Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venäjän ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/9 - 2020/1

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/9
%
2019/10
%
2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
Viennistä0.30.30.30.30.3
Tuonnista0.71.00.91.20.9
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.60.70.60.80.7

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Venäjälle (RU) jaksolla 2019/9 - 2020/1

2019 / 92019 / 102019 / 112019 / 122020 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6,8 1.8 12,7 2.7 8,5 2.0 9,4 2.0 6,6 1.9
00. Elävät eläimet 0,1 0.0 0,9 0.2 0,10 0.2 0,2 0.0 0 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0,6 0.1 0,6 0.1 0,2 0.0 0,7 0.1 0,6 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 1,4 0.4 2,8 0.6 1,1 0.2 0,8 0.2 1,2 0.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,3 0.1 0,8 0.2 0,9 0.2 1,5 0.3 0,5 0.1
08. Rehuaineet 1,1 0.3 1,1 0.2 0,8 0.2 0,8 0.2 0,5 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 3,5 0.9 6,4 1.3 4,6 1.1 5,4 1.2 3,4 1.0
1. Juomat ja tupakka 0,9 0.2 1,8 0.4 1,6 0.4 6,0 1.3 3,1 0.9
11. Juomat 0,5 0.1 0,4 0.1 0,3 0.1 0,8 0.2 0,2 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,5 0.1 1,4 0.3 1,4 0.3 5,3 1.1 2,10 0.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 7,6 2.0 11,1 2.3 12,8 3.1 14,0 3.0 13,2 3.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0 0.0 0,4 0.1 2,1 0.4 2,1 0.6
25. Paperimassa 3,7 1.0 3,4 0.7 3,2 0.8 3,10 0.9 3,3 1.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,5 0.4 0,2 0.0 0,4 0.1 1,7 0.4 2,7 0.8
28. Malmit ja metalliromu 1,2 0.3 5,6 1.2 6,6 1.6 4,8 1.0 3,6 1.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,6 0.2 1,2 0.2 1,6 0.4 1,0 0.2 0,9 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,1 0.3 1,5 0.3 1,1 0.3 0,9 0.2 2,1 0.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,1 0.3 1,5 0.3 1,1 0.3 0,9 0.2 2,1 0.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,1 0.3 0,2 0.0 0,1 0.0 0,5 0.1 0,5 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 1,1 0.3 0,1 0.0 0,1 0.0 0,5 0.1 0,5 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 66,2 17.7 92,4 19.6 78,5 18.9 56,5 12.3 56,6 16.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2,5 0.6 2,6 0.5 3,3 0.8 2,7 0.6 3,4 1.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2,5 0.7 1,8 0.4 2,6 0.6 2,5 0.5 1,6 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 2,4 0.6 2,1 0.4 1,3 0.3 0,10 0.2 1,7 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 13,2 3.5 32,7 6.9 26,6 6.4 9,1 2.0 8,3 2.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 12,2 3.2 14,1 3.0 15,6 3.7 16,4 3.6 11,10 3.5
57. Muovit, valmistamattomat 11,4 3.0 14,5 3.1 13,8 3.3 10,9 2.4 9,4 2.8
58. Muovit, valmistetut 3,9 1.0 4,4 0.9 3,3 0.8 2,10 0.6 4,1 1.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 18,5 4.9 20,6 4.3 12,4 3.0 11,3 2.4 16,4 4.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 20,4 5.4 24,7 5.2 33,1 8.0 32,8 7.1 51,9 15.3
62. Kumituotteet 6,7 1.8 4,9 1.0 10,9 2.6 17,1 3.7 6,5 1.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,6 0.1 0,8 0.2 1,4 0.3 0,10 0.2 0,10 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,8 0.7 2,6 0.5 2,4 0.6 2,4 0.5 2,1 0.6
66. Kivennäisainetuotteet 1,6 0.4 4,7 1.0 11,1 2.7 1,9 0.4 34,1 10.0
67. Rauta ja teräs 1,3 0.3 2,4 0.5 0,9 0.2 2,4 0.5 1,3 0.4
68. Muut metallit 1,3 0.3 2,3 0.5 0,9 0.2 1,5 0.3 1,5 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6,2 1.7 7,4 1.6 5,4 1.3 6,5 1.4 5,6 1.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 220,8 58.9 258,9 54.8 216,3 52.0 281,5 61.4 151,10 44.8
71. Voimakoneet ja moottorit 24,4 6.5 9,9 2.1 12,1 2.9 17,0 3.7 8,2 2.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 26,1 7.0 74,7 15.8 33,5 8.0 45,3 9.9 25,5 7.5
73. Metalliteollisuuskoneet 4,3 1.1 3,3 0.7 5,8 1.4 3,1 0.7 6,4 1.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 27,2 7.3 35,10 7.6 26,5 6.4 53,9 11.7 27,2 8.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 16,1 4.3 10,1 2.1 10,8 2.6 12,6 2.7 5,3 1.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7,10 2.1 9,3 2.0 7,4 1.8 8,8 1.9 5,9 1.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 25,2 6.7 28,1 5.9 28,6 6.9 23,1 5.0 15,3 4.5
78. Moottoriajoneuvot 52,7 14.1 54,3 11.5 26,9 6.5 34,8 7.6 26,9 7.9
79. Muut kuljetusvälineet 37,2 9.9 33,5 7.1 65,0 15.6 83,2 18.1 31,7 9.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 47,3 12.6 57,8 12.2 56,8 13.6 50,10 11.1 41,1 12.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,4 0.1 0,6 0.1 0,6 0.1 0,3 0.1 0,4 0.1
82. Huonekalut 5,3 1.4 3,8 0.8 1,7 0.4 3,10 0.9 2,7 0.8
84. Vaatteet 1,8 0.5 1,10 0.4 1,8 0.4 1,8 0.4 1,1 0.3
85. Jalkineet 0,2 0.0 0,5 0.1 0,7 0.2 0,6 0.1 0,6 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 27,4 7.3 32,9 6.9 32,2 7.7 30,2 6.6 19,8 5.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,8 0.5 1,10 0.4 2,1 0.5 2,6 0.5 1,4 0.4
89. Muut valmiit tavarat 10,5 2.8 16,4 3.5 17,7 4.2 11,7 2.5 15,3 4.5
9. Muut tavarat 2,8 0.7 11,6 2.5 7,3 1.7 6,6 1.4 12,3 3.6
93. Erittelemätön 1,8 0.5 7,0 1.5 4,6 1.1 5,4 1.2 11,4 3.3
97. Kulta, ei monetaarinen 0 0.0 3,3 0.7 1,6 0.4 0 0.0 0 0.0
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 1,1 0.3 1,4 0.3 1,2 0.3 1,2 0.3 0,9 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 374,6 100.0 472,3 100.0 415,7 100.0 458,8 100.0 339,0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venäjältä (RU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/9 - 2020/1

2019 / 92019 / 102019 / 112019 / 122020 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 52,2 3.4 73,2 3.3 59,8 3.4 86,1 3.6 57,7 3.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,1 0.0 0,1 0.0 0,8 0.0 0,6 0.0 0,8 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 49,8 3.2 70,4 3.2 56,5 3.2 82,9 3.5 52,9 2.9
04. Vilja ja viljatuotteet 0,4 0.0 0,7 0.0 0,8 0.0 0,4 0.0 0,5 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 1,3 0.1 1,1 0.0 0,9 0.0 1,6 0.1 2,10 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,4 0.0 0,8 0.0 0,7 0.0 0,5 0.0 0,3 0.0
1. Juomat ja tupakka 2,3 0.1 4,5 0.2 3,5 0.2 2,4 0.1 1,5 0.1
11. Juomat 2,3 0.1 4,3 0.2 3,1 0.2 2,4 0.1 1,3 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 22,1 1.4 23,3 1.0 22,1 1.3 20,4 0.9 21,8 1.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 5,5 0.4 3,4 0.1 0,4 0.0 0,5 0.0 0,3 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 10,3 0.7 7,9 0.4 7,7 0.4 8,8 0.4 6,6 0.4
24. Puutavara ja korkki 2,2 0.1 1,8 0.1 1,6 0.1 2,2 0.1 1,7 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,2 0.0 5,2 0.2 0,2 0.0 0,3 0.0 0,4 0.0
28. Malmit ja metalliromu 3,9 0.2 5,1 0.2 12,1 0.7 8,6 0.4 12,8 0.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 960,4 62.4 1.353,6 60.9 1.228,9 70.2 1.473,0 62.4 1.158,1 63.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0,1 0.0 0,1 0.0 0 0.0 0 0.0 7,8 0.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 960,4 62.4 1.328,7 59.8 1.228,9 70.2 1.473,0 62.4 1.150,4 63.1
34. Kaasut 0 0.0 24,10 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 71,7 4.7 211,5 9.5 105,3 6.0 96,8 4.1 158,5 8.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 10,1 0.7 4,1 0.2 5,5 0.3 5,8 0.2 4,8 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 11,8 0.8 154,5 7.0 20,1 1.1 61,1 2.6 64,8 3.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,1 0.0 0,2 0.0 0,1 0.0 0,6 0.0 0,1 0.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,4 0.0 1,3 0.1 0,6 0.0 0,7 0.0 0,8 0.0
56. Lannoitteet, valmistetut 44,9 2.9 48,3 2.2 77,3 4.4 26,3 1.1 84,10 4.7
57. Muovit, valmistamattomat 1,0 0.1 1,6 0.1 0,9 0.1 1,4 0.1 1,3 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3,4 0.2 1,7 0.1 0,9 0.0 1,1 0.0 1,7 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 358,0 23.3 404,10 18.2 272,6 15.6 355,2 15.0 361,2 19.8
62. Kumituotteet 6,7 0.4 6,3 0.3 3,3 0.2 4,10 0.2 3,7 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 15,2 1.0 20,6 0.9 16,7 0.9 17,3 0.7 16,6 0.9
66. Kivennäisainetuotteet 22,9 1.5 31,4 1.4 54,0 3.1 14,1 0.6 13,7 0.7
67. Rauta ja teräs 82,8 5.4 60,6 2.7 30,5 1.7 42,5 1.8 173,7 9.5
68. Muut metallit 214,7 13.9 272,5 12.3 152,6 8.7 261,2 11.1 132,3 7.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 15,6 1.0 13,3 0.6 15,2 0.9 14,7 0.6 20,7 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 37,6 2.4 93,9 4.2 26,8 1.5 43,2 1.8 40,8 2.2
71. Voimakoneet ja moottorit 1,9 0.1 63,8 2.9 1,8 0.1 1,7 0.1 4,2 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,9 0.1 0,2 0.0 0,2 0.0 0,3 0.0 0,6 0.0
73. Metalliteollisuuskoneet 0,4 0.0 0,2 0.0 0,6 0.0 0,6 0.0 0,4 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 6,8 0.4 6,2 0.3 4,6 0.3 6,1 0.3 4,7 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,6 0.0 0,4 0.0 0,5 0.0 0,5 0.0 0,5 0.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 8,2 0.5 7,2 0.3 5,4 0.3 10,6 0.4 6,7 0.4
78. Moottoriajoneuvot 0,7 0.0 0,3 0.0 0,6 0.0 0,6 0.0 0,10 0.0
79. Muut kuljetusvälineet 18,3 1.2 15,6 0.7 13,3 0.8 23,1 1.0 23,2 1.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 11,7 0.8 27,8 1.3 17,5 1.0 19,8 0.8 15,4 0.8
82. Huonekalut 1,1 0.1 1,3 0.1 1,1 0.1 1,7 0.1 2,8 0.2
84. Vaatteet 0,2 0.0 0,4 0.0 0,5 0.0 0,6 0.0 0,2 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 3,8 0.2 4,6 0.2 4,2 0.2 5,2 0.2 2,5 0.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,4 0.0 0,8 0.0 0,5 0.0 0,4 0.0 0,3 0.0
89. Muut valmiit tavarat 6,1 0.4 20,5 0.9 11,1 0.6 11,4 0.5 9,5 0.5
9. Muut tavarat 23,2 1.5 28,10 1.3 14,8 0.8 263,7 11.2 9,0 0.5
93. Erittelemätön 22,2 1.4 27,9 1.3 13,6 0.8 64,9 2.7 7,8 0.4
97. Kulta, ei monetaarinen 0 0.0 0 0.0 0 0.0 197,9 8.4 0 0.0
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 1,0 0.1 1,1 0.0 1,2 0.1 1,1 0.0 1,3 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.539,0 100.0 2.221,3 100.0 1.751,1 100.0 2.360,2 100.0 1.823,7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu