Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venezuelan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Venezuelaan (VE) 2020 tammi-marraskuu

2020 1-11
milj. $
2019 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet265.3 130.8 102.9
00. Elävät eläimet0.3 0.3 3.9
01. Liha ja lihatuotteet1.9 2.8 -31.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat1.9 1.2 67.3
03. Kala- ja kalavalmisteet1.7 1.6 8.1
04. Vilja ja viljatuotteet172.7 42.9 302.5
05. Hedelmät ja kasvikset5.4 3.9 39.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.9 2.6 -66.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä3.1 1.6 98.5
08. Rehuaineet38.4 47.5 -19.2
09. Erinäiset elintarvikkeet39.4 26.9 46.6
1. Juomat ja tupakka10.1 1.9 451.5
11. Juomat6.3 1.5 330.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet3.9 0.4 919.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat50.0 25.1 99.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet35.6 3.7 872.9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.2 1.2 -85.9
24. Puutavara ja korkki0.3 0.1 272.0
25. Paperimassa8.3 7.5 10.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet2.10 2.4 26.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.8 1.6 -56.0
28. Malmit ja metalliromu0.3 7.10 -96.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.9 0.9 122.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta25.3 335.4 -92.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.00.4 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet25.2 318.4 -92.1
34. Kaasut0.1 16.8 -99.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat43.3 9.3 367.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 -45.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat43.3 9.2 370.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 192.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet87.5 107.3 -18.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet5.7 23.10 -76.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet3.1 7.9 -61.7
53. Väri- ja parkitusaineet2.2 2.8 -21.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet5.8 8.9 -35.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet14.8 11.7 25.9
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0.1 642.2
57. Muovit, valmistamattomat43.8 38.6 13.4
58. Muovit, valmistetut2.10 1.9 56.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet9.6 11.8 -19.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan39.1 58.7 -33.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -80.5
62. Kumituotteet10.1 13.2 -23.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.4 0.9 -51.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä10.7 18.0 -40.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet3.8 5.2 -27.6
66. Kivennäisainetuotteet3.10 6.1 -34.4
67. Rauta ja teräs1.1 1.6 -32.6
68. Muut metallit1.0 2.2 -53.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista8.4 11.9 -30.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet389.2 445.10 -12.7
71. Voimakoneet ja moottorit16.2 79.3 -79.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet25.4 26.8 -5.2
73. Metalliteollisuuskoneet1.1 3.2 -64.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet38.0 72.3 -47.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet32.5 29.8 9.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet155.3 76.8 102.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet37.1 67.3 -45.0
78. Moottoriajoneuvot76.5 74.9 2.2
79. Muut kuljetusvälineet7.3 15.10 -54.2
8. Erinäiset valmiit tavarat58.10 67.8 -13.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.8 2.4 -67.2
82. Huonekalut9.2 12.10 -28.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.3 0.4 -28.0
84. Vaatteet9.3 9.6 -3.1
85. Jalkineet2.5 2.3 7.7
87. Kojeet,mittarit yms.12.3 14.5 -15.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot4.4 7.4 -41.3
89. Muut valmiit tavarat20.4 18.4 10.7
9. Muut tavarat29.9 32.9 -9.1
93. Erittelemätön10.4 9.4 10.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain19.6 23.5 -16.8
Kaikki ryhmät yhteensä998.3 1,214.8 -17.8

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venezuelasta (VE) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-marraskuu

2020 1-11
milj. $
2019 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet87.2 109.9 -20.7
00. Elävät eläimet0.1 0.1 0.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat00.1 ..
03. Kala- ja kalavalmisteet79.9 98.2 -18.6
04. Vilja ja viljatuotteet2.5 1.4 85.7
05. Hedelmät ja kasvikset0.8 0.4 116.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0..
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä3.4 9.9 -65.7
09. Erinäiset elintarvikkeet0.6 0.1 549.8
1. Juomat ja tupakka11.2 10.7 5.4
11. Juomat11.2 10.7 5.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat8.1 20.4 -60.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi00.1 ..
24. Puutavara ja korkki1.0 1.1 -8.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0.1 -87.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat05.6 ..
28. Malmit ja metalliromu1.7 8.9 -81.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet5.5 4.9 13.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta15.1 1,642.1 -99.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet15.1 1,642.1 -99.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.1 0..
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet0.10 40.1 -97.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet037.9 ..
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.4 0.2 82.9
53. Väri- ja parkitusaineet0.1 0.2 -73.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet00.1 ..
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.1 0.1 -45.6
57. Muovit, valmistamattomat0.4 1.2 -69.6
58. Muovit, valmistetut0.3 0.6 -59.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.1 0.2 -82.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan2.6 13.8 -81.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0..
62. Kumituotteet0.1 0.1 -7.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.2 0.2 -1.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.2 0.1 461.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0.2 0.1 98.8
66. Kivennäisainetuotteet0.6 4.4 -87.3
67. Rauta ja teräs03.7 ..
68. Muut metallit0.10 4.6 -80.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista0.6 0.8 -29.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet16.7 27.9 -40.0
71. Voimakoneet ja moottorit0.1 0.2 -89.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.1 0.1 74.2
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0.1 345.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0.7 1.6 -61.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0.1 38.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.1 0.1 200.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet15.3 24.5 -37.7
78. Moottoriajoneuvot0.2 0.9 -77.1
79. Muut kuljetusvälineet0.5 0.8 -36.7
8. Erinäiset valmiit tavarat4.7 9.7 -52.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.2 0.1 479.8
82. Huonekalut0.2 0.3 -33.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 648.9
84. Vaatteet0.1 0.1 9.1
85. Jalkineet00.1 ..
87. Kojeet,mittarit yms.0.1 0.1 -40.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0.4 -78.3
89. Muut valmiit tavarat4.2 9.1 -53.8
9. Muut tavarat8.9 35.5 -75.0
93. Erittelemätön3.10 5.10 -34.2
97. Kulta, ei monetaarinen4.1 28.2 -85.7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta0.10 1.5 -34.5
Kaikki ryhmät yhteensä155.1 1,909.6 -91.9

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu