Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ecuadorin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/3 - 2020/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
Viennistä0.30.30.20.30.3
Tuonnista0.30.20.10.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.20.20.20.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Ecuadorin kanssa, vienti Ecuadoriin ja tuonti Ecuadorista vuoden 2020 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Ecuador oli Yhdysvaltain 42. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 786 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 22.1 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Ecuadorin kanssa oli Yhdysvalloille 37 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Ecuadorista supistui voimakkasti eli 31.6 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 411 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Ecuadorista olivat Sitc333 (raakaöljy), joka edusti 31.7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc036 (äyriäiset ja nilviäiset) 20.6 % sekä Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät) 8.1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Ecuadoriin supistui 8.0 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 374 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 36.8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 7.8 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 6.8 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-heinäkuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-heinäkuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 5.7 miljardiin dollariin, laskun ollessa 18.1 %. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 3.2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2.5 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 15.2 % ja viennin arvon osalla 21.5 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 1.4 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 894 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 655 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 532 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ecuadoriin (EC) jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 43,2 11.0 53,6 16.5 25,1 12.8 32,7 10.1 36,5 9.7
01. Liha ja lihatuotteet 1,1 0.3 0,3 0.1 0,3 0.1 0,5 0.1 0,3 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 5,9 1.5 20,5 6.3 5,1 2.6 0,4 0.1 16,4 4.4
05. Hedelmät ja kasvikset 1,4 0.4 1,5 0.4 0,5 0.2 1,1 0.3 1,8 0.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,6 0.1 0,3 0.1 0,2 0.1 0,2 0.0 0,2 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,8 0.2 1,1 0.3 0,7 0.3 0,9 0.3 0,5 0.1
08. Rehuaineet 30,8 7.8 26,7 8.2 15,9 8.1 27,2 8.4 15,1 4.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,10 0.5 2,9 0.9 2,4 1.2 2,5 0.8 1,9 0.5
1. Juomat ja tupakka 0,7 0.2 0,2 0.0 0,1 0.0 0 0.0 0,1 0.0
11. Juomat 0,6 0.1 0,2 0.0 0,1 0.0 0 0.0 0,1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 7,5 1.9 10,4 3.2 7,3 3.7 3,9 1.2 7,9 2.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,1 0.0 1,4 0.4 0,2 0.1 0,2 0.1 2,1 0.5
25. Paperimassa 1,3 0.3 3,4 1.0 4,2 2.1 1,2 0.4 1,8 0.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,8 0.4 1,6 0.5 0,2 0.1 0,3 0.1 0,2 0.1
28. Malmit ja metalliromu 1,7 0.4 1,4 0.4 1,3 0.6 1,1 0.3 1,1 0.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2,3 0.6 2,2 0.7 1,5 0.8 1,1 0.3 2,4 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 175,9 44.7 150,2 46.2 33,8 17.3 112,1 34.6 168,1 44.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 140,2 35.7 122,3 37.6 15,4 7.8 75,8 23.4 138,9 37.1
34. Kaasut 35,6 9.0 27,10 8.6 18,5 9.4 36,3 11.2 29,3 7.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,2 0.0 0,4 0.1 0,6 0.3 0,6 0.2 0,7 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 50,5 12.8 40,8 12.5 35,3 18.0 33,7 10.4 36,8 9.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3,5 0.9 4,7 1.4 3,6 1.8 1,3 0.4 2,3 0.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,9 0.2 0,5 0.2 0,8 0.4 0,9 0.3 1,5 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 2,4 0.6 1,4 0.4 1,2 0.6 0,9 0.3 1,5 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,1 0.5 4,1 1.2 3,3 1.7 5,2 1.6 5,4 1.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3,0 0.8 1,9 0.6 1,5 0.7 1,8 0.5 1,6 0.4
56. Lannoitteet, valmistetut 1,3 0.3 4,8 1.5 3,3 1.7 5,3 1.6 2,5 0.7
57. Muovit, valmistamattomat 25,9 6.6 15,2 4.7 11,7 6.0 11,4 3.5 15,10 4.2
58. Muovit, valmistetut 1,1 0.3 0,8 0.2 0,10 0.5 1,0 0.3 1,1 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 10,6 2.7 7,8 2.4 9,2 4.7 6,2 1.9 5,2 1.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 22,6 5.7 21,1 6.5 19,5 9.9 23,5 7.3 16,4 4.4
62. Kumituotteet 0,9 0.2 0,3 0.1 0,4 0.2 0,3 0.1 0,7 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 15,5 3.9 16,3 5.0 15,1 7.7 19,9 6.1 12,2 3.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,4 0.4 0,7 0.2 0,8 0.4 1,2 0.3 0,9 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 0,7 0.2 0,5 0.1 0,6 0.3 0,3 0.1 0,2 0.1
67. Rauta ja teräs 0,8 0.2 0,7 0.2 0,5 0.2 0,2 0.1 0,3 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3,3 0.8 2,4 0.7 1,10 1.0 1,5 0.4 1,9 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 65,5 16.7 31,4 9.6 60,4 30.8 100,5 31.0 83,2 22.2
71. Voimakoneet ja moottorit 3,8 1.0 1,2 0.4 2,0 1.0 2,6 0.8 3,1 0.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8,2 2.1 3,8 1.2 3,2 1.6 4,6 1.4 4,4 1.2
73. Metalliteollisuuskoneet 0,6 0.1 0,5 0.1 0,8 0.4 0,4 0.1 0,3 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 11,0 2.8 8,5 2.6 9,7 4.9 10,3 3.2 9,5 2.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 10,2 2.6 5,2 1.6 15,6 7.9 23,2 7.1 20,2 5.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 12,1 3.1 5,7 1.7 19,1 9.7 35,2 10.8 26,3 7.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 9,4 2.4 3,9 1.2 7,5 3.8 6,2 1.9 9,0 2.4
78. Moottoriajoneuvot 9,1 2.3 1,9 0.6 2,3 1.1 14,6 4.5 8,5 2.3
79. Muut kuljetusvälineet 1,4 0.3 1,1 0.3 0,6 0.3 3,9 1.2 2,2 0.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 14,5 3.7 9,8 3.0 9,5 4.8 10,3 3.2 12,10 3.4
82. Huonekalut 0,5 0.1 0,3 0.1 0,6 0.3 0,3 0.1 0,3 0.1
84. Vaatteet 1,6 0.4 0,2 0.1 0,1 0.0 0,5 0.1 1,2 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 6,5 1.6 4,9 1.5 6,3 3.2 5,8 1.8 7,5 2.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,3 0.3 1,10 0.6 0,4 0.2 0,4 0.1 0,7 0.2
89. Muut valmiit tavarat 4,5 1.1 2,4 0.7 1,7 0.8 3,1 1.0 2,9 0.8
9. Muut tavarat 13,1 3.3 7,8 2.4 4,5 2.3 7,1 2.2 12,2 3.3
93. Erittelemätön 0,4 0.1 0,2 0.1 0,4 0.2 0,4 0.1 0,8 0.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 8,7 2.2 7,6 2.3 4,2 2.1 6,7 2.1 8,1 2.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 393,1 100.0 325,3 100.0 195,6 100.0 323,10 100.0 374,5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ecuadorista (EC) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 156,0 29.1 121,1 38.9 120,10 49.3 166,8 45.1 174,8 42.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 74,9 13.9 48,4 15.5 51,9 21.1 86,9 23.5 108,7 26.4
04. Vilja ja viljatuotteet 0,9 0.2 0,7 0.2 0,6 0.2 0,9 0.2 0,7 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 55,1 10.3 54,8 17.6 49,10 20.3 53,5 14.5 49,7 12.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,6 0.1 0,5 0.1 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 23,6 4.4 15,5 5.0 17,10 7.3 24,1 6.5 14,7 3.6
08. Rehuaineet 0,9 0.2 1,2 0.4 0,3 0.1 1,1 0.3 0,7 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 14,5 2.7 25,4 8.1 24,8 10.1 16,5 4.5 16,6 4.0
24. Puutavara ja korkki 1,7 0.3 0,9 0.3 1,7 0.7 1,9 0.5 1,5 0.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 12,6 2.3 24,6 7.9 22,9 9.3 14,6 3.9 15,1 3.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 308,5 57.5 120,5 38.7 50,5 20.6 123,4 33.4 155,8 37.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 308,5 57.5 120,5 38.7 50,5 20.6 123,4 33.4 155,8 37.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,3 0.2 1,2 0.4 1,2 0.5 0,9 0.2 1,4 0.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1,3 0.2 1,2 0.4 1,2 0.5 0,9 0.2 1,4 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2,3 0.4 1,8 0.6 1,0 0.4 1,3 0.3 0,7 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 1,1 0.2 0,7 0.2 0,3 0.1 0,9 0.2 0,3 0.0
58. Muovit, valmistetut 0,8 0.1 0,7 0.2 0,2 0.1 0,1 0.0 0,2 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 16,6 3.1 12,3 3.9 13,5 5.5 16,4 4.4 16,0 3.9
62. Kumituotteet 1,7 0.3 1,1 0.3 0,3 0.1 0,3 0.1 1,3 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 9,8 1.8 8,8 2.8 8,4 3.4 9,2 2.5 8,7 2.1
66. Kivennäisainetuotteet 0,6 0.1 0,4 0.1 0,4 0.1 0,6 0.1 0,6 0.1
68. Muut metallit 4,0 0.7 1,9 0.6 4,1 1.6 5,6 1.5 4,6 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 5,2 1.0 2,1 0.7 3,1 1.2 6,7 1.8 4,5 1.1
71. Voimakoneet ja moottorit 0,1 0.0 0 0.0 0,1 0.0 1,4 0.4 0 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,5 0.1 0,1 0.0 0,1 0.0 0,6 0.1 0,1 0.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4,7 0.9 2,1 0.6 2,8 1.1 4,8 1.3 4,3 1.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 2,9 0.5 1,6 0.5 1,4 0.6 1,7 0.4 1,10 0.5
84. Vaatteet 1,4 0.2 0,4 0.1 0,4 0.1 0,6 0.1 0,8 0.2
89. Muut valmiit tavarat 0,8 0.1 0,7 0.2 0,7 0.3 0,6 0.1 0,5 0.1
9. Muut tavarat 29,6 5.5 25,6 8.2 29,2 11.9 35,10 9.7 39,6 9.6
93. Erittelemätön 2,8 0.5 1,2 0.4 0,6 0.2 0,5 0.1 1,4 0.3
97. Kulta, ei monetaarinen 15,6 2.9 15,0 4.8 14,5 5.9 22,7 6.1 23,10 5.8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 11,3 2.1 9,4 3.0 14,2 5.8 12,8 3.5 14,3 3.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 536,9 100.0 311,6 100.0 245,6 100.0 369,3 100.0 411,2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu