Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bolivian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/5 - 2020/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Bolivian kanssa, vienti Boliviaan ja tuonti Boliviasta vuoden 2020 syyskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Syyskuussa Bolivia oli Yhdysvaltain 96. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Kuukauden 68 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 29.1 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Bolivian kanssa oli 22 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Boliviasta supistui voimakkasti eli 50.1 prosentilla edellisen vuoden syyskuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 23 miljoonaa dollaria syyskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Boliviasta olivat Sitc931 (erittelemätön), joka edusti 30.6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc971 (kulta, ei monetaarinen) 19.5 % sekä Sitc045 (muu vilja) 11.9 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Boliviaan supistui 9.5 prosentilla edellisen vuoden syyskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 45 miljoonaa dollaria syyskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 16.1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 8.9 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 8.2 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-syyskuun kehitys

Tammi-syyskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-27.5 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 559 miljoonaan dollariin. Tammi-syyskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 257 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 302 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 28.8 % ja viennin arvon osalla 26.4 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc687 (tina), arvon ollessa 71 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 25 miljoonaa dollaria. Tammi-syyskuun välinen Yhdysvaltain ja Bolivian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 44 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Boliviaan (BO) jaksolla 2020/5 - 2020/9

2020 / 52020 / 62020 / 72020 / 82020 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3,6 16.0 2,3 8.3 2,0 6.5 2,3 6.4 2,2 4.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,6 2.4 0,4 1.3 0,1 0.1 0,3 0.6 0,4 0.8
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,7 12.0 1,6 5.7 1,8 5.9 1,9 5.2 1,5 3.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,4 1.6 0,5 1.7 1,1 3.4 0,6 1.4 7,3 16.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,4 1.6 0,5 1.6 1,1 3.4 0,6 1.4 7,3 16.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4,6 20.2 4,6 16.8 5,10 19.5 4,3 12.0 6,9 15.2
53. Väri- ja parkitusaineet 0,2 0.9 0,5 1.6 0,6 1.9 0,4 1.0 0,2 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,3 5.5 0,7 2.3 0,7 2.3 0,10 2.6 0,9 1.8
57. Muovit, valmistamattomat 1,7 7.2 1,1 4.0 1,8 5.8 1,1 3.0 1,9 4.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1,0 4.4 2,1 7.5 2,7 8.8 1,5 4.2 3,5 7.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,8 7.8 1,10 7.0 1,0 3.3 1,1 3.0 1,4 3.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,1 4.5 0,4 1.5 0,3 0.9 0,3 0.7 0,1 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,3 1.3 0,8 2.9 0,3 0.7 0,2 0.4 0,2 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,2 0.8 0,3 1.0 0,3 0.7 0,4 0.9 0,7 1.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 8,7 38.5 14,2 51.8 15,5 50.9 19,6 55.0 20,1 44.8
71. Voimakoneet ja moottorit 0,7 2.8 3,4 12.2 3,7 12.1 0,9 2.4 1,3 2.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,8 3.4 1,2 4.2 1,2 4.0 0,10 2.6 1,3 2.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,9 8.1 1,5 5.4 1,8 5.6 2,0 5.6 1,9 4.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,5 6.3 1,7 5.9 3,3 10.9 5,3 14.8 4,4 9.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1,5 6.3 3,2 11.5 1,9 6.2 4,2 11.8 4,1 9.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,2 4.9 0,8 2.7 1,10 6.4 1,1 3.1 1,6 3.4
78. Moottoriajoneuvot 1,3 5.6 0,5 1.8 1,3 4.0 1,5 4.0 2,1 4.5
79. Muut kuljetusvälineet 0,3 1.1 2,2 7.8 0,5 1.6 3,8 10.4 3,7 8.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 2,7 11.8 3,5 12.6 4,2 13.8 6,9 19.4 5,7 12.6
87. Kojeet,mittarit yms. 2,0 8.7 2,2 7.9 2,8 9.2 5,5 15.4 3,9 8.5
89. Muut valmiit tavarat 0,4 1.3 0,8 2.6 1,0 3.2 0,8 2.1 1,2 2.5
9. Muut tavarat 0,5 2.1 0,4 1.4 0,7 2.1 0,6 1.5 1,3 2.9
93. Erittelemätön 0,1 0.2 0,1 0.1 0,2 0.6 0,1 0.2 0,8 1.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 22,5 100.0 27,3 100.0 30,3 100.0 35,6 100.0 44,9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Boliviasta (BO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/5 - 2020/9

2020 / 52020 / 62020 / 72020 / 82020 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7,10 32.0 6,0 28.1 10,7 40.0 5,4 19.8 4,4 18.9
04. Vilja ja viljatuotteet 6,3 25.4 4,9 22.9 8,2 30.7 3,10 14.7 2,9 12.2
05. Hedelmät ja kasvikset 1,3 5.0 1,0 4.5 2,3 8.5 1,4 4.9 1,4 5.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1,3 5.2 2,6 12.1 1,5 5.5 6,10 25.9 3,8 16.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,5 2.0 0,2 0.6 0,5 1.5 0,6 2.0 0,5 2.1
28. Malmit ja metalliromu 0,1 0.4 1,7 7.5 0,1 0.2 5,0 18.5 2,2 9.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,1 0.4 0,6 2.7 0,6 1.9 0,6 2.0 0,5 2.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,5 1.9 0 0.0 0,7 2.4 0,4 1.4 0 0.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,4 1.6 0 0.0 0,7 2.4 0,4 1.4 0 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 13,2 53.4 0,2 0.8 3,7 13.6 4,3 15.9 2,3 9.7
68. Muut metallit 12,9 52.0 0 0.0 3,0 11.2 3,8 13.9 1,6 6.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 0,3 0.9 0,7 3.3 0,10 3.5 0,9 3.3 0,9 3.8
89. Muut valmiit tavarat 0,1 0.0 0,7 2.8 0,6 2.2 0,5 1.6 0,6 2.2
9. Muut tavarat 1,7 6.7 11,9 55.5 9,3 34.7 9,0 33.4 11,6 50.2
93. Erittelemätön 1,6 6.2 0,6 2.4 0,2 0.6 2,7 9.8 7,1 30.6
97. Kulta, ei monetaarinen 0,2 0.4 11,4 53.1 9,1 34.0 6,3 23.4 4,5 19.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 24,8 100.0 21,4 100.0 26,7 100.0 26,9 100.0 23,1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu