Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bolivian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/11 - 2021/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/11
%
2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Bolivian kanssa, vienti Boliviaan ja tuonti Boliviasta vuoden 2021 maaliskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Maaliskuussa Bolivia oli Yhdysvaltain 96. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 89 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 24.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Maaliskuussa kauppatase Bolivian kanssa oli Yhdysvalloille 5.5 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Boliviasta oli 29.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa, ollen suuruudeltaan 47 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc687 (tina) edustaen 50.8 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), 18.1 prosenttia tuonnista ja Sitc931 (erittelemätön) 8.8 %.

Viennin arvo Boliviaan oli 18.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa, ollen suuruudeltaan 42 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), mikä edusti 13.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 12.3 % sekä Sitc571 (eteenipolymeerit alkumuodossa) 6.2 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-maaliskuun aikana tavarakauppa Bolivian kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-maaliskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 236 miljoonaan dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 5.7 prosenttia. Tammi-maaliskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 117 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 119 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 14.4 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc687 (tina), arvon ollessa 43 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), arvon ollessa 15 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 1.6 % . Tammi-maaliskuun välinen Yhdysvaltain ja Bolivian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 1.7 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Boliviaan (BO) jaksolla 2020/11 - 2021/3

2020 / 112020 / 122021 / 12021 / 22021 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.0 4.9 2.1 4.7 3.9 10.5 2.9 7.1 3.7 8.9
04. Vilja ja viljatuotteet 0.1 0.2 0.10 2.1 2.6 6.9 0.7 1.6 0.4 0.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.4 0.9 0.2 0.3 0.5 1.3 0.9 2.2 0.7 1.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.3 3.1 0.9 2.0 0.7 1.9 1.2 2.9 2.2 5.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.5 1.1 0.6 1.2 0.5 1.1 0.9 2.1 0.6 1.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2.7 6.6 1.7 3.9 1.7 4.3 1.3 3.0 2.6 6.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.7 6.6 1.7 3.9 1.7 4.3 1.3 3.0 2.6 6.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.2 12.8 9.2 21.0 5.1 13.6 6.2 15.2 6.4 15.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.1 0.1 0.6 1.3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.8 1.9 0.8 1.7 0.3 0.8 0.3 0.7 0.7 1.5
57. Muovit, valmistamattomat 2.3 5.6 3.8 8.6 1.8 4.7 4.2 10.4 3.4 8.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.2 2.9 3.3 7.6 2.2 5.9 1.1 2.7 1.4 3.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.4 3.4 1.8 4.0 1.10 5.2 1.7 4.1 2.5 5.9
62. Kumituotteet 0.6 1.4 0.5 1.0 0.4 0.9 0.5 1.0 0.2 0.4
67. Rauta ja teräs 0.1 0.0 0.4 0.7 0.1 0.2 0.1 0.2 0.8 1.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.3 0.6 0.5 1.1 1.0 2.6 0.4 0.8 0.9 2.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 23.4 58.5 23.10 54.8 20.2 54.5 24.3 60.2 22.4 53.7
71. Voimakoneet ja moottorit 6.5 16.1 1.0 2.2 0.7 1.9 2.3 5.5 0.9 2.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.2 2.8 1.2 2.5 1.6 4.2 0.10 2.3 1.4 3.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.1 5.1 2.5 5.7 2.0 5.3 2.10 7.3 2.8 6.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4.3 10.7 4.3 9.7 4.9 13.0 7.3 18.0 7.3 17.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3.10 9.9 6.2 14.2 5.6 15.0 4.6 11.3 5.3 12.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.6 6.3 2.4 5.5 1.6 4.2 1.10 4.8 2.1 4.9
78. Moottoriajoneuvot 1.4 3.4 2.6 5.8 2.3 6.0 1.5 3.5 1.6 3.8
79. Muut kuljetusvälineet 1.6 3.9 4.0 9.1 1.8 4.8 2.10 7.3 1.3 2.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.9 9.6 3.8 8.6 3.4 9.1 2.8 6.8 3.2 7.5
87. Kojeet,mittarit yms. 1.9 4.7 1.8 4.1 1.6 4.3 1.4 3.4 1.8 4.2
89. Muut valmiit tavarat 1.1 2.7 1.5 3.3 1.2 3.0 0.8 1.8 0.8 1.8
9. Muut tavarat 1.3 3.1 0.7 1.5 0.7 1.7 0.6 1.4 0.6 1.4
93. Erittelemätön 0.7 1.5 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.6 1.5 0.7 1.4 0.5 1.3 0.6 1.3 0.6 1.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 39.9 100.0 43.7 100.0 37.0 100.0 40.4 100.0 41.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Boliviasta (BO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/11 - 2021/3

2020 / 112020 / 122021 / 12021 / 22021 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7.2 25.6 8.4 17.6 6.2 17.4 3.7 10.4 4.1 8.6
04. Vilja ja viljatuotteet 4.1 14.5 3.9 8.2 1.8 5.0 2.7 7.7 2.2 4.6
05. Hedelmät ja kasvikset 2.1 7.4 3.8 7.9 1.2 3.2 0.10 2.7 1.7 3.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.2 0.5 0 0.0 3.1 8.5 0 0.0 0 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.9 3.1 0.8 1.5 0.3 0.7 0.1 0.1 0.3 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5.1 18.0 3.9 8.2 3.6 10.1 3.5 10.1 2.9 6.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.9 2.9 0.6 1.1 0.3 0.7 0.2 0.3 0.2 0.2
24. Puutavara ja korkki 0.4 1.1 0.5 1.0 0.3 0.6 0.7 1.9 0.4 0.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.3 4.4 1.2 2.4 1.3 3.5 1.1 3.0 0.9 1.8
28. Malmit ja metalliromu 2.4 8.4 1.4 2.9 1.6 4.4 1.4 3.9 1.3 2.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.7 2.2 0.9 1.9 0.10 2.6 0.4 1.1 0.6 1.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.7 2.2 0.9 1.8 0.5 1.4 0.4 1.1 0.6 1.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7.4 26.1 18.6 39.1 12.5 35.1 15.7 45.2 24.5 51.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.5 1.6 0.5 1.0 0.6 1.5 0.4 1.0 0.4 0.7
68. Muut metallit 6.8 24.1 17.9 37.7 11.9 33.4 15.2 43.8 23.10 50.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.1 0.2 1.0 2.1 0.1 0.0 0.4 1.1 0.4 0.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0 0.0 0.7 1.3 0 0.0 0.2 0.5 0.2 0.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.8 9.7 2.8 5.7 1.2 3.2 2.3 6.5 2.3 4.7
82. Huonekalut 0.9 2.9 0.8 1.5 0.5 1.2 0.7 2.0 0.5 0.9
89. Muut valmiit tavarat 1.8 6.3 1.9 3.9 0.6 1.7 1.6 4.4 1.8 3.6
9. Muut tavarat 5.2 18.2 12.1 25.4 11.3 31.5 8.9 25.5 12.7 27.0
93. Erittelemätön 0.2 0.6 0.2 0.3 0.5 1.4 1.2 3.3 4.2 8.8
97. Kulta, ei monetaarinen 4.10 17.5 11.9 24.9 10.8 30.1 7.7 22.1 8.6 18.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 28.1 100.0 47.5 100.0 35.6 100.0 34.6 100.0 47.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-maaliskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-maaliskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu