Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ecuadorin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-helmikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Ecuadoriin (EC) 2021 tammi-helmikuu

2021 1-2
milj. $
2020 1-2
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet117.6 92.4 27.4
00. Elävät eläimet0.4 1.4 -77.3
01. Liha ja lihatuotteet1.4 0.9 51.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.5 0.5 -3.0
03. Kala- ja kalavalmisteet0.3 2.3 -88.0
04. Vilja ja viljatuotteet30.3 31.1 -2.6
05. Hedelmät ja kasvikset1.8 2.1 -16.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.3 0.10 -67.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.4 1.3 3.8
08. Rehuaineet77.7 47.10 62.1
09. Erinäiset elintarvikkeet4.1 4.3 -5.0
1. Juomat ja tupakka0.6 1.5 -60.4
11. Juomat0.5 1.5 -67.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.2 0..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat43.4 17.3 150.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.3 2.5 -88.9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.8 0.5 63.7
25. Paperimassa7.1 3.6 96.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet1.7 2.7 -37.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.10 0.6 54.4
28. Malmit ja metalliromu30.1 3.5 773.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet2.7 4.2 -36.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta274.9 457.8 -40.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet214.7 411.5 -47.8
34. Kaasut60.3 46.4 29.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat1.3 0.4 309.7
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.2 0.1 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.5 0.1 ..
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.7 0.3 155.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet105.8 85.3 24.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet10.9 4.9 124.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet2.4 3.5 -33.6
53. Väri- ja parkitusaineet4.3 4.7 -9.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet6.9 7.9 -13.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet4.6 4.6 0.0
56. Lannoitteet, valmistetut1.0 0.10 1.9
57. Muovit, valmistamattomat54.0 40.2 34.5
58. Muovit, valmistetut1.10 2.4 -18.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet20.1 16.4 22.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan34.9 44.7 -22.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.3 -78.5
62. Kumituotteet1.8 1.9 -4.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.2 0.6 -74.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä22.0 26.9 -18.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet2.3 2.5 -5.7
66. Kivennäisainetuotteet1.6 1.10 -22.3
67. Rauta ja teräs0.10 1.5 -36.4
68. Muut metallit0.7 0.7 1.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista5.5 8.7 -36.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet152.9 170.2 -10.2
71. Voimakoneet ja moottorit9.3 5.7 62.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet10.5 12.3 -15.1
73. Metalliteollisuuskoneet1.4 1.3 12.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet23.8 25.3 -5.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet35.1 37.5 -6.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet42.3 36.6 15.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet17.7 22.6 -21.6
78. Moottoriajoneuvot7.4 19.6 -62.5
79. Muut kuljetusvälineet5.7 9.6 -40.6
8. Erinäiset valmiit tavarat23.9 32.6 -26.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.3 0.7 -59.8
82. Huonekalut0.6 1.2 -53.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.2 -88.8
84. Vaatteet0.7 2.1 -65.5
85. Jalkineet0.1 0.1 -36.6
87. Kojeet,mittarit yms.12.1 16.4 -26.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot3.4 2.5 39.7
89. Muut valmiit tavarat6.9 9.8 -29.6
9. Muut tavarat17.5 21.7 -19.1
93. Erittelemätön0.9 1.3 -36.0
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0..
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain16.7 20.4 -18.1
Kaikki ryhmät yhteensä772.4 923.4 -16.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ecuadorista (EC) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-helmikuu

2021 1-2
milj. $
2020 1-2
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet353.5 316.4 11.7
00. Elävät eläimet0.4 0.2 173.3
01. Liha ja lihatuotteet00.1 ..
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0.1 -74.8
03. Kala- ja kalavalmisteet168.3 148.10 13.0
04. Vilja ja viljatuotteet1.5 1.8 -17.0
05. Hedelmät ja kasvikset127.4 127.1 0.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.4 5.10 -93.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä53.9 30.6 76.3
08. Rehuaineet1.1 1.5 -25.3
09. Erinäiset elintarvikkeet0.9 0.7 25.9
1. Juomat ja tupakka0.4 0.6 -33.9
11. Juomat0.3 0.3 -9.9
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.2 0.4 -50.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat99.10 82.6 21.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi00.1 ..
24. Puutavara ja korkki2.4 2.7 -10.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat00.1 ..
28. Malmit ja metalliromu0.5 0.3 74.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet97.1 79.6 22.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta499.7 791.4 -36.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet499.7 791.4 -36.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat2.1 1.3 60.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat2.1 1.3 59.9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet4.0 3.7 9.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.1 0.1 -48.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.1 0..
53. Väri- ja parkitusaineet0.1 0.1 -59.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet00.1 ..
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet1.5 1.6 -9.0
57. Muovit, valmistamattomat1.8 1.5 18.2
58. Muovit, valmistetut0.4 0.4 -3.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.4 0.2 249.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan29.7 27.6 7.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -99.2
62. Kumituotteet1.9 2.4 -21.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut16.9 14.3 18.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.5 0.9 -52.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0.5 0.4 12.2
66. Kivennäisainetuotteet1.1 0.9 28.6
68. Muut metallit8.3 8.7 -4.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista0.8 0.3 251.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet8.8 8.10 -1.3
71. Voimakoneet ja moottorit0.5 0.1 ..
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.4 0.2 114.7
73. Metalliteollisuuskoneet0.2 0.1 ..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0.8 0.7 20.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.2 0.1 156.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.2 0.1 646.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet6.9 8.1 -14.9
78. Moottoriajoneuvot0.1 0.1 -25.9
8. Erinäiset valmiit tavarat4.4 4.5 -2.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.6 0.7 -12.6
82. Huonekalut0.7 0.4 77.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 125.1
84. Vaatteet1.7 1.9 -14.2
85. Jalkineet0.1 0.1 3.0
87. Kojeet,mittarit yms.0.1 0.2 -48.0
89. Muut valmiit tavarat1.5 1.4 0.3
9. Muut tavarat80.7 79.7 1.3
93. Erittelemätön2.4 5.7 -59.1
97. Kulta, ei monetaarinen41.8 37.1 12.7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta36.7 36.10 -0.9
Kaikki ryhmät yhteensä1,082.8 1,316.3 -17.7

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-helmikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu