Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Puolan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/11 - 2020/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
Viennistä0.30.30.40.30.3
Tuonnista0.30.30.30.40.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.30.30.30.4

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Puolaan (PL) jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8.9 2.0 7.4 1.6 6.8 1.5 6.4 1.6 7.2 1.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.6 0.4 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 4.10 1.1 4.8 1.0 4.2 0.9 3.10 1.0 4.0 0.9
08. Rehuaineet 0.3 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1 0.3 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.9 0.4 1.9 0.4 1.9 0.4 1.4 0.3 2.8 0.6
1. Juomat ja tupakka 1.0 0.2 1.9 0.4 3.5 0.8 4.4 1.1 10.3 2.4
11. Juomat 0.10 0.2 1.8 0.4 3.2 0.7 4.2 1.0 3.0 0.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.1 0.3 0.1 7.3 1.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 18.4 4.2 19.7 4.1 20.3 4.4 14.9 3.7 14.3 3.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.3 0.3 2.6 0.5 2.5 0.5 2.5 0.6 1.8 0.4
25. Paperimassa 9.10 2.3 8.10 1.9 7.5 1.6 7.0 1.7 8.3 1.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.3 0.1 0.8 0.2 0.6 0.1 0.6 0.1 0.8 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.2 0.3 1.8 0.4 1.5 0.3 0.5 0.1 0.5 0.1
28. Malmit ja metalliromu 4.7 1.1 4.8 1.0 6.6 1.4 3.9 1.0 1.10 0.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.7 0.2 0.5 0.1 1.7 0.4 0.6 0.1 0.9 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 28.5 6.5 93.6 19.8 9.3 2.0 42.5 10.5 20.0 4.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 8.2 1.9 10.6 2.2 9.1 2.0 5.8 1.4 11.9 2.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.3 0.1 37.8 8.0 0.3 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1
34. Kaasut 20.1 4.5 45.3 9.6 0 0.0 36.4 8.9 7.9 1.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 34.8 7.9 31.2 6.6 38.7 8.5 40.7 10.0 42.6 9.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.8 0.4 2.9 0.6 0.8 0.2 0.7 0.1 0.6 0.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.4 1.0 3.8 0.8 6.0 1.3 4.9 1.2 4.5 1.0
53. Väri- ja parkitusaineet 0.10 0.2 1.4 0.3 2.5 0.5 1.1 0.3 0.9 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.3 0.5 1.7 0.3 1.8 0.4 3.2 0.8 2.3 0.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 11.6 2.6 9.1 1.9 7.6 1.7 10.1 2.5 10.1 2.3
57. Muovit, valmistamattomat 4.1 0.9 2.4 0.5 3.8 0.8 3.5 0.9 4.1 0.9
58. Muovit, valmistetut 6.4 1.4 6.3 1.3 10.4 2.3 8.3 2.0 12.2 2.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.6 0.8 3.9 0.8 5.9 1.3 9.1 2.2 8.4 1.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 33.1 7.5 33.4 7.1 31.10 7.0 32.7 8.0 47.2 11.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.5 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 1.2 0.3
62. Kumituotteet 2.2 0.5 1.7 0.3 2.5 0.5 2.5 0.6 3.10 0.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.9 0.9 3.10 0.8 4.2 0.9 3.2 0.8 7.0 1.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.0 0.7 2.10 0.6 2.9 0.6 2.10 0.7 3.9 0.9
66. Kivennäisainetuotteet 5.8 1.3 6.2 1.3 6.5 1.4 6.6 1.6 8.2 1.9
67. Rauta ja teräs 2.6 0.6 2.0 0.4 2.1 0.4 2.1 0.5 2.10 0.7
68. Muut metallit 1.7 0.4 3.2 0.7 2.3 0.5 3.3 0.8 3.4 0.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 13.6 3.1 13.2 2.8 11.4 2.5 12.1 3.0 16.8 3.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 240.7 54.6 223.5 47.2 255.7 56.0 212.1 52.2 229.8 53.4
71. Voimakoneet ja moottorit 16.9 3.8 31.9 6.7 25.8 5.6 15.10 3.9 19.8 4.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 9.0 2.0 16.9 3.6 13.3 2.9 13.3 3.3 9.7 2.2
73. Metalliteollisuuskoneet 2.10 0.7 1.5 0.3 1.5 0.3 2.5 0.6 2.3 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 19.2 4.3 20.2 4.3 21.7 4.7 23.9 5.9 22.7 5.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 13.8 3.1 12.7 2.7 10.3 2.2 9.1 2.2 10.9 2.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 15.1 3.4 10.5 2.2 10.4 2.3 8.4 2.1 10.9 2.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 37.3 8.5 39.1 8.3 31.7 6.9 34.5 8.5 37.8 8.8
78. Moottoriajoneuvot 25.8 5.8 25.3 5.3 20.5 4.5 28.4 7.0 23.10 5.6
79. Muut kuljetusvälineet 101.1 22.9 65.7 13.9 121.1 26.5 76.4 18.8 92.1 21.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 55.5 12.6 49.3 10.4 50.1 11.0 41.0 10.1 40.8 9.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.5 0.1 0.8 0.2 0.3 0.0 0.6 0.1 0.6 0.1
82. Huonekalut 0.7 0.2 0.8 0.2 2.2 0.5 0.10 0.2 1.7 0.4
84. Vaatteet 0.10 0.2 0.8 0.2 0.5 0.1 1.1 0.3 0.6 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 19.9 4.5 19.4 4.1 21.3 4.6 13.6 3.3 13.2 3.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.3 0.5 2.4 0.5 4.0 0.9 6.3 1.5 4.6 1.1
89. Muut valmiit tavarat 31.1 7.1 25.1 5.3 21.9 4.8 18.4 4.5 20.1 4.7
9. Muut tavarat 19.9 4.5 13.6 2.9 40.5 8.9 11.3 2.8 18.5 4.3
93. Erittelemätön 9.3 2.1 2.8 0.6 29.4 6.4 2.8 0.7 9.4 2.2
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 1.2 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 0.4 0.1 0.10 0.2 0.8 0.2 0.2 0.0 0.5 0.1
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 8.3 1.9 9.2 1.9 8.9 1.9 7.7 1.9 7.7 1.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 440.7 100.0 473.1 100.0 456.5 100.0 406.0 100.0 430.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Puolasta (PL) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 45.7 7.0 43.0 6.2 37.10 5.6 33.1 4.9 35.9 4.4
00. Elävät eläimet 0.7 0.1 0.1 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1 0.2 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 9.7 1.5 10.3 1.5 10.2 1.5 5.5 0.8 9.9 1.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.0 0.1 0.6 0.1 0.3 0.0 0.6 0.1 0.5 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 8.0 1.2 5.10 0.9 7.3 1.1 7.2 1.1 6.4 0.8
04. Vilja ja viljatuotteet 2.8 0.4 2.8 0.4 2.5 0.4 2.1 0.3 2.6 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 10.9 1.7 9.4 1.3 8.2 1.2 6.6 1.0 5.1 0.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 4.8 0.7 4.8 0.7 0.2 0.0 1.8 0.3 0.3 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 6.1 0.9 7.4 1.1 7.4 1.1 7.3 1.1 8.9 1.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.8 0.3 1.9 0.3 1.7 0.2 1.9 0.3 2.3 0.3
1. Juomat ja tupakka 8.1 1.2 7.5 1.1 5.1 0.7 6.5 1.0 9.7 1.2
11. Juomat 7.8 1.2 7.3 1.0 4.9 0.7 6.2 0.9 8.7 1.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.4 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 1.0 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.9 0.3 1.8 0.3 11.4 1.7 2.0 0.3 3.4 0.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.2 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 1.3 0.1
24. Puutavara ja korkki 0.6 0.1 0.4 0.1 0.7 0.1 0.3 0.0 0.8 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 0.5 0.1 8.6 1.3 0.1 0.0 0.2 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.0 0.2 0.6 0.1 1.8 0.3 1.3 0.2 0.9 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.0 10.9 1.6 6.5 1.0 6.3 0.9 15.0 1.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 10.9 1.6 6.5 0.9 6.3 0.9 15.0 1.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.1 0.0 0.5 0.1 0.1 0.0 0.9 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.1 0.0 0.5 0.1 0.1 0.0 0.8 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 32.9 5.0 26.1 3.7 28.1 4.1 23.3 3.5 40.1 4.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.4 0.2 2.0 0.3 1.5 0.2 0.9 0.1 2.0 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.1 0.2 0.4 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1 1.0 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.9 0.1 1.3 0.2 1.3 0.2 0.7 0.1 1.8 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.9 0.4 2.1 0.3 1.6 0.2 2.5 0.4 2.6 0.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6.8 1.0 4.4 0.6 4.5 0.7 4.3 0.6 8.5 1.0
57. Muovit, valmistamattomat 0.7 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.10 0.1 0.6 0.1
58. Muovit, valmistetut 2.5 0.4 2.9 0.4 1.8 0.3 2.2 0.3 2.7 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 17.0 2.6 12.7 1.8 16.4 2.4 11.7 1.7 21.2 2.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 53.6 8.2 76.4 11.0 69.1 10.2 55.8 8.3 79.6 9.8
62. Kumituotteet 10.0 1.5 11.6 1.7 10.4 1.5 13.3 2.0 15.2 1.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 5.0 0.8 3.7 0.5 5.1 0.7 4.10 0.7 4.7 0.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.0 0.6 4.7 0.7 4.2 0.6 4.0 0.6 3.9 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.1 0.5 3.3 0.5 2.9 0.4 2.5 0.4 3.3 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 11.2 1.7 9.4 1.3 11.0 1.6 8.6 1.3 15.1 1.9
67. Rauta ja teräs 1.7 0.3 1.0 0.1 2.1 0.3 1.9 0.3 2.8 0.3
68. Muut metallit 1.8 0.3 26.0 3.7 14.5 2.1 3.7 0.5 15.1 1.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 16.9 2.6 16.9 2.4 19.2 2.8 17.1 2.5 19.8 2.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 334.1 51.3 341.4 49.1 354.4 52.2 367.2 54.6 442.4 54.3
71. Voimakoneet ja moottorit 107.6 16.5 112.4 16.2 95.3 14.0 111.9 16.6 128.3 15.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 13.3 2.0 15.3 2.2 19.1 2.8 10.9 1.6 17.3 2.1
73. Metalliteollisuuskoneet 3.6 0.6 4.3 0.6 5.5 0.8 4.5 0.7 3.6 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 81.10 12.6 76.1 10.9 101.2 14.9 84.5 12.6 136.2 16.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6.4 1.0 6.2 0.9 5.2 0.8 4.9 0.7 8.5 1.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 20.8 3.2 14.3 2.0 23.6 3.5 33.9 5.0 18.6 2.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 56.4 8.7 58.1 8.4 52.2 7.7 64.4 9.6 70.7 8.7
78. Moottoriajoneuvot 29.7 4.6 25.5 3.7 29.6 4.4 29.1 4.3 35.9 4.4
79. Muut kuljetusvälineet 14.6 2.2 29.5 4.2 23.2 3.4 23.5 3.5 23.7 2.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 138.4 21.2 147.5 21.2 128.7 18.9 142.3 21.2 150.6 18.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3.6 0.5 4.1 0.6 4.9 0.7 2.7 0.4 5.4 0.7
82. Huonekalut 37.3 5.7 32.3 4.6 37.8 5.6 35.8 5.3 40.1 4.9
84. Vaatteet 3.6 0.6 3.8 0.5 2.8 0.4 4.10 0.7 3.0 0.4
87. Kojeet,mittarit yms. 30.4 4.7 52.8 7.6 29.4 4.3 37.1 5.5 37.9 4.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.6 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1
89. Muut valmiit tavarat 62.5 9.6 53.5 7.7 53.1 7.8 61.1 9.1 63.5 7.8
9. Muut tavarat 36.9 5.7 41.2 5.9 37.7 5.5 36.3 5.4 37.1 4.6
93. Erittelemätön 24.0 3.7 29.3 4.2 25.7 3.8 23.9 3.5 23.8 2.9
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry 12.9 2.0 11.9 1.7 12.0 1.8 12.4 1.8 13.4 1.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 651.1 100.0 695.6 100.0 679.1 100.0 672.4 100.0 814.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-maaliskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu