Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Perun ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/1 - 2020/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
Viennistä0.70.60.50.40.4
Tuonnista0.40.30.20.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.40.30.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Peruun (PE) jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 48.7 5.6 57.3 6.7 53.4 7.3 36.4 8.8 38.5 12.0
01. Liha ja lihatuotteet 4.5 0.5 7.9 0.9 8.9 1.2 4.3 1.0 3.6 1.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 8.3 0.9 9.7 1.1 13.8 1.9 2.6 0.6 7.1 2.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 3.3 0.4 5.8 0.7 8.8 1.2 6.6 1.6 10.6 3.3
05. Hedelmät ja kasvikset 5.5 0.6 6.2 0.7 5.6 0.7 5.6 1.3 5.6 1.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.6 0.2 1.9 0.2 1.5 0.2 1.7 0.4 1.4 0.4
08. Rehuaineet 21.1 2.4 20.8 2.4 10.3 1.4 10.5 2.5 7.9 2.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.7 0.4 4.8 0.6 4.1 0.6 5.0 1.2 2.2 0.7
1. Juomat ja tupakka 0.7 0.1 2.0 0.2 1.5 0.2 0.5 0.1 0.2 0.1
11. Juomat 0.6 0.1 1.9 0.2 1.4 0.2 0.5 0.1 0.2 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 14.8 1.7 46.1 5.4 46.2 6.3 24.10 6.0 12.3 3.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 9.7 1.1 19.4 2.6 3.6 0.9 3.7 1.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.2 0.1 0.8 0.1 1.0 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0
24. Puutavara ja korkki 0.5 0.0 1.0 0.1 0.3 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0
25. Paperimassa 1.2 0.1 1.8 0.2 1.9 0.2 1.8 0.4 2.5 0.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 5.4 0.6 7.7 0.9 9.9 1.3 5.9 1.4 4.1 1.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.5 0.1 0.5 0.1 1.1 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1
28. Malmit ja metalliromu 2.3 0.3 20.10 2.4 9.9 1.3 10.1 2.4 0.4 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4.0 0.5 3.9 0.5 2.10 0.4 2.8 0.7 1.5 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 411.3 47.5 331.6 38.7 223.4 30.4 114.7 27.7 66.3 20.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 411.2 47.5 317.7 37.1 215.8 29.4 114.0 27.5 66.2 20.6
34. Kaasut 0.1 0.0 13.8 1.6 7.6 1.0 0.7 0.2 0.1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.4 0.0 20.6 2.4 0.6 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.3 0.0 0.4 0.0 0.6 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 20.3 2.4 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 86.4 10.0 102.8 12.0 95.2 13.0 76.5 18.5 58.6 18.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 21.9 2.5 17.3 2.0 15.4 2.1 8.4 2.0 4.3 1.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.2 0.1 9.5 1.1 5.6 0.8 5.2 1.3 2.7 0.8
53. Väri- ja parkitusaineet 9.2 1.1 5.6 0.7 5.0 0.7 3.10 1.0 3.4 1.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 4.7 0.5 8.4 1.0 5.4 0.7 5.0 1.2 5.1 1.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4.9 0.6 5.2 0.6 4.6 0.6 4.3 1.0 3.9 1.2
56. Lannoitteet, valmistetut 0.4 0.0 10.2 1.2 3.5 0.5 8.7 2.1 4.4 1.4
57. Muovit, valmistamattomat 31.4 3.6 31.7 3.7 37.9 5.2 27.6 6.7 20.5 6.4
58. Muovit, valmistetut 3.9 0.4 3.1 0.4 3.8 0.5 3.1 0.7 1.9 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 9.3 1.1 12.3 1.4 14.4 2.0 10.5 2.5 12.7 3.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 32.6 3.8 34.2 4.0 31.5 4.3 21.5 5.2 21.5 6.7
62. Kumituotteet 9.5 1.1 9.2 1.1 7.8 1.1 6.5 1.6 7.0 2.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.8 0.6 3.6 0.4 4.7 0.6 4.3 1.0 4.10 1.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.7 0.5 5.7 0.7 4.8 0.6 1.8 0.4 2.5 0.8
66. Kivennäisainetuotteet 1.7 0.2 2.4 0.3 1.8 0.2 1.3 0.3 1.1 0.3
67. Rauta ja teräs 2.2 0.2 1.5 0.2 1.4 0.2 1.3 0.3 1.5 0.5
68. Muut metallit 0.5 0.1 0.3 0.0 0.7 0.1 0.6 0.1 0.3 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 9.3 1.1 11.5 1.3 10.4 1.4 5.6 1.3 4.2 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 203.6 23.5 192.10 22.5 229.1 31.2 112.1 27.0 97.9 30.5
71. Voimakoneet ja moottorit 15.0 1.7 16.5 1.9 21.3 2.9 7.9 1.9 8.1 2.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 20.10 2.4 18.9 2.2 70.3 9.6 20.9 5.0 15.8 4.9
73. Metalliteollisuuskoneet 1.0 0.1 1.9 0.2 1.0 0.1 0.5 0.1 0.6 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 42.2 4.9 39.9 4.6 26.9 3.7 31.4 7.6 22.7 7.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 39.4 4.6 33.2 3.9 24.9 3.4 15.4 3.7 14.8 4.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 16.2 1.9 17.5 2.0 15.5 2.1 12.3 3.0 14.5 4.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 23.4 2.7 20.2 2.4 17.4 2.4 13.9 3.4 9.8 3.0
78. Moottoriajoneuvot 30.9 3.6 30.2 3.5 26.4 3.6 7.6 1.8 8.7 2.7
79. Muut kuljetusvälineet 14.8 1.7 14.10 1.7 25.7 3.5 2.6 0.6 3.3 1.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 35.4 4.1 37.8 4.4 27.6 3.8 16.4 3.9 17.3 5.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.8 0.1 0.10 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1 0.3 0.1
82. Huonekalut 0.6 0.1 1.1 0.1 0.9 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0
84. Vaatteet 0.10 0.1 2.1 0.2 0.9 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 15.5 1.8 14.7 1.7 11.1 1.5 9.1 2.2 8.7 2.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.0 0.2 3.3 0.4 2.9 0.4 2.1 0.5 1.2 0.4
89. Muut valmiit tavarat 15.4 1.8 15.5 1.8 10.8 1.5 3.7 0.9 6.6 2.1
9. Muut tavarat 31.7 3.7 32.5 3.8 26.1 3.5 11.4 2.7 7.10 2.5
93. Erittelemätön 2.2 0.2 1.2 0.1 1.4 0.2 1.1 0.2 0.5 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 8.1 0.9 9.9 1.1 6.3 0.9 0.1 0.0 0 0.0
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 21.5 2.5 21.5 2.5 18.5 2.5 10.3 2.5 7.6 2.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 865.1 100.0 857.4 100.0 734.0 100.0 414.4 100.0 320.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Perusta (PE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 427.3 55.8 235.8 46.8 152.0 36.5 89.2 42.7 111.10 50.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 16.8 2.2 18.6 3.7 26.8 6.4 13.1 6.3 13.0 5.9
04. Vilja ja viljatuotteet 6.5 0.8 3.6 0.7 5.4 1.3 5.0 2.4 4.5 2.0
05. Hedelmät ja kasvikset 372.2 48.6 192.7 38.2 100.8 24.2 55.7 26.6 78.6 35.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 30.3 4.0 20.1 4.0 17.6 4.2 13.9 6.6 14.7 6.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.5 0.2 0.7 0.1 1.5 0.3 1.5 0.7 1.1 0.5
1. Juomat ja tupakka 0.6 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.4 0.2 0.2 0.1
11. Juomat 0.6 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.4 0.2 0.2 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 56.3 7.3 27.6 5.5 43.3 10.4 24.8 11.8 19.3 8.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 13.3 1.7 10.5 2.1 18.7 4.5 0.2 0.1 14.1 6.4
28. Malmit ja metalliromu 39.0 5.1 13.6 2.7 21.0 5.0 19.5 9.3 1.4 0.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.6 0.5 3.4 0.7 3.1 0.7 4.9 2.3 3.6 1.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 63.4 8.3 38.2 7.6 57.5 13.8 35.6 17.0 20.9 9.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 63.4 8.3 38.2 7.6 57.5 13.8 35.6 17.0 17.8 8.0
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.1 1.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.2 0.3 2.9 0.6 2.0 0.5 3.8 1.8 3.1 1.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat 2.1 0.3 2.9 0.6 1.10 0.5 3.8 1.8 3.1 1.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 8.5 1.1 6.5 1.3 10.2 2.4 7.5 3.6 11.0 5.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.1 0.1 1.4 0.3 2.3 0.5 0.6 0.3 1.1 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 1.1 0.1 0.6 0.1 1.3 0.3 1.1 0.5 1.3 0.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.7 0.1 0.5 0.1 0.7 0.2 0.4 0.2 0.5 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 0.4 0.0 0.3 0.1 0.10 0.2 1.1 0.5 0.3 0.1
58. Muovit, valmistetut 5.2 0.7 3.8 0.7 4.9 1.2 4.3 2.0 7.9 3.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 60.2 7.9 64.9 12.9 52.1 12.5 26.10 12.9 32.6 14.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.8 0.5 3.3 0.6 3.7 0.9 1.3 0.6 1.4 0.6
66. Kivennäisainetuotteet 3.5 0.4 3.3 0.6 3.6 0.8 1.3 0.6 1.5 0.7
68. Muut metallit 52.4 6.8 58.2 11.6 44.3 10.6 24.2 11.5 29.4 13.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 8.3 1.1 4.7 0.9 8.0 1.9 2.8 1.3 0.7 0.3
71. Voimakoneet ja moottorit 0.4 0.0 1.2 0.2 1.0 0.2 0.2 0.1 0 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.7 0.1 0.2 0.0 1.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1
78. Moottoriajoneuvot 6.6 0.9 2.5 0.5 5.1 1.2 2.1 1.0 0.1 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 82.7 10.8 65.5 13.0 60.8 14.6 14.5 6.9 14.3 6.4
84. Vaatteet 63.7 8.3 50.5 10.0 50.1 12.0 12.3 5.9 9.3 4.2
85. Jalkineet 0.5 0.1 0.7 0.1 0.4 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0
89. Muut valmiit tavarat 18.0 2.3 13.9 2.8 9.10 2.4 1.10 0.9 4.8 2.1
9. Muut tavarat 56.9 7.4 57.6 11.4 30.5 7.3 3.9 1.9 7.5 3.3
93. Erittelemätön 10.8 1.4 11.4 2.3 10.6 2.5 2.9 1.4 1.5 0.6
97. Kulta, ei monetaarinen 45.3 5.9 45.4 9.0 19.2 4.6 0.7 0.3 5.6 2.5
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry 0.9 0.1 0.8 0.2 0.8 0.2 0.4 0.2 0.5 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 765.8 100.0 503.7 100.0 416.6 100.0 209.0 100.0 221.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu