Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ecuadorin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/11 - 2021/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/11
%
2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
Viennistä0.30.30.30.30.3
Tuonnista0.20.20.30.30.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.30.30.30.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Ecuadorin kanssa, vienti Ecuadoriin ja tuonti Ecuadorista vuoden 2021 maaliskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Maaliskuussa Ecuador oli Yhdysvaltain 42. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 1.1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 12.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Maaliskuussa kauppatase Ecuadorin kanssa oli Yhdysvalloille 256 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Ecuadorista oli 21.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa, ollen suuruudeltaan 653 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Ecuadorista olivat Sitc333 (raakaöljy), joka edusti 48.3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc036 (äyriäiset ja nilviäiset) 13.6 % sekä Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät) 6.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Ecuadoriin oli 1.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa, ollen suuruudeltaan 397 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 27.0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 9.7 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 8.1 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Alkuvuoden 2021 tammi-maaliskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 2.9 miljardiin dollariin, laskun ollessa 8.3 %. Tammi-maaliskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1.7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.2 miljardia dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 6.3 prosentilla ja viennin arvo 11.2 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 748 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 313 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-maaliskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 567 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 537 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ecuadoriin (EC) jaksolla 2020/11 - 2021/3

2020 / 112020 / 122021 / 12021 / 22021 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 52.2 13.7 57.0 15.1 60.3 14.4 57.4 16.2 33.0 8.3
00. Elävät eläimet 0.7 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 0.8 0.2 0.8 0.2 0.5 0.1 0.9 0.3 0.6 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 5.3 1.4 0.9 0.2 23.10 5.7 6.4 1.8 4.6 1.1
05. Hedelmät ja kasvikset 1.4 0.3 1.6 0.4 0.8 0.2 1.1 0.3 1.5 0.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.6 0.1 0.2 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.6 0.1 0.7 0.2 0.5 0.1 0.9 0.2 1.2 0.3
08. Rehuaineet 39.0 10.2 48.8 12.9 32.7 7.8 45.1 12.7 21.7 5.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.5 0.9 3.5 0.9 1.4 0.3 2.8 0.8 2.6 0.7
1. Juomat ja tupakka 0.9 0.2 0.6 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 0.7 0.2
11. Juomat 0.9 0.2 0.6 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 0.7 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 18.5 4.8 8.10 2.4 8.0 1.9 35.4 10.0 8.9 2.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.3 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 0.6 0.2 0.3 0.1
25. Paperimassa 2.10 0.8 2.1 0.6 2.9 0.7 4.2 1.2 3.4 0.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.8 0.5 2.2 0.6 1.2 0.3 0.6 0.2 2.3 0.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.6 0.2 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1
28. Malmit ja metalliromu 11.7 3.0 0.10 0.3 1.9 0.5 28.2 7.9 1.3 0.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.2 0.3 2.10 0.8 1.3 0.3 1.4 0.4 1.3 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 155.9 40.9 131.5 34.9 178.5 42.8 96.4 27.1 145.7 36.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 1.8 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 124.9 32.7 99.2 26.3 140.7 33.7 74.0 20.8 107.2 27.0
34. Kaasut 29.2 7.6 32.3 8.6 37.9 9.1 22.4 6.3 38.6 9.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.4 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1 0.7 0.2 0.5 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 38.3 10.0 46.1 12.2 51.10 12.4 53.8 15.1 54.10 13.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.7 0.7 3.5 0.9 4.8 1.1 6.1 1.7 4.1 1.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.1 0.5 0.4 0.1 1.7 0.4 0.7 0.2 1.3 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 1.9 0.5 2.5 0.6 1.6 0.4 2.7 0.8 4.1 1.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.2 0.6 2.5 0.7 3.6 0.8 3.4 0.9 3.4 0.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.0 0.5 3.1 0.8 2.9 0.7 1.7 0.5 3.1 0.8
56. Lannoitteet, valmistetut 0.6 0.1 3.2 0.8 0.4 0.1 0.6 0.2 1.6 0.4
57. Muovit, valmistamattomat 17.4 4.6 22.0 5.8 26.1 6.2 27.9 7.9 26.3 6.6
58. Muovit, valmistetut 1.2 0.3 1.0 0.3 0.8 0.2 1.2 0.3 1.5 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 8.6 2.2 8.2 2.2 10.4 2.5 9.8 2.7 9.8 2.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 14.9 3.9 14.9 3.9 17.2 4.1 17.7 5.0 18.7 4.7
62. Kumituotteet 0.7 0.2 1.3 0.3 1.0 0.2 0.8 0.2 0.9 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 7.2 1.9 7.3 1.9 10.6 2.5 11.5 3.2 9.5 2.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.1 0.5 1.6 0.4 1.1 0.3 1.3 0.3 1.2 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 0.7 0.2 0.6 0.1 0.10 0.2 0.6 0.2 0.8 0.2
67. Rauta ja teräs 0.5 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 1.8 0.4
68. Muut metallit 0.6 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.3 0.8 3.5 0.9 2.8 0.7 2.8 0.8 4.4 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 77.7 20.4 89.8 23.8 77.3 18.5 75.7 21.3 112.9 28.4
71. Voimakoneet ja moottorit 3.6 0.9 2.1 0.6 6.7 1.6 2.7 0.7 2.5 0.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 7.9 2.1 5.5 1.5 4.6 1.1 5.9 1.7 8.2 2.0
73. Metalliteollisuuskoneet 0.5 0.1 0.10 0.2 0.10 0.2 0.5 0.1 0.9 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 9.4 2.4 11.9 3.1 13.0 3.1 10.9 3.0 18.9 4.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 16.4 4.3 22.1 5.8 19.3 4.6 15.9 4.5 18.1 4.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 17.2 4.5 29.8 7.9 19.1 4.6 23.3 6.5 32.3 8.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 14.4 3.8 9.9 2.6 9.3 2.2 8.5 2.4 21.8 5.5
78. Moottoriajoneuvot 6.3 1.6 4.3 1.1 3.0 0.7 4.4 1.2 5.8 1.4
79. Muut kuljetusvälineet 2.5 0.6 3.6 0.9 1.8 0.4 4.0 1.1 4.8 1.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 14.6 3.8 17.1 4.5 13.7 3.3 10.2 2.9 13.7 3.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.2 0.0 0.5 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.8 0.2
84. Vaatteet 1.1 0.3 0.4 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.8 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 6.7 1.8 9.9 2.6 7.9 1.9 4.3 1.2 5.8 1.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.2 0.3 0.10 0.2 1.7 0.4 1.8 0.5 0.6 0.1
89. Muut valmiit tavarat 5.1 1.3 4.9 1.3 3.6 0.9 3.4 0.9 5.2 1.3
9. Muut tavarat 8.6 2.2 11.3 3.0 9.7 2.3 7.9 2.2 8.5 2.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 8.2 2.1 7.9 2.1 9.3 2.2 7.5 2.1 8.3 2.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 381.5 100.0 377.2 100.0 417.2 100.0 355.2 100.0 397.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ecuadorista (EC) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/11 - 2021/3

2020 / 112020 / 122021 / 12021 / 22021 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 169.3 33.4 206.6 40.5 174.7 30.3 178.9 35.3 229.0 35.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 74.6 14.7 88.10 17.5 77.2 13.4 91.1 18.0 128.2 19.6
04. Vilja ja viljatuotteet 0.7 0.1 1.1 0.2 0.7 0.1 0.8 0.1 0.8 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 68.9 13.6 77.2 15.1 64.7 11.2 62.8 12.4 61.9 9.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.2 0.0 6.6 1.3 0.3 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 24.3 4.8 31.2 6.1 31.0 5.4 22.9 4.5 36.1 5.5
08. Rehuaineet 0.1 0.0 0.3 0.0 0.4 0.1 0.7 0.1 0.4 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.5 0.1 1.3 0.3 0.5 0.1 0.5 0.1 1.5 0.2
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.1 0.6 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 24.3 4.8 21.9 4.3 46.5 8.1 53.5 10.5 25.0 3.8
24. Puutavara ja korkki 1.1 0.2 0.10 0.2 1.6 0.3 0.9 0.2 1.3 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 23.1 4.5 20.6 4.0 44.7 7.7 52.5 10.4 23.3 3.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 241.9 47.7 219.9 43.2 284.0 49.3 215.7 42.6 318.10 48.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 241.9 47.7 219.9 43.2 284.0 49.3 215.7 42.6 318.10 48.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.2 0.2 0.7 0.1 1.0 0.2 1.1 0.2 0.8 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.2 0.2 0.7 0.1 1.0 0.2 1.1 0.2 0.8 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.4 0.3 1.2 0.2 2.6 0.4 1.5 0.3 1.3 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.1 0.0 0.2 0.0 1.1 0.2 0.5 0.1 0.4 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 0.8 0.1 0.8 0.2 0.10 0.2 0.9 0.2 0.9 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 16.9 3.3 16.5 3.2 15.3 2.6 14.4 2.8 19.10 3.0
62. Kumituotteet 1.8 0.4 1.4 0.3 1.2 0.2 0.8 0.1 1.7 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 8.1 1.6 8.8 1.7 8.6 1.5 8.3 1.6 11.2 1.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.8 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.6 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.7 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1
68. Muut metallit 4.8 0.9 4.5 0.9 4.1 0.7 4.2 0.8 5.3 0.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.6 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1 0.2 0.0 0.5 0.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 3.9 0.8 3.10 0.8 5.5 0.9 3.4 0.7 4.5 0.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.6 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.1 0.6 2.9 0.6 3.10 0.7 2.10 0.6 4.2 0.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.5 0.5 3.0 0.6 2.4 0.4 2.1 0.4 2.6 0.4
84. Vaatteet 1.2 0.2 1.5 0.3 0.9 0.1 0.8 0.2 1.1 0.2
89. Muut valmiit tavarat 0.8 0.1 0.6 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1
9. Muut tavarat 45.5 9.0 35.5 7.0 44.5 7.7 36.2 7.1 51.2 7.8
93. Erittelemätön 7.1 1.4 0.10 0.2 1.2 0.2 1.2 0.2 6.0 0.9
97. Kulta, ei monetaarinen 22.10 4.5 18.2 3.6 25.2 4.4 16.6 3.3 26.5 4.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 15.6 3.1 16.4 3.2 18.2 3.1 18.5 3.7 18.7 2.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 506.8 100.0 509.4 100.0 576.3 100.0 506.6 100.0 653.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-maaliskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-maaliskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu