Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Puolan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/7 - 2019/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
2019 11
%
Viennistä0.30.30.30.50.3
Tuonnista0.40.30.30.30.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.30.30.40.3

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Puolaan (PL) jaksolla 2019/7 - 2019/11

2019 / 72019 / 82019 / 92019 / 102019 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8.8 2.0 14.5 3.1 5.6 1.3 4.8 0.7 8.9 2.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 4.2 1.0 8.9 1.9 0.6 0.1 0.7 0.1 1.6 0.4
05. Hedelmät ja kasvikset 2.4 0.5 2.8 0.6 2.8 0.7 2.1 0.3 4.10 1.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.5 0.3 1.10 0.4 1.6 0.4 1.3 0.2 1.9 0.4
1. Juomat ja tupakka 2.8 0.6 4.3 0.9 4.8 1.1 4.1 0.6 1.0 0.2
11. Juomat 2.5 0.6 4.2 0.9 4.3 1.0 3.5 0.5 0.10 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.3 0.1 0.2 0.0 0.6 0.1 0.7 0.1 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 22.3 5.2 22.4 4.7 19.3 4.6 16.7 2.6 18.4 4.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.2 0.0 0.7 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 5.5 1.3 4.5 0.9 2.1 0.5 1.2 0.2 1.3 0.3
25. Paperimassa 10.1 2.4 9.1 1.9 8.10 2.1 9.1 1.4 9.10 2.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.10 0.2 0.6 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.3 0.5 2.3 0.5 1.7 0.4 0.10 0.1 1.2 0.3
28. Malmit ja metalliromu 3.1 0.7 4.4 0.9 4.5 1.1 3.1 0.5 4.7 1.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.2 0.0 0.10 0.2 1.5 0.4 1.6 0.2 0.7 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 51.5 12.0 61.1 13.0 74.0 17.8 80.5 12.3 28.5 6.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 8.4 1.9 7.6 1.6 14.9 3.6 15.7 2.4 8.2 1.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 31.5 7.3 44.5 9.4 40.1 9.6 43.6 6.7 0.3 0.1
34. Kaasut 11.8 2.7 9.2 1.9 19.1 4.6 21.2 3.2 20.1 4.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 36.4 8.5 43.6 9.2 37.3 9.0 35.4 5.4 34.8 7.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.4 0.3 1.3 0.3 2.0 0.5 1.7 0.2 1.8 0.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 7.1 1.6 12.8 2.7 4.5 1.1 4.6 0.7 4.4 1.0
53. Väri- ja parkitusaineet 1.1 0.2 0.6 0.1 1.2 0.3 1.2 0.2 0.10 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.9 0.4 2.0 0.4 2.7 0.6 2.2 0.3 2.3 0.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 9.2 2.1 12.0 2.5 12.1 2.9 11.5 1.7 11.6 2.6
57. Muovit, valmistamattomat 3.6 0.8 4.1 0.8 2.9 0.7 2.1 0.3 4.1 0.9
58. Muovit, valmistetut 7.7 1.8 6.8 1.4 6.7 1.6 7.3 1.1 6.4 1.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4.8 1.1 4.3 0.9 5.5 1.3 5.3 0.8 3.6 0.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 29.6 6.9 35.10 7.6 29.7 7.1 35.5 5.4 33.1 7.5
62. Kumituotteet 1.9 0.4 1.9 0.4 1.6 0.4 2.6 0.4 2.2 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.9 0.4 2.4 0.5 3.4 0.8 4.9 0.7 3.9 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.4 0.5 1.7 0.3 1.5 0.3 2.6 0.4 3.0 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 6.4 1.5 7.5 1.6 6.2 1.5 6.5 1.0 5.8 1.3
67. Rauta ja teräs 4.1 0.9 3.3 0.7 2.5 0.6 3.1 0.5 2.6 0.6
68. Muut metallit 2.6 0.6 2.9 0.6 3.8 0.9 3.8 0.6 1.7 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10.4 2.4 16.4 3.5 10.4 2.5 11.9 1.8 13.6 3.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 182.1 42.5 206.8 43.9 180.3 43.3 406.0 62.2 240.7 54.6
71. Voimakoneet ja moottorit 17.5 4.1 28.0 5.9 13.4 3.2 19.1 2.9 16.9 3.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 12.9 3.0 10.1 2.1 9.9 2.4 9.9 1.5 9.0 2.0
73. Metalliteollisuuskoneet 3.5 0.8 2.9 0.6 1.7 0.4 1.10 0.3 2.10 0.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 16.4 3.8 20.2 4.3 26.7 6.4 21.9 3.4 19.2 4.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 8.9 2.1 9.2 1.9 9.4 2.2 14.9 2.3 13.8 3.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10.4 2.4 8.6 1.8 10.2 2.4 18.6 2.8 15.1 3.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 26.9 6.3 26.5 5.6 39.3 9.4 37.3 5.7 37.3 8.5
78. Moottoriajoneuvot 25.6 6.0 22.1 4.7 19.6 4.7 23.10 3.7 25.8 5.8
79. Muut kuljetusvälineet 60.5 14.1 79.5 16.9 50.5 12.1 258.7 39.6 101.1 22.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 73.10 17.2 51.2 10.9 46.9 11.2 52.9 8.1 55.5 12.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.5 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1
82. Huonekalut 0.10 0.2 1.4 0.3 0.10 0.2 0.5 0.1 0.7 0.2
84. Vaatteet 0.4 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1 0.8 0.1 0.10 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 12.1 2.8 17.8 3.8 18.0 4.3 18.7 2.9 19.9 4.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 5.3 1.2 4.9 1.0 4.7 1.1 3.6 0.5 2.3 0.5
89. Muut valmiit tavarat 54.9 12.8 26.1 5.5 22.4 5.4 28.6 4.4 31.1 7.1
9. Muut tavarat 21.6 5.0 31.6 6.7 19.1 4.6 16.10 2.6 19.9 4.5
93. Erittelemätön 11.9 2.8 20.9 4.4 9.5 2.3 6.5 1.0 9.3 2.1
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0.1 0.0 0.4 0.1 0 0.0 0.3 0.0 1.2 0.3
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 8.4 1.9 8.8 1.9 8.2 2.0 9.0 1.4 8.3 1.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 428.8 100.0 471.0 100.0 416.7 100.0 652.7 100.0 440.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Puolasta (PL) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/7 - 2019/11

2019 / 72019 / 82019 / 92019 / 102019 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 44.3 5.7 37.8 5.6 32.9 4.9 44.0 6.0 45.7 7.0
00. Elävät eläimet 0.9 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.7 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 14.6 1.9 11.2 1.7 7.10 1.2 10.2 1.4 9.7 1.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.6 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 1.3 0.2 1.0 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 4.4 0.6 3.1 0.5 2.10 0.4 5.10 0.8 8.0 1.2
04. Vilja ja viljatuotteet 3.4 0.4 3.9 0.6 3.1 0.5 3.6 0.5 2.8 0.4
05. Hedelmät ja kasvikset 10.3 1.3 9.1 1.3 8.7 1.3 11.1 1.5 10.9 1.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.2 0.0 0.4 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 4.8 0.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 8.5 1.1 7.10 1.2 7.4 1.1 9.8 1.3 6.1 0.9
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.7 0.2 1.8 0.3 2.0 0.3 1.9 0.3 1.8 0.3
1. Juomat ja tupakka 7.10 1.0 6.10 1.0 8.4 1.3 8.9 1.2 8.1 1.2
11. Juomat 7.5 1.0 6.7 1.0 8.3 1.2 8.6 1.2 7.8 1.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.9 0.6 3.2 0.5 7.1 1.1 3.0 0.4 1.9 0.3
24. Puutavara ja korkki 0.7 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1
28. Malmit ja metalliromu 2.8 0.4 1.6 0.2 4.9 0.7 0.1 0.0 0.1 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.0 0.1 0.6 0.1 1.1 0.2 1.9 0.3 1.0 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.5 0.1 0.5 0.1 0.2 0.0 0.6 0.1 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.5 0.1 0.5 0.1 0.1 0.0 0.6 0.1 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 34.4 4.4 25.3 3.8 30.2 4.5 26.4 3.6 32.9 5.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4.7 0.6 1.3 0.2 6.2 0.9 1.9 0.2 1.4 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.9 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.9 0.1 1.1 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 1.2 0.1 0.10 0.1 1.7 0.3 1.3 0.2 0.9 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.2 0.3 1.7 0.2 2.5 0.4 2.5 0.3 2.9 0.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6.4 0.8 5.8 0.9 6.8 1.0 4.7 0.6 6.8 1.0
56. Lannoitteet, valmistetut 0.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 0.7 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1
58. Muovit, valmistetut 2.8 0.4 2.8 0.4 2.4 0.3 2.6 0.3 2.5 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 15.1 1.9 12.1 1.8 9.6 1.4 12.2 1.6 17.0 2.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 85.3 11.0 67.4 10.0 49.0 7.3 78.9 10.7 53.6 8.2
62. Kumituotteet 13.2 1.7 14.1 2.1 10.5 1.6 10.2 1.4 10.0 1.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 5.6 0.7 5.4 0.8 3.5 0.5 5.4 0.7 5.0 0.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.9 0.5 4.2 0.6 2.6 0.4 3.3 0.4 4.0 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.9 0.6 4.0 0.6 2.8 0.4 3.4 0.5 3.1 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 15.8 2.0 13.1 2.0 10.2 1.5 13.7 1.8 11.2 1.7
67. Rauta ja teräs 1.9 0.2 1.6 0.2 1.9 0.3 1.7 0.2 1.7 0.3
68. Muut metallit 22.9 3.0 4.0 0.6 4.9 0.7 24.8 3.4 1.8 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 17.4 2.2 21.3 3.2 12.8 1.9 16.5 2.2 16.9 2.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 390.9 50.6 345.9 51.6 373.8 56.0 387.2 52.4 334.1 51.3
71. Voimakoneet ja moottorit 101.6 13.1 110.9 16.5 100.8 15.1 102.7 13.9 107.6 16.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 12.6 1.6 12.9 1.9 11.0 1.6 15.3 2.1 13.3 2.0
73. Metalliteollisuuskoneet 2.6 0.3 2.9 0.4 2.9 0.4 2.6 0.4 3.6 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 113.6 14.7 77.7 11.6 107.1 16.0 99.1 13.4 81.10 12.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6.1 0.8 4.1 0.6 7.2 1.1 4.2 0.6 6.4 1.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 19.1 2.5 17.10 2.7 20.1 3.0 20.7 2.8 20.8 3.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 65.2 8.4 60.4 9.0 58.3 8.7 60.9 8.2 56.4 8.7
78. Moottoriajoneuvot 38.6 5.0 40.2 6.0 33.9 5.1 35.2 4.8 29.7 4.6
79. Muut kuljetusvälineet 31.9 4.1 19.2 2.9 32.8 4.9 46.8 6.3 14.6 2.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 173.8 22.5 129.7 19.3 129.6 19.4 152.2 20.6 138.4 21.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 4.10 0.6 5.5 0.8 5.2 0.8 4.1 0.5 3.6 0.5
82. Huonekalut 39.7 5.1 30.0 4.5 33.2 5.0 34.6 4.7 37.3 5.7
84. Vaatteet 4.5 0.6 5.6 0.8 4.7 0.7 4.0 0.5 3.6 0.6
85. Jalkineet 1.0 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1 0.3 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 33.0 4.3 33.2 4.9 33.2 5.0 33.4 4.5 30.4 4.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.6 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1
89. Muut valmiit tavarat 89.9 11.6 54.3 8.1 52.3 7.8 74.9 10.1 62.5 9.6
9. Muut tavarat 31.2 4.0 54.3 8.1 37.2 5.6 37.0 5.0 36.9 5.7
93. Erittelemätön 18.0 2.3 41.4 6.2 24.6 3.7 22.10 3.1 24.0 3.7
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 13.2 1.7 12.9 1.9 12.6 1.9 14.1 1.9 12.9 2.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 773.2 100.0 670.7 100.0 668.0 100.0 738.2 100.0 651.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu