Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venezuelan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-elokuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Venezuelaan (3070) 2020 tammi-elokuu

2020 1-8
milj. $
2019 1-8
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet181.9 77.9 133.6
00. Elävät eläimet0.2 0.3 -13.6
01. Liha ja lihatuotteet1.7 1.8 -7.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat1.3 0.7 75.9
03. Kala- ja kalavalmisteet1.2 0.9 38.7
04. Vilja ja viljatuotteet127.7 24.5 421.6
05. Hedelmät ja kasvikset3.0 2.7 14.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.7 1.9 -63.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2.1 0.7 210.5
08. Rehuaineet20.10 27.6 -24.1
09. Erinäiset elintarvikkeet23.5 17.2 36.5
1. Juomat ja tupakka5.8 0.10 516.8
11. Juomat3.5 0.8 338.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet2.3 0.2 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat42.2 17.6 140.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet31.7 0.1 ..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.2 0.9 -81.1
24. Puutavara ja korkki0.1 0.1 42.2
25. Paperimassa7.8 5.8 34.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet1.1 1.4 -20.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.5 1.4 -66.3
28. Malmit ja metalliromu0.2 7.10 -98.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.10 0.3 242.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta20.2 327.0 -93.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.00.4 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet20.1 310.0 -93.5
34. Kaasut0.1 16.7 -99.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat35.2 0.10 ..
41. Eläinöljyt ja -rasvat00.1 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat35.2 0.9 ..
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 192.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet60.6 87.9 -31.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet4.0 22.8 -82.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet2.1 7.5 -73.0
53. Väri- ja parkitusaineet1.5 2.2 -31.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet3.3 8.1 -59.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet8.4 8.3 1.8
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0..
57. Muovit, valmistamattomat31.2 28.5 9.7
58. Muovit, valmistetut2.3 1.2 101.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet8.1 9.7 -17.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan26.2 43.5 -39.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -58.2
62. Kumituotteet5.1 9.3 -45.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.4 0.4 -5.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä8.0 13.1 -39.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet2.6 4.5 -41.0
66. Kivennäisainetuotteet2.7 3.9 -32.0
67. Rauta ja teräs0.10 1.2 -23.8
68. Muut metallit0.8 1.7 -54.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista5.9 9.6 -38.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet259.4 303.6 -14.6
71. Voimakoneet ja moottorit11.8 45.5 -74.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet20.2 20.9 -3.2
73. Metalliteollisuuskoneet0.6 2.9 -82.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet30.7 56.10 -46.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet20.8 15.8 31.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet96.4 53.10 78.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet19.9 50.1 -60.4
78. Moottoriajoneuvot52.9 48.9 8.2
79. Muut kuljetusvälineet6.5 8.9 -27.6
8. Erinäiset valmiit tavarat32.3 48.0 -32.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.6 1.6 -68.0
82. Huonekalut6.4 8.7 -25.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.3 0.4 -21.6
84. Vaatteet5.6 6.3 -10.2
85. Jalkineet1.1 1.3 -9.8
87. Kojeet,mittarit yms.4.9 11.4 -57.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot3.0 5.9 -49.0
89. Muut valmiit tavarat10.7 12.9 -16.6
9. Muut tavarat20.2 26.3 -23.3
93. Erittelemätön6.8 8.4 -18.5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain13.4 17.10 -25.6
Kaikki ryhmät yhteensä683.6 933.3 -26.8

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venezuelasta (3070) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-elokuu

2020 1-8
milj. $
2019 1-8
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet62.0 80.9 -23.4
00. Elävät eläimet0.1 0.1 26.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat00.1 ..
03. Kala- ja kalavalmisteet56.9 71.4 -20.4
04. Vilja ja viljatuotteet1.7 0.8 122.3
05. Hedelmät ja kasvikset0.7 0.3 119.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0..
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2.7 8.5 -68.9
09. Erinäiset elintarvikkeet0.3 0.1 408.8
1. Juomat ja tupakka6.7 6.2 8.2
11. Juomat6.7 6.2 8.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat5.10 17.1 -65.2
24. Puutavara ja korkki0.6 0.10 -38.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet00.1 ..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat05.6 ..
28. Malmit ja metalliromu1.1 6.9 -84.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet4.3 3.7 16.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta15.1 1,641.6 -99.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet15.1 1,641.6 -99.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet0.6 39.6 -98.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet037.9 ..
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.1 0.2 -64.4
53. Väri- ja parkitusaineet0.1 0.1 -51.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet00.1 ..
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.1 0.1 -58.9
57. Muovit, valmistamattomat0.3 0.9 -69.7
58. Muovit, valmistetut0.2 0.5 -61.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.1 0.2 -89.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1.2 11.7 -90.2
62. Kumituotteet0.1 0.1 113.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.2 0.2 -2.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.1 0.1 185.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0.2 0.1 195.6
66. Kivennäisainetuotteet0.3 4.3 -94.0
67. Rauta ja teräs03.7 ..
68. Muut metallit0.3 2.10 -91.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista0.3 0.6 -51.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet10.7 20.0 -46.7
71. Voimakoneet ja moottorit0.1 0..
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.1 0.1 -20.0
73. Metalliteollisuuskoneet00.1 ..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0.4 1.2 -67.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0.1 -76.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.1 0.1 142.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet9.6 17.7 -45.7
78. Moottoriajoneuvot0.2 0.6 -71.5
79. Muut kuljetusvälineet0.5 0.6 -19.2
8. Erinäiset valmiit tavarat2.3 6.6 -65.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.2 0..
82. Huonekalut0.2 0.2 -42.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 901.9
84. Vaatteet0.1 0.1 -0.5
85. Jalkineet00.1 ..
87. Kojeet,mittarit yms.0.1 0.1 -35.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot00.4 ..
89. Muut valmiit tavarat2.0 6.1 -66.8
9. Muut tavarat5.6 24.0 -76.8
93. Erittelemätön0.10 5.5 -82.6
97. Kulta, ei monetaarinen4.1 17.5 -77.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta0.6 1.1 -43.9
Kaikki ryhmät yhteensä109.8 1,847.4 -94.1

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu