Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Hondurasin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-elokuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Hondurasiin (2150) 2020 tammi-elokuu

2020 1-8
milj. $
2019 1-8
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet397.8 395.3 0.6
00. Elävät eläimet4.1 4.10 -17.6
01. Liha ja lihatuotteet64.7 66.6 -2.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat21.8 18.3 19.1
03. Kala- ja kalavalmisteet1.3 1.1 18.4
04. Vilja ja viljatuotteet168.8 157.7 7.0
05. Hedelmät ja kasvikset20.2 21.1 -4.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja2.1 3.5 -41.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2.2 3.8 -44.2
08. Rehuaineet84.10 81.8 3.8
09. Erinäiset elintarvikkeet28.2 36.9 -23.7
1. Juomat ja tupakka44.5 28.6 55.4
11. Juomat34.5 23.5 46.8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet10.1 5.2 94.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat64.7 85.0 -23.9
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet6.6 11.3 -42.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 44.7
24. Puutavara ja korkki4.8 1.9 152.0
25. Paperimassa0.1 0.2 -75.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet42.8 58.3 -26.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.10 6.2 -84.8
28. Malmit ja metalliromu0.1 0.1 -44.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet9.6 7.3 32.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta559.1 918.4 -39.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.7.8 5.4 44.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet475.6 767.0 -38.0
34. Kaasut75.9 146.1 -48.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat18.7 11.10 56.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat12.7 4.3 195.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat5.7 6.5 -12.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.4 1.3 -70.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet169.8 188.7 -10.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet9.6 13.1 -26.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet11.3 13.8 -18.3
53. Väri- ja parkitusaineet10.8 14.9 -27.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet3.5 5.4 -34.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet14.9 16.4 -9.4
56. Lannoitteet, valmistetut26.8 21.9 22.2
57. Muovit, valmistamattomat42.2 50.9 -17.2
58. Muovit, valmistetut18.2 19.7 -7.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet32.10 32.9 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan659.6 1,128.4 -41.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.2 0.1 81.4
62. Kumituotteet7.9 7.9 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.7 1.5 12.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä68.0 81.8 -16.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet549.8 995.8 -44.8
66. Kivennäisainetuotteet3.8 7.6 -49.6
67. Rauta ja teräs11.6 5.8 100.6
68. Muut metallit2.8 3.6 -20.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista14.1 24.6 -42.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet364.9 509.3 -28.4
71. Voimakoneet ja moottorit7.6 11.10 -36.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet44.2 60.4 -27.0
73. Metalliteollisuuskoneet3.7 5.4 -31.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet36.6 53.5 -31.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet31.1 41.2 -24.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet57.7 91.5 -36.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet126.1 157.10 -20.2
78. Moottoriajoneuvot53.1 85.5 -37.9
79. Muut kuljetusvälineet5.1 2.2 130.7
8. Erinäiset valmiit tavarat121.9 175.1 -30.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.5 2.4 -40.0
82. Huonekalut3.4 6.7 -50.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.5 0.8 -40.4
84. Vaatteet30.8 57.8 -46.8
85. Jalkineet0.10 4.2 -78.3
87. Kojeet,mittarit yms.23.8 18.5 28.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot4.0 6.4 -37.7
89. Muut valmiit tavarat57.4 78.6 -26.9
9. Muut tavarat166.3 222.9 -25.4
93. Erittelemätön35.8 31.8 12.5
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.1 -45.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain130.6 191.1 -31.7
Kaikki ryhmät yhteensä2,567.0 3,663.4 -29.9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Hondurasista (2150) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-elokuu

2020 1-8
milj. $
2019 1-8
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet688.0 705.6 -2.5
01. Liha ja lihatuotteet6.8 1.7 300.3
03. Kala- ja kalavalmisteet67.3 79.7 -15.6
04. Vilja ja viljatuotteet7.6 5.1 49.5
05. Hedelmät ja kasvikset354.2 379.2 -6.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja28.6 22.3 28.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä218.4 214.5 1.8
08. Rehuaineet2.9 1.6 83.9
09. Erinäiset elintarvikkeet2.7 1.7 53.7
1. Juomat ja tupakka59.2 60.6 -2.3
11. Juomat8.8 6.6 33.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet50.4 53.10 -6.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat24.7 27.7 -10.8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet00.1 ..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 593.9
24. Puutavara ja korkki3.5 2.10 16.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet11.4 15.8 -27.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat5.10 4.0 48.3
28. Malmit ja metalliromu2.7 3.4 -22.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.3 1.6 -16.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.1 -9.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.1 151.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -18.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet16.8 22.4 -24.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet2.1 1.3 64.0
53. Väri- ja parkitusaineet0.3 0.5 -52.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1.0 1.3 -23.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet2.8 1.1 164.9
57. Muovit, valmistamattomat8.2 15.3 -46.7
58. Muovit, valmistetut1.7 0.3 569.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet1.1 2.9 -62.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan119.10 39.9 201.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -27.0
62. Kumituotteet0.1 0.1 -31.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut5.2 9.6 -45.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä4.0 4.4 -9.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet95.7 16.0 498.6
66. Kivennäisainetuotteet0.8 0.8 1.5
67. Rauta ja teräs0.7 1.3 -49.1
68. Muut metallit12.5 5.2 143.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista1.3 2.8 -54.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet241.3 336.3 -28.3
71. Voimakoneet ja moottorit0.1 0.2 -94.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet1.10 1.9 4.4
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0.4 0.3 52.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0.1 -57.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.1 0.1 284.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet217.9 305.0 -28.5
78. Moottoriajoneuvot20.9 29.0 -27.9
79. Muut kuljetusvälineet00.1 ..
8. Erinäiset valmiit tavarat1,136.6 1,934.1 -41.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.1 0.1 -91.8
82. Huonekalut9.1 15.4 -41.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.2 0.8 -82.8
84. Vaatteet1,102.3 1,891.7 -41.7
85. Jalkineet0.1 0.1 144.5
87. Kojeet,mittarit yms.1.2 0.1 ..
89. Muut valmiit tavarat24.0 26.3 -8.5
9. Muut tavarat130.5 110.5 18.1
93. Erittelemätön20.4 28.1 -27.6
97. Kulta, ei monetaarinen101.3 71.4 41.9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta8.9 11.1 -19.7
Kaikki ryhmät yhteensä2,416.6 3,236.7 -25.3

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu