Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Hondurasin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Hondurasiin (HN) 2020 tammi-marraskuu

2020 1-11
milj. $
2019 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet585.5 579.5 1.0
00. Elävät eläimet5.4 6.6 -18.2
01. Liha ja lihatuotteet94.4 93.3 1.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat29.5 28.1 4.9
03. Kala- ja kalavalmisteet1.6 1.6 2.3
04. Vilja ja viljatuotteet244.0 237.1 2.9
05. Hedelmät ja kasvikset33.9 34.5 -1.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja2.7 4.4 -38.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä4.1 5.1 -21.0
08. Rehuaineet130.1 119.3 9.0
09. Erinäiset elintarvikkeet40.2 49.8 -19.3
1. Juomat ja tupakka74.2 59.1 25.6
11. Juomat63.10 53.9 18.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet10.3 5.3 96.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat95.1 113.6 -16.3
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet7.1 12.3 -42.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 98.3
24. Puutavara ja korkki5.5 2.6 108.5
25. Paperimassa0.1 0.2 -67.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet67.2 81.6 -17.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.6 6.8 -76.9
28. Malmit ja metalliromu0.1 0.1 -19.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet13.6 10.1 35.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta784.3 1,229.6 -36.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.7.8 10.3 -24.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet669.1 1,033.5 -35.3
34. Kaasut107.6 185.9 -42.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat23.5 16.3 44.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat15.4 6.3 144.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat7.7 8.6 -10.9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.5 1.4 -65.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet236.10 260.8 -9.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet14.1 23.2 -39.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet17.3 19.8 -12.8
53. Väri- ja parkitusaineet15.9 20.5 -22.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet4.7 6.9 -31.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet22.6 23.6 -4.3
56. Lannoitteet, valmistetut32.9 26.4 24.5
57. Muovit, valmistamattomat62.1 68.9 -9.9
58. Muovit, valmistetut25.8 27.2 -5.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet41.10 44.6 -5.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan980.5 1,550.1 -36.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.2 0.2 42.8
62. Kumituotteet12.0 11.9 0.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut2.2 1.10 12.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä89.8 111.7 -19.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet827.1 1,361.3 -39.2
66. Kivennäisainetuotteet6.5 11.2 -42.4
67. Rauta ja teräs18.5 13.10 32.2
68. Muut metallit4.4 5.1 -15.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista20.2 33.1 -39.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet556.5 703.4 -20.9
71. Voimakoneet ja moottorit11.0 16.3 -32.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet70.0 85.9 -18.5
73. Metalliteollisuuskoneet6.8 7.10 -15.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet51.10 76.5 -32.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet48.9 57.9 -15.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet88.6 120.8 -26.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet189.9 214.7 -11.5
78. Moottoriajoneuvot82.3 120.1 -31.5
79. Muut kuljetusvälineet7.4 3.6 105.8
8. Erinäiset valmiit tavarat179.5 249.0 -27.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.10 3.4 -41.9
82. Huonekalut5.5 9.6 -42.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.6 1.0 -42.9
84. Vaatteet44.6 83.5 -46.6
85. Jalkineet1.9 5.6 -66.2
87. Kojeet,mittarit yms.33.2 27.4 21.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot6.2 8.6 -28.4
89. Muut valmiit tavarat85.8 110.2 -22.2
9. Muut tavarat245.7 299.1 -17.8
93. Erittelemätön54.4 36.2 50.1
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.1 -55.6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain191.4 262.8 -27.2
Kaikki ryhmät yhteensä3,761.4 5,059.9 -25.7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Hondurasista (HN) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-marraskuu

2020 1-11
milj. $
2019 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet847.9 866.5 -2.1
01. Liha ja lihatuotteet6.9 3.5 100.3
03. Kala- ja kalavalmisteet110.6 125.1 -11.6
04. Vilja ja viljatuotteet10.2 7.3 39.3
05. Hedelmät ja kasvikset444.4 460.3 -3.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja31.8 26.5 19.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä237.0 239.10 -1.2
08. Rehuaineet3.7 1.9 96.2
09. Erinäiset elintarvikkeet3.7 2.3 63.3
1. Juomat ja tupakka95.7 85.3 12.1
11. Juomat12.1 9.8 22.9
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet83.6 75.5 10.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat35.3 37.7 -6.3
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet00.1 ..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.2 0.1 683.6
24. Puutavara ja korkki4.7 4.7 -1.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet16.5 20.10 -21.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat7.8 5.1 52.4
28. Malmit ja metalliromu4.6 4.8 -5.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.9 2.2 -14.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.1 0.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.1 151.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -8.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet23.0 32.8 -29.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet3.3 1.9 77.9
53. Väri- ja parkitusaineet0.3 0.6 -64.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1.2 1.7 -33.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet3.6 2.3 61.6
57. Muovit, valmistamattomat10.5 21.1 -50.2
58. Muovit, valmistetut3.1 0.4 738.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet1.3 5.1 -74.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan152.1 56.7 168.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -6.8
62. Kumituotteet0.1 0.1 33.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut7.3 11.8 -38.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä5.6 6.1 -7.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet117.2 24.5 379.8
66. Kivennäisainetuotteet1.1 1.2 -6.7
67. Rauta ja teräs1.4 1.8 -23.1
68. Muut metallit17.7 8.0 121.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista2.1 3.7 -44.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet382.4 463.2 -17.4
71. Voimakoneet ja moottorit0.1 0.2 -94.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet2.7 2.9 -4.8
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0.5 0.4 29.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0.1 -26.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.1 0.1 324.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet342.8 419.9 -18.4
78. Moottoriajoneuvot36.3 39.9 -8.9
79. Muut kuljetusvälineet0.1 0.1 203.6
8. Erinäiset valmiit tavarat1,799.2 2,701.10 -33.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.1 0.1 -90.6
82. Huonekalut13.9 20.6 -32.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.3 0.9 -73.7
84. Vaatteet1,750.1 2,642.9 -33.8
85. Jalkineet0.1 0.1 144.5
87. Kojeet,mittarit yms.1.3 0.2 575.3
89. Muut valmiit tavarat33.8 37.4 -9.6
9. Muut tavarat175.5 167.9 4.5
93. Erittelemätön27.5 35.8 -23.3
97. Kulta, ei monetaarinen135.3 116.8 15.9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta12.8 15.5 -17.1
Kaikki ryhmät yhteensä3,510.9 4,411.8 -20.4

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu