Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Perun ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-syyskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Peruun (3330) 2019 tammi-syyskuu

2019 1-9
milj. $
2018 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet584.4 771.8 -24.3
00. Elävät eläimet0.8 0.10 -24.8
01. Liha ja lihatuotteet72.7 56.7 28.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat55.1 35.7 54.6
03. Kala- ja kalavalmisteet3.8 5.4 -28.3
04. Vilja ja viljatuotteet275.5 456.4 -39.6
05. Hedelmät ja kasvikset37.2 42.5 -12.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja4.1 3.9 6.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä24.3 21.6 12.5
08. Rehuaineet67.5 100.10 -33.2
09. Erinäiset elintarvikkeet43.10 48.3 -8.9
1. Juomat ja tupakka11.9 8.7 37.2
11. Juomat11.5 8.3 39.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.4 0.4 -3.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat342.6 339.5 0.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet78.4 77.5 1.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi9.5 9.8 -3.4
24. Puutavara ja korkki10.7 6.7 60.1
25. Paperimassa20.4 18.2 12.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet67.2 86.8 -22.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat7.9 10.8 -26.6
28. Malmit ja metalliromu122.2 99.3 23.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet26.7 30.8 -13.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta2,551.6 2,418.6 5.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.2 0.3 -26.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet2,519.7 2,347.7 7.3
34. Kaasut31.8 70.6 -55.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat11.10 72.2 -83.5
41. Eläinöljyt ja -rasvat1.9 1.7 10.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat9.9 70.2 -86.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.4 0.4 -7.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet851.10 937.7 -9.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet140.5 178.7 -21.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet63.4 63.6 -0.3
53. Väri- ja parkitusaineet38.4 43.6 -11.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet63.7 47.3 34.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet48.1 47.8 0.7
56. Lannoitteet, valmistetut55.0 71.6 -23.1
57. Muovit, valmistamattomat276.8 294.9 -6.1
58. Muovit, valmistetut34.2 29.9 14.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet132.2 160.7 -17.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan281.3 319.2 -11.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.9 0.2 378.7
62. Kumituotteet65.3 63.8 2.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.2 2.0 -41.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä45.2 70.1 -35.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet40.2 44.7 -10.0
66. Kivennäisainetuotteet15.8 17.9 -11.9
67. Rauta ja teräs19.2 24.3 -20.8
68. Muut metallit5.7 5.9 -3.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista88.2 90.7 -2.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,981.6 1,878.10 5.5
71. Voimakoneet ja moottorit142.6 121.1 17.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet263.4 253.3 4.0
73. Metalliteollisuuskoneet14.6 15.4 -5.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet361.6 329.5 9.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet356.4 366.9 -2.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet199.7 217.9 -8.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet165.7 161.2 2.8
78. Moottoriajoneuvot294.1 279.2 5.3
79. Muut kuljetusvälineet183.9 134.9 36.3
8. Erinäiset valmiit tavarat325.4 340.3 -4.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet14.0 7.8 80.1
82. Huonekalut8.1 9.5 -14.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.5 1.7 -12.0
84. Vaatteet12.1 9.4 28.1
85. Jalkineet2.6 2.7 -4.2
87. Kojeet,mittarit yms.120.1 104.9 14.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot28.4 28.2 0.6
89. Muut valmiit tavarat138.9 176.3 -21.2
9. Muut tavarat230.7 207.7 11.1
93. Erittelemätön10.4 16.9 -38.6
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen43.3 11.7 270.9
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND177.1 179.2 -1.2
Kaikki ryhmät yhteensä7,173.1 7,294.1 -1.7

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Perusta (3330) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-syyskuu

2019 1-9
milj. $
2018 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet1,783.0 1,636.3 9.0
00. Elävät eläimet0.6 0.1 477.9
01. Liha ja lihatuotteet0.1 0.1 -2.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat11.6 12.5 -7.3
03. Kala- ja kalavalmisteet136.4 203.8 -33.1
04. Vilja ja viljatuotteet49.4 47.10 3.0
05. Hedelmät ja kasvikset1,333.6 1,170.8 13.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja23.8 10.2 132.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä209.6 171.5 22.2
08. Rehuaineet1.4 1.2 19.3
09. Erinäiset elintarvikkeet16.10 18.5 -8.3
1. Juomat ja tupakka5.2 5.7 -7.4
11. Juomat5.2 5.6 -7.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.1 245.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat446.2 426.5 4.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1.8 2.8 -38.2
24. Puutavara ja korkki3.1 3.9 -20.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet1.4 1.6 -14.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat118.1 124.8 -5.4
28. Malmit ja metalliromu279.7 257.3 8.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet42.3 36.3 16.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta347.9 811.1 -57.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.1 -30.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet347.8 808.9 -57.0
34. Kaasut02.2 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat26.10 26.6 1.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat25.4 23.4 8.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.7 2.9 -78.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.1.0 0.3 248.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet78.9 68.3 15.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.4 0.3 39.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet18.8 9.9 91.5
53. Väri- ja parkitusaineet10.5 12.9 -18.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.3 0.3 -20.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet2.4 2.10 -18.7
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0..
57. Muovit, valmistamattomat5.6 7.9 -28.9
58. Muovit, valmistetut40.7 33.6 21.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.4 0.7 -44.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan459.9 629.10 -27.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.5 0.5 9.3
62. Kumituotteet0.6 0.10 -38.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut3.5 4.0 -14.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.4 0.3 49.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet34.5 34.0 1.3
66. Kivennäisainetuotteet33.6 41.4 -18.9
67. Rauta ja teräs0.3 20.1 -98.8
68. Muut metallit382.8 526.1 -27.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista4.2 2.10 41.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet71.6 73.6 -2.7
71. Voimakoneet ja moottorit22.7 4.1 461.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet5.1 5.9 -13.5
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0.4 -89.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet8.3 9.10 -17.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.4 0.6 -41.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.5 0.4 17.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet2.6 2.6 -0.8
78. Moottoriajoneuvot32.1 49.8 -35.6
79. Muut kuljetusvälineet0.3 0.2 50.8
8. Erinäiset valmiit tavarat677.3 619.0 9.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.1 0.1 -7.3
82. Huonekalut2.9 2.9 0.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.2 1.3 -2.5
84. Vaatteet506.9 488.5 3.8
85. Jalkineet4.3 5.1 -15.8
87. Kojeet,mittarit yms.0.7 0.9 -17.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0.1 49.8
89. Muut valmiit tavarat161.5 120.6 33.9
9. Muut tavarat418.10 1,443.8 -71.0
93. Erittelemätön90.4 70.0 29.1
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen320.2 1,365.3 -76.6
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY8.5 8.6 -1.3
Kaikki ryhmät yhteensä4,315.5 5,740.3 -24.8

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu