Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Belgian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/10 - 2021/2

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/10
%
2020/11
%
2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
Viennistä1.82.01.61.92.3
Tuonnista0.90.91.00.80.9
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.31.31.21.31.5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Belgian kanssa, vienti Belgiaan ja tuonti Belgiasta vuoden 2021 helmikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Belgian osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta helmikuussa 2021 oli 1.5 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 2.3 %:a ja 0.9 %:a tuonnista. Helmikuussa Belgia oli Yhdysvaltain 18. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden 4.7 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 2.8 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Belgian kanssa oli 1.0 miljardin dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Belgiasta oli 0.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa, ollen suuruudeltaan 1.8 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Belgiasta olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), joka edusti 30.6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 11.1 % sekä Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit) 10.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Belgiaan supistui 4.6 prosentilla edellisen vuoden helmikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 2.8 miljardia dollaria helmikuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 19.1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 6.6 % sekä Sitc872 (lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten) 6.6 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Vuoden 2021 tammi-helmikuun aikana maiden välinen tavarakaupan arvo oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoa alempi. Kaupan arvo jäi 8.8 miljardiin dollariin, laskun ollessa 1.4 %. Tammi-helmikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 3.5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 5.3 miljardia dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 4.5 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 1.1 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 992 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 5.0 % . Tammi-helmikuun välinen Yhdysvaltain ja Belgian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 1.8 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Belgiaan (BE) jaksolla 2020/10 - 2021/2

2020 / 102020 / 112020 / 122021 / 12021 / 2
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 35,6 1.5 48,7 1.9 34,5 1.6 35,6 1.5 44,9 1.6
00. Elävät eläimet 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 0,2 0.0 1,1 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,4 0.0 0,1 0.0 0,6 0.0 0,1 0.0 0,4 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 2,1 0.1 1,6 0.1 0,4 0.0 0,3 0.0 0,7 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0,9 0.0 5,9 0.2 0,8 0.0 1,3 0.1 1,1 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 23,2 1.0 29,4 1.2 21,7 1.0 22,5 0.9 33,6 1.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,5 0.0 0,2 0.0 0,2 0.0 0,6 0.0 0,4 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1,2 0.0 3,1 0.1 2,9 0.1 4,2 0.2 2,4 0.1
08. Rehuaineet 5,0 0.2 6,4 0.3 6,2 0.3 4,8 0.2 4,0 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,3 0.1 2,3 0.1 1,5 0.1 2,1 0.1 1,6 0.1
1. Juomat ja tupakka 4,10 0.2 5,1 0.2 8,2 0.4 4,8 0.2 8,10 0.3
11. Juomat 3,5 0.1 3,7 0.1 1,7 0.1 2,2 0.1 3,6 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1,5 0.1 1,5 0.1 6,5 0.3 2,7 0.1 5,4 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 95,5 4.0 126,7 5.1 116,8 5.4 102,3 4.2 94,9 3.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 3,5 0.1 3,10 0.2 4,1 0.2 3,2 0.1 0,3 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 10,7 0.4 19,6 0.8 13,5 0.6 16,4 0.7 20,1 0.7
24. Puutavara ja korkki 4,1 0.2 7,8 0.3 1,10 0.1 0,6 0.0 4,6 0.2
25. Paperimassa 2,1 0.1 5,1 0.2 3,10 0.2 7,4 0.3 6,1 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 11,1 0.5 6,3 0.3 9,1 0.4 9,7 0.4 9,5 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3,7 0.1 2,5 0.1 4,8 0.2 5,9 0.2 3,5 0.1
28. Malmit ja metalliromu 57,7 2.4 79,5 3.2 77,8 3.6 55,5 2.3 47,6 1.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2,10 0.1 2,2 0.1 1,8 0.1 3,9 0.2 3,5 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 104,9 4.4 91,6 3.7 128,5 6.0 55,9 2.3 137,3 4.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 5,2 0.2 11,10 0.5 0 0.0 6,7 0.3 3,1 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 58,5 2.4 57,8 2.3 101,7 4.7 49,3 2.0 113,8 4.0
34. Kaasut 41,3 1.7 21,9 0.9 26,9 1.2 0,1 0.0 20,5 0.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,4 0.0 5,1 0.2 0,8 0.0 2,7 0.1 0,7 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,1 0.0 4,8 0.2 0,1 0.0 1,10 0.1 0,1 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,3 0.0 0,3 0.0 0,8 0.0 0,7 0.0 0,5 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 883,0 36.7 749,1 29.9 798,1 37.0 942,3 38.4 1.034,1 36.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 208,7 8.7 225,5 9.0 250,6 11.6 281,8 11.5 287,2 10.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 16,3 0.7 21,7 0.9 26,3 1.2 22,4 0.9 20,2 0.7
53. Väri- ja parkitusaineet 20,7 0.9 22,4 0.9 26,4 1.2 35,10 1.5 25,8 0.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 363,4 15.1 215,3 8.6 218,4 10.1 283,7 11.6 367,7 12.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 23,0 1.0 20,6 0.8 21,9 1.0 25,3 1.0 30,9 1.1
56. Lannoitteet, valmistetut 0,2 0.0 0,1 0.0 6,6 0.3 9,7 0.4 0,3 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 153,1 6.4 146,3 5.8 157,5 7.3 184,6 7.5 184,10 6.5
58. Muovit, valmistetut 22,6 0.9 18,8 0.7 20,8 1.0 17,5 0.7 18,8 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 75,3 3.1 78,8 3.1 70,1 3.3 81,7 3.3 98,7 3.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 236,6 9.8 267,4 10.7 256,8 11.9 215,9 8.8 230,2 8.1
62. Kumituotteet 8,1 0.3 9,5 0.4 8,8 0.4 10,1 0.4 13,0 0.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,1 0.0 1,0 0.0 0,6 0.0 0,6 0.0 0,5 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 7,9 0.3 6,2 0.2 6,8 0.3 7,9 0.3 7,10 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 18,9 0.8 16,10 0.7 13,4 0.6 15,5 0.6 17,4 0.6
66. Kivennäisainetuotteet 158,8 6.6 194,8 7.8 190,9 8.9 143,3 5.8 164,4 5.8
67. Rauta ja teräs 3,3 0.1 2,7 0.1 8,7 0.4 1,7 0.1 1,10 0.1
68. Muut metallit 25,6 1.1 21,2 0.8 12,1 0.6 25,3 1.0 6,9 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 13,1 0.5 15,3 0.6 15,8 0.7 11,9 0.5 18,4 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 690,4 28.7 867,8 34.6 461,1 21.4 779,9 31.8 934,4 32.8
71. Voimakoneet ja moottorit 36,9 1.5 33,3 1.3 33,5 1.6 39,7 1.6 53,8 1.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 71,4 3.0 60,3 2.4 67,4 3.1 58,0 2.4 56,6 2.0
73. Metalliteollisuuskoneet 14,2 0.6 12,5 0.5 13,9 0.6 10,3 0.4 21,5 0.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 83,10 3.5 81,4 3.2 74,8 3.5 102,5 4.2 94,1 3.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 16,0 0.7 12,6 0.5 17,2 0.8 13,7 0.6 13,5 0.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 30,1 1.2 34,6 1.4 24,3 1.1 18,7 0.8 23,1 0.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 57,9 2.4 60,3 2.4 56,1 2.6 50,4 2.1 60,4 2.1
78. Moottoriajoneuvot 368,2 15.3 528,2 21.1 151,6 7.0 472,5 19.3 580,2 20.4
79. Muut kuljetusvälineet 12,1 0.5 44,10 1.8 22,7 1.1 14,3 0.6 31,6 1.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 316,8 13.2 307,2 12.3 319,2 14.8 274,7 11.2 321,2 11.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,6 0.0 3,1 0.1 0,9 0.0 0,4 0.0 0,5 0.0
82. Huonekalut 1,3 0.1 0,7 0.0 0,7 0.0 0,10 0.0 1,2 0.0
84. Vaatteet 1,3 0.1 2,6 0.1 3,0 0.1 1,6 0.1 2,3 0.1
85. Jalkineet 1,6 0.1 1,2 0.0 0,7 0.0 0,6 0.0 0,5 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 222,1 9.2 224,8 9.0 226,4 10.5 181,5 7.4 224,0 7.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 6,6 0.3 5,8 0.2 5,1 0.2 6,8 0.3 7,3 0.3
89. Muut valmiit tavarat 83,5 3.5 69,2 2.8 82,3 3.8 82,8 3.4 85,4 3.0
9. Muut tavarat 36,7 1.5 38,6 1.5 32,7 1.5 38,4 1.6 43,6 1.5
93. Erittelemätön 2,8 0.1 3,5 0.1 3,1 0.1 1,9 0.1 2,5 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 0,6 0.0 0,6 0.0 1,3 0.1 3,2 0.1 0,7 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 33,4 1.4 34,6 1.4 28,3 1.3 33,4 1.4 40,4 1.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.404,5 100.0 2.506,9 100.0 2.156,3 100.0 2.452,1 100.0 2.849,8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Belgiasta (BE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/10 - 2021/2

2020 / 102020 / 112020 / 122021 / 12021 / 2
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 60,0 3.0 47,5 2.4 45,3 2.1 46,4 2.7 46,7 2.5
00. Elävät eläimet 5,3 0.3 2,5 0.1 2,6 0.1 4,6 0.3 4,3 0.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,7 0.0 0,8 0.0 0,6 0.0 0,6 0.0 0,10 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 10,6 0.5 9,3 0.5 8,2 0.4 6,10 0.4 6,7 0.4
05. Hedelmät ja kasvikset 15,6 0.8 15,2 0.8 17,8 0.8 18,5 1.1 18,0 1.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1,8 0.1 0,8 0.0 1,4 0.1 1,3 0.1 1,9 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 20,5 1.0 14,10 0.8 9,5 0.4 10,1 0.6 8,10 0.5
08. Rehuaineet 1,8 0.1 1,6 0.1 1,7 0.1 2,4 0.1 1,3 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 3,9 0.2 2,7 0.1 3,9 0.2 2,3 0.1 5,0 0.3
1. Juomat ja tupakka 27,7 1.4 39,0 2.0 27,9 1.3 41,9 2.5 28,3 1.5
11. Juomat 27,7 1.4 39,0 2.0 27,8 1.3 41,9 2.5 28,3 1.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5,1 0.3 7,6 0.4 7,4 0.3 10,9 0.6 17,8 1.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1,7 0.1 2,6 0.1 3,9 0.2 0,8 0.0 4,6 0.3
24. Puutavara ja korkki 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 0,6 0.0 0,1 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,2 0.1 1,2 0.1 1,3 0.1 1,3 0.1 1,8 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,5 0.1 1,8 0.1 1,6 0.1 1,5 0.1 1,4 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0,1 0.0 0,5 0.0 0,2 0.0 6,3 0.4 9,2 0.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,5 0.0 1,5 0.1 0,4 0.0 0,5 0.0 0,7 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 20,10 1.0 86,8 4.4 80,9 3.8 70,7 4.1 15,4 0.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 20,10 1.0 86,8 4.4 80,9 3.8 70,7 4.1 15,4 0.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2,0 0.1 0,4 0.0 0,5 0.0 0,6 0.0 0,5 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1,10 0.1 0,3 0.0 0,3 0.0 0,4 0.0 0,1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.210,1 59.8 1.204,4 61.0 1.245,0 58.1 1.043,0 61.1 950,9 51.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 67,2 3.3 119,1 6.0 134,9 6.3 131,3 7.7 103,3 5.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 14,5 0.7 12,5 0.6 19,4 0.9 17,5 1.0 13,7 0.7
53. Väri- ja parkitusaineet 7,1 0.3 5,6 0.3 7,7 0.4 8,1 0.5 5,5 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.060,2 52.4 1.014,9 51.4 1.022,9 47.7 825,9 48.4 763,3 41.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7,3 0.4 4,6 0.2 7,1 0.3 6,8 0.4 6,6 0.4
56. Lannoitteet, valmistetut 3,2 0.2 2,7 0.1 1,7 0.1 3,6 0.2 4,2 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 16,4 0.8 18,8 1.0 18,2 0.8 24,0 1.4 27,8 1.5
58. Muovit, valmistetut 12,3 0.6 6,7 0.3 11,2 0.5 8,6 0.5 6,2 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 22,5 1.1 20,0 1.0 22,3 1.0 17,6 1.0 20,6 1.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 299,8 14.8 237,3 12.0 273,2 12.7 181,9 10.7 353,1 19.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,5 0.0 0,2 0.0 0,7 0.0 0,3 0.0 0,2 0.0
62. Kumituotteet 1,8 0.1 5,4 0.3 3,8 0.2 2,10 0.2 2,1 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2,4 0.1 3,1 0.2 2,1 0.1 1,10 0.1 2,9 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2,4 0.1 3,2 0.2 2,3 0.1 1,9 0.1 2,9 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 14,6 0.7 16,7 0.8 20,7 1.0 14,2 0.8 15,7 0.9
66. Kivennäisainetuotteet 133,2 6.6 103,4 5.2 103,0 4.8 86,2 5.0 112,0 6.1
67. Rauta ja teräs 9,5 0.5 5,4 0.3 4,9 0.2 5,6 0.3 7,1 0.4
68. Muut metallit 130,8 6.5 95,7 4.8 130,6 6.1 63,4 3.7 205,8 11.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5,1 0.2 4,6 0.2 5,6 0.3 5,9 0.3 4,9 0.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 264,4 13.1 249,2 12.6 365,3 17.0 197,2 11.6 308,8 16.9
71. Voimakoneet ja moottorit 17,8 0.9 19,4 1.0 26,9 1.3 17,2 1.0 35,4 1.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 17,1 0.8 17,6 0.9 39,5 1.8 19,9 1.2 20,6 1.1
73. Metalliteollisuuskoneet 1,8 0.1 1,2 0.1 1,8 0.1 2,6 0.1 3,3 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 35,6 1.8 35,6 1.8 41,9 2.0 35,9 2.1 50,1 2.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3,5 0.2 4,6 0.2 4,6 0.2 5,9 0.3 4,2 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 15,7 0.8 16,5 0.8 30,4 1.4 13,8 0.8 13,4 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 18,1 0.9 20,7 1.0 24,5 1.1 20,1 1.2 18,1 1.0
78. Moottoriajoneuvot 153,9 7.6 133,0 6.7 194,2 9.1 80,9 4.7 162,8 8.9
79. Muut kuljetusvälineet 1,5 0.1 0,9 0.0 1,9 0.1 1,5 0.1 1,2 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 85,9 4.2 50,8 2.6 44,7 2.1 44,7 2.6 57,5 3.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3,4 0.2 2,7 0.1 2,8 0.1 1,4 0.1 1,7 0.1
82. Huonekalut 1,7 0.1 1,8 0.1 1,9 0.1 1,7 0.1 1,5 0.1
84. Vaatteet 0,4 0.0 0,3 0.0 0,3 0.0 0,6 0.0 0,3 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 7,10 0.4 10,0 0.5 10,6 0.5 8,2 0.5 11,5 0.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 12,4 0.6 8,5 0.4 5,6 0.3 7,6 0.4 5,8 0.3
89. Muut valmiit tavarat 59,8 3.0 27,5 1.4 23,3 1.1 25,3 1.5 36,5 2.0
9. Muut tavarat 48,7 2.4 53,3 2.7 53,2 2.5 69,4 4.1 53,0 2.9
93. Erittelemätön 40,9 2.0 46,4 2.3 46,0 2.1 62,9 3.7 45,8 2.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 7,8 0.4 6,9 0.3 7,1 0.3 6,5 0.4 6,9 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.024,3 100.0 1.975,10 100.0 2.142,9 100.0 1.706,3 100.0 1.831,6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-helmikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-helmikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu