Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Unkarin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-kesäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdsysvaltojen vienti Unkariin (4370) 2019 tammi-kesäkuu

2019 1-6
milj. $
2018 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet18.9 19.1 -1.0
00. Elävät eläimet0.3 0.1 ..
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0.1 -60.1
03. Kala- ja kalavalmisteet0.1 0.1 -77.1
04. Vilja ja viljatuotteet0.5 0.6 -21.3
05. Hedelmät ja kasvikset14.1 14.5 -3.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.1 -82.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.2 0.1 55.9
08. Rehuaineet0.7 0.8 -8.8
09. Erinäiset elintarvikkeet3.4 3.2 7.1
1. Juomat ja tupakka4.7 5.1 -6.7
11. Juomat1.7 2.8 -41.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet3.1 2.3 34.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat2.7 2.5 4.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.2 0.2 4.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.5 0.5 -10.3
24. Puutavara ja korkki0.1 0.1 -8.4
25. Paperimassa0.1 0.1 -53.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0.1 -24.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.5 0.3 50.5
28. Malmit ja metalliromu0.2 0.1 230.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.5 1.6 -2.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta4.9 0.7 649.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.4.1 0..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.9 0.7 26.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.3 0.5 -52.8
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0..
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.4 -62.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -28.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet86.3 67.1 28.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet5.4 5.4 1.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet1.0 1.6 -38.5
53. Väri- ja parkitusaineet2.7 2.6 3.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet33.6 25.9 29.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet10.7 9.0 19.5
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0..
57. Muovit, valmistamattomat3.0 3.7 -18.3
58. Muovit, valmistetut19.1 11.5 66.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet11.1 7.7 43.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan56.8 50.5 12.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat1.5 0.2 889.8
62. Kumituotteet3.10 3.4 18.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.4 0.3 51.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä2.10 1.5 105.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet2.6 2.4 11.3
66. Kivennäisainetuotteet16.7 11.3 48.2
67. Rauta ja teräs2.3 2.4 -2.5
68. Muut metallit5.3 7.2 -26.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista21.5 22.4 -4.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet689.8 600.4 14.9
71. Voimakoneet ja moottorit162.1 144.9 11.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet48.1 51.2 -6.0
73. Metalliteollisuuskoneet3.2 4.9 -35.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet78.4 70.9 10.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet50.7 55.6 -8.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet88.7 30.5 190.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet123.2 110.5 11.4
78. Moottoriajoneuvot83.5 65.5 27.4
79. Muut kuljetusvälineet52.3 66.7 -21.6
8. Erinäiset valmiit tavarat73.9 113.4 -34.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.10 0.9 7.1
82. Huonekalut1.6 1.4 14.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 -5.0
84. Vaatteet0.2 0.2 3.9
85. Jalkineet0.2 0.1 126.5
87. Kojeet,mittarit yms.48.1 76.5 -37.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1.5 2.6 -42.8
89. Muut valmiit tavarat21.6 31.10 -32.5
9. Muut tavarat34.0 31.1 9.3
93. Erittelemätön2.1 0.7 214.2
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0..
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.1 -9.4
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND31.9 29.6 7.7
Kaikki ryhmät971.10 890.1 9.2

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Unkarista (4370) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-kesäkuu

2019 1-6
milj. $
2018 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet38.5 21.9 76.1
00. Elävät eläimet1.8 1.5 23.8
01. Liha ja lihatuotteet0.8 0.9 -1.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.4 7.5 -94.8
03. Kala- ja kalavalmisteet00.1 ..
04. Vilja ja viljatuotteet0.9 0.5 76.2
05. Hedelmät ja kasvikset30.7 7.9 291.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja2.4 2.4 -3.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.6 0.5 26.4
08. Rehuaineet0.3 0.2 113.9
09. Erinäiset elintarvikkeet0.9 0.9 -5.1
1. Juomat ja tupakka1.10 2.2 -10.6
11. Juomat1.9 2.1 -11.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.1 13.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat11.2 11.8 -4.8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at00.1 ..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet00.1 ..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.2 0..
24. Puutavara ja korkki0.2 0.1 92.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet4.8 5.8 -17.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.5 0.1 421.1
28. Malmit ja metalliromu0.8 1.1 -31.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet4.10 4.7 5.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1.1 0.5 128.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet1.1 0.5 128.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat00.1 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat00.1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet176.6 152.4 15.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet54.4 58.5 -6.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet19.3 13.4 44.3
53. Väri- ja parkitusaineet0.6 0.6 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet39.4 31.6 24.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet54.10 39.10 37.5
57. Muovit, valmistamattomat1.1 0.5 166.8
58. Muovit, valmistetut3.1 4.1 -25.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet4.0 4.1 -2.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan119.0 110.2 8.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.6 0.3 146.1
62. Kumituotteet44.8 35.2 27.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.9 2.6 -29.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä3.9 4.8 -17.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet14.9 13.7 8.5
66. Kivennäisainetuotteet27.4 27.6 -0.6
67. Rauta ja teräs1.7 1.9 -13.4
68. Muut metallit3.4 5.3 -36.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista20.9 19.2 8.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,625.4 1,775.2 -8.4
71. Voimakoneet ja moottorit229.0 148.5 54.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet71.6 37.1 93.4
73. Metalliteollisuuskoneet4.4 3.8 13.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet264.1 276.9 -4.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet161.9 214.7 -24.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet245.1 150.4 63.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet305.2 341.10 -10.8
78. Moottoriajoneuvot340.2 595.0 -42.8
79. Muut kuljetusvälineet4.4 7.2 -39.3
8. Erinäiset valmiit tavarat253.3 324.8 -22.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet12.0 13.5 -10.8
82. Huonekalut11.7 14.9 -21.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.4.5 5.3 -15.0
84. Vaatteet12.4 12.5 -0.8
85. Jalkineet2.5 3.5 -30.8
87. Kojeet,mittarit yms.111.3 153.6 -27.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot17.7 19.6 -9.8
89. Muut valmiit tavarat81.5 102.3 -20.3
9. Muut tavarat136.5 137.0 -0.4
93. Erittelemätön83.7 87.1 -3.9
97. Kulta, ei monetaarinen1.3 1.0 27.3
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY50.9 49.0 4.0
Kaikki ryhmät2,363.2 2,535.5 -6.8

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu