Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Belgian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä1.92.11.82.02.0
Tuonnista0.91.00.90.80.8
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.31.41.31.21.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Belgian kanssa, vienti Belgiaan ja tuonti Belgiasta vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kauppa Belgian kanssa edusti vuoden 2020 elokuussa 1.2 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 2.0 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 0.8 prosenttia tuonnista. Elokuussa Belgia oli Yhdysvaltain 20. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 3.9 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 14.9 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Belgian kanssa oli 819 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Belgiasta oli 15.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa, ollen suuruudeltaan 1.6 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Belgiasta olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), joka edusti 26.2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 12.8 % sekä Sitc515 ( orgaaniset metalli- ja epämetalliyhdisteet, heterosykliset yhdisteet, nukleiinihapot ja niiden suolat sekä sulfonamidit) 8.1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Belgiaan supistui 27.5 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 2.4 miljardia dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 18.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 8.5 % sekä Sitc872 (lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten) 7.3 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-elokuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 31.6 miljardiin dollariin, laskun ollessa 16.1 %. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 13.1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 18.5 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 4.2 prosentilla ja viennin arvo 22.9 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 4.5 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 2.5 miljardia dollaria. Tammi-elokuun välinen Yhdysvaltain ja Belgian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 5.4 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Belgiaan (BE) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 46.6 2.5 41.1 2.2 39.8 2.1 28.4 1.2 48.4 2.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.0 0.1 0.5 0.0 1.1 0.1 1.3 0.1 0.5 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.5 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.8 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.7 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 6.4 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 31.7 1.7 23.6 1.3 27.3 1.4 17.2 0.7 32.4 1.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.9 0.2 3.1 0.2 1.3 0.1 1.7 0.1 2.4 0.1
08. Rehuaineet 7.1 0.4 10.10 0.6 7.5 0.4 3.10 0.2 3.9 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.2 0.1 2.3 0.1 1.3 0.1 2.9 0.1 1.8 0.1
1. Juomat ja tupakka 4.10 0.3 4.0 0.2 12.0 0.6 10.9 0.5 16.7 0.7
11. Juomat 4.3 0.2 3.4 0.2 2.8 0.1 5.9 0.3 4.2 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.7 0.0 0.7 0.0 9.3 0.5 5.1 0.2 12.5 0.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 109.2 6.0 122.7 6.5 116.0 6.1 80.5 3.5 148.5 6.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 27.3 1.5 22.1 1.2 19.10 1.0 15.8 0.7 12.4 0.5
24. Puutavara ja korkki 0.6 0.0 11.4 0.6 4.2 0.2 4.1 0.2 4.2 0.2
25. Paperimassa 5.2 0.3 7.8 0.4 6.2 0.3 6.1 0.3 3.6 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 10.4 0.6 14.7 0.8 11.7 0.6 7.6 0.3 7.8 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4.1 0.2 4.7 0.2 4.10 0.3 2.3 0.1 2.2 0.1
28. Malmit ja metalliromu 57.9 3.2 58.6 3.1 65.1 3.4 42.4 1.8 114.9 4.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4.1 0.2 3.7 0.2 4.2 0.2 2.5 0.1 3.5 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 44.1 2.4 37.1 2.0 38.9 2.0 78.2 3.4 53.7 2.3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 5.1 0.3 0 0.0 7.0 0.4 8.9 0.4 6.10 0.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 24.0 1.3 36.10 2.0 31.8 1.7 36.8 1.6 39.6 1.7
34. Kaasut 15.1 0.8 0.2 0.0 0.2 0.0 32.6 1.4 7.2 0.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.0 1.3 0.1 1.7 0.1 4.10 0.2 5.2 0.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 2.8 0.1 5.0 0.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.5 0.0 0.6 0.0 1.3 0.1 2.1 0.1 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 817.2 44.7 818.4 43.7 718.3 37.7 758.4 33.1 858.10 36.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 221.3 12.1 196.2 10.5 186.9 9.8 178.3 7.8 224.1 9.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 23.1 1.3 20.10 1.1 16.0 0.8 14.4 0.6 15.7 0.7
53. Väri- ja parkitusaineet 24.10 1.4 17.6 0.9 12.3 0.6 14.3 0.6 19.6 0.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 198.2 10.9 272.10 14.6 253.9 13.3 308.4 13.4 347.9 14.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 21.6 1.2 23.3 1.2 21.6 1.1 17.7 0.8 19.10 0.8
56. Lannoitteet, valmistetut 0.2 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 9.5 0.4 0.1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 198.0 10.8 182.10 9.8 140.3 7.4 139.2 6.1 147.8 6.2
58. Muovit, valmistetut 18.4 1.0 17.8 0.9 15.8 0.8 17.5 0.8 14.5 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 111.9 6.1 86.6 4.6 71.6 3.8 59.5 2.6 69.7 2.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 141.2 7.7 116.4 6.2 185.5 9.7 212.2 9.3 179.5 7.5
62. Kumituotteet 11.1 0.6 10.1 0.5 9.2 0.5 5.10 0.3 10.4 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.9 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6.2 0.3 6.5 0.3 4.2 0.2 6.4 0.3 6.8 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 24.2 1.3 24.9 1.3 13.6 0.7 9.7 0.4 10.3 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 55.1 3.0 33.10 1.8 119.2 6.3 167.4 7.3 118.10 5.0
67. Rauta ja teräs 6.4 0.3 5.0 0.3 3.4 0.2 2.8 0.1 2.4 0.1
68. Muut metallit 23.6 1.3 23.6 1.3 24.8 1.3 9.5 0.4 18.5 0.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 14.0 0.8 11.8 0.6 10.9 0.6 10.1 0.4 11.6 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 342.5 18.7 482.0 25.7 497.10 26.2 838.8 36.6 725.9 30.5
71. Voimakoneet ja moottorit 41.0 2.2 49.9 2.7 34.0 1.8 33.1 1.4 33.2 1.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 54.7 3.0 56.8 3.0 48.9 2.6 45.6 2.0 46.8 2.0
73. Metalliteollisuuskoneet 6.0 0.3 8.10 0.5 11.9 0.6 8.9 0.4 10.7 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 79.5 4.3 71.8 3.8 63.9 3.4 67.7 3.0 68.4 2.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 17.2 0.9 13.7 0.7 9.8 0.5 11.8 0.5 12.3 0.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 29.2 1.6 32.6 1.7 28.5 1.5 22.7 1.0 24.9 1.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 50.9 2.8 50.8 2.7 54.5 2.9 57.4 2.5 60.9 2.6
78. Moottoriajoneuvot 55.1 3.0 165.7 8.8 188.9 9.9 573.9 25.0 458.7 19.3
79. Muut kuljetusvälineet 9.3 0.5 32.2 1.7 57.9 3.0 18.2 0.8 10.6 0.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 288.9 15.8 215.8 11.5 264.8 13.9 245.8 10.7 309.5 13.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.7 0.0 0.9 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0
82. Huonekalut 0.7 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 1.4 0.1 1.3 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.2 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 3.6 0.1
84. Vaatteet 0.8 0.0 0.8 0.0 2.4 0.1 3.0 0.1 2.9 0.1
85. Jalkineet 0.7 0.0 0.8 0.0 0.3 0.0 1.3 0.1 0.2 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 217.4 11.9 155.9 8.3 187.5 9.8 169.5 7.4 201.1 8.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 10.5 0.6 7.7 0.4 6.10 0.4 5.2 0.2 5.2 0.2
89. Muut valmiit tavarat 58.3 3.2 49.1 2.6 66.5 3.5 65.4 2.9 95.2 4.0
9. Muut tavarat 31.6 1.7 34.10 1.9 29.5 1.5 35.1 1.5 36.1 1.5
93. Erittelemätön 5.4 0.3 7.3 0.4 2.8 0.1 3.1 0.1 2.8 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 0.1 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 26.2 1.4 27.4 1.5 26.2 1.4 31.5 1.4 32.8 1.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,826.5 100.0 1,873.4 100.0 1,904.0 100.0 2,292.8 100.0 2,382.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Belgiasta (BE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 40.8 2.6 38.9 2.5 37.8 2.2 39.2 2.6 39.9 2.5
00. Elävät eläimet 1.4 0.1 2.1 0.1 1.10 0.1 2.9 0.2 1.8 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.6 0.1 0.8 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 5.5 0.4 5.3 0.3 4.2 0.2 6.7 0.4 6.10 0.4
05. Hedelmät ja kasvikset 17.2 1.1 15.8 1.0 18.1 1.1 14.2 0.9 12.7 0.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.5 0.1 1.5 0.1 1.4 0.1 2.2 0.1 1.2 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 7.5 0.5 7.9 0.5 5.6 0.3 7.2 0.5 11.1 0.7
08. Rehuaineet 1.9 0.1 1.8 0.1 1.7 0.1 1.2 0.1 1.2 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.6 0.3 4.0 0.3 4.7 0.3 4.2 0.3 4.9 0.3
1. Juomat ja tupakka 30.1 1.9 28.3 1.8 25.7 1.5 25.3 1.7 26.0 1.7
11. Juomat 30.1 1.9 28.3 1.8 25.7 1.5 25.2 1.7 26.0 1.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 8.8 0.6 12.3 0.8 3.9 0.2 3.10 0.3 4.3 0.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 5.0 0.3 2.1 0.1 0.5 0.0 0.5 0.0 1.10 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.6 0.1 1.9 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1 0.5 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.6 0.1 1.7 0.1 0.10 0.1 1.4 0.1 1.0 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.3 0.0 5.9 0.4 1.4 0.1 1.0 0.1 0.5 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.1 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 18.9 1.2 27.6 1.7 84.8 5.0 58.0 3.8 53.7 3.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 18.9 1.2 27.6 1.7 84.8 5.0 58.0 3.8 53.7 3.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 6.6 0.4 0.3 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 6.4 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,070.8 69.3 1,109.2 70.2 1,049.8 62.1 801.2 53.0 837.2 53.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 90.7 5.9 56.0 3.5 80.5 4.8 71.9 4.8 147.5 9.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 18.6 1.2 21.8 1.4 12.7 0.7 12.0 0.8 16.5 1.1
53. Väri- ja parkitusaineet 7.1 0.5 6.8 0.4 7.6 0.4 4.1 0.3 7.9 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 884.4 57.2 968.8 61.4 891.4 52.7 654.5 43.3 610.3 39.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 8.0 0.5 3.7 0.2 8.9 0.5 9.0 0.6 8.9 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 7.2 0.5 1.10 0.1 2.9 0.2 2.7 0.2 5.1 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 20.5 1.3 20.3 1.3 19.9 1.2 15.8 1.0 17.9 1.1
58. Muovit, valmistetut 11.2 0.7 11.0 0.7 8.4 0.5 5.7 0.4 6.4 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 23.5 1.5 19.1 1.2 17.10 1.1 25.9 1.7 17.1 1.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 115.7 7.5 145.9 9.2 167.8 9.9 253.6 16.8 173.2 11.1
62. Kumituotteet 1.3 0.1 2.2 0.1 3.7 0.2 1.8 0.1 1.8 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.7 0.2 1.6 0.1 1.6 0.1 2.1 0.1 2.5 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.1 0.1 1.3 0.1 1.6 0.1 1.3 0.1 2.2 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 15.9 1.0 10.3 0.6 11.6 0.7 14.3 0.9 13.1 0.8
66. Kivennäisainetuotteet 7.5 0.5 40.6 2.6 81.1 4.8 83.4 5.5 63.7 4.1
67. Rauta ja teräs 12.5 0.8 6.9 0.4 6.1 0.4 7.4 0.5 6.1 0.4
68. Muut metallit 66.2 4.3 78.2 5.0 58.2 3.4 136.7 9.0 80.1 5.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7.6 0.5 4.9 0.3 4.2 0.2 6.3 0.4 3.9 0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 161.10 10.5 143.3 9.1 215.4 12.7 221.6 14.7 250.3 16.0
71. Voimakoneet ja moottorit 33.0 2.1 39.0 2.5 47.5 2.8 21.3 1.4 65.1 4.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 23.8 1.5 21.3 1.3 23.8 1.4 18.6 1.2 45.3 2.9
73. Metalliteollisuuskoneet 4.1 0.3 1.9 0.1 4.4 0.3 2.5 0.2 2.2 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 38.5 2.5 35.5 2.2 38.1 2.3 50.3 3.3 33.1 2.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4.4 0.3 7.0 0.4 3.2 0.2 5.1 0.3 3.9 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10.4 0.7 15.2 1.0 17.5 1.0 17.6 1.2 16.4 1.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 19.2 1.2 13.7 0.9 15.7 0.9 21.6 1.4 12.8 0.8
78. Moottoriajoneuvot 27.9 1.8 8.5 0.5 64.0 3.8 82.6 5.5 70.3 4.5
79. Muut kuljetusvälineet 1.2 0.1 1.5 0.1 1.5 0.1 2.4 0.2 1.6 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 38.7 2.5 32.1 2.0 40.3 2.4 40.6 2.7 119.8 7.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.7 0.1 0.9 0.1 1.9 0.1 1.10 0.1 1.4 0.1
82. Huonekalut 1.5 0.1 0.8 0.0 1.8 0.1 1.8 0.1 1.7 0.1
84. Vaatteet 0.2 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 5.5 0.4 6.9 0.4 8.3 0.5 6.8 0.4 8.5 0.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 13.5 0.9 9.6 0.6 7.7 0.5 9.6 0.6 7.5 0.5
89. Muut valmiit tavarat 16.4 1.1 13.4 0.8 20.2 1.2 19.8 1.3 100.3 6.4
9. Muut tavarat 53.1 3.4 41.8 2.6 66.1 3.9 68.3 4.5 59.4 3.8
93. Erittelemätön 46.9 3.0 36.5 2.3 59.2 3.5 61.9 4.1 52.8 3.4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 6.3 0.4 5.3 0.3 6.10 0.4 6.4 0.4 6.5 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,545.1 100.0 1,579.2 100.0 1,691.4 100.0 1,511.7 100.0 1,563.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu