Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bolivian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/3 - 2020/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Bolivian kanssa, vienti Boliviaan ja tuonti Boliviasta vuoden 2020 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Bolivia oli USAn 100. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden 57 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 38.3 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Bolivian kanssa oli 3.6 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Boliviasta supistui voimakkasti eli 47.4 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 27 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Boliviasta olivat Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), joka edusti 34.0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc045 (muu vilja) 27.2 % sekä Sitc687 (tina) 11.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Boliviaan supistui 27.2 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 30 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat), mikä edusti 9.3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc598 (erinäiset kemialliset tuotteet) 8.2 % sekä Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 7.9 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-27.5 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 429 miljoonaan dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 208 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 221 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 26.8 % ja viennin arvon osalla 28.1 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc687 (tina), arvon ollessa 66 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 17 miljoonaa dollaria. Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Bolivian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 14 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Boliviaan (BO) jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3,3 9.4 2,2 10.4 3,6 16.0 2,3 8.3 2,0 6.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1,5 4.1 0,7 3.1 0,6 2.4 0,4 1.3 0,1 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,3 3.5 1,2 5.4 2,7 12.0 1,6 5.7 1,8 5.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,8 5.1 0,2 0.9 0,4 1.6 0,5 1.7 1,1 3.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,8 5.1 0,2 0.9 0,4 1.6 0,5 1.6 1,1 3.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3,7 10.4 4,0 19.3 4,6 20.2 4,6 16.8 5,10 19.5
53. Väri- ja parkitusaineet 0,5 1.3 0,3 1.3 0,2 0.9 0,5 1.6 0,6 1.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,4 1.1 0,6 2.7 1,3 5.5 0,7 2.3 0,7 2.3
57. Muovit, valmistamattomat 0,9 2.5 1,2 5.5 1,7 7.2 1,1 4.0 1,8 5.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1,1 3.1 1,6 7.6 1,0 4.4 2,1 7.5 2,7 8.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,6 4.5 1,3 5.9 1,8 7.8 1,10 7.0 1,0 3.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,2 0.6 0,2 0.7 1,1 4.5 0,4 1.5 0,3 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,2 0.4 0,2 0.9 0,3 1.3 0,8 2.9 0,3 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,7 2.0 0,4 1.6 0,2 0.8 0,3 1.0 0,3 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 19,2 54.7 9,9 48.1 8,7 38.5 14,2 51.8 15,5 50.9
71. Voimakoneet ja moottorit 0,6 1.7 0,3 1.3 0,7 2.8 3,4 12.2 3,7 12.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2,2 6.2 0,10 4.5 0,8 3.4 1,2 4.2 1,2 4.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2,3 6.5 1,8 8.3 1,9 8.1 1,5 5.4 1,8 5.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2,9 8.2 1,7 7.9 1,5 6.3 1,7 5.9 3,3 10.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3,1 8.6 2,2 10.2 1,5 6.3 3,2 11.5 1,9 6.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2,7 7.4 1,7 8.3 1,2 4.9 0,8 2.7 1,10 6.4
78. Moottoriajoneuvot 2,3 6.5 0,10 4.4 1,3 5.6 0,5 1.8 1,3 4.0
79. Muut kuljetusvälineet 3,1 8.7 0,7 3.1 0,3 1.1 2,2 7.8 0,5 1.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 4,8 13.5 1,6 7.8 2,7 11.8 3,5 12.6 4,2 13.8
87. Kojeet,mittarit yms. 3,2 8.8 0,9 4.3 2,0 8.7 2,2 7.9 2,8 9.2
89. Muut valmiit tavarat 0,10 2.6 0,6 2.6 0,4 1.3 0,8 2.6 1,0 3.2
9. Muut tavarat 0,5 1.4 1,2 5.4 0,5 2.1 0,4 1.4 0,7 2.1
93. Erittelemätön 0,1 0.1 0,9 4.0 0,1 0.2 0,1 0.1 0,2 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 35,1 100.0 20,6 100.0 22,5 100.0 27,3 100.0 30,3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Boliviasta (BO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6,7 18.1 5,6 17.2 7,10 32.0 6,0 28.1 10,7 40.0
04. Vilja ja viljatuotteet 3,9 10.5 4,3 13.2 6,3 25.4 4,9 22.9 8,2 30.7
05. Hedelmät ja kasvikset 1,10 5.3 0,9 2.8 1,3 5.0 1,0 4.5 2,3 8.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,6 1.4 0,2 0.4 0,2 0.5 0,2 0.6 0,3 0.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 6,8 18.6 2,8 8.4 1,3 5.2 2,6 12.1 1,5 5.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,7 1.7 0,4 1.1 0,4 1.5 0,3 1.1 0,4 1.2
24. Puutavara ja korkki 0,6 1.5 0,6 1.5 0,3 1.1 0,1 0.0 0,2 0.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,4 3.8 1,3 3.9 0,5 2.0 0,2 0.6 0,5 1.5
28. Malmit ja metalliromu 4,0 11.0 0,6 1.7 0,1 0.4 1,7 7.5 0,1 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,3 0.7 0,1 0.1 0,1 0.4 0,6 2.7 0,6 1.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,7 1.9 0,4 1.2 0,5 1.9 0 0.0 0,7 2.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,6 1.5 0,4 1.0 0,4 1.6 0 0.0 0,7 2.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 20,2 55.2 19,8 61.1 13,2 53.4 0,2 0.8 3,7 13.6
68. Muut metallit 19,7 54.0 19,7 60.6 12,9 52.0 0 0.0 3,0 11.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,5 4.1 0,4 1.2 0,3 0.9 0,7 3.3 0,10 3.5
82. Huonekalut 0,8 2.0 0,4 1.2 0,2 0.8 0,1 0.1 0,4 1.2
89. Muut valmiit tavarat 0,7 1.8 0 0.0 0,1 0.0 0,7 2.8 0,6 2.2
9. Muut tavarat 0,8 2.0 3,6 10.9 1,7 6.7 11,9 55.5 9,3 34.7
93. Erittelemätön 0,6 1.6 0,1 0.3 1,6 6.2 0,6 2.4 0,2 0.6
97. Kulta, ei monetaarinen 0,2 0.3 3,5 10.6 0,2 0.4 11,4 53.1 9,1 34.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 36,5 100.0 32,4 100.0 24,8 100.0 21,4 100.0 26,7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu