Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Puolan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/10 - 2021/2

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/10
%
2020/11
%
2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
Viennistä0.30.30.30.30.3
Tuonnista0.30.30.30.30.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.30.30.30.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Puolan kanssa, vienti Puolaan ja tuonti Puolasta vuoden 2021 helmikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Helmikuussa Puola oli Yhdysvaltain 39. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 1.1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 0.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Helmikuussa kauppatase Puolan kanssa oli Yhdysvalloille 218 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Puolasta supistui 3.4 prosentilla edellisen vuoden helmikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 650 miljoonaa dollaria helmikuussa 2021. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Puolasta olivat Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat), joka edusti 8.9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit) 7.1 % sekä Sitc899 (muut valmiit tavarat) 5.6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Puolaan oli 6.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa, ollen suuruudeltaan 432 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 12.3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc343 (luonnonkaasu) 10.0 % sekä Sitc743 (pumput (muut kuin nestepumput), ilma- ja muut kaasukompressorit sekä tuulettimet; tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänrakennetuin tuulettimin, myös jos niissä on suodattimet; lingot; nesteiden tai kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet;) 7.4 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Vuoden 2021 tammi-helmikuun aikana maiden välinen tavarakaupan arvo oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoa alempi. Kaupan arvo jäi 2.1 miljardiin dollariin, laskun ollessa 4.4 %. Tammi-helmikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1.3 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 837 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 5.3 prosentilla ja viennin arvo 3.0 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat), arvon ollessa 111 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 116 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-helmikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 443 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 489 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Puolaan (PL) jaksolla 2020/10 - 2021/2

2020 / 102020 / 112020 / 122021 / 12021 / 2
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8,0 1.9 6,2 1.7 5,3 1.1 7,5 1.8 6,1 1.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,6 0.1 0,7 0.2 0 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 4,4 1.0 3,0 0.8 3,4 0.7 5,1 1.3 3,3 0.7
08. Rehuaineet 0,5 0.1 0,2 0.1 0,3 0.0 0,6 0.1 0,3 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,2 0.5 2,3 0.6 1,6 0.3 1,8 0.4 2,4 0.5
1. Juomat ja tupakka 5,9 1.4 3,3 0.9 1,7 0.4 1,5 0.4 1,9 0.4
11. Juomat 5,4 1.3 3,2 0.9 1,7 0.4 1,5 0.4 1,8 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 15,9 3.7 16,1 4.4 15,6 3.4 18,0 4.4 17,4 4.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0,8 0.2 2,1 0.6 1,7 0.4 2,2 0.5 2,3 0.5
24. Puutavara ja korkki 0,6 0.1 0,1 0.0 0,3 0.1 0,2 0.0 0,3 0.1
25. Paperimassa 8,7 2.0 8,2 2.2 8,2 1.8 8,10 2.2 8,1 1.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,4 0.3 1,7 0.5 1,1 0.2 0,8 0.2 0,8 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,5 0.1 0,3 0.1 0,4 0.1 0,5 0.1 0,8 0.2
28. Malmit ja metalliromu 3,7 0.9 3,0 0.8 2,7 0.6 4,4 1.1 4,9 1.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,5 0.1 0,7 0.2 1,2 0.3 1,3 0.3 0,4 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 19,9 4.7 1,9 0.5 62,7 13.8 26,6 6.6 45,3 10.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 2,5 0.6 0 0.0 14,1 3.1 16,1 4.0 1,5 0.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,0 0.2 0,9 0.2 0,6 0.1 0,5 0.1 0,5 0.1
34. Kaasut 16,5 3.9 1,1 0.3 48,1 10.6 10,1 2.5 43,4 10.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 41,4 9.8 31,5 8.7 40,6 8.9 39,9 9.8 39,8 9.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1,6 0.4 1,5 0.4 1,3 0.3 1,5 0.3 1,4 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3,6 0.8 2,8 0.8 3,6 0.8 4,10 1.2 3,0 0.7
53. Väri- ja parkitusaineet 1,8 0.4 1,2 0.3 1,1 0.2 0,9 0.2 1,5 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 4,8 1.1 2,10 0.8 1,6 0.3 2,7 0.7 4,3 1.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 9,5 2.2 7,7 2.1 5,6 1.2 7,0 1.7 7,4 1.7
57. Muovit, valmistamattomat 2,8 0.6 2,10 0.8 6,5 1.4 6,1 1.5 4,5 1.0
58. Muovit, valmistetut 7,1 1.7 6,9 1.9 5,8 1.3 8,5 2.1 6,5 1.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 10,7 2.5 5,7 1.6 15,4 3.4 8,5 2.1 11,4 2.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 31,10 7.5 26,4 7.3 26,6 5.8 32,0 7.9 34,2 7.9
62. Kumituotteet 2,5 0.6 2,10 0.8 2,8 0.6 2,5 0.6 3,7 0.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4,3 1.0 4,1 1.1 3,3 0.7 4,6 1.1 4,3 1.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,1 0.7 4,6 1.3 2,9 0.6 3,6 0.9 4,7 1.1
66. Kivennäisainetuotteet 6,8 1.6 3,9 1.1 5,5 1.2 7,10 2.0 7,0 1.6
67. Rauta ja teräs 1,4 0.3 1,1 0.3 0,8 0.2 1,3 0.3 1,3 0.3
68. Muut metallit 1,4 0.3 0,9 0.2 1,10 0.4 1,4 0.3 1,8 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12,6 3.0 8,10 2.5 9,4 2.0 10,9 2.7 11,4 2.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 225,3 53.2 190,7 52.4 240,7 52.9 220,4 54.4 219,9 50.9
71. Voimakoneet ja moottorit 16,5 3.9 11,8 3.2 27,8 6.1 12,2 3.0 18,4 4.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 15,7 3.7 14,4 3.9 10,9 2.4 11,8 2.9 14,2 3.3
73. Metalliteollisuuskoneet 2,3 0.5 1,2 0.3 6,5 1.4 1,3 0.3 2,3 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 26,8 6.3 16,8 4.6 27,3 6.0 31,1 7.7 49,3 11.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 13,4 3.2 17,7 4.9 20,7 4.5 17,8 4.4 8,1 1.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 8,3 1.9 9,6 2.6 12,7 2.8 14,7 3.6 7,4 1.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 47,2 11.1 35,9 9.8 38,9 8.5 43,1 10.6 43,3 10.0
78. Moottoriajoneuvot 25,6 6.0 24,8 6.8 36,9 8.1 25,8 6.4 24,1 5.6
79. Muut kuljetusvälineet 69,7 16.5 58,9 16.2 59,5 13.1 63,1 15.6 53,2 12.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 60,3 14.2 74,5 20.5 45,7 10.0 46,3 11.4 55,0 12.7
82. Huonekalut 0,7 0.2 1,1 0.3 1,4 0.3 0,8 0.2 0,6 0.1
84. Vaatteet 0,7 0.2 0,7 0.2 1,0 0.2 0,7 0.2 0,5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 14,7 3.5 16,6 4.5 14,0 3.1 19,2 4.7 12,1 2.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 5,3 1.2 3,2 0.9 3,5 0.8 3,9 0.9 4,2 1.0
89. Muut valmiit tavarat 38,3 9.0 52,6 14.5 25,7 5.6 21,6 5.3 37,2 8.6
9. Muut tavarat 15,1 3.6 13,3 3.7 16,7 3.7 13,0 3.2 12,8 2.9
93. Erittelemätön 5,10 1.4 4,8 1.3 7,1 1.5 3,8 0.9 3,8 0.9
97. Kulta, ei monetaarinen 0,5 0.1 0,3 0.1 0,3 0.1 1,2 0.3 0,3 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 7,6 1.8 6,4 1.7 8,5 1.9 7,3 1.8 8,2 1.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 423,3 100.0 363,6 100.0 455,3 100.0 404,8 100.0 431,10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Puolasta (PL) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/10 - 2021/2

2020 / 102020 / 112020 / 122021 / 12021 / 2
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 48,0 6.8 55,4 7.9 52,8 7.3 53,0 8.4 41,4 6.4
00. Elävät eläimet 0,5 0.1 0,2 0.0 0,3 0.0 0,7 0.1 0,3 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 9,1 1.3 11,8 1.7 9,1 1.2 10,1 1.6 8,6 1.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,4 0.2 1,5 0.2 1,2 0.2 0,4 0.1 1,1 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 8,3 1.2 12,3 1.8 12,5 1.7 8,7 1.4 6,8 1.0
04. Vilja ja viljatuotteet 5,5 0.8 4,0 0.6 3,9 0.5 4,2 0.7 3,6 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 8,0 1.1 10,6 1.5 10,5 1.4 9,2 1.5 8,1 1.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,4 0.1 0,3 0.0 0,5 0.1 6,7 1.1 0,2 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 12,7 1.8 11,6 1.7 12,9 1.8 9,5 1.5 10,8 1.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,4 0.3 3,2 0.4 2,2 0.3 3,6 0.6 2,4 0.4
1. Juomat ja tupakka 7,3 1.0 7,2 1.0 5,6 0.8 5,5 0.9 6,10 1.1
11. Juomat 6,10 1.0 6,10 1.0 5,3 0.7 5,2 0.8 6,8 1.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4,2 0.6 5,8 0.8 2,6 0.3 2,7 0.4 6,2 0.9
24. Puutavara ja korkki 0,9 0.1 0,8 0.1 0,6 0.1 0,7 0.1 0,6 0.1
28. Malmit ja metalliromu 1,9 0.3 3,3 0.5 0 0.0 0,1 0.0 3,1 0.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,10 0.1 1,2 0.2 1,6 0.2 1,5 0.2 1,8 0.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,1 0.0 0,1 0.0 0,5 0.1 0,6 0.1 0,2 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,1 0.0 0,1 0.0 0,5 0.1 0,6 0.1 0,1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 33,1 4.7 27,1 3.9 31,2 4.3 33,6 5.3 33,1 5.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1,8 0.2 0,10 0.1 1,10 0.3 0,10 0.1 0,9 0.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,8 0.1 1,3 0.2 1,1 0.1 1,1 0.2 1,2 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 1,7 0.2 1,5 0.2 1,9 0.3 2,4 0.4 0,7 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,6 0.2 2,3 0.3 1,9 0.3 1,9 0.3 3,4 0.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5,9 0.8 7,1 1.0 8,9 1.2 7,0 1.1 8,2 1.3
57. Muovit, valmistamattomat 0,5 0.1 0,5 0.1 0,7 0.1 0,3 0.0 0,8 0.1
58. Muovit, valmistetut 3,3 0.5 3,3 0.5 2,3 0.3 3,7 0.6 3,10 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 17,8 2.5 10,5 1.5 12,7 1.7 16,6 2.6 14,2 2.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 87,5 12.4 93,10 13.4 79,4 10.9 76,2 12.1 100,9 15.5
62. Kumituotteet 8,9 1.2 10,0 1.4 9,7 1.3 9,2 1.5 8,2 1.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 5,2 0.7 5,7 0.8 4,0 0.5 5,0 0.8 4,0 0.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 5,5 0.8 5,3 0.8 3,7 0.5 2,5 0.4 4,1 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,8 0.5 5,2 0.7 5,8 0.8 4,5 0.7 4,6 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 11,10 1.7 13,6 1.9 14,5 2.0 16,5 2.6 12,5 1.9
67. Rauta ja teräs 1,6 0.2 2,1 0.3 2,0 0.3 1,9 0.3 0,8 0.1
68. Muut metallit 32,7 4.6 31,4 4.5 19,6 2.7 19,5 3.1 52,1 8.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 18,1 2.6 20,9 3.0 20,3 2.8 17,3 2.7 14,9 2.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 343,5 48.5 318,7 45.6 357,4 49.3 295,5 46.9 290,1 44.7
71. Voimakoneet ja moottorit 82,3 11.6 67,2 9.6 70,8 9.8 69,10 11.1 72,4 11.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 19,8 2.8 14,1 2.0 26,1 3.6 9,3 1.5 12,1 1.9
73. Metalliteollisuuskoneet 5,8 0.8 2,6 0.4 4,3 0.6 3,9 0.6 1,8 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 80,3 11.3 80,3 11.5 119,0 16.4 77,9 12.4 65,1 10.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 8,9 1.3 9,7 1.4 7,0 1.0 3,6 0.6 12,3 1.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 19,2 2.7 11,9 1.7 15,9 2.2 18,4 2.9 20,1 3.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 73,0 10.3 77,3 11.1 62,3 8.6 62,6 9.9 57,6 8.9
78. Moottoriajoneuvot 38,6 5.4 41,5 5.9 34,9 4.8 35,10 5.7 31,9 4.9
79. Muut kuljetusvälineet 15,9 2.2 14,6 2.1 17,4 2.4 14,3 2.3 17,1 2.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 149,4 21.1 156,6 22.4 162,1 22.4 133,8 21.2 139,1 21.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3,3 0.5 11,3 1.6 6,10 1.0 4,0 0.6 11,7 1.8
82. Huonekalut 37,1 5.2 38,10 5.6 33,10 4.7 32,6 5.2 33,6 5.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,7 0.1 0,5 0.1 0,7 0.1 0,6 0.1 0,4 0.1
84. Vaatteet 2,9 0.4 2,3 0.3 2,4 0.3 1,10 0.3 2,7 0.4
87. Kojeet,mittarit yms. 40,8 5.8 39,6 5.7 46,1 6.4 33,4 5.3 38,8 6.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,5 0.1 0,7 0.1 0,10 0.1 0,6 0.1 0,6 0.1
89. Muut valmiit tavarat 63,10 9.0 63,2 9.0 70,9 9.8 60,5 9.6 51,2 7.9
9. Muut tavarat 35,5 5.0 34,4 4.9 33,5 4.6 29,7 4.7 32,1 4.9
93. Erittelemätön 21,8 3.1 21,0 3.0 20,0 2.8 17,4 2.7 19,4 3.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 13,4 1.9 13,4 1.9 13,5 1.8 12,3 1.9 12,2 1.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 708,2 100.0 698,8 100.0 724,6 100.0 630,3 100.0 649,7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-helmikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-helmikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu