Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bolivian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Bolivian kanssa, vienti Boliviaan ja tuonti Boliviasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Bolivia oli Yhdysvaltain 102. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 71 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 27.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Bolivian kanssa oli Yhdysvalloille 1.6 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Boliviasta oli 36.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 36 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Boliviasta olivat Sitc687 (tina), joka edusti 33.6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc971 (kulta, ei monetaarinen) 16.7 % sekä Sitc045 (muu vilja) 6.9 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Boliviaan oli 19.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 35 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), mikä edusti 10.3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc743 (pumput (muut kuin nestepumput), ilma- ja muut kaasukompressorit sekä tuulettimet; tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänrakennetuin tuulettimin, myös jos niissä on suodattimet; lingot; nesteiden tai kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet;) 9.3 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 8.8 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Bolivian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 28.4 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 549 miljoonaan dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 263 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 286 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 26.5 prosentilla ja viennin arvo 30.1513545814327. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc687 (tina), arvon ollessa 88 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 30 miljoonaa dollaria. Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Bolivian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 23 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Boliviaan (BO) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.7 8.9 2.3 6.7 3.1 5.8 7.3 15.8 2.3 6.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.7 1.5 0.2 0.5 0.2 0.3 3.1 6.7 0.2 0.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.2 5.2 1.7 5.0 2.6 4.8 3.9 8.4 1.7 4.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.6 1.3 0.4 1.0 0.8 1.5 0.5 0.9 0.5 1.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2.6 6.2 1.4 4.1 16.4 30.6 3.2 7.0 1.6 4.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.6 6.2 1.4 4.1 16.4 30.6 3.1 6.6 1.6 4.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 6.4 15.2 6.1 18.0 6.0 11.2 11.5 25.1 5.4 15.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.4 0.9 0.7 1.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 0.3 0.6 0.3 0.9 0.4 0.6 0.5 1.0 0.9 2.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.7 1.5 0.7 2.0 0.9 1.7 6.2 13.6 0.5 1.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.2 0.3 0.8 2.1 0.3 0.4 0.6 1.2 0.5 1.2
57. Muovit, valmistamattomat 3.4 8.0 1.8 5.2 3.1 5.7 1.8 3.9 1.2 3.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.4 3.3 1.8 5.2 1.2 2.1 2.3 4.9 2.1 6.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.5 5.9 1.6 4.7 1.7 3.2 1.5 3.1 1.3 3.7
62. Kumituotteet 0.2 0.4 0.6 1.8 0.3 0.5 0.5 1.0 0.5 1.3
67. Rauta ja teräs 0.8 1.8 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.9 2.1 0.3 0.8 0.6 1.1 0.4 0.9 0.4 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 22.4 53.7 18.1 54.0 20.7 38.8 17.4 38.0 19.7 56.4
71. Voimakoneet ja moottorit 0.9 2.0 1.5 4.2 1.3 2.4 1.1 2.3 0.8 2.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.4 3.3 1.2 3.3 1.2 2.1 1.7 3.5 1.4 4.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.8 6.7 1.7 4.8 1.7 3.0 1.9 4.0 4.4 12.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 7.3 17.4 5.6 16.6 5.2 9.7 3.4 7.5 4.8 13.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.3 12.6 3.5 10.2 5.6 10.5 4.4 9.6 3.2 9.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.1 4.9 2.1 6.0 2.7 4.9 1.10 4.2 2.3 6.3
78. Moottoriajoneuvot 1.6 3.8 1.7 5.0 1.3 2.3 1.7 3.5 1.5 4.3
79. Muut kuljetusvälineet 1.3 2.9 1.3 3.7 2.1 3.8 1.5 3.3 1.5 4.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.2 7.5 3.3 9.6 3.9 7.3 3.9 8.5 3.5 9.9
87. Kojeet,mittarit yms. 1.8 4.2 1.6 4.5 2.1 3.8 2.2 4.8 2.1 5.9
89. Muut valmiit tavarat 0.8 1.8 0.9 2.5 1.3 2.3 1.2 2.6 0.10 2.6
9. Muut tavarat 0.6 1.4 0.6 1.8 0.9 1.6 0.8 1.6 0.8 2.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.6 1.3 0.5 1.3 0.8 1.4 0.7 1.4 0.5 1.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 41.6 100.0 33.5 100.0 53.4 100.0 45.6 100.0 34.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Boliviasta (BO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.1 8.6 7.9 22.3 4.4 11.3 3.6 10.3 8.0 21.9
04. Vilja ja viljatuotteet 2.2 4.6 3.9 11.0 1.2 3.0 1.10 5.5 2.8 7.7
05. Hedelmät ja kasvikset 1.7 3.5 2.7 7.5 2.5 6.4 1.5 4.1 3.0 8.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.3 0.4 0.9 2.4 0.4 1.0 0.1 0.0 0 0.0
08. Rehuaineet 0 0.0 0.1 0.1 0 0.0 0.1 0.1 2.2 6.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.9 6.1 4.3 12.1 2.9 7.5 4.0 11.4 4.4 11.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.5 0.4 1.0 0.8 1.9
24. Puutavara ja korkki 0.4 0.8 0.5 1.3 0.5 1.3 1.1 3.0 0.7 1.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.9 1.8 1.4 3.8 1.5 3.8 1.1 2.9 0.10 2.5
28. Malmit ja metalliromu 1.3 2.6 2.0 5.6 0.4 0.9 1.4 3.9 1.8 4.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.6 1.1 1.0 2.7 0.6 1.4 1.0 2.8 0.7 1.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.6 1.1 0.10 2.6 0.6 1.4 0.9 2.4 0.6 1.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 24.5 51.9 7.6 21.3 15.6 40.3 17.4 49.5 13.4 36.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.4 0.7 0.5 1.2 0.8 2.0 0.4 0.9 0.6 1.6
68. Muut metallit 23.10 50.8 6.10 19.6 14.7 38.0 16.7 47.5 12.4 34.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.4 0.7 0.1 0.0 0.6 1.4 0.1 0.0 0.3 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.2 0.4 0.1 0.0 0.6 1.3 0.1 0.0 0.3 0.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.3 4.7 2.4 6.6 2.5 6.4 1.6 4.4 3.2 8.7
82. Huonekalut 0.5 0.9 0.6 1.6 0.5 1.1 0.5 1.2 0.9 2.4
89. Muut valmiit tavarat 1.8 3.6 1.8 4.9 2.0 5.1 1.1 3.0 2.2 5.9
9. Muut tavarat 12.7 27.0 12.4 34.9 12.3 31.7 7.6 21.4 6.5 17.8
93. Erittelemätön 4.2 8.8 0.4 0.9 0.3 0.6 0.2 0.5 0.4 0.9
97. Kulta, ei monetaarinen 8.6 18.1 12.0 33.8 12.0 31.0 7.3 20.8 6.1 16.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 47.1 100.0 35.4 100.0 38.6 100.0 35.1 100.0 36.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu