Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Puolan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/5 - 2019/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
Viennistä0.30.40.30.30.3
Tuonnista0.30.30.40.30.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.40.30.30.3

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Puolaan (PL) jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.8 1.3 5.2 0.8 8.8 2.0 14.5 3.1 5.6 1.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 0 0.0 0.7 0.1 4.2 1.0 8.9 1.9 0.6 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 2.5 0.7 2.0 0.3 2.4 0.5 2.8 0.6 2.8 0.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.9 0.5 2.2 0.3 1.5 0.3 1.10 0.4 1.6 0.4
1. Juomat ja tupakka 4.3 1.2 3.5 0.6 2.8 0.6 4.3 0.9 4.8 1.1
11. Juomat 4.3 1.2 3.4 0.5 2.5 0.6 4.2 0.9 4.3 1.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0.2 0.0 0.6 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 16.6 4.5 16.2 2.6 22.3 5.2 22.4 4.7 19.3 4.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.5 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.7 0.1 0.2 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.10 0.5 3.3 0.5 5.5 1.3 4.5 0.9 2.1 0.5
25. Paperimassa 7.7 2.1 7.8 1.3 10.1 2.4 9.1 1.9 8.10 2.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.5 0.1 0.8 0.1 0.10 0.2 0.6 0.1 0.3 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.5 0.7 1.5 0.2 2.3 0.5 2.3 0.5 1.7 0.4
28. Malmit ja metalliromu 2.6 0.7 2.2 0.3 3.1 0.7 4.4 0.9 4.5 1.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.0 0.3 0.6 0.1 0.2 0.0 0.10 0.2 1.5 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 12.7 3.5 59.6 9.7 51.5 12.0 61.1 13.0 74.0 17.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 12.5 3.4 12.7 2.1 8.4 1.9 7.6 1.6 14.9 3.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.3 0.1 46.9 7.6 31.5 7.3 44.5 9.4 40.1 9.6
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 11.8 2.7 9.2 1.9 19.1 4.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 35.5 9.7 34.10 5.7 36.4 8.5 43.6 9.2 37.3 9.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.9 0.2 1.8 0.3 1.4 0.3 1.3 0.3 2.0 0.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.6 1.3 5.1 0.8 7.1 1.6 12.8 2.7 4.5 1.1
53. Väri- ja parkitusaineet 2.3 0.6 1.0 0.2 1.1 0.2 0.6 0.1 1.2 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3.4 0.9 2.3 0.4 1.9 0.4 2.0 0.4 2.7 0.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7.8 2.1 10.6 1.7 9.2 2.1 12.0 2.5 12.1 2.9
57. Muovit, valmistamattomat 3.6 1.0 4.2 0.7 3.6 0.8 4.1 0.8 2.9 0.7
58. Muovit, valmistetut 8.7 2.4 5.9 0.9 7.7 1.8 6.8 1.4 6.7 1.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4.5 1.2 4.3 0.7 4.8 1.1 4.3 0.9 5.5 1.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 32.6 8.9 27.1 4.4 29.6 6.9 35.10 7.6 29.7 7.1
62. Kumituotteet 1.5 0.4 1.5 0.2 1.9 0.4 1.9 0.4 1.6 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.8 0.5 1.8 0.3 1.9 0.4 2.4 0.5 3.4 0.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.10 0.5 2.2 0.3 2.4 0.5 1.7 0.3 1.5 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 7.5 2.0 6.8 1.1 6.4 1.5 7.5 1.6 6.2 1.5
67. Rauta ja teräs 3.3 0.9 2.5 0.4 4.1 0.9 3.3 0.7 2.5 0.6
68. Muut metallit 3.7 1.0 2.8 0.5 2.6 0.6 2.9 0.6 3.8 0.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12.7 3.5 9.4 1.5 10.4 2.4 16.4 3.5 10.4 2.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 196.5 54.0 399.1 64.7 182.1 42.5 206.8 43.9 180.3 43.3
71. Voimakoneet ja moottorit 16.3 4.5 17.7 2.9 17.5 4.1 28.0 5.9 13.4 3.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 15.9 4.4 20.1 3.3 12.9 3.0 10.1 2.1 9.9 2.4
73. Metalliteollisuuskoneet 2.4 0.7 1.2 0.2 3.5 0.8 2.9 0.6 1.7 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 24.4 6.7 19.0 3.1 16.4 3.8 20.2 4.3 26.7 6.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 8.3 2.3 11.5 1.9 8.9 2.1 9.2 1.9 9.4 2.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 13.6 3.7 14.0 2.3 10.4 2.4 8.6 1.8 10.2 2.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 29.1 8.0 44.7 7.2 26.9 6.3 26.5 5.6 39.3 9.4
78. Moottoriajoneuvot 33.3 9.1 27.5 4.5 25.6 6.0 22.1 4.7 19.6 4.7
79. Muut kuljetusvälineet 53.6 14.7 243.7 39.5 60.5 14.1 79.5 16.9 50.5 12.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 48.3 13.2 43.4 7.0 73.10 17.2 51.2 10.9 46.9 11.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1
82. Huonekalut 0.8 0.2 0.9 0.1 0.10 0.2 1.4 0.3 0.10 0.2
84. Vaatteet 0.5 0.1 0.7 0.1 0.4 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 15.7 4.3 12.6 2.0 12.1 2.8 17.8 3.8 18.0 4.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 7.3 2.0 3.6 0.6 5.3 1.2 4.9 1.0 4.7 1.1
89. Muut valmiit tavarat 23.6 6.5 25.1 4.1 54.9 12.8 26.1 5.5 22.4 5.4
9. Muut tavarat 12.10 3.5 27.7 4.5 21.6 5.0 31.6 6.7 19.1 4.6
93. Erittelemätön 5.2 1.4 19.4 3.1 11.9 2.8 20.9 4.4 9.5 2.3
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 6.9 1.9 8.2 1.3 8.4 1.9 8.8 1.9 8.2 2.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 363.9 100.0 616.4 100.0 428.8 100.0 471.0 100.0 416.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Puolasta (PL) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 50.1 7.0 40.9 6.3 44.3 5.7 37.8 5.6 32.9 4.9
00. Elävät eläimet 0.2 0.0 0.2 0.0 0.9 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 14.5 2.0 12.7 2.0 14.6 1.9 11.2 1.7 7.10 1.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.5 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 5.7 0.8 5.2 0.8 4.4 0.6 3.1 0.5 2.10 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 2.8 0.4 2.6 0.4 3.4 0.4 3.9 0.6 3.1 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 15.8 2.2 12.5 1.9 10.3 1.3 9.1 1.3 8.7 1.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.6 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.4 0.1 0.2 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 7.10 1.1 5.4 0.8 8.5 1.1 7.10 1.2 7.4 1.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.4 0.2 2.2 0.3 1.7 0.2 1.8 0.3 2.0 0.3
1. Juomat ja tupakka 8.5 1.2 7.5 1.1 7.10 1.0 6.10 1.0 8.4 1.3
11. Juomat 7.9 1.1 7.3 1.1 7.5 1.0 6.7 1.0 8.3 1.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.6 0.1 0.3 0.0 0.5 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.8 0.4 2.5 0.4 4.9 0.6 3.2 0.5 7.1 1.1
24. Puutavara ja korkki 0.5 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.9 0.1 0.1 0.0 2.8 0.4 1.6 0.2 4.9 0.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.2 0.2 1.2 0.2 1.0 0.1 0.6 0.1 1.1 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 3.10 0.5 0.7 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.2 0.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 3.10 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 0.7 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 33.5 4.7 36.2 5.6 34.4 4.4 25.3 3.8 30.2 4.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.7 0.4 1.4 0.2 4.7 0.6 1.3 0.2 6.2 0.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.8 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 1.1 0.1 1.1 0.2 1.2 0.1 0.10 0.1 1.7 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.9 0.4 2.8 0.4 2.2 0.3 1.7 0.2 2.5 0.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4.5 0.6 3.9 0.6 6.4 0.8 5.8 0.9 6.8 1.0
56. Lannoitteet, valmistetut 0.2 0.0 0 0.0 0.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 0.8 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1
58. Muovit, valmistetut 2.0 0.3 2.3 0.4 2.8 0.4 2.8 0.4 2.4 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 19.0 2.6 23.7 3.7 15.1 1.9 12.1 1.8 9.6 1.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 84.9 11.8 63.9 9.9 85.3 11.0 67.4 10.0 49.0 7.3
62. Kumituotteet 15.0 2.1 12.8 2.0 13.2 1.7 14.1 2.1 10.5 1.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 6.6 0.9 4.6 0.7 5.6 0.7 5.4 0.8 3.5 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.3 0.4 3.5 0.5 3.9 0.5 4.2 0.6 2.6 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.1 0.6 3.3 0.5 4.9 0.6 4.0 0.6 2.8 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 12.9 1.8 14.5 2.2 15.8 2.0 13.1 2.0 10.2 1.5
67. Rauta ja teräs 2.2 0.3 1.10 0.3 1.9 0.2 1.6 0.2 1.9 0.3
68. Muut metallit 22.9 3.2 6.0 0.9 22.9 3.0 4.0 0.6 4.9 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 18.1 2.5 17.5 2.7 17.4 2.2 21.3 3.2 12.8 1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 347.8 48.5 350.2 54.2 390.9 50.6 345.9 51.6 373.8 56.0
71. Voimakoneet ja moottorit 106.1 14.8 99.6 15.4 101.6 13.1 110.9 16.5 100.8 15.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 13.8 1.9 16.10 2.6 12.6 1.6 12.9 1.9 11.0 1.6
73. Metalliteollisuuskoneet 3.10 0.5 2.2 0.3 2.6 0.3 2.9 0.4 2.9 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 87.5 12.2 87.5 13.5 113.6 14.7 77.7 11.6 107.1 16.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4.1 0.6 4.8 0.7 6.1 0.8 4.1 0.6 7.2 1.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 16.7 2.3 24.9 3.9 19.1 2.5 17.10 2.7 20.1 3.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 64.8 9.0 62.2 9.6 65.2 8.4 60.4 9.0 58.3 8.7
78. Moottoriajoneuvot 39.2 5.5 34.2 5.3 38.6 5.0 40.2 6.0 33.9 5.1
79. Muut kuljetusvälineet 11.8 1.6 18.1 2.8 31.9 4.1 19.2 2.9 32.8 4.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 151.6 21.1 116.1 18.0 173.8 22.5 129.7 19.3 129.6 19.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 4.3 0.6 4.2 0.6 4.10 0.6 5.5 0.8 5.2 0.8
82. Huonekalut 44.4 6.2 28.1 4.3 39.7 5.1 30.0 4.5 33.2 5.0
84. Vaatteet 2.10 0.4 3.10 0.6 4.5 0.6 5.6 0.8 4.7 0.7
85. Jalkineet 0.7 0.1 0.5 0.1 1.0 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 37.8 5.3 30.6 4.7 33.0 4.3 33.2 4.9 33.2 5.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.9 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1
89. Muut valmiit tavarat 60.7 8.5 48.2 7.5 89.9 11.6 54.3 8.1 52.3 7.8
9. Muut tavarat 33.6 4.7 28.2 4.4 31.2 4.0 54.3 8.1 37.2 5.6
93. Erittelemätön 20.4 2.8 16.1 2.5 18.0 2.3 41.4 6.2 24.6 3.7
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 13.2 1.8 12.1 1.9 13.2 1.7 12.9 1.9 12.6 1.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 716.7 100.0 645.8 100.0 773.2 100.0 670.7 100.0 668.0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu