Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Hondurasin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/10 - 2020/1

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/10
%
2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
2020/1
%
Viennistä0.30.40.30.30.3
Tuonnista0.20.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.30.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Hondurasiin (HN) jaksolla 2019/10 - 2020/1

2019 / 102019 / 112019 / 122020 / 12020 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 70.9 14.4 71.1 14.7 49.5 13.1 31.9 7.9 31.9 7.9
00. Elävät eläimet 0.9 0.2 0.6 0.1 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 8.6 1.7 10.3 2.1 8.7 2.3 6.10 1.7 6.10 1.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 4.3 0.9 3.3 0.7 2.6 0.7 1.4 0.3 1.4 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 34.4 7.0 28.8 5.9 24.1 6.4 7.8 1.9 7.8 1.9
05. Hedelmät ja kasvikset 4.1 0.8 6.5 1.3 2.7 0.7 2.10 0.7 2.10 0.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.3 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.7 0.2 0.7 0.2
08. Rehuaineet 13.5 2.7 16.2 3.3 6.9 1.8 7.3 1.8 7.3 1.8
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.4 0.9 4.7 1.0 2.10 0.8 3.5 0.9 3.5 0.9
1. Juomat ja tupakka 16.9 3.4 7.6 1.6 5.0 1.3 10.5 2.6 10.5 2.6
11. Juomat 16.8 3.4 7.6 1.6 4.10 1.3 3.9 1.0 3.9 1.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 6.7 1.6 6.7 1.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 11.5 2.3 10.7 2.2 8.8 2.3 11.5 2.8 11.5 2.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.4 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1 2.7 0.7 2.7 0.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 9.9 2.0 8.4 1.7 7.0 1.9 7.7 1.9 7.7 1.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.8 0.2 1.4 0.3 1.2 0.3 0.9 0.2 0.9 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 90.7 18.4 113.8 23.5 85.6 22.7 88.1 21.9 88.1 21.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 2.4 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 79.2 16.1 98.10 20.5 80.6 21.4 76.5 19.0 76.5 19.0
34. Kaasut 9.2 1.9 14.8 3.1 5.0 1.3 11.7 2.9 11.7 2.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.2 0.2 1.10 0.4 2.5 0.6 1.1 0.3 1.1 0.3
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.4 0.1 0.10 0.2 0.9 0.2 0.4 0.1 0.4 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.8 0.2 1.0 0.2 1.5 0.4 0.7 0.1 0.7 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 35.9 7.3 20.7 4.3 18.9 5.0 22.9 5.7 22.9 5.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 15.7 3.2 1.4 0.3 1.0 0.3 1.6 0.4 1.6 0.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.5 0.5 1.7 0.3 1.8 0.5 1.9 0.5 1.9 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 1.10 0.4 2.0 0.4 1.9 0.5 1.6 0.4 1.6 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.4 0.1 0.7 0.1 0.9 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.8 0.4 3.1 0.6 1.7 0.4 1.6 0.4 1.6 0.4
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 0.9 0.2 2.10 0.8 4.9 1.2 4.9 1.2
57. Muovit, valmistamattomat 6.9 1.4 5.3 1.1 4.8 1.3 5.1 1.3 5.1 1.3
58. Muovit, valmistetut 2.8 0.6 2.5 0.5 2.0 0.5 2.6 0.6 2.6 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4.0 0.8 3.5 0.7 2.1 0.6 3.7 0.9 3.7 0.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 144.9 29.4 142.5 29.5 102.3 27.2 132.5 32.9 132.5 32.9
62. Kumituotteet 1.5 0.3 1.6 0.3 1.1 0.3 1.5 0.4 1.5 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 10.9 2.2 9.6 2.0 9.3 2.5 12.6 3.1 12.6 3.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 122.8 24.9 124.4 25.7 87.2 23.2 110.3 27.4 110.3 27.4
66. Kivennäisainetuotteet 1.6 0.3 1.0 0.2 1.0 0.3 1.3 0.3 1.3 0.3
67. Rauta ja teräs 3.10 0.8 3.7 0.8 0.5 0.1 4.6 1.1 4.6 1.1
68. Muut metallit 0.4 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.7 0.7 1.10 0.4 2.5 0.7 1.8 0.4 1.8 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 68.6 13.9 63.4 13.1 61.6 16.4 57.5 14.3 57.5 14.3
71. Voimakoneet ja moottorit 2.3 0.5 1.2 0.2 1.2 0.3 1.0 0.2 1.0 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 9.3 1.9 7.0 1.4 10.1 2.7 6.6 1.6 6.6 1.6
73. Metalliteollisuuskoneet 1.1 0.2 1.2 0.2 0.7 0.2 0.6 0.1 0.6 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 9.8 2.0 6.6 1.4 5.4 1.4 5.5 1.3 5.5 1.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4.5 0.9 7.3 1.5 5.4 1.4 4.8 1.2 4.8 1.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7.10 1.6 11.6 2.4 9.9 2.6 9.10 2.5 9.10 2.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 21.2 4.3 18.5 3.8 16.6 4.4 20.0 5.0 20.0 5.0
78. Moottoriajoneuvot 12.1 2.4 9.9 2.0 12.5 3.3 9.1 2.2 9.1 2.2
79. Muut kuljetusvälineet 0.7 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 26.3 5.3 25.4 5.2 22.1 5.9 23.9 5.9 23.9 5.9
82. Huonekalut 1.0 0.2 1.2 0.2 0.8 0.2 0.6 0.1 0.6 0.1
84. Vaatteet 9.8 2.0 8.5 1.8 8.1 2.1 9.3 2.3 9.3 2.3
85. Jalkineet 0.6 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 2.6 0.5 2.9 0.6 2.2 0.6 2.2 0.5 2.2 0.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.6 0.1 1.0 0.2 0.8 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
89. Muut valmiit tavarat 11.3 2.3 10.10 2.3 9.7 2.6 11.1 2.7 11.1 2.7
9. Muut tavarat 26.7 5.4 26.9 5.6 20.6 5.5 22.9 5.7 22.9 5.7
93. Erittelemätön 1.2 0.2 2.2 0.4 1.5 0.4 2.6 0.6 2.6 0.6
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 25.4 5.2 24.8 5.1 19.1 5.1 20.3 5.0 20.3 5.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 492.10 100.0 483.6 100.0 376.4 100.0 402.5 100.0 402.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Hondurasista (HN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/10 - 2020/1

2019 / 102019 / 112019 / 122020 / 12020 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 52.1 13.6 50.3 13.2 68.9 16.7 91.1 28.6 91.1 28.6
01. Liha ja lihatuotteet 0.5 0.1 1.1 0.3 1.7 0.4 1.0 0.3 1.0 0.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 15.0 3.9 13.9 3.6 13.9 3.4 11.3 3.5 11.3 3.5
04. Vilja ja viljatuotteet 0.7 0.2 0.8 0.2 0.10 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 27.1 7.1 28.4 7.4 34.5 8.4 60.5 19.0 60.5 19.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.2 0.6 1.3 0.3 8.2 2.0 0 0.0 0 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 6.7 1.7 4.8 1.2 9.6 2.3 17.3 5.4 17.3 5.4
1. Juomat ja tupakka 7.5 1.9 8.8 2.3 9.1 2.2 3.4 1.1 3.4 1.1
11. Juomat 1.1 0.3 1.1 0.3 1.1 0.2 1.2 0.4 1.2 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 6.4 1.7 7.7 2.0 8.1 1.9 2.3 0.7 2.3 0.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.2 1.1 3.8 1.0 3.9 0.9 2.4 0.7 2.4 0.7
24. Puutavara ja korkki 0.7 0.2 0.6 0.2 0.9 0.2 0.5 0.1 0.5 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.1 0.5 1.9 0.5 1.7 0.4 1.3 0.4 1.3 0.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.8 0.2 0.4 0.1 0.9 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0.4 0.1 0.9 0.2 0.3 0.1 0.6 0.2 0.6 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3.4 0.9 3.7 1.0 2.1 0.5 2.9 0.9 2.9 0.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 0.6 0.2 0.6 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.4 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 2.2 0.6 1.7 0.4 1.2 0.3 1.7 0.5 1.7 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.6 0.1 1.4 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6.5 1.7 5.6 1.5 4.3 1.0 4.7 1.5 4.7 1.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.8 0.2 0.7 0.2 0.7 0.1 0.7 0.2 0.7 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.6 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.8 0.2 0.8 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.6 0.9 2.6 0.7 1.8 0.4 1.6 0.5 1.6 0.5
68. Muut metallit 1.2 0.3 1.2 0.3 1.2 0.3 1.5 0.4 1.5 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 42.6 11.1 41.1 10.8 41.3 10.0 34.7 10.9 34.7 10.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 38.6 10.1 37.3 9.8 37.9 9.2 31.5 9.9 31.5 9.9
78. Moottoriajoneuvot 3.7 0.9 3.4 0.9 3.0 0.7 3.0 0.9 3.0 0.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 250.3 65.5 248.3 65.1 267.6 65.0 161.8 50.8 161.8 50.8
82. Huonekalut 1.8 0.5 1.5 0.4 1.2 0.3 0.9 0.3 0.9 0.3
84. Vaatteet 244.7 64.0 243.6 63.8 263.3 63.9 158.4 49.8 158.4 49.8
89. Muut valmiit tavarat 3.8 1.0 3.1 0.8 3.0 0.7 2.5 0.8 2.5 0.8
9. Muut tavarat 15.9 4.1 20.4 5.3 14.9 3.6 17.5 5.5 17.5 5.5
93. Erittelemätön 2.2 0.6 1.8 0.5 2.8 0.7 2.0 0.6 2.0 0.6
97. Kulta, ei monetaarinen 12.2 3.2 17.2 4.5 10.8 2.6 14.2 4.4 14.2 4.4
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry 1.6 0.4 1.5 0.4 1.5 0.3 1.5 0.4 1.5 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 382.2 100.0 381.6 100.0 411.8 100.0 318.2 100.0 318.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-helmikuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu