Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Liettuan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-kesäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Liettuaan (4510) 2020 tammi-kesäkuu

2020 1-6
milj. $
2019 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet43.5 29.0 50.0
00. Elävät eläimet0.1 0..
01. Liha ja lihatuotteet0.3 0.3 -1.8
03. Kala- ja kalavalmisteet19.9 11.9 67.3
04. Vilja ja viljatuotteet0.4 0.6 -28.8
05. Hedelmät ja kasvikset18.8 14.3 32.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.2 0.2 28.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.3 0.1 242.8
08. Rehuaineet0.1 0.3 -68.2
09. Erinäiset elintarvikkeet3.7 1.7 122.1
1. Juomat ja tupakka6.4 3.9 66.4
11. Juomat1.9 2.8 -31.9
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet4.5 1.1 317.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat5.3 5.2 2.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.3 0.1 ..
24. Puutavara ja korkki1.2 1.6 -21.5
25. Paperimassa0.3 0.3 -5.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet1.7 1.7 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.3 0.3 -19.8
28. Malmit ja metalliromu0.5 0.5 8.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.3 1.1 23.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta35.1 40.3 -13.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.6 40.3 -98.6
34. Kaasut34.5 0.1 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.1 -86.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 -86.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet48.1 45.3 6.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet2.2 3.2 -33.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.3 0.4 -34.7
53. Väri- ja parkitusaineet1.9 1.1 69.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet3.10 3.3 22.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet11.5 14.8 -22.4
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0.2 -57.4
57. Muovit, valmistamattomat3.5 4.3 -20.0
58. Muovit, valmistetut1.6 1.0 57.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet23.4 17.2 36.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan8.3 8.10 -7.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0..
62. Kumituotteet0.9 0.4 110.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.6 0.10 -34.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.8 1.4 -45.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0.9 1.1 -18.5
66. Kivennäisainetuotteet1.0 1.2 -15.0
67. Rauta ja teräs0.4 0.4 3.5
68. Muut metallit0.3 0.3 1.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista3.7 3.6 4.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet251.9 281.9 -10.7
71. Voimakoneet ja moottorit1.9 3.8 -51.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet14.4 32.3 -55.4
73. Metalliteollisuuskoneet0.7 2.9 -78.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet10.10 11.5 -4.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet12.5 5.2 139.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet15.6 32.8 -52.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet9.3 13.4 -30.6
78. Moottoriajoneuvot170.1 167.3 1.7
79. Muut kuljetusvälineet16.9 13.2 27.8
8. Erinäiset valmiit tavarat32.9 51.7 -36.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.2 0.3 -38.4
82. Huonekalut0.6 1.3 -52.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.3 0.8 -64.2
84. Vaatteet0.9 0.10 -11.8
85. Jalkineet0.7 0.1 ..
87. Kojeet,mittarit yms.14.1 17.9 -21.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.9 0.8 5.6
89. Muut valmiit tavarat15.5 29.9 -48.1
9. Muut tavarat3.6 5.6 -36.1
93. Erittelemätön0.6 2.3 -77.0
97. Kulta, ei monetaarinen00.1 ..
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain3.1 3.3 -7.3
Kaikki ryhmät yhteensä434.7 471.5 -7.8

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Liettuasta (4510) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-kesäkuu

2020 1-6
milj. $
2019 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet14.3 10.5 35.8
00. Elävät eläimet0.1 0.1 -76.4
01. Liha ja lihatuotteet0.4 0.4 -7.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat8.6 5.6 53.9
03. Kala- ja kalavalmisteet0.10 0.10 2.1
04. Vilja ja viljatuotteet2.6 2.1 26.9
05. Hedelmät ja kasvikset0.9 0.6 45.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.1 40.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.5 0.5 -2.9
08. Rehuaineet0.1 0.1 -97.0
09. Erinäiset elintarvikkeet0.5 0.5 12.0
1. Juomat ja tupakka0.5 1.5 -68.4
11. Juomat0.5 0.5 0.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet01.0 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat5.2 2.3 131.1
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at00.1 ..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.3 0.4 -31.5
24. Puutavara ja korkki4.8 1.7 179.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0.2 -98.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.2 0.1 223.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.1 0.1 211.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta97.0 203.0 -52.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.1 -57.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet96.10 202.9 -52.2
34. Kaasut0.1 0.1 -10.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.2 0..
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.2 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet149.1 95.5 56.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet38.10 13.7 184.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.4 0.4 12.7
53. Väri- ja parkitusaineet0.2 0.1 102.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet7.8 5.9 31.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.7 0.6 9.1
56. Lannoitteet, valmistetut7.3 5.8 25.3
57. Muovit, valmistamattomat0.1 0.4 -69.7
58. Muovit, valmistetut4.2 2.4 80.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet89.9 66.6 34.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan21.5 23.4 -8.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -42.8
62. Kumituotteet0.2 0.1 50.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut6.3 6.8 -7.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä2.4 2.10 -20.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet4.7 3.9 20.3
66. Kivennäisainetuotteet1.4 1.1 23.6
67. Rauta ja teräs0.1 0.1 265.5
68. Muut metallit0.2 0.3 -36.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista6.6 8.5 -21.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet51.2 30.4 68.3
71. Voimakoneet ja moottorit14.2 1.6 834.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet3.2 3.7 -15.2
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0.2 -80.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet11.3 4.8 138.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.8 0.9 -19.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet6.5 5.6 16.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet12.6 12.8 -1.3
78. Moottoriajoneuvot2.6 0.10 178.3
79. Muut kuljetusvälineet0.4 0.4 20.2
8. Erinäiset valmiit tavarat113.9 119.1 -4.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.5 0.8 -34.0
82. Huonekalut58.0 71.0 -18.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 98.8
84. Vaatteet6.3 9.2 -32.0
85. Jalkineet0.1 0.1 247.1
87. Kojeet,mittarit yms.31.4 29.10 4.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot6.1 2.1 197.4
89. Muut valmiit tavarat11.8 6.2 90.6
9. Muut tavarat25.3 12.1 109.4
93. Erittelemätön20.8 7.9 164.8
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 17.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta4.5 4.3 6.4
Kaikki ryhmät yhteensä477.8 497.5 -4.0

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu