Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Puolan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/9 - 2020/1

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/9
%
2019/10
%
2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
Viennistä0.30.50.30.30.4
Tuonnista0.30.30.30.30.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.40.30.30.3

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Puolaan (PL) jaksolla 2019/9 - 2020/1

2019 / 92019 / 102019 / 112019 / 122020 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5,6 1.3 4,8 0.7 8,9 2.0 7,4 1.6 6,8 1.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,6 0.1 0,7 0.1 1,6 0.4 0,2 0.0 0,2 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 2,8 0.7 2,1 0.3 4,10 1.1 4,8 1.0 4,2 0.9
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,6 0.4 1,3 0.2 1,9 0.4 1,9 0.4 1,9 0.4
1. Juomat ja tupakka 4,8 1.1 4,1 0.6 1,0 0.2 1,9 0.4 3,5 0.8
11. Juomat 4,3 1.0 3,5 0.5 0,10 0.2 1,8 0.4 3,2 0.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,6 0.1 0,7 0.1 0,1 0.0 0,2 0.0 0,3 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 19,3 4.6 16,7 2.6 18,4 4.2 19,7 4.1 20,3 4.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2,1 0.5 1,2 0.2 1,3 0.3 2,6 0.5 2,5 0.5
25. Paperimassa 8,10 2.1 9,1 1.4 9,10 2.3 8,10 1.9 7,5 1.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,3 0.1 0,4 0.1 0,3 0.1 0,8 0.2 0,6 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,7 0.4 0,10 0.1 1,2 0.3 1,8 0.4 1,5 0.3
28. Malmit ja metalliromu 4,5 1.1 3,1 0.5 4,7 1.1 4,8 1.0 6,6 1.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,5 0.4 1,6 0.2 0,7 0.2 0,5 0.1 1,7 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 74,0 17.8 80,5 12.3 28,5 6.5 93,6 19.8 9,3 2.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 14,9 3.6 15,7 2.4 8,2 1.9 10,6 2.2 9,1 2.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 40,1 9.6 43,6 6.7 0,3 0.1 37,8 8.0 0,3 0.1
34. Kaasut 19,1 4.6 21,2 3.2 20,1 4.5 45,3 9.6 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 37,3 9.0 35,4 5.4 34,8 7.9 31,2 6.6 38,7 8.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2,0 0.5 1,7 0.2 1,8 0.4 2,9 0.6 0,8 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4,5 1.1 4,6 0.7 4,4 1.0 3,8 0.8 6,0 1.3
53. Väri- ja parkitusaineet 1,2 0.3 1,2 0.2 0,10 0.2 1,4 0.3 2,5 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,7 0.6 2,2 0.3 2,3 0.5 1,7 0.3 1,8 0.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 12,1 2.9 11,5 1.7 11,6 2.6 9,1 1.9 7,6 1.7
57. Muovit, valmistamattomat 2,9 0.7 2,1 0.3 4,1 0.9 2,4 0.5 3,8 0.8
58. Muovit, valmistetut 6,7 1.6 7,3 1.1 6,4 1.4 6,3 1.3 10,4 2.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5,5 1.3 5,3 0.8 3,6 0.8 3,9 0.8 5,9 1.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 29,7 7.1 35,5 5.4 33,1 7.5 33,4 7.1 31,10 7.0
62. Kumituotteet 1,6 0.4 2,6 0.4 2,2 0.5 1,7 0.3 2,5 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3,4 0.8 4,9 0.7 3,9 0.9 3,10 0.8 4,2 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,5 0.3 2,6 0.4 3,0 0.7 2,10 0.6 2,9 0.6
66. Kivennäisainetuotteet 6,2 1.5 6,5 1.0 5,8 1.3 6,2 1.3 6,5 1.4
67. Rauta ja teräs 2,5 0.6 3,1 0.5 2,6 0.6 2,0 0.4 2,1 0.4
68. Muut metallit 3,8 0.9 3,8 0.6 1,7 0.4 3,2 0.7 2,3 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10,4 2.5 11,9 1.8 13,6 3.1 13,2 2.8 11,4 2.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 180,3 43.3 406,0 62.2 240,7 54.6 223,5 47.2 255,7 56.0
71. Voimakoneet ja moottorit 13,4 3.2 19,1 2.9 16,9 3.8 31,9 6.7 25,8 5.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 9,9 2.4 9,9 1.5 9,0 2.0 16,9 3.6 13,3 2.9
73. Metalliteollisuuskoneet 1,7 0.4 1,10 0.3 2,10 0.7 1,5 0.3 1,5 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 26,7 6.4 21,9 3.4 19,2 4.3 20,2 4.3 21,7 4.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 9,4 2.2 14,9 2.3 13,8 3.1 12,7 2.7 10,3 2.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10,2 2.4 18,6 2.8 15,1 3.4 10,5 2.2 10,4 2.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 39,3 9.4 37,3 5.7 37,3 8.5 39,1 8.3 31,7 6.9
78. Moottoriajoneuvot 19,6 4.7 23,10 3.7 25,8 5.8 25,3 5.3 20,5 4.5
79. Muut kuljetusvälineet 50,5 12.1 258,7 39.6 101,1 22.9 65,7 13.9 121,1 26.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 46,9 11.2 52,9 8.1 55,5 12.6 49,3 10.4 50,1 11.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,4 0.1 0,6 0.1 0,5 0.1 0,8 0.2 0,3 0.0
82. Huonekalut 0,10 0.2 0,5 0.1 0,7 0.2 0,8 0.2 2,2 0.5
84. Vaatteet 0,5 0.1 0,8 0.1 0,10 0.2 0,8 0.2 0,5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 18,0 4.3 18,7 2.9 19,9 4.5 19,4 4.1 21,3 4.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4,7 1.1 3,6 0.5 2,3 0.5 2,4 0.5 4,0 0.9
89. Muut valmiit tavarat 22,4 5.4 28,6 4.4 31,1 7.1 25,1 5.3 21,9 4.8
9. Muut tavarat 19,1 4.6 16,10 2.6 19,9 4.5 13,6 2.9 40,5 8.9
93. Erittelemätön 9,5 2.3 6,5 1.0 9,3 2.1 2,8 0.6 29,4 6.4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0 0.0 0,3 0.0 1,2 0.3 0,3 0.1 0,1 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 0,1 0.0 0,3 0.0 0,4 0.1 0,10 0.2 0,8 0.2
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 8,2 2.0 9,0 1.4 8,3 1.9 9,2 1.9 8,9 1.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 416,7 100.0 652,7 100.0 440,7 100.0 473,1 100.0 456,5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Puolasta (PL) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/9 - 2020/1

2019 / 92019 / 102019 / 112019 / 122020 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 32,9 4.9 44,0 6.0 45,7 7.0 43,0 6.2 37,10 5.6
00. Elävät eläimet 0,2 0.0 0,1 0.0 0,7 0.1 0,1 0.0 0,5 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 7,10 1.2 10,2 1.4 9,7 1.5 10,3 1.5 10,2 1.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,6 0.1 1,3 0.2 1,0 0.1 0,6 0.1 0,3 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 2,10 0.4 5,10 0.8 8,0 1.2 5,10 0.9 7,3 1.1
04. Vilja ja viljatuotteet 3,1 0.5 3,6 0.5 2,8 0.4 2,8 0.4 2,5 0.4
05. Hedelmät ja kasvikset 8,7 1.3 11,1 1.5 10,9 1.7 9,4 1.3 8,2 1.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,2 0.0 0,3 0.0 4,8 0.7 4,8 0.7 0,2 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 7,4 1.1 9,8 1.3 6,1 0.9 7,4 1.1 7,4 1.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,0 0.3 1,9 0.3 1,8 0.3 1,9 0.3 1,7 0.2
1. Juomat ja tupakka 8,4 1.3 8,9 1.2 8,1 1.2 7,5 1.1 5,1 0.7
11. Juomat 8,3 1.2 8,6 1.2 7,8 1.2 7,3 1.0 4,9 0.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 7,1 1.1 3,0 0.4 1,9 0.3 1,8 0.3 11,4 1.7
24. Puutavara ja korkki 0,7 0.1 0,5 0.1 0,6 0.1 0,4 0.1 0,7 0.1
28. Malmit ja metalliromu 4,9 0.7 0,1 0.0 0,1 0.0 0,5 0.1 8,6 1.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,1 0.2 1,9 0.3 1,0 0.2 0,6 0.1 1,8 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,2 0.0 0,6 0.1 0,1 0.0 10,9 1.6 6,5 1.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,1 0.0 0,6 0.1 0 0.0 10,9 1.6 6,5 0.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 30,2 4.5 26,4 3.6 32,9 5.0 26,1 3.7 28,1 4.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 6,2 0.9 1,9 0.2 1,4 0.2 2,0 0.3 1,5 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,6 0.1 0,9 0.1 1,1 0.2 0,4 0.1 0,7 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 1,7 0.3 1,3 0.2 0,9 0.1 1,3 0.2 1,3 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,5 0.4 2,5 0.3 2,9 0.4 2,1 0.3 1,6 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6,8 1.0 4,7 0.6 6,8 1.0 4,4 0.6 4,5 0.7
57. Muovit, valmistamattomat 0,6 0.1 0,7 0.1 0,7 0.1 0,5 0.1 0,6 0.1
58. Muovit, valmistetut 2,4 0.3 2,6 0.3 2,5 0.4 2,9 0.4 1,8 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 9,6 1.4 12,2 1.6 17,0 2.6 12,7 1.8 16,4 2.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 49,0 7.3 78,9 10.7 53,6 8.2 76,4 11.0 69,1 10.2
62. Kumituotteet 10,5 1.6 10,2 1.4 10,0 1.5 11,6 1.7 10,4 1.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3,5 0.5 5,4 0.7 5,0 0.8 3,7 0.5 5,1 0.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2,6 0.4 3,3 0.4 4,0 0.6 4,7 0.7 4,2 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,8 0.4 3,4 0.5 3,1 0.5 3,3 0.5 2,9 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 10,2 1.5 13,7 1.8 11,2 1.7 9,4 1.3 11,0 1.6
67. Rauta ja teräs 1,9 0.3 1,7 0.2 1,7 0.3 1,0 0.1 2,1 0.3
68. Muut metallit 4,9 0.7 24,8 3.4 1,8 0.3 26,0 3.7 14,5 2.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12,8 1.9 16,5 2.2 16,9 2.6 16,9 2.4 19,2 2.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 373,8 56.0 387,2 52.4 334,1 51.3 341,4 49.1 354,4 52.2
71. Voimakoneet ja moottorit 100,8 15.1 102,7 13.9 107,6 16.5 112,4 16.2 95,3 14.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 11,0 1.6 15,3 2.1 13,3 2.0 15,3 2.2 19,1 2.8
73. Metalliteollisuuskoneet 2,9 0.4 2,6 0.4 3,6 0.6 4,3 0.6 5,5 0.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 107,1 16.0 99,1 13.4 81,10 12.6 76,1 10.9 101,2 14.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 7,2 1.1 4,2 0.6 6,4 1.0 6,2 0.9 5,2 0.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 20,1 3.0 20,7 2.8 20,8 3.2 14,3 2.0 23,6 3.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 58,3 8.7 60,9 8.2 56,4 8.7 58,1 8.4 52,2 7.7
78. Moottoriajoneuvot 33,9 5.1 35,2 4.8 29,7 4.6 25,5 3.7 29,6 4.4
79. Muut kuljetusvälineet 32,8 4.9 46,8 6.3 14,6 2.2 29,5 4.2 23,2 3.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 129,6 19.4 152,2 20.6 138,4 21.2 147,5 21.2 128,7 18.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 5,2 0.8 4,1 0.5 3,6 0.5 4,1 0.6 4,9 0.7
82. Huonekalut 33,2 5.0 34,6 4.7 37,3 5.7 32,3 4.6 37,8 5.6
84. Vaatteet 4,7 0.7 4,0 0.5 3,6 0.6 3,8 0.5 2,8 0.4
85. Jalkineet 0,7 0.1 0,6 0.1 0,3 0.0 0,5 0.1 0,4 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 33,2 5.0 33,4 4.5 30,4 4.7 52,8 7.6 29,4 4.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,5 0.1 0,8 0.1 0,6 0.1 0,7 0.1 0,6 0.1
89. Muut valmiit tavarat 52,3 7.8 74,9 10.1 62,5 9.6 53,5 7.7 53,1 7.8
9. Muut tavarat 37,2 5.6 37,0 5.0 36,9 5.7 41,2 5.9 37,7 5.5
93. Erittelemätön 24,6 3.7 22,10 3.1 24,0 3.7 29,3 4.2 25,7 3.8
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 12,6 1.9 14,1 1.9 12,9 2.0 11,9 1.7 12,0 1.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 668,0 100.0 738,2 100.0 651,1 100.0 695,6 100.0 679,1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu