Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Hondurasin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-helmikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Hondurasiin (HN) 2021 tammi-helmikuu

2021 1-2
milj. $
2020 1-2
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet136.1 93.9 45.0
00. Elävät eläimet1.1 1.3 -18.6
01. Liha ja lihatuotteet22.1 16.5 33.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat5.5 3.5 55.2
03. Kala- ja kalavalmisteet0.3 0.5 -45.1
04. Vilja ja viljatuotteet63.9 37.6 70.2
05. Hedelmät ja kasvikset6.5 5.6 17.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.4 1.2 -69.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.6 0.9 82.0
08. Rehuaineet26.10 19.2 40.9
09. Erinäiset elintarvikkeet8.2 8.0 2.0
1. Juomat ja tupakka25.9 19.3 34.7
11. Juomat17.4 10.3 69.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet8.6 9.0 -4.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat23.0 27.4 -16.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1.3 4.10 -74.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 468.3
24. Puutavara ja korkki2.4 3.10 -41.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet17.1 17.1 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.4 0.3 15.3
28. Malmit ja metalliromu0.1 0.1 20.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet2.0 1.2 67.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta166.2 189.6 -12.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet131.6 166.3 -20.8
34. Kaasut34.6 23.4 48.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat3.7 10.8 -65.8
41. Eläinöljyt ja -rasvat2.9 9.3 -69.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.7 1.3 -47.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.3 0.2 19.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet46.8 44.8 4.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet2.7 2.10 -7.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet3.1 3.6 -11.7
53. Väri- ja parkitusaineet3.3 3.8 -14.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.8 0.6 37.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet4.5 4.1 10.0
56. Lannoitteet, valmistetut3.8 4.9 -22.9
57. Muovit, valmistamattomat16.1 11.9 35.2
58. Muovit, valmistetut6.3 5.0 25.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet6.6 8.4 -20.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan213.10 261.8 -18.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -24.0
62. Kumituotteet4.1 3.1 32.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.8 0.9 -3.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä18.5 20.5 -9.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet181.10 225.8 -19.4
66. Kivennäisainetuotteet1.4 1.9 -30.6
67. Rauta ja teräs1.2 5.0 -76.5
68. Muut metallit0.9 0.8 6.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista5.4 3.10 36.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet133.1 119.2 11.6
71. Voimakoneet ja moottorit2.9 2.5 17.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet16.2 14.0 15.1
73. Metalliteollisuuskoneet1.2 1.0 20.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet10.4 10.9 -4.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet15.5 10.1 54.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet19.1 19.1 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet45.3 41.9 8.1
78. Moottoriajoneuvot22.5 19.2 16.9
79. Muut kuljetusvälineet0.3 0.8 -65.2
8. Erinäiset valmiit tavarat39.5 46.0 -14.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.4 0.5 -18.3
82. Huonekalut1.1 1.2 -6.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.7 0.3 170.9
84. Vaatteet8.2 15.5 -47.1
85. Jalkineet0.5 0.4 50.7
87. Kojeet,mittarit yms.4.9 4.8 2.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1.6 1.4 10.4
89. Muut valmiit tavarat22.4 22.4 0.3
9. Muut tavarat89.9 49.6 81.2
93. Erittelemätön45.3 5.7 700.9
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.1 -58.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain44.6 43.9 1.6
Kaikki ryhmät yhteensä877.8 862.0 1.8

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Hondurasista (HN) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-helmikuu

2021 1-2
milj. $
2020 1-2
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet139.10 189.1 -26.0
01. Liha ja lihatuotteet02.8 ..
03. Kala- ja kalavalmisteet22.3 26.5 -15.8
04. Vilja ja viljatuotteet1.8 1.5 20.0
05. Hedelmät ja kasvikset76.3 116.2 -34.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.9 1.7 14.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä36.8 39.6 -6.9
08. Rehuaineet0.4 0.7 -40.8
09. Erinäiset elintarvikkeet0.6 0.5 36.5
1. Juomat ja tupakka17.3 10.5 66.2
11. Juomat2.1 2.4 -10.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet15.3 8.2 88.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat6.2 5.4 16.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 3.6
24. Puutavara ja korkki0.7 0.9 -23.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet2.8 2.7 6.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.7 0.7 2.2
28. Malmit ja metalliromu1.8 0.9 102.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.4 0.4 0.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.1 0..
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet4.9 6.1 -19.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.8 0.6 43.0
53. Väri- ja parkitusaineet00.1 ..
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.5 0.4 21.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.5 1.2 -58.9
57. Muovit, valmistamattomat2.3 3.6 -36.3
58. Muovit, valmistetut0.9 0.3 216.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.1 0.2 -37.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan13.2 9.6 36.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 194.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.4 1.4 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.8 1.5 -49.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet5.1 3.5 47.6
66. Kivennäisainetuotteet0.2 0.2 -12.2
67. Rauta ja teräs0.9 0.2 678.9
68. Muut metallit4.3 2.8 57.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista0.8 0.4 92.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet101.8 81.5 25.0
71. Voimakoneet ja moottorit0.1 0..
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.6 0.5 29.5
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0.1 101.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0.3 0.2 43.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0.1 288.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.1 0..
77. Muut sähkökoneet ja laitteet91.7 74.2 23.5
78. Moottoriajoneuvot9.3 6.6 39.8
79. Muut kuljetusvälineet0.1 0..
8. Erinäiset valmiit tavarat358.10 397.9 -9.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.1 0.1 -54.8
82. Huonekalut3.5 2.2 56.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 -20.4
84. Vaatteet350.3 389.7 -10.1
85. Jalkineet00.1 ..
87. Kojeet,mittarit yms.0.1 0.1 -55.7
89. Muut valmiit tavarat5.3 5.9 -11.4
9. Muut tavarat41.6 34.7 19.9
93. Erittelemätön6.4 4.6 39.2
97. Kulta, ei monetaarinen32.7 26.10 21.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta2.7 3.3 -17.8
Kaikki ryhmät yhteensä683.8 734.4 -6.9

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-helmikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu