Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Liettuan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-huhtikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Liettuaan (LT) 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet22.7 33.0 -31.2
00. Elävät eläimet0.1 0.1 -16.7
01. Liha ja lihatuotteet00.3 ..
03. Kala- ja kalavalmisteet7.6 12.8 -40.8
04. Vilja ja viljatuotteet0.2 0.4 -57.8
05. Hedelmät ja kasvikset13.5 16.0 -15.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.2 -61.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.1 0.3 -97.1
08. Rehuaineet0.2 0.1 72.9
09. Erinäiset elintarvikkeet1.3 3.2 -59.2
1. Juomat ja tupakka1.1 3.5 -69.4
11. Juomat1.1 1.6 -35.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 1.10 -97.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat5.1 3.9 32.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.6 0.2 210.6
24. Puutavara ja korkki1.1 0.8 35.3
25. Paperimassa00.3 ..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet1.6 1.1 45.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.3 0.2 53.8
28. Malmit ja metalliromu0.4 0.4 -0.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.4 1.1 24.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta87.2 0.4 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.5 0.4 36.9
34. Kaasut86.7 0.1 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat00.1 ..
41. Eläinöljyt ja -rasvat00.1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet33.5 34.9 -3.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet1.5 1.2 24.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.3 0.2 64.1
53. Väri- ja parkitusaineet1.5 1.3 20.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet3.1 2.10 2.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet7.1 9.1 -22.3
56. Lannoitteet, valmistetut00.1 ..
57. Muovit, valmistamattomat1.5 1.6 -2.3
58. Muovit, valmistetut1.2 1.3 -10.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet17.8 17.6 0.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan7.4 5.7 31.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -83.9
62. Kumituotteet1.7 0.8 119.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.3 0.4 -29.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.5 0.5 18.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1.4 0.7 117.3
66. Kivennäisainetuotteet1.1 0.7 71.7
67. Rauta ja teräs0.4 0.3 56.9
68. Muut metallit0.3 0.2 105.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista2.1 2.6 -19.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet227.2 180.10 25.6
71. Voimakoneet ja moottorit2.1 1.4 58.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet22.1 10.3 114.8
73. Metalliteollisuuskoneet0.6 0.5 40.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet6.2 7.9 -21.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet6.4 8.7 -26.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet4.5 10.5 -57.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet9.1 6.3 45.7
78. Moottoriajoneuvot139.8 122.3 14.3
79. Muut kuljetusvälineet36.7 13.5 172.4
8. Erinäiset valmiit tavarat23.4 23.7 -1.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.4 0.2 132.8
82. Huonekalut0.6 0.4 40.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.2 0.2 21.7
84. Vaatteet0.8 0.6 45.0
85. Jalkineet0.2 0.7 -82.1
87. Kojeet,mittarit yms.8.7 10.2 -14.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.7 0.6 9.5
89. Muut valmiit tavarat12.3 11.2 10.1
9. Muut tavarat3.1 2.3 36.3
93. Erittelemätön0.4 0.3 45.8
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0..
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain2.8 2.1 35.1
Kaikki ryhmät yhteensä410.5 287.10 42.5

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Liettuasta (LT) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet15.6 8.9 75.9
00. Elävät eläimet0.1 0..
01. Liha ja lihatuotteet0.3 0.2 24.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat11.1 5.8 91.2
03. Kala- ja kalavalmisteet0.7 0.6 17.6
04. Vilja ja viljatuotteet1.8 1.4 30.5
05. Hedelmät ja kasvikset0.9 0.5 82.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.1 81.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.4 0.3 77.6
08. Rehuaineet0.1 0..
09. Erinäiset elintarvikkeet0.6 0.3 114.9
1. Juomat ja tupakka0.5 0.4 31.2
11. Juomat0.5 0.4 29.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat6.4 3.2 104.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.9 0.2 445.4
24. Puutavara ja korkki5.3 2.8 89.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0.1 ..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.1 0.2 -72.2
28. Malmit ja metalliromu0.1 0..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.2 0.1 630.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta137.1 82.2 66.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.7 0.1 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet136.5 82.1 66.3
34. Kaasut00.1 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat00.2 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat00.2 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet384.9 96.10 297.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet96.2 18.6 417.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.3 0.2 19.4
53. Väri- ja parkitusaineet0.2 0.1 ..
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet11.7 5.8 104.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.9 0.5 98.8
56. Lannoitteet, valmistetut48.1 7.2 575.5
57. Muovit, valmistamattomat0.4 0.1 ..
58. Muovit, valmistetut2.5 2.2 12.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet225.1 62.7 259.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan22.2 14.6 53.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 ..
62. Kumituotteet0.2 0.1 51.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut5.0 4.2 18.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä3.1 1.9 64.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet3.8 3.4 11.9
66. Kivennäisainetuotteet1.2 0.9 35.8
67. Rauta ja teräs0.1 0.1 -67.5
68. Muut metallit0.2 0.2 -3.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista9.1 4.1 122.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet38.9 35.4 10.0
71. Voimakoneet ja moottorit0.9 13.5 -94.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet3.4 2.2 60.1
73. Metalliteollisuuskoneet0.2 0.1 ..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet7.3 4.10 48.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.6 0.5 2.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet12.7 4.3 199.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet11.8 8.6 37.7
78. Moottoriajoneuvot2.3 1.5 54.4
79. Muut kuljetusvälineet0.2 0.2 -36.6
8. Erinäiset valmiit tavarat103.1 86.5 19.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.4 0.4 22.4
82. Huonekalut61.10 48.2 28.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 185.1
84. Vaatteet4.2 5.3 -21.1
85. Jalkineet0.1 0.1 30.4
87. Kojeet,mittarit yms.25.9 20.5 26.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.10 3.9 -75.9
89. Muut valmiit tavarat9.8 8.4 16.5
9. Muut tavarat21.3 11.5 85.4
93. Erittelemätön17.7 8.5 109.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta3.7 3.1 19.3
Kaikki ryhmät yhteensä729.7 339.3 115.1

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu