Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venäjän ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/5 - 2021/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
Viennistä0,4 0,4 0,3 0,3 0,4
Tuonnista1,2 1,1 1,3 1,1 1,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,9 0,8 0,9 0,8 0,8

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Venäjän kanssa, vienti Venäjälle ja tuonti Venäjältä vuoden 2021 syyskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Syyskuussa 2021 Venäjä edusti 0,8 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0,4 prosenttia USAn viennistä ja 1,1 prosenttia tuonnista. Syyskuussa Venäjä oli Yhdysvaltain 24. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 3,2 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 75,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Syyskuussa kauppatase Venäjän kanssa oli Yhdysvalloille 2,0 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Venäjältä oli 99,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa, ollen suuruudeltaan 2,6 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Venäjältä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 39,8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc333 (raakaöljy) 20,1 % sekä Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit) 13,6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Venäjälle oli 14,4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa, ollen suuruudeltaan 571 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 22,5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 6,2 % sekä Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 6,0 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-syyskuun aikana

Tammi-syyskuun aikana tavarakauppa Venäjän kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-syyskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-syyskuussa. Kasvua oli peräti 71,7 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 27,4 miljardiin dollariin. Tammi-syyskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 22,6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 4,8 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 82,5 prosentilla ja viennin arvo 34,4 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 9,8 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 942 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-syyskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 17,8 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 8,8 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Venäjälle (RU) jaksolla 2021/5 - 2021/9

2021 / 52021 / 62021 / 72021 / 82021 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 13,7 2,3 13,4 2,5 13,9 2,8 10,8 2,2 14,5 2,5
00. Elävät eläimet 0,2 0,0 0,2 0,0 0,4 0,1 1,8 0,4 0,1 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 0,9 0,2 0,8 0,1 0,8 0,2 0,5 0,1 0,6 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 4,3 0,7 2,2 0,4 1,5 0,3 0,6 0,1 0,6 0,1
08. Rehuaineet 0,2 0,0 0,6 0,1 00 0,6 0,1 0,5 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 7,1 1,2 9,3 1,7 10,7 2,1 7,0 1,4 12,4 2,2
1. Juomat ja tupakka 1,0 0,2 3,1 0,6 2,7 0,5 3,9 0,8 1,6 0,3
11. Juomat 0,6 0,1 1,4 0,3 1,7 0,3 1,8 0,4 0,6 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,4 0,1 1,7 0,3 1,0 0,2 2,1 0,4 1,0 0,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 17,2 2,9 27,6 5,1 21,8 4,4 17,4 3,5 14,8 2,6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 00 1,4 0,3 00 00 00
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0,7 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,2 0,0 0,4 0,1
25. Paperimassa 4,5 0,8 3,5 0,7 4,2 0,8 2,9 0,6 2,4 0,4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,6 0,3 1,4 0,3 0,8 0,2 0,8 0,2 0,9 0,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,8 0,1 0,5 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1
28. Malmit ja metalliromu 7,7 1,3 17,7 3,3 14,7 2,9 11,1 2,3 9,5 1,7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,7 0,3 2,4 0,4 1,3 0,3 1,6 0,3 1,2 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,3 0,2 1,4 0,3 1,4 0,3 0,6 0,1 1,2 0,2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,3 0,2 1,4 0,3 1,4 0,3 0,6 0,1 1,2 0,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,1 0,0 1,4 0,3 0,4 0,1 0,9 0,2 0,8 0,1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,1 0,0 1,3 0,2 0,2 0,0 0,9 0,2 0,8 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 73,4 12,4 68,5 12,7 66,8 13,4 93,2 18,9 81,5 14,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3,5 0,6 2,0 0,4 1,6 0,3 1,9 0,4 1,4 0,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,2 0,2 1,2 0,2 1,8 0,4 1,2 0,2 0,6 0,1
53. Väri- ja parkitusaineet 1,3 0,2 1,0 0,2 1,8 0,4 1,8 0,4 1,1 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 27,3 4,6 26,3 4,9 16,7 3,3 45,8 9,3 27,5 4,8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 15,8 2,7 18,4 3,4 15,9 3,2 17,8 3,6 17,3 3,0
57. Muovit, valmistamattomat 5,4 0,9 3,4 0,6 7,1 1,4 8,8 1,8 10,3 1,8
58. Muovit, valmistetut 8,0 1,3 6,1 1,1 4,5 0,9 5,6 1,1 6,4 1,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 10,9 1,8 10,2 1,9 17,3 3,5 10,3 2,1 17,1 3,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 30,9 5,2 31,7 5,9 32,2 6,5 23,6 4,8 28,4 5,0
62. Kumituotteet 10,8 1,8 14,1 2,6 13,3 2,7 8,8 1,8 8,3 1,5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,4 0,1 0,2 0,0 0,5 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,2 0,2 0,8 0,1 0,8 0,2 0,8 0,2 1,3 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,0 0,3 1,0 0,2 3,0 0,6 1,3 0,3 2,0 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 2,4 0,4 2,5 0,5 4,1 0,8 2,6 0,5 4,0 0,7
67. Rauta ja teräs 0,9 0,2 0,6 0,1 1,1 0,2 0,8 0,2 0,9 0,2
68. Muut metallit 2,0 0,3 6,3 1,2 0,8 0,2 0,3 0,1 1,1 0,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 11,1 1,9 6,3 1,2 8,5 1,7 8,9 1,8 10,6 1,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 396,6 66,8 317,5 59,0 297,4 59,7 281,4 57,1 360,8 63,2
71. Voimakoneet ja moottorit 21,5 3,6 23,9 4,4 32,7 6,6 17,2 3,5 15,8 2,8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 38,2 6,4 43,0 8,0 37,7 7,6 38,0 7,7 31,8 5,6
73. Metalliteollisuuskoneet 2,5 0,4 2,1 0,4 2,4 0,5 4,3 0,9 4,0 0,7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 37,1 6,2 46,8 8,7 32,2 6,5 31,4 6,4 29,3 5,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 8,7 1,5 4,6 0,9 30,6 6,1 6,9 1,4 9,5 1,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7,6 1,3 9,5 1,8 9,5 1,9 7,9 1,6 13,4 2,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 40,8 6,9 39,1 7,3 38,3 7,7 31,7 6,4 49,9 8,7
78. Moottoriajoneuvot 101,6 17,1 59,6 11,1 77,4 15,5 60,9 12,4 77,4 13,6
79. Muut kuljetusvälineet 138,7 23,4 89,0 16,5 36,7 7,4 83,0 16,8 129,7 22,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 57,6 9,7 57,0 10,6 59,0 11,8 55,1 11,2 64,1 11,2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,4 0,1 0,8 0,1 1,1 0,2 0,6 0,1 0,5 0,1
82. Huonekalut 7,7 1,3 4,7 0,9 8,6 1,7 4,6 0,9 6,5 1,1
84. Vaatteet 1,5 0,3 1,7 0,3 1,4 0,3 2,0 0,4 1,8 0,3
85. Jalkineet 0,6 0,1 0,3 0,1 0,2 0,0 0,3 0,1 0,4 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 29,2 4,9 24,9 4,6 27,7 5,6 28,2 5,7 34,8 6,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3,0 0,5 4,4 0,8 2,4 0,5 4,8 1,0 3,3 0,6
89. Muut valmiit tavarat 14,7 2,5 19,9 3,7 17,3 3,5 14,3 2,9 16,5 2,9
9. Muut tavarat 1,8 0,3 16,1 3,0 2,7 0,5 6,0 1,2 2,9 0,5
93. Erittelemätön 0,4 0,1 14,7 2,7 1,4 0,3 4,8 1,0 1,6 0,3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1,4 0,2 1,4 0,3 1,3 0,3 1,2 0,3 1,3 0,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 593,6 100,0 537,8 100,0 498,2 100,0 492,9 100,0 570,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venäjältä (RU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/5 - 2021/9

2021 / 52021 / 62021 / 72021 / 82021 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 50,8 1,9 75,4 2,8 116,1 3,9 138,5 4,9 108,1 4,2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,1 0,0 3,5 0,1 2,5 0,1 2,5 0,1 3,2 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 44,8 1,6 57,7 2,1 105,6 3,5 133,8 4,7 99,0 3,8
04. Vilja ja viljatuotteet 0,5 0,0 0,7 0,0 0,9 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 3,2 0,1 0,4 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,3 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,6 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0
08. Rehuaineet 0,0 0,0 11,9 0,4 5,5 0,2 0,0 0,0 4,5 0,2
1. Juomat ja tupakka 1,4 0,1 2,7 0,1 2,1 0,1 2,6 0,1 2,0 0,1
11. Juomat 1,3 0,0 2,6 0,1 1,9 0,1 2,4 0,1 1,5 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 19,9 0,7 21,0 0,8 40,3 1,3 24,6 0,9 29,8 1,2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,1 0,0 2,9 0,1 0,6 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 10,6 0,4 9,7 0,4 14,2 0,5 10,5 0,4 15,3 0,6
24. Puutavara ja korkki 5,9 0,2 6,3 0,2 4,1 0,1 4,6 0,2 4,6 0,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,3 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0
28. Malmit ja metalliromu 2,6 0,1 1,5 0,1 20,5 0,7 8,7 0,3 9,2 0,4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,5 0,0 0,2 0,0 0,6 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.801,6 65,8 1.703,6 62,7 1.952,2 65,1 1.699,0 60,1 1.547,6 60,0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 11,9 0,4 3,4 0,1 5,4 0,2 7,4 0,3 3,7 0,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.789,7 65,4 1.700,1 62,5 1.946,8 64,9 1.691,6 59,9 1.543,9 59,8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 212,5 7,8 202,6 7,5 202,3 6,7 200,3 7,1 148,2 5,7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3,9 0,1 4,1 0,2 5,4 0,2 5,4 0,2 4,3 0,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 89,3 3,3 79,7 2,9 67,2 2,2 142,4 5,0 75,2 2,9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,8 0,1 1,2 0,0 1,7 0,1 2,6 0,1 4,4 0,2
56. Lannoitteet, valmistetut 110,8 4,0 112,1 4,1 122,0 4,1 44,1 1,6 58,7 2,3
57. Muovit, valmistamattomat 3,0 0,1 2,6 0,1 1,7 0,1 1,3 0,0 1,8 0,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3,2 0,1 2,4 0,1 3,9 0,1 3,9 0,1 3,2 0,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 585,0 21,4 586,3 21,6 625,9 20,9 660,3 23,4 674,0 26,1
62. Kumituotteet 4,5 0,2 5,6 0,2 5,0 0,2 4,9 0,2 6,1 0,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 21,2 0,8 30,8 1,1 32,6 1,1 34,5 1,2 46,6 1,8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,4 0,0 0,8 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,2 0,0 0,6 0,0 0,8 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0
66. Kivennäisainetuotteet 20,3 0,7 22,1 0,8 19,8 0,7 26,9 1,0 21,9 0,8
67. Rauta ja teräs 245,1 9,0 327,7 12,1 397,4 13,3 317,3 11,2 159,5 6,2
68. Muut metallit 274,4 10,0 189,4 7,0 165,0 5,5 263,8 9,3 428,0 16,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 18,0 0,7 9,2 0,3 4,8 0,2 12,0 0,4 10,9 0,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 22,8 0,8 28,8 1,1 28,9 1,0 28,6 1,0 31,2 1,2
71. Voimakoneet ja moottorit 0,6 0,0 0,6 0,0 4,7 0,2 2,5 0,1 3,4 0,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,4 0,0 0,8 0,0 1,1 0,0 1,2 0,0 0,5 0,0
73. Metalliteollisuuskoneet 0,5 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 1,5 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2,6 0,1 4,8 0,2 5,7 0,2 4,9 0,2 5,1 0,2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,3 0,0 0,6 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,5 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 8,8 0,3 13,0 0,5 14,3 0,5 11,4 0,4 10,9 0,4
78. Moottoriajoneuvot 1,2 0,0 2,3 0,1 1,2 0,0 1,2 0,0 1,6 0,1
79. Muut kuljetusvälineet 8,0 0,3 6,2 0,2 1,2 0,0 6,7 0,2 7,5 0,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 33,8 1,2 84,5 3,1 14,8 0,5 59,5 2,1 31,4 1,2
82. Huonekalut 3,2 0,1 2,6 0,1 2,5 0,1 2,4 0,1 1,9 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 4,6 0,2 4,5 0,2 4,6 0,2 4,3 0,2 3,6 0,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,4 0,0 0,5 0,0 0,7 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0
89. Muut valmiit tavarat 25,1 0,9 76,2 2,8 6,6 0,2 51,8 1,8 24,3 0,9
9. Muut tavarat 10,1 0,4 14,2 0,5 16,3 0,5 12,4 0,4 8,7 0,3
93. Erittelemätön 8,6 0,3 12,4 0,5 14,4 0,5 11,2 0,4 7,5 0,3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1,5 0,1 1,8 0,1 1,9 0,1 1,2 0,0 1,2 0,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.738,0 100,0 2.719,1 100,0 2.998,9 100,0 2.825,9 100,0 2.580,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-syyskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-syyskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu