Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Hondurasin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-kesäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdsysvaltojen vienti Hondurasiin (2150) 2019 tammi-kesäkuu

2019 1-6
milj. $
2018 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet268.9 303.4 -11.4
00. Elävät eläimet3.4 2.8 21.3
01. Liha ja lihatuotteet47.3 46.3 2.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat11.0 23.4 -53.1
03. Kala- ja kalavalmisteet0.8 1.3 -39.4
04. Vilja ja viljatuotteet106.0 124.8 -15.0
05. Hedelmät ja kasvikset14.6 13.6 7.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja2.5 1.7 43.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä3.2 2.9 11.5
08. Rehuaineet55.2 62.6 -11.8
09. Erinäiset elintarvikkeet25.3 24.5 3.3
1. Juomat ja tupakka29.4 17.5 68.0
11. Juomat24.4 12.2 99.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet5.1 5.3 -4.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat67.3 56.4 19.2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at00.1 ..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet11.3 13.3 -15.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 -76.0
24. Puutavara ja korkki1.5 0.10 57.7
25. Paperimassa0.2 0.2 -32.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet44.0 36.4 21.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat5.6 1.1 451.9
28. Malmit ja metalliromu0.1 0.3 -77.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet4.9 4.5 9.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta733.9 666.9 10.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.5.4 4.2 27.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet647.1 586.7 10.3
34. Kaasut81.5 76.1 7.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat9.2 10.2 -9.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat3.8 3.5 6.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat4.5 5.0 -11.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.1.1 1.7 -35.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet147.7 152.6 -3.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet9.7 8.9 9.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet11.9 16.6 -28.5
53. Väri- ja parkitusaineet11.9 8.5 40.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet3.2 3.6 -12.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet12.1 12.5 -3.8
56. Lannoitteet, valmistetut20.4 19.8 2.8
57. Muovit, valmistamattomat38.7 42.2 -8.4
58. Muovit, valmistetut15.1 18.3 -17.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet25.1 22.5 12.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan838.9 791.9 5.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.3 -71.1
62. Kumituotteet5.6 5.9 -5.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.3 1.5 -11.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä64.4 90.0 -28.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet736.2 654.9 12.4
66. Kivennäisainetuotteet5.8 8.6 -32.5
67. Rauta ja teräs4.1 8.5 -52.2
68. Muut metallit2.6 2.8 -8.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista19.1 19.7 -3.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet383.3 406.2 -5.6
71. Voimakoneet ja moottorit9.7 7.7 26.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet43.0 48.0 -10.4
73. Metalliteollisuuskoneet4.4 4.7 -7.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet39.1 40.9 -4.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet30.6 32.5 -6.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet71.6 63.4 13.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet119.1 133.9 -11.1
78. Moottoriajoneuvot64.5 68.5 -5.7
79. Muut kuljetusvälineet1.7 6.9 -76.5
8. Erinäiset valmiit tavarat131.0 170.9 -23.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.9 1.9 3.4
82. Huonekalut4.2 5.9 -29.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.7 0.8 -8.3
84. Vaatteet43.5 76.10 -43.5
85. Jalkineet3.6 2.10 21.9
87. Kojeet,mittarit yms.14.4 16.5 -13.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot4.9 3.9 26.2
89. Muut valmiit tavarat58.1 62.3 -6.8
9. Muut tavarat166.1 164.5 1.0
93. Erittelemätön22.10 23.6 -2.7
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.1 5.5
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND143.2 140.9 1.6
Kaikki ryhmät2,775.4 2,739.9 1.3

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Hondurasista (2150) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-kesäkuu

2019 1-6
milj. $
2018 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet578.2 538.2 7.4
01. Liha ja lihatuotteet1.7 4.4 -61.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat00.1 ..
03. Kala- ja kalavalmisteet58.3 68.1 -14.4
04. Vilja ja viljatuotteet3.7 3.5 5.2
05. Hedelmät ja kasvikset327.9 298.2 9.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja18.8 21.10 -14.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä165.6 139.8 18.5
08. Rehuaineet1.4 1.5 -7.9
09. Erinäiset elintarvikkeet1.1 0.9 22.0
1. Juomat ja tupakka41.4 47.2 -12.4
11. Juomat4.8 4.2 13.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet36.7 43.1 -14.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat18.10 18.4 2.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.1 74.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0..
24. Puutavara ja korkki1.9 1.7 16.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet10.9 9.1 20.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat2.4 3.5 -30.3
28. Malmit ja metalliromu2.6 3.2 -18.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.3 1.2 3.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta00.1 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet00.1 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.1 0..
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet16.7 12.1 37.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet1.3 0..
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet00.1 ..
53. Väri- ja parkitusaineet0.2 0..
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1.2 0.6 112.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.7 0.8 -14.8
57. Muovit, valmistamattomat11.5 9.6 19.5
58. Muovit, valmistetut0.2 0.3 -42.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet1.10 1.0 96.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan29.3 33.7 -13.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -79.9
62. Kumituotteet0.1 0.1 -87.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut7.7 7.1 9.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä3.2 2.8 15.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet11.2 10.9 2.8
66. Kivennäisainetuotteet0.7 0.8 -16.5
67. Rauta ja teräs1.1 1.8 -41.1
68. Muut metallit3.7 7.2 -49.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista2.1 3.4 -39.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet252.1 352.2 -28.4
71. Voimakoneet ja moottorit0.2 0.8 -80.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet1.3 2.4 -48.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0.2 0.3 -63.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0.1 22.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.1 0.1 4.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet229.4 307.6 -25.4
78. Moottoriajoneuvot21.3 41.2 -48.5
8. Erinäiset valmiit tavarat1,388.7 1,262.6 10.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.1 0.1 ..
82. Huonekalut11.6 11.6 0.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.6 0.5 13.3
84. Vaatteet1,358.3 1,232.3 10.2
85. Jalkineet0.1 0..
87. Kojeet,mittarit yms.0.1 0.5 -87.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot00.1 ..
89. Muut valmiit tavarat18.3 17.9 1.9
9. Muut tavarat70.4 94.9 -25.8
93. Erittelemätön19.4 20.10 -7.6
97. Kulta, ei monetaarinen42.5 65.8 -35.5
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY8.7 8.1 6.4
Kaikki ryhmät2,395.4 2,359.0 1.5

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu