Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Liettuan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/1 - 2020/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.10.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.00.10.00.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Liettuaan (LT) jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.1 8.7 6.5 9.2 11.4 12.3 8.3 15.2 2.4 3.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.5 2.0 0.10 1.3 5.8 6.3 4.1 7.4 0.6 0.8
05. Hedelmät ja kasvikset 4.0 5.6 4.1 5.8 4.3 4.6 3.6 6.5 1.6 2.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.5 0.7 1.1 1.5 1.0 1.1 0.7 1.2 0.4 0.5
1. Juomat ja tupakka 0.2 0.2 0.6 0.8 2.4 2.6 0.5 0.8 2.7 3.8
11. Juomat 0.2 0.2 0.6 0.8 0.5 0.5 0.5 0.8 0.1 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 0 0.0 1.10 2.1 0 0.0 2.6 3.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.4 1.9 1.0 1.4 0.7 0.8 0.9 1.6 0.5 0.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.4 0.5 0.2 0.3 0.1 0.0 0.6 1.0 0.2 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.2 0.3 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 18.5 27.0
34. Kaasut 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 18.5 27.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 8.3 11.7 9.8 13.8 9.9 10.7 7.1 12.9 6.0 8.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.3 0.4 0.4 0.5 0.2 0.2 0.4 0.7 0.9 1.2
53. Väri- ja parkitusaineet 0.2 0.2 0.4 0.4 0.5 0.5 0.3 0.5 0.6 0.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.6 0.7 0.8 1.0 1.0 1.1 0.8 1.4 0.4 0.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.9 1.2 1.10 2.7 4.1 4.4 2.3 4.1 1.5 2.1
57. Muovit, valmistamattomat 0.7 1.0 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5.5 7.7 5.9 8.3 3.4 3.7 2.9 5.2 2.4 3.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.6 2.2 1.5 2.1 1.2 1.2 1.6 2.8 1.2 1.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.7 0.9 0.8 1.1 0.5 0.5 0.7 1.2 0.4 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 48.2 68.4 46.2 65.8 56.5 61.2 30.2 55.3 33.3 48.7
71. Voimakoneet ja moottorit 0.5 0.7 0.2 0.2 0.3 0.2 0.6 0.9 0.2 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.6 3.6 3.2 4.6 2.3 2.4 2.3 4.2 2.8 4.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.7 3.8 1.6 2.3 2.7 2.9 0.9 1.6 1.8 2.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.7 2.4 2.1 2.9 3.3 3.5 1.8 3.2 2.1 3.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.8 1.0 1.3 1.8 8.0 8.6 0.6 1.0 2.1 3.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.5 2.0 1.3 1.8 2.2 2.4 1.5 2.6 1.7 2.4
78. Moottoriajoneuvot 32.10 46.8 31.2 44.5 36.3 39.3 21.9 40.1 21.9 32.0
79. Muut kuljetusvälineet 5.6 7.9 5.5 7.8 1.6 1.7 0.9 1.6 0.10 1.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.1 5.7 4.3 6.1 9.5 10.2 5.9 10.8 3.4 4.9
87. Kojeet,mittarit yms. 2.7 3.8 2.5 3.5 2.7 2.9 2.5 4.4 1.9 2.6
89. Muut valmiit tavarat 1.0 1.4 1.0 1.4 6.4 6.8 2.9 5.3 1.1 1.5
9. Muut tavarat 0.6 0.8 0.6 0.8 0.7 0.8 0.5 0.7 0.8 1.1
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 0.5 0.7 0.5 0.7 0.7 0.7 0.4 0.7 0.5 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 70.4 100.0 70.2 100.0 92.3 100.0 54.5 100.0 68.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Liettuasta (LT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.6 1.5 2.3 3.2 1.5 1.6 3.6 4.9 3.8 5.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.7 0.7 1.8 2.5 0.6 0.6 2.8 3.8 2.3 3.4
04. Vilja ja viljatuotteet 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6 0.3 0.4 0.8 1.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.8 0.7 0.7 0.9 1.0 1.1 0.8 1.0 1.0 1.4
24. Puutavara ja korkki 0.8 0.7 0.6 0.7 0.9 0.9 0.7 0.9 0.9 1.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 47.6 45.5 3.5 5.1 26.2 28.1 4.8 6.6 5.0 7.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 47.6 45.4 3.5 5.1 26.2 28.1 4.8 6.6 5.0 7.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 21.2 20.2 17.7 25.7 29.7 31.8 28.6 39.2 24.5 36.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.1 2.0 3.1 4.4 4.7 4.9 8.10 12.2 10.3 15.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3.3 3.1 0.7 0.9 1.3 1.3 0.6 0.8 0.8 1.1
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.1 3.0 4.4 3.8 4.0 0.3 0.4 0.1 0.1
58. Muovit, valmistetut 0.5 0.4 0.3 0.3 0.9 0.9 0.7 0.9 0.10 1.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 15.3 14.5 10.7 15.6 19.0 20.3 17.10 24.6 12.3 18.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.3 3.1 3.6 5.2 3.4 3.6 4.4 6.0 3.7 5.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.6 0.6 0.9 1.3 1.0 1.0 1.8 2.5 1.1 1.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.4 0.3 0.6 0.7 0.5 0.5 0.7 0.8 0.3 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.7 0.6 0.10 1.4 0.9 0.9 0.9 1.2 0.8 1.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.3 1.2 1.1 1.5 0.10 1.0 0.9 1.1 1.4 2.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 6.4 6.1 18.1 26.4 5.4 5.7 5.7 7.7 7.9 11.7
71. Voimakoneet ja moottorit 0.2 0.1 12.3 17.9 0.4 0.3 0.8 1.0 0.5 0.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.7 0.6 0.6 0.8 0.4 0.4 0.6 0.7 0.7 1.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.10 1.8 1.2 1.7 1.1 1.1 0.8 1.1 2.6 3.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.0 0.9 1.3 1.8 1.2 1.3 0.9 1.2 1.5 2.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.10 1.8 2.3 3.3 1.9 2.0 2.5 3.3 2.2 3.2
78. Moottoriajoneuvot 0.5 0.4 0.5 0.6 0.4 0.4 0.3 0.3 0.6 0.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 22.4 21.3 18.7 27.2 23.1 24.6 22.5 30.9 15.2 22.8
82. Huonekalut 11.9 11.4 9.0 13.1 13.6 14.6 13.7 18.8 6.1 9.0
84. Vaatteet 1.4 1.3 2.1 3.0 1.4 1.4 0.6 0.7 0.3 0.4
87. Kojeet,mittarit yms. 5.1 4.9 4.5 6.5 5.1 5.4 5.9 8.1 6.7 9.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.8 1.7 0.9 1.2 0.9 0.9 0.4 0.5 0.5 0.6
89. Muut valmiit tavarat 2.1 1.9 2.3 3.4 2.2 2.3 2.0 2.7 1.9 2.7
9. Muut tavarat 1.6 1.4 4.3 6.1 3.3 3.4 2.6 3.5 5.8 8.6
93. Erittelemätön 0.8 0.7 3.6 5.2 2.4 2.5 1.9 2.6 5.1 7.5
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry 0.9 0.8 0.7 1.0 0.9 0.9 0.7 0.9 0.8 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 104.7 100.0 68.5 100.0 93.4 100.0 72.9 100.0 66.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu