Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Unkarin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-syyskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Unkariin (4370) 2019 tammi-syyskuu

2019 1-9
milj. $
2018 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet21.0 21.10 -4.2
00. Elävät eläimet0.3 0.1 898.2
01. Liha ja lihatuotteet00.1 ..
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0.1 67.6
03. Kala- ja kalavalmisteet0.1 0.1 -91.4
04. Vilja ja viljatuotteet0.5 0.6 -22.7
05. Hedelmät ja kasvikset14.8 15.5 -4.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.2 -58.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.2 0.3 -31.2
08. Rehuaineet1.1 0.9 21.6
09. Erinäiset elintarvikkeet4.3 4.6 -6.1
1. Juomat ja tupakka8.1 6.8 19.5
11. Juomat2.9 4.1 -29.9
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet5.2 2.7 95.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat3.2 4.5 -30.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.2 0.2 4.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.5 0.8 -44.2
24. Puutavara ja korkki0.1 0.1 -8.4
25. Paperimassa0.1 0.1 -53.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0.1 -42.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.6 0.5 30.3
28. Malmit ja metalliromu0.3 0.1 143.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.8 3.0 -41.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta7.4 1.2 565.3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.6.2 0..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet1.3 1.2 12.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.3 0.6 -47.5
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0..
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.4 -58.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.2 0.2 -34.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet130.5 95.9 36.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet11.2 9.3 20.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet1.6 2.0 -20.9
53. Väri- ja parkitusaineet3.9 3.6 9.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet47.3 35.5 33.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet16.4 13.3 23.6
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0..
57. Muovit, valmistamattomat4.1 4.8 -13.2
58. Muovit, valmistetut30.4 15.7 94.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet15.9 12.2 30.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan91.1 74.7 22.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat9.3 0.2 ..
62. Kumituotteet5.4 4.4 23.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.6 0.4 30.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä4.6 2.2 112.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet4.1 3.7 10.8
66. Kivennäisainetuotteet24.6 18.6 32.5
67. Rauta ja teräs4.5 3.2 43.7
68. Muut metallit8.9 9.5 -7.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista29.6 32.9 -10.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet979.6 869.3 12.7
71. Voimakoneet ja moottorit226.2 205.5 10.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet63.9 65.2 -2.0
73. Metalliteollisuuskoneet4.9 7.9 -37.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet103.6 107.4 -3.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet84.6 84.3 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet130.2 50.1 160.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet171.10 163.9 4.9
78. Moottoriajoneuvot113.10 93.5 21.9
79. Muut kuljetusvälineet80.7 92.0 -12.3
8. Erinäiset valmiit tavarat109.8 157.2 -30.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.1 0.10 14.3
82. Huonekalut2.5 2.2 12.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.2 0.2 7.3
84. Vaatteet0.3 0.3 -12.9
85. Jalkineet0.2 0.1 87.2
87. Kojeet,mittarit yms.72.4 103.2 -29.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot2.4 5.9 -59.3
89. Muut valmiit tavarat30.10 44.6 -30.6
9. Muut tavarat51.1 44.3 15.4
93. Erittelemätön3.9 0.9 357.5
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0..
97. Kulta, ei monetaarinen0.2 0.2 -10.2
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND47.2 42.5 10.9
Kaikki ryhmät yhteensä1,401.7 1,275.10 9.8

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Unkarista (4370) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-syyskuu

2019 1-9
milj. $
2018 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet49.5 29.6 67.2
00. Elävät eläimet2.6 2.2 17.3
01. Liha ja lihatuotteet1.5 1.2 20.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.6 7.8 -92.8
03. Kala- ja kalavalmisteet00.1 ..
04. Vilja ja viljatuotteet1.2 0.9 30.4
05. Hedelmät ja kasvikset37.7 12.2 210.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja3.6 3.3 8.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.1 0.8 42.1
08. Rehuaineet0.6 0.3 137.3
09. Erinäiset elintarvikkeet1.2 1.3 -12.0
1. Juomat ja tupakka2.6 3.1 -16.8
11. Juomat2.5 3.0 -17.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.1 9.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat19.5 15.2 28.0
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at00.1 ..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet00.1 ..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.2 0.1 334.5
24. Puutavara ja korkki0.4 0.2 134.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet7.9 7.9 0.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.6 0.2 357.1
28. Malmit ja metalliromu2.7 1.3 116.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet7.8 5.8 35.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1.3 1.3 0.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet1.3 1.3 0.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.1 -35.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.1 -35.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet250.6 225.0 11.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet69.3 84.10 -18.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet29.6 20.5 44.8
53. Väri- ja parkitusaineet1.2 0.8 51.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet61.9 47.5 30.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet73.8 57.9 27.3
57. Muovit, valmistamattomat1.10 1.1 90.4
58. Muovit, valmistetut7.4 6.3 18.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet5.9 6.3 -7.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan176.2 173.2 1.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.7 0.4 63.0
62. Kumituotteet62.7 58.7 7.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut5.7 6.4 -11.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä5.4 8.0 -32.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet21.7 20.10 3.5
66. Kivennäisainetuotteet39.10 38.6 3.5
67. Rauta ja teräs2.7 2.7 -0.7
68. Muut metallit5.2 6.6 -21.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista32.4 31.1 4.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet2,654.4 2,625.9 1.1
71. Voimakoneet ja moottorit348.9 211.9 64.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet102.2 59.8 71.0
73. Metalliteollisuuskoneet9.6 5.1 87.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet404.3 414.1 -2.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet252.2 354.7 -28.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet375.7 226.8 65.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet463.5 505.8 -8.4
78. Moottoriajoneuvot692.1 838.1 -17.4
79. Muut kuljetusvälineet6.2 9.10 -37.9
8. Erinäiset valmiit tavarat402.10 485.0 -16.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet16.6 20.4 -19.1
82. Huonekalut17.9 20.7 -13.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.6.2 7.9 -22.0
84. Vaatteet21.2 20.7 2.8
85. Jalkineet13.1 11.2 16.5
87. Kojeet,mittarit yms.175.6 216.0 -18.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot27.2 30.2 -9.9
89. Muut valmiit tavarat125.5 158.2 -20.7
9. Muut tavarat216.6 229.7 -5.7
93. Erittelemätön135.4 153.4 -11.7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen1.9 1.5 28.5
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY78.8 74.9 5.2
Kaikki ryhmät yhteensä3,773.2 3,787.7 -0.4

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu