Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Perun ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-maaliskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Peruun (3330) 2020 tammi-maaliskuu

2020 1-3
milj. $
2019 1-3
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet159.3 311.9 -48.9
00. Elävät eläimet0.5 0.3 47.7
01. Liha ja lihatuotteet21.3 24.3 -12.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat31.6 11.10 164.5
03. Kala- ja kalavalmisteet0.7 2.4 -71.0
04. Vilja ja viljatuotteet17.8 203.6 -91.3
05. Hedelmät ja kasvikset17.1 12.3 38.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.3 1.1 26.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä4.9 7.6 -35.8
08. Rehuaineet52.1 35.4 47.2
09. Erinäiset elintarvikkeet12.5 13.4 -7.0
1. Juomat ja tupakka4.1 3.0 34.4
11. Juomat3.8 2.9 28.8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.3 0.1 220.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat106.9 113.1 -5.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet29.0 29.9 -3.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi2.10 3.6 -16.6
24. Puutavara ja korkki1.7 4.2 -59.1
25. Paperimassa4.7 7.4 -36.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet22.9 29.2 -21.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat2.0 1.4 46.3
28. Malmit ja metalliromu33.1 28.0 17.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet10.8 9.8 10.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta966.1 793.0 21.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.1 8.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet944.7 785.9 20.2
34. Kaasut21.3 7.1 201.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat21.5 0.10 ..
41. Eläinöljyt ja -rasvat1.1 0.6 87.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat20.4 0.3 ..
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -36.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet284.4 286.6 -0.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet54.5 51.1 6.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet16.1 24.3 -33.5
53. Väri- ja parkitusaineet19.8 13.8 43.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet18.4 22.1 -17.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet14.6 17.9 -18.8
56. Lannoitteet, valmistetut14.0 18.4 -24.0
57. Muovit, valmistamattomat100.9 85.10 17.4
58. Muovit, valmistetut10.7 11.4 -6.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet35.9 42.0 -14.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan98.1 97.5 0.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.2 -42.1
62. Kumituotteet26.4 21.7 21.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.7 0.4 71.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä12.10 16.0 -19.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet15.0 14.5 3.7
66. Kivennäisainetuotteet5.8 5.2 12.0
67. Rauta ja teräs4.9 8.0 -38.5
68. Muut metallit1.4 1.8 -20.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista31.1 30.0 3.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet625.6 627.0 -0.2
71. Voimakoneet ja moottorit52.8 42.8 23.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet110.1 82.5 33.4
73. Metalliteollisuuskoneet3.9 5.1 -24.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet108.9 122.0 -10.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet97.5 143.3 -31.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet49.0 62.1 -21.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet60.10 51.10 17.4
78. Moottoriajoneuvot87.4 53.9 62.1
79. Muut kuljetusvälineet55.4 63.8 -13.2
8. Erinäiset valmiit tavarat100.7 105.1 -4.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet2.5 5.3 -54.4
82. Huonekalut2.5 2.9 -16.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.4 0.6 -45.0
84. Vaatteet3.8 5.9 -34.7
85. Jalkineet0.8 1.0 -21.1
87. Kojeet,mittarit yms.41.3 37.1 11.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot8.2 8.1 0.6
89. Muut valmiit tavarat41.7 44.5 -6.3
9. Muut tavarat90.2 67.9 33.0
93. Erittelemätön4.7 3.7 28.2
97. Kulta, ei monetaarinen24.2 4.6 433.3
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind61.4 59.7 2.9
Kaikki ryhmät yhteensä2,456.5 2,405.7 2.1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Perusta (3330) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-maaliskuu

2020 1-3
milj. $
2019 1-3
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet815.1 706.7 15.3
00. Elävät eläimet0.1 0.1 245.6
01. Liha ja lihatuotteet0.1 0.1 -29.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 5.5 -98.3
03. Kala- ja kalavalmisteet62.1 47.9 29.8
04. Vilja ja viljatuotteet15.4 15.4 -0.4
05. Hedelmät ja kasvikset665.5 563.6 18.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.5 7.4 -93.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä67.9 61.5 10.3
08. Rehuaineet0.1 0.3 -96.6
09. Erinäiset elintarvikkeet3.6 5.3 -32.2
1. Juomat ja tupakka1.6 1.7 -2.2
11. Juomat1.6 1.7 -2.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat127.1 147.6 -13.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.3 0.4 -35.9
24. Puutavara ja korkki0.9 1.2 -23.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.3 0.6 -51.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat42.4 46.2 -8.3
28. Malmit ja metalliromu73.5 86.4 -14.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet9.10 13.1 -23.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta159.0 167.4 -5.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet158.10 167.4 -5.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat6.10 9.9 -29.3
41. Eläinöljyt ja -rasvat6.8 9.3 -26.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.1 244.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.6 -90.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet25.1 27.4 -8.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.2 0.2 -7.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet4.8 7.5 -36.0
53. Väri- ja parkitusaineet2.10 3.8 -23.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.1 0.1 -45.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet1.9 0.7 203.5
57. Muovit, valmistamattomat1.6 1.8 -9.4
58. Muovit, valmistetut13.7 13.4 2.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.2 0.3 -46.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan177.1 154.4 14.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -22.1
62. Kumituotteet0.1 0.2 -62.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.5 1.4 -69.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.1 0.2 -78.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet10.7 10.8 -1.0
66. Kivennäisainetuotteet10.2 10.9 -6.8
67. Rauta ja teräs0.1 0.1 63.0
68. Muut metallit154.8 129.3 19.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista0.9 1.9 -51.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet20.9 21.8 -3.9
71. Voimakoneet ja moottorit2.5 1.7 48.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.8 0.6 20.5
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet2.2 3.1 -30.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.6 0.1 ..
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.1 0.2 -51.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet0.9 0.7 25.9
78. Moottoriajoneuvot14.1 15.5 -8.7
79. Muut kuljetusvälineet0.1 0.2 -67.3
8. Erinäiset valmiit tavarat208.8 233.0 -10.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.1 0.1 -22.1
82. Huonekalut0.8 0.9 -16.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.3 0.5 -47.2
84. Vaatteet164.2 173.5 -5.3
85. Jalkineet1.4 1.4 4.1
87. Kojeet,mittarit yms.0.5 0.3 105.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0.1 -69.7
89. Muut valmiit tavarat41.8 56.7 -26.2
9. Muut tavarat144.8 157.6 -8.1
93. Erittelemätön32.7 39.3 -16.8
97. Kulta, ei monetaarinen109.8 115.3 -4.7
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry2.4 3.1 -21.6
Kaikki ryhmät yhteensä1,686.0 1,626.9 3.6

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu