Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ruotsin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-helmikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Ruotsiin (SE) 2021 tammi-helmikuu

2021 1-2
milj. $
2020 1-2
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet11.7 17.8 -34.1
00. Elävät eläimet0.3 0.4 -24.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.2 0.6 -68.3
03. Kala- ja kalavalmisteet0.6 1.5 -65.0
04. Vilja ja viljatuotteet1.0 1.2 -13.8
05. Hedelmät ja kasvikset3.5 7.7 -55.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.2 0.2 7.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.6 0.3 118.8
08. Rehuaineet0.5 0.4 32.1
09. Erinäiset elintarvikkeet5.2 5.8 -10.8
1. Juomat ja tupakka5.3 6.10 -23.8
11. Juomat5.3 6.10 -24.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat36.7 27.3 34.4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0.1 -34.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.2 0.1 843.4
24. Puutavara ja korkki2.0 2.2 -6.7
25. Paperimassa4.8 5.5 -13.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet1.2 0.7 78.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat10.2 5.4 89.8
28. Malmit ja metalliromu17.9 12.8 40.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.5 0.9 -42.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta52.10 89.5 -40.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.7.1 8.7 -19.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet45.10 53.2 -13.7
34. Kaasut027.6 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.1 -59.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 79.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat00.1 ..
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.00.1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet250.1 189.2 32.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet15.5 16.7 -7.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet5.9 5.8 2.7
53. Väri- ja parkitusaineet0.7 0.8 -10.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet183.5 116.2 58.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet7.9 8.2 -3.6
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0.1 -12.6
57. Muovit, valmistamattomat3.8 6.3 -39.4
58. Muovit, valmistetut4.5 2.9 53.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet28.6 32.8 -12.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan34.2 34.7 -1.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -15.0
62. Kumituotteet4.0 2.1 92.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.3 0.7 -60.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä1.2 2.0 -40.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1.8 1.5 25.2
66. Kivennäisainetuotteet3.8 5.6 -32.8
67. Rauta ja teräs2.9 3.5 -16.7
68. Muut metallit7.1 3.4 111.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista13.4 16.3 -17.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet255.0 226.0 12.8
71. Voimakoneet ja moottorit25.1 22.2 12.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet33.6 24.4 37.9
73. Metalliteollisuuskoneet1.2 1.10 -42.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet42.8 34.8 22.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet15.5 9.9 56.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet29.8 14.8 101.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet37.2 41.7 -10.8
78. Moottoriajoneuvot27.3 29.1 -6.0
79. Muut kuljetusvälineet42.10 47.5 -9.5
8. Erinäiset valmiit tavarat110.7 90.4 22.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.5 0.9 -48.2
82. Huonekalut0.3 0.5 -33.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.5 0.4 24.8
84. Vaatteet1.7 1.0 72.4
85. Jalkineet0.1 0.4 -77.2
87. Kojeet,mittarit yms.71.7 52.4 36.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot5.9 1.10 206.1
89. Muut valmiit tavarat30.2 33.2 -8.9
9. Muut tavarat46.3 41.4 11.8
93. Erittelemätön5.10 4.3 39.3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.1 7.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain40.2 36.8 9.2
Kaikki ryhmät yhteensä802.6 722.10 11.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ruotsista (SE) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-helmikuu

2021 1-2
milj. $
2020 1-2
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet27.1 28.3 -4.2
00. Elävät eläimet2.3 1.2 94.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0.1 ..
03. Kala- ja kalavalmisteet0.8 0.3 268.5
04. Vilja ja viljatuotteet12.10 18.9 -31.4
05. Hedelmät ja kasvikset1.1 0.8 38.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.3 0.3 27.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.8 0.7 175.1
08. Rehuaineet0.4 0.3 11.4
09. Erinäiset elintarvikkeet7.7 6.2 24.7
1. Juomat ja tupakka34.6 46.0 -24.7
11. Juomat29.2 41.10 -30.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet5.5 4.1 35.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat95.4 115.6 -17.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.2 0.2 15.7
24. Puutavara ja korkki40.4 38.8 3.9
25. Paperimassa39.0 26.4 48.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.1 0.1 -75.2
28. Malmit ja metalliromu15.9 50.2 -68.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.2 0.1 87.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta91.5 91.2 0.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.00.1 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet91.5 91.2 0.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat1.1 0.8 38.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat1.0 0.7 43.8
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -1.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet441.3 489.9 -9.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet11.8 13.7 -14.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet3.3 4.8 -30.6
53. Väri- ja parkitusaineet7.1 6.9 2.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet222.10 311.3 -28.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet51.4 22.5 129.1
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0.1 14.8
57. Muovit, valmistamattomat38.8 33.10 14.1
58. Muovit, valmistetut4.4 3.5 27.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet101.9 93.7 8.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan231.2 212.1 9.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.10 0.9 9.1
62. Kumituotteet7.1 6.3 12.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut2.2 1.2 80.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä62.3 55.4 12.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet4.8 3.7 29.8
66. Kivennäisainetuotteet5.6 6.8 -16.8
67. Rauta ja teräs53.9 53.8 0.1
68. Muut metallit26.1 25.4 2.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista68.6 58.9 16.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet978.9 819.3 19.5
71. Voimakoneet ja moottorit111.1 116.2 -4.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet110.6 93.3 18.7
73. Metalliteollisuuskoneet16.2 14.1 14.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet145.7 152.4 -4.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet10.5 6.9 51.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet33.2 28.8 15.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet78.7 56.9 38.3
78. Moottoriajoneuvot458.5 325.6 40.8
79. Muut kuljetusvälineet14.9 25.4 -41.5
8. Erinäiset valmiit tavarat171.1 169.2 1.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.2 0.6 127.7
82. Huonekalut18.2 11.8 54.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.3 0.3 27.3
84. Vaatteet1.4 1.2 13.8
85. Jalkineet0.2 0.4 -51.9
87. Kojeet,mittarit yms.97.4 87.10 10.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot5.0 3.7 34.4
89. Muut valmiit tavarat47.6 63.6 -25.1
9. Muut tavarat96.0 63.7 50.8
93. Erittelemätön75.5 42.3 78.6
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.1 -16.7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta20.5 21.4 -4.1
Kaikki ryhmät yhteensä2,167.9 2,035.6 6.5

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-helmikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu