Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venäjän ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/3 - 2020/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
Viennistä0.30.40.40.40.3
Tuonnista0.90.60.60.60.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.70.60.50.50.5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Venäjän kanssa, vienti Venäjälle ja tuonti Venäjältä vuoden 2020 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Venäjän osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta heinäkuussa 2020 oli 0.5 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0.3 %:a ja 0.6 %:a tuonnista. Heinäkuussa Venäjä oli USAn 31. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden 1.6 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 34.5 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Venäjän kanssa oli Yhdysvalloille 897 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Venäjältä supistui voimakkasti eli 38.6 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 1.2 miljardia dollaria heinäkuussa 2020. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) edustaen 50.8 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc671 (harkkorauta, peilirauta, rautasieni, ferroseokset rauta- ja teräsrakeet ja -jauheet ja ferroseokset), 6.7 prosenttia tuonnista, Sitc333 (raakaöljy) 6.6 % sekä Sitc036 (äyriäiset ja nilviäiset) 6.6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Venäjälle supistui 13.8 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 346 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 9.8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 8.2 % sekä Sitc782 (kuorma-,paketti- ja erikoisautot) 5.0 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-22.4 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 12.5 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 9.8 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2.7 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 21.0 % ja viennin arvon osalla 27.1 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 4.2 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 205 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 7.2 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 8.8 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Venäjälle (RU) jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 10,5 2.4 7,10 2.2 7,1 2.1 6,2 1.4 6,4 1.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,6 0.1 0,8 0.2 0,4 0.1 0,4 0.1 0,1 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0,7 0.1 0,2 0.1 0,3 0.1 0,4 0.1 0,4 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 1,8 0.4 0,8 0.2 0,7 0.2 0,6 0.1 0,10 0.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,7 0.2 0,8 0.2 0,8 0.2 0,4 0.1 0,7 0.2
08. Rehuaineet 1,4 0.3 1,2 0.3 0,10 0.3 1,1 0.2 0,9 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 5,2 1.2 4,2 1.1 4,1 1.2 3,3 0.7 3,3 0.9
1. Juomat ja tupakka 4,6 1.1 4,10 1.3 3,4 1.0 0,9 0.2 3,1 0.9
11. Juomat 0,8 0.2 0,5 0.1 0,5 0.1 0,4 0.1 1,4 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 3,9 0.9 4,5 1.2 2,10 0.8 0,6 0.1 1,7 0.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 17,1 3.9 15,5 4.2 13,6 4.0 9,4 2.1 9,5 2.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0,6 0.1 0,5 0.1 0,10 0.3 0,2 0.0 0,2 0.0
25. Paperimassa 3,9 0.9 3,0 0.8 4,9 1.4 3,5 0.8 1,8 0.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,7 0.2 0,8 0.2 0,10 0.3 0,1 0.0 1,2 0.3
28. Malmit ja metalliromu 9,5 2.2 7,8 2.1 4,2 1.2 3,6 0.8 4,8 1.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2,3 0.5 3,1 0.8 2,5 0.7 1,9 0.4 1,5 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,4 0.3 0,9 0.2 1,5 0.4 1,1 0.2 1,4 0.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,4 0.3 0,9 0.2 1,5 0.4 1,1 0.2 1,4 0.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,7 0.1 0,7 0.2 0,3 0.1 0,5 0.1 0,3 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,6 0.1 0,6 0.2 0,3 0.1 0,4 0.1 0,3 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 90,3 20.8 70,3 19.2 61,4 17.9 129,6 29.7 61,5 17.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2,5 0.6 3,7 1.0 3,10 1.1 2,1 0.5 2,1 0.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3,9 0.9 1,8 0.5 0,7 0.2 0,4 0.1 0,7 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 1,6 0.3 1,4 0.4 0,7 0.2 1,5 0.3 1,4 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 32,3 7.4 18,2 5.0 23,0 6.7 94,8 21.7 25,3 7.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 12,9 3.0 11,3 3.1 9,4 2.7 8,7 2.0 11,3 3.2
57. Muovit, valmistamattomat 11,8 2.7 8,9 2.4 7,4 2.1 9,1 2.1 6,8 1.9
58. Muovit, valmistetut 4,6 1.1 4,0 1.1 3,7 1.1 4,2 1.0 4,2 1.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 20,9 4.8 21,3 5.8 12,9 3.7 9,2 2.1 10,0 2.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 29,7 6.8 21,9 6.0 20,1 5.8 19,3 4.4 16,1 4.7
62. Kumituotteet 10,0 2.3 10,7 2.9 8,5 2.5 5,6 1.3 2,2 0.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,8 0.2 0,9 0.2 0,8 0.2 0,7 0.1 0,4 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,5 0.3 1,1 0.3 2,1 0.6 1,7 0.4 1,8 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 6,7 1.5 1,4 0.4 0,9 0.2 1,9 0.4 2,2 0.6
67. Rauta ja teräs 1,9 0.4 1,5 0.4 2,1 0.6 2,1 0.5 3,2 0.9
68. Muut metallit 0,9 0.2 0,3 0.1 0,5 0.1 0,4 0.1 0,3 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8,1 1.8 5,9 1.6 5,5 1.6 6,9 1.6 6,0 1.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 216,0 49.8 199,7 54.6 196,1 57.1 213,8 49.0 203,2 58.8
71. Voimakoneet ja moottorit 18,5 4.3 12,7 3.5 31,9 9.3 21,8 5.0 10,7 3.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 50,9 11.7 47,1 12.9 22,7 6.6 29,8 6.8 25,8 7.4
73. Metalliteollisuuskoneet 3,6 0.8 1,9 0.5 1,6 0.5 1,3 0.3 2,8 0.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 48,0 11.1 49,5 13.5 64,5 18.8 41,7 9.5 35,7 10.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6,6 1.5 11,8 3.2 4,7 1.4 6,2 1.4 7,0 2.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6,3 1.4 6,7 1.8 3,7 1.1 5,1 1.2 7,4 2.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 20,7 4.8 29,6 8.1 35,1 10.2 29,8 6.8 28,6 8.3
78. Moottoriajoneuvot 39,8 9.2 25,5 6.9 20,7 6.0 37,4 8.5 50,9 14.7
79. Muut kuljetusvälineet 21,10 5.1 15,2 4.2 11,6 3.4 41,3 9.4 34,7 10.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 54,1 12.5 43,2 11.8 38,5 11.2 43,0 9.8 40,2 11.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,7 0.4 1,6 0.4 1,10 0.6 0,3 0.0 1,4 0.4
82. Huonekalut 5,6 1.3 2,1 0.6 1,1 0.3 5,0 1.1 4,8 1.4
84. Vaatteet 1,1 0.2 0,3 0.1 0,3 0.1 1,2 0.3 0,9 0.2
85. Jalkineet 0,6 0.1 0,1 0.0 0,1 0.0 0,2 0.0 0,1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 25,7 5.9 24,5 6.7 27,3 8.0 30,3 6.9 22,4 6.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2,6 0.6 2,7 0.7 2,8 0.8 0,9 0.2 1,1 0.3
89. Muut valmiit tavarat 17,0 3.9 12,2 3.3 5,1 1.5 5,2 1.2 9,8 2.8
9. Muut tavarat 9,6 2.2 1,2 0.3 1,6 0.4 13,4 3.1 4,5 1.3
93. Erittelemätön 8,4 1.9 0,2 0.0 0,6 0.2 12,2 2.8 3,6 1.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1,3 0.3 1,1 0.3 1,0 0.3 1,3 0.3 0,10 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 433,6 100.0 365,10 100.0 343,2 100.0 436,7 100.0 345,8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venäjältä (RU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 67,2 3.7 73,10 6.9 66,8 6.6 59,10 5.6 90,1 7.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,4 0.0 0,4 0.0 0,9 0.1 0,7 0.1 0,3 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 64,3 3.6 69,8 6.5 61,1 6.1 55,3 5.2 86,6 7.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0,7 0.0 0,8 0.1 0,8 0.1 0,6 0.0 0,6 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 1,2 0.1 1,8 0.2 3,1 0.3 2,6 0.2 1,5 0.1
1. Juomat ja tupakka 1,9 0.1 1,3 0.1 1,5 0.1 1,1 0.1 0,9 0.1
11. Juomat 1,4 0.1 1,1 0.1 1,4 0.1 1,1 0.1 0,9 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,6 0.0 0,3 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 30,7 1.7 24,9 2.3 21,10 2.2 17,5 1.6 24,3 2.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 7,3 0.4 0,6 0.1 7,9 0.8 5,6 0.5 6,1 0.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 11,2 0.6 8,9 0.8 8,1 0.8 4,4 0.4 2,7 0.2
24. Puutavara ja korkki 2,6 0.1 3,3 0.3 2,6 0.3 2,9 0.3 3,8 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3,8 0.2 8,0 0.7 0,3 0.0 0,6 0.1 7,1 0.6
28. Malmit ja metalliromu 5,7 0.3 4,1 0.4 3,0 0.3 3,9 0.4 4,6 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 887,10 49.2 376,1 35.0 322,4 32.1 589,5 55.2 715,1 57.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9,4 0.9 1,7 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 887,10 49.2 376,1 35.0 322,4 32.1 580,1 54.3 713,4 57.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 168,2 9.3 183,9 17.1 167,5 16.7 69,10 6.5 110,8 8.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 6,7 0.4 10,6 1.0 4,7 0.5 7,7 0.7 18,3 1.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 88,8 4.9 88,3 8.2 83,6 8.3 31,6 3.0 54,3 4.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,1 0.0 1,4 0.1 0,8 0.1 0,4 0.0 0,1 0.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,1 0.1 0,3 0.0 1,5 0.1 1,2 0.1 0,10 0.1
56. Lannoitteet, valmistetut 68,4 3.8 78,6 7.3 71,10 7.2 24,5 2.3 32,3 2.6
57. Muovit, valmistamattomat 1,7 0.1 2,9 0.3 2,4 0.2 2,2 0.2 3,1 0.2
58. Muovit, valmistetut 0,3 0.0 0,4 0.0 0,6 0.1 0,6 0.1 0,5 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1,5 0.1 1,8 0.2 2,2 0.2 2,1 0.2 1,4 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 576,0 31.9 334,9 31.2 382,10 38.1 284,9 26.7 240,8 19.4
62. Kumituotteet 4,5 0.2 5,9 0.5 2,8 0.3 2,9 0.3 3,3 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 12,9 0.7 17,8 1.7 18,3 1.8 18,6 1.7 20,5 1.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,2 0.0 0,6 0.1 0,2 0.0 0,3 0.0 0,3 0.0
66. Kivennäisainetuotteet 12,6 0.7 3,5 0.3 8,9 0.9 13,10 1.3 15,9 1.3
67. Rauta ja teräs 118,5 6.6 103,7 9.7 124,4 12.4 43,8 4.1 86,7 7.0
68. Muut metallit 417,6 23.1 189,5 17.7 216,8 21.6 193,2 18.1 106,7 8.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 9,7 0.5 13,9 1.3 11,5 1.1 12,2 1.1 7,5 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 44,10 2.5 43,8 4.1 25,8 2.6 20,2 1.9 30,5 2.4
71. Voimakoneet ja moottorit 11,2 0.6 14,3 1.3 4,2 0.4 0,7 0.1 3,1 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1,6 0.1 0,2 0.0 0,9 0.1 1,7 0.2 0,10 0.1
73. Metalliteollisuuskoneet 0,3 0.0 0,3 0.0 0,1 0.0 0,9 0.1 0,6 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 7,5 0.4 4,1 0.4 3,9 0.4 2,2 0.2 3,5 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,4 0.0 0,2 0.0 0,4 0.0 0,3 0.0 0,6 0.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5,9 0.3 7,3 0.7 7,2 0.7 4,5 0.4 9,6 0.8
78. Moottoriajoneuvot 0,7 0.0 0,8 0.1 0,3 0.0 0,4 0.0 0,10 0.1
79. Muut kuljetusvälineet 17,7 1.0 16,10 1.6 9,0 0.9 9,8 0.9 11,4 0.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 19,4 1.1 19,0 1.8 12,3 1.2 20,0 1.9 24,2 1.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,2 0.1 0,6 0.1 0,5 0.0 0,1 0.0 0,2 0.0
82. Huonekalut 1,8 0.1 1,6 0.1 1,0 0.1 0,8 0.1 1,5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 3,2 0.2 2,4 0.2 2,1 0.2 2,7 0.3 2,10 0.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,7 0.0 0,6 0.1 0,5 0.0 0,7 0.1 0,5 0.0
89. Muut valmiit tavarat 12,1 0.7 13,10 1.3 8,4 0.8 15,9 1.5 19,1 1.5
9. Muut tavarat 8,0 0.4 15,7 1.5 3,6 0.4 5,2 0.5 6,9 0.5
93. Erittelemätön 6,9 0.4 14,9 1.4 2,8 0.3 4,3 0.4 5,8 0.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1,2 0.1 0,9 0.1 0,8 0.1 0,10 0.1 1,1 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.804,1 100.0 1.073,3 100.0 1.004,6 100.0 1.068,1 100.0 1.243,3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu