Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Hondurasin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/5 - 2020/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
Viennistä0.20.20.30.30.3
Tuonnista0.10.10.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.20.20.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Hondurasin kanssa, vienti Hondurasiin ja tuonti Hondurasista vuoden 2020 syyskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Syyskuussa Honduras oli Yhdysvaltain 45. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 758 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 9.3 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Syyskuussa kauppatase Hondurasin kanssa oli Yhdysvalloille 43 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Hondurasista supistui 2.9 prosentilla edellisen vuoden syyskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 400 miljoonaa dollaria syyskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Hondurasista olivat Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), joka edusti 41.1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc773 (eristetty sähkölanka,kaapeli,eristimet yms.) 10.7 % sekä Sitc843 (miesten ja poikien vaatteet, neulosta) 8.5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Hondurasiin supistui 15.5 prosentilla edellisen vuoden syyskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 358 miljoonaa dollaria syyskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc651 (tekstiililangat), mikä edusti 20.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 11.5 % sekä Sitc081 (rehuaineet) 5.1 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-syyskuun kehitys

Tammi-syyskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-25.8 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 5.7 miljardiin dollariin. Tammi-syyskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2.8 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2.9 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 22.8 % ja viennin arvon osalla 28.4 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), arvon ollessa 962 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 501 miljoonaa dollaria. Tammi-syyskuun välinen Yhdysvaltain ja Hondurasin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 108 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Hondurasiin (HN) jaksolla 2020/5 - 2020/9

2020 / 52020 / 62020 / 72020 / 82020 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 44,0 23.4 47,0 18.9 36,6 11.2 49,9 14.6 48,9 13.7
00. Elävät eläimet 0,5 0.3 0,6 0.2 0,6 0.2 0,7 0.2 0,5 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 5,5 2.9 7,8 3.1 7,0 2.2 9,3 2.7 7,10 2.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2,9 1.5 4,8 1.9 4,5 1.4 1,9 0.6 1,9 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 23,4 12.4 16,8 6.7 11,9 3.6 20,2 5.9 13,3 3.7
05. Hedelmät ja kasvikset 1,9 1.0 2,3 0.9 3,0 0.9 3,2 0.9 2,8 0.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,1 0.0 0,3 0.1 0,3 0.1 0,3 0.1 0,6 0.2
08. Rehuaineet 7,6 4.0 11,0 4.4 5,6 1.7 10,2 3.0 18,4 5.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,3 1.2 3,6 1.4 3,7 1.1 4,0 1.2 3,5 1.0
1. Juomat ja tupakka 0,8 0.4 0,3 0.1 3,9 1.2 5,8 1.7 9,6 2.7
11. Juomat 0,8 0.4 0,3 0.1 3,9 1.2 5,8 1.7 9,6 2.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5,5 2.9 4,4 1.8 7,4 2.3 9,6 2.8 9,8 2.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,7 0.3 0,5 0.2 0 0.0 0 0.0 0,5 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3,1 1.6 3,1 1.2 6,0 1.8 6,1 1.8 6,9 1.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,6 0.8 0,8 0.3 1,1 0.3 3,1 0.9 1,9 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 41,9 22.2 68,1 27.4 77,8 23.9 75,2 22.0 57,3 16.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5,4 1.6 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 41,6 22.1 52,8 21.2 62,9 19.4 63,1 18.5 48,3 13.5
34. Kaasut 0,3 0.2 15,3 6.2 14,9 4.6 6,7 2.0 9,0 2.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,9 1.0 1,3 0.5 1,4 0.4 1,0 0.3 1,2 0.3
41. Eläinöljyt ja -rasvat 1,2 0.6 0,5 0.2 0,5 0.1 0,2 0.0 0,8 0.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,7 0.3 0,9 0.3 0,9 0.3 0,8 0.2 0,4 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 18,3 9.7 21,3 8.6 24,8 7.6 19,5 5.7 18,8 5.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,4 0.2 1,2 0.5 1,1 0.3 1,6 0.4 1,0 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,6 0.3 1,5 0.6 1,1 0.3 1,10 0.6 0,10 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 0,6 0.3 0,8 0.3 1,4 0.4 1,0 0.3 1,5 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,2 0.6 0,6 0.2 0,4 0.1 0,5 0.1 0,8 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,2 0.6 1,3 0.5 3,1 0.9 2,2 0.6 2,3 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 4,4 2.3 5,10 2.4 3,7 1.1 2,5 0.7 0,9 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 4,0 2.1 3,8 1.5 5,7 1.7 5,1 1.5 6,3 1.8
58. Muovit, valmistetut 2,8 1.4 2,4 0.9 2,0 0.6 2,3 0.6 2,5 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3,6 1.9 4,3 1.7 6,6 2.0 2,8 0.8 2,8 0.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 29,9 15.9 44,3 17.8 76,8 23.6 95,4 27.9 106,8 29.8
62. Kumituotteet 0,3 0.1 0,8 0.3 0,10 0.3 1,0 0.3 1,4 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 8,5 4.5 7,1 2.8 6,7 2.0 6,7 1.9 6,4 1.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 19,2 10.2 34,5 13.9 66,7 20.5 84,2 24.6 93,1 26.0
66. Kivennäisainetuotteet 0,3 0.1 0,2 0.1 0,2 0.1 0,5 0.1 0,7 0.2
67. Rauta ja teräs 0,3 0.1 0,3 0.1 0,4 0.1 0,2 0.1 3,3 0.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,2 0.6 0,10 0.4 1,7 0.5 2,6 0.7 1,6 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 27,4 14.5 37,1 14.9 50,6 15.6 48,4 14.1 64,4 18.0
71. Voimakoneet ja moottorit 0,9 0.4 0,9 0.3 1,1 0.3 0,10 0.3 1,2 0.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4,4 2.3 3,7 1.5 6,5 2.0 4,9 1.4 12,0 3.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0,3 0.1 1,1 0.4 0,4 0.1 0,7 0.2 1,5 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3,1 1.6 5,2 2.1 4,4 1.4 4,1 1.2 5,0 1.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3,2 1.7 2,2 0.9 3,3 1.0 3,9 1.1 5,3 1.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7,1 3.8 6,1 2.4 9,1 2.8 9,3 2.7 10,2 2.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5,6 2.9 13,2 5.3 19,4 6.0 18,2 5.3 20,8 5.8
78. Moottoriajoneuvot 3,2 1.7 4,9 1.9 5,10 1.8 6,6 1.9 8,4 2.3
79. Muut kuljetusvälineet 0,1 0.0 0,2 0.0 0,8 0.2 0,2 0.0 0,3 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 8,0 4.2 10,1 4.1 15,9 4.9 14,5 4.2 18,7 5.2
82. Huonekalut 0,4 0.2 0,4 0.1 0,4 0.1 0,4 0.1 0,8 0.2
84. Vaatteet 1,7 0.9 2,3 0.9 3,8 1.2 1,10 0.6 3,8 1.0
87. Kojeet,mittarit yms. 2,0 1.1 2,8 1.1 3,7 1.1 2,7 0.8 5,2 1.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,2 0.1 0,8 0.3 0,5 0.1 0,5 0.1 0,8 0.2
89. Muut valmiit tavarat 3,8 2.0 3,8 1.5 7,7 2.4 8,6 2.5 8,1 2.2
9. Muut tavarat 11,1 5.9 14,7 5.9 30,2 9.3 22,7 6.6 22,9 6.4
93. Erittelemätön 1,6 0.8 1,10 0.8 13,9 4.3 5,3 1.5 4,7 1.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 9,5 5.0 12,8 5.1 16,4 5.0 17,4 5.1 18,3 5.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 188,4 100.0 248,3 100.0 324,9 100.0 341,5 100.0 357,8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Hondurasista (HN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/5 - 2020/9

2020 / 52020 / 62020 / 72020 / 82020 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 84,7 50.7 80,0 30.9 63,2 19.2 50,10 13.7 58,6 14.6
01. Liha ja lihatuotteet 0,8 0.4 1,0 0.4 0,3 0.1 0,1 0.0 0 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 5,1 3.0 5,0 1.9 6,3 1.9 5,3 1.4 15,9 4.0
04. Vilja ja viljatuotteet 1,1 0.6 1,2 0.4 0,10 0.3 1,1 0.3 0,9 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 38,0 22.7 31,7 12.2 26,2 7.9 26,7 7.2 32,3 8.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 3,5 2.1 5,1 2.0 1,8 0.5 2,8 0.7 0,6 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 35,7 21.3 35,2 13.6 27,2 8.2 14,5 3.9 8,3 2.1
08. Rehuaineet 0,5 0.3 0,7 0.2 0,4 0.1 0,3 0.1 0,4 0.1
1. Juomat ja tupakka 5,6 3.3 8,8 3.4 11,8 3.6 10,7 2.9 12,4 3.1
11. Juomat 1,1 0.6 1,0 0.4 1,5 0.4 1,1 0.3 1,0 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 4,5 2.7 7,9 3.0 10,4 3.1 9,6 2.6 11,5 2.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2,5 1.5 3,3 1.3 3,4 1.0 4,2 1.1 3,9 1.0
24. Puutavara ja korkki 0,5 0.3 0,4 0.1 0,5 0.1 0,6 0.1 0,5 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,6 0.9 1,6 0.6 1,8 0.5 1,7 0.4 1,6 0.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,4 0.2 1,3 0.5 0,7 0.2 1,4 0.4 0,9 0.2
28. Malmit ja metalliromu 0,1 0.0 0,1 0.0 0,6 0.2 0,5 0.1 0,7 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,3 0.8 1,3 0.5 1,8 0.5 1,8 0.5 3,2 0.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0 0.0 0,1 0.0 0 0.0 0 0.0 1,3 0.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,2 0.1 0,2 0.1 0,3 0.1 0,5 0.1 0,6 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 0,7 0.4 0,8 0.3 1,3 0.4 0,6 0.1 0,5 0.1
58. Muovit, valmistetut 0,1 0.0 0,1 0.0 0,2 0.0 0,4 0.1 0,8 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 20,4 12.2 29,8 11.5 24,3 7.3 21,8 5.8 14,4 3.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,7 0.4 0,8 0.3 0,7 0.2 0,9 0.2 0,8 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,1 0.0 0,2 0.1 0,6 0.2 0,7 0.2 0,6 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 17,6 10.5 27,5 10.6 20,6 6.2 18,5 4.9 10,6 2.6
68. Muut metallit 1,9 1.1 1,1 0.4 2,1 0.6 1,5 0.4 1,9 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 4,1 2.4 28,2 10.9 42,7 12.9 46,8 12.6 50,7 12.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3,7 2.2 24,9 9.6 38,9 11.8 41,5 11.1 45,7 11.4
78. Moottoriajoneuvot 0,4 0.2 2,10 1.1 3,5 1.0 4,9 1.3 4,8 1.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 41,8 25.0 86,2 33.3 166,1 50.4 212,9 57.2 239,1 59.7
82. Huonekalut 0,7 0.4 1,4 0.5 1,7 0.5 1,8 0.5 1,7 0.4
84. Vaatteet 37,4 22.4 81,7 31.6 160,7 48.7 207,4 55.7 233,4 58.3
89. Muut valmiit tavarat 3,5 2.1 2,9 1.1 3,4 1.0 3,7 1.0 4,0 1.0
9. Muut tavarat 6,10 4.1 21,4 8.3 16,7 5.1 23,6 6.3 18,4 4.6
93. Erittelemätön 0,8 0.4 3,4 1.3 1,10 0.6 2,4 0.6 2,7 0.7
97. Kulta, ei monetaarinen 5,6 3.3 17,3 6.7 13,8 4.2 20,1 5.4 14,5 3.6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0,7 0.4 0,9 0.3 1,1 0.3 1,2 0.3 1,3 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 167,1 100.0 258,9 100.0 329,8 100.0 372,2 100.0 400,3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu