Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venäjän ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/8 - 2020/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
2020/12
%
Viennistä0.30.40.30.30.3
Tuonnista0.60.60.70.70.7
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.60.60.60.5

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Venäjälle (RU) jaksolla 2020/8 - 2020/12

2020 / 82020 / 92020 / 102020 / 112020 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 10,3 2.6 8,5 1.7 10,6 2.4 11,7 2.7 11,9 2.6
00. Elävät eläimet 0,2 0.0 0,1 0.0 0,7 0.1 0,7 0.2 0,8 0.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,7 0.4 0,7 0.1 0,4 0.1 0,1 0.0 0,7 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0,6 0.1 0,3 0.0 0,4 0.1 0,7 0.1 0,4 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0,4 0.1 0,4 0.1 0,8 0.2 0,4 0.1 0,5 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,6 0.1 0,10 0.2 0,3 0.0 0,8 0.2 0,9 0.2
08. Rehuaineet 2,5 0.6 3,0 0.6 2,7 0.6 2,10 0.7 1,8 0.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 4,4 1.1 3,2 0.6 5,4 1.2 6,1 1.4 6,10 1.5
1. Juomat ja tupakka 3,8 0.9 4,0 0.8 3,8 0.8 1,4 0.3 0,6 0.1
11. Juomat 0,8 0.2 0,9 0.2 1,0 0.2 0,2 0.0 0,6 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 3,0 0.8 3,1 0.6 2,8 0.6 1,2 0.3 0,1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 14,10 3.8 23,4 4.7 20,5 4.7 24,5 5.7 17,6 3.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 12,9 2.6 0,7 0.1 3,7 0.8 3,3 0.7
25. Paperimassa 3,1 0.8 2,8 0.6 3,9 0.9 3,4 0.8 3,10 0.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,5 0.1 0,3 0.0 0,7 0.2 0,4 0.1 0,7 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,4 0.1 0,5 0.1 0,6 0.1 0,3 0.1 0,5 0.1
28. Malmit ja metalliromu 9,3 2.4 5,5 1.1 12,7 2.9 14,6 3.4 6,0 1.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,6 0.4 1,5 0.3 1,7 0.4 2,0 0.5 3,0 0.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,5 0.4 1,5 0.3 1,7 0.4 1,9 0.4 1,2 0.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,5 0.4 1,5 0.3 1,7 0.4 1,9 0.4 1,2 0.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,6 0.1 0,6 0.1 0,6 0.1 0,4 0.1 0,8 0.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,6 0.1 0,6 0.1 0,6 0.1 0,4 0.1 0,7 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 57,5 14.6 149,9 30.0 69,5 15.8 63,3 14.7 75,5 16.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1,5 0.4 1,6 0.3 2,9 0.6 3,5 0.8 3,0 0.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,7 0.2 1,0 0.2 9,10 2.3 0,3 0.1 1,2 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 1,8 0.5 1,7 0.3 1,8 0.4 1,3 0.3 2,1 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 11,9 3.0 108,4 21.7 18,5 4.2 25,5 5.9 28,7 6.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 15,3 3.9 13,7 2.7 12,3 2.8 15,10 3.7 13,4 3.0
57. Muovit, valmistamattomat 11,8 3.0 5,8 1.2 6,4 1.4 6,7 1.6 5,7 1.2
58. Muovit, valmistetut 4,8 1.2 5,10 1.2 5,3 1.2 2,8 0.6 5,3 1.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 9,9 2.5 12,1 2.4 12,8 2.9 7,6 1.7 16,6 3.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 22,9 5.8 23,9 4.8 24,7 5.6 18,10 4.4 29,1 6.4
62. Kumituotteet 7,8 2.0 10,0 2.0 8,6 1.9 6,3 1.4 9,3 2.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,4 0.1 0,3 0.0 0,7 0.2 0,1 0.0 0,1 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,8 0.2 0,7 0.1 1,6 0.3 0,8 0.2 0,7 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,4 0.3 1,8 0.4 1,4 0.3 0,9 0.2 1,3 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 3,6 0.9 2,8 0.6 2,4 0.5 2,0 0.5 4,5 1.0
67. Rauta ja teräs 2,2 0.5 1,5 0.3 0,5 0.1 0,6 0.1 0,9 0.2
68. Muut metallit 1,2 0.3 0,7 0.1 3,0 0.7 1,2 0.3 2,2 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5,10 1.5 6,3 1.2 6,8 1.5 7,4 1.7 10,4 2.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 220,9 56.0 219,4 44.0 225,5 51.4 236,2 54.8 258,7 57.4
71. Voimakoneet ja moottorit 26,5 6.7 27,0 5.4 20,7 4.7 10,0 2.3 16,4 3.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 27,1 6.9 19,1 3.8 34,4 7.8 28,6 6.6 54,4 12.1
73. Metalliteollisuuskoneet 3,5 0.9 2,10 0.6 3,1 0.7 1,9 0.4 4,2 0.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 29,6 7.5 24,7 4.9 31,8 7.3 23,7 5.5 29,5 6.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 16,4 4.1 4,2 0.8 7,7 1.8 9,3 2.2 9,1 2.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 11,3 2.8 7,6 1.5 8,3 1.9 9,1 2.1 8,4 1.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 36,7 9.3 35,4 7.1 43,5 9.9 34,3 8.0 26,6 5.9
78. Moottoriajoneuvot 47,7 12.1 71,2 14.3 59,1 13.5 62,2 14.4 70,9 15.7
79. Muut kuljetusvälineet 22,5 5.7 27,7 5.5 17,0 3.9 57,4 13.3 39,7 8.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 55,3 14.0 59,5 11.9 71,9 16.4 68,3 15.8 53,3 11.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,8 0.2 0,3 0.1 0,9 0.2 0,3 0.1 0,4 0.1
82. Huonekalut 6,8 1.7 8,4 1.7 7,5 1.7 5,5 1.3 5,0 1.1
84. Vaatteet 2,0 0.5 2,1 0.4 1,10 0.4 2,4 0.5 1,8 0.4
87. Kojeet,mittarit yms. 32,2 8.2 33,1 6.6 43,1 9.8 43,2 10.0 31,7 7.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,9 0.5 2,2 0.4 2,5 0.6 1,7 0.4 1,3 0.3
89. Muut valmiit tavarat 11,7 3.0 13,4 2.7 16,0 3.6 14,8 3.4 12,7 2.8
9. Muut tavarat 7,3 1.8 8,8 1.7 9,9 2.3 4,3 1.0 2,9 0.6
93. Erittelemätön 6,2 1.6 7,6 1.5 5,7 1.3 3,2 0.7 1,5 0.3
97. Kulta, ei monetaarinen 0 0.0 0 0.0 3,2 0.7 0 0.0 0,2 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1,1 0.3 1,2 0.2 1,2 0.3 1,1 0.2 1,3 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 394,5 100.0 499,0 100.0 438,2 100.0 430,6 100.0 451,1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venäjältä (RU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/8 - 2020/12

2020 / 82020 / 92020 / 102020 / 112020 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 115,4 9.3 101,7 7.7 70,2 4.7 66,2 4.3 135,9 9.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,6 0.0 0,7 0.1 0,5 0.0 0,4 0.0 2,1 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 111,9 9.1 97,6 7.4 62,6 4.2 60,9 3.9 127,8 9.0
04. Vilja ja viljatuotteet 1,1 0.1 1,1 0.1 0,7 0.0 1,0 0.1 1,0 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0,7 0.1 0,7 0.1 0,5 0.0 0,5 0.0 4,2 0.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,5 0.0 1,0 0.1 5,5 0.4 2,9 0.2 0,5 0.0
1. Juomat ja tupakka 3,2 0.3 2,6 0.2 2,1 0.1 2,9 0.2 1,6 0.1
11. Juomat 3,1 0.2 2,4 0.2 1,8 0.1 2,6 0.2 1,4 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 10,3 0.8 14,10 1.1 23,2 1.5 16,6 1.1 15,8 1.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,5 0.0 1,7 0.1 1,4 0.1 0,2 0.0 0,2 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 4,5 0.4 4,1 0.3 5,1 0.3 5,3 0.3 6,4 0.4
24. Puutavara ja korkki 4,3 0.3 4,1 0.3 4,4 0.3 3,5 0.2 2,8 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,4 0.0 4,4 0.3 3,4 0.2 3,4 0.2 3,8 0.3
28. Malmit ja metalliromu 0,7 0.0 0,7 0.1 8,10 0.6 4,2 0.3 2,7 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 804,4 65.2 728,5 55.3 853,7 56.9 820,4 53.0 594,1 41.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 5,3 0.4 0,1 0.0 3,0 0.2 5,3 0.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 804,4 65.2 723,2 54.9 853,7 56.9 817,4 52.8 588,9 41.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 55,9 4.5 98,2 7.4 142,6 9.5 103,9 6.7 119,0 8.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 8,9 0.7 6,2 0.5 6,3 0.4 5,3 0.3 3,8 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 11,1 0.9 45,5 3.4 80,9 5.4 51,5 3.3 60,7 4.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,10 0.1 1,10 0.1 1,6 0.1 1,1 0.1 1,7 0.1
56. Lannoitteet, valmistetut 29,8 2.4 40,1 3.0 45,3 3.0 42,2 2.7 46,7 3.3
57. Muovit, valmistamattomat 3,1 0.3 1,5 0.1 5,4 0.4 2,1 0.1 2,9 0.2
58. Muovit, valmistetut 0,6 0.0 0,6 0.0 0,9 0.1 0,7 0.0 0,8 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1,5 0.1 2,6 0.2 2,3 0.2 1,2 0.1 2,1 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 136,2 11.0 317,3 24.1 320,2 21.3 484,7 31.3 496,8 34.9
62. Kumituotteet 4,8 0.4 7,3 0.5 8,1 0.5 4,2 0.3 4,3 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 13,8 1.1 11,6 0.9 13,10 0.9 16,4 1.1 14,9 1.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,7 0.1 0,7 0.0 0,5 0.0 0,8 0.0 0,6 0.0
66. Kivennäisainetuotteet 10,0 0.8 48,7 3.7 30,4 2.0 12,5 0.8 20,4 1.4
67. Rauta ja teräs 11,5 0.9 19,1 1.4 11,5 0.8 68,5 4.4 96,9 6.8
68. Muut metallit 89,2 7.2 217,9 16.5 250,10 16.7 369,2 23.9 352,4 24.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6,1 0.5 12,3 0.9 4,9 0.3 13,4 0.9 7,2 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 25,4 2.1 28,8 2.2 29,5 2.0 22,10 1.5 26,4 1.9
71. Voimakoneet ja moottorit 3,6 0.3 3,9 0.3 6,7 0.4 2,6 0.2 1,1 0.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,7 0.1 0,6 0.0 0,4 0.0 1,2 0.1 0,7 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2,9 0.2 3,4 0.3 4,5 0.3 3,2 0.2 3,6 0.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,2 0.0 0,1 0.0 0,2 0.0 0,1 0.0 0,6 0.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,5 0.0 0,3 0.0 0,5 0.0 0,5 0.0 0,6 0.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 7,5 0.6 7,9 0.6 5,3 0.4 6,2 0.4 9,1 0.6
78. Moottoriajoneuvot 0,6 0.0 0,5 0.0 0,9 0.1 0,7 0.0 1,2 0.1
79. Muut kuljetusvälineet 9,2 0.7 11,10 0.9 11,2 0.7 8,9 0.6 9,8 0.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 75,4 6.1 18,6 1.4 48,7 3.2 24,10 1.6 21,9 1.5
82. Huonekalut 3,2 0.3 2,7 0.2 2,3 0.2 2,2 0.1 2,3 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 2,2 0.2 3,1 0.2 3,1 0.2 3,7 0.2 3,7 0.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,6 0.0 0,6 0.0 0,6 0.0 0,5 0.0 0,7 0.0
89. Muut valmiit tavarat 68,10 5.6 11,7 0.9 42,2 2.8 18,3 1.2 15,0 1.1
9. Muut tavarat 8,7 0.7 8,0 0.6 10,6 0.7 5,3 0.3 11,2 0.8
93. Erittelemätön 7,4 0.6 6,7 0.5 9,2 0.6 3,5 0.2 9,9 0.7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1,3 0.1 1,3 0.1 1,5 0.1 1,8 0.1 1,4 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.234,4 100.0 1.318,4 100.0 1.500,3 100.0 1.547,4 100.0 1.422,4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu