Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Hondurasin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/8 - 2020/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
2020/12
%
Viennistä0.30.30.30.30.3
Tuonnista0.20.20.20.10.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Hondurasiin (HN) jaksolla 2020/8 - 2020/12

2020 / 82020 / 92020 / 102020 / 112020 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 49,9 14.6 48,9 13.7 57,10 13.7 80,10 19.6 63,7 14.3
00. Elävät eläimet 0,7 0.2 0,5 0.1 0,7 0.2 0,3 0.1 0 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 9,3 2.7 7,10 2.2 8,10 2.1 12,9 3.1 10,9 2.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,9 0.6 1,9 0.5 2,9 0.7 3,0 0.7 4,1 0.9
04. Vilja ja viljatuotteet 20,2 5.9 13,3 3.7 30,5 7.2 31,6 7.6 16,3 3.6
05. Hedelmät ja kasvikset 3,2 0.9 2,8 0.8 4,0 0.9 7,0 1.7 2,5 0.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,3 0.1 0,6 0.2 0,4 0.1 1,0 0.2 0,6 0.1
08. Rehuaineet 10,2 3.0 18,4 5.1 6,8 1.6 19,10 4.8 25,2 5.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 4,0 1.2 3,5 1.0 3,6 0.8 5,0 1.2 4,0 0.9
1. Juomat ja tupakka 5,8 1.7 9,6 2.7 12,3 2.9 7,10 1.9 12,3 2.8
11. Juomat 5,8 1.7 9,6 2.7 12,3 2.9 7,8 1.9 11,9 2.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 9,6 2.8 9,8 2.7 9,6 2.3 11,1 2.7 17,8 4.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0,5 0.1 0,1 0.0 0,1 0.0 1,10 0.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 6,1 1.8 6,9 1.9 8,5 2.0 9,1 2.2 14,2 3.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3,1 0.9 1,9 0.5 0,7 0.2 1,6 0.4 1,3 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 75,2 22.0 57,3 16.0 79,6 18.8 88,5 21.4 97,6 21.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 5,4 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5,5 1.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 63,1 18.5 48,3 13.5 71,5 16.8 73,9 17.9 75,9 17.0
34. Kaasut 6,7 2.0 9,0 2.5 8,1 1.9 14,7 3.6 16,3 3.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,0 0.3 1,2 0.3 2,4 0.6 1,3 0.3 1,6 0.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,2 0.0 0,8 0.2 1,2 0.3 0,8 0.2 0,7 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,8 0.2 0,4 0.1 1,3 0.3 0,4 0.1 0,9 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 19,5 5.7 18,8 5.2 27,8 6.5 20,7 5.0 23,6 5.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1,6 0.4 1,0 0.3 2,4 0.6 1,3 0.3 1,7 0.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,10 0.6 0,10 0.3 3,0 0.7 2,1 0.5 1,7 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 1,0 0.3 1,5 0.4 1,10 0.5 1,8 0.4 1,8 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,5 0.1 0,8 0.2 0,3 0.1 0,3 0.1 0,3 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2,2 0.6 2,3 0.6 2,8 0.7 2,7 0.6 1,10 0.4
56. Lannoitteet, valmistetut 2,5 0.7 0,9 0.2 4,3 1.0 1,0 0.2 4,6 1.0
57. Muovit, valmistamattomat 5,1 1.5 6,3 1.8 7,6 1.8 6,1 1.5 6,1 1.4
58. Muovit, valmistetut 2,3 0.6 2,5 0.7 2,9 0.7 2,3 0.5 2,3 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2,8 0.8 2,8 0.8 2,8 0.6 3,6 0.9 3,5 0.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 95,4 27.9 106,8 29.8 118,3 27.9 95,9 23.2 99,2 22.3
62. Kumituotteet 1,0 0.3 1,4 0.4 1,5 0.4 1,3 0.3 1,7 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6,7 1.9 6,4 1.8 7,6 1.8 7,10 1.9 8,10 2.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 84,2 24.6 93,1 26.0 102,0 24.0 82,4 20.0 84,1 18.9
66. Kivennäisainetuotteet 0,5 0.1 0,7 0.2 1,7 0.4 0,4 0.1 0,7 0.1
67. Rauta ja teräs 0,2 0.1 3,3 0.9 3,2 0.7 0,5 0.1 0,3 0.0
68. Muut metallit 0,3 0.1 0,4 0.1 0,4 0.1 0,8 0.2 0,3 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,6 0.7 1,6 0.4 1,8 0.4 2,8 0.7 2,10 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 48,4 14.1 64,4 18.0 64,5 15.2 62,9 15.2 73,9 16.6
71. Voimakoneet ja moottorit 0,10 0.3 1,2 0.3 1,2 0.3 1,2 0.3 1,3 0.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4,9 1.4 12,0 3.3 6,0 1.4 7,10 1.9 10,5 2.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0,7 0.2 1,5 0.4 0,9 0.2 0,7 0.2 0,9 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4,1 1.2 5,0 1.4 6,8 1.6 3,7 0.9 6,5 1.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3,9 1.1 5,3 1.5 5,5 1.3 7,1 1.7 9,3 2.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9,3 2.7 10,2 2.8 11,0 2.6 9,7 2.4 10,6 2.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 18,2 5.3 20,8 5.8 21,8 5.1 21,3 5.2 21,5 4.8
78. Moottoriajoneuvot 6,6 1.9 8,4 2.3 10,5 2.5 10,4 2.5 13,4 3.0
79. Muut kuljetusvälineet 0,2 0.0 0,3 0.1 1,1 0.3 1,1 0.3 0,3 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 14,5 4.2 18,7 5.2 19,2 4.5 19,8 4.8 17,9 4.0
82. Huonekalut 0,4 0.1 0,8 0.2 0,6 0.1 0,9 0.2 0,8 0.2
84. Vaatteet 1,10 0.6 3,8 1.0 4,7 1.1 5,6 1.3 2,8 0.6
87. Kojeet,mittarit yms. 2,7 0.8 5,2 1.4 2,6 0.6 1,8 0.4 3,1 0.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,5 0.1 0,8 0.2 0,6 0.1 0,9 0.2 0,9 0.2
89. Muut valmiit tavarat 8,6 2.5 8,1 2.2 10,4 2.4 10,0 2.4 9,9 2.2
9. Muut tavarat 22,7 6.6 22,9 6.4 32,8 7.7 23,9 5.8 38,1 8.5
93. Erittelemätön 5,3 1.5 4,7 1.3 11,3 2.6 2,8 0.7 15,5 3.5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 17,4 5.1 18,3 5.1 21,6 5.1 21,1 5.1 22,6 5.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 341,5 100.0 357,8 100.0 424,2 100.0 412,6 100.0 445,4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Hondurasista (HN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/8 - 2020/12

2020 / 82020 / 92020 / 102020 / 112020 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 50,10 13.7 58,6 14.6 57,4 14.0 44,1 15.4 39,9 11.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 5,3 1.4 15,9 4.0 16,0 3.9 11,5 4.0 9,9 2.8
04. Vilja ja viljatuotteet 1,1 0.3 0,9 0.2 1,1 0.2 0,8 0.3 1,1 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 26,7 7.2 32,3 8.1 33,4 8.2 24,7 8.7 22,5 6.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2,8 0.7 0,6 0.1 0,1 0.0 2,6 0.9 0,1 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 14,5 3.9 8,3 2.1 6,5 1.6 4,0 1.4 6,0 1.7
1. Juomat ja tupakka 10,7 2.9 12,4 3.1 13,0 3.2 11,2 3.9 16,7 4.8
11. Juomat 1,1 0.3 1,0 0.2 1,3 0.3 1,1 0.4 1,4 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 9,6 2.6 11,5 2.9 11,8 2.9 10,1 3.5 15,4 4.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4,2 1.1 3,9 1.0 4,2 1.0 2,8 1.0 3,5 1.0
24. Puutavara ja korkki 0,6 0.1 0,5 0.1 0,5 0.1 0,3 0.1 0,3 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,7 0.4 1,6 0.4 2,1 0.5 1,5 0.5 1,9 0.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,4 0.4 0,9 0.2 0,7 0.2 0,4 0.1 0,4 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0,5 0.1 0,7 0.2 0,7 0.2 0,6 0.2 0,5 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,2 0.1 0,3 0.1 0,3 0.1 0,2 0.0 0,6 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,8 0.5 3,2 0.8 1,7 0.4 1,5 0.5 1,6 0.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0 0.0 1,3 0.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,5 0.1 0,6 0.1 0,1 0.0 0,3 0.1 0,2 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 0,6 0.1 0,5 0.1 1,2 0.3 0,8 0.3 0,7 0.2
58. Muovit, valmistetut 0,4 0.1 0,8 0.2 0,4 0.1 0,5 0.1 0,6 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 21,8 5.8 14,4 3.6 10,6 2.6 7,3 2.6 6,6 1.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,9 0.2 0,8 0.2 0,6 0.1 0,8 0.3 0,7 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,7 0.2 0,6 0.1 0,6 0.1 0,5 0.2 0,6 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 18,5 4.9 10,6 2.6 7,0 1.7 4,1 1.4 3,5 1.0
68. Muut metallit 1,5 0.4 1,9 0.5 1,9 0.4 1,6 0.5 1,6 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 46,8 12.6 50,7 12.7 49,4 12.1 41,2 14.4 57,6 16.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 41,5 11.1 45,7 11.4 43,1 10.5 36,2 12.7 52,3 15.0
78. Moottoriajoneuvot 4,9 1.3 4,8 1.2 6,1 1.5 4,6 1.6 4,8 1.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 212,9 57.2 239,1 59.7 250,1 61.2 173,6 60.9 198,0 56.8
82. Huonekalut 1,8 0.5 1,7 0.4 1,8 0.4 1,5 0.5 2,2 0.6
84. Vaatteet 207,4 55.7 233,4 58.3 245,1 59.9 169,6 59.5 192,8 55.3
89. Muut valmiit tavarat 3,7 1.0 4,0 1.0 3,3 0.8 2,6 0.9 2,9 0.8
9. Muut tavarat 23,6 6.3 18,4 4.6 22,8 5.6 3,9 1.3 25,2 7.2
93. Erittelemätön 2,4 0.6 2,7 0.7 2,4 0.6 2,2 0.7 3,1 0.9
97. Kulta, ei monetaarinen 20,1 5.4 14,5 3.6 19,1 4.7 0,5 0.2 20,9 6.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1,2 0.3 1,3 0.3 1,4 0.3 1,3 0.4 1,3 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 372,2 100.0 400,3 100.0 408,9 100.0 285,2 100.0 348,7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)


Vuositason tiedot (ATP)

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu