Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ecuadorin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/5 - 2020/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
Viennistä0.20.30.30.30.2
Tuonnista0.10.20.20.30.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.30.30.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Ecuadorin kanssa, vienti Ecuadoriin ja tuonti Ecuadorista vuoden 2020 syyskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Syyskuussa Ecuador oli Yhdysvaltain 42. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 814 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 16.5 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Syyskuussa kauppatase Ecuadorin kanssa oli Yhdysvalloille 263 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Ecuadorista oli 3.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa, ollen suuruudeltaan 538 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Ecuadorista olivat Sitc333 (raakaöljy), joka edusti 35.7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc036 (äyriäiset ja nilviäiset) 16.8 % sekä Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 9.3 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Ecuadoriin oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden syyskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 276 miljoonaa dollaria syyskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 25.0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 9.3 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 8.1 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-syyskuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-syyskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 7.5 miljardiin dollariin, laskun ollessa 19.4 %. Tammi-syyskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 4.4 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3.1 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 13.6 % ja viennin arvon osalla 26.3 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 1.9 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 1.1 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-syyskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 1.3 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 829 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ecuadoriin (EC) jaksolla 2020/5 - 2020/9

2020 / 52020 / 62020 / 72020 / 82020 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 25,1 12.8 32,7 10.1 36,5 9.7 24,10 8.4 17,3 6.3
01. Liha ja lihatuotteet 0,3 0.1 0,5 0.1 0,3 0.1 0,9 0.3 0,6 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,1 0.0 0,1 0.0 0,2 0.0 0,1 0.0 1,3 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 5,1 2.6 0,4 0.1 16,4 4.4 2,2 0.7 4,4 1.6
05. Hedelmät ja kasvikset 0,5 0.2 1,1 0.3 1,8 0.5 2,1 0.7 1,9 0.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,2 0.1 0,2 0.0 0,2 0.0 0,3 0.1 0,8 0.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,7 0.3 0,9 0.3 0,5 0.1 0,9 0.3 0,4 0.1
08. Rehuaineet 15,9 8.1 27,2 8.4 15,1 4.0 16,3 5.5 5,2 1.9
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,4 1.2 2,5 0.8 1,9 0.5 2,3 0.8 2,6 0.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 7,3 3.7 3,9 1.2 7,9 2.1 6,1 2.0 5,4 1.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,2 0.1 0,2 0.1 2,1 0.5 0,1 0.0 0,1 0.0
25. Paperimassa 4,2 2.1 1,2 0.4 1,8 0.5 1,4 0.5 0,9 0.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,2 0.1 0,3 0.1 0,2 0.1 0,3 0.1 0,7 0.2
28. Malmit ja metalliromu 1,3 0.6 1,1 0.3 1,1 0.3 1,3 0.4 1,3 0.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,5 0.8 1,1 0.3 2,4 0.6 2,4 0.8 1,9 0.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 33,8 17.3 112,1 34.6 168,1 44.9 122,1 41.2 95,8 34.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 15,4 7.8 75,8 23.4 138,9 37.1 95,1 32.1 70,1 25.4
34. Kaasut 18,5 9.4 36,3 11.2 29,3 7.8 27,0 9.1 25,7 9.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,6 0.3 0,6 0.2 0,7 0.2 0,6 0.2 0,2 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 35,3 18.0 33,7 10.4 36,8 9.8 35,6 12.0 39,6 14.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3,6 1.8 1,3 0.4 2,3 0.6 1,8 0.6 2,7 1.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,8 0.4 0,9 0.3 1,5 0.4 1,4 0.5 0,3 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 1,2 0.6 0,9 0.3 1,5 0.4 1,8 0.6 1,4 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3,3 1.7 5,2 1.6 5,4 1.4 6,6 2.2 2,8 1.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,5 0.7 1,8 0.5 1,6 0.4 1,5 0.5 1,6 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 3,3 1.7 5,3 1.6 2,5 0.7 0,6 0.2 5,8 2.1
57. Muovit, valmistamattomat 11,7 6.0 11,4 3.5 15,10 4.2 13,1 4.4 15,7 5.7
58. Muovit, valmistetut 0,10 0.5 1,0 0.3 1,1 0.3 0,9 0.3 1,0 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 9,2 4.7 6,2 1.9 5,2 1.4 8,4 2.8 8,6 3.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 19,5 9.9 23,5 7.3 16,4 4.4 10,7 3.6 17,7 6.4
62. Kumituotteet 0,4 0.2 0,3 0.1 0,7 0.2 0,5 0.1 0,9 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 15,1 7.7 19,9 6.1 12,2 3.3 6,5 2.2 9,1 3.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,8 0.4 1,2 0.3 0,9 0.2 0,9 0.3 1,4 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 0,6 0.3 0,3 0.1 0,2 0.1 0,2 0.1 0,6 0.2
67. Rauta ja teräs 0,5 0.2 0,2 0.1 0,3 0.1 0,3 0.1 3,7 1.3
68. Muut metallit 0,1 0.0 0,3 0.1 0,4 0.1 0,7 0.2 0,2 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,10 1.0 1,5 0.4 1,9 0.5 1,9 0.6 1,10 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 60,4 30.8 100,5 31.0 83,2 22.2 79,3 26.8 83,0 30.1
71. Voimakoneet ja moottorit 2,0 1.0 2,6 0.8 3,1 0.8 1,6 0.5 2,9 1.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3,2 1.6 4,6 1.4 4,4 1.2 3,8 1.3 4,4 1.6
73. Metalliteollisuuskoneet 0,8 0.4 0,4 0.1 0,3 0.1 0,9 0.3 0,9 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 9,7 4.9 10,3 3.2 9,5 2.5 8,4 2.8 12,7 4.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 15,6 7.9 23,2 7.1 20,2 5.4 15,5 5.2 22,6 8.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 19,1 9.7 35,2 10.8 26,3 7.0 23,1 7.8 23,6 8.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 7,5 3.8 6,2 1.9 9,0 2.4 6,9 2.3 8,2 3.0
78. Moottoriajoneuvot 2,3 1.1 14,6 4.5 8,5 2.3 16,6 5.6 5,6 2.0
79. Muut kuljetusvälineet 0,6 0.3 3,9 1.2 2,2 0.6 2,9 1.0 2,6 0.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 9,5 4.8 10,3 3.2 12,10 3.4 10,2 3.4 10,7 3.9
82. Huonekalut 0,6 0.3 0,3 0.1 0,3 0.1 0,2 0.0 0,6 0.2
84. Vaatteet 0,1 0.0 0,5 0.1 1,2 0.3 0,3 0.1 0,6 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 6,3 3.2 5,8 1.8 7,5 2.0 5,9 2.0 5,3 1.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,4 0.2 0,4 0.1 0,7 0.2 1,0 0.3 0,7 0.2
89. Muut valmiit tavarat 1,7 0.8 3,1 1.0 2,9 0.8 2,7 0.9 3,1 1.1
9. Muut tavarat 4,5 2.3 7,1 2.2 12,2 3.3 7,0 2.4 6,3 2.3
93. Erittelemätön 0,4 0.2 0,4 0.1 0,8 0.2 0,4 0.1 0,7 0.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 4,2 2.1 6,7 2.1 8,1 2.1 6,7 2.2 5,7 2.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 195,6 100.0 323,10 100.0 374,5 100.0 296,3 100.0 275,7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ecuadorista (EC) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/5 - 2020/9

2020 / 52020 / 62020 / 72020 / 82020 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 120,10 49.3 166,8 45.1 174,8 42.5 184,10 29.2 195,9 36.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 51,9 21.1 86,9 23.5 108,7 26.4 121,1 19.1 111,9 20.8
04. Vilja ja viljatuotteet 0,6 0.2 0,9 0.2 0,7 0.2 0,5 0.1 0,8 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 49,10 20.3 53,5 14.5 49,7 12.1 46,5 7.3 51,10 9.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 3,7 0.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 17,10 7.3 24,1 6.5 14,7 3.6 15,2 2.4 25,7 4.8
08. Rehuaineet 0,3 0.1 1,1 0.3 0,7 0.2 1,1 0.2 1,5 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 24,8 10.1 16,5 4.5 16,6 4.0 20,3 3.2 19,10 3.7
24. Puutavara ja korkki 1,7 0.7 1,9 0.5 1,5 0.4 2,4 0.4 1,10 0.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 22,9 9.3 14,6 3.9 15,1 3.6 17,8 2.8 17,8 3.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 50,5 20.6 123,4 33.4 155,8 37.9 327,6 51.7 242,6 45.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 50,5 20.6 123,4 33.4 155,8 37.9 327,6 51.7 242,6 45.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,2 0.5 0,9 0.2 1,4 0.3 1,1 0.2 1,3 0.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1,2 0.5 0,9 0.2 1,4 0.3 1,1 0.2 1,2 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,0 0.4 1,3 0.3 0,7 0.2 0,9 0.1 1,9 0.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,2 0.1 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 0,9 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 0,3 0.1 0,9 0.2 0,3 0.0 0,6 0.1 0,5 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 13,5 5.5 16,4 4.4 16,0 3.9 17,5 2.8 19,7 3.7
62. Kumituotteet 0,3 0.1 0,3 0.1 1,3 0.3 2,2 0.3 2,9 0.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 8,4 3.4 9,2 2.5 8,7 2.1 9,8 1.5 10,3 1.9
66. Kivennäisainetuotteet 0,4 0.1 0,6 0.1 0,6 0.1 0,7 0.1 0,5 0.1
68. Muut metallit 4,1 1.6 5,6 1.5 4,6 1.1 4,1 0.6 5,1 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 3,1 1.2 6,7 1.8 4,5 1.1 4,6 0.7 4,2 0.8
71. Voimakoneet ja moottorit 0,1 0.0 1,4 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,1 0.0 0,6 0.1 0,1 0.0 0,6 0.1 0,1 0.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2,8 1.1 4,8 1.3 4,3 1.0 3,10 0.6 4,0 0.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,4 0.6 1,7 0.4 1,10 0.5 2,2 0.3 2,10 0.5
84. Vaatteet 0,4 0.1 0,6 0.1 0,8 0.2 0,9 0.1 1,4 0.3
89. Muut valmiit tavarat 0,7 0.3 0,6 0.1 0,5 0.1 0,8 0.1 0,9 0.2
9. Muut tavarat 29,2 11.9 35,10 9.7 39,6 9.6 74,4 11.7 50,1 9.3
93. Erittelemätön 0,6 0.2 0,5 0.1 1,4 0.3 26,7 4.2 6,4 1.2
97. Kulta, ei monetaarinen 14,5 5.9 22,7 6.1 23,10 5.8 32,6 5.1 27,5 5.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 14,2 5.8 12,8 3.5 14,3 3.5 15,2 2.4 16,2 3.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 245,6 100.0 369,3 100.0 411,2 100.0 633,4 100.0 538,5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu