Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venäjän ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/11 - 2022/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/11
%
2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
Viennistä0,3 0,3 0,3 0,3 0,1
Tuonnista1,1 0,7 0,8 1,1 0,9
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,8 0,6 0,6 0,8 0,6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Venäjän kanssa, vienti Venäjälle ja tuonti Venäjältä vuoden 2022 maaliskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kauppa Venäjän kanssa edusti vuoden 2022 maaliskuussa 0,6 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0,1 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 0,9 prosenttia tuonnista. Maaliskuussa Venäjä oli Yhdysvaltain 28. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 5 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden 2,8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 6,1 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Maaliskuussa kauppatase Venäjän kanssa oli Yhdysvalloille 2,6 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Venäjältä oli 7,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa, ollen suuruudeltaan 2,7 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Venäjältä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 49,1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc333 (raakaöljy) 13,2 % sekä Sitc671 (harkkorauta, peilirauta, rautasieni, ferroseokset rauta- ja teräsrakeet ja -jauheet ja ferroseokset) 7,3 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Venäjälle supistui rajusti (78,8 prosentilla) edellisen vuoden maaliskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 101 miljoonaa dollaria maaliskuussa 2022. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), mikä edusti 9,9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc722 (traktorit (muut kuin nimikkeisiin 74414 ja 74415 kuuluvat)) 8,8 % sekä Sitc098 (muut ravintovalmisteet) 4,8 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2022 kehitys

Tammi-maaliskuun aikana tavarakauppa Venäjän kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-maaliskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 8,3 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 7,6 prosenttia. Tammi-maaliskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 7,3 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 995 miljoonaa dollaria. Vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 16,8 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 3,4 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 79 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 31,9 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-maaliskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 6,3 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 4,8 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Venäjälle (RU) jaksolla 2021/11 - 2022/3

2021 / 112021 / 122022 / 12022 / 22022 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 13,8 2,6 11,8 2,2 8,9 2,2 11,4 2,3 7,1 7,0
00. Elävät eläimet 1,4 0,3 2,1 0,4 1,0 0,3 0,6 0,1 0,2 0,2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 00 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 1,0 1,0
05. Hedelmät ja kasvikset 2,4 0,5 0,8 0,1 0,7 0,2 2,2 0,4 0,9 0,9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,6 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0
08. Rehuaineet 1,1 0,2 00 0,6 0,1 0,4 0,1 00
09. Erinäiset elintarvikkeet 7,8 1,5 8,3 1,5 5,9 1,5 6,9 1,4 4,9 4,8
1. Juomat ja tupakka 1,7 0,3 2,4 0,4 2,3 0,6 3,3 0,7 0,2 0,2
11. Juomat 0,7 0,1 0,3 0,1 1,1 0,3 0,6 0,1 0,1 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1,0 0,2 2,0 0,4 1,3 0,3 2,7 0,5 0,0 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 24,6 4,7 17,9 3,3 15,3 3,9 20,2 4,1 5,0 4,9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1,1 0,2 2,1 0,4 3,0 0,8 3,2 0,6 0,0 0,0
25. Paperimassa 7,6 1,5 3,8 0,7 3,4 0,8 7,7 1,6 3,6 3,5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2,4 0,5 0,2 0,0 2,5 0,6 0,6 0,1 00
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,6 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,8 0,2 0,1 0,1
28. Malmit ja metalliromu 9,4 1,8 7,6 1,4 2,0 0,5 4,8 1,0 0,9 0,8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3,2 0,6 3,3 0,6 3,5 0,9 2,6 0,5 0,0 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,9 0,4 1,3 0,2 1,2 0,3 1,6 0,3 0,2 0,2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,9 0,4 1,3 0,2 1,2 0,3 1,6 0,3 0,2 0,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,9 0,2 1,0 0,2 0,8 0,2 1,0 0,2 1,1 1,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,8 0,1 0,9 0,2 0,7 0,2 0,8 0,2 1,0 1,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 95,9 18,3 72,1 13,2 71,4 18,0 111,3 22,4 24,0 23,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1,8 0,3 5,1 0,9 1,3 0,3 8,9 1,8 0,3 0,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2,1 0,4 0,6 0,1 1,3 0,3 1,1 0,2 0,2 0,2
53. Väri- ja parkitusaineet 1,6 0,3 1,4 0,3 0,9 0,2 1,4 0,3 0,3 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 31,2 6,0 23,3 4,3 19,6 4,9 61,2 12,3 13,1 12,9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 16,1 3,1 15,5 2,8 10,1 2,5 11,6 2,3 2,6 2,6
57. Muovit, valmistamattomat 10,2 2,0 6,1 1,1 11,7 3,0 9,4 1,9 1,4 1,4
58. Muovit, valmistetut 6,5 1,2 5,1 0,9 2,3 0,6 2,6 0,5 1,0 1,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 26,3 5,0 14,8 2,7 24,3 6,1 15,1 3,0 5,0 4,9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 31,7 6,1 25,1 4,6 26,2 6,6 29,6 6,0 3,2 3,1
62. Kumituotteet 11,0 2,1 8,0 1,5 12,0 3,0 7,9 1,6 0,7 0,7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,9 0,2 0,7 0,1 1,0 0,3 0,6 0,1 0,1 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,6 0,3 1,8 0,3 1,3 0,3 2,0 0,4 0,3 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 3,1 0,6 2,7 0,5 2,0 0,5 10,0 2,0 0,4 0,4
67. Rauta ja teräs 1,2 0,2 1,7 0,3 0,7 0,2 1,8 0,4 0,5 0,5
68. Muut metallit 3,4 0,7 1,2 0,2 1,3 0,3 0,7 0,1 0,0 0,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10,4 2,0 8,6 1,6 7,7 1,9 6,2 1,3 1,0 1,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 286,9 54,8 331,7 60,8 220,4 55,5 256,4 51,5 50,1 49,6
71. Voimakoneet ja moottorit 11,0 2,1 24,7 4,5 22,1 5,6 23,1 4,6 1,5 1,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 53,7 10,2 35,5 6,5 36,6 9,2 47,8 9,6 15,7 15,5
73. Metalliteollisuuskoneet 2,3 0,4 2,1 0,4 3,7 0,9 3,2 0,6 0,3 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 37,7 7,2 34,7 6,4 26,3 6,6 32,1 6,4 11,9 11,8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 11,0 2,1 7,5 1,4 8,3 2,1 3,4 0,7 0,7 0,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10,1 1,9 12,8 2,3 9,7 2,5 9,8 2,0 1,2 1,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 35,1 6,7 43,2 7,9 21,7 5,5 30,5 6,1 6,3 6,2
78. Moottoriajoneuvot 78,0 14,9 86,7 15,9 57,1 14,4 68,2 13,7 11,3 11,1
79. Muut kuljetusvälineet 48,0 9,2 84,4 15,5 34,8 8,8 38,3 7,7 1,3 1,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 59,7 11,4 76,7 14,1 46,7 11,8 57,2 11,5 10,0 9,9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,8 0,2 0,4 0,1 0,4 0,1 0,6 0,1 0,1 0,1
82. Huonekalut 8,9 1,7 7,2 1,3 4,1 1,0 5,6 1,1 0,2 0,2
84. Vaatteet 2,8 0,5 2,5 0,5 2,1 0,5 2,0 0,4 0,5 0,5
87. Kojeet,mittarit yms. 27,5 5,3 36,8 6,8 22,4 5,6 30,3 6,1 5,7 5,7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2,5 0,5 4,1 0,7 1,5 0,4 2,5 0,5 1,0 0,9
89. Muut valmiit tavarat 16,6 3,2 24,9 4,6 15,5 3,9 15,4 3,1 2,3 2,3
9. Muut tavarat 6,6 1,3 5,6 1,0 3,4 0,9 5,6 1,1 0,3 0,3
93. Erittelemätön 5,2 1,0 4,2 0,8 2,3 0,6 4,2 0,9 00
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1,4 0,3 1,3 0,2 1,1 0,3 1,4 0,3 0,3 0,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 523,8 100,0 545,4 100,0 396,8 100,0 497,5 100,0 101,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venäjältä (RU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/11 - 2022/3

2021 / 112021 / 122022 / 12022 / 22022 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 153,4 5,5 138,9 7,4 188,3 9,6 158,0 6,1 96,9 3,5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,3 0,0 3,0 0,2 2,6 0,1 2,7 0,1 1,5 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 134,5 4,9 120,9 6,4 171,1 8,7 139,8 5,4 89,6 3,3
04. Vilja ja viljatuotteet 0,6 0,0 1,3 0,1 1,1 0,1 0,6 0,0 0,8 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 3,8 0,1 6,3 0,3 1,1 0,1 2,8 0,1 4,2 0,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,8 0,0 1,0 0,1 1,9 0,1 0,6 0,0 0,3 0,0
08. Rehuaineet 11,7 0,4 5,8 0,3 9,8 0,5 11,0 0,4 00
1. Juomat ja tupakka 4,2 0,2 2,7 0,1 2,2 0,1 2,8 0,1 1,2 0,0
11. Juomat 4,1 0,1 2,6 0,1 1,8 0,1 2,6 0,1 1,0 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 20,2 0,7 23,1 1,2 44,3 2,3 44,6 1,7 44,9 1,6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 3,1 0,1 7,0 0,4 20,8 1,1 20,6 0,8 1,2 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 11,5 0,4 5,8 0,3 13,9 0,7 9,6 0,4 8,3 0,3
24. Puutavara ja korkki 4,5 0,2 3,2 0,2 5,9 0,3 3,9 0,2 4,3 0,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,2 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 16,3 0,6
28. Malmit ja metalliromu 0,4 0,0 6,7 0,4 2,4 0,1 9,7 0,4 14,8 0,5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,4 0,0 0,1 0,0 1,0 0,0 0,6 0,0 0,2 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.490,8 53,9 928,0 49,1 724,4 37,0 1.397,4 54,2 1.712,5 62,4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 00 10,0 0,5 0,0 0,0 00 1,2 0,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.490,8 53,9 918,1 48,6 724,4 37,0 1.368,1 53,1 1.711,3 62,3
34. Kaasut 00 00 00 29,3 1,1 00
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 6,4 0,2 0,1 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 6,4 0,2 0,1 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 272,4 9,8 106,5 5,6 242,3 12,4 236,0 9,2 193,1 7,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4,5 0,2 9,4 0,5 3,1 0,2 3,1 0,1 5,8 0,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 128,5 4,6 16,1 0,9 88,1 4,5 71,9 2,8 19,4 0,7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5,5 0,2 5,9 0,3 3,7 0,2 6,5 0,3 3,1 0,1
56. Lannoitteet, valmistetut 128,9 4,7 68,3 3,6 142,4 7,3 147,7 5,7 157,2 5,7
57. Muovit, valmistamattomat 1,6 0,1 2,1 0,1 1,4 0,1 2,3 0,1 3,3 0,1
58. Muovit, valmistetut 0,3 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3,1 0,1 4,1 0,2 3,3 0,2 3,5 0,1 3,5 0,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 753,7 27,2 634,8 33,6 681,2 34,8 639,4 24,8 601,5 21,9
62. Kumituotteet 4,0 0,1 4,9 0,3 6,2 0,3 6,0 0,2 3,5 0,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 69,0 2,5 51,5 2,7 62,3 3,2 48,3 1,9 55,3 2,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2,9 0,1 1,2 0,1 0,9 0,0 1,3 0,0 0,9 0,0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,2 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0 0,2 0,0
66. Kivennäisainetuotteet 40,0 1,4 26,3 1,4 10,0 0,5 28,7 1,1 3,7 0,1
67. Rauta ja teräs 393,2 14,2 250,5 13,3 375,1 19,1 198,0 7,7 255,6 9,3
68. Muut metallit 233,1 8,4 292,2 15,5 221,1 11,3 345,5 13,4 264,3 9,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 11,4 0,4 7,5 0,4 5,0 0,3 10,9 0,4 17,9 0,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 32,4 1,2 27,2 1,4 26,9 1,4 38,4 1,5 27,6 1,0
71. Voimakoneet ja moottorit 3,8 0,1 6,6 0,4 2,7 0,1 3,8 0,1 2,0 0,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1,6 0,1 1,2 0,1 0,5 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4,4 0,2 3,7 0,2 3,6 0,2 4,3 0,2 2,5 0,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,1 0,0 1,0 0,1 0,1 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,4 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0 1,1 0,0 0,5 0,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 11,3 0,4 7,5 0,4 13,4 0,7 12,3 0,5 13,2 0,5
78. Moottoriajoneuvot 3,1 0,1 1,6 0,1 1,7 0,1 1,7 0,1 2,2 0,1
79. Muut kuljetusvälineet 7,6 0,3 4,9 0,3 4,3 0,2 13,9 0,5 6,3 0,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 28,1 1,0 16,7 0,9 25,9 1,3 36,6 1,4 61,8 2,3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,1 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 1,0 0,0
82. Huonekalut 3,1 0,1 3,3 0,2 3,7 0,2 5,2 0,2 4,5 0,2
87. Kojeet,mittarit yms. 3,6 0,1 4,8 0,3 3,6 0,2 4,5 0,2 2,9 0,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,2 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0
89. Muut valmiit tavarat 20,5 0,7 7,4 0,4 17,0 0,9 25,8 1,0 52,5 1,9
9. Muut tavarat 12,6 0,5 10,8 0,6 23,6 1,2 18,4 0,7 6,6 0,2
93. Erittelemätön 11,2 0,4 9,2 0,5 22,4 1,1 17,2 0,7 5,8 0,2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1,4 0,1 1,6 0,1 1,2 0,1 1,2 0,0 0,8 0,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.767,9 100,0 1.888,9 100,0 1.959,4 100,0 2.577,8 100,0 2.746,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2022 tammi-maaliskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2022 tammi-maaliskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu