Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venäjän ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/5 - 2020/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
Viennistä0.40.40.30.30.4
Tuonnista0.60.60.60.60.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.50.50.50.6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Venäjän kanssa, vienti Venäjälle ja tuonti Venäjältä vuoden 2020 syyskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Venäjän osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta syyskuussa 2020 oli 0.6 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0.4 %:a ja 0.6 %:a tuonnista. Syyskuussa Venäjä oli Yhdysvaltain 28. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 1.8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 5.1 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Syyskuussa kauppatase Venäjän kanssa oli Yhdysvalloille 819 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Venäjältä supistui 14.5 prosentilla edellisen vuoden syyskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1.3 miljardia dollaria syyskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Venäjältä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 46.8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit) 14.6 % sekä Sitc333 (raakaöljy) 8.1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Venäjälle oli 33.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa, ollen suuruudeltaan 499 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), mikä edusti 21.3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 9.0 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 5.5 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-syyskuun kehitys

Tammi-syyskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-21.7 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 15.9 miljardiin dollariin. Tammi-syyskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 12.4 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3.6 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 22.3 % ja viennin arvon osalla 19.7 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 5.6 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 253 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-syyskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 8.8 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 11.5 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Venäjälle (RU) jaksolla 2020/5 - 2020/9

2020 / 52020 / 62020 / 72020 / 82020 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7,1 2.1 6,2 1.4 6,4 1.8 10,3 2.6 8,5 1.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,4 0.1 0,4 0.1 0,1 0.0 1,7 0.4 0,7 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0,3 0.1 0,4 0.1 0,4 0.1 0,6 0.1 0,3 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0,7 0.2 0,6 0.1 0,10 0.3 0,4 0.1 0,4 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,8 0.2 0,4 0.1 0,7 0.2 0,6 0.1 0,10 0.2
08. Rehuaineet 0,10 0.3 1,1 0.2 0,9 0.2 2,5 0.6 3,0 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 4,1 1.2 3,3 0.7 3,3 0.9 4,4 1.1 3,2 0.6
1. Juomat ja tupakka 3,4 1.0 0,9 0.2 3,1 0.9 3,8 0.9 4,0 0.8
11. Juomat 0,5 0.1 0,4 0.1 1,4 0.4 0,8 0.2 0,9 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2,10 0.8 0,6 0.1 1,7 0.5 3,0 0.8 3,1 0.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 13,6 4.0 9,4 2.1 9,5 2.7 14,10 3.8 23,4 4.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12,9 2.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0,10 0.3 0,2 0.0 0,2 0.0 0,2 0.0 0,2 0.0
25. Paperimassa 4,9 1.4 3,5 0.8 1,8 0.5 3,1 0.8 2,8 0.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,10 0.3 0,1 0.0 1,2 0.3 0,5 0.1 0,3 0.0
28. Malmit ja metalliromu 4,2 1.2 3,6 0.8 4,8 1.4 9,3 2.4 5,5 1.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2,5 0.7 1,9 0.4 1,5 0.4 1,6 0.4 1,5 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,5 0.4 1,1 0.2 1,4 0.4 1,5 0.4 1,5 0.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,5 0.4 1,1 0.2 1,4 0.4 1,5 0.4 1,5 0.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,3 0.1 0,5 0.1 0,3 0.1 0,6 0.1 0,6 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,3 0.1 0,4 0.1 0,3 0.1 0,6 0.1 0,6 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 61,4 17.9 129,6 29.7 61,5 17.8 57,5 14.6 149,9 30.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3,10 1.1 2,1 0.5 2,1 0.6 1,5 0.4 1,6 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,7 0.2 0,4 0.1 0,7 0.2 0,7 0.2 1,0 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 0,7 0.2 1,5 0.3 1,4 0.4 1,8 0.5 1,7 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 23,0 6.7 94,8 21.7 25,3 7.3 11,9 3.0 108,4 21.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 9,4 2.7 8,7 2.0 11,3 3.2 15,3 3.9 13,7 2.7
57. Muovit, valmistamattomat 7,4 2.1 9,1 2.1 6,8 1.9 11,8 3.0 5,8 1.2
58. Muovit, valmistetut 3,7 1.1 4,2 1.0 4,2 1.2 4,8 1.2 5,10 1.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 12,9 3.7 9,2 2.1 10,0 2.9 9,9 2.5 12,1 2.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 20,1 5.8 19,3 4.4 16,1 4.7 22,9 5.8 23,9 4.8
62. Kumituotteet 8,5 2.5 5,6 1.3 2,2 0.6 7,8 2.0 10,0 2.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,8 0.2 0,7 0.1 0,4 0.1 0,8 0.2 0,7 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,1 0.6 1,7 0.4 1,8 0.5 1,4 0.3 1,8 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 0,9 0.2 1,9 0.4 2,2 0.6 3,6 0.9 2,8 0.6
67. Rauta ja teräs 2,1 0.6 2,1 0.5 3,2 0.9 2,2 0.5 1,5 0.3
68. Muut metallit 0,5 0.1 0,4 0.1 0,3 0.1 1,2 0.3 0,7 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5,5 1.6 6,9 1.6 6,0 1.7 5,10 1.5 6,3 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 196,1 57.1 213,8 49.0 203,2 58.8 220,9 56.0 219,4 44.0
71. Voimakoneet ja moottorit 31,9 9.3 21,8 5.0 10,7 3.1 26,5 6.7 27,0 5.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 22,7 6.6 29,8 6.8 25,8 7.4 27,1 6.9 19,1 3.8
73. Metalliteollisuuskoneet 1,6 0.5 1,3 0.3 2,8 0.8 3,5 0.9 2,10 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 64,5 18.8 41,7 9.5 35,7 10.3 29,6 7.5 24,7 4.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4,7 1.4 6,2 1.4 7,0 2.0 16,4 4.1 4,2 0.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3,7 1.1 5,1 1.2 7,4 2.1 11,3 2.8 7,6 1.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 35,1 10.2 29,8 6.8 28,6 8.3 36,7 9.3 35,4 7.1
78. Moottoriajoneuvot 20,7 6.0 37,4 8.5 50,9 14.7 47,7 12.1 71,2 14.3
79. Muut kuljetusvälineet 11,6 3.4 41,3 9.4 34,7 10.0 22,5 5.7 27,7 5.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 38,5 11.2 43,0 9.8 40,2 11.6 55,3 14.0 59,5 11.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,10 0.6 0,3 0.0 1,4 0.4 0,8 0.2 0,3 0.1
82. Huonekalut 1,1 0.3 5,0 1.1 4,8 1.4 6,8 1.7 8,4 1.7
84. Vaatteet 0,3 0.1 1,2 0.3 0,9 0.2 2,0 0.5 2,1 0.4
87. Kojeet,mittarit yms. 27,3 8.0 30,3 6.9 22,4 6.5 32,2 8.2 33,1 6.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2,8 0.8 0,9 0.2 1,1 0.3 1,9 0.5 2,2 0.4
89. Muut valmiit tavarat 5,1 1.5 5,2 1.2 9,8 2.8 11,7 3.0 13,4 2.7
9. Muut tavarat 1,6 0.4 13,4 3.1 4,5 1.3 7,3 1.8 8,8 1.7
93. Erittelemätön 0,6 0.2 12,2 2.8 3,6 1.0 6,2 1.6 7,6 1.5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1,0 0.3 1,3 0.3 0,10 0.3 1,1 0.3 1,2 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 343,2 100.0 436,7 100.0 345,8 100.0 394,5 100.0 499,0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venäjältä (RU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/5 - 2020/9

2020 / 52020 / 62020 / 72020 / 82020 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 66,8 6.6 59,10 5.6 90,1 7.2 115,4 9.3 101,7 7.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,9 0.1 0,7 0.1 0,3 0.0 0,6 0.0 0,7 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 61,1 6.1 55,3 5.2 86,6 7.0 111,9 9.1 97,6 7.4
04. Vilja ja viljatuotteet 0,8 0.1 0,6 0.0 0,6 0.0 1,1 0.1 1,1 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 3,1 0.3 2,6 0.2 1,5 0.1 0,7 0.1 0,7 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,5 0.0 0,5 0.0 0,5 0.0 0,5 0.0 1,0 0.1
1. Juomat ja tupakka 1,5 0.1 1,1 0.1 0,9 0.1 3,2 0.3 2,6 0.2
11. Juomat 1,4 0.1 1,1 0.1 0,9 0.1 3,1 0.2 2,4 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 21,10 2.2 17,5 1.6 24,3 2.0 10,3 0.8 14,10 1.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 7,9 0.8 5,6 0.5 6,1 0.5 0,5 0.0 1,7 0.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 8,1 0.8 4,4 0.4 2,7 0.2 4,5 0.4 4,1 0.3
24. Puutavara ja korkki 2,6 0.3 2,9 0.3 3,8 0.3 4,3 0.3 4,1 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,3 0.0 0,6 0.1 7,1 0.6 0,4 0.0 4,4 0.3
28. Malmit ja metalliromu 3,0 0.3 3,9 0.4 4,6 0.4 0,7 0.0 0,7 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 322,4 32.1 589,5 55.2 715,1 57.5 804,4 65.2 728,5 55.3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 9,4 0.9 1,7 0.1 0 0.0 5,3 0.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 322,4 32.1 580,1 54.3 713,4 57.4 804,4 65.2 723,2 54.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 167,5 16.7 69,10 6.5 110,8 8.9 55,9 4.5 98,2 7.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4,7 0.5 7,7 0.7 18,3 1.5 8,9 0.7 6,2 0.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 83,6 8.3 31,6 3.0 54,3 4.4 11,1 0.9 45,5 3.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,8 0.1 0,4 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,5 0.1 1,2 0.1 0,10 0.1 0,10 0.1 1,10 0.1
56. Lannoitteet, valmistetut 71,10 7.2 24,5 2.3 32,3 2.6 29,8 2.4 40,1 3.0
57. Muovit, valmistamattomat 2,4 0.2 2,2 0.2 3,1 0.2 3,1 0.3 1,5 0.1
58. Muovit, valmistetut 0,6 0.1 0,6 0.1 0,5 0.0 0,6 0.0 0,6 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2,2 0.2 2,1 0.2 1,4 0.1 1,5 0.1 2,6 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 382,10 38.1 284,9 26.7 240,8 19.4 136,2 11.0 317,3 24.1
62. Kumituotteet 2,8 0.3 2,9 0.3 3,3 0.3 4,8 0.4 7,3 0.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 18,3 1.8 18,6 1.7 20,5 1.6 13,8 1.1 11,6 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,2 0.0 0,3 0.0 0,3 0.0 0,7 0.1 0,7 0.0
66. Kivennäisainetuotteet 8,9 0.9 13,10 1.3 15,9 1.3 10,0 0.8 48,7 3.7
67. Rauta ja teräs 124,4 12.4 43,8 4.1 86,7 7.0 11,5 0.9 19,1 1.4
68. Muut metallit 216,8 21.6 193,2 18.1 106,7 8.6 89,2 7.2 217,9 16.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 11,5 1.1 12,2 1.1 7,5 0.6 6,1 0.5 12,3 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 25,8 2.6 20,2 1.9 30,5 2.4 25,4 2.1 28,8 2.2
71. Voimakoneet ja moottorit 4,2 0.4 0,7 0.1 3,1 0.2 3,6 0.3 3,9 0.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,9 0.1 1,7 0.2 0,10 0.1 0,7 0.1 0,6 0.0
73. Metalliteollisuuskoneet 0,1 0.0 0,9 0.1 0,6 0.0 0,5 0.0 0,5 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3,9 0.4 2,2 0.2 3,5 0.3 2,9 0.2 3,4 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,4 0.0 0,3 0.0 0,6 0.0 0,5 0.0 0,3 0.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 7,2 0.7 4,5 0.4 9,6 0.8 7,5 0.6 7,9 0.6
78. Moottoriajoneuvot 0,3 0.0 0,4 0.0 0,10 0.1 0,6 0.0 0,5 0.0
79. Muut kuljetusvälineet 9,0 0.9 9,8 0.9 11,4 0.9 9,2 0.7 11,10 0.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 12,3 1.2 20,0 1.9 24,2 1.9 75,4 6.1 18,6 1.4
82. Huonekalut 1,0 0.1 0,8 0.1 1,5 0.1 3,2 0.3 2,7 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 2,1 0.2 2,7 0.3 2,10 0.2 2,2 0.2 3,1 0.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,5 0.0 0,7 0.1 0,5 0.0 0,6 0.0 0,6 0.0
89. Muut valmiit tavarat 8,4 0.8 15,9 1.5 19,1 1.5 68,10 5.6 11,7 0.9
9. Muut tavarat 3,6 0.4 5,2 0.5 6,9 0.5 8,7 0.7 8,0 0.6
93. Erittelemätön 2,8 0.3 4,3 0.4 5,8 0.5 7,4 0.6 6,7 0.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0,8 0.1 0,10 0.1 1,1 0.1 1,3 0.1 1,3 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.004,6 100.0 1.068,1 100.0 1.243,3 100.0 1.234,4 100.0 1.318,4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu