 6.8 37.2 9.9 33.5 7.1 65.0 15.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 61.10 15.4 54.4 13.6 47.3 12.6 57.8 12.2 56.8 13.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.3 0.1 0.7 0.2 0.4 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1
82. Huonekalut 4.2 1.0 6.2 1.6 5.3 1.4 3.8 0.8 1.7 0.4
84. Vaatteet 1.6 0.4 1.9 0.5 1.8 0.5 1.10 0.4 1.8 0.4
85. Jalkineet 0.5 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.5 0.1 0.7 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 38.7 9.6 27.9 7.0 27.4 7.3 32.9 6.9 32.2 7.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.7 0.4 2.0 0.5 1.8 0.5 1.10 0.4 2.1 0.5
89. Muut valmiit tavarat 15.1 3.7 15.2 3.8 10.5 2.8 16.4 3.5 17.7 4.2
9. Muut tavarat 2.5 0.6 3.2 0.8 2.8 0.7 11.6 2.5 7.3 1.7
93. Erittelemätön 1.4 0.3 2.1 0.5 1.8 0.5 7.0 1.5 4.6 1.1
97. Kulta, ei monetaarinen 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.3 0.7 1.6 0.4
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 1.2 0.3 1.1 0.3 1.1 0.3 1.4 0.3 1.2 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 401.7 100.0 398.2 100.0 374.6 100.0 472.3 100.0 415.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venäjältä (RU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/7 - 2019/11

2019 / 72019 / 82019 / 92019 / 102019 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 47.3 2.4 59.4 3.0 52.2 3.4 73.2 3.3 59.8 3.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.8 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 46.2 2.3 56.1 2.9 49.8 3.2 70.4 3.2 56.5 3.2
04. Vilja ja viljatuotteet 0.5 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.2 0.0 2.4 0.1 1.3 0.1 1.1 0.0 0.9 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.2 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.8 0.0 0.7 0.0
1. Juomat ja tupakka 2.5 0.1 1.1 0.1 2.3 0.1 4.5 0.2 3.5 0.2
11. Juomat 2.5 0.1 1.1 0.1 2.3 0.1 4.3 0.2 3.1 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 18.0 0.9 25.5 1.3 22.1 1.4 23.3 1.0 22.1 1.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.6 0.0 3.1 0.2 5.5 0.4 3.4 0.1 0.4 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 7.4 0.4 11.1 0.6 10.3 0.7 7.9 0.4 7.7 0.4
24. Puutavara ja korkki 2.6 0.1 1.5 0.1 2.2 0.1 1.8 0.1 1.6 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5.4 0.3 0.3 0.0 0.2 0.0 5.2 0.2 0.2 0.0
28. Malmit ja metalliromu 2.1 0.1 9.6 0.5 3.9 0.2 5.1 0.2 12.1 0.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,173.8 59.7 1,201.7 61.6 960.4 62.4 1,353.6 60.9 1,228.9 70.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 5.7 0.3 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,168.1 59.4 1,201.7 61.6 960.4 62.4 1,328.7 59.8 1,228.9 70.2
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 24.10 1.1 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 152.3 7.7 157.5 8.1 71.7 4.7 211.5 9.5 105.3 6.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.7 0.2 2.6 0.1 10.1 0.7 4.1 0.2 5.5 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 107.2 5.5 100.8 5.2 11.8 0.8 154.5 7.0 20.1 1.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.5 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 1.3 0.1 0.6 0.0
56. Lannoitteet, valmistetut 36.4 1.9 48.7 2.5 44.9 2.9 48.3 2.2 77.3 4.4
57. Muovit, valmistamattomat 1.3 0.1 1.3 0.1 1.0 0.1 1.6 0.1 0.9 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.7 0.1 3.0 0.2 3.4 0.2 1.7 0.1 0.9 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 510.9 26.0 446.6 22.9 358.0 23.3 404.10 18.2 272.6 15.6
62. Kumituotteet 7.9 0.4 4.5 0.2 6.7 0.4 6.3 0.3 3.3 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 16.2 0.8 19.8 1.0 15.2 1.0 20.6 0.9 16.7 0.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.1 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0
66. Kivennäisainetuotteet 71.9 3.7 31.1 1.6 22.9 1.5 31.4 1.4 54.0 3.1
67. Rauta ja teräs 133.0 6.8 134.1 6.9 82.8 5.4 60.6 2.7 30.5 1.7
68. Muut metallit 260.3 13.2 243.5 12.5 214.7 13.9 272.5 12.3 152.6 8.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 21.6 1.1 12.8 0.7 15.6 1.0 13.3 0.6 15.2 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 33.6 1.7 33.6 1.7 37.6 2.4 93.9 4.2 26.8 1.5
71. Voimakoneet ja moottorit 2.3 0.1 2.2 0.1 1.9 0.1 63.8 2.9 1.8 0.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.3 0.0 0.8 0.0 0.9 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0
73. Metalliteollisuuskoneet 0.4 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 8.5 0.4 6.1 0.3 6.8 0.4 6.2 0.3 4.6 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.9 0.0 1.1 0.1 0.6 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.1 0.2 8.7 0.4 8.2 0.5 7.2 0.3 5.4 0.3
78. Moottoriajoneuvot 0.10 0.0 0.9 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0
79. Muut kuljetusvälineet 16.3 0.8 13.5 0.7 18.3 1.2 15.6 0.7 13.3 0.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 14.9 0.8 14.3 0.7 11.7 0.8 27.8 1.3 17.5 1.0
82. Huonekalut 0.7 0.0 1.2 0.1 1.1 0.1 1.3 0.1 1.1 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 4.6 0.2 3.6 0.2 3.8 0.2 4.6 0.2 4.2 0.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.8 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.8 0.0 0.5 0.0
89. Muut valmiit tavarat 8.6 0.4 8.6 0.4 6.1 0.4 20.5 0.9 11.1 0.6
9. Muut tavarat 13.2 0.7 10.4 0.5 23.2 1.5 28.10 1.3 14.8 0.8
93. Erittelemätön 11.7 0.6 9.3 0.5 22.2 1.4 27.9 1.3 13.6 0.8
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 1.6 0.1 1.2 0.1 1.0 0.1 1.1 0.0 1.2 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,966.2 100.0 1,949.8 100.0 1,539.0 100.0 2,221.3 100.0 1,751.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu