Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Suomen ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/5 - 2019/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
Viennistä0.10.10.20.10.1
Tuonnista0.30.30.30.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.20.20.20.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Suomeen (FI) jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.2 0.7 0.9 0.6 2.2 1.0 1.5 0.8 1.3 1.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.9 0.5 0.6 0.4 1.8 0.8 1.0 0.5 0.8 0.6
1. Juomat ja tupakka 0.9 0.5 0.5 0.3 0.7 0.3 0.6 0.3 0.7 0.5
11. Juomat 0.9 0.5 0.5 0.3 0.7 0.3 0.6 0.3 0.7 0.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 14.5 9.2 13.9 9.3 63.7 28.2 12.7 7.0 12.2 9.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3.6 2.3 1.0 0.6 3.2 1.4 0.8 0.4 1.10 1.5
28. Malmit ja metalliromu 9.10 6.3 12.2 8.1 59.0 26.1 10.8 6.0 9.3 7.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 17.4 11.0 12.4 8.3 52.5 23.3 9.3 5.2 10.9 8.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 16.9 10.7 12.3 8.2 11.2 4.9 8.5 4.7 10.6 8.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.6 0.3 0.2 0.1 41.4 18.3 0.9 0.5 0.3 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 29.3 18.6 20.3 13.5 15.10 7.1 31.2 17.4 14.3 11.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.3 2.1 2.1 1.4 5.1 2.2 14.1 7.8 3.3 2.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.1 3.2 3.6 2.3 0.3 0.1 1.5 0.8 0.1 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.1 0.7 1.9 1.2 1.2 0.5 1.2 0.6 0.8 0.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.6 1.0 1.1 0.7 0.10 0.4 1.1 0.6 1.4 1.0
57. Muovit, valmistamattomat 3.9 2.4 4.1 2.7 3.3 1.4 4.2 2.3 4.1 3.1
58. Muovit, valmistetut 1.4 0.9 1.7 1.1 1.8 0.8 1.6 0.9 1.4 1.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 12.9 8.1 5.8 3.8 3.4 1.5 7.6 4.2 3.4 2.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 8.1 5.1 7.5 5.0 8.9 3.9 7.8 4.3 6.8 5.2
62. Kumituotteet 0.3 0.2 1.3 0.8 1.8 0.8 1.9 1.0 0.8 0.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.7 0.4 0.7 0.5 0.6 0.3 0.7 0.4 0.5 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.3 0.2 0.6 0.4 0.4 0.2 0.5 0.3 0.3 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.3 0.9 0.6 0.7 0.3 0.5 0.2 0.3 0.2
68. Muut metallit 3.3 2.1 1.5 1.0 2.9 1.3 2.1 1.1 2.5 1.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.7 1.7 2.4 1.5 2.2 1.0 2.0 1.1 2.5 1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 61.9 39.2 70.7 47.2 53.6 23.7 71.0 39.6 59.8 46.1
71. Voimakoneet ja moottorit 3.8 2.4 3.8 2.5 4.2 1.9 4.4 2.4 3.6 2.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 6.4 4.0 5.3 3.5 4.4 1.9 3.2 1.8 3.4 2.6
73. Metalliteollisuuskoneet 0.4 0.2 0.7 0.5 0.5 0.2 0.6 0.3 0.6 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 5.4 3.4 5.10 4.0 5.3 2.3 7.2 4.0 6.1 4.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6.8 4.3 9.3 6.2 3.7 1.6 4.2 2.3 6.7 5.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4.10 3.1 6.5 4.3 4.8 2.1 4.2 2.3 4.1 3.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 19.1 12.1 27.1 18.1 16.0 7.1 24.1 13.4 17.1 13.1
78. Moottoriajoneuvot 6.2 3.9 9.0 6.0 9.6 4.2 12.1 6.7 8.2 6.3
79. Muut kuljetusvälineet 9.1 5.8 3.3 2.2 5.5 2.4 11.4 6.4 10.5 8.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 16.5 10.4 15.9 10.6 14.4 6.4 36.0 20.1 15.7 12.1
82. Huonekalut 0.3 0.2 0.7 0.4 0.8 0.3 0.6 0.3 0.9 0.7
87. Kojeet,mittarit yms. 12.1 7.7 9.3 6.1 8.6 3.8 11.1 6.2 10.0 7.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.5 0.3 0.3 0.2 0.3 0.1 0.7 0.3 0.5 0.3
89. Muut valmiit tavarat 2.10 1.8 5.3 3.5 4.6 2.0 23.4 13.0 3.9 3.0
9. Muut tavarat 8.4 5.3 8.1 5.4 14.1 6.2 9.7 5.4 8.3 6.4
93. Erittelemätön 0.7 0.4 0.9 0.5 2.9 1.2 0.9 0.5 2.2 1.6
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 7.7 4.8 7.2 4.8 11.3 5.0 8.8 4.9 6.1 4.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 157.8 100.0 149.8 100.0 225.8 100.0 179.4 100.0 129.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Suomesta (FI) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.5 0.2 1.5 0.2 2.6 0.4 2.4 0.5 1.9 0.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.8 0.1 0.8 0.1 1.4 0.2 1.4 0.3 1.3 0.3
1. Juomat ja tupakka 0.9 0.1 1.5 0.3 1.1 0.2 1.2 0.3 0.7 0.2
11. Juomat 0.9 0.1 1.5 0.3 1.1 0.2 1.2 0.3 0.7 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.2 0.3 3.3 0.6 3.2 0.5 1.9 0.4 2.6 0.7
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0 0.0 0.3 0.0 0.7 0.1 0 0.0 0.1 0.0
24. Puutavara ja korkki 1.10 0.3 1.9 0.3 2.3 0.4 1.5 0.3 1.7 0.4
25. Paperimassa 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.1 0.8 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.1 0.0 0.10 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 229.4 30.5 46.0 7.8 125.9 21.3 89.10 20.5 49.4 13.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 229.4 30.5 46.0 7.8 125.9 21.3 89.10 20.5 49.4 13.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 78.8 10.5 75.4 12.8 147.0 24.8 71.0 16.1 55.4 14.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 6.7 0.9 6.3 1.1 10.5 1.8 8.3 1.9 12.2 3.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.5 0.5 2.1 0.4 3.0 0.5 3.9 0.9 2.9 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 52.7 7.0 50.10 8.6 114.2 19.3 46.4 10.5 29.0 7.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.6 0.1 0.4 0.1 0.3 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 0 0.0 1.7 0.3 1.3 0.3 0 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 3.2 0.4 3.7 0.6 3.10 0.7 2.7 0.6 2.2 0.6
58. Muovit, valmistetut 1.9 0.2 1.6 0.3 2.4 0.4 0.10 0.2 0.10 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 10.0 1.3 10.6 1.8 10.9 1.8 6.9 1.6 7.9 2.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 95.4 12.7 130.6 22.2 111.7 18.8 109.3 24.8 110.8 29.1
62. Kumituotteet 2.6 0.3 2.4 0.4 2.3 0.4 2.1 0.5 1.10 0.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.3 0.3 2.2 0.4 2.7 0.4 1.3 0.3 2.5 0.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 53.3 7.1 83.7 14.2 65.6 11.1 70.3 16.0 61.4 16.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.2 0.3 1.10 0.3 1.5 0.2 2.1 0.5 1.4 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 3.4 0.5 5.0 0.8 4.6 0.8 4.6 1.0 3.3 0.8
67. Rauta ja teräs 2.8 0.4 4.5 0.8 14.9 2.5 4.3 1.0 10.3 2.7
68. Muut metallit 23.9 3.2 26.1 4.4 15.6 2.6 19.6 4.5 23.2 6.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.1 0.7 5.0 0.8 4.8 0.8 5.3 1.2 7.1 1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 295.7 39.3 289.3 49.1 156.2 26.4 114.4 26.0 112.8 29.6
71. Voimakoneet ja moottorit 8.9 1.2 11.7 2.0 12.2 2.0 10.8 2.4 6.7 1.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 69.5 9.2 42.0 7.1 39.3 6.6 34.7 7.9 27.4 7.2
73. Metalliteollisuuskoneet 1.0 0.1 1.7 0.3 1.5 0.3 0.6 0.1 1.10 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 26.10 3.6 45.7 7.7 28.1 4.7 20.1 4.5 19.4 5.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.5 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 13.7 1.8 16.7 2.8 7.5 1.3 3.6 0.8 21.7 5.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 33.10 4.5 35.2 6.0 40.8 6.9 36.3 8.2 32.1 8.4
78. Moottoriajoneuvot 139.6 18.5 134.1 22.8 23.10 4.0 6.1 1.4 1.9 0.5
79. Muut kuljetusvälineet 2.1 0.3 2.1 0.4 2.7 0.4 2.3 0.5 1.7 0.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 36.3 4.8 32.6 5.5 31.8 5.4 35.2 8.0 32.6 8.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.3 0.2 1.3 0.2 1.4 0.2 1.6 0.4 1.4 0.3
82. Huonekalut 3.3 0.4 3.5 0.6 2.10 0.5 3.4 0.8 4.3 1.1
87. Kojeet,mittarit yms. 26.5 3.5 21.10 3.7 19.5 3.3 22.7 5.1 20.8 5.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.8 0.1 1.0 0.2 0.9 0.1 1.2 0.3 1.1 0.3
89. Muut valmiit tavarat 4.5 0.6 4.9 0.8 7.3 1.2 6.3 1.4 5.2 1.4
9. Muut tavarat 12.6 1.7 9.2 1.6 13.2 2.2 14.8 3.4 14.10 3.9
93. Erittelemätön 8.7 1.2 5.9 1.0 9.6 1.6 11.1 2.5 11.3 3.0
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 3.9 0.5 3.4 0.6 3.7 0.6 3.7 0.8 3.7 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 752.4 100.0 589.1 100.0 592.4 100.0 439.8 100.0 380.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu