Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ecuadorin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/1 - 2020/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
Viennistä0.40.30.30.30.2
Tuonnista0.40.30.30.20.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.40.30.30.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ecuadoriin (EC) jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 43.1 8.1 49.3 12.6 43.2 11.0 53.6 16.5 25.1 12.8
00. Elävät eläimet 0.9 0.2 0.6 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 0.5 0.1 0.5 0.1 1.1 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.3 0.2 1.0 0.3 0.4 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 18.6 3.5 12.5 3.2 5.9 1.5 20.5 6.3 5.1 2.6
05. Hedelmät ja kasvikset 1.4 0.3 0.8 0.2 1.4 0.4 1.5 0.4 0.5 0.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.5 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.6 0.1 0.8 0.2 0.8 0.2 1.1 0.3 0.7 0.3
08. Rehuaineet 17.1 3.2 30.9 7.9 30.8 7.8 26.7 8.2 15.9 8.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.4 0.4 1.10 0.5 1.10 0.5 2.9 0.9 2.4 1.2
1. Juomat ja tupakka 0.9 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0
11. Juomat 0.9 0.2 0.7 0.2 0.6 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 8.9 1.7 8.5 2.2 7.5 1.9 10.4 3.2 7.3 3.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 2.4 0.4 0.2 0.0 0.1 0.0 1.4 0.4 0.2 0.1
25. Paperimassa 2.1 0.4 1.6 0.4 1.3 0.3 3.4 1.0 4.2 2.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.5 0.1 2.3 0.6 1.8 0.4 1.6 0.5 0.2 0.1
28. Malmit ja metalliromu 1.7 0.3 1.9 0.5 1.7 0.4 1.4 0.4 1.3 0.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.1 0.4 2.2 0.5 2.3 0.6 2.2 0.7 1.5 0.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 303.1 56.8 154.8 39.7 175.9 44.7 150.2 46.2 33.8 17.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 280.8 52.6 130.7 33.5 140.2 35.7 122.3 37.6 15.4 7.8
34. Kaasut 22.3 4.2 24.1 6.2 35.6 9.0 27.10 8.6 18.5 9.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.3 0.1 0.2 0.0 0.4 0.1 0.6 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 42.3 7.9 42.10 11.0 50.5 12.8 40.8 12.5 35.3 18.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.8 0.5 2.2 0.5 3.5 0.9 4.7 1.4 3.6 1.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.5 0.1 3.1 0.8 0.9 0.2 0.5 0.2 0.8 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 2.4 0.4 2.4 0.6 2.4 0.6 1.4 0.4 1.2 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 4.1 0.8 3.9 1.0 2.1 0.5 4.1 1.2 3.3 1.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.8 0.5 1.8 0.5 3.0 0.8 1.9 0.6 1.5 0.7
56. Lannoitteet, valmistetut 0.8 0.1 0.3 0.1 1.3 0.3 4.8 1.5 3.3 1.7
57. Muovit, valmistamattomat 19.5 3.6 20.7 5.3 25.9 6.6 15.2 4.7 11.7 6.0
58. Muovit, valmistetut 1.4 0.3 1.1 0.3 1.1 0.3 0.8 0.2 0.10 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 8.6 1.6 7.9 2.0 10.6 2.7 7.8 2.4 9.2 4.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 21.3 4.0 23.4 6.0 22.6 5.7 21.1 6.5 19.5 9.9
62. Kumituotteet 0.9 0.2 0.10 0.2 0.9 0.2 0.3 0.1 0.4 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 13.1 2.4 13.8 3.5 15.5 3.9 16.3 5.0 15.1 7.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.3 0.2 1.3 0.3 1.4 0.4 0.7 0.2 0.8 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 1.1 0.2 0.9 0.2 0.7 0.2 0.5 0.1 0.6 0.3
67. Rauta ja teräs 0.8 0.1 0.8 0.2 0.8 0.2 0.7 0.2 0.5 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.5 0.6 5.3 1.3 3.3 0.8 2.4 0.7 1.10 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 85.3 16.0 84.10 21.8 65.5 16.7 31.4 9.6 60.4 30.8
71. Voimakoneet ja moottorit 2.6 0.5 3.2 0.8 3.8 1.0 1.2 0.4 2.0 1.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5.1 1.0 7.2 1.8 8.2 2.1 3.8 1.2 3.2 1.6
73. Metalliteollisuuskoneet 0.7 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.8 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 12.9 2.4 12.5 3.2 11.0 2.8 8.5 2.6 9.7 4.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 20.7 3.9 16.9 4.3 10.2 2.6 5.2 1.6 15.6 7.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 17.8 3.3 18.9 4.8 12.1 3.1 5.7 1.7 19.1 9.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 12.8 2.4 9.9 2.5 9.4 2.4 3.9 1.2 7.5 3.8
78. Moottoriajoneuvot 6.9 1.3 12.8 3.3 9.1 2.3 1.9 0.6 2.3 1.1
79. Muut kuljetusvälineet 6.3 1.2 3.4 0.9 1.4 0.3 1.1 0.3 0.6 0.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 16.7 3.1 15.10 4.1 14.5 3.7 9.8 3.0 9.5 4.8
82. Huonekalut 0.6 0.1 0.7 0.2 0.5 0.1 0.3 0.1 0.6 0.3
84. Vaatteet 1.1 0.2 0.10 0.2 1.6 0.4 0.2 0.1 0.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 7.9 1.5 8.6 2.2 6.5 1.6 4.9 1.5 6.3 3.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.0 0.2 1.5 0.4 1.3 0.3 1.10 0.6 0.4 0.2
89. Muut valmiit tavarat 5.7 1.1 4.1 1.0 4.5 1.1 2.4 0.7 1.7 0.8
9. Muut tavarat 12.2 2.3 9.5 2.4 13.1 3.3 7.8 2.4 4.5 2.3
93. Erittelemätön 0.5 0.1 0.9 0.2 0.4 0.1 0.2 0.1 0.4 0.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 11.8 2.2 8.7 2.2 8.7 2.2 7.6 2.3 4.2 2.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 533.6 100.0 389.9 100.0 393.1 100.0 325.3 100.0 195.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ecuadorista (EC) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 166.7 23.9 149.8 24.2 156.0 29.1 121.1 38.9 120.10 49.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 72.9 10.4 76.1 12.3 74.9 13.9 48.4 15.5 51.9 21.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0.9 0.1 0.9 0.1 0.9 0.2 0.7 0.2 0.6 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 72.2 10.3 54.9 8.9 55.1 10.3 54.8 17.6 49.10 20.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 4.4 0.6 1.7 0.3 0.6 0.1 0.5 0.1 0.1 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 15.4 2.2 15.2 2.5 23.6 4.4 15.5 5.0 17.10 7.3
08. Rehuaineet 0.6 0.1 0.9 0.1 0.9 0.2 1.2 0.4 0.3 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 48.4 6.9 34.2 5.5 14.5 2.7 25.4 8.1 24.8 10.1
24. Puutavara ja korkki 1.1 0.2 1.6 0.3 1.7 0.3 0.9 0.3 1.7 0.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 47.1 6.7 32.5 5.3 12.6 2.3 24.6 7.9 22.9 9.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 410.6 58.8 380.9 61.7 308.5 57.5 120.5 38.7 50.5 20.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 410.6 58.8 380.9 61.7 308.5 57.5 120.5 38.7 50.5 20.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.1 0.8 0.1 1.3 0.2 1.2 0.4 1.2 0.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.1 0.8 0.1 1.3 0.2 1.2 0.4 1.2 0.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.4 0.3 1.4 0.2 2.3 0.4 1.8 0.6 1.0 0.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.6 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 0.2 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 0.7 0.1 0.9 0.1 1.1 0.2 0.7 0.2 0.3 0.1
58. Muovit, valmistetut 0.1 0.0 0.4 0.1 0.8 0.1 0.7 0.2 0.2 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 15.6 2.2 12.0 1.9 16.6 3.1 12.3 3.9 13.5 5.5
62. Kumituotteet 1.3 0.2 1.2 0.2 1.7 0.3 1.1 0.3 0.3 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 7.9 1.1 6.4 1.0 9.8 1.8 8.8 2.8 8.4 3.4
66. Kivennäisainetuotteet 0.4 0.0 0.5 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1
68. Muut metallit 5.4 0.8 3.3 0.5 4.0 0.7 1.9 0.6 4.1 1.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 4.4 0.6 4.6 0.7 5.2 1.0 2.1 0.7 3.1 1.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.1 0.0 0.6 0.1 0.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.3 0.6 3.9 0.6 4.7 0.9 2.1 0.6 2.8 1.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.8 0.2 2.8 0.4 2.9 0.5 1.6 0.5 1.4 0.6
84. Vaatteet 0.7 0.1 1.3 0.2 1.4 0.2 0.4 0.1 0.4 0.1
89. Muut valmiit tavarat 0.5 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1 0.7 0.2 0.7 0.3
9. Muut tavarat 48.5 6.9 31.2 5.1 29.6 5.5 25.6 8.2 29.2 11.9
93. Erittelemätön 3.2 0.4 2.6 0.4 2.8 0.5 1.2 0.4 0.6 0.2
97. Kulta, ei monetaarinen 22.8 3.3 14.3 2.3 15.6 2.9 15.0 4.8 14.5 5.9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 22.6 3.2 14.5 2.3 11.3 2.1 9.4 3.0 14.2 5.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 698.8 100.0 617.6 100.0 536.9 100.0 311.6 100.0 245.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu