Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Liettuan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/3 - 2020/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.00.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Liettuan kanssa, vienti Liettuaan ja tuonti Liettuasta vuoden 2020 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Liettua oli Yhdysvaltain 72. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 185 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 2.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Liettuan kanssa oli 21 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Liettuasta supistui voimakkasti eli 32.8 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 82 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Liettuasta olivat Sitc598 (erinäiset kemialliset tuotteet), joka edusti 17.5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc516 (muut orgaaniset kemikaalit) 12.6 % sekä Sitc821 (huonekalut ja niiden osat; vuodevarusteet) 11.5 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Liettuaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden heinäkuussa nähden. Viennin arvo oli 103 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 24.1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 21.3 % sekä Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet) 16.6 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-heinäkuun kehitys

Vuoden 2020 tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakaupan arvo oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoa alempi. Kaupan arvo jäi 1.1 miljardiin dollariin, laskun ollessa 4.5 %. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 560 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 537 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 tammi-heinäkuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 9.6 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc598 (erinäiset kemialliset tuotteet), arvon ollessa 93 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 173 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 1.5 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 22 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 90 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Liettuaan (LT) jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 11,4 12.3 8,3 15.2 2,4 3.5 8,9 11.2 4,7 4.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 5,8 6.3 4,1 7.4 0,6 0.8 7,3 9.1 3,1 3.0
05. Hedelmät ja kasvikset 4,3 4.6 3,6 6.5 1,6 2.2 1,5 1.9 1,4 1.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,0 1.1 0,7 1.2 0,4 0.5 0,2 0.2 0,2 0.2
1. Juomat ja tupakka 2,4 2.6 0,5 0.8 2,7 3.8 0,3 0.3 1,7 1.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1,10 2.1 0 0.0 2,6 3.8 0,1 0.0 1,4 1.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,7 0.8 0,9 1.6 0,5 0.6 1,0 1.3 1,3 1.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,1 0.0 0,6 1.0 0,2 0.2 0,1 0.1 0,3 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,2 0.2 0,1 0.0 18,5 27.0 16,3 20.5 25,0 24.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,2 0.2 0,1 0.0 0 0.0 0,3 0.3 25,0 24.3
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 18,5 27.0 16,1 20.2 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 9,9 10.7 7,1 12.9 6,0 8.7 7,3 9.1 5,3 5.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,2 0.2 0,4 0.7 0,9 1.2 0,2 0.2 0,1 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0,5 0.5 0,3 0.5 0,6 0.8 0,1 0.1 0,2 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,0 1.1 0,8 1.4 0,4 0.5 0,7 0.9 0,2 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4,1 4.4 2,3 4.1 1,5 2.1 1,1 1.3 2,3 2.2
57. Muovit, valmistamattomat 0,4 0.3 0,3 0.5 0,4 0.4 1,7 2.0 0,3 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3,4 3.7 2,9 5.2 2,4 3.4 3,6 4.5 2,1 2.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,2 1.2 1,6 2.8 1,2 1.6 1,6 1.9 1,0 0.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,5 0.5 0,7 1.2 0,4 0.5 0,8 1.0 0,5 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 56,5 61.2 30,2 55.3 33,3 48.7 37,7 47.6 40,8 39.7
71. Voimakoneet ja moottorit 0,3 0.2 0,6 0.9 0,2 0.2 0,4 0.5 0,5 0.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2,3 2.4 2,3 4.2 2,8 4.1 1,4 1.7 5,8 5.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2,7 2.9 0,9 1.6 1,8 2.6 1,4 1.7 1,7 1.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3,3 3.5 1,8 3.2 2,1 3.0 1,8 2.2 2,4 2.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 8,0 8.6 0,6 1.0 2,1 3.1 2,10 3.7 1,2 1.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2,2 2.4 1,5 2.6 1,7 2.4 1,5 1.8 1,7 1.6
78. Moottoriajoneuvot 36,3 39.3 21,9 40.1 21,9 32.0 25,10 32.8 26,4 25.6
79. Muut kuljetusvälineet 1,6 1.7 0,9 1.6 0,10 1.3 2,5 3.1 1,4 1.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 9,5 10.2 5,9 10.8 3,4 4.9 5,9 7.4 22,7 22.1
87. Kojeet,mittarit yms. 2,7 2.9 2,5 4.4 1,9 2.6 2,1 2.6 4,0 3.9
89. Muut valmiit tavarat 6,4 6.8 2,9 5.3 1,1 1.5 3,4 4.2 18,4 17.9
9. Muut tavarat 0,7 0.8 0,5 0.7 0,8 1.1 0,6 0.7 0,6 0.6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0,7 0.7 0,4 0.7 0,5 0.7 0,6 0.7 0,6 0.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 92,3 100.0 54,5 100.0 68,4 100.0 79,2 100.0 102,8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Liettuasta (LT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,5 1.6 3,6 4.9 3,8 5.7 1,6 2.2 2,9 3.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,6 0.6 2,8 3.8 2,3 3.4 0,6 0.7 1,6 1.9
04. Vilja ja viljatuotteet 0,6 0.6 0,3 0.4 0,8 1.1 0,5 0.7 0,4 0.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1,0 1.1 0,8 1.0 1,0 1.4 1,1 1.5 0,9 1.0
24. Puutavara ja korkki 0,9 0.9 0,7 0.9 0,9 1.3 1,1 1.5 0,8 0.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 26,2 28.1 4,8 6.6 5,0 7.5 9,10 13.9 4,3 5.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 26,2 28.1 4,8 6.6 5,0 7.5 9,10 13.8 4,3 5.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 29,7 31.8 28,6 39.2 24,5 36.7 27,7 38.5 36,1 43.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4,7 4.9 8,10 12.2 10,3 15.4 10,0 13.9 13,1 15.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,3 1.3 0,6 0.8 0,8 1.1 1,4 1.9 0,8 1.0
56. Lannoitteet, valmistetut 3,8 4.0 0,3 0.4 0,1 0.1 0 0.0 3,9 4.7
58. Muovit, valmistetut 0,9 0.9 0,7 0.9 0,10 1.4 1,1 1.5 0,10 1.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 19,0 20.3 17,10 24.6 12,3 18.4 14,9 20.7 17,0 20.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3,4 3.6 4,4 6.0 3,7 5.4 3,3 4.6 4,6 5.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,0 1.0 1,8 2.5 1,1 1.6 0,9 1.2 1,4 1.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,5 0.5 0,7 0.8 0,3 0.4 0,2 0.2 0,7 0.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,9 0.9 0,9 1.2 0,8 1.1 0,7 0.8 0,9 1.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,10 1.0 0,9 1.1 1,4 2.0 1,2 1.6 1,3 1.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 5,4 5.7 5,7 7.7 7,9 11.7 7,10 11.1 9,5 11.6
71. Voimakoneet ja moottorit 0,4 0.3 0,8 1.0 0,5 0.6 0,3 0.4 0,2 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,4 0.4 0,6 0.7 0,7 1.0 0,4 0.4 0,6 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,1 1.1 0,8 1.1 2,6 3.8 3,8 5.3 3,5 4.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1,2 1.3 0,9 1.2 1,5 2.2 0,8 1.1 1,6 1.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,9 2.0 2,5 3.3 2,2 3.2 1,10 2.7 2,10 3.5
78. Moottoriajoneuvot 0,4 0.4 0,3 0.3 0,6 0.8 0,6 0.7 0,3 0.3
79. Muut kuljetusvälineet 0 0.0 0,1 0.0 0 0.0 0,2 0.2 0,7 0.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 23,1 24.6 22,5 30.9 15,2 22.8 12,3 17.1 18,2 22.1
82. Huonekalut 13,6 14.6 13,7 18.8 6,1 9.0 3,9 5.4 9,5 11.5
84. Vaatteet 1,4 1.4 0,6 0.7 0,3 0.4 0,8 1.0 1,2 1.4
87. Kojeet,mittarit yms. 5,1 5.4 5,9 8.1 6,7 9.9 4,3 6.0 5,7 6.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,9 0.9 0,4 0.5 0,5 0.6 1,8 2.4 0,3 0.3
89. Muut valmiit tavarat 2,2 2.3 2,0 2.7 1,9 2.7 1,6 2.1 1,7 2.0
9. Muut tavarat 3,3 3.4 2,6 3.5 5,8 8.6 8,1 11.2 5,8 7.0
93. Erittelemätön 2,4 2.5 1,9 2.6 5,1 7.5 7,3 10.1 4,10 6.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0,9 0.9 0,7 0.9 0,8 1.1 0,8 1.0 0,9 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 93,4 100.0 72,9 100.0 66,7 100.0 71,8 100.0 82,2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu