Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venezuelan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-kesäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Venezuelaan (3070) 2020 tammi-kesäkuu

2020 1-6
milj. $
2019 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet117.2 61.2 91.5
00. Elävät eläimet0.1 0.2 -85.9
01. Liha ja lihatuotteet1.2 1.2 -3.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.10 0.5 87.5
03. Kala- ja kalavalmisteet1.0 0.6 77.7
04. Vilja ja viljatuotteet84.9 15.9 435.2
05. Hedelmät ja kasvikset2.0 1.9 7.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.7 1.5 -58.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.4 0.5 202.7
08. Rehuaineet10.0 26.7 -62.6
09. Erinäiset elintarvikkeet15.4 12.7 21.9
1. Juomat ja tupakka2.8 0.7 322.6
11. Juomat2.0 0.6 274.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.8 0.2 534.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat37.5 15.3 146.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet28.0 0.1 ..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.2 0.6 -70.9
24. Puutavara ja korkki0.1 0.1 107.8
25. Paperimassa7.6 4.0 90.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.6 1.3 -55.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.4 1.3 -71.9
28. Malmit ja metalliromu0.2 7.10 -98.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.7 0.3 191.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta16.5 320.3 -94.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.00.4 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet16.5 303.3 -94.6
34. Kaasut0.1 16.7 -99.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat24.6 0.8 ..
41. Eläinöljyt ja -rasvat00.1 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat24.6 0.8 ..
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 192.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet43.4 76.0 -43.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet2.9 22.3 -87.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.9 7.1 -88.5
53. Väri- ja parkitusaineet0.10 1.7 -45.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1.10 6.3 -69.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet5.3 6.5 -19.1
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0..
57. Muovit, valmistamattomat22.7 23.8 -4.7
58. Muovit, valmistetut1.10 0.8 169.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet7.0 7.8 -10.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan18.8 32.5 -42.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -75.7
62. Kumituotteet2.10 7.1 -59.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0.2 -48.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä6.7 9.1 -26.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1.4 4.2 -68.1
66. Kivennäisainetuotteet2.2 2.8 -22.5
67. Rauta ja teräs0.8 1.1 -32.7
68. Muut metallit0.6 1.2 -53.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista4.4 6.10 -36.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet188.5 224.7 -16.1
71. Voimakoneet ja moottorit8.10 33.0 -73.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet15.9 17.2 -7.9
73. Metalliteollisuuskoneet0.4 2.6 -85.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet23.2 47.2 -50.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet14.5 9.5 52.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet62.9 39.8 58.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet14.2 38.2 -62.9
78. Moottoriajoneuvot43.0 30.8 39.7
79. Muut kuljetusvälineet5.9 6.6 -12.1
8. Erinäiset valmiit tavarat22.3 35.6 -37.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.4 1.5 -76.4
82. Huonekalut4.6 6.4 -28.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.2 0.3 -12.3
84. Vaatteet4.1 4.6 -11.3
85. Jalkineet0.9 1.0 -15.9
87. Kojeet,mittarit yms.3.0 10.3 -71.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot2.3 5.2 -57.0
89. Muut valmiit tavarat7.3 6.7 9.0
9. Muut tavarat14.2 23.6 -39.7
93. Erittelemätön4.7 8.3 -44.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain9.6 15.3 -37.2
Kaikki ryhmät yhteensä485.4 790.3 -38.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venezuelasta (3070) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-kesäkuu

2020 1-6
milj. $
2019 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet47.4 60.9 -22.2
00. Elävät eläimet0.1 0.1 23.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat00.1 ..
03. Kala- ja kalavalmisteet43.7 54.7 -20.1
04. Vilja ja viljatuotteet1.2 0.5 151.4
05. Hedelmät ja kasvikset0.6 0.2 198.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0..
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.9 5.5 -66.4
09. Erinäiset elintarvikkeet0.2 0.1 194.4
1. Juomat ja tupakka4.6 4.2 11.9
11. Juomat4.6 4.2 11.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat4.7 15.0 -68.9
24. Puutavara ja korkki0.5 0.7 -39.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet00.1 ..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat05.6 ..
28. Malmit ja metalliromu1.1 5.9 -81.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet3.2 2.10 8.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta15.0 1,641.3 -99.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet15.0 1,641.3 -99.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet0.6 39.2 -98.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet037.9 ..
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.1 0.2 -46.4
53. Väri- ja parkitusaineet0.1 0.1 -37.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.1 0.1 -83.0
57. Muovit, valmistamattomat0.3 0.8 -62.7
58. Muovit, valmistetut0.2 0.3 -41.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet00.2 ..
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan0.9 9.8 -91.7
62. Kumituotteet0.1 0.1 116.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.2 0.2 28.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.1 0.1 68.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0.2 0.1 215.7
66. Kivennäisainetuotteet0.3 3.8 -94.6
67. Rauta ja teräs03.7 ..
68. Muut metallit0.3 1.10 -89.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista0.1 0.3 -77.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet7.8 15.5 -49.8
71. Voimakoneet ja moottorit0.1 0..
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.1 0.1 -46.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0.3 0.8 -68.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0.1 -76.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.1 0.1 -56.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet7.1 13.9 -48.9
78. Moottoriajoneuvot0.2 0.4 -66.7
79. Muut kuljetusvälineet0.3 0.5 -41.6
8. Erinäiset valmiit tavarat2.1 4.1 -49.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.2 0..
82. Huonekalut0.1 0.2 -55.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 ..
84. Vaatteet0.1 0.1 -74.8
85. Jalkineet00.1 ..
87. Kojeet,mittarit yms.0.1 0.1 -22.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot00.4 ..
89. Muut valmiit tavarat1.8 3.6 -48.9
9. Muut tavarat5.2 13.10 -63.0
93. Erittelemätön0.7 3.10 -82.4
97. Kulta, ei monetaarinen4.1 9.2 -56.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta0.5 0.8 -46.4
Kaikki ryhmät yhteensä87.9 1,803.6 -95.1

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu