Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Perun ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-elokuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Peruun (3330) 2020 tammi-elokuu

2020 1-8
milj. $
2019 1-8
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet413.1 523.9 -21.1
00. Elävät eläimet1.3 0.5 170.9
01. Liha ja lihatuotteet38.0 66.4 -42.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat60.1 45.0 33.5
03. Kala- ja kalavalmisteet1.2 3.5 -66.3
04. Vilja ja viljatuotteet122.9 253.5 -51.5
05. Hedelmät ja kasvikset41.5 31.4 32.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja2.4 3.7 -37.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä10.9 21.4 -49.3
08. Rehuaineet102.3 58.5 74.8
09. Erinäiset elintarvikkeet33.0 40.2 -17.9
1. Juomat ja tupakka6.2 10.1 -38.5
11. Juomat5.10 9.8 -39.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.3 0.4 -5.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat192.7 313.4 -38.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet51.4 65.4 -21.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi4.1 8.7 -53.6
24. Puutavara ja korkki3.2 10.3 -68.8
25. Paperimassa13.9 18.6 -25.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet40.3 64.0 -37.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat4.0 7.3 -44.7
28. Malmit ja metalliromu51.7 115.10 -55.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet24.3 23.6 2.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1,609.7 2,219.5 -27.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.2 0.2 -6.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet1,580.6 2,194.0 -28.0
34. Kaasut28.10 25.4 14.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat24.3 11.7 108.7
41. Eläinöljyt ja -rasvat3.4 1.6 117.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat20.8 9.8 112.6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.2 0.4 -62.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet634.2 754.4 -15.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet93.4 114.0 -18.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet41.2 58.5 -29.6
53. Väri- ja parkitusaineet34.5 33.2 4.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet42.1 58.10 -28.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet31.5 43.4 -27.4
56. Lannoitteet, valmistetut48.2 54.7 -11.8
57. Muovit, valmistamattomat223.0 245.1 -9.0
58. Muovit, valmistetut20.6 30.8 -33.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet99.10 116.2 -13.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan210.3 254.5 -17.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.3 0.6 -49.1
62. Kumituotteet64.7 60.5 7.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.1 1.1 -5.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä33.6 39.1 -14.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet28.10 36.1 -19.9
66. Kivennäisainetuotteet10.9 14.8 -25.9
67. Rauta ja teräs11.0 18.8 -41.5
68. Muut metallit3.1 5.1 -39.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista56.9 78.8 -27.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,353.1 1,737.9 -22.1
71. Voimakoneet ja moottorit100.7 130.3 -22.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet216.1 210.7 2.5
73. Metalliteollisuuskoneet7.10 13.5 -41.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet240.6 317.7 -24.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet276.6 324.10 -14.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet129.8 179.0 -27.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet136.5 145.7 -6.3
78. Moottoriajoneuvot167.7 256.9 -34.7
79. Muut kuljetusvälineet77.6 159.5 -51.3
8. Erinäiset valmiit tavarat219.10 289.8 -24.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet5.3 12.10 -59.3
82. Huonekalut3.8 7.5 -50.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.8 1.4 -46.4
84. Vaatteet7.0 11.4 -38.2
85. Jalkineet1.4 2.1 -35.9
87. Kojeet,mittarit yms.93.2 106.3 -12.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot16.3 24.9 -34.4
89. Muut valmiit tavarat92.5 123.6 -25.2
9. Muut tavarat182.10 197.5 -7.3
93. Erittelemätön8.4 9.3 -9.3
97. Kulta, ei monetaarinen57.2 32.4 76.8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain117.4 155.9 -24.7
Kaikki ryhmät yhteensä4,846.1 6,312.2 -23.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Perusta (3330) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-elokuu

2020 1-8
milj. $
2019 1-8
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet1,642.7 1,545.5 6.3
00. Elävät eläimet0.1 0.6 -82.1
01. Liha ja lihatuotteet0.1 0.1 32.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.8 11.5 -93.8
03. Kala- ja kalavalmisteet125.2 123.3 1.5
04. Vilja ja viljatuotteet42.1 42.8 -1.5
05. Hedelmät ja kasvikset1,283.10 1,163.1 10.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.1 23.6 -95.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä176.2 164.2 7.3
08. Rehuaineet1.4 1.2 26.0
09. Erinäiset elintarvikkeet12.1 15.7 -22.9
1. Juomat ja tupakka3.6 4.6 -21.9
11. Juomat3.6 4.5 -21.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet00.1 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat259.0 397.7 -34.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1.1 1.4 -23.1
24. Puutavara ja korkki1.10 2.9 -33.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.7 1.3 -49.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat95.1 107.2 -11.3
28. Malmit ja metalliromu128.6 247.1 -48.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet31.8 37.10 -16.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta278.6 268.1 3.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.1 -38.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet271.10 268.0 1.5
34. Kaasut6.6 0..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat23.2 23.7 -1.9
41. Eläinöljyt ja -rasvat22.6 22.2 1.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.7 0.6 17.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 1.0 -94.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet78.4 70.2 11.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet1.2 0.4 282.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet10.1 17.5 -42.6
53. Väri- ja parkitusaineet9.4 9.3 0.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.4 0.2 75.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet4.5 1.9 134.3
57. Muovit, valmistamattomat5.4 5.2 4.0
58. Muovit, valmistetut46.10 35.6 32.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.8 0.4 107.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan376.6 420.5 -10.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.2 0.4 -44.3
62. Kumituotteet0.3 0.6 -46.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.2 3.3 -63.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.6 0.3 92.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet22.9 30.1 -23.9
66. Kivennäisainetuotteet23.3 30.0 -22.3
67. Rauta ja teräs0.3 0.3 -6.9
68. Muut metallit325.6 352.1 -7.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista2.6 3.7 -31.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet40.4 53.0 -23.8
71. Voimakoneet ja moottorit5.2 8.10 -41.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet2.4 4.2 -41.9
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0.1 -75.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet4.3 7.4 -41.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.6 0.4 68.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.3 0.5 -53.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet2.4 2.3 1.1
78. Moottoriajoneuvot25.4 29.4 -13.5
79. Muut kuljetusvälineet0.1 0.2 -75.3
8. Erinäiset valmiit tavarat406.7 613.2 -33.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.2 0.1 34.3
82. Huonekalut1.10 2.5 -22.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.7 1.1 -39.5
84. Vaatteet307.5 461.4 -33.4
85. Jalkineet2.3 3.8 -41.1
87. Kojeet,mittarit yms.0.10 0.7 36.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0.1 -67.7
89. Muut valmiit tavarat93.4 143.7 -35.0
9. Muut tavarat199.6 376.6 -47.0
93. Erittelemätön58.3 79.0 -26.2
97. Kulta, ei monetaarinen136.1 290.0 -53.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta5.3 7.7 -31.6
Kaikki ryhmät yhteensä3,308.3 3,772.4 -12.3

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu