Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Hondurasin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/11 - 2021/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/11
%
2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
Viennistä0.30.30.30.40.4
Tuonnista0.10.20.10.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.30.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Hondurasin kanssa, vienti Hondurasiin ja tuonti Hondurasista vuoden 2021 maaliskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Maaliskuussa Honduras oli Yhdysvaltain 43. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 1.0 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 29.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Hondurasin kanssa oli 58 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Hondurasista oli 26.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa, ollen suuruudeltaan 485 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Hondurasista olivat Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), joka edusti 38.6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc773 (eristetty sähkölanka,kaapeli,eristimet yms.) 16.4 % sekä Sitc071 (kahvi) 6.5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Hondurasiin oli 31.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa, ollen suuruudeltaan 543 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 15.1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc651 (tekstiililangat) 14.3 % sekä Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 5.3 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-maaliskuun aikana tavarakauppa Hondurasin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-maaliskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 2.6 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 8.3 prosenttia. Tammi-maaliskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1.2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.4 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 4.7 prosentilla ja viennin arvo 11.5120228202242. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), arvon ollessa 462 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc651 (tekstiililangat), arvon ollessa 218 miljoonaa dollaria. Tammi-maaliskuun välinen Yhdysvaltain ja Hondurasin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 252 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Hondurasiin (HN) jaksolla 2020/11 - 2021/3

2020 / 112020 / 122021 / 12021 / 22021 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 80.10 19.6 63.7 14.3 69.0 15.7 67.1 15.3 84.4 15.5
00. Elävät eläimet 0.3 0.1 0 0.0 0.6 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 12.9 3.1 10.9 2.4 10.6 2.4 11.6 2.6 15.9 2.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 3.0 0.7 4.1 0.9 2.9 0.7 2.6 0.6 3.8 0.7
04. Vilja ja viljatuotteet 31.6 7.6 16.3 3.6 32.8 7.5 31.1 7.1 34.8 6.4
05. Hedelmät ja kasvikset 7.0 1.7 2.5 0.5 3.5 0.8 3.1 0.7 3.4 0.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.0 0.2 0.6 0.1 0.6 0.1 1.1 0.2 0.9 0.2
08. Rehuaineet 19.10 4.8 25.2 5.6 13.9 3.2 13.1 3.0 19.5 3.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 5.0 1.2 4.0 0.9 4.3 1.0 3.10 0.9 5.3 1.0
1. Juomat ja tupakka 7.10 1.9 12.3 2.8 13.5 3.1 12.5 2.8 14.4 2.6
11. Juomat 7.8 1.9 11.9 2.7 8.1 1.8 9.3 2.1 14.4 2.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.2 0.0 0.5 0.1 5.5 1.2 3.2 0.7 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 11.1 2.7 17.8 4.0 12.6 2.9 10.5 2.4 14.3 2.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.1 0.0 1.10 0.4 1.0 0.2 0.3 0.1 0.9 0.1
24. Puutavara ja korkki 0.2 0.0 0.3 0.1 2.2 0.5 0.2 0.0 0.3 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 9.1 2.2 14.2 3.2 8.3 1.9 8.8 2.0 12.2 2.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.6 0.4 1.3 0.3 1.1 0.2 0.9 0.2 0.9 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 88.5 21.4 97.6 21.9 64.3 14.6 101.9 23.2 116.2 21.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 5.5 1.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 73.9 17.9 75.9 17.0 49.7 11.3 82.0 18.7 87.6 16.1
34. Kaasut 14.7 3.6 16.3 3.6 14.7 3.3 19.9 4.5 28.7 5.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.3 0.3 1.6 0.4 0.6 0.1 3.2 0.7 5.9 1.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.8 0.2 0.7 0.1 0.3 0.1 2.6 0.6 5.3 1.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.4 0.1 0.9 0.2 0.3 0.0 0.5 0.1 0.6 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 20.7 5.0 23.6 5.3 23.9 5.4 23.0 5.2 26.1 4.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.3 0.3 1.7 0.4 0.10 0.2 1.8 0.4 0.10 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.1 0.5 1.7 0.4 1.7 0.4 1.5 0.3 1.6 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 1.8 0.4 1.8 0.4 1.6 0.4 1.7 0.4 1.8 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.9 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.7 0.6 1.10 0.4 1.8 0.4 2.7 0.6 2.7 0.5
56. Lannoitteet, valmistetut 1.0 0.2 4.6 1.0 2.8 0.6 0.10 0.2 0.3 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 6.1 1.5 6.1 1.4 8.1 1.8 8.1 1.8 9.8 1.8
58. Muovit, valmistetut 2.3 0.5 2.3 0.5 3.4 0.8 2.9 0.6 2.9 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.6 0.9 3.5 0.8 3.5 0.8 3.2 0.7 5.6 1.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 95.9 23.2 99.2 22.3 108.2 24.6 105.9 24.1 119.2 21.9
62. Kumituotteet 1.3 0.3 1.7 0.4 2.2 0.5 1.10 0.4 1.9 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.2 0.0 0.5 0.1 0.2 0.0 0.7 0.1 0.5 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 7.10 1.9 8.10 2.0 8.5 1.9 10.1 2.3 8.7 1.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 82.4 20.0 84.1 18.9 92.9 21.1 89.1 20.3 101.8 18.7
66. Kivennäisainetuotteet 0.4 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1 0.8 0.2 0.9 0.2
67. Rauta ja teräs 0.5 0.1 0.3 0.0 0.4 0.1 0.8 0.2 0.7 0.1
68. Muut metallit 0.8 0.2 0.3 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.8 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.8 0.7 2.10 0.7 3.3 0.7 2.2 0.5 4.3 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 62.9 15.2 73.9 16.6 64.8 14.7 68.3 15.6 82.7 15.2
71. Voimakoneet ja moottorit 1.2 0.3 1.3 0.3 1.4 0.3 1.5 0.3 1.5 0.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 7.10 1.9 10.5 2.4 7.9 1.8 8.3 1.9 10.9 2.0
73. Metalliteollisuuskoneet 0.7 0.2 0.9 0.2 0.9 0.2 0.4 0.1 0.8 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3.7 0.9 6.5 1.5 5.2 1.2 5.3 1.2 7.5 1.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 7.1 1.7 9.3 2.1 7.3 1.6 8.3 1.9 8.1 1.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9.7 2.4 10.6 2.4 7.4 1.7 11.7 2.7 12.6 2.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 21.3 5.2 21.5 4.8 24.8 5.6 20.6 4.7 25.3 4.7
78. Moottoriajoneuvot 10.4 2.5 13.4 3.0 10.1 2.3 12.4 2.8 16.0 2.9
79. Muut kuljetusvälineet 1.1 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 19.8 4.8 17.9 4.0 19.2 4.4 20.3 4.6 30.1 5.5
82. Huonekalut 0.9 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.4 0.1 2.9 0.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
84. Vaatteet 5.6 1.3 2.8 0.6 3.8 0.9 4.4 1.0 9.8 1.8
87. Kojeet,mittarit yms. 1.8 0.4 3.1 0.7 1.10 0.4 2.10 0.7 5.1 0.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.9 0.2 0.9 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.9 0.2
89. Muut valmiit tavarat 10.0 2.4 9.9 2.2 11.3 2.6 11.2 2.5 10.9 2.0
9. Muut tavarat 23.9 5.8 38.1 8.5 63.7 14.5 26.2 6.0 50.2 9.2
93. Erittelemätön 2.8 0.7 15.5 3.5 41.2 9.4 4.1 0.9 22.7 4.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 21.1 5.1 22.6 5.1 22.5 5.1 22.2 5.0 27.6 5.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 412.6 100.0 445.4 100.0 439.3 100.0 438.5 100.0 542.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Hondurasista (HN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/11 - 2021/3

2020 / 112020 / 122021 / 12021 / 22021 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 44.1 15.4 39.9 11.4 62.9 21.3 77.2 19.8 99.7 20.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 11.5 4.0 9.9 2.8 12.9 4.3 9.5 2.4 16.7 3.4
04. Vilja ja viljatuotteet 0.8 0.3 1.1 0.3 0.9 0.3 1.0 0.3 1.4 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 24.7 8.7 22.5 6.4 36.2 12.3 40.2 10.3 45.5 9.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.6 0.9 0.1 0.0 0.1 0.0 1.9 0.5 3.5 0.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 4.0 1.4 6.0 1.7 12.5 4.2 24.3 6.3 31.9 6.6
1. Juomat ja tupakka 11.2 3.9 16.7 4.8 5.1 1.7 12.3 3.2 16.2 3.3
11. Juomat 1.1 0.4 1.4 0.4 1.1 0.4 1.1 0.3 1.7 0.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 10.1 3.5 15.4 4.4 4.0 1.3 11.3 2.9 14.6 3.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.8 1.0 3.5 1.0 2.10 1.0 3.3 0.8 3.10 0.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.5 0.5 1.9 0.5 1.1 0.4 1.7 0.4 1.8 0.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.7 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.6 0.2 0.5 0.1 1.0 0.3 0.8 0.2 0.8 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.2 0.0 0.6 0.2 0.2 0.0 0.3 0.1 0.4 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.5 0.5 1.6 0.4 2.6 0.9 2.4 0.6 2.5 0.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 0.2 0 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 0.8 0.3 0.7 0.2 1.1 0.4 1.3 0.3 1.6 0.3
58. Muovit, valmistetut 0.5 0.1 0.6 0.2 0.7 0.2 0.2 0.0 0.7 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7.3 2.6 6.6 1.9 6.2 2.1 7.1 1.8 7.4 1.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.8 0.3 0.7 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2 1.1 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.5 0.2 0.6 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.1 1.4 3.5 1.0 2.3 0.7 2.9 0.7 2.10 0.6
67. Rauta ja teräs 0.2 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1
68. Muut metallit 1.6 0.5 1.6 0.5 2.1 0.7 2.2 0.6 1.9 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 41.2 14.4 57.6 16.5 42.9 14.5 58.10 15.2 88.4 18.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 36.2 12.7 52.3 15.0 38.6 13.1 53.1 13.6 83.1 17.1
78. Moottoriajoneuvot 4.6 1.6 4.8 1.4 3.9 1.3 5.4 1.4 4.8 1.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 173.6 60.9 198.0 56.8 152.1 51.5 206.9 53.2 245.9 50.7
82. Huonekalut 1.5 0.5 2.2 0.6 1.8 0.6 1.8 0.4 2.3 0.5
84. Vaatteet 169.6 59.5 192.8 55.3 147.7 50.0 202.7 52.1 240.4 49.6
89. Muut valmiit tavarat 2.6 0.9 2.9 0.8 2.7 0.9 2.6 0.6 3.3 0.7
9. Muut tavarat 3.9 1.3 25.2 7.2 20.8 7.0 20.8 5.4 21.2 4.4
93. Erittelemätön 2.2 0.7 3.1 0.9 3.3 1.1 3.1 0.8 3.6 0.7
97. Kulta, ei monetaarinen 0.5 0.2 20.9 6.0 16.3 5.5 16.4 4.2 15.5 3.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.3 0.4 1.3 0.4 1.3 0.4 1.4 0.4 2.2 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 285.2 100.0 348.7 100.0 295.1 100.0 388.7 100.0 484.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-maaliskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-maaliskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu