Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ruotsin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-toukokuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Ruotsiin (4010) 2020 tammi-toukokuu

2020 1-5
milj. $
2019 1-5
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet41.2 41.5 -0.9
00. Elävät eläimet0.7 0.2 286.2
01. Liha ja lihatuotteet0.1 0.6 -99.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat1.5 0.4 279.9
03. Kala- ja kalavalmisteet1.6 1.5 3.3
04. Vilja ja viljatuotteet3.1 4.1 -25.6
05. Hedelmät ja kasvikset17.10 19.3 -7.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.5 0.2 131.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.1 0.10 11.4
08. Rehuaineet0.9 1.0 -12.6
09. Erinäiset elintarvikkeet14.2 13.5 5.8
1. Juomat ja tupakka18.5 18.2 1.7
11. Juomat17.0 17.8 -4.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet1.6 0.5 212.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat83.6 81.2 2.9
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0.1 -69.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet00.1 ..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.5 0.5 0.7
24. Puutavara ja korkki5.5 4.6 20.7
25. Paperimassa15.5 15.9 -2.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet2.5 4.2 -40.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat24.10 12.5 100.7
28. Malmit ja metalliromu33.5 42.2 -20.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.4 1.7 -16.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta403.4 103.1 291.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.16.4 32.1 -49.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet350.4 32.3 984.9
34. Kaasut36.7 38.8 -5.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.1 -48.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 39.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.1 -77.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet525.1 414.4 26.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet56.8 36.4 56.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet13.3 12.1 10.5
53. Väri- ja parkitusaineet1.9 1.6 18.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet336.5 265.1 26.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet19.9 21.2 -6.3
56. Lannoitteet, valmistetut0.2 0.2 15.8
57. Muovit, valmistamattomat18.2 18.7 -2.9
58. Muovit, valmistetut8.4 8.4 -0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet70.4 51.2 37.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan84.1 93.3 -9.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.2 0.2 -27.5
62. Kumituotteet6.3 5.6 13.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.3 1.9 -33.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä4.2 6.8 -38.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet4.2 3.10 5.9
66. Kivennäisainetuotteet10.7 11.9 -9.8
67. Rauta ja teräs11.7 7.1 65.0
68. Muut metallit9.5 10.9 -13.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista36.5 45.4 -19.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet534.10 677.3 -21.0
71. Voimakoneet ja moottorit46.7 57.3 -18.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet65.6 84.9 -22.7
73. Metalliteollisuuskoneet3.9 5.3 -26.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet83.4 110.2 -24.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet21.6 36.6 -40.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet41.9 37.7 10.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet105.6 122.2 -13.6
78. Moottoriajoneuvot67.1 79.7 -15.8
79. Muut kuljetusvälineet99.5 143.8 -30.8
8. Erinäiset valmiit tavarat224.10 245.2 -8.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.4 1.2 14.3
82. Huonekalut1.2 1.9 -40.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.1 1.9 -42.0
84. Vaatteet2.1 3.10 -48.4
85. Jalkineet0.7 0.8 -16.6
87. Kojeet,mittarit yms.136.3 131.9 3.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot6.5 7.3 -10.5
89. Muut valmiit tavarat76.1 96.5 -21.2
9. Muut tavarat114.5 107.9 6.1
93. Erittelemätön9.4 18.2 -48.3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 -91.5
97. Kulta, ei monetaarinen0.5 0.2 222.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain104.2 89.0 17.0
Kaikki ryhmät yhteensä2,029.10 1,781.9 13.9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ruotsista (4010) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-toukokuu

2020 1-5
milj. $
2019 1-5
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet48.0 38.1 26.1
00. Elävät eläimet1.3 0.9 57.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0.2 -97.9
03. Kala- ja kalavalmisteet0.3 1.5 -81.4
04. Vilja ja viljatuotteet19.9 2.7 657.0
05. Hedelmät ja kasvikset1.10 2.1 -8.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.6 0.8 -21.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.9 3.1 -38.7
08. Rehuaineet0.6 1.9 -71.7
09. Erinäiset elintarvikkeet21.7 25.4 -14.6
1. Juomat ja tupakka111.10 121.1 -7.5
11. Juomat100.6 110.3 -8.9
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet11.5 10.8 6.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat261.5 198.0 32.1
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0.1 163.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.3 0.3 -18.6
24. Puutavara ja korkki106.4 64.6 64.9
25. Paperimassa73.7 41.10 75.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0.1 -50.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.2 0.4 -52.2
28. Malmit ja metalliromu80.7 90.5 -10.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.4 0.5 -26.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta154.4 251.9 -38.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet154.3 246.8 -37.5
34. Kaasut05.1 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat1.4 2.7 -48.7
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 25.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat1.1 2.4 -54.4
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.3 0.4 -10.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet997.6 702.2 42.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet34.1 66.6 -48.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet10.8 10.8 -0.2
53. Väri- ja parkitusaineet20.8 19.0 9.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet561.1 227.2 147.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet69.3 78.8 -12.0
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0.1 623.1
57. Muovit, valmistamattomat93.5 91.4 2.3
58. Muovit, valmistetut9.10 11.2 -10.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet198.2 197.5 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan546.2 616.9 -11.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat2.1 1.9 11.2
62. Kumituotteet23.4 19.1 22.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut3.7 4.9 -25.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä149.5 129.3 15.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet9.5 13.3 -29.0
66. Kivennäisainetuotteet17.3 28.3 -39.1
67. Rauta ja teräs145.3 181.10 -20.2
68. Muut metallit46.7 49.0 -4.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista149.3 189.6 -21.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet2,196.8 2,629.9 -16.5
71. Voimakoneet ja moottorit250.9 396.8 -36.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet293.1 419.8 -30.2
73. Metalliteollisuuskoneet42.9 69.8 -38.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet405.9 414.9 -2.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet16.7 20.9 -20.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet75.1 99.0 -24.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet141.1 173.2 -18.5
78. Moottoriajoneuvot918.5 978.1 -6.1
79. Muut kuljetusvälineet53.0 57.7 -8.1
8. Erinäiset valmiit tavarat439.0 449.4 -2.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet2.6 3.2 -20.4
82. Huonekalut32.7 36.6 -10.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.4 0.3 35.1
84. Vaatteet2.9 3.1 -4.8
85. Jalkineet0.8 2.1 -63.2
87. Kojeet,mittarit yms.269.7 268.10 0.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot8.7 12.8 -32.2
89. Muut valmiit tavarat121.6 122.6 -0.9
9. Muut tavarat141.10 137.4 3.3
93. Erittelemätön90.6 80.7 12.3
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.1 97.9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta51.3 56.7 -9.6
Kaikki ryhmät yhteensä4,898.5 5,147.1 -4.8

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu