Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venezuelan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-helmikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Venezuelaan (VE) 2021 tammi-helmikuu

2021 1-2
milj. $
2020 1-2
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet75.5 26.6 184.4
01. Liha ja lihatuotteet0.1 0.5 -82.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0.2 -30.1
03. Kala- ja kalavalmisteet0.4 0.6 -35.7
04. Vilja ja viljatuotteet40.9 18.4 122.7
05. Hedelmät ja kasvikset1.9 0.10 96.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.2 0.3 -28.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.5 0.4 37.0
08. Rehuaineet22.4 0.6 ..
09. Erinäiset elintarvikkeet9.3 5.1 82.3
1. Juomat ja tupakka2.8 0.6 425.5
11. Juomat1.3 0.5 196.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet1.6 0.2 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat6.1 13.10 -56.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet4.4 11.7 -63.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.2 -68.0
24. Puutavara ja korkki00.1 ..
25. Paperimassa0.2 1.7 -91.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet1.1 0.2 878.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.2 0.2 12.2
28. Malmit ja metalliromu0.1 0.2 -97.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.4 0.2 207.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta3.5 5.7 -39.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet3.5 5.7 -39.7
34. Kaasut0.1 0.1 -57.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat7.9 4.4 79.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat7.9 4.4 79.9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.00.1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet17.7 14.9 19.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.8 1.1 -27.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.3 0.3 23.9
53. Väri- ja parkitusaineet0.5 0.3 61.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1.8 0.3 503.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet4.5 1.9 144.3
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0..
57. Muovit, valmistamattomat9.1 8.2 11.5
58. Muovit, valmistetut0.5 0.3 93.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.6 2.9 -81.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan9.2 8.2 12.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 471.3
62. Kumituotteet2.5 1.1 134.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0.1 39.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä2.9 2.8 3.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0.8 0.7 14.7
66. Kivennäisainetuotteet0.9 0.9 -4.7
67. Rauta ja teräs0.2 0.3 -41.0
68. Muut metallit0.1 0.5 -92.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista2.0 2.1 -2.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet81.7 72.7 12.4
71. Voimakoneet ja moottorit2.0 2.0 -1.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet1.9 8.2 -77.5
73. Metalliteollisuuskoneet0.3 0.3 10.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet5.5 10.3 -46.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet7.9 3.9 102.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet42.4 22.3 90.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet12.5 4.9 153.5
78. Moottoriajoneuvot8.7 17.6 -50.4
79. Muut kuljetusvälineet0.9 3.6 -76.4
8. Erinäiset valmiit tavarat11.6 8.7 34.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.3 0.1 184.8
82. Huonekalut1.6 2.1 -23.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.2 0.1 14.0
84. Vaatteet2.1 1.4 57.0
85. Jalkineet0.7 0.3 206.2
87. Kojeet,mittarit yms.2.0 0.9 122.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.9 1.3 -35.5
89. Muut valmiit tavarat4.2 2.7 54.5
9. Muut tavarat11.9 4.10 140.4
93. Erittelemätön7.4 1.8 311.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain4.5 3.2 42.9
Kaikki ryhmät yhteensä227.6 160.3 42.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venezuelasta (VE) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-helmikuu

2021 1-2
milj. $
2020 1-2
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet13.3 15.3 -12.6
00. Elävät eläimet0.1 0.1 16.8
03. Kala- ja kalavalmisteet12.5 13.9 -10.7
04. Vilja ja viljatuotteet0.5 0.4 16.4
05. Hedelmät ja kasvikset0.1 0.1 -45.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.3 0.9 -70.0
09. Erinäiset elintarvikkeet0.2 0.1 ..
1. Juomat ja tupakka1.3 1.5 -11.7
11. Juomat1.3 1.5 -11.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat2.0 1.6 27.3
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0..
24. Puutavara ja korkki0.4 0.2 90.6
28. Malmit ja metalliromu0.4 0.8 -49.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.3 0.7 98.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0.1 0.1 -18.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.1 0.1 -18.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet0.5 0.3 93.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.4 0.1 566.1
53. Väri- ja parkitusaineet00.1 ..
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet00.1 ..
57. Muovit, valmistamattomat0.1 0.1 -12.0
58. Muovit, valmistetut00.1 ..
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan0.4 0.4 11.5
62. Kumituotteet0.1 0.1 -90.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0.1 -72.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0.1 0.1 -94.4
66. Kivennäisainetuotteet0.2 0.1 39.7
68. Muut metallit0.1 0.2 -64.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista0.2 0.1 959.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet2.6 2.9 -10.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.1 0.1 ..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0.1 0.2 -87.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet00.1 ..
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.2 0.1 ..
77. Muut sähkökoneet ja laitteet2.3 2.6 -11.4
78. Moottoriajoneuvot0.1 0.2 -94.6
79. Muut kuljetusvälineet0.1 0.1 13.4
8. Erinäiset valmiit tavarat0.3 1.5 -81.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet00.1 ..
82. Huonekalut0.1 0.1 -85.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0..
84. Vaatteet0.1 0.1 ..
87. Kojeet,mittarit yms.0.1 0.1 437.2
89. Muut valmiit tavarat0.2 1.4 -86.9
9. Muut tavarat1.6 3.8 -58.2
93. Erittelemätön0.4 0.5 -20.0
97. Kulta, ei monetaarinen1.2 3.2 -64.6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta0.2 0.2 -28.3
Kaikki ryhmät yhteensä21.9 26.10 -19.0

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-helmikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu