Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ecuadorin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/10 - 2020/1

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/10
%
2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
2020/1
%
Viennistä0.30.30.40.40.4
Tuonnista0.20.40.30.40.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.30.30.40.4

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ecuadoriin (EC) jaksolla 2019/10 - 2020/1

2019 / 102019 / 112019 / 122020 / 12020 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 31.9 6.8 28.8 8.2 37.2 7.2 43.1 8.1 43.1 8.1
00. Elävät eläimet 0.7 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.9 0.2 0.9 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 0.7 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.1 0.4 0.3 0.1 0 0.0 1.3 0.2 1.3 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 6.3 1.3 2.1 0.6 8.5 1.6 18.6 3.5 18.6 3.5
05. Hedelmät ja kasvikset 2.8 0.6 2.2 0.6 1.4 0.3 1.4 0.3 1.4 0.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.6 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.10 0.2 0.7 0.2 1.0 0.2 0.6 0.1 0.6 0.1
08. Rehuaineet 14.7 3.1 19.9 5.6 21.9 4.2 17.1 3.2 17.1 3.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.3 0.7 2.5 0.7 2.8 0.5 2.4 0.4 2.4 0.4
1. Juomat ja tupakka 1.3 0.3 0.5 0.1 1.0 0.2 0.9 0.2 0.9 0.2
11. Juomat 1.3 0.3 0.5 0.1 1.0 0.2 0.9 0.2 0.9 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 11.8 2.5 8.7 2.5 8.8 1.7 8.9 1.7 8.9 1.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 2.4 0.4 2.4 0.4
25. Paperimassa 1.10 0.4 2.6 0.7 2.4 0.5 2.1 0.4 2.1 0.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.4 0.3 0.10 0.3 1.1 0.2 0.5 0.1 0.5 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.6 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0
28. Malmit ja metalliromu 6.3 1.3 1.6 0.4 1.9 0.4 1.7 0.3 1.7 0.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.4 0.3 2.9 0.8 3.1 0.6 2.1 0.4 2.1 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 201.3 43.1 141.3 40.0 284.4 55.1 303.1 56.8 303.1 56.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 165.6 35.5 114.7 32.5 257.10 50.0 280.8 52.6 280.8 52.6
34. Kaasut 35.7 7.6 26.6 7.5 26.3 5.1 22.3 4.2 22.3 4.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 44.1 9.4 38.2 10.8 39.2 7.6 42.3 7.9 42.3 7.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.2 0.5 2.7 0.8 1.9 0.4 2.8 0.5 2.8 0.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.4 0.5 0.5 0.1 1.9 0.4 0.5 0.1 0.5 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 2.7 0.6 2.3 0.6 2.4 0.4 2.4 0.4 2.4 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3.5 0.7 3.2 0.9 4.3 0.8 4.1 0.8 4.1 0.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3.8 0.8 3.3 0.9 1.10 0.4 2.8 0.5 2.8 0.5
56. Lannoitteet, valmistetut 0.6 0.1 1.5 0.4 2.6 0.5 0.8 0.1 0.8 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 19.3 4.1 16.2 4.6 16.7 3.2 19.5 3.6 19.5 3.6
58. Muovit, valmistetut 1.0 0.2 1.3 0.4 1.0 0.2 1.4 0.3 1.4 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 9.1 1.9 7.7 2.2 6.10 1.3 8.6 1.6 8.6 1.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 21.2 4.5 23.7 6.7 19.2 3.7 21.3 4.0 21.3 4.0
62. Kumituotteet 1.1 0.2 0.7 0.2 1.3 0.2 0.9 0.2 0.9 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 10.5 2.2 13.5 3.8 10.10 2.1 13.1 2.4 13.1 2.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.4 0.3 1.4 0.4 2.5 0.5 1.3 0.2 1.3 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 0.8 0.2 1.1 0.3 0.8 0.1 1.1 0.2 1.1 0.2
67. Rauta ja teräs 1.0 0.2 1.9 0.5 0.9 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1
68. Muut metallit 0.6 0.1 0.6 0.2 0.3 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.9 1.3 4.4 1.2 2.4 0.5 3.5 0.6 3.5 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 123.1 26.4 87.2 24.7 96.8 18.8 85.3 16.0 85.3 16.0
71. Voimakoneet ja moottorit 13.2 2.8 3.8 1.1 4.2 0.8 2.6 0.5 2.6 0.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 37.4 8.0 7.3 2.1 7.3 1.4 5.1 1.0 5.1 1.0
73. Metalliteollisuuskoneet 0.10 0.2 1.4 0.4 0.4 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 15.5 3.3 14.9 4.2 13.9 2.7 12.9 2.4 12.9 2.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 16.5 3.5 16.7 4.7 16.7 3.2 20.7 3.9 20.7 3.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 14.4 3.1 17.3 4.9 31.2 6.0 17.8 3.3 17.8 3.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 14.7 3.1 11.9 3.4 9.6 1.8 12.8 2.4 12.8 2.4
78. Moottoriajoneuvot 7.9 1.7 12.1 3.4 10.3 2.0 6.9 1.3 6.9 1.3
79. Muut kuljetusvälineet 2.9 0.6 2.1 0.6 3.6 0.7 6.3 1.2 6.3 1.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 21.1 4.5 16.2 4.6 17.2 3.3 16.7 3.1 16.7 3.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.8 0.2 0.7 0.2 0.4 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1
82. Huonekalut 1.10 0.4 1.5 0.4 0.6 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1
84. Vaatteet 1.7 0.3 1.1 0.3 0.6 0.1 1.1 0.2 1.1 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 7.7 1.6 7.1 2.0 10.1 2.0 7.9 1.5 7.9 1.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.4 0.5 0.10 0.3 1.2 0.2 1.0 0.2 1.0 0.2
89. Muut valmiit tavarat 6.2 1.3 4.5 1.3 4.4 0.8 5.7 1.1 5.7 1.1
9. Muut tavarat 11.2 2.4 8.4 2.4 12.2 2.4 12.2 2.3 12.2 2.3
93. Erittelemätön 0.6 0.1 0.6 0.2 0.7 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 10.7 2.3 7.8 2.2 11.5 2.2 11.8 2.2 11.8 2.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 466.7 100.0 352.8 100.0 515.7 100.0 533.6 100.0 533.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ecuadorista (EC) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/10 - 2020/1

2019 / 102019 / 112019 / 122020 / 12020 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 126.5 23.8 131.2 17.7 168.0 26.6 166.7 23.9 166.7 23.9
03. Kala- ja kalavalmisteet 60.8 11.4 58.8 7.9 66.5 10.5 72.9 10.4 72.9 10.4
04. Vilja ja viljatuotteet 0.9 0.2 0.9 0.1 1.3 0.2 0.9 0.1 0.9 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 47.10 9.0 58.9 7.9 77.1 12.2 72.2 10.3 72.2 10.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.2 0.0 0.8 0.1 0.6 0.1 4.4 0.6 4.4 0.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 15.1 2.8 11.3 1.5 21.10 3.5 15.4 2.2 15.4 2.2
08. Rehuaineet 1.4 0.2 0.5 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.3 0.0 0.6 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 20.4 3.8 20.4 2.7 18.8 3.0 48.4 6.9 48.4 6.9
24. Puutavara ja korkki 2.6 0.5 1.9 0.3 1.8 0.3 1.1 0.2 1.1 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 17.8 3.3 18.4 2.5 17.0 2.7 47.1 6.7 47.1 6.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 327.5 61.7 534.0 71.9 379.5 60.0 410.6 58.8 410.6 58.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 327.5 61.7 534.0 71.9 379.5 60.0 410.6 58.8 410.6 58.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.4 0.1 0.5 0.1 0.9 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.4 0.1 0.5 0.1 0.9 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.2 0.2 1.3 0.2 0.9 0.1 2.4 0.3 2.4 0.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 1.6 0.2 1.6 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 0.9 0.2 0.6 0.1 0.4 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 12.5 2.3 15.6 2.1 16.1 2.5 15.6 2.2 15.6 2.2
62. Kumituotteet 1.2 0.2 1.3 0.2 0.10 0.1 1.3 0.2 1.3 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 6.3 1.2 7.3 1.0 7.6 1.2 7.9 1.1 7.9 1.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.1 0.0 0.2 0.0 0.6 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.5 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.4 0.0 0.4 0.0
68. Muut metallit 4.2 0.8 5.9 0.8 5.9 0.9 5.4 0.8 5.4 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2.9 0.5 3.3 0.4 7.7 1.2 4.4 0.6 4.4 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.1 0.0 0.2 0.0 0.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.8 0.5 3.1 0.4 6.3 1.0 4.3 0.6 4.3 0.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.0 0.4 1.9 0.2 2.4 0.4 1.8 0.2 1.8 0.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.1 0.1 0.0 0.6 0.1 0.4 0.0 0.4 0.0
84. Vaatteet 0.8 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1
89. Muut valmiit tavarat 0.7 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1
9. Muut tavarat 37.5 7.1 34.6 4.6 38.4 6.1 48.5 6.9 48.5 6.9
93. Erittelemätön 2.2 0.4 2.6 0.3 1.8 0.3 3.2 0.4 3.2 0.4
97. Kulta, ei monetaarinen 16.9 3.2 14.5 2.0 20.6 3.3 22.8 3.3 22.8 3.3
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry 18.6 3.5 17.5 2.4 16.1 2.5 22.6 3.2 22.6 3.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 530.9 100.0 742.9 100.0 632.5 100.0 698.8 100.0 698.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-helmikuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu