Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tsekin tasavallan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/5 - 2019/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
Viennistä0.10.20.20.20.2
Tuonnista0.20.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Tsekin tasavaltaan (CZ) jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.7 0.3 0.10 0.4 1.8 0.8 0.8 0.4 0.2 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0.4 0.2 0.5 0.2 1.5 0.6 0.2 0.1 0.1 0.0
1. Juomat ja tupakka 0.1 0.0 0.4 0.2 0.5 0.2 0.3 0.1 0.8 0.4
11. Juomat 0.1 0.0 0.4 0.2 0.4 0.2 0.2 0.1 0.8 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.9 1.9 3.6 1.6 1.9 0.8 2.4 1.1 5.1 2.4
25. Paperimassa 3.4 1.6 3.2 1.4 1.6 0.7 1.9 0.9 4.7 2.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 18.2 8.8 14.8 6.4 18.8 8.6 18.8 8.7 17.2 8.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.7 0.3 0.4 0.1 0.2 0.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.3 2.6 1.1 0.5 2.5 1.1 1.10 0.9 0.8 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 0.5 0.2 0.9 0.4 1.3 0.6 0.8 0.3 0.4 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.1 0.5 0.10 0.4 0.6 0.2 1.5 0.7 1.8 0.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4.4 2.1 4.0 1.7 6.7 3.0 9.0 4.1 8.3 3.9
57. Muovit, valmistamattomat 1.1 0.5 1.5 0.6 1.7 0.8 1.0 0.5 1.6 0.7
58. Muovit, valmistetut 2.9 1.4 2.10 1.3 2.3 1.0 2.0 0.9 2.3 1.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.8 1.3 3.5 1.5 3.4 1.5 2.4 1.1 2.1 1.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 22.1 10.7 24.1 10.4 18.7 8.5 21.9 10.1 21.10 10.4
62. Kumituotteet 1.4 0.6 1.1 0.4 1.2 0.5 1.2 0.5 1.2 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.1 1.5 4.2 1.8 2.7 1.2 6.0 2.8 6.3 3.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.9 0.9 1.8 0.7 1.5 0.7 1.5 0.7 1.9 0.9
66. Kivennäisainetuotteet 2.4 1.1 5.5 2.4 3.3 1.5 2.1 0.9 2.1 0.9
67. Rauta ja teräs 1.2 0.6 1.0 0.4 0.9 0.4 0.8 0.4 1.4 0.6
68. Muut metallit 2.1 1.0 1.7 0.7 2.5 1.1 1.10 0.9 2.1 1.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10.1 4.9 8.9 3.8 6.8 3.1 8.6 3.9 7.3 3.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 119.8 57.9 137.4 59.3 135.5 62.0 131.7 60.9 129.0 60.9
71. Voimakoneet ja moottorit 19.0 9.2 16.8 7.2 29.4 13.4 18.0 8.3 15.4 7.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 17.2 8.3 14.5 6.3 10.9 5.0 9.9 4.5 12.7 6.0
73. Metalliteollisuuskoneet 1.8 0.9 2.5 1.0 2.9 1.3 4.8 2.2 2.9 1.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 14.0 6.8 11.2 4.8 10.2 4.6 12.1 5.6 11.9 5.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 12.10 6.3 20.6 8.9 23.4 10.7 30.9 14.3 30.8 14.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 19.7 9.5 22.0 9.5 23.5 10.7 13.8 6.4 18.7 8.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 18.0 8.7 18.1 7.8 17.7 8.1 19.5 9.0 17.5 8.2
78. Moottoriajoneuvot 3.4 1.6 3.4 1.5 3.4 1.5 3.4 1.5 3.0 1.4
79. Muut kuljetusvälineet 14.0 6.8 28.6 12.3 14.5 6.6 19.7 9.1 16.5 7.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 30.2 14.6 39.2 16.9 30.1 13.7 29.8 13.8 27.3 12.9
82. Huonekalut 0.8 0.4 0.5 0.2 0.7 0.3 0.5 0.2 0.2 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.6 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
84. Vaatteet 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.7 0.3 0.2 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 12.8 6.2 13.6 5.9 11.3 5.1 13.0 6.0 12.2 5.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.8 0.4 0.7 0.3 0.8 0.4 0.8 0.4 0.7 0.3
89. Muut valmiit tavarat 14.7 7.1 23.7 10.2 16.6 7.6 14.7 6.8 13.8 6.5
9. Muut tavarat 11.8 5.7 11.1 4.8 11.4 5.2 10.7 4.9 10.6 5.0
93. Erittelemätön 1.5 0.7 0.9 0.4 0.10 0.4 0.5 0.2 0.5 0.2
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 10.4 5.0 10.2 4.4 10.4 4.8 10.3 4.7 10.1 4.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 206.8 100.0 231.6 100.0 218.6 100.0 216.3 100.0 211.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Tsekin tasavallasta (CZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.4 0.5 1.8 0.4 2.7 0.5 1.5 0.3 2.1 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 1.0 0.2 0.3 0.0 0.9 0.2 0.4 0.1 0.7 0.1
08. Rehuaineet 0.6 0.1 0.8 0.2 1.3 0.3 0.7 0.1 0.8 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.7 0.1 0.9 0.2 0.8 0.2 0.7 0.1 0.8 0.2
11. Juomat 0.7 0.1 0.9 0.2 0.8 0.2 0.6 0.1 0.8 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 6.7 1.5 7.4 1.6 6.6 1.3 5.9 1.2 6.5 1.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 4.3 0.9 5.4 1.2 4.7 1.0 3.7 0.7 2.8 0.6
24. Puutavara ja korkki 1.1 0.2 1.1 0.2 1.1 0.2 0.8 0.2 0.9 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.8 0.2 0.9 0.2 0.5 0.1 1.1 0.2 2.5 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.10 1.2 0.1 0.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.10 1.2 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 41.4 9.2 44.3 9.9 41.10 8.5 42.1 8.6 54.9 11.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.8 0.8 4.1 0.9 3.9 0.8 15.2 3.1 2.6 0.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.6 0.6 2.7 0.6 3.0 0.6 2.3 0.5 2.4 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 2.6 0.6 1.10 0.4 1.9 0.4 1.7 0.3 1.6 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 18.6 4.1 22.7 5.1 16.9 3.4 13.1 2.7 37.8 7.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.4 0.3 1.2 0.3 1.5 0.3 1.2 0.2 1.0 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 2.8 0.6 3.1 0.7 2.8 0.6 2.0 0.4 2.1 0.4
58. Muovit, valmistetut 3.2 0.7 2.6 0.6 3.6 0.7 3.1 0.6 2.8 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.8 1.5 6.1 1.4 8.7 1.8 3.9 0.8 4.9 1.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 81.0 18.0 73.0 16.3 77.9 15.9 72.5 14.7 57.9 12.1
62. Kumituotteet 24.5 5.4 22.0 4.9 20.7 4.2 16.8 3.4 15.6 3.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.6 0.1 0.9 0.2 0.9 0.2 0.8 0.1 0.5 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.9 0.4 2.2 0.5 1.9 0.4 3.0 0.6 2.0 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 6.4 1.4 7.2 1.6 7.7 1.6 5.4 1.1 6.0 1.3
66. Kivennäisainetuotteet 8.4 1.9 7.1 1.6 9.6 2.0 7.3 1.5 7.5 1.6
67. Rauta ja teräs 19.10 4.4 16.0 3.6 12.10 2.6 22.1 4.5 7.1 1.5
68. Muut metallit 0.10 0.2 1.1 0.2 1.9 0.4 0.9 0.2 1.5 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 18.6 4.1 16.8 3.7 22.5 4.6 16.5 3.3 17.9 3.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 224.5 50.0 217.5 48.7 242.7 49.5 256.7 52.2 233.5 48.9
71. Voimakoneet ja moottorit 17.3 3.8 22.5 5.0 19.10 4.1 19.0 3.9 17.4 3.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 22.2 4.9 27.8 6.2 27.5 5.6 17.10 3.6 20.7 4.3
73. Metalliteollisuuskoneet 9.2 2.0 4.2 0.9 5.5 1.1 10.4 2.1 3.8 0.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 58.5 13.0 55.3 12.4 61.4 12.5 66.4 13.5 59.5 12.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 12.8 2.8 10.1 2.2 10.4 2.1 12.4 2.5 15.5 3.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 22.2 4.9 28.7 6.4 40.2 8.2 58.8 12.0 41.1 8.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 53.3 11.9 47.8 10.7 50.4 10.3 45.8 9.3 50.0 10.5
78. Moottoriajoneuvot 24.1 5.4 18.1 4.0 22.7 4.6 22.3 4.5 21.6 4.5
79. Muut kuljetusvälineet 5.3 1.2 3.5 0.8 4.10 1.0 3.10 0.8 4.2 0.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 66.10 14.9 75.1 16.8 90.10 18.5 71.5 14.5 92.4 19.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.4 0.5 3.0 0.7 3.6 0.7 2.5 0.5 2.9 0.6
82. Huonekalut 7.7 1.7 6.8 1.5 7.7 1.6 8.7 1.8 10.2 2.1
85. Jalkineet 0.5 0.1 0.8 0.2 1.6 0.3 0.6 0.1 0.6 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 24.3 5.4 30.8 6.9 41.0 8.4 30.1 6.1 45.6 9.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.2 0.3 1.6 0.3 2.5 0.5 1.3 0.3 2.2 0.4
89. Muut valmiit tavarat 30.6 6.8 31.9 7.1 34.2 7.0 28.0 5.7 30.6 6.4
9. Muut tavarat 25.6 5.7 27.0 6.0 27.5 5.6 35.1 7.1 29.1 6.1
93. Erittelemätön 12.4 2.7 15.1 3.4 14.4 2.9 22.2 4.5 16.4 3.4
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 13.1 2.9 11.9 2.7 13.2 2.7 12.10 2.6 12.7 2.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 448.9 100.0 446.6 100.0 490.8 100.0 491.7 100.0 476.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu