Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Perun ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-helmikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Peruun (PE) 2021 tammi-helmikuu

2021 1-2
milj. $
2020 1-2
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet210.8 105.10 99.0
00. Elävät eläimet0.3 0.3 8.9
01. Liha ja lihatuotteet12.3 12.4 -0.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat19.10 17.9 11.5
03. Kala- ja kalavalmisteet0.1 0.6 -99.5
04. Vilja ja viljatuotteet132.7 9.1 ..
05. Hedelmät ja kasvikset13.1 11.6 13.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.4 0.8 -50.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä3.1 3.4 -10.5
08. Rehuaineet20.2 41.9 -51.9
09. Erinäiset elintarvikkeet9.1 8.4 9.0
1. Juomat ja tupakka1.9 2.7 -29.8
11. Juomat1.9 2.4 -23.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.3 -96.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat106.2 60.8 74.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet30.2 9.7 213.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi1.8 1.10 -8.7
24. Puutavara ja korkki1.1 1.5 -21.8
25. Paperimassa4.6 2.9 60.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet19.6 13.1 50.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.3 0.10 42.6
28. Malmit ja metalliromu41.4 23.2 78.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet6.6 7.9 -17.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta437.3 742.8 -41.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.2.7 0.1 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet412.8 728.9 -43.4
34. Kaasut21.10 13.8 59.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat45.9 20.9 119.6
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.4 0.6 -33.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat45.5 20.4 123.6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 62.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet190.8 189.2 0.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet24.4 39.2 -37.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet10.6 10.6 0.6
53. Väri- ja parkitusaineet11.5 14.8 -22.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet17.7 13.0 36.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet7.7 10.0 -23.1
56. Lannoitteet, valmistetut4.4 10.5 -58.5
57. Muovit, valmistamattomat81.1 63.1 28.6
58. Muovit, valmistetut5.9 6.9 -14.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet27.8 21.5 29.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan53.3 66.7 -20.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 60.2
62. Kumituotteet17.3 18.6 -7.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.6 0.5 30.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä7.0 8.4 -16.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet7.1 10.3 -31.8
66. Kivennäisainetuotteet3.0 4.0 -25.7
67. Rauta ja teräs2.9 3.6 -21.4
68. Muut metallit1.1 0.8 43.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista14.6 20.8 -29.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet396.5 396.5 0.0
71. Voimakoneet ja moottorit18.6 31.5 -40.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet66.0 39.8 65.8
73. Metalliteollisuuskoneet3.1 2.9 8.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet72.9 82.0 -11.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet77.9 72.6 7.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet37.3 33.6 11.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet46.5 43.6 6.5
78. Moottoriajoneuvot38.8 61.1 -36.4
79. Muut kuljetusvälineet35.7 29.7 20.3
8. Erinäiset valmiit tavarat56.10 73.1 -22.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.5 1.8 -15.3
82. Huonekalut1.4 1.6 -12.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.3 0.3 37.7
84. Vaatteet2.7 3.0 -9.1
85. Jalkineet0.3 0.4 -36.0
87. Kojeet,mittarit yms.24.4 30.2 -19.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot4.1 5.3 -22.4
89. Muut valmiit tavarat22.5 30.9 -27.2
9. Muut tavarat67.0 64.2 4.5
93. Erittelemätön0.3 3.4 -93.7
97. Kulta, ei monetaarinen29.6 17.9 65.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain37.3 42.10 -13.2
Kaikki ryhmät yhteensä1,566.3 1,722.5 -9.1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Perusta (PE) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-helmikuu

2021 1-2
milj. $
2020 1-2
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet669.9 663.1 1.0
00. Elävät eläimet0.1 0.1 25.2
01. Liha ja lihatuotteet0.1 0.1 864.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.2 0.1 43.7
03. Kala- ja kalavalmisteet36.6 35.3 3.5
04. Vilja ja viljatuotteet7.7 10.1 -23.6
05. Hedelmät ja kasvikset568.4 564.8 0.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja5.8 0.4 ..
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä47.0 50.3 -6.6
08. Rehuaineet0.1 0.1 ..
09. Erinäiset elintarvikkeet4.4 2.2 99.7
1. Juomat ja tupakka1.2 1.1 6.3
11. Juomat1.2 1.1 6.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat55.9 83.8 -33.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.2 0.1 97.6
24. Puutavara ja korkki0.7 0.5 37.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.4 0.2 101.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat28.5 23.7 20.2
28. Malmit ja metalliromu21.1 52.5 -59.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet5.2 6.9 -25.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta6.1 101.5 -94.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet6.1 101.5 -94.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat6.6 4.10 31.6
41. Eläinöljyt ja -rasvat6.5 4.9 33.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.1 -4.5
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -90.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet14.7 14.9 -1.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.3 0.1 196.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet3.8 2.5 52.5
53. Väri- ja parkitusaineet2.5 1.7 55.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.1 0.1 24.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.7 1.2 -46.9
57. Muovit, valmistamattomat1.2 0.7 69.5
58. Muovit, valmistetut6.4 8.9 -28.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.2 0.1 228.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan129.0 125.0 3.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 3.2
62. Kumituotteet0.1 0.1 207.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.7 0.2 258.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.1 0.1 232.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet9.7 7.0 37.5
66. Kivennäisainetuotteet6.2 6.7 -6.6
67. Rauta ja teräs0.2 0.1 182.3
68. Muut metallit110.8 110.6 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista1.4 0.6 169.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet10.3 12.9 -20.5
71. Voimakoneet ja moottorit1.1 1.6 -31.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet1.9 0.6 275.7
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0.1 ..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet1.5 0.9 74.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0.4 -89.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.1 0.1 19.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet0.7 0.6 9.8
78. Moottoriajoneuvot4.7 9.1 -48.9
79. Muut kuljetusvälineet0.5 0.1 ..
8. Erinäiset valmiit tavarat139.7 148.1 -5.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.1 0.1 540.3
82. Huonekalut0.5 0.5 -3.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.4 0.2 62.2
84. Vaatteet101.3 114.2 -11.3
85. Jalkineet0.5 1.1 -56.9
87. Kojeet,mittarit yms.0.6 0.4 81.5
89. Muut valmiit tavarat36.6 31.9 14.7
9. Muut tavarat51.6 114.4 -54.9
93. Erittelemätön12.4 22.1 -44.0
97. Kulta, ei monetaarinen37.6 90.7 -58.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta1.7 1.7 -3.5
Kaikki ryhmät yhteensä1,084.6 1,269.5 -14.6

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-helmikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu