Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Iso-Britannian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/7 - 2019/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
2019 11
%
Viennistä4.04.24.34.34.6
Tuonnista2.62.42.42.62.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta3.13.13.23.33.4

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Iso-Britanniaan (GB) jaksolla 2019/7 - 2019/11

2019 / 72019 / 82019 / 92019 / 102019 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 72.5 1.4 98.9 1.7 66.7 1.1 91.0 1.5 92.1 1.4
00. Elävät eläimet 0.4 0.0 9.1 0.2 1.1 0.0 13.1 0.2 13.7 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 0.6 0.0 0.7 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.0 0.0 1.8 0.0 1.6 0.0 1.4 0.0 1.4 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 6.3 0.1 12.5 0.2 6.7 0.1 7.9 0.1 8.1 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 4.2 0.1 8.3 0.1 4.2 0.1 4.6 0.1 4.2 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 30.1 0.6 25.5 0.4 23.2 0.4 32.9 0.5 33.1 0.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 3.2 0.1 2.5 0.0 2.8 0.0 2.0 0.0 2.6 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 6.6 0.1 6.2 0.1 5.4 0.1 6.3 0.1 4.7 0.1
08. Rehuaineet 4.7 0.1 14.8 0.3 6.2 0.1 2.7 0.0 7.6 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 14.8 0.3 18.1 0.3 15.3 0.3 19.8 0.3 16.2 0.3
1. Juomat ja tupakka 41.2 0.8 35.3 0.6 35.9 0.6 31.3 0.5 32.1 0.5
11. Juomat 39.8 0.7 35.3 0.6 35.9 0.6 31.3 0.5 32.1 0.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.5 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 165.3 3.1 227.5 3.9 313.1 5.4 275.6 4.5 251.4 3.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1.8 0.0 2.0 0.0 19.8 0.3 18.6 0.3 1.5 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.7 0.0 2.10 0.1 4.5 0.1 5.4 0.1 4.3 0.1
24. Puutavara ja korkki 62.7 1.2 82.9 1.4 86.9 1.5 60.1 1.0 88.10 1.4
25. Paperimassa 1.0 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 1.5 0.0 1.1 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.0 0.0 2.7 0.0 2.9 0.0 2.7 0.0 2.0 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3.3 0.1 3.6 0.1 3.7 0.1 3.9 0.1 3.6 0.1
28. Malmit ja metalliromu 87.5 1.6 125.3 2.1 185.1 3.2 173.8 2.9 143.2 2.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 5.5 0.1 7.8 0.1 9.9 0.2 9.8 0.2 6.10 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 511.2 9.6 700.6 12.0 574.6 9.8 616.4 10.2 850.10 13.3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 33.8 0.6 0.1 0.0 25.7 0.4 0.1 0.0 4.8 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 477.5 9.0 653.1 11.1 518.3 8.9 476.4 7.9 627.2 9.8
34. Kaasut 0.1 0.0 47.5 0.8 30.7 0.5 139.10 2.3 219.1 3.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 5.3 0.1 6.1 0.1 5.5 0.1 6.1 0.1 7.0 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 2.1 0.0 2.7 0.0 2.6 0.0 4.7 0.1 3.7 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.0 0.9 0.0 0.4 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 2.7 0.0 2.6 0.0 2.6 0.0 0.7 0.0 2.6 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 542.0 10.2 529.3 9.0 560.3 9.6 546.10 9.0 555.3 8.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 53.5 1.0 70.3 1.2 52.5 0.9 63.10 1.1 43.2 0.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 12.10 0.2 9.4 0.2 11.6 0.2 13.4 0.2 12.1 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 10.9 0.2 10.6 0.2 11.5 0.2 9.2 0.2 9.4 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 268.1 5.0 212.6 3.6 285.10 4.9 228.5 3.8 270.9 4.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 76.3 1.4 88.1 1.5 81.1 1.4 82.9 1.4 77.1 1.2
56. Lannoitteet, valmistetut 0.10 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.9 0.0 0.7 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 30.9 0.6 36.7 0.6 30.3 0.5 35.9 0.6 37.9 0.6
58. Muovit, valmistetut 35.1 0.7 38.5 0.7 33.3 0.6 37.0 0.6 35.5 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 53.8 1.0 62.9 1.1 54.1 0.9 75.5 1.2 69.0 1.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 391.7 7.3 400.2 6.8 261.10 4.5 426.6 7.0 362.4 5.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.6 0.0 1.2 0.0 0.7 0.0 0.9 0.0 0.8 0.0
62. Kumituotteet 12.7 0.2 14.1 0.2 12.1 0.2 15.7 0.3 13.5 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 8.2 0.2 7.5 0.1 7.5 0.1 10.2 0.2 9.2 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 18.7 0.4 23.3 0.4 21.0 0.4 33.1 0.5 26.2 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 18.4 0.3 21.5 0.4 18.8 0.3 22.6 0.4 20.7 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 98.4 1.8 110.2 1.9 53.8 0.9 120.8 2.0 94.7 1.5
67. Rauta ja teräs 18.9 0.4 18.1 0.3 13.5 0.2 31.4 0.5 15.0 0.2
68. Muut metallit 132.9 2.5 109.6 1.9 49.6 0.8 96.6 1.6 83.2 1.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 83.2 1.6 95.1 1.6 85.3 1.5 95.5 1.6 99.4 1.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,999.4 37.5 1,947.7 33.2 1,773.6 30.3 2,144.3 35.4 2,070.0 32.5
71. Voimakoneet ja moottorit 125.2 2.3 121.9 2.1 114.6 2.0 116.4 1.9 116.6 1.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 63.7 1.2 59.7 1.0 55.4 0.9 69.5 1.1 65.4 1.0
73. Metalliteollisuuskoneet 16.6 0.3 10.2 0.2 11.7 0.2 11.1 0.2 10.7 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 218.4 4.1 257.10 4.4 226.8 3.9 255.9 4.2 233.10 3.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 107.9 2.0 90.4 1.5 91.0 1.6 107.2 1.8 91.4 1.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 99.7 1.9 112.7 1.9 121.0 2.1 124.3 2.1 117.5 1.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 260.3 4.9 273.7 4.7 247.2 4.2 274.8 4.5 253.1 4.0
78. Moottoriajoneuvot 160.2 3.0 260.8 4.4 285.2 4.9 268.9 4.4 130.3 2.0
79. Muut kuljetusvälineet 947.7 17.8 760.8 13.0 621.0 10.6 916.6 15.1 1,051.5 16.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 573.5 10.8 593.7 10.1 1,013.3 17.3 620.9 10.2 671.3 10.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 7.1 0.1 6.4 0.1 4.7 0.1 5.2 0.1 7.2 0.1
82. Huonekalut 15.4 0.3 19.2 0.3 20.8 0.4 18.2 0.3 22.0 0.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 2.6 0.0 2.0 0.0 1.4 0.0 2.4 0.0 2.6 0.0
84. Vaatteet 24.6 0.5 24.4 0.4 23.2 0.4 29.7 0.5 35.8 0.6
85. Jalkineet 1.7 0.0 2.4 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 1.10 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 148.5 2.8 187.9 3.2 162.8 2.8 162.7 2.7 169.0 2.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 30.8 0.6 28.1 0.5 26.8 0.5 33.4 0.5 30.9 0.5
89. Muut valmiit tavarat 343.1 6.4 323.7 5.5 772.3 13.2 367.7 6.1 402.1 6.3
9. Muut tavarat 1,027.2 19.3 1,322.1 22.6 1,239.6 21.2 1,298.1 21.4 1,483.7 23.3
93. Erittelemätön 86.0 1.6 99.1 1.7 84.6 1.4 121.5 2.0 143.7 2.3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 1.1 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 4.9 0.1 2.2 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 791.2 14.8 1,056.7 18.0 985.5 16.9 1,003.3 16.6 1,170.7 18.4
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 142.1 2.7 163.7 2.8 162.2 2.8 163.2 2.7 163.5 2.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5,328.9 100.0 5,860.10 100.0 5,844.2 100.0 6,056.8 100.0 6,375.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Iso-Britanniasta (GB) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/7 - 2019/11

2019 / 72019 / 82019 / 92019 / 102019 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 55.4 1.0 67.5 1.3 62.6 1.2 79.1 1.4 53.1 1.0
00. Elävät eläimet 1.7 0.0 7.7 0.1 2.3 0.0 10.5 0.2 6.0 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 4.7 0.1 3.4 0.1 3.3 0.1 3.6 0.1 2.8 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 5.1 0.1 6.3 0.1 8.7 0.2 10.7 0.2 4.6 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 14.5 0.3 16.3 0.3 14.2 0.3 12.1 0.2 10.8 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 10.7 0.2 13.2 0.3 13.5 0.3 15.3 0.3 8.10 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 2.5 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 1.9 0.0 1.4 0.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.8 0.0 0.8 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 1.0 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3.3 0.1 6.3 0.1 7.5 0.1 8.8 0.2 5.10 0.1
08. Rehuaineet 1.4 0.0 0.8 0.0 1.5 0.0 3.4 0.1 2.4 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 10.9 0.2 11.3 0.2 9.1 0.2 11.7 0.2 9.6 0.2
1. Juomat ja tupakka 172.8 3.1 167.0 3.2 204.2 4.1 227.10 4.0 176.5 3.5
11. Juomat 172.3 3.1 166.10 3.2 204.0 4.1 227.7 4.0 176.2 3.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.6 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 37.10 0.7 41.9 0.8 57.3 1.1 47.10 0.8 62.4 1.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.5 0.0 2.5 0.0 1.8 0.0 2.1 0.0 2.4 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.7 0.0 0.8 0.0 0.10 0.0 0.8 0.0 1.2 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.6 0.0 1.5 0.0 1.7 0.0 1.7 0.0 2.3 0.0
28. Malmit ja metalliromu 30.7 0.5 33.5 0.6 50.7 1.0 41.9 0.7 55.2 1.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.10 0.0 3.8 0.1 1.10 0.0 1.6 0.0 1.3 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 490.3 8.7 277.5 5.4 310.3 6.2 276.9 4.8 314.0 6.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 490.3 8.7 277.4 5.4 310.3 6.2 276.8 4.8 313.5 6.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.1 0.0 1.1 0.0 1.4 0.0 0.10 0.0 2.2 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.5 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0 0.4 0.0 1.6 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 932.5 16.6 734.9 14.2 628.1 12.5 829.3 14.4 720.1 14.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 107.9 1.9 94.1 1.8 87.3 1.7 108.2 1.9 88.9 1.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 6.5 0.1 5.8 0.1 8.3 0.2 68.7 1.2 5.9 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 16.1 0.3 13.9 0.3 14.2 0.3 16.8 0.3 12.7 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 598.7 10.7 431.3 8.4 331.1 6.6 439.2 7.6 418.5 8.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 52.0 0.9 55.0 1.1 56.8 1.1 52.5 0.9 50.10 1.0
56. Lannoitteet, valmistetut 1.6 0.0 0.8 0.0 0.5 0.0 0.8 0.0 2.5 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 33.5 0.6 26.3 0.5 24.7 0.5 30.2 0.5 25.1 0.5
58. Muovit, valmistetut 32.10 0.6 30.4 0.6 29.1 0.6 29.8 0.5 26.8 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 83.7 1.5 77.7 1.5 76.4 1.5 83.5 1.4 88.10 1.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 291.6 5.2 297.5 5.8 286.1 5.7 302.8 5.3 247.4 4.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 3.7 0.1 2.6 0.0 2.5 0.0 2.5 0.0 2.7 0.1
62. Kumituotteet 23.5 0.4 18.0 0.3 16.8 0.3 19.3 0.3 15.9 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.2 0.0 1.2 0.0 0.7 0.0 1.1 0.0 0.7 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 23.3 0.4 22.4 0.4 25.5 0.5 28.6 0.5 30.2 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 23.5 0.4 20.8 0.4 20.8 0.4 29.2 0.5 23.2 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 34.4 0.6 28.7 0.6 24.2 0.5 32.8 0.6 22.2 0.4
67. Rauta ja teräs 33.6 0.6 33.10 0.7 42.2 0.8 35.2 0.6 31.5 0.6
68. Muut metallit 83.0 1.5 99.0 1.9 91.7 1.8 74.6 1.3 54.5 1.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 65.7 1.2 71.1 1.4 62.3 1.2 79.9 1.4 66.10 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2,453.5 43.7 2,239.1 43.4 2,284.6 45.5 2,480.2 43.1 2,267.5 44.7
71. Voimakoneet ja moottorit 399.7 7.1 395.6 7.7 426.7 8.5 370.2 6.4 329.10 6.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 189.2 3.4 164.4 3.2 150.9 3.0 185.2 3.2 180.6 3.6
73. Metalliteollisuuskoneet 13.7 0.2 13.9 0.3 17.9 0.4 21.3 0.4 18.1 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 280.3 5.0 280.9 5.4 259.8 5.2 263.1 4.6 222.2 4.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 46.7 0.8 58.0 1.1 47.7 0.9 58.4 1.0 56.0 1.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 74.4 1.3 86.0 1.7 59.3 1.2 68.3 1.2 78.10 1.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 200.5 3.6 182.2 3.5 188.3 3.8 200.4 3.5 172.8 3.4
78. Moottoriajoneuvot 1,019.7 18.2 833.3 16.2 904.6 18.0 1,100.3 19.1 1,010.6 19.9
79. Muut kuljetusvälineet 229.8 4.1 225.2 4.4 229.8 4.6 213.3 3.7 198.6 3.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 599.3 10.7 708.9 13.7 618.10 12.3 731.3 12.7 638.5 12.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 6.8 0.1 6.2 0.1 6.6 0.1 7.4 0.1 6.8 0.1
82. Huonekalut 60.5 1.1 69.4 1.3 57.6 1.1 66.10 1.2 68.5 1.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 2.1 0.0 1.2 0.0 1.4 0.0 1.5 0.0 1.6 0.0
84. Vaatteet 14.4 0.3 14.5 0.3 15.1 0.3 15.6 0.3 13.7 0.3
85. Jalkineet 3.4 0.1 1.8 0.0 2.6 0.1 2.8 0.0 2.5 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 208.6 3.7 204.0 4.0 219.8 4.4 220.9 3.8 205.3 4.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 26.7 0.5 26.7 0.5 26.10 0.5 31.6 0.5 30.4 0.6
89. Muut valmiit tavarat 277.1 4.9 385.4 7.5 289.1 5.8 384.10 6.7 310.1 6.1
9. Muut tavarat 575.5 10.3 622.1 12.1 564.2 11.2 780.3 13.6 590.8 11.6
93. Erittelemätön 528.0 9.4 560.9 10.9 505.2 10.1 723.8 12.6 541.3 10.7
97. Kulta, ei monetaarinen 0.2 0.0 1.3 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 1.1 0.0
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 43.5 0.8 43.2 0.8 42.0 0.8 46.1 0.8 42.8 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5,609.6 100.0 5,156.10 100.0 5,017.3 100.0 5,756.4 100.0 5,072.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu