Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Belgian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä2.02.01.71.82.0
Tuonnista0.80.80.80.90.9
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.21.21.11.31.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Belgian kanssa, vienti Belgiaan ja tuonti Belgiasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kauppa Belgian kanssa edusti vuoden 2020 marraskuussa 1.3 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 2.0 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 0.9 prosenttia tuonnista. Marraskuussa Belgia oli Yhdysvaltain 18. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden 4.5 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 1.5 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Belgian kanssa oli 531 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Belgiasta oli 17.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 2.0 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Belgiasta olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), joka edusti 37.3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 14.1 % sekä Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 6.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Belgiaan supistui 12.8 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 2.5 miljardia dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 19.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc872 (lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten) 7.7 % sekä Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut) 7.6 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-marraskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 44.2 miljardiin dollariin, laskun ollessa 13.0 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 18.7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 25.5 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 1.7 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 6.8 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 3.5 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 21.4 % . Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Belgian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 6.7 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Belgiaan (BE) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 28.4 1.2 48.4 2.0 31.7 1.5 35.6 1.5 48.7 1.9
00. Elävät eläimet 0.1 0.0 0.1 0.0 7.6 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.3 0.1 0.5 0.0 1.0 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.4 0.0 0.8 0.0 2.2 0.1 2.1 0.1 1.6 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0.8 0.0 6.4 0.3 1.3 0.1 0.9 0.0 5.9 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 17.2 0.7 32.4 1.4 11.3 0.5 23.2 1.0 29.4 1.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.7 0.1 2.4 0.1 1.2 0.1 1.2 0.0 3.1 0.1
08. Rehuaineet 3.10 0.2 3.9 0.2 4.9 0.2 5.0 0.2 6.4 0.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.9 0.1 1.8 0.1 2.4 0.1 2.3 0.1 2.3 0.1
1. Juomat ja tupakka 10.9 0.5 16.7 0.7 5.10 0.3 4.10 0.2 5.1 0.2
11. Juomat 5.9 0.3 4.2 0.2 5.1 0.2 3.5 0.1 3.7 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 5.1 0.2 12.5 0.5 0.9 0.0 1.5 0.1 1.5 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 80.5 3.5 148.5 6.2 85.2 4.1 95.5 4.0 126.7 5.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 3.5 0.1 3.10 0.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 15.8 0.7 12.4 0.5 11.8 0.6 10.7 0.4 19.6 0.8
24. Puutavara ja korkki 4.1 0.2 4.2 0.2 4.2 0.2 4.1 0.2 7.8 0.3
25. Paperimassa 6.1 0.3 3.6 0.2 6.6 0.3 2.1 0.1 5.1 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 7.6 0.3 7.8 0.3 10.6 0.5 11.1 0.5 6.3 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.3 0.1 2.2 0.1 3.5 0.2 3.7 0.1 2.5 0.1
28. Malmit ja metalliromu 42.4 1.8 114.9 4.8 46.8 2.3 57.7 2.4 79.5 3.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.5 0.1 3.5 0.1 1.9 0.1 2.10 0.1 2.2 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 78.2 3.4 53.7 2.3 92.6 4.5 104.9 4.4 91.6 3.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 8.9 0.4 6.10 0.3 5.4 0.3 5.2 0.2 11.10 0.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 36.8 1.6 39.6 1.7 68.5 3.3 58.5 2.4 57.8 2.3
34. Kaasut 32.6 1.4 7.2 0.3 18.9 0.9 41.3 1.7 21.9 0.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4.10 0.2 5.2 0.2 7.5 0.4 0.4 0.0 5.1 0.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 2.8 0.1 5.0 0.2 7.1 0.3 0.1 0.0 4.8 0.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 758.4 33.1 858.10 36.1 718.7 34.9 883.0 36.7 749.1 29.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 178.3 7.8 224.1 9.4 160.4 7.8 208.7 8.7 225.5 9.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 14.4 0.6 15.7 0.7 18.7 0.9 16.3 0.7 21.7 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 14.3 0.6 19.6 0.8 20.8 1.0 20.7 0.9 22.4 0.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 308.4 13.4 347.9 14.6 281.0 13.6 363.4 15.1 215.3 8.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 17.7 0.8 19.10 0.8 24.3 1.2 23.0 1.0 20.6 0.8
56. Lannoitteet, valmistetut 9.5 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 139.2 6.1 147.8 6.2 123.10 6.0 153.1 6.4 146.3 5.8
58. Muovit, valmistetut 17.5 0.8 14.5 0.6 18.7 0.9 22.6 0.9 18.8 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 59.5 2.6 69.7 2.9 71.1 3.4 75.3 3.1 78.8 3.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 212.2 9.3 179.5 7.5 236.5 11.5 236.6 9.8 267.4 10.7
62. Kumituotteet 5.10 0.3 10.4 0.4 8.4 0.4 8.1 0.3 9.5 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.6 0.0 0.8 0.0 0.9 0.0 1.1 0.0 1.0 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6.4 0.3 6.8 0.3 7.4 0.4 7.9 0.3 6.2 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 9.7 0.4 10.3 0.4 13.1 0.6 18.9 0.8 16.10 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 167.4 7.3 118.10 5.0 168.3 8.2 158.8 6.6 194.8 7.8
67. Rauta ja teräs 2.8 0.1 2.4 0.1 3.6 0.2 3.3 0.1 2.7 0.1
68. Muut metallit 9.5 0.4 18.5 0.8 24.7 1.2 25.6 1.1 21.2 0.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10.1 0.4 11.6 0.5 10.3 0.5 13.1 0.5 15.3 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 838.8 36.6 725.9 30.5 527.1 25.6 690.4 28.7 867.8 34.6
71. Voimakoneet ja moottorit 33.1 1.4 33.2 1.4 31.3 1.5 36.9 1.5 33.3 1.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 45.6 2.0 46.8 2.0 51.6 2.5 71.4 3.0 60.3 2.4
73. Metalliteollisuuskoneet 8.9 0.4 10.7 0.4 12.8 0.6 14.2 0.6 12.5 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 67.7 3.0 68.4 2.9 77.8 3.8 83.10 3.5 81.4 3.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 11.8 0.5 12.3 0.5 9.5 0.5 16.0 0.7 12.6 0.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 22.7 1.0 24.9 1.0 25.2 1.2 30.1 1.2 34.6 1.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 57.4 2.5 60.9 2.6 64.0 3.1 57.9 2.4 60.3 2.4
78. Moottoriajoneuvot 573.9 25.0 458.7 19.3 220.9 10.7 368.2 15.3 528.2 21.1
79. Muut kuljetusvälineet 18.2 0.8 10.6 0.4 34.5 1.7 12.1 0.5 44.10 1.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 245.8 10.7 309.5 13.0 327.8 15.9 316.8 13.2 307.2 12.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.2 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 3.1 0.1
82. Huonekalut 1.4 0.1 1.3 0.1 0.6 0.0 1.3 0.1 0.7 0.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.2 0.0 3.6 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0
84. Vaatteet 3.0 0.1 2.9 0.1 1.6 0.1 1.3 0.1 2.6 0.1
85. Jalkineet 1.3 0.1 0.2 0.0 1.1 0.1 1.6 0.1 1.2 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 169.5 7.4 201.1 8.4 232.4 11.3 222.1 9.2 224.8 9.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 5.2 0.2 5.2 0.2 4.10 0.2 6.6 0.3 5.8 0.2
89. Muut valmiit tavarat 65.4 2.9 95.2 4.0 86.6 4.2 83.5 3.5 69.2 2.8
9. Muut tavarat 35.1 1.5 36.1 1.5 29.2 1.4 36.7 1.5 38.6 1.5
93. Erittelemätön 3.1 0.1 2.8 0.1 1.9 0.1 2.8 0.1 3.5 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 0.5 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 31.5 1.4 32.8 1.4 27.2 1.3 33.4 1.4 34.6 1.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2,292.8 100.0 2,382.1 100.0 2,061.7 100.0 2,404.5 100.0 2,506.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Belgiasta (BE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 39.2 2.6 39.9 2.5 52.1 3.2 60.0 3.0 47.5 2.4
00. Elävät eläimet 2.9 0.2 1.8 0.1 2.1 0.1 5.3 0.3 2.5 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.7 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 6.7 0.4 6.10 0.4 9.4 0.6 10.6 0.5 9.3 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 14.2 0.9 12.7 0.8 15.2 0.9 15.6 0.8 15.2 0.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.2 0.1 1.2 0.1 1.5 0.1 1.8 0.1 0.8 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 7.2 0.5 11.1 0.7 18.9 1.2 20.5 1.0 14.10 0.8
08. Rehuaineet 1.2 0.1 1.2 0.1 1.3 0.1 1.8 0.1 1.6 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.2 0.3 4.9 0.3 3.3 0.2 3.9 0.2 2.7 0.1
1. Juomat ja tupakka 25.3 1.7 26.0 1.7 27.5 1.7 27.7 1.4 39.0 2.0
11. Juomat 25.2 1.7 26.0 1.7 27.5 1.7 27.7 1.4 39.0 2.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.10 0.3 4.3 0.3 5.1 0.3 5.1 0.3 7.6 0.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.5 0.0 1.10 0.1 2.2 0.1 1.7 0.1 2.6 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.8 0.1 0.5 0.0 0.8 0.0 1.2 0.1 1.2 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.4 0.1 1.0 0.1 1.7 0.1 1.5 0.1 1.8 0.1
28. Malmit ja metalliromu 1.0 0.1 0.5 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.2 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 1.5 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 58.0 3.8 53.7 3.4 28.9 1.8 20.10 1.0 86.8 4.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 58.0 3.8 53.7 3.4 28.9 1.8 20.10 1.0 86.8 4.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.4 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 2.0 0.1 0.4 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1.10 0.1 0.3 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 801.2 53.0 837.2 53.5 958.5 59.2 1,210.1 59.8 1,204.4 61.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 71.9 4.8 147.5 9.4 128.0 7.9 67.2 3.3 119.1 6.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 12.0 0.8 16.5 1.1 11.6 0.7 14.5 0.7 12.5 0.6
53. Väri- ja parkitusaineet 4.1 0.3 7.9 0.5 6.8 0.4 7.1 0.3 5.6 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 654.5 43.3 610.3 39.0 730.0 45.1 1,060.2 52.4 1,014.9 51.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 9.0 0.6 8.9 0.6 8.5 0.5 7.3 0.4 4.6 0.2
56. Lannoitteet, valmistetut 2.7 0.2 5.1 0.3 4.5 0.3 3.2 0.2 2.7 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 15.8 1.0 17.9 1.1 21.0 1.3 16.4 0.8 18.8 1.0
58. Muovit, valmistetut 5.7 0.4 6.4 0.4 8.8 0.5 12.3 0.6 6.7 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 25.9 1.7 17.1 1.1 39.6 2.4 22.5 1.1 20.0 1.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 253.6 16.8 173.2 11.1 201.8 12.5 299.8 14.8 237.3 12.0
62. Kumituotteet 1.8 0.1 1.8 0.1 1.9 0.1 1.8 0.1 5.4 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.1 0.1 2.5 0.2 1.6 0.1 2.4 0.1 3.1 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.3 0.1 2.2 0.1 2.1 0.1 2.4 0.1 3.2 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 14.3 0.9 13.1 0.8 12.2 0.7 14.6 0.7 16.7 0.8
66. Kivennäisainetuotteet 83.4 5.5 63.7 4.1 99.6 6.1 133.2 6.6 103.4 5.2
67. Rauta ja teräs 7.4 0.5 6.1 0.4 9.7 0.6 9.5 0.5 5.4 0.3
68. Muut metallit 136.7 9.0 80.1 5.1 68.1 4.2 130.8 6.5 95.7 4.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6.3 0.4 3.9 0.2 6.7 0.4 5.1 0.2 4.6 0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 221.6 14.7 250.3 16.0 253.5 15.7 264.4 13.1 249.2 12.6
71. Voimakoneet ja moottorit 21.3 1.4 65.1 4.2 50.4 3.1 17.8 0.9 19.4 1.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 18.6 1.2 45.3 2.9 19.10 1.2 17.1 0.8 17.6 0.9
73. Metalliteollisuuskoneet 2.5 0.2 2.2 0.1 0.9 0.1 1.8 0.1 1.2 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 50.3 3.3 33.1 2.1 30.5 1.9 35.6 1.8 35.6 1.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5.1 0.3 3.9 0.2 4.3 0.3 3.5 0.2 4.6 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 17.6 1.2 16.4 1.0 18.1 1.1 15.7 0.8 16.5 0.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 21.6 1.4 12.8 0.8 22.8 1.4 18.1 0.9 20.7 1.0
78. Moottoriajoneuvot 82.6 5.5 70.3 4.5 105.5 6.5 153.9 7.6 133.0 6.7
79. Muut kuljetusvälineet 2.4 0.2 1.6 0.1 1.5 0.1 1.5 0.1 0.9 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 40.6 2.7 119.8 7.7 40.8 2.5 85.9 4.2 50.8 2.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.10 0.1 1.4 0.1 2.7 0.2 3.4 0.2 2.7 0.1
82. Huonekalut 1.8 0.1 1.7 0.1 1.3 0.1 1.7 0.1 1.8 0.1
84. Vaatteet 0.5 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 6.8 0.4 8.5 0.5 9.3 0.6 7.10 0.4 10.0 0.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 9.6 0.6 7.5 0.5 5.0 0.3 12.4 0.6 8.5 0.4
89. Muut valmiit tavarat 19.8 1.3 100.3 6.4 21.8 1.3 59.8 3.0 27.5 1.4
9. Muut tavarat 68.3 4.5 59.4 3.8 50.5 3.1 48.7 2.4 53.3 2.7
93. Erittelemätön 61.9 4.1 52.8 3.4 43.2 2.7 40.9 2.0 46.4 2.3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 6.4 0.4 6.5 0.4 7.4 0.5 7.8 0.4 6.9 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,511.7 100.0 1,563.5 100.0 1,618.4 100.0 2,024.3 100.0 1,975.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu