Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ruotsin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-elokuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Ruotsiin (4010) 2020 tammi-elokuu

2020 1-8
milj. $
2019 1-8
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet66.0 69.7 -5.4
00. Elävät eläimet0.9 0.4 121.2
01. Liha ja lihatuotteet0.1 0.10 -99.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat2.4 0.5 437.3
03. Kala- ja kalavalmisteet1.7 2.2 -21.2
04. Vilja ja viljatuotteet4.5 5.8 -22.1
05. Hedelmät ja kasvikset28.2 34.2 -17.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.5 0.3 45.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.5 1.5 0.1
08. Rehuaineet1.8 1.7 5.9
09. Erinäiset elintarvikkeet24.9 22.6 10.1
1. Juomat ja tupakka27.6 28.7 -3.8
11. Juomat25.9 28.2 -8.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet1.8 0.6 239.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat120.2 123.1 -2.4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0.1 -83.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.2 0.2 18.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.6 0.8 -20.8
24. Puutavara ja korkki7.3 6.4 13.8
25. Paperimassa23.4 25.9 -9.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet5.1 5.3 -3.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat33.9 17.7 92.4
28. Malmit ja metalliromu48.1 64.10 -26.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.8 2.2 -17.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta603.4 181.9 231.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.32.7 46.6 -29.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet524.9 69.3 658.2
34. Kaasut45.10 66.1 -30.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.2 -36.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 145.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.2 -67.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet872.2 634.8 37.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet75.2 62.2 21.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet16.3 21.4 -23.9
53. Väri- ja parkitusaineet2.8 3.0 -6.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet595.3 377.10 57.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet34.0 33.8 0.7
56. Lannoitteet, valmistetut0.2 0.2 21.9
57. Muovit, valmistamattomat27.9 28.2 -1.4
58. Muovit, valmistetut12.9 13.1 -1.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet107.10 95.4 13.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan129.3 143.6 -10.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.3 0.3 4.0
62. Kumituotteet10.1 8.10 13.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut2.4 3.1 -21.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä6.1 9.7 -37.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet6.1 6.3 -4.1
66. Kivennäisainetuotteet15.2 18.1 -16.2
67. Rauta ja teräs17.2 13.3 29.3
68. Muut metallit16.10 16.2 4.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista55.3 68.0 -18.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet893.2 1,114.1 -19.8
71. Voimakoneet ja moottorit73.8 84.5 -12.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet104.2 127.5 -18.3
73. Metalliteollisuuskoneet5.7 7.8 -27.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet126.6 171.4 -26.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet82.1 53.1 54.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet68.5 65.6 4.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet165.8 185.0 -10.4
78. Moottoriajoneuvot104.2 187.5 -44.5
79. Muut kuljetusvälineet162.7 231.10 -29.9
8. Erinäiset valmiit tavarat358.5 370.10 -3.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.8 2.0 -12.9
82. Huonekalut1.8 2.6 -32.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.10 2.2 -13.1
84. Vaatteet3.1 5.5 -44.5
85. Jalkineet0.8 1.3 -36.0
87. Kojeet,mittarit yms.224.2 207.10 7.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot11.1 9.4 18.2
89. Muut valmiit tavarat114.2 140.4 -18.7
9. Muut tavarat180.3 164.7 9.4
93. Erittelemätön14.4 23.0 -37.7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 -91.9
97. Kulta, ei monetaarinen0.7 0.3 142.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain163.10 140.6 16.6
Kaikki ryhmät yhteensä3,250.3 2,831.4 14.8

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ruotsista (4010) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-elokuu

2020 1-8
milj. $
2019 1-8
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet64.7 62.1 4.2
00. Elävät eläimet1.4 1.5 -4.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0.3 -97.5
03. Kala- ja kalavalmisteet0.6 2.3 -74.8
04. Vilja ja viljatuotteet21.10 5.6 296.3
05. Hedelmät ja kasvikset2.4 3.6 -33.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.7 1.2 -39.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2.8 4.7 -40.4
08. Rehuaineet1.1 2.5 -58.5
09. Erinäiset elintarvikkeet34.0 40.9 -16.8
1. Juomat ja tupakka178.4 191.5 -6.8
11. Juomat159.2 174.2 -8.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet19.3 17.4 10.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat400.8 308.5 29.9
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0.1 51.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.4 0.5 -20.6
24. Puutavara ja korkki156.1 96.6 61.6
25. Paperimassa110.9 63.3 75.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0.1 160.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.8 0.8 127.5
28. Malmit ja metalliromu131.3 146.7 -10.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.5 0.8 -35.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta304.8 289.7 5.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet304.8 284.7 7.1
34. Kaasut05.1 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat2.5 4.3 -43.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 -5.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat1.8 3.6 -51.5
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.7 0.6 6.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet1,808.6 1,130.2 60.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet52.10 119.8 -55.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet18.3 17.7 3.8
53. Väri- ja parkitusaineet27.5 31.3 -12.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1,094.3 374.7 192.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet99.2 116.6 -14.9
56. Lannoitteet, valmistetut0.2 0.1 286.5
57. Muovit, valmistamattomat154.7 149.9 3.2
58. Muovit, valmistetut16.2 18.2 -11.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet345.7 302.3 14.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan830.6 990.6 -16.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat3.1 3.2 -2.0
62. Kumituotteet32.3 30.6 5.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut6.3 7.8 -20.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä229.0 204.4 12.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet13.4 20.5 -34.6
66. Kivennäisainetuotteet26.7 44.6 -40.1
67. Rauta ja teräs223.2 300.4 -25.7
68. Muut metallit74.3 80.8 -8.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista222.8 298.8 -25.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet3,405.3 4,071.3 -16.4
71. Voimakoneet ja moottorit367.1 582.2 -36.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet405.7 591.1 -31.4
73. Metalliteollisuuskoneet70.10 102.2 -30.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet618.4 671.2 -7.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet26.9 35.5 -24.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet132.3 163.1 -18.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet234.1 275.8 -15.1
78. Moottoriajoneuvot1,473.3 1,553.7 -5.2
79. Muut kuljetusvälineet77.0 96.9 -20.6
8. Erinäiset valmiit tavarat745.0 731.6 1.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet4.2 4.2 -0.8
82. Huonekalut50.8 59.5 -14.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.7 0.6 17.1
84. Vaatteet4.2 5.4 -22.1
85. Jalkineet1.3 3.3 -63.4
87. Kojeet,mittarit yms.485.0 424.8 14.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot13.7 21.6 -36.5
89. Muut valmiit tavarat185.4 212.5 -12.7
9. Muut tavarat207.10 229.7 -9.5
93. Erittelemätön128.3 139.1 -7.8
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.1 -67.4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta79.6 90.5 -12.0
Kaikki ryhmät yhteensä7,948.3 8,009.1 -0.8

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu