Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Liettuan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/7 - 2019/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
2019 11
%
Viennistä0.00.10.10.10.1
Tuonnista0.10.00.00.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.00.00.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Liettuaan (LT) jaksolla 2019/7 - 2019/11

2019 / 72019 / 82019 / 92019 / 102019 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8.0 13.8 19.2 24.4 22.3 25.6 6.7 8.4 9.10 12.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 5.6 9.6 15.4 19.6 19.3 22.1 3.7 4.6 6.2 7.9
05. Hedelmät ja kasvikset 1.9 3.3 3.5 4.4 2.7 3.0 2.1 2.6 3.3 4.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.4 0.6 0.4 0.4 0.3 0.3 0.7 0.8 0.4 0.5
1. Juomat ja tupakka 0.6 1.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 3.3 4.2
11. Juomat 0.6 1.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.8 0.9
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0 2.6 3.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.2 2.0 1.3 1.6 0.7 0.8 1.3 1.6 1.5 1.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 8.8 15.2 6.6 8.3 7.5 8.6 8.6 10.8 9.1 11.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.4 2.4 0.2 0.2 1.2 1.3 0.3 0.3 0.2 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 0.2 0.2 0.5 0.6 0.4 0.4 0.8 1.0 0.5 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.7 2.9 0.4 0.4 0.6 0.6 0.9 1.0 0.4 0.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.1 3.6 2.4 3.0 3.2 3.6 3.8 4.7 1.9 2.4
57. Muovit, valmistamattomat 0.7 1.1 0.10 1.2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.5 4.2 1.10 2.5 1.7 1.9 2.8 3.4 5.8 7.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.2 2.1 1.3 1.6 1.3 1.5 1.8 2.2 1.3 1.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.4 0.6 0.9 1.1 0.5 0.5 0.7 0.8 0.5 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 33.1 57.3 42.7 54.4 46.8 54.0 55.6 70.0 48.5 61.6
71. Voimakoneet ja moottorit 0.4 0.7 0.3 0.4 1.1 1.3 0.5 0.6 0.3 0.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.8 4.7 0.9 1.1 1.7 1.9 4.6 5.8 3.6 4.5
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.0 0.6 0.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.10 1.6 2.2 2.8 3.9 4.5 2.3 2.9 2.0 2.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.6 1.0 0.7 0.8 1.2 1.3 1.5 1.8 1.10 2.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.2 2.0 1.3 1.6 1.3 1.5 1.4 1.8 0.9 1.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.8 3.1 2.2 2.8 2.5 2.9 2.7 3.4 1.8 2.2
78. Moottoriajoneuvot 23.7 41.0 32.6 41.6 31.3 36.1 40.6 51.1 35.6 45.2
79. Muut kuljetusvälineet 1.9 3.1 2.2 2.8 3.10 4.5 2.2 2.7 2.6 3.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.2 7.2 6.2 7.9 6.10 8.0 4.1 5.1 4.5 5.7
87. Kojeet,mittarit yms. 3.3 5.7 3.6 4.5 3.7 4.2 2.7 3.3 2.10 3.7
89. Muut valmiit tavarat 0.5 0.8 2.1 2.6 2.9 3.3 0.7 0.9 1.0 1.2
9. Muut tavarat 0.8 1.3 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 0.5 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 57.7 100.0 78.3 100.0 86.8 100.0 79.4 100.0 78.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Liettuasta (LT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/7 - 2019/11

2019 / 72019 / 82019 / 92019 / 102019 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.7 1.3 2.10 4.0 3.5 4.9 4.9 4.3 4.6 3.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.0 0.8 2.2 2.9 2.9 4.0 3.9 3.4 3.5 2.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.6 0.4 0.7 0.9 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 66.5 54.4 23.0 31.6 22.3 31.4 53.2 47.2 86.5 59.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 66.5 54.4 23.0 31.6 22.3 31.4 53.2 47.2 86.5 59.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 19.10 16.3 13.10 19.2 15.8 22.2 21.8 19.3 20.3 13.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.7 2.2 1.8 2.5 2.4 3.3 2.9 2.6 3.1 2.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.9 0.7 0.10 1.3 0.7 0.9 1.3 1.1 0.8 0.5
56. Lannoitteet, valmistetut 2.6 2.0 0.1 0.1 0.1 0.0 2.3 2.0 0.2 0.1
58. Muovit, valmistetut 0.4 0.3 0.3 0.4 0.6 0.8 0.2 0.2 0.5 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 13.5 11.0 10.7 14.7 12.2 17.1 14.9 13.2 15.8 10.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.7 3.8 4.4 5.9 3.10 5.5 4.1 3.6 4.4 3.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.7 1.3 1.3 1.7 1.2 1.6 1.1 0.9 0.10 0.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.6 0.5 0.9 1.2 0.8 1.1 0.8 0.7 0.7 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.5 0.4 0.6 0.7 0.8 1.0 0.8 0.7 0.9 0.6
66. Kivennäisainetuotteet 0.2 0.1 0.4 0.4 0.1 0.1 0.4 0.4 0.6 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.9 1.5 1.5 1.9 1.2 1.6 1.1 0.9 1.3 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 5.7 4.6 6.4 8.7 5.1 7.2 5.4 4.7 7.1 4.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.7 0.5 0.6 0.8 0.4 0.5 0.5 0.4 0.7 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.8 0.6 1.1 1.4 1.1 1.5 0.8 0.7 2.8 1.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.7 0.6 1.3 1.7 0.9 1.2 1.3 1.1 0.9 0.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.4 1.9 1.7 2.3 2.2 3.0 2.3 2.0 2.3 1.5
78. Moottoriajoneuvot 0.6 0.5 0.7 0.9 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2
79. Muut kuljetusvälineet 0 0.0 0.10 1.3 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 21.0 17.2 19.8 27.2 18.4 25.9 20.4 18.1 20.7 14.2
82. Huonekalut 11.5 9.4 10.5 14.4 10.6 14.9 11.2 9.9 9.9 6.8
84. Vaatteet 2.3 1.8 2.3 3.1 2.1 2.8 1.3 1.1 1.8 1.2
87. Kojeet,mittarit yms. 5.3 4.3 5.6 7.6 3.8 5.3 5.5 4.8 7.4 5.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.10 0.8 0.3 0.2
89. Muut valmiit tavarat 1.8 1.4 1.3 1.7 1.8 2.5 1.6 1.3 1.3 0.8
9. Muut tavarat 2.3 1.8 1.7 2.2 1.7 2.3 2.4 2.1 2.2 1.5
93. Erittelemätön 1.5 1.2 0.9 1.2 0.10 1.3 1.6 1.4 1.4 1.0
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 0.8 0.6 0.8 1.0 0.7 1.0 0.8 0.7 0.8 0.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 122.3 100.0 72.7 100.0 70.8 100.0 112.6 100.0 145.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu