Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Latvian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Latviaan (LV) 2020 tammi-marraskuu

2020 1-11
milj. $
2019 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet13.5 14.5 -6.8
00. Elävät eläimet0.1 0.1 22.9
01. Liha ja lihatuotteet3.3 2.3 45.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat00.1 ..
03. Kala- ja kalavalmisteet0.5 0.5 1.3
04. Vilja ja viljatuotteet0.2 0.2 -10.3
05. Hedelmät ja kasvikset3.8 5.2 -28.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.2 2.4 -95.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.1 1.3 -11.2
08. Rehuaineet0.6 0.6 8.5
09. Erinäiset elintarvikkeet4.2 2.4 78.5
1. Juomat ja tupakka47.10 57.1 -16.0
11. Juomat47.8 56.10 -16.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.2 0.2 34.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat3.4 2.8 20.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 -39.9
24. Puutavara ja korkki0.3 0.1 186.1
25. Paperimassa0.1 0.4 -76.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0.2 -14.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.7 1.4 -47.9
28. Malmit ja metalliromu1.6 0..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.6 0.9 -30.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1.10 2.10 -34.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet1.10 2.10 -34.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.3 0.1 534.6
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.3 0..
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.1 29.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -56.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet21.9 79.2 -72.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.7 57.9 -99.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.3 0.3 6.2
53. Väri- ja parkitusaineet1.7 1.7 4.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet2.2 1.3 72.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet3.8 5.8 -35.3
56. Lannoitteet, valmistetut00.1 ..
57. Muovit, valmistamattomat4.2 4.6 -8.5
58. Muovit, valmistetut0.10 1.3 -25.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet8.3 6.7 23.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan18.7 21.2 -11.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -72.2
62. Kumituotteet0.5 0.6 -27.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.4 0.4 309.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.9 2.3 -63.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet6.8 6.9 -1.1
66. Kivennäisainetuotteet2.8 4.4 -36.4
67. Rauta ja teräs0.8 1.8 -55.6
68. Muut metallit0.3 0.2 81.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista5.6 4.10 12.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet131.8 259.1 -49.1
71. Voimakoneet ja moottorit3.8 5.1 -26.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet9.6 12.3 -21.7
73. Metalliteollisuuskoneet0.9 3.5 -75.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet9.9 15.1 -34.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet3.5 4.1 -15.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet13.7 30.9 -55.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet16.2 19.8 -18.2
78. Moottoriajoneuvot13.3 17.4 -23.5
79. Muut kuljetusvälineet61.3 151.2 -59.5
8. Erinäiset valmiit tavarat36.4 38.5 -5.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.8 2.1 -61.5
82. Huonekalut2.1 2.6 -19.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.2 0.1 102.7
84. Vaatteet1.1 1.8 -36.2
85. Jalkineet0.2 0.4 -70.3
87. Kojeet,mittarit yms.18.1 18.10 -4.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot5.1 4.3 20.7
89. Muut valmiit tavarat9.1 8.6 5.2
9. Muut tavarat9.9 14.5 -31.9
93. Erittelemätön8.3 11.10 -31.1
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen00.1 ..
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain1.7 2.5 -33.5
Kaikki ryhmät yhteensä285.4 489.6 -41.7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Latviasta (LV) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-marraskuu

2020 1-11
milj. $
2019 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet10.4 5.4 94.1
00. Elävät eläimet0.1 0.1 292.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.6 0.6 9.0
03. Kala- ja kalavalmisteet7.9 2.8 183.6
04. Vilja ja viljatuotteet0.8 0.8 4.7
05. Hedelmät ja kasvikset0.1 0.1 13.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.1 -35.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.1 1.2 -12.5
08. Rehuaineet0.1 0..
09. Erinäiset elintarvikkeet0.1 0.1 -45.3
1. Juomat ja tupakka108.10 126.8 -14.1
11. Juomat108.10 126.8 -14.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat22.0 12.8 72.6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at00.1 ..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0..
24. Puutavara ja korkki21.8 12.6 73.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.1 0..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.3 0.2 70.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta15.8 64.7 -75.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.11.1 14.0 -21.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet4.8 50.7 -90.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat00.1 ..
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.00.1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet4.2 2.7 57.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet1.8 0.6 255.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.1 0.1 45.6
53. Väri- ja parkitusaineet0.1 0.1 -51.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.8 0.3 245.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.3 0.2 82.7
56. Lannoitteet, valmistetut0.3 0.6 -60.6
57. Muovit, valmistamattomat0.1 0.1 -87.9
58. Muovit, valmistetut0.3 0.2 136.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.8 1.0 -20.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan57.3 49.2 16.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 828.0
62. Kumituotteet0.4 0.9 -55.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut26.7 14.8 80.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.2 0.2 52.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet15.5 17.1 -9.8
66. Kivennäisainetuotteet5.3 6.9 -22.2
67. Rauta ja teräs1.1 5.1 -79.3
68. Muut metallit0.1 0.5 -90.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista8.3 4.2 102.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet221.1 472.9 -53.2
71. Voimakoneet ja moottorit136.9 391.0 -65.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet10.4 12.9 -19.4
73. Metalliteollisuuskoneet0.5 0.1 ..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet12.10 12.2 6.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet3.6 5.1 -29.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet38.6 33.9 14.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet13.5 10.2 32.6
78. Moottoriajoneuvot4.2 5.0 -16.7
79. Muut kuljetusvälineet0.8 2.8 -72.2
8. Erinäiset valmiit tavarat36.6 36.9 -0.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.5 1.6 -73.2
82. Huonekalut9.7 11.0 -11.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 -73.1
84. Vaatteet2.10 3.4 -12.4
85. Jalkineet0.1 0.1 -94.6
87. Kojeet,mittarit yms.9.1 8.7 3.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot6.2 6.1 1.6
89. Muut valmiit tavarat8.5 6.2 37.6
9. Muut tavarat11.7 15.6 -24.8
93. Erittelemätön7.3 11.5 -36.7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta4.5 4.2 7.7
Kaikki ryhmät yhteensä487.8 786.6 -38.0

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu