Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Viron ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/3 - 2020/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Viron kanssa, vienti Viroon ja tuonti Virosta vuoden 2020 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Viro oli USAn 92. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 12 sijaa. Kuukauden 78 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 31.1 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Viron kanssa oli Yhdysvalloille 38 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Virosta supistui voimakkasti eli 30.6 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 58 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Virosta olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), joka edusti 47.1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) 7.7 % sekä Sitc635 (muut puutuotteet) 5.1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Viroon supistui 32.5 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 20 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät), mikä edusti 15.9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc961 (metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)) 11.2 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 8.2 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-27.0 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 666 miljoonaan dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 458 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 208 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 31.2 % ja viennin arvon osalla 15.7 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 196 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät), arvon ollessa 18 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 251 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 420 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Viroon (EE) jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3,4 7.7 2,4 8.8 3,1 9.6 2,8 10.3 3,4 16.7
05. Hedelmät ja kasvikset 3,0 6.9 2,2 8.1 3,0 9.4 2,3 8.6 3,2 15.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2,8 6.3 0,10 3.4 0,9 2.7 1,4 5.2 0,6 2.9
24. Puutavara ja korkki 0,9 1.9 0,4 1.5 0,6 1.7 0,5 1.8 0,6 2.7
28. Malmit ja metalliromu 1,6 3.7 0 0.0 0,1 0.3 0,8 3.0 0 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,2 0.3 0,6 1.9 0,2 0.6 0,2 0.4 0 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,1 0.2 1,1 3.7 12,0 38.2 0,1 0.1 0,1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,1 0.2 1,1 3.7 12,0 38.2 0,1 0.1 0,1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,9 1.9 0,6 2.2 1,1 3.4 1,1 3.9 1,2 5.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,5 3.3 1,2 4.4 1,3 4.1 1,3 4.9 0,10 4.6
68. Muut metallit 1,1 2.3 0,8 2.9 0,9 2.8 0,5 1.9 0,5 2.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 14,8 34.0 15,1 56.3 8,2 26.0 11,4 43.4 8,2 40.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2,9 6.5 2,9 10.6 1,2 3.7 4,3 16.3 1,7 8.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,0 2.3 0,7 2.5 0,5 1.5 0,9 3.1 1,3 6.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,9 1.9 1,5 5.5 0,5 1.5 0,4 1.4 0,5 2.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2,5 5.7 2,5 9.2 2,6 8.0 1,8 6.5 1,7 8.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4,8 11.0 5,10 22.2 3,2 9.9 3,5 13.3 2,8 13.6
78. Moottoriajoneuvot 2,1 4.8 1,0 3.7 0,1 0.1 0,6 2.2 0,4 1.6
79. Muut kuljetusvälineet 0,6 1.3 0,3 0.9 0,2 0.5 0,2 0.4 0,1 0.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 15,9 36.4 3,10 14.7 4,0 12.7 5,7 21.7 2,8 13.6
87. Kojeet,mittarit yms. 1,6 3.6 1,7 6.3 2,0 6.3 1,7 6.4 2,2 10.6
89. Muut valmiit tavarat 13,9 31.9 2,0 7.4 1,8 5.7 3,8 14.5 0,5 2.1
9. Muut tavarat 4,3 9.9 1,7 6.0 0,9 2.7 2,7 10.1 3,0 14.9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0,1 0.1 0,2 0.7 0,1 0.3 0 0.0 2,3 11.2
97. Kulta, ei monetaarinen 0,6 1.2 0 0.0 0,1 0.1 0 0.0 0 0.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 43,5 100.0 26,8 100.0 31,5 100.0 26,3 100.0 20,1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Virosta (EE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,2 1.6 1,3 2.2 2,1 3.3 2,3 3.0 1,2 2.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,9 1.3 1,2 2.0 1,8 2.7 2,0 2.6 1,2 1.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1,4 1.8 2,1 3.5 2,7 4.3 1,3 1.6 1,9 3.2
24. Puutavara ja korkki 1,3 1.8 1,7 2.9 2,4 3.8 1,2 1.5 1,4 2.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0.0 0,7 1.2 0,1 0.0 1,5 2.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 0,7 1.2 0 0.0 1,5 1.9 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3,9 5.4 4,7 7.9 4,4 7.0 3,1 4.0 1,9 3.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1,4 1.8 1,3 2.2 1,2 1.8 1,1 1.4 0,7 1.2
53. Väri- ja parkitusaineet 1,0 1.3 1,3 2.1 0,9 1.3 0,8 0.9 0,9 1.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1,1 1.5 1,5 2.4 1,6 2.4 0,9 1.1 0,2 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6,0 8.3 5,0 8.5 6,3 10.0 4,10 6.5 4,6 7.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3,3 4.6 3,3 5.5 3,6 5.7 3,8 5.0 3,6 6.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,5 0.6 0,3 0.5 1,0 1.6 0,6 0.7 0,3 0.5
68. Muut metallit 0,3 0.4 0,9 1.4 0,8 1.3 0 0.0 0,1 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,6 2.2 0,5 0.8 0,7 1.1 0,5 0.5 0,6 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 45,9 64.2 28,2 48.5 34,2 55.1 46,6 61.5 35,4 61.3
71. Voimakoneet ja moottorit 1,4 1.9 0,8 1.3 0,5 0.8 0,5 0.5 0,7 1.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1,10 2.7 1,8 3.1 1,8 2.9 1,9 2.4 1,1 1.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2,9 4.1 0,10 1.6 1,6 2.5 2,5 3.3 1,3 2.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 32,9 45.9 16,8 28.8 21,10 35.3 32,9 43.5 27,2 47.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5,9 8.2 7,4 12.6 8,2 13.1 8,2 10.8 4,5 7.7
78. Moottoriajoneuvot 0,6 0.7 0,4 0.6 0,2 0.3 0,5 0.6 0,4 0.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 10,4 14.5 15,3 26.2 11,4 18.4 14,6 19.3 10,4 17.9
82. Huonekalut 1,9 2.6 1,5 2.6 1,4 2.2 2,6 3.4 1,7 2.9
87. Kojeet,mittarit yms. 5,6 7.7 11,2 19.2 7,7 12.3 9,5 12.5 5,7 9.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,5 0.6 0,4 0.7 0,4 0.5 0,6 0.7 0,1 0.1
89. Muut valmiit tavarat 2,3 3.1 2,1 3.5 2,0 3.2 1,9 2.4 2,8 4.7
9. Muut tavarat 2,8 3.9 1,2 2.0 1,1 1.7 1,6 2.0 2,7 4.5
93. Erittelemätön 2,1 2.9 0,5 0.8 0,5 0.7 0,10 1.2 2,0 3.4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0,8 1.0 0,7 1.1 0,7 1.0 0,6 0.8 0,7 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 71,5 100.0 58,2 100.0 62,1 100.0 75,6 100.0 57,8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu