Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ecuadorin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-maaliskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Ecuadoriin (3310) 2020 tammi-maaliskuu

2020 1-3
milj. $
2019 1-3
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet135.5 127.2 6.6
00. Elävät eläimet1.7 0.8 121.1
01. Liha ja lihatuotteet2.0 2.2 -8.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.8 0.6 31.8
03. Kala- ja kalavalmisteet2.6 1.1 158.1
04. Vilja ja viljatuotteet36.9 21.6 71.2
05. Hedelmät ja kasvikset3.5 4.5 -21.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.5 0.9 65.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2.0 2.5 -18.1
08. Rehuaineet78.7 86.2 -8.6
09. Erinäiset elintarvikkeet6.2 7.4 -16.7
1. Juomat ja tupakka2.1 0.9 157.8
11. Juomat2.1 0.9 147.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat24.8 44.6 -44.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet2.5 0.3 900.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.8 1.0 -25.1
24. Puutavara ja korkki0.1 0.1 -91.6
25. Paperimassa4.9 4.7 3.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet4.4 4.5 -0.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.9 1.3 -34.4
28. Malmit ja metalliromu5.2 23.2 -78.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet6.4 9.8 -34.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta633.7 645.0 -1.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.2 0.2 -20.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet551.7 539.6 2.2
34. Kaasut81.9 105.3 -22.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.5 0.6 -19.3
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.3 -94.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.2 -51.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.4 0.2 120.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet135.7 139.5 -2.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet8.3 17.4 -52.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet4.4 6.9 -36.1
53. Väri- ja parkitusaineet7.1 6.3 13.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet9.9 7.2 37.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet7.6 9.0 -16.4
56. Lannoitteet, valmistetut2.2 4.6 -52.4
57. Muovit, valmistamattomat66.1 60.9 8.5
58. Muovit, valmistetut3.5 3.8 -7.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet26.10 23.8 13.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan67.2 66.4 1.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.3 0.2 62.4
62. Kumituotteet2.7 2.10 -7.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.6 0.4 59.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä42.4 37.6 12.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet3.9 4.2 -7.3
66. Kivennäisainetuotteet2.6 3.5 -25.3
67. Rauta ja teräs2.3 4.10 -54.7
68. Muut metallit0.9 1.5 -40.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista11.9 11.6 3.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet235.7 296.0 -20.4
71. Voimakoneet ja moottorit9.5 14.2 -33.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet20.5 32.2 -36.3
73. Metalliteollisuuskoneet1.9 2.2 -15.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet36.3 46.5 -22.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet47.7 45.3 5.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet48.7 59.2 -17.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet31.9 39.4 -18.9
78. Moottoriajoneuvot28.7 38.1 -24.8
79. Muut kuljetusvälineet10.9 19.3 -43.5
8. Erinäiset valmiit tavarat47.0 46.9 0.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.8 1.6 -51.3
82. Huonekalut1.7 1.7 2.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.3 0.5 -54.5
84. Vaatteet3.6 3.1 17.4
85. Jalkineet0.1 0.4 -68.0
87. Kojeet,mittarit yms.22.9 21.10 4.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot3.7 4.6 -19.4
89. Muut valmiit tavarat14.2 13.4 5.9
9. Muut tavarat34.7 46.0 -24.6
93. Erittelemätön1.7 2.2 -25.3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0..
97. Kulta, ei monetaarinen00.1 ..
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind29.0 31.5 -7.9
Kaikki ryhmät yhteensä1,316.5 1,412.6 -6.8

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ecuadorista (3310) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-maaliskuu

2020 1-3
milj. $
2019 1-3
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet472.4 396.8 19.1
00. Elävät eläimet0.2 0.2 29.6
01. Liha ja lihatuotteet0.1 0..
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0.1 -42.0
03. Kala- ja kalavalmisteet223.8 187.6 19.3
04. Vilja ja viljatuotteet2.6 2.2 20.6
05. Hedelmät ja kasvikset182.1 158.1 15.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja6.5 6.9 -5.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä54.1 39.4 37.4
08. Rehuaineet2.3 1.7 40.5
09. Erinäiset elintarvikkeet1.1 1.1 -1.2
1. Juomat ja tupakka0.9 1.2 -24.5
11. Juomat0.5 0.5 22.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.4 0.8 -50.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat96.10 106.6 -9.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 -92.4
24. Puutavara ja korkki4.4 9.3 -52.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.1 0.1 -9.1
28. Malmit ja metalliromu0.5 0.5 -12.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet92.2 96.8 -4.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1,099.9 791.4 39.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet1,099.9 791.4 39.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat2.6 1.8 46.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat2.6 1.8 45.6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet5.9 3.4 73.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.1 0.1 -5.0
53. Väri- ja parkitusaineet0.1 0.3 -92.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.1 0..
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet1.7 0.3 565.7
57. Muovit, valmistamattomat2.6 1.9 39.2
58. Muovit, valmistetut1.2 0.3 317.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.4 0.7 -44.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan44.1 36.7 20.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -2.6
62. Kumituotteet4.0 1.8 130.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut23.10 13.6 76.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä1.2 0.4 285.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0.6 0.8 -35.0
66. Kivennäisainetuotteet1.4 1.7 -18.2
67. Rauta ja teräs0.1 0.2 -97.9
68. Muut metallit12.7 17.5 -27.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista0.5 1.0 -52.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet14.2 10.9 29.8
71. Voimakoneet ja moottorit0.1 0.3 -92.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.2 0.5 -62.0
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet1.1 0.9 25.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0.1 109.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.1 0.2 -89.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet12.8 9.1 40.7
78. Moottoriajoneuvot0.1 0.1 -50.7
79. Muut kuljetusvälineet00.1 ..
8. Erinäiset valmiit tavarat7.4 8.1 -9.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.1 0.9 20.7
82. Huonekalut0.6 1.0 -41.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 27.9
84. Vaatteet3.2 3.10 -19.0
85. Jalkineet0.1 0.1 ..
87. Kojeet,mittarit yms.0.3 0.2 56.2
89. Muut valmiit tavarat2.2 2.1 6.7
9. Muut tavarat109.3 110.9 -1.5
93. Erittelemätön8.5 27.6 -69.5
97. Kulta, ei monetaarinen52.6 31.2 68.6
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry48.3 52.1 -7.4
Kaikki ryhmät yhteensä1,853.1 1,467.3 26.3

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu