Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Belgian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä1.61.92.31.61.8
Tuonnista1.00.80.90.80.8
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.21.31.51.11.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Belgian kanssa, vienti Belgiaan ja tuonti Belgiasta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kauppa Belgian kanssa edusti vuoden 2021 huhtikuussa 1.2 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 1.8 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 0.8 prosenttia tuonnista. Huhtikuussa Belgia oli Yhdysvaltain 20. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 4.4 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 30.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Belgian kanssa oli 781 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Belgiasta oli 18.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 1.8 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Belgiasta olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), joka edusti 22.3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 9.8 % sekä Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 9.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Belgiaan oli 40.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 2.6 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 11.8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc872 (lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten) 8.0 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 5.8 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Belgian kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 17.6 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 5.1 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 7.2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 10.4 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 6.9 prosentilla ja viennin arvo 3.86359510853725. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 2.0 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 1.5 miljardia dollaria. Tammi-huhtikuun välinen Yhdysvaltain ja Belgian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 3.2 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Belgiaan (BE) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 34.4 1.6 35.6 1.5 44.9 1.6 49.5 2.0 53.4 2.1
00. Elävät eläimet 0.1 0.0 0.2 0.0 1.1 0.0 0.1 0.0 0.8 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 0.4 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.5 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.5 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 1.7 0.1 0.3 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.4 0.0 0.3 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.8 0.0 1.3 0.1 1.1 0.0 2.1 0.1 1.5 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 21.6 1.0 22.5 0.9 33.6 1.2 34.10 1.4 35.0 1.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.2 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.9 0.1 4.2 0.2 2.4 0.1 1.10 0.1 2.10 0.1
08. Rehuaineet 6.3 0.3 4.8 0.2 4.0 0.1 6.5 0.3 9.3 0.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.5 0.1 2.1 0.1 1.6 0.1 2.1 0.1 1.6 0.1
1. Juomat ja tupakka 8.2 0.4 4.8 0.2 8.10 0.3 7.0 0.3 8.7 0.3
11. Juomat 1.7 0.1 2.2 0.1 3.6 0.1 3.5 0.1 4.4 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 6.5 0.3 2.7 0.1 5.4 0.2 3.6 0.1 4.4 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 108.10 5.0 102.3 4.2 94.9 3.3 111.5 4.5 94.8 3.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 4.1 0.2 3.2 0.1 0.3 0.0 16.5 0.7 0.2 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 13.6 0.6 16.4 0.7 20.1 0.7 16.6 0.7 19.4 0.8
24. Puutavara ja korkki 1.10 0.1 0.6 0.0 4.6 0.2 5.4 0.2 0.10 0.0
25. Paperimassa 3.8 0.2 7.4 0.3 6.1 0.2 7.8 0.3 8.2 0.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 9.1 0.4 9.7 0.4 9.5 0.3 8.5 0.3 6.10 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4.7 0.2 5.9 0.2 3.5 0.1 5.3 0.2 5.4 0.2
28. Malmit ja metalliromu 70.1 3.2 55.5 2.3 47.6 1.7 47.9 1.9 49.10 1.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.8 0.1 3.9 0.2 3.5 0.1 3.8 0.1 3.10 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 128.5 6.0 55.9 2.3 137.3 4.8 90.8 3.6 147.2 5.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 6.7 0.3 3.1 0.1 0.1 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 101.6 4.7 49.3 2.0 113.8 4.0 63.4 2.5 111.9 4.3
34. Kaasut 26.9 1.2 0.1 0.0 20.5 0.7 27.5 1.1 35.3 1.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.8 0.0 2.7 0.1 0.7 0.0 6.3 0.3 4.9 0.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 1.10 0.1 0.1 0.0 4.0 0.2 0.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 1.8 0.1 4.4 0.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.7 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 808.10 37.5 942.3 38.4 1,034.1 36.3 897.4 35.9 976.4 37.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 262.3 12.1 281.8 11.5 287.2 10.1 243.2 9.7 295.0 11.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 26.0 1.2 22.4 0.9 20.2 0.7 21.9 0.9 29.10 1.2
53. Väri- ja parkitusaineet 25.7 1.2 35.10 1.5 25.8 0.9 44.6 1.8 35.3 1.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 218.3 10.1 283.7 11.6 367.7 12.9 246.5 9.9 279.1 10.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 21.8 1.0 25.3 1.0 30.9 1.1 35.10 1.4 24.1 0.9
56. Lannoitteet, valmistetut 6.6 0.3 9.7 0.4 0.3 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 156.6 7.2 184.6 7.5 184.10 6.5 200.10 8.0 196.5 7.6
58. Muovit, valmistetut 20.8 1.0 17.5 0.7 18.8 0.7 25.9 1.0 21.3 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 71.4 3.3 81.7 3.3 98.7 3.5 78.6 3.1 95.3 3.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 256.8 11.9 215.9 8.8 230.2 8.1 300.6 12.0 214.6 8.3
62. Kumituotteet 8.7 0.4 10.1 0.4 13.0 0.5 13.7 0.5 8.9 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.6 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.10 0.0 0.4 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6.8 0.3 7.9 0.3 7.10 0.3 9.8 0.4 10.2 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 13.4 0.6 15.5 0.6 17.4 0.6 14.9 0.6 23.8 0.9
66. Kivennäisainetuotteet 190.9 8.8 143.3 5.8 164.4 5.8 233.3 9.3 131.9 5.1
67. Rauta ja teräs 8.7 0.4 1.7 0.1 1.10 0.1 2.5 0.1 2.1 0.1
68. Muut metallit 12.1 0.6 25.3 1.0 6.9 0.2 7.6 0.3 20.3 0.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 15.10 0.7 11.9 0.5 18.4 0.6 18.1 0.7 17.2 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 460.4 21.3 779.9 31.8 934.4 32.8 650.10 26.0 676.1 26.2
71. Voimakoneet ja moottorit 33.5 1.6 39.7 1.6 53.8 1.9 50.7 2.0 44.7 1.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 67.4 3.1 58.0 2.4 56.6 2.0 65.7 2.6 55.7 2.2
73. Metalliteollisuuskoneet 13.8 0.6 10.3 0.4 21.5 0.8 36.7 1.5 19.7 0.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 74.1 3.4 102.5 4.2 94.1 3.3 99.9 4.0 96.3 3.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 17.1 0.8 13.7 0.6 13.5 0.5 12.1 0.5 14.6 0.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 24.3 1.1 18.7 0.8 23.1 0.8 21.8 0.9 22.6 0.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 56.2 2.6 50.4 2.1 60.4 2.1 84.5 3.4 69.10 2.7
78. Moottoriajoneuvot 151.7 7.0 472.5 19.3 580.2 20.4 266.1 10.6 334.7 13.0
79. Muut kuljetusvälineet 22.7 1.0 14.3 0.6 31.6 1.1 13.9 0.6 18.2 0.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 319.8 14.8 274.7 11.2 321.2 11.3 350.3 14.0 361.6 14.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.9 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
82. Huonekalut 0.7 0.0 0.10 0.0 1.2 0.0 1.0 0.0 1.2 0.0
84. Vaatteet 3.0 0.1 1.6 0.1 2.3 0.1 2.5 0.1 2.4 0.1
85. Jalkineet 0.7 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 227.0 10.5 181.5 7.4 224.0 7.9 237.7 9.5 242.8 9.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 5.1 0.2 6.8 0.3 7.3 0.3 6.7 0.3 7.5 0.3
89. Muut valmiit tavarat 82.3 3.8 82.8 3.4 85.4 3.0 101.3 4.0 106.7 4.1
9. Muut tavarat 32.7 1.5 38.4 1.6 43.6 1.5 36.6 1.5 39.5 1.5
93. Erittelemätön 3.1 0.1 1.9 0.1 2.5 0.1 2.9 0.1 2.3 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 1.3 0.1 3.2 0.1 0.7 0.0 0.7 0.0 1.1 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 28.3 1.3 33.4 1.4 40.4 1.4 33.1 1.3 36.1 1.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2,159.1 100.0 2,452.1 100.0 2,849.8 100.0 2,500.7 100.0 2,576.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Belgiasta (BE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 45.3 2.1 46.4 2.7 46.7 2.5 53.8 2.9 60.7 3.4
00. Elävät eläimet 2.6 0.1 4.6 0.3 4.3 0.2 3.4 0.2 2.7 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 1.0 0.1 0.1 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.6 0.0 0.6 0.0 0.10 0.1 1.0 0.1 1.0 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 8.2 0.4 6.10 0.4 6.7 0.4 7.10 0.4 8.9 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 17.8 0.8 18.5 1.1 18.0 1.0 19.9 1.1 23.6 1.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.4 0.1 1.3 0.1 1.9 0.1 2.1 0.1 3.2 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 9.5 0.4 10.1 0.6 8.10 0.5 12.7 0.7 13.9 0.8
08. Rehuaineet 1.7 0.1 2.4 0.1 1.3 0.1 3.0 0.2 2.9 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.9 0.2 2.3 0.1 5.0 0.3 3.0 0.2 4.8 0.3
1. Juomat ja tupakka 27.9 1.3 41.9 2.5 28.3 1.5 28.3 1.5 25.1 1.4
11. Juomat 27.8 1.3 41.9 2.5 28.3 1.5 28.2 1.5 24.9 1.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 7.4 0.3 10.9 0.6 17.8 1.0 8.9 0.5 7.2 0.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3.9 0.2 0.8 0.0 4.6 0.3 2.7 0.1 2.10 0.2
24. Puutavara ja korkki 0.1 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.3 0.1 1.3 0.1 1.8 0.1 2.8 0.1 1.7 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.6 0.1 1.5 0.1 1.4 0.1 2.2 0.1 1.4 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.2 0.0 6.3 0.4 9.2 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.4 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0 0.9 0.0 0.10 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 80.9 3.8 70.7 4.1 15.4 0.8 76.7 4.1 179.9 10.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 80.9 3.8 70.7 4.1 15.4 0.8 76.7 4.1 179.9 10.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.5 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.9 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,245.0 58.1 1,043.0 61.1 950.9 51.9 916.3 49.6 794.3 44.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 134.9 6.3 131.3 7.7 103.3 5.6 130.0 7.0 108.7 6.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 19.4 0.9 17.5 1.0 13.7 0.7 25.7 1.4 17.10 1.0
53. Väri- ja parkitusaineet 7.7 0.4 8.1 0.5 5.5 0.3 11.2 0.6 8.9 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,022.9 47.7 825.9 48.4 763.3 41.7 649.2 35.2 568.4 31.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7.1 0.3 6.8 0.4 6.6 0.4 6.4 0.3 7.5 0.4
56. Lannoitteet, valmistetut 1.7 0.1 3.6 0.2 4.2 0.2 0.8 0.0 15.6 0.9
57. Muovit, valmistamattomat 18.2 0.8 24.0 1.4 27.8 1.5 42.6 2.3 32.6 1.8
58. Muovit, valmistetut 11.2 0.5 8.6 0.5 6.2 0.3 14.6 0.8 11.9 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 22.3 1.0 17.6 1.0 20.6 1.1 36.1 2.0 23.1 1.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 272.9 12.7 181.9 10.7 353.1 19.3 321.4 17.4 288.2 16.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.7 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0
62. Kumituotteet 3.8 0.2 2.10 0.2 2.1 0.1 4.6 0.2 2.6 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.1 0.1 1.10 0.1 2.9 0.2 3.10 0.2 3.5 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.3 0.1 1.9 0.1 2.9 0.2 2.7 0.1 2.10 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 20.6 1.0 14.2 0.8 15.7 0.9 16.5 0.9 21.3 1.2
66. Kivennäisainetuotteet 103.0 4.8 86.2 5.0 112.0 6.1 157.1 8.5 51.2 2.9
67. Rauta ja teräs 4.9 0.2 5.6 0.3 7.1 0.4 9.2 0.5 10.5 0.6
68. Muut metallit 130.4 6.1 63.4 3.7 205.8 11.2 117.0 6.3 187.1 10.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.6 0.3 5.9 0.3 4.9 0.3 10.4 0.6 8.8 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 367.2 17.1 197.2 11.6 308.8 16.9 330.9 17.9 283.2 15.8
71. Voimakoneet ja moottorit 26.9 1.2 17.2 1.0 35.4 1.9 14.9 0.8 21.1 1.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 39.4 1.8 19.9 1.2 20.6 1.1 56.0 3.0 42.5 2.4
73. Metalliteollisuuskoneet 1.8 0.1 2.6 0.1 3.3 0.2 2.10 0.2 3.6 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 42.1 2.0 35.9 2.1 50.1 2.7 43.2 2.3 51.4 2.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4.6 0.2 5.9 0.3 4.2 0.2 4.3 0.2 5.3 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 30.4 1.4 13.8 0.8 13.4 0.7 17.8 1.0 20.4 1.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 24.5 1.1 20.1 1.2 18.1 1.0 29.8 1.6 27.9 1.6
78. Moottoriajoneuvot 196.1 9.1 80.9 4.7 162.8 8.9 160.7 8.7 109.7 6.1
79. Muut kuljetusvälineet 1.9 0.1 1.5 0.1 1.2 0.1 1.6 0.1 1.7 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 44.7 2.1 44.7 2.6 57.5 3.1 51.0 2.8 70.2 3.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.8 0.1 1.4 0.1 1.7 0.1 2.1 0.1 2.0 0.1
82. Huonekalut 1.9 0.1 1.7 0.1 1.5 0.1 2.7 0.1 2.0 0.1
84. Vaatteet 0.3 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 10.6 0.5 8.2 0.5 11.5 0.6 11.6 0.6 9.7 0.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 5.6 0.3 7.6 0.4 5.8 0.3 8.6 0.5 11.9 0.7
89. Muut valmiit tavarat 23.2 1.1 25.3 1.5 36.5 2.0 25.2 1.4 44.3 2.5
9. Muut tavarat 53.2 2.5 69.4 4.1 53.0 2.9 59.2 3.2 85.10 4.8
93. Erittelemätön 46.0 2.1 62.9 3.7 45.8 2.5 51.7 2.8 77.8 4.3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 7.1 0.3 6.5 0.4 6.9 0.4 7.5 0.4 8.2 0.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2,144.4 100.0 1,706.3 100.0 1,831.6 100.0 1,846.3 100.0 1,795.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu