Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Perun ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-huhtikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Peruun (PE) 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet331.6 195.8 69.4
00. Elävät eläimet0.4 0.6 -29.1
01. Liha ja lihatuotteet26.9 25.8 4.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat46.5 34.1 36.5
03. Kala- ja kalavalmisteet0.3 0.8 -69.5
04. Vilja ja viljatuotteet159.8 24.4 555.8
05. Hedelmät ja kasvikset26.1 22.6 15.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.1 1.6 -28.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä7.2 6.5 10.4
08. Rehuaineet38.5 62.5 -38.3
09. Erinäiset elintarvikkeet25.3 17.4 44.9
1. Juomat ja tupakka3.9 3.7 5.2
11. Juomat3.9 3.4 12.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.3 -82.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat165.8 132.7 25.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet35.7 32.6 9.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi3.4 3.3 5.3
24. Puutavara ja korkki2.4 1.10 22.4
25. Paperimassa8.5 6.3 36.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet44.4 28.8 53.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat2.4 3.4 -28.0
28. Malmit ja metalliromu55.10 43.1 29.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet13.3 13.6 -2.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1,022.1 1,038.2 -1.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.6.5 0.2 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet965.8 1,017.2 -5.0
34. Kaasut49.9 20.10 138.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat46.6 21.9 113.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat1.0 1.3 -21.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat45.6 20.6 122.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -34.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet421.5 361.2 16.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet55.2 62.2 -11.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet28.7 21.3 34.8
53. Väri- ja parkitusaineet22.4 23.7 -5.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet33.8 23.2 45.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet19.3 18.8 2.4
56. Lannoitteet, valmistetut10.0 22.7 -55.8
57. Muovit, valmistamattomat175.2 128.3 36.5
58. Muovit, valmistetut12.10 13.7 -5.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet64.3 47.5 35.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan113.8 119.3 -4.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.2 0.2 -0.9
62. Kumituotteet35.8 32.9 9.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.8 0.10 -23.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä15.5 17.0 -9.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet14.0 16.8 -16.5
66. Kivennäisainetuotteet5.7 7.0 -18.8
67. Rauta ja teräs7.10 6.2 28.7
68. Muut metallit2.3 1.10 18.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista31.9 36.6 -13.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet817.1 737.5 10.8
71. Voimakoneet ja moottorit45.2 60.6 -25.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet120.3 130.9 -8.1
73. Metalliteollisuuskoneet7.3 4.3 70.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet152.8 140.4 8.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet149.1 112.7 32.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet83.6 61.3 36.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet91.9 74.9 22.6
78. Moottoriajoneuvot100.7 94.9 6.2
79. Muut kuljetusvälineet66.7 57.9 15.1
8. Erinäiset valmiit tavarat134.4 117.0 14.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet4.7 3.1 52.4
82. Huonekalut3.0 2.8 9.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.6 0.4 54.0
84. Vaatteet5.1 4.3 19.3
85. Jalkineet0.8 0.9 -7.6
87. Kojeet,mittarit yms.56.4 50.4 12.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot8.6 10.2 -15.8
89. Muut valmiit tavarat55.5 45.3 22.4
9. Muut tavarat143.4 101.5 41.3
93. Erittelemätön1.3 5.7 -77.3
97. Kulta, ei monetaarinen65.4 24.2 170.7
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain76.8 71.7 7.1
Kaikki ryhmät yhteensä3,199.9 2,828.3 13.1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Perusta (PE) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet988.1 904.5 9.2
00. Elävät eläimet0.2 0.1 18.5
01. Liha ja lihatuotteet0.1 0.1 ..
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.6 0.3 176.9
03. Kala- ja kalavalmisteet102.1 75.2 35.8
04. Vilja ja viljatuotteet16.9 20.3 -16.6
05. Hedelmät ja kasvikset768.1 721.4 6.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja6.0 0.5 ..
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä85.5 81.8 4.5
08. Rehuaineet0.2 0.2 5.1
09. Erinäiset elintarvikkeet8.8 5.0 76.1
1. Juomat ja tupakka2.4 1.10 18.8
11. Juomat2.4 1.10 18.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat145.0 151.8 -4.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.5 0.4 30.1
24. Puutavara ja korkki1.4 0.10 48.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.7 0.4 105.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat57.1 42.6 34.0
28. Malmit ja metalliromu70.10 92.9 -23.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet14.6 14.8 -1.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta47.6 194.6 -75.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.00.1 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet47.6 194.6 -75.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat9.8 10.8 -9.7
41. Eläinöljyt ja -rasvat9.7 10.7 -9.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.2 -20.8
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -92.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet34.10 32.5 7.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.3 0.2 72.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet6.5 5.3 22.7
53. Väri- ja parkitusaineet5.2 4.0 28.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.2 0.2 13.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet1.5 2.2 -30.1
57. Muovit, valmistamattomat3.1 2.7 18.4
58. Muovit, valmistetut17.9 17.9 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.5 0.3 84.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan263.1 201.10 30.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.2 0.1 85.7
62. Kumituotteet0.2 0.1 149.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.1 0.5 133.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.3 0.1 264.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet21.10 11.9 84.3
66. Kivennäisainetuotteet11.8 11.4 3.3
67. Rauta ja teräs0.4 0.2 114.0
68. Muut metallit224.4 176.9 26.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista3.2 1.1 212.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet18.0 23.5 -23.4
71. Voimakoneet ja moottorit2.3 2.7 -14.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet2.6 1.2 118.8
73. Metalliteollisuuskoneet0.5 0.1 ..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet3.0 2.1 43.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0.6 -89.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.2 0.1 38.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet1.3 0.9 48.9
78. Moottoriajoneuvot7.9 16.2 -51.2
79. Muut kuljetusvälineet0.5 0.1 932.5
8. Erinäiset valmiit tavarat310.6 223.2 39.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.1 0.1 843.2
82. Huonekalut1.3 0.9 50.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.5 0.3 82.5
84. Vaatteet216.0 176.4 22.4
85. Jalkineet1.0 1.6 -36.1
87. Kojeet,mittarit yms.0.7 0.5 52.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot00.1 ..
89. Muut valmiit tavarat91.1 43.8 108.4
9. Muut tavarat93.3 148.7 -37.3
93. Erittelemätön25.6 35.5 -28.0
97. Kulta, ei monetaarinen64.5 110.5 -41.6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta3.3 2.8 19.8
Kaikki ryhmät yhteensä1,912.4 1,893.2 1.0

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu