Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Puolan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/3 - 2020/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
Viennistä0.30.40.50.50.3
Tuonnista0.40.40.40.50.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.40.40.40.50.4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Puolan kanssa, vienti Puolaan ja tuonti Puolasta vuoden 2020 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Puola oli USAn 36. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 6 sijaa. Kuukauden 1.1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 8.6 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Puolan kanssa oli Yhdysvalloille 426 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Puolasta supistui 1.4 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 762 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Puolasta olivat Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), joka edusti 14.8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit) 9.9 % sekä Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat) 6.9 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Puolaan supistui 21.5 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 336 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 16.6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc931 (erittelemätön) 5.1 % sekä Sitc778 (muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet) 4.7 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-heinäkuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-heinäkuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 8.0 miljardiin dollariin, laskun ollessa 5.8 %. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 5.1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2.9 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 2.0 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), arvon ollessa 569 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 571 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 16.8 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 2.1 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1.4 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Puolaan (PL) jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7,2 1.7 6,7 1.8 5,8 1.4 6,7 1.3 7,1 2.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,1 0.0 0,2 0.0 0,4 0.1 0,10 0.2 0,5 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 4,0 0.9 3,10 1.1 2,7 0.6 3,9 0.8 4,1 1.2
08. Rehuaineet 0,3 0.0 0,3 0.1 0,8 0.2 0,4 0.1 0,5 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,8 0.6 2,2 0.6 1,9 0.4 1,4 0.3 1,9 0.5
1. Juomat ja tupakka 10,3 2.4 2,9 0.8 2,5 0.6 1,0 0.2 4,8 1.4
11. Juomat 3,0 0.7 2,8 0.7 2,2 0.5 0,9 0.2 1,8 0.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 7,3 1.7 0,1 0.0 0,3 0.1 0,2 0.0 3,0 0.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 14,3 3.3 14,7 4.0 17,10 4.2 5,7 1.1 15,3 4.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1,8 0.4 1,4 0.4 0,4 0.1 0,6 0.1 1,1 0.3
25. Paperimassa 8,3 1.9 8,7 2.3 14,5 3.4 2,9 0.6 9,4 2.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,8 0.2 0,5 0.1 0,8 0.2 0,9 0.2 1,3 0.4
28. Malmit ja metalliromu 1,10 0.5 2,7 0.7 1,3 0.3 0,7 0.1 3,0 0.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,9 0.2 0,7 0.2 0,4 0.1 0,4 0.1 0,5 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 20,0 4.6 29,8 8.1 51,0 12.0 53,6 10.7 0,4 0.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 11,9 2.8 7,3 2.0 17,5 4.1 11,0 2.2 0 0.0
34. Kaasut 7,9 1.8 22,2 6.0 33,3 7.8 42,4 8.5 0,1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 42,6 9.9 34,7 9.4 35,8 8.4 27,8 5.6 25,10 7.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,6 0.1 1,5 0.4 0,8 0.2 0,8 0.2 0,5 0.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4,5 1.0 3,7 1.0 2,3 0.5 2,4 0.5 2,1 0.6
53. Väri- ja parkitusaineet 0,9 0.2 0,9 0.2 0,6 0.1 1,3 0.2 1,5 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,3 0.5 3,0 0.8 6,2 1.4 2,2 0.4 4,4 1.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 10,1 2.3 6,5 1.7 4,6 1.1 4,2 0.8 5,6 1.7
57. Muovit, valmistamattomat 4,1 0.9 3,3 0.9 6,1 1.4 5,5 1.1 4,4 1.3
58. Muovit, valmistetut 12,2 2.8 8,8 2.4 8,1 1.9 6,2 1.2 4,7 1.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 8,4 1.9 7,3 2.0 7,5 1.8 5,4 1.1 2,10 0.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 47,2 11.0 30,6 8.3 24,7 5.8 18,8 3.8 21,8 6.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1,2 0.3 0,2 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 0,2 0.1
62. Kumituotteet 3,10 0.9 2,3 0.6 2,4 0.5 1,4 0.3 2,1 0.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 7,0 1.6 3,2 0.9 3,1 0.7 2,1 0.4 2,9 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,9 0.9 3,6 1.0 2,5 0.6 2,10 0.6 2,2 0.6
66. Kivennäisainetuotteet 8,2 1.9 4,7 1.3 3,3 0.8 2,1 0.4 4,6 1.4
67. Rauta ja teräs 2,10 0.7 2,4 0.6 1,9 0.4 1,0 0.2 1,1 0.3
68. Muut metallit 3,4 0.8 4,3 1.2 3,2 0.7 1,7 0.3 1,9 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 16,8 3.9 10,0 2.7 8,4 2.0 7,6 1.5 7,1 2.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 229,8 53.4 209,2 56.6 235,1 55.4 308,3 61.8 187,2 55.7
71. Voimakoneet ja moottorit 19,8 4.6 9,3 2.5 12,1 2.8 14,8 3.0 16,8 5.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 9,7 2.2 14,3 3.8 11,2 2.6 12,9 2.6 14,5 4.3
73. Metalliteollisuuskoneet 2,3 0.5 1,1 0.3 2,3 0.5 3,2 0.6 3,9 1.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 22,7 5.3 16,10 4.6 20,2 4.7 15,7 3.1 18,10 5.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 10,9 2.5 12,3 3.3 21,10 5.2 47,1 9.4 12,2 3.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10,9 2.5 11,2 3.0 7,6 1.8 7,6 1.5 8,10 2.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 37,8 8.8 27,2 7.4 82,10 19.5 133,4 26.7 30,8 9.2
78. Moottoriajoneuvot 23,10 5.6 15,7 4.2 11,4 2.7 13,5 2.7 25,1 7.5
79. Muut kuljetusvälineet 92,1 21.4 101,5 27.5 65,6 15.4 60,4 12.1 56,1 16.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 40,8 9.5 28,3 7.6 40,6 9.6 61,10 12.4 49,5 14.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,6 0.1 1,2 0.3 0,2 0.0 0,4 0.1 0,4 0.1
82. Huonekalut 1,7 0.4 0,6 0.1 0,9 0.2 0,4 0.1 0,4 0.1
84. Vaatteet 0,6 0.1 0,5 0.1 0,3 0.1 0,9 0.2 0,7 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 13,2 3.1 8,2 2.2 11,6 2.7 11,8 2.4 12,2 3.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4,6 1.1 4,7 1.3 4,3 1.0 5,9 1.2 6,9 2.1
89. Muut valmiit tavarat 20,1 4.7 13,2 3.6 23,5 5.5 42,8 8.6 28,9 8.6
9. Muut tavarat 18,5 4.3 13,0 3.5 11,6 2.7 15,3 3.1 24,2 7.2
93. Erittelemätön 9,4 2.2 4,6 1.2 3,9 0.9 7,5 1.5 17,2 5.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 7,7 1.8 6,3 1.7 6,4 1.5 6,3 1.2 5,9 1.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 430,5 100.0 369,4 100.0 424,6 100.0 498,8 100.0 335,9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Puolasta (PL) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 35,9 4.4 40,10 6.3 40,7 7.0 47,2 5.2 40,1 5.2
01. Liha ja lihatuotteet 9,9 1.2 9,0 1.4 10,5 1.8 12,6 1.4 9,5 1.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,5 0.1 0,9 0.1 0,10 0.2 1,0 0.1 0,8 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 6,4 0.8 8,9 1.4 7,8 1.3 9,1 1.0 7,1 0.9
04. Vilja ja viljatuotteet 2,6 0.3 2,9 0.4 3,5 0.6 3,5 0.4 4,9 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 5,1 0.6 7,8 1.2 7,10 1.4 7,9 0.9 5,4 0.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 8,9 1.1 9,2 1.4 6,2 1.0 9,5 1.0 9,9 1.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,3 0.3 2,0 0.3 3,7 0.6 3,2 0.3 2,3 0.3
1. Juomat ja tupakka 9,7 1.2 9,1 1.4 8,6 1.5 8,7 1.0 10,3 1.3
11. Juomat 8,7 1.1 8,9 1.4 8,3 1.4 8,6 0.9 10,2 1.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1,0 0.1 0,3 0.0 0,3 0.0 0,2 0.0 0,1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3,4 0.4 4,5 0.7 9,1 1.5 2,8 0.3 2,1 0.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0,7 0.1 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1,3 0.1 0,6 0.1 0,1 0.0 0,1 0.0 0,5 0.1
24. Puutavara ja korkki 0,8 0.1 1,1 0.2 0,7 0.1 0,9 0.1 0,5 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,5 0.1 0,6 0.1 0,2 0.0 0,3 0.0 0,4 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0,2 0.0 0,1 0.0 7,2 1.2 0,1 0.0 0,1 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,9 0.1 1,7 0.3 0,10 0.2 1,6 0.2 0,8 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 15,0 1.8 1,4 0.2 0,1 0.0 0 0.0 0,1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 15,0 1.8 1,3 0.2 0 0.0 0 0.0 0,1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,9 0.1 0,1 0.0 0,3 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,8 0.1 0,1 0.0 0,3 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 40,1 4.9 35,9 5.5 33,5 5.7 35,3 3.9 29,9 3.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2,0 0.2 1,6 0.2 2,9 0.5 1,8 0.2 1,5 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,0 0.1 0,9 0.1 0,9 0.1 0,6 0.1 0,7 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 1,8 0.2 1,1 0.2 1,0 0.2 0,8 0.1 0,8 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,6 0.3 3,3 0.5 1,6 0.3 1,9 0.2 1,1 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 8,5 1.0 5,5 0.8 6,3 1.1 7,1 0.8 10,4 1.4
57. Muovit, valmistamattomat 0,6 0.1 0,5 0.1 0,4 0.1 0,7 0.1 0,4 0.0
58. Muovit, valmistetut 2,7 0.3 2,6 0.4 2,3 0.4 3,3 0.4 2,9 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 21,2 2.6 20,8 3.2 18,6 3.2 19,4 2.1 12,3 1.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 79,6 9.8 82,9 12.8 64,9 11.1 74,9 8.3 132,8 17.4
62. Kumituotteet 15,2 1.9 11,1 1.7 9,1 1.5 6,6 0.7 9,2 1.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 4,7 0.6 5,2 0.8 4,9 0.8 5,6 0.6 4,2 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3,9 0.5 4,10 0.8 2,9 0.5 3,6 0.4 6,5 0.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,3 0.4 3,7 0.6 2,5 0.4 2,1 0.2 4,3 0.6
66. Kivennäisainetuotteet 15,1 1.9 14,8 2.3 12,3 2.1 12,5 1.4 10,10 1.4
67. Rauta ja teräs 2,8 0.3 1,8 0.3 2,3 0.4 1,7 0.2 1,0 0.1
68. Muut metallit 15,1 1.8 24,4 3.8 15,2 2.6 24,4 2.7 78,1 10.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 19,8 2.4 17,3 2.7 16,0 2.7 18,6 2.1 18,7 2.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 442,4 54.3 311,8 48.1 336,0 57.6 633,0 70.3 403,3 52.9
71. Voimakoneet ja moottorit 128,3 15.8 62,1 9.6 70,6 12.1 62,0 6.9 68,3 9.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 17,3 2.1 11,5 1.8 30,9 5.3 11,7 1.3 12,2 1.6
73. Metalliteollisuuskoneet 3,6 0.4 3,0 0.5 4,3 0.7 2,9 0.3 6,2 0.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 136,2 16.7 113,8 17.6 57,0 9.8 52,5 5.8 49,7 6.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 8,5 1.0 6,2 1.0 53,6 9.2 382,2 42.4 113,9 14.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 18,6 2.3 17,9 2.8 12,8 2.2 10,9 1.2 16,6 2.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 70,7 8.7 61,2 9.4 50,7 8.7 54,7 6.1 78,0 10.2
78. Moottoriajoneuvot 35,9 4.4 24,8 3.8 18,3 3.1 18,9 2.1 29,7 3.9
79. Muut kuljetusvälineet 23,7 2.9 11,8 1.8 38,2 6.5 37,5 4.2 29,2 3.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 150,6 18.5 130,3 20.1 64,2 11.0 76,6 8.5 114,3 15.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 5,4 0.7 7,3 1.1 2,5 0.4 6,3 0.7 4,3 0.6
82. Huonekalut 40,1 4.9 32,8 5.1 9,5 1.6 10,10 1.2 28,9 3.8
84. Vaatteet 3,0 0.4 0,8 0.1 1,3 0.2 2,3 0.2 2,5 0.3
85. Jalkineet 0,3 0.0 0,3 0.0 0,3 0.0 0,7 0.1 0,7 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 37,9 4.7 32,3 5.0 27,1 4.6 30,5 3.4 35,3 4.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,5 0.1 0,4 0.1 0,6 0.1 0,3 0.0 0,7 0.1
89. Muut valmiit tavarat 63,5 7.8 56,6 8.7 23,1 3.9 25,9 2.9 41,10 5.5
9. Muut tavarat 37,1 4.6 31,0 4.8 27,0 4.6 22,3 2.5 29,7 3.9
93. Erittelemätön 23,8 2.9 19,8 3.0 16,10 2.9 12,2 1.4 17,9 2.3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 13,4 1.6 11,2 1.7 10,1 1.7 10,0 1.1 11,8 1.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 814,2 100.0 647,7 100.0 583,8 100.0 900,4 100.0 762,3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu