Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Latvian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-kesäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Latviaan (4490) 2020 tammi-kesäkuu

2020 1-6
milj. $
2019 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet7.3 7.5 -3.9
00. Elävät eläimet0.1 0.1 145.8
01. Liha ja lihatuotteet1.10 0.4 508.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat00.1 ..
03. Kala- ja kalavalmisteet0.3 0.3 33.1
04. Vilja ja viljatuotteet0.1 0.2 -5.9
05. Hedelmät ja kasvikset2.3 3.3 -29.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 1.1 -94.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.6 0.6 14.7
08. Rehuaineet0.4 0.4 18.1
09. Erinäiset elintarvikkeet1.6 1.8 -10.0
1. Juomat ja tupakka27.2 30.9 -12.1
11. Juomat27.1 30.9 -12.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.1 31.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat1.3 1.5 -18.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 -59.3
24. Puutavara ja korkki0.3 0.1 239.7
25. Paperimassa0.1 0..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0.1 123.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.5 0.9 -48.2
28. Malmit ja metalliromu0.1 0..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.4 0.6 -41.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0.8 1.2 -33.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.8 1.2 -33.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.1 331.8
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.2 0..
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.1 40.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -71.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet12.10 46.8 -72.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.3 35.1 -99.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.2 0.1 87.1
53. Väri- ja parkitusaineet0.10 1.1 -9.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1.5 1.0 47.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet1.7 3.7 -55.1
56. Lannoitteet, valmistetut00.1 ..
57. Muovit, valmistamattomat2.9 2.2 36.6
58. Muovit, valmistetut0.7 0.6 16.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet4.9 3.3 49.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan7.9 11.3 -29.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -44.6
62. Kumituotteet0.4 0.4 -24.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.2 0.1 165.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.4 1.6 -75.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1.9 2.10 -36.8
66. Kivennäisainetuotteet1.1 3.4 -67.8
67. Rauta ja teräs0.5 0.5 18.5
68. Muut metallit0.2 0.1 153.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista3.5 2.5 40.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet59.0 106.5 -44.6
71. Voimakoneet ja moottorit2.5 1.1 130.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet3.7 8.1 -54.9
73. Metalliteollisuuskoneet0.3 0.8 -66.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet7.1 7.5 -5.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet2.0 1.8 11.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet6.1 19.0 -68.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet9.1 11.5 -20.9
78. Moottoriajoneuvot4.8 9.9 -52.1
79. Muut kuljetusvälineet23.9 47.2 -49.4
8. Erinäiset valmiit tavarat18.6 22.5 -17.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.4 1.7 -75.4
82. Huonekalut1.1 1.2 -11.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 99.2
84. Vaatteet0.6 1.1 -49.5
85. Jalkineet00.3 ..
87. Kojeet,mittarit yms.9.9 10.9 -9.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot2.7 2.3 18.4
89. Muut valmiit tavarat4.1 5.3 -22.0
9. Muut tavarat5.1 7.10 -36.6
93. Erittelemätön4.2 6.7 -36.9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain0.9 1.3 -34.9
Kaikki ryhmät yhteensä139.9 235.10 -40.7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Latviasta (4490) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-kesäkuu

2020 1-6
milj. $
2019 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet4.6 2.4 96.0
00. Elävät eläimet0.1 0.1 -50.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.4 0.3 15.0
03. Kala- ja kalavalmisteet3.4 1.5 139.9
04. Vilja ja viljatuotteet0.4 0.4 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset0.1 0.1 -20.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.1 -35.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.5 0.2 179.4
08. Rehuaineet0.1 0..
09. Erinäiset elintarvikkeet0.1 0.1 -66.2
1. Juomat ja tupakka56.9 63.2 -9.9
11. Juomat56.9 63.2 -9.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat10.0 5.1 98.1
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at00.1 ..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0..
24. Puutavara ja korkki9.9 4.10 101.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.1 0.2 -9.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta9.0 44.3 -79.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.5.10 7.7 -22.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet3.1 36.6 -91.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat00.1 ..
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.00.1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet1.4 1.6 -11.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.8 0.3 172.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.1 0.1 -9.6
53. Väri- ja parkitusaineet00.1 ..
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.1 0.1 186.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.1 0.1 -66.8
56. Lannoitteet, valmistetut0.2 0.6 -64.7
57. Muovit, valmistamattomat0.1 0.1 -94.4
58. Muovit, valmistetut0.1 0.1 -6.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.3 0.5 -44.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan27.1 27.1 0.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 412.9
62. Kumituotteet0.3 0.7 -66.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut11.1 6.4 74.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.2 0.1 82.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet8.4 10.0 -16.8
66. Kivennäisainetuotteet2.10 3.9 -24.3
67. Rauta ja teräs0.9 3.2 -73.5
68. Muut metallit0.1 0.4 -92.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista3.6 2.6 36.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet107.4 174.8 -38.6
71. Voimakoneet ja moottorit68.4 130.1 -47.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet5.8 4.0 44.5
73. Metalliteollisuuskoneet0.3 0..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet5.10 7.2 -17.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet1.3 2.10 -56.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet17.3 20.8 -16.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet6.7 5.2 29.0
78. Moottoriajoneuvot1.2 3.2 -62.4
79. Muut kuljetusvälineet0.8 1.7 -55.3
8. Erinäiset valmiit tavarat18.3 18.3 0.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.4 0.3 44.6
82. Huonekalut6.1 5.4 12.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 -91.6
84. Vaatteet0.9 1.6 -40.9
87. Kojeet,mittarit yms.4.7 4.8 -2.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot3.7 3.2 14.0
89. Muut valmiit tavarat2.8 3.2 -13.6
9. Muut tavarat6.1 8.5 -27.9
93. Erittelemätön3.9 6.4 -39.5
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta2.3 2.1 6.6
Kaikki ryhmät yhteensä240.5 344.8 -30.2

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu