Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venezuelan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-maaliskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Venezuelaan (3070) 2020 tammi-maaliskuu

2020 1-3
milj. $
2019 1-3
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet58.9 30.10 90.1
00. Elävät eläimet00.2 ..
01. Liha ja lihatuotteet0.7 0.5 36.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.3 0.2 38.6
03. Kala- ja kalavalmisteet0.8 0.4 102.8
04. Vilja ja viljatuotteet43.5 7.9 455.2
05. Hedelmät ja kasvikset1.2 0.7 83.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.4 0.5 -3.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.5 0.3 104.6
08. Rehuaineet4.4 16.3 -73.5
09. Erinäiset elintarvikkeet7.5 4.6 66.3
1. Juomat ja tupakka0.7 0.4 84.5
11. Juomat0.5 0.3 71.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.2 0.1 146.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat18.9 12.6 51.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet14.8 0.1 ..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.2 0.4 -53.9
24. Puutavara ja korkki0.1 0..
25. Paperimassa3.2 2.3 37.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.2 1.1 -82.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.2 0.9 -79.8
28. Malmit ja metalliromu0.2 7.9 -98.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.4 0.1 571.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta9.8 292.3 -96.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.00.3 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet9.8 275.4 -96.5
34. Kaasut0.1 16.7 -99.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat8.8 0.6 ..
41. Eläinöljyt ja -rasvat00.1 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat8.8 0.6 ..
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet23.5 48.4 -51.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet1.7 20.6 -92.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.3 2.5 -90.5
53. Väri- ja parkitusaineet0.4 0.9 -55.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.6 2.3 -75.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet2.6 3.0 -14.0
57. Muovit, valmistamattomat12.4 13.5 -8.4
58. Muovit, valmistetut0.3 0.6 -50.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet5.5 5.2 7.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan11.2 15.8 -29.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -70.8
62. Kumituotteet1.9 3.6 -46.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0.2 -34.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä3.5 4.8 -25.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0.8 0.6 33.8
66. Kivennäisainetuotteet1.5 1.3 15.0
67. Rauta ja teräs0.6 0.10 -38.2
68. Muut metallit0.6 0.6 -6.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista2.4 4.1 -41.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet107.6 98.1 9.7
71. Voimakoneet ja moottorit4.8 10.9 -55.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet10.6 8.4 27.0
73. Metalliteollisuuskoneet0.3 1.1 -80.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet14.2 26.8 -47.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet10.0 3.10 153.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet29.8 18.7 59.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet7.7 11.6 -33.8
78. Moottoriajoneuvot25.2 13.6 85.4
79. Muut kuljetusvälineet5.5 3.4 60.2
8. Erinäiset valmiit tavarat12.9 17.8 -27.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.2 0.5 -75.9
82. Huonekalut3.0 2.3 31.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.2 0.2 39.3
84. Vaatteet2.6 0.9 214.1
85. Jalkineet0.6 0.3 92.6
87. Kojeet,mittarit yms.1.4 8.1 -83.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1.7 2.3 -30.1
89. Muut valmiit tavarat3.6 3.5 1.9
9. Muut tavarat7.5 12.4 -39.5
93. Erittelemätön2.4 1.9 28.7
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind5.1 10.6 -51.6
Kaikki ryhmät yhteensä259.4 528.8 -51.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venezuelasta (3070) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-maaliskuu

2020 1-3
milj. $
2019 1-3
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet23.10 27.8 -13.7
00. Elävät eläimet0.1 0.1 149.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat00.1 ..
03. Kala- ja kalavalmisteet22.3 26.7 -16.5
04. Vilja ja viljatuotteet0.6 0.2 193.6
05. Hedelmät ja kasvikset0.1 0.1 5.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.2 0.9 29.3
09. Erinäiset elintarvikkeet0.1 0.1 78.5
1. Juomat ja tupakka2.4 1.8 33.1
11. Juomat2.4 1.8 33.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat2.9 8.9 -67.7
24. Puutavara ja korkki0.3 0.5 -39.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet00.1 ..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat05.6 ..
28. Malmit ja metalliromu0.8 1.5 -48.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.9 1.4 33.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0.2 1,468.9 -100.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.2 1,468.9 -100.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet0.4 31.10 -99.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet031.4 ..
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.1 0..
53. Väri- ja parkitusaineet0.1 0.1 -75.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.1 0.1 -73.8
57. Muovit, valmistamattomat0.1 0.4 -80.7
58. Muovit, valmistetut0.2 0.2 47.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet00.1 ..
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan0.6 6.5 -91.9
62. Kumituotteet0.1 0.1 89.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0.1 97.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.1 0..
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0.1 0.1 266.4
66. Kivennäisainetuotteet0.2 2.3 -93.5
67. Rauta ja teräs03.7 ..
68. Muut metallit0.2 0.5 -66.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista0.1 0.1 -64.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet5.5 6.6 -17.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.1 0.1 -87.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0.2 0.2 -44.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0.1 -34.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.1 0.1 -56.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet5.1 6.0 -14.8
78. Moottoriajoneuvot0.2 0.3 -58.4
79. Muut kuljetusvälineet0.2 0.2 0.8
8. Erinäiset valmiit tavarat1.9 1.4 36.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.1 0..
82. Huonekalut0.1 0.2 -65.1
84. Vaatteet0.1 0.1 -93.9
87. Kojeet,mittarit yms.0.1 0.1 400.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot00.3 ..
89. Muut valmiit tavarat1.7 1.0 73.8
9. Muut tavarat4.8 4.8 1.1
93. Erittelemätön0.5 2.4 -79.8
97. Kulta, ei monetaarinen4.1 1.10 108.3
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry0.3 0.4 -36.9
Kaikki ryhmät yhteensä42.2 1,558.2 -97.3

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu