Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venäjän ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/11 - 2021/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/11
%
2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
Viennistä0.30.30.30.50.3
Tuonnista0.70.71.00.91.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.60.50.70.70.8

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Venäjän kanssa, vienti Venäjälle ja tuonti Venäjältä vuoden 2021 maaliskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Venäjän osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta maaliskuussa 2021 oli 0.8 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0.3 %:a ja 1.1 %:a tuonnista. Maaliskuussa Venäjä oli Yhdysvaltain 23. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 3.0 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 35.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Maaliskuussa kauppatase Venäjän kanssa oli Yhdysvalloille 2.1 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Venäjältä oli 41.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa, ollen suuruudeltaan 2.6 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Venäjältä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 46.6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit) 13.8 % sekä Sitc333 (raakaöljy) 9.7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Venäjälle oli 9.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa, ollen suuruudeltaan 476 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat), mikä edusti 8.7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 8.2 % sekä Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 5.1 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-maaliskuun aikana tavarakauppa Venäjän kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-maaliskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 7.7 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 16.4 prosenttia. Tammi-maaliskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 6.2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.5 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 14.8 prosentilla ja viennin arvo 23.9651154857384. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 3.0 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 276 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-maaliskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 4.8 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 4.3 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Venäjälle (RU) jaksolla 2020/11 - 2021/3

2020 / 112020 / 122021 / 12021 / 22021 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 11.7 2.7 11.9 2.6 8.2 2.1 8.10 1.5 17.0 3.6
00. Elävät eläimet 0.7 0.2 0.8 0.2 0.2 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.1 0.0 0.7 0.1 0.1 0.0 0.3 0.0 0.4 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0.7 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0.4 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 1.4 0.2 1.1 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.8 0.2 0.9 0.2 0.9 0.2 0.3 0.0 2.0 0.4
08. Rehuaineet 2.10 0.7 1.8 0.4 0.8 0.2 0.6 0.1 0.6 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 6.1 1.4 6.10 1.5 5.6 1.4 5.8 1.0 12.2 2.6
1. Juomat ja tupakka 1.4 0.3 0.6 0.1 5.7 1.5 10.0 1.7 1.5 0.3
11. Juomat 0.2 0.0 0.6 0.1 0.2 0.0 0.7 0.1 0.5 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.2 0.3 0.1 0.0 5.6 1.4 9.4 1.6 1.0 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 24.5 5.7 17.6 3.9 11.7 3.0 14.7 2.5 16.7 3.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 3.7 0.8 3.3 0.7 0.2 0.0 0.2 0.0 0 0.0
25. Paperimassa 3.4 0.8 3.10 0.9 3.4 0.9 2.9 0.5 2.2 0.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.4 0.1 0.7 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.9 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.3 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1
28. Malmit ja metalliromu 14.6 3.4 6.0 1.3 6.7 1.7 8.0 1.3 10.6 2.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.0 0.5 3.0 0.7 0.10 0.2 2.5 0.4 1.9 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.9 0.4 1.2 0.2 1.2 0.3 1.3 0.2 1.8 0.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.9 0.4 1.2 0.2 1.2 0.3 1.3 0.2 1.8 0.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.4 0.1 0.8 0.2 0.7 0.2 0.6 0.1 1.1 0.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.4 0.1 0.7 0.1 0.7 0.2 0.6 0.1 1.0 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 63.3 14.7 75.5 16.7 62.8 16.1 75.0 12.6 88.9 18.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.5 0.8 3.0 0.7 2.8 0.7 4.2 0.7 3.2 0.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.3 0.1 1.2 0.3 0.5 0.1 1.4 0.2 2.8 0.6
53. Väri- ja parkitusaineet 1.3 0.3 2.1 0.5 0.9 0.2 1.5 0.3 1.4 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 25.5 5.9 28.7 6.3 19.7 5.0 29.7 5.0 25.3 5.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 15.10 3.7 13.4 3.0 12.8 3.3 17.10 3.0 20.3 4.3
57. Muovit, valmistamattomat 6.7 1.6 5.7 1.2 8.2 2.1 6.3 1.0 7.9 1.6
58. Muovit, valmistetut 2.8 0.6 5.3 1.2 4.4 1.1 2.3 0.4 5.9 1.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7.6 1.7 16.6 3.7 13.9 3.5 12.1 2.0 22.5 4.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 18.10 4.4 29.1 6.4 22.8 5.8 23.10 4.0 32.1 6.7
62. Kumituotteet 6.3 1.4 9.3 2.0 10.2 2.6 9.1 1.5 17.1 3.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.8 0.2 0.7 0.1 0.9 0.2 0.6 0.1 0.8 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.9 0.2 1.3 0.3 1.2 0.3 1.9 0.3 2.6 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 2.0 0.5 4.5 1.0 1.4 0.4 3.8 0.6 2.6 0.5
67. Rauta ja teräs 0.6 0.1 0.9 0.2 1.1 0.3 0.8 0.1 1.2 0.2
68. Muut metallit 1.2 0.3 2.2 0.5 0.9 0.2 1.7 0.3 1.6 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7.4 1.7 10.4 2.3 7.2 1.8 6.2 1.0 6.1 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 236.2 54.8 258.7 57.4 228.7 58.6 401.5 67.4 255.10 53.7
71. Voimakoneet ja moottorit 10.0 2.3 16.4 3.6 17.0 4.3 16.9 2.8 20.9 4.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 28.6 6.6 54.4 12.1 47.10 12.3 36.8 6.2 47.3 9.9
73. Metalliteollisuuskoneet 1.9 0.4 4.2 0.9 4.1 1.0 1.2 0.2 1.8 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 23.7 5.5 29.5 6.5 24.2 6.2 27.1 4.5 33.8 7.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 9.3 2.2 9.1 2.0 3.5 0.9 3.3 0.6 4.8 1.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9.1 2.1 8.4 1.8 5.9 1.5 6.6 1.1 8.3 1.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 34.3 8.0 26.6 5.9 37.7 9.7 28.8 4.8 32.2 6.7
78. Moottoriajoneuvot 62.2 14.4 70.9 15.7 68.9 17.6 60.9 10.2 66.8 14.0
79. Muut kuljetusvälineet 57.4 13.3 39.7 8.8 19.8 5.1 220.2 37.0 40.5 8.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 68.3 15.8 53.3 11.8 43.5 11.1 57.7 9.7 58.7 12.3
82. Huonekalut 5.5 1.3 5.0 1.1 6.2 1.6 7.8 1.3 5.4 1.1
84. Vaatteet 2.4 0.5 1.8 0.4 1.8 0.4 1.0 0.2 2.2 0.5
85. Jalkineet 0.5 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.6 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 43.2 10.0 31.7 7.0 19.3 4.9 23.7 4.0 27.1 5.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.7 0.4 1.3 0.3 2.6 0.6 2.5 0.4 4.4 0.9
89. Muut valmiit tavarat 14.8 3.4 12.7 2.8 13.2 3.4 22.0 3.7 18.8 3.9
9. Muut tavarat 4.3 1.0 2.9 0.6 5.4 1.4 1.9 0.3 2.9 0.6
93. Erittelemätön 3.2 0.7 1.5 0.3 4.2 1.1 0.8 0.1 1.6 0.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1.1 0.2 1.3 0.3 1.1 0.3 1.1 0.2 1.4 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 430.6 100.0 451.1 100.0 390.4 100.0 595.3 100.0 476.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venäjältä (RU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/11 - 2021/3

2020 / 112020 / 122021 / 12021 / 22021 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 66.2 4.3 135.9 9.5 94.1 4.8 93.3 5.4 136.7 5.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.4 0.0 2.1 0.1 1.7 0.1 0.7 0.0 1.10 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 60.9 3.9 127.8 9.0 88.8 4.5 90.5 5.3 131.8 5.2
04. Vilja ja viljatuotteet 1.0 0.1 1.0 0.1 0.6 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.5 0.0 4.2 0.3 1.6 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.9 0.2 0.5 0.0 1.1 0.1 1.0 0.1 1.4 0.1
1. Juomat ja tupakka 2.9 0.2 1.6 0.1 2.4 0.1 1.2 0.1 0.4 0.0
11. Juomat 2.6 0.2 1.4 0.1 2.4 0.1 1.0 0.1 0.3 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 16.6 1.1 15.8 1.1 36.7 1.9 8.9 0.5 20.6 0.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.2 0.0 0.2 0.0 5.2 0.3 0.6 0.0 4.0 0.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 5.3 0.3 6.4 0.4 7.3 0.4 4.2 0.2 5.10 0.2
24. Puutavara ja korkki 3.5 0.2 2.8 0.2 3.9 0.2 2.1 0.1 3.4 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3.4 0.2 3.8 0.3 8.9 0.4 0.3 0.0 0.3 0.0
28. Malmit ja metalliromu 4.2 0.3 2.7 0.2 11.4 0.6 1.7 0.1 6.8 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 820.4 53.0 594.1 41.8 1,185.9 60.3 857.10 50.0 1,443.1 56.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 3.0 0.2 5.3 0.4 3.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 817.4 52.8 588.9 41.4 1,182.8 60.2 857.9 50.0 1,443.1 56.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 103.9 6.7 119.0 8.4 103.3 5.3 112.6 6.6 193.5 7.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 5.3 0.3 3.8 0.3 7.9 0.4 2.7 0.2 4.5 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 51.5 3.3 60.7 4.3 44.7 2.3 13.1 0.8 86.0 3.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.1 0.1 1.7 0.1 2.0 0.1 1.3 0.1 1.1 0.0
56. Lannoitteet, valmistetut 42.2 2.7 46.7 3.3 43.10 2.2 92.1 5.4 96.9 3.8
57. Muovit, valmistamattomat 2.1 0.1 2.9 0.2 2.8 0.1 1.2 0.1 2.4 0.1
58. Muovit, valmistetut 0.7 0.0 0.8 0.1 0.5 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.2 0.1 2.1 0.1 1.6 0.1 2.2 0.1 2.5 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 484.7 31.3 496.8 34.9 484.4 24.6 601.1 35.1 692.5 27.1
62. Kumituotteet 4.2 0.3 4.3 0.3 5.4 0.3 2.4 0.1 3.2 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 16.4 1.1 14.9 1.0 18.7 0.9 13.3 0.8 16.1 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.8 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
66. Kivennäisainetuotteet 12.5 0.8 20.4 1.4 30.1 1.5 18.4 1.1 21.8 0.9
67. Rauta ja teräs 68.5 4.4 96.9 6.8 112.0 5.7 57.1 3.3 206.1 8.1
68. Muut metallit 369.2 23.9 352.4 24.8 309.10 15.8 500.5 29.2 433.6 17.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 13.4 0.9 7.2 0.5 7.8 0.4 9.0 0.5 11.1 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 22.10 1.5 26.4 1.9 28.7 1.5 15.9 0.9 25.2 1.0
71. Voimakoneet ja moottorit 2.6 0.2 1.1 0.1 1.7 0.1 0.3 0.0 1.7 0.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.2 0.1 0.7 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3.2 0.2 3.6 0.3 4.0 0.2 2.8 0.2 2.2 0.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.1 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.5 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 6.2 0.4 9.1 0.6 8.8 0.4 5.1 0.3 12.2 0.5
78. Moottoriajoneuvot 0.7 0.0 1.2 0.1 0.5 0.0 0.9 0.0 0.8 0.0
79. Muut kuljetusvälineet 8.9 0.6 9.8 0.7 12.5 0.6 5.9 0.3 7.1 0.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 24.10 1.6 21.9 1.5 20.4 1.0 13.9 0.8 35.3 1.4
82. Huonekalut 2.2 0.1 2.3 0.2 1.9 0.1 1.8 0.1 2.0 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 3.7 0.2 3.7 0.3 2.1 0.1 3.9 0.2 3.5 0.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.5 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0
89. Muut valmiit tavarat 18.3 1.2 15.0 1.1 15.10 0.8 7.1 0.4 28.6 1.1
9. Muut tavarat 5.3 0.3 11.2 0.8 9.8 0.5 10.3 0.6 8.1 0.3
93. Erittelemätön 3.5 0.2 9.9 0.7 8.7 0.4 8.9 0.5 6.6 0.3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.8 0.1 1.4 0.1 1.2 0.1 1.4 0.1 1.5 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,547.4 100.0 1,422.4 100.0 1,965.4 100.0 1,714.8 100.0 2,555.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-maaliskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-maaliskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu