Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Alankomaiden ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-elokuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Alankomaihin (4210) 2020 tammi-elokuu

2020 1-8
milj. $
2019 1-8
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet1,048.2 1,188.2 -11.8
00. Elävät eläimet3.4 6.6 -49.4
01. Liha ja lihatuotteet80.9 78.5 3.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat5.7 10.8 -46.8
03. Kala- ja kalavalmisteet181.5 220.2 -17.6
04. Vilja ja viljatuotteet14.4 18.2 -21.1
05. Hedelmät ja kasvikset403.4 491.9 -18.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja19.7 15.9 24.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä24.1 31.6 -23.7
08. Rehuaineet37.9 41.8 -9.5
09. Erinäiset elintarvikkeet277.6 273.1 1.6
1. Juomat ja tupakka164.8 144.0 14.4
11. Juomat155.6 132.3 17.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet9.2 11.8 -22.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat1,410.4 1,380.7 2.2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at2.8 5.3 -48.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet628.4 414.1 51.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi56.10 63.6 -10.5
24. Puutavara ja korkki55.5 20.1 177.0
25. Paperimassa87.2 123.4 -29.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet99.1 100.7 -1.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat35.9 47.2 -23.8
28. Malmit ja metalliromu330.4 480.10 -31.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet114.5 125.7 -9.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta5,588.8 7,129.1 -21.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.344.10 740.7 -53.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet4,549.2 5,563.7 -18.2
34. Kaasut694.8 824.8 -15.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat71.8 55.9 28.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat37.4 33.2 12.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat23.8 11.2 113.6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.10.7 11.6 -8.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet7,083.9 7,659.5 -7.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet1,281.4 1,373.6 -6.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet106.3 110.4 -3.7
53. Väri- ja parkitusaineet72.5 105.9 -31.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet3,377.7 3,669.7 -8.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet459.6 510.3 -9.9
56. Lannoitteet, valmistetut4.8 4.6 5.2
57. Muovit, valmistamattomat623.7 708.3 -11.9
58. Muovit, valmistetut163.8 178.9 -8.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet994.3 998.1 -0.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan729.2 778.9 -6.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.8 1.1 -28.0
62. Kumituotteet67.7 82.4 -17.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut4.5 4.6 -1.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä138.4 141.10 -2.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet97.4 98.5 -1.2
66. Kivennäisainetuotteet118.3 82.3 43.8
67. Rauta ja teräs59.1 104.7 -43.6
68. Muut metallit30.0 32.1 -6.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista213.5 231.6 -7.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet8,039.1 8,916.9 -9.8
71. Voimakoneet ja moottorit216.2 284.5 -24.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet1,017.7 852.8 19.3
73. Metalliteollisuuskoneet92.5 122.2 -24.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet664.4 830.1 -20.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet1,151.6 1,299.5 -11.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet1,444.8 1,447.1 -0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet1,782.8 1,904.5 -6.4
78. Moottoriajoneuvot636.5 717.4 -11.3
79. Muut kuljetusvälineet1,032.9 1,459.1 -29.2
8. Erinäiset valmiit tavarat5,132.4 5,790.3 -11.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet21.0 36.8 -43.0
82. Huonekalut29.9 26.3 13.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.17.8 24.10 -28.9
84. Vaatteet54.1 67.9 -20.3
85. Jalkineet9.5 12.4 -23.3
87. Kojeet,mittarit yms.2,902.2 3,301.0 -12.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot119.8 124.2 -3.6
89. Muut valmiit tavarat1,978.5 2,197.1 -9.9
9. Muut tavarat580.2 643.10 -9.9
93. Erittelemätön184.1 195.7 -5.9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.8 0.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen1.3 0.6 134.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain384.6 443.1 -13.2
Kaikki ryhmät yhteensä29,848.3 33,687.1 -11.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Alankomaista (4210) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-elokuu

2020 1-8
milj. $
2019 1-8
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet715.9 713.7 0.3
00. Elävät eläimet88.2 69.1 27.7
01. Liha ja lihatuotteet31.7 26.5 19.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat70.4 63.8 10.3
03. Kala- ja kalavalmisteet79.10 71.8 11.4
04. Vilja ja viljatuotteet27.5 28.4 -3.1
05. Hedelmät ja kasvikset146.6 144.8 1.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja25.6 26.9 -5.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä129.4 141.5 -8.6
08. Rehuaineet21.8 30.8 -29.4
09. Erinäiset elintarvikkeet95.2 110.4 -13.8
1. Juomat ja tupakka759.8 732.7 3.7
11. Juomat757.10 730.2 3.8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet1.9 2.6 -26.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat280.7 333.3 -15.8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at00.1 ..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet3.8 7.2 -46.9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi14.4 17.1 -15.5
24. Puutavara ja korkki11.1 12.6 -11.9
25. Paperimassa00.1 ..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet17.6 22.2 -20.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat17.5 22.8 -23.1
28. Malmit ja metalliromu43.9 42.1 4.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet172.7 209.7 -17.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta991.9 2,251.3 -55.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.1.2 1.1 11.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet990.7 2,250.1 -56.0
34. Kaasut0.1 0.2 -60.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat40.0 22.3 79.5
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.2 0.5 -57.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat39.5 21.7 82.6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.3 0.2 54.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet4,756.1 4,681.2 1.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet949.3 1,035.1 -8.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet426.9 544.8 -21.6
53. Väri- ja parkitusaineet76.2 81.4 -6.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet2,627.2 2,313.5 13.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet50.3 53.5 -6.1
56. Lannoitteet, valmistetut59.5 58.0 2.5
57. Muovit, valmistamattomat227.5 270.7 -16.0
58. Muovit, valmistetut48.5 50.7 -4.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet291.2 273.7 6.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan754.1 896.6 -15.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat1.9 4.7 -60.6
62. Kumituotteet22.3 29.1 -23.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut18.4 16.3 13.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä75.4 84.9 -11.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet130.6 165.8 -21.3
66. Kivennäisainetuotteet45.9 46.1 -0.3
67. Rauta ja teräs215.1 303.3 -29.1
68. Muut metallit49.9 47.9 4.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista194.9 198.8 -1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet4,163.9 4,469.5 -6.8
71. Voimakoneet ja moottorit130.4 159.2 -18.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet1,735.9 1,875.2 -7.4
73. Metalliteollisuuskoneet35.5 50.1 -29.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet562.9 671.6 -16.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet424.8 257.7 64.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet136.3 91.7 48.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet607.6 619.0 -1.8
78. Moottoriajoneuvot261.8 445.4 -41.2
79. Muut kuljetusvälineet269.2 300.0 -10.3
8. Erinäiset valmiit tavarat669.10 895.0 -25.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet38.2 41.5 -7.8
82. Huonekalut21.7 30.8 -29.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.5 2.3 -35.1
84. Vaatteet2.4 3.1 -21.2
85. Jalkineet1.3 1.9 -31.6
87. Kojeet,mittarit yms.285.4 326.5 -12.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot38.4 37.1 3.7
89. Muut valmiit tavarat281.2 452.2 -37.8
9. Muut tavarat4,573.5 4,146.6 10.3
93. Erittelemätön4,487.9 4,047.10 10.9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0..
97. Kulta, ei monetaarinen0.4 0.2 221.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta85.0 98.5 -13.7
Kaikki ryhmät yhteensä17,705.5 19,141.8 -7.5

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu