Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Hondurasin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/3 - 2020/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
Viennistä0.30.20.20.20.3
Tuonnista0.20.10.10.10.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.10.10.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Hondurasin kanssa, vienti Hondurasiin ja tuonti Hondurasista vuoden 2020 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Honduras oli Yhdysvaltain 48. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 655 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 26.2 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Hondurasin kanssa oli Yhdysvalloille 4.9 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Hondurasista supistui 23.3 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 330 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Hondurasista olivat Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), joka edusti 34.2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc773 (eristetty sähkölanka,kaapeli,eristimet yms.) 11.1 % sekä Sitc071 (kahvi) 8.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Hondurasiin supistui 29.0 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 325 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2020.

Vuoden 2020 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-29.0 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 4.3 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2.0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2.2 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 27.6 % ja viennin arvon osalla 30.3 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), arvon ollessa 650 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 398 miljoonaa dollaria. Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Hondurasin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 181 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Hondurasiin (HN) jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 84,4 20.5 42,2 22.2 44,0 23.4 47,0 18.9 36,6 11.2
00. Elävät eläimet 0,3 0.1 0,5 0.2 0,5 0.3 0,6 0.2 0,6 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 11,7 2.8 7,0 3.7 5,5 2.9 7,8 3.1 7,0 2.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,7 0.4 2,6 1.3 2,9 1.5 4,8 1.9 4,5 1.4
04. Vilja ja viljatuotteet 43,2 10.5 16,0 8.4 23,4 12.4 16,8 6.7 11,9 3.6
05. Hedelmät ja kasvikset 3,4 0.8 1,2 0.6 1,9 1.0 2,3 0.9 3,0 0.9
08. Rehuaineet 19,6 4.8 12,1 6.3 7,6 4.0 11,0 4.4 5,6 1.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 3,9 0.9 2,9 1.5 2,3 1.2 3,6 1.4 3,7 1.1
1. Juomat ja tupakka 8,8 2.1 5,9 3.1 0,8 0.4 0,3 0.1 3,9 1.2
11. Juomat 7,9 1.9 5,8 3.0 0,8 0.4 0,3 0.1 3,9 1.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,9 0.2 0,2 0.1 0 0.0 0,1 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 8,5 2.0 2,3 1.2 5,5 2.9 4,4 1.8 7,4 2.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,1 0.0 0,5 0.2 0,7 0.3 0,5 0.2 0 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 6,7 1.6 1,1 0.6 3,1 1.6 3,1 1.2 6,0 1.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,4 0.3 0,7 0.3 1,6 0.8 0,8 0.3 1,1 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 61,3 14.9 45,6 23.9 41,9 22.2 68,1 27.4 77,8 23.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 2,4 1.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 53,5 13.0 35,7 18.8 41,6 22.1 52,8 21.2 62,9 19.4
34. Kaasut 7,9 1.9 7,6 4.0 0,3 0.2 15,3 6.2 14,9 4.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,9 0.5 0,7 0.3 1,9 1.0 1,3 0.5 1,4 0.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat 1,1 0.3 0,1 0.0 1,2 0.6 0,5 0.2 0,5 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,9 0.2 0,6 0.3 0,7 0.3 0,9 0.3 0,9 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 29,2 7.1 12,3 6.4 18,3 9.7 21,3 8.6 24,8 7.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2,2 0.5 0,6 0.3 0,4 0.2 1,2 0.5 1,1 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,10 0.5 0,10 0.5 0,6 0.3 1,5 0.6 1,1 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 2,6 0.6 0,8 0.4 0,6 0.3 0,8 0.3 1,4 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,4 0.1 0,2 0.1 1,2 0.6 0,6 0.2 0,4 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2,0 0.5 1,3 0.6 1,2 0.6 1,3 0.5 3,1 0.9
56. Lannoitteet, valmistetut 5,5 1.3 0,1 0.0 4,4 2.3 5,10 2.4 3,7 1.1
57. Muovit, valmistamattomat 7,4 1.8 4,5 2.3 4,0 2.1 3,8 1.5 5,7 1.7
58. Muovit, valmistetut 2,8 0.7 1,3 0.7 2,8 1.4 2,4 0.9 2,0 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4,7 1.1 2,10 1.5 3,6 1.9 4,3 1.7 6,6 2.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 114,4 27.7 37,3 19.6 29,9 15.9 44,3 17.8 76,8 23.6
62. Kumituotteet 1,5 0.3 0,6 0.3 0,3 0.1 0,8 0.3 0,10 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 10,3 2.5 8,6 4.5 8,5 4.5 7,1 2.8 6,7 2.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 94,1 22.8 25,5 13.4 19,2 10.2 34,5 13.9 66,7 20.5
66. Kivennäisainetuotteet 0,9 0.2 0,1 0.0 0,3 0.1 0,2 0.1 0,2 0.1
67. Rauta ja teräs 5,2 1.3 0,4 0.2 0,3 0.1 0,3 0.1 0,4 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,1 0.5 1,8 0.9 1,2 0.6 0,10 0.4 1,7 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 60,4 14.7 22,1 11.6 27,4 14.5 37,1 14.9 50,6 15.6
71. Voimakoneet ja moottorit 1,1 0.3 0,5 0.2 0,9 0.4 0,9 0.3 1,1 0.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 6,9 1.7 3,10 2.1 4,4 2.3 3,7 1.5 6,5 2.0
73. Metalliteollisuuskoneet 0,3 0.1 0,2 0.1 0,3 0.1 1,1 0.4 0,4 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 6,3 1.5 2,10 1.5 3,1 1.6 5,2 2.1 4,4 1.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4,5 1.1 4,3 2.2 3,2 1.7 2,2 0.9 3,3 1.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5,5 1.3 1,7 0.9 7,1 3.8 6,1 2.4 9,1 2.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 23,2 5.6 4,9 2.6 5,6 2.9 13,2 5.3 19,4 6.0
78. Moottoriajoneuvot 11,8 2.8 1,7 0.9 3,2 1.7 4,9 1.9 5,10 1.8
79. Muut kuljetusvälineet 1,1 0.3 2,2 1.1 0,1 0.0 0,2 0.0 0,8 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 17,1 4.1 10,5 5.5 8,0 4.2 10,1 4.1 15,9 4.9
82. Huonekalut 0,7 0.2 0,2 0.1 0,4 0.2 0,4 0.1 0,4 0.1
84. Vaatteet 4,2 1.0 1,5 0.8 1,7 0.9 2,3 0.9 3,8 1.2
87. Kojeet,mittarit yms. 2,7 0.6 5,4 2.8 2,0 1.1 2,8 1.1 3,7 1.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,5 0.1 0,4 0.2 0,2 0.1 0,8 0.3 0,5 0.1
89. Muut valmiit tavarat 8,5 2.1 3,0 1.6 3,8 2.0 3,8 1.5 7,7 2.4
9. Muut tavarat 26,6 6.4 11,7 6.1 11,1 5.9 14,7 5.9 30,2 9.3
93. Erittelemätön 5,5 1.3 2,0 1.0 1,6 0.8 1,10 0.8 13,9 4.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 21,1 5.1 9,7 5.1 9,5 5.0 12,8 5.1 16,4 5.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 412,1 100.0 190,1 100.0 188,4 100.0 248,3 100.0 324,9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Hondurasista (HN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 109,3 28.6 110,10 64.3 84,7 50.7 80,0 30.9 63,2 19.2
01. Liha ja lihatuotteet 1,3 0.3 0,7 0.4 0,8 0.4 1,0 0.4 0,3 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 14,7 3.8 4,5 2.6 5,1 3.0 5,0 1.9 6,3 1.9
04. Vilja ja viljatuotteet 1,0 0.3 0,9 0.5 1,1 0.6 1,2 0.4 0,10 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 56,3 14.7 59,3 34.3 38,0 22.7 31,7 12.2 26,2 7.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2,6 0.7 11,4 6.6 3,5 2.1 5,1 2.0 1,8 0.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 32,9 8.6 33,6 19.5 35,7 21.3 35,2 13.6 27,2 8.2
08. Rehuaineet 0,3 0.1 0,3 0.1 0,5 0.3 0,7 0.2 0,4 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,4 0.1 0,6 0.3 0,4 0.2 0,4 0.1 0,3 0.1
1. Juomat ja tupakka 9,0 2.4 3,0 1.7 5,6 3.3 8,8 3.4 11,8 3.6
11. Juomat 1,0 0.3 1,0 0.6 1,1 0.6 1,0 0.4 1,5 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 8,1 2.1 2,1 1.2 4,5 2.7 7,9 3.0 10,4 3.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3,7 1.0 2,5 1.4 2,5 1.5 3,3 1.3 3,4 1.0
24. Puutavara ja korkki 0,7 0.2 0,2 0.1 0,5 0.3 0,4 0.1 0,5 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,7 0.4 0,8 0.5 1,6 0.9 1,6 0.6 1,8 0.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,6 0.1 1,3 0.7 0,4 0.2 1,3 0.5 0,7 0.2
28. Malmit ja metalliromu 0,7 0.2 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 0,6 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2,7 0.7 2,1 1.2 1,3 0.8 1,3 0.5 1,8 0.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0 0.0 1,5 0.9 0 0.0 0,1 0.0 0 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 1,2 0.3 0,3 0.1 0,7 0.4 0,8 0.3 1,3 0.4
58. Muovit, valmistetut 0,7 0.2 0,2 0.1 0,1 0.0 0,1 0.0 0,2 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5,6 1.4 8,7 5.0 20,4 12.2 29,8 11.5 24,3 7.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,7 0.2 0,4 0.2 0,7 0.4 0,8 0.3 0,7 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,7 0.2 0,5 0.3 0,1 0.0 0,2 0.1 0,6 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,3 0.6 6,0 3.5 17,6 10.5 27,5 10.6 20,6 6.2
68. Muut metallit 1,7 0.4 1,7 1.0 1,9 1.1 1,1 0.4 2,1 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 36,6 9.6 1,6 0.9 4,1 2.4 28,2 10.9 42,7 12.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 33,5 8.7 1,5 0.9 3,7 2.2 24,9 9.6 38,9 11.8
78. Moottoriajoneuvot 2,7 0.7 0,1 0.0 0,4 0.2 2,10 1.1 3,5 1.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 204,4 53.5 27,6 16.0 41,8 25.0 86,2 33.3 166,1 50.4
82. Huonekalut 1,4 0.3 0,1 0.0 0,7 0.4 1,4 0.5 1,7 0.5
84. Vaatteet 200,3 52.4 25,4 14.7 37,4 22.4 81,7 31.6 160,7 48.7
89. Muut valmiit tavarat 2,9 0.7 2,0 1.1 3,5 2.1 2,9 1.1 3,4 1.0
9. Muut tavarat 11,0 2.9 16,3 9.4 6,10 4.1 21,4 8.3 16,7 5.1
93. Erittelemätön 2,6 0.7 4,9 2.8 0,8 0.4 3,4 1.3 1,10 0.6
97. Kulta, ei monetaarinen 6,9 1.8 10,9 6.3 5,6 3.3 17,3 6.7 13,8 4.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1,5 0.4 0,6 0.3 0,7 0.4 0,9 0.3 1,1 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 382,0 100.0 172,5 100.0 167,1 100.0 258,9 100.0 329,8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu