Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Viron ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.10.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Viron kanssa, vienti Viroon ja tuonti Virosta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Viro oli USAn 78. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 5 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 153 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 83.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Viron kanssa oli Yhdysvalloille 112 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Virosta oli 162.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 132 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) edustaen 67.4 prosentin osuutta. Toinen tuonnin suuri tuoteryhmä oli Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) vastaten 7.2 prosentin osuutta tuonnista.

Viennin arvo Viroon oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 20 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-marraskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 1.2 miljardiin dollariin, laskun ollessa 6.3 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 917 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 301 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 1.0 prosentilla ja viennin arvo 19.4 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 486 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät), arvon ollessa 28 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 616 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 553 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Viroon (EE) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.4 16.7 3.3 15.5 1.4 7.3 3.1 9.1 3.2 15.5
05. Hedelmät ja kasvikset 3.2 15.9 3.0 14.0 1.3 6.9 2.9 8.4 2.7 13.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.6 2.9 0.8 3.6 1.4 7.2 0.9 2.7 0.10 4.6
24. Puutavara ja korkki 0.6 2.7 0.6 2.7 0.4 2.0 0.7 2.0 0.9 4.2
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0.2 0.9 0.10 4.9 0.2 0.3 0.1 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.2 5.8 1.3 5.9 0.9 4.6 1.5 4.3 0.7 3.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.4 1.9 0.4 1.6 0.5 2.3 0.8 2.4 0.1 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.10 4.6 1.3 5.8 0.9 4.7 1.2 3.3 1.8 8.9
68. Muut metallit 0.5 2.1 0.9 4.2 0.5 2.4 0.5 1.5 0.10 4.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 8.2 40.8 9.8 46.4 6.5 34.2 10.7 31.9 6.4 31.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.7 8.4 0.3 1.3 0.5 2.1 1.2 3.3 0.3 1.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.3 6.1 0.4 1.8 0.5 2.4 0.8 2.3 0.5 2.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.5 2.4 0.5 2.0 0.8 4.2 0.7 2.1 0.5 2.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.7 8.2 2.4 11.2 2.2 11.5 4.3 12.7 1.4 6.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.8 13.6 2.1 9.8 1.3 6.9 2.0 5.8 1.8 8.4
78. Moottoriajoneuvot 0.4 1.6 0.2 0.8 0.8 4.2 0.7 1.9 1.3 6.3
79. Muut kuljetusvälineet 0.1 0.3 3.8 18.0 0.6 2.8 1.2 3.5 0.8 3.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.8 13.6 2.3 10.8 3.2 17.0 9.3 27.7 3.9 18.8
87. Kojeet,mittarit yms. 2.2 10.6 1.8 8.4 1.8 9.1 2.9 8.7 2.4 11.7
89. Muut valmiit tavarat 0.5 2.1 0.4 1.5 1.2 6.0 6.1 18.1 1.3 6.3
9. Muut tavarat 3.0 14.9 2.4 11.2 4.4 23.3 6.10 20.7 3.6 17.4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 2.3 11.2 1.5 6.6 3.3 17.2 4.6 13.7 0.5 2.3
97. Kulta, ei monetaarinen 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0.9 2.5 0.7 3.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 20.1 100.0 21.2 100.0 18.8 100.0 33.5 100.0 20.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Virosta (EE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.2 2.1 0.10 1.1 1.5 1.7 1.5 0.9 1.5 1.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.2 1.9 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2 0.7 1.1 0.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.9 3.2 1.9 2.1 2.6 3.1 2.8 1.8 2.3 1.7
24. Puutavara ja korkki 1.4 2.3 1.4 1.5 2.1 2.4 1.8 1.2 1.9 1.4
28. Malmit ja metalliromu 0.5 0.8 0.4 0.4 0.4 0.4 0.8 0.5 0.4 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 2.6 1.7 0.7 0.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.5 1.6 0.4 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.9 3.2 3.9 4.3 3.1 3.6 3.2 2.1 3.2 2.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.7 1.2 1.3 1.5 1.6 1.9 1.8 1.1 1.4 1.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.2 0.2 0.7 0.7 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 0.9 1.5 1.3 1.4 0.9 1.0 0.7 0.4 1.0 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7 0.5 0.3 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.6 7.8 5.8 6.5 6.8 8.1 5.2 3.3 4.2 3.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3.6 6.1 4.3 4.7 3.4 4.0 3.8 2.4 3.3 2.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.3 0.5 0.7 0.7 0.10 1.1 0.5 0.3 0.3 0.2
68. Muut metallit 0.1 0.1 0.1 0.1 1.1 1.2 0 0.0 0 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.6 0.9 0.6 0.7 1.4 1.7 0.8 0.5 0.4 0.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 35.4 61.3 61.5 69.1 51.7 61.6 118.5 77.1 101.4 76.6
71. Voimakoneet ja moottorit 0.7 1.2 0.5 0.6 0.8 0.8 0.6 0.3 0.8 0.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.1 1.9 2.8 3.0 2.5 2.9 1.5 1.0 1.8 1.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.3 2.2 1.10 2.1 1.1 1.2 2.5 1.6 3.10 3.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 27.2 47.1 52.1 58.6 41.8 49.8 107.9 70.1 89.3 67.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.5 7.7 3.6 4.0 4.8 5.6 5.3 3.4 5.0 3.7
78. Moottoriajoneuvot 0.4 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.6 0.4 0.5 0.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 10.4 17.9 12.1 13.5 17.2 20.4 18.5 12.0 17.8 13.4
82. Huonekalut 1.7 2.9 1.5 1.7 2.8 3.3 2.7 1.7 2.6 1.9
87. Kojeet,mittarit yms. 5.7 9.8 7.9 8.9 9.7 11.5 12.1 7.8 11.4 8.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.1 0.1 0.4 0.4 0.6 0.6 0.5 0.3 0.3 0.2
89. Muut valmiit tavarat 2.8 4.7 2.1 2.3 3.8 4.5 2.10 1.9 3.4 2.6
9. Muut tavarat 2.7 4.5 2.9 3.2 1.2 1.4 1.8 1.2 1.5 1.1
93. Erittelemätön 2.0 3.4 2.2 2.4 0.5 0.5 1.0 0.6 0.7 0.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.7 1.1 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.5 0.8 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 57.8 100.0 89.0 100.0 83.10 100.0 153.8 100.0 132.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu