Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ecuadorin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.30.30.20.30.3
Tuonnista0.30.40.30.30.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.30.30.30.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Ecuadorin kanssa, vienti Ecuadoriin ja tuonti Ecuadorista vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Ecuador oli Yhdysvaltain 42. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 1.1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 41.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Ecuadorin kanssa oli Yhdysvalloille 143 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Ecuadorista oli 52.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 625 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Ecuadorista olivat Sitc333 (raakaöljy), joka edusti 41.6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc036 (äyriäiset ja nilviäiset) 21.6 % sekä Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät) 5.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Ecuadoriin oli 29.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 483 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 26.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 9.8 % sekä Sitc081 (rehuaineet) 9.6 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Ecuadorin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 31.4 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 7.4 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 4.6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2.8 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 44.0 prosentilla ja viennin arvo 14.8944385858841. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 2.1 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 658 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 1.8 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 756 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ecuadoriin (EC) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 33.0 8.3 36.2 8.1 18.2 5.6 46.7 12.4 63.3 13.1
01. Liha ja lihatuotteet 0.6 0.1 0.6 0.1 0.6 0.2 0.8 0.2 0.5 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.4 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 0.9 0.2 0.4 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 1.1 0.3 0.2 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 4.6 1.1 8.4 1.9 7.2 2.2 0.7 0.2 10.9 2.3
05. Hedelmät ja kasvikset 1.5 0.4 1.5 0.3 1.1 0.3 0.9 0.2 1.8 0.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.3 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.2 0.3 0.3 0.1 1.2 0.4 0.9 0.2 0.7 0.1
08. Rehuaineet 21.7 5.4 20.10 4.7 5.1 1.6 37.9 10.0 46.5 9.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.6 0.7 3.4 0.8 2.3 0.7 3.5 0.9 2.2 0.5
1. Juomat ja tupakka 0.7 0.2 0.5 0.1 0.6 0.2 1.1 0.3 1.2 0.2
11. Juomat 0.7 0.2 0.5 0.1 0.6 0.2 0.10 0.2 1.2 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 8.9 2.2 25.6 5.7 10.0 3.1 9.6 2.5 22.2 4.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.3 0.1 0.8 0.2 0.5 0.1 0.6 0.2 0.4 0.1
25. Paperimassa 3.4 0.8 4.1 0.9 2.9 0.9 3.5 0.9 3.6 0.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.3 0.6 3.4 0.8 3.6 1.1 1.2 0.3 1.8 0.4
28. Malmit ja metalliromu 1.3 0.3 14.10 3.4 0.6 0.2 1.2 0.3 14.9 3.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.3 0.3 2.2 0.5 2.1 0.6 2.7 0.7 1.1 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 145.7 36.7 175.4 39.4 93.4 28.9 134.1 35.6 175.4 36.3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 14.6 3.3 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 107.2 27.0 82.9 18.6 60.7 18.8 85.3 22.6 127.9 26.5
34. Kaasut 38.6 9.7 78.0 17.5 32.7 10.1 48.8 12.9 47.6 9.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.5 0.1 0.5 0.1 0.6 0.2 0.6 0.1 0.5 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 54.10 13.8 48.8 10.9 74.0 22.9 59.10 15.9 80.3 16.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4.1 1.0 3.3 0.7 4.4 1.4 5.0 1.3 2.8 0.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.3 0.3 1.3 0.3 2.1 0.6 0.8 0.2 2.9 0.6
53. Väri- ja parkitusaineet 4.1 1.0 3.2 0.7 2.6 0.8 2.10 0.8 2.9 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3.4 0.9 3.7 0.8 14.3 4.4 12.10 3.4 36.7 7.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3.1 0.8 3.2 0.7 2.1 0.6 3.0 0.8 3.1 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 1.6 0.4 0.8 0.2 3.2 1.0 6.6 1.7 1.7 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 26.3 6.6 23.1 5.2 34.6 10.7 19.0 5.0 19.6 4.0
58. Muovit, valmistetut 1.5 0.4 1.6 0.4 1.1 0.3 0.7 0.2 1.2 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 9.8 2.5 8.9 2.0 10.1 3.1 9.3 2.4 9.8 2.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 18.7 4.7 18.6 4.2 14.4 4.5 19.1 5.0 21.3 4.4
62. Kumituotteet 0.9 0.2 1.3 0.3 1.2 0.4 1.1 0.3 1.2 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 9.5 2.4 11.2 2.5 7.8 2.4 11.8 3.1 13.5 2.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.2 0.3 1.2 0.3 0.9 0.3 1.6 0.4 1.9 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 0.8 0.2 0.5 0.1 0.9 0.3 0.4 0.1 0.6 0.1
67. Rauta ja teräs 1.8 0.4 0.9 0.2 0.7 0.2 0.8 0.2 0.7 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4.4 1.1 3.2 0.7 2.9 0.9 2.10 0.8 3.0 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 112.9 28.4 115.4 25.9 92.7 28.7 86.2 22.9 92.8 19.2
71. Voimakoneet ja moottorit 2.5 0.6 3.9 0.9 3.2 1.0 2.3 0.6 4.5 0.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8.2 2.0 9.2 2.1 7.1 2.2 5.3 1.4 9.9 2.0
73. Metalliteollisuuskoneet 0.9 0.2 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 1.2 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 18.9 4.8 15.9 3.6 12.2 3.8 10.7 2.8 12.9 2.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 18.1 4.6 17.8 4.0 20.7 6.4 26.8 7.1 22.7 4.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 32.3 8.1 24.8 5.6 29.7 9.2 22.9 6.1 19.2 4.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 21.8 5.5 14.4 3.2 10.9 3.3 10.9 2.9 11.4 2.3
78. Moottoriajoneuvot 5.8 1.4 6.3 1.4 7.1 2.2 5.1 1.3 6.5 1.3
79. Muut kuljetusvälineet 4.8 1.2 22.7 5.1 1.8 0.5 2.1 0.6 4.10 1.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 13.7 3.4 15.6 3.5 12.8 3.9 11.2 3.0 15.6 3.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.8 0.2 0.7 0.1 0.6 0.2 0.4 0.1 0.3 0.0
82. Huonekalut 0.5 0.1 1.1 0.2 0.4 0.1 0.3 0.1 0.7 0.1
84. Vaatteet 0.8 0.2 0.9 0.2 0.5 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 5.8 1.4 8.1 1.8 7.5 2.3 5.5 1.5 7.5 1.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.6 0.1 0.9 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2 1.4 0.3
89. Muut valmiit tavarat 5.2 1.3 4.1 0.9 3.3 1.0 3.8 1.0 5.5 1.1
9. Muut tavarat 8.5 2.1 9.5 2.1 7.0 2.2 8.7 2.3 10.4 2.1
93. Erittelemätön 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.7 0.2 0.2 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 8.3 2.1 9.2 2.1 6.8 2.1 8.0 2.1 10.3 2.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 397.1 100.0 445.5 100.0 323.3 100.0 376.7 100.0 482.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ecuadorista (EC) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 229.0 35.1 208.6 25.7 212.10 28.9 266.10 39.1 230.2 36.8
03. Kala- ja kalavalmisteet 128.2 19.6 127.8 15.8 136.1 18.4 185.6 27.2 160.9 25.7
04. Vilja ja viljatuotteet 0.8 0.1 0.8 0.1 0.5 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 61.9 9.5 57.9 7.1 56.2 7.6 56.1 8.2 54.1 8.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 36.1 5.5 20.4 2.5 19.2 2.6 20.8 3.0 12.2 1.9
08. Rehuaineet 0.4 0.1 1.1 0.1 0.5 0.1 1.7 0.2 1.5 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.5 0.2 0.6 0.1 0.5 0.1 1.8 0.2 0.4 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.3 0.0 0.5 0.1 0.9 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.2 0.0 0.4 0.0 0.7 0.1 0.2 0.0 0.4 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 25.0 3.8 55.9 6.9 38.7 5.2 28.7 4.2 26.1 4.2
24. Puutavara ja korkki 1.3 0.2 1.1 0.1 1.2 0.2 1.0 0.1 1.1 0.2
28. Malmit ja metalliromu 0.5 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 23.3 3.6 54.1 6.7 36.8 5.0 27.1 4.0 24.7 3.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 318.10 48.8 467.1 57.6 417.5 56.6 318.0 46.5 287.7 46.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 318.10 48.8 467.1 57.6 417.5 56.6 318.0 46.5 287.7 46.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.8 0.1 0.5 0.1 1.4 0.2 1.2 0.2 0.7 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.8 0.1 0.5 0.1 1.4 0.2 1.2 0.2 0.7 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.3 0.2 1.9 0.2 1.5 0.2 1.9 0.3 1.9 0.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.4 0.0 0.6 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 0.9 0.1 0.9 0.1 1.1 0.1 1.3 0.2 1.5 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 19.10 3.0 20.9 2.6 16.6 2.2 20.7 3.0 22.8 3.6
62. Kumituotteet 1.7 0.3 1.9 0.2 1.2 0.2 1.6 0.2 1.8 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 11.2 1.7 11.10 1.5 8.8 1.2 11.3 1.7 11.8 1.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.6 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.4 0.0 0.8 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.3 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.5 0.1 0.7 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.1 0.6 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1
68. Muut metallit 5.3 0.8 5.0 0.6 4.5 0.6 5.4 0.8 6.1 1.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.5 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1 1.1 0.2 1.4 0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 4.5 0.7 3.7 0.5 3.6 0.5 6.0 0.9 5.2 0.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.9 0.1 0.1 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.2 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.7 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.2 0.6 3.3 0.4 3.3 0.4 5.1 0.7 4.3 0.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.6 0.4 3.1 0.4 2.6 0.3 2.9 0.4 3.5 0.6
82. Huonekalut 0.3 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.6 0.1
84. Vaatteet 1.1 0.2 0.6 0.1 0.6 0.1 1.0 0.1 1.1 0.2
89. Muut valmiit tavarat 0.9 0.1 1.8 0.2 1.5 0.2 1.3 0.2 1.5 0.2
9. Muut tavarat 51.2 7.8 48.8 6.0 42.5 5.8 36.9 5.4 47.2 7.5
93. Erittelemätön 6.0 0.9 1.6 0.2 0.7 0.1 1.4 0.2 4.9 0.8
97. Kulta, ei monetaarinen 26.5 4.1 20.8 2.6 18.9 2.6 14.8 2.2 22.8 3.6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 18.7 2.9 26.5 3.3 23.0 3.1 20.8 3.0 19.6 3.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 653.2 100.0 810.6 100.0 737.9 100.0 683.2 100.0 625.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu