Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Hondurasin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-kesäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Hondurasiin (2150) 2020 tammi-kesäkuu

2020 1-6
milj. $
2019 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet311.4 269.9 15.4
00. Elävät eläimet2.10 3.4 -13.7
01. Liha ja lihatuotteet48.4 47.4 2.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat15.4 11.0 40.0
03. Kala- ja kalavalmisteet0.9 0.8 9.7
04. Vilja ja viljatuotteet136.8 107.0 27.8
05. Hedelmät ja kasvikset14.1 14.6 -3.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.9 2.5 -21.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.6 3.2 -51.0
08. Rehuaineet69.3 55.2 25.6
09. Erinäiset elintarvikkeet20.5 25.3 -19.0
1. Juomat ja tupakka34.9 22.5 54.8
11. Juomat24.9 17.5 42.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet10.0 5.1 97.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat47.9 67.2 -28.8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet6.6 11.3 -42.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 -1.6
24. Puutavara ja korkki4.3 1.5 196.2
25. Paperimassa0.1 0.2 -70.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet30.9 43.10 -29.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.8 5.6 -87.3
28. Malmit ja metalliromu0.1 0.1 -31.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet5.4 4.9 11.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta406.3 700.3 -42.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.2.4 5.4 -56.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet349.7 585.3 -40.3
34. Kaasut54.3 109.7 -50.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat16.4 9.2 78.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat12.1 3.8 224.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat4.1 4.4 -7.6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.3 1.1 -76.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet125.6 148.5 -15.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet7.1 9.7 -27.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet8.3 11.3 -26.7
53. Väri- ja parkitusaineet8.4 11.9 -29.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet2.7 3.2 -14.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet9.7 12.1 -20.1
56. Lannoitteet, valmistetut20.7 20.7 -0.1
57. Muovit, valmistamattomat31.4 38.7 -18.7
58. Muovit, valmistetut14.1 15.1 -6.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet23.7 26.1 -9.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan487.5 837.9 -41.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.2 0.1 84.0
62. Kumituotteet6.0 5.6 7.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.5 1.3 11.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä54.8 63.4 -13.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet398.10 736.2 -45.8
66. Kivennäisainetuotteet3.3 5.8 -44.3
67. Rauta ja teräs11.1 4.1 172.5
68. Muut metallit2.3 2.6 -11.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista9.9 19.2 -48.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet266.1 383.4 -30.6
71. Voimakoneet ja moottorit5.7 9.8 -42.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet32.8 43.1 -23.9
73. Metalliteollisuuskoneet2.8 4.4 -36.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet28.2 39.1 -27.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet24.1 30.5 -21.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet39.4 71.7 -45.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet88.6 119.1 -25.6
78. Moottoriajoneuvot40.6 64.5 -37.0
79. Muut kuljetusvälineet4.2 1.7 157.9
8. Erinäiset valmiit tavarat91.7 131.0 -30.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.0 1.9 -48.2
82. Huonekalut2.7 4.2 -36.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.4 0.7 -43.0
84. Vaatteet25.1 43.5 -42.4
85. Jalkineet0.8 3.6 -78.8
87. Kojeet,mittarit yms.17.5 14.4 21.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot3.2 4.9 -35.1
89. Muut valmiit tavarat41.3 58.1 -29.0
9. Muut tavarat113.5 166.1 -31.7
93. Erittelemätön16.7 22.10 -27.5
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.1 -37.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain96.8 143.2 -32.4
Kaikki ryhmät yhteensä1,900.7 2,735.6 -30.5

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Hondurasista (2150) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-kesäkuu

2020 1-6
milj. $
2019 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet573.9 578.1 -0.7
01. Liha ja lihatuotteet6.4 1.7 277.5
03. Kala- ja kalavalmisteet55.7 58.3 -4.5
04. Vilja ja viljatuotteet5.6 3.7 52.0
05. Hedelmät ja kasvikset301.4 327.9 -8.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja24.1 19.0 26.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä176.7 165.4 6.9
08. Rehuaineet2.3 1.4 70.4
09. Erinäiset elintarvikkeet2.1 1.1 100.0
1. Juomat ja tupakka36.7 41.4 -11.3
11. Juomat6.3 4.8 32.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet30.5 36.7 -16.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat17.2 19.1 -9.8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet00.1 ..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 354.5
24. Puutavara ja korkki2.5 2.0 23.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet8.1 10.9 -26.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat4.1 2.4 67.8
28. Malmit ja metalliromu1.7 2.6 -34.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.1 1.3 -17.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.1 35.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0..
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 14.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet13.3 16.7 -20.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet2.1 1.3 64.0
53. Väri- ja parkitusaineet0.2 0.2 59.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.9 1.2 -31.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet2.1 0.7 222.3
57. Muovit, valmistamattomat6.4 11.5 -44.1
58. Muovit, valmistetut1.2 0.2 717.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.7 1.10 -64.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan74.0 29.2 154.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -27.0
62. Kumituotteet0.1 0.1 418.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut3.7 7.6 -51.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä2.9 3.2 -9.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet56.7 11.2 408.8
66. Kivennäisainetuotteet0.5 0.7 -24.9
67. Rauta ja teräs0.4 1.1 -63.3
68. Muut metallit8.10 3.7 145.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista1.0 2.1 -51.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet151.9 251.7 -39.7
71. Voimakoneet ja moottorit0.1 0.2 -97.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet1.3 1.3 3.3
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0.3 0.2 110.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0.1 -69.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.1 0.1 351.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet137.7 228.10 -39.9
78. Moottoriajoneuvot12.6 21.3 -40.6
8. Erinäiset valmiit tavarat757.7 1,387.9 -45.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.1 0.1 -97.7
82. Huonekalut5.6 11.6 -51.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.2 0.6 -78.6
84. Vaatteet734.2 1,357.5 -45.9
85. Jalkineet0.1 0.1 144.5
87. Kojeet,mittarit yms.0.8 0.1 ..
89. Muut valmiit tavarat17.0 18.3 -6.9
9. Muut tavarat90.2 70.4 28.3
93. Erittelemätön16.1 19.3 -16.8
97. Kulta, ei monetaarinen67.5 42.5 59.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta6.8 8.7 -22.1
Kaikki ryhmät yhteensä1,714.7 2,394.1 -28.4

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu