Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Norjan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-syyskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Norjaan (4039) 2019 tammi-syyskuu

2019 1-9
milj. $
2018 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet64.8 63.8 1.5
00. Elävät eläimet0.1 0.1 64.2
01. Liha ja lihatuotteet0.2 0.1 393.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0.1 -34.5
03. Kala- ja kalavalmisteet7.9 3.1 154.5
04. Vilja ja viljatuotteet2.7 3.4 -20.9
05. Hedelmät ja kasvikset41.1 41.9 -1.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.7 0.9 -22.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.5 0.7 -28.9
08. Rehuaineet1.1 2.4 -55.9
09. Erinäiset elintarvikkeet10.7 11.5 -6.7
1. Juomat ja tupakka10.8 8.4 28.5
11. Juomat10.7 8.4 28.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.1 353.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat20.8 43.8 -52.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.8 0.4 86.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.3 0.6 -45.5
24. Puutavara ja korkki5.5 7.0 -21.9
25. Paperimassa0.1 0.1 -19.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.2 0.5 -71.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat12.6 9.8 29.3
28. Malmit ja metalliromu0.3 24.7 -99.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.4 0.10 39.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta596.2 760.2 -21.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.5.9 7.6 -22.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet584.7 711.4 -17.8
34. Kaasut5.8 41.3 -86.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat2.4 0.8 198.7
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.2 0.2 -4.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat2.2 0.7 242.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 220.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet232.2 228.9 1.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet132.10 132.4 0.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet23.7 29.5 -19.6
53. Väri- ja parkitusaineet2.9 2.0 45.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet20.6 17.4 18.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet15.4 18.0 -14.8
56. Lannoitteet, valmistetut0.4 0.4 -3.9
57. Muovit, valmistamattomat9.3 4.8 91.9
58. Muovit, valmistetut5.10 6.3 -4.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet21.4 18.3 16.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan125.8 128.6 -2.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.2 0.4 -58.5
62. Kumituotteet11.6 10.7 8.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.5 1.7 -15.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä2.5 2.5 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet5.3 8.1 -34.7
66. Kivennäisainetuotteet8.8 9.3 -5.3
67. Rauta ja teräs19.1 18.7 1.9
68. Muut metallit5.2 22.10 -77.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista72.1 54.6 32.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,383.9 2,196.0 -37.0
71. Voimakoneet ja moottorit128.6 116.5 10.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet239.8 176.10 35.5
73. Metalliteollisuuskoneet5.0 6.4 -21.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet156.5 119.1 31.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet27.7 28.2 -1.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet96.5 71.1 35.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet162.1 106.5 52.2
78. Moottoriajoneuvot71.4 598.3 -88.1
79. Muut kuljetusvälineet496.6 973.3 -49.0
8. Erinäiset valmiit tavarat355.9 339.8 4.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet2.8 5.7 -51.0
82. Huonekalut3.1 6.2 -49.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.8 1.1 -26.3
84. Vaatteet3.7 4.6 -20.0
85. Jalkineet0.4 0.6 -34.6
87. Kojeet,mittarit yms.221.8 194.8 13.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot4.0 4.7 -14.2
89. Muut valmiit tavarat119.5 122.4 -2.4
9. Muut tavarat154.6 191.1 -19.1
93. Erittelemätön9.3 12.9 -28.2
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0..
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND144.9 174.6 -17.0
Kaikki ryhmät yhteensä2,946.9 3,961.0 -25.6

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Norjasta (4039) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-syyskuu

2019 1-9
milj. $
2018 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet698.6 680.3 2.7
00. Elävät eläimet00.1 ..
01. Liha ja lihatuotteet0.1 0.5 -85.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat28.2 29.3 -3.8
03. Kala- ja kalavalmisteet630.8 612.6 3.0
04. Vilja ja viljatuotteet9.1 7.4 22.7
05. Hedelmät ja kasvikset0.1 0..
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.1 -47.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.4 0.5 -4.5
08. Rehuaineet24.3 23.9 1.8
09. Erinäiset elintarvikkeet5.10 6.3 -5.8
1. Juomat ja tupakka8.5 14.8 -42.7
11. Juomat8.5 14.8 -42.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat36.4 31.2 16.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 ..
24. Puutavara ja korkki3.1 2.1 48.6
25. Paperimassa2.7 2.10 -8.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0.1 -62.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat4.9 5.1 -2.3
28. Malmit ja metalliromu24.2 20.1 20.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.6 1.1 42.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta2,282.10 1,958.7 16.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.2 0..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet2,259.10 1,896.7 19.2
34. Kaasut22.9 62.1 -63.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat46.8 37.10 23.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat33.5 34.7 -3.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0..
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.13.4 3.4 304.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet616.0 413.6 48.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet16.5 25.9 -36.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet66.8 80.6 -17.1
53. Väri- ja parkitusaineet8.10 6.9 29.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet285.7 92.7 208.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet8.2 7.9 3.6
56. Lannoitteet, valmistetut69.3 56.3 23.1
57. Muovit, valmistamattomat29.6 23.10 23.4
58. Muovit, valmistetut5.7 5.6 1.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet125.7 114.2 10.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan517.3 553.10 -6.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.3 0.9 -69.5
62. Kumituotteet2.7 3.2 -14.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.5 0.2 143.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä56.8 51.1 11.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet6.2 6.10 -10.9
66. Kivennäisainetuotteet5.8 8.6 -32.8
67. Rauta ja teräs129.9 128.1 1.4
68. Muut metallit288.9 327.3 -11.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista26.4 27.9 -5.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet590.8 654.5 -9.7
71. Voimakoneet ja moottorit150.3 110.8 35.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet65.10 97.5 -32.3
73. Metalliteollisuuskoneet10.4 10.3 1.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet74.9 109.4 -31.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet18.6 20.3 -8.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet58.2 80.1 -27.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet92.3 74.4 24.1
78. Moottoriajoneuvot26.6 39.7 -33.1
79. Muut kuljetusvälineet93.7 112.5 -16.7
8. Erinäiset valmiit tavarat240.5 259.10 -7.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.8 1.7 4.7
82. Huonekalut23.9 50.3 -52.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.3 0.3 -1.0
84. Vaatteet0.7 0.7 3.1
85. Jalkineet0.1 0.1 164.8
87. Kojeet,mittarit yms.125.7 127.3 -1.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.9 1.1 -22.6
89. Muut valmiit tavarat87.4 78.9 10.9
9. Muut tavarat179.6 174.2 3.1
93. Erittelemätön167.3 161.10 3.3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 -42.8
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY12.3 12.1 1.8
Kaikki ryhmät yhteensä5,216.10 4,778.8 9.2

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu