Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Hondurasin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-syyskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Hondurasiin (2150) 2019 tammi-syyskuu

2019 1-9
milj. $
2018 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet438.4 454.5 -3.5
00. Elävät eläimet5.2 4.9 7.0
01. Liha ja lihatuotteet74.3 67.1 10.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat20.6 29.7 -30.5
03. Kala- ja kalavalmisteet1.2 1.8 -33.1
04. Vilja ja viljatuotteet173.5 193.6 -10.4
05. Hedelmät ja kasvikset23.10 22.2 8.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja3.9 2.7 44.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä4.3 4.2 2.2
08. Rehuaineet91.1 94.9 -4.0
09. Erinäiset elintarvikkeet40.8 34.1 19.8
1. Juomat ja tupakka43.9 24.3 80.7
11. Juomat38.7 18.7 107.8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet5.2 5.7 -8.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat91.5 84.2 8.6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at00.1 ..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet11.3 14.2 -20.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.3 -81.6
24. Puutavara ja korkki2.3 2.1 12.2
25. Paperimassa0.2 0.3 -34.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet63.5 55.2 15.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat6.4 2.5 160.2
28. Malmit ja metalliromu0.1 0.6 -87.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet7.10 9.5 -15.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1,046.1 996.6 5.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.7.9 6.7 17.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet912.6 869.2 5.0
34. Kaasut125.7 120.7 4.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat13.2 15.1 -12.7
41. Eläinöljyt ja -rasvat5.1 5.5 -8.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat6.9 7.8 -11.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.1.3 1.9 -30.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet212.1 228.3 -7.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet14.7 12.8 14.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet16.3 24.8 -34.3
53. Väri- ja parkitusaineet16.6 13.8 20.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet5.9 4.8 23.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet18.8 19.6 -4.2
56. Lannoitteet, valmistetut25.2 31.1 -18.8
57. Muovit, valmistamattomat56.8 61.1 -7.0
58. Muovit, valmistetut22.0 25.3 -12.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet36.1 35.5 1.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1,263.5 1,207.7 4.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.3 -68.5
62. Kumituotteet8.9 9.4 -5.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.8 2.3 -22.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä91.9 130.9 -29.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1,114.2 1,009.1 10.4
66. Kivennäisainetuotteet8.6 12.5 -30.9
67. Rauta ja teräs6.4 10.10 -41.6
68. Muut metallit4.4 4.0 9.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista27.6 28.6 -3.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet571.0 617.5 -7.5
71. Voimakoneet ja moottorit12.9 11.4 13.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet69.4 74.7 -7.1
73. Metalliteollisuuskoneet5.8 6.8 -15.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet60.1 67.1 -10.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet46.1 50.5 -8.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet101.3 93.2 8.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet175.1 199.10 -12.5
78. Moottoriajoneuvot98.1 103.4 -5.1
79. Muut kuljetusvälineet2.6 10.8 -76.6
8. Erinäiset valmiit tavarat197.5 247.5 -20.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet2.6 3.3 -21.0
82. Huonekalut7.4 8.6 -13.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.9 1.1 -23.7
84. Vaatteet65.2 104.1 -37.4
85. Jalkineet4.5 5.2 -13.3
87. Kojeet,mittarit yms.22.0 23.8 -7.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot7.1 6.0 18.4
89. Muut valmiit tavarat88.0 95.7 -8.1
9. Muut tavarat245.6 254.2 -3.4
93. Erittelemätön32.9 42.3 -22.1
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.1 12.9
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND212.6 211.10 0.3
Kaikki ryhmät yhteensä4,122.3 4,129.6 -0.2

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Hondurasista (2150) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-syyskuu

2019 1-9
milj. $
2018 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet764.2 725.1 5.4
01. Liha ja lihatuotteet1.9 5.10 -69.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat00.2 ..
03. Kala- ja kalavalmisteet96.3 112.7 -14.5
04. Vilja ja viljatuotteet5.9 5.3 11.5
05. Hedelmät ja kasvikset404.9 377.4 7.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja22.9 26.1 -12.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä228.9 192.10 18.6
08. Rehuaineet1.8 2.5 -30.9
09. Erinäiset elintarvikkeet1.10 2.3 -13.1
1. Juomat ja tupakka69.2 73.4 -5.7
11. Juomat7.7 6.5 19.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet61.5 66.9 -8.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat30.3 28.5 6.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.1 74.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0..
24. Puutavara ja korkki3.4 3.0 14.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet17.7 15.0 17.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat4.0 4.7 -13.4
28. Malmit ja metalliromu3.6 4.4 -18.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.7 1.5 13.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta00.1 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet00.1 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.1 0..
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0..
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet25.8 21.5 20.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet1.8 0..
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet00.1 ..
53. Väri- ja parkitusaineet0.6 0..
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1.3 1.4 -9.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet1.3 1.2 11.4
57. Muovit, valmistamattomat17.1 16.7 2.8
58. Muovit, valmistetut0.6 0.4 78.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet3.3 1.10 66.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan44.8 48.4 -7.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -85.2
62. Kumituotteet0.1 0.1 -28.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut10.5 10.4 1.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä5.0 4.6 9.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet18.4 16.3 12.7
66. Kivennäisainetuotteet0.9 1.1 -16.5
67. Rauta ja teräs1.6 3.1 -50.4
68. Muut metallit5.7 8.3 -31.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista2.10 4.8 -38.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet380.0 515.3 -26.3
71. Voimakoneet ja moottorit0.2 0.8 -72.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet2.2 3.7 -39.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0.3 0.3 -8.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0.1 -15.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.1 0.1 -39.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet344.5 447.3 -23.0
78. Moottoriajoneuvot32.9 63.4 -48.2
79. Muut kuljetusvälineet0.1 0..
8. Erinäiset valmiit tavarat2,204.7 2,008.3 9.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.1 0.1 834.7
82. Huonekalut17.4 17.9 -2.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.8 0.8 4.5
84. Vaatteet2,155.9 1,961.8 9.9
85. Jalkineet0.1 0..
87. Kojeet,mittarit yms.0.1 0.5 -81.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot00.1 ..
89. Muut valmiit tavarat30.6 27.6 10.9
9. Muut tavarat131.8 136.2 -3.2
93. Erittelemätön31.9 34.5 -7.6
97. Kulta, ei monetaarinen87.5 89.2 -1.9
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY12.5 12.5 -0.1
Kaikki ryhmät yhteensä3,650.5 3,556.2 2.7

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu