Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Hondurasin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/5 - 2019/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
Viennistä0.30.30.30.30.3
Tuonnista0.20.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.30.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Hondurasiin (HN) jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 44.7 10.1 45.9 10.9 48.3 10.5 77.8 16.5 43.5 10.4
00. Elävät eläimet 0.5 0.1 0.6 0.1 0.8 0.2 0.8 0.2 0.3 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 8.4 1.9 7.7 1.8 10.2 2.2 9.1 1.9 7.9 1.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.2 0.5 1.7 0.4 4.8 1.0 2.6 0.5 2.4 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 17.7 4.0 15.6 3.7 14.4 3.1 36.3 7.7 16.8 4.0
05. Hedelmät ja kasvikset 1.9 0.4 2.4 0.6 3.2 0.7 3.3 0.7 2.10 0.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.5 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.8 0.2 0.4 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.8 0.2 0.6 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1
08. Rehuaineet 8.10 2.0 12.4 2.9 6.4 1.4 21.1 4.5 8.6 2.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.1 0.9 4.6 1.1 7.10 1.7 3.7 0.8 3.9 0.9
1. Juomat ja tupakka 5.1 1.1 3.1 0.7 4.6 1.0 3.9 0.8 6.2 1.5
11. Juomat 5.0 1.1 3.1 0.7 4.5 1.0 3.9 0.8 6.1 1.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 9.5 2.1 10.1 2.4 7.8 1.7 10.1 2.1 6.5 1.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 2.4 0.5 1.8 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 6.7 1.5 6.6 1.5 6.7 1.5 7.7 1.6 5.1 1.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.3 0.1 1.4 0.3 0.7 0.1 1.8 0.4 0.8 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 107.8 24.4 77.3 18.3 108.5 23.7 107.7 22.9 96.1 23.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 2.6 0.6 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 2.6 0.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 87.10 19.9 63.3 15.0 86.5 18.9 93.4 19.8 85.8 20.5
34. Kaasut 17.3 3.9 14.1 3.3 22.1 4.8 14.4 3.0 7.8 1.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.7 0.2 1.7 0.4 1.8 0.4 1.0 0.2 1.3 0.3
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 1.2 0.3 0.4 0.1 0.3 0.0 0.8 0.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.5 0.1 0.5 0.1 1.4 0.3 0.7 0.1 0.5 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 26.4 6.0 24.7 5.8 19.3 4.2 20.10 4.4 24.3 5.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.4 0.5 1.7 0.4 1.3 0.3 2.1 0.4 1.8 0.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.4 0.5 2.8 0.7 1.1 0.2 1.5 0.3 2.0 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 1.7 0.4 2.3 0.5 2.0 0.4 1.1 0.2 1.7 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.8 0.2 0.6 0.1 0.5 0.1 1.8 0.4 0.5 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.3 0.5 2.3 0.5 2.1 0.4 2.4 0.5 2.4 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 3.8 0.8 1.9 0.4 0.4 0.1 0.9 0.2 3.6 0.9
57. Muovit, valmistamattomat 7.3 1.6 6.4 1.5 6.0 1.3 6.3 1.3 6.0 1.4
58. Muovit, valmistetut 2.6 0.6 2.3 0.5 2.5 0.5 2.2 0.5 2.3 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.5 0.8 4.10 1.2 3.8 0.8 3.1 0.7 4.2 1.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 141.4 32.0 147.2 34.9 155.2 33.9 135.4 28.8 134.1 32.1
62. Kumituotteet 1.0 0.2 0.8 0.2 1.1 0.2 1.3 0.3 1.0 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 9.1 2.0 9.3 2.2 9.6 2.1 8.8 1.9 9.2 2.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 126.8 28.7 132.0 31.3 138.9 30.3 120.9 25.7 118.3 28.3
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.1 1.0 0.2 1.4 0.3 0.5 0.1 1.1 0.3
67. Rauta ja teräs 0.7 0.1 0.6 0.1 1.4 0.3 0.5 0.1 0.6 0.1
68. Muut metallit 0.4 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1 0.4 0.1 0.8 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.10 0.7 2.9 0.7 2.3 0.5 3.3 0.7 2.10 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 61.0 13.8 65.4 15.5 63.3 13.8 62.8 13.3 61.8 14.8
71. Voimakoneet ja moottorit 1.5 0.3 1.2 0.3 0.9 0.2 1.3 0.3 0.10 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 7.6 1.7 8.3 2.0 8.3 1.8 9.2 1.9 9.1 2.2
73. Metalliteollisuuskoneet 0.6 0.1 0.8 0.2 0.6 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 7.5 1.7 6.4 1.5 7.1 1.5 7.4 1.6 6.6 1.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6.2 1.4 5.5 1.3 4.7 1.0 6.0 1.3 4.10 1.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7.5 1.7 13.5 3.2 10.9 2.4 9.0 1.9 9.10 2.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 19.8 4.5 19.6 4.6 20.4 4.5 18.6 3.9 17.2 4.1
78. Moottoriajoneuvot 10.3 2.3 10.3 2.4 10.5 2.3 10.6 2.2 12.6 3.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 20.2 4.6 19.1 4.5 20.10 4.6 23.3 4.9 22.3 5.3
82. Huonekalut 0.5 0.1 0.8 0.2 1.2 0.3 1.4 0.3 0.8 0.2
84. Vaatteet 5.8 1.3 4.4 1.0 5.0 1.1 9.4 2.0 7.4 1.8
87. Kojeet,mittarit yms. 2.7 0.6 2.5 0.6 2.3 0.5 2.0 0.4 3.5 0.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.8 0.2 0.10 0.2 0.9 0.2 0.8 0.1 0.8 0.2
89. Muut valmiit tavarat 9.8 2.2 9.8 2.3 11.2 2.4 9.4 2.0 9.5 2.3
9. Muut tavarat 25.9 5.8 27.7 6.6 28.8 6.3 28.1 6.0 22.7 5.4
93. Erittelemätön 2.9 0.6 6.2 1.5 5.3 1.1 3.6 0.8 1.2 0.3
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 23.0 5.2 21.6 5.1 23.6 5.1 24.5 5.2 21.5 5.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 442.2 100.0 421.7 100.0 458.1 100.0 470.7 100.0 418.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Hondurasista (HN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 106.5 24.1 78.1 19.1 65.9 15.3 61.6 14.9 58.6 14.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 7.4 1.7 6.2 1.5 8.0 1.9 13.4 3.2 16.7 4.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.6 0.1 0.9 0.2 0.7 0.2 0.8 0.2 0.9 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 53.0 12.0 31.7 7.7 26.7 6.2 24.7 6.0 25.7 6.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 4.9 1.1 1.9 0.5 1.6 0.4 1.8 0.4 0.8 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 40.4 9.1 37.1 9.1 28.5 6.6 20.8 5.0 14.2 3.4
1. Juomat ja tupakka 7.7 1.7 6.6 1.6 10.6 2.5 8.6 2.1 8.7 2.1
11. Juomat 1.1 0.2 0.9 0.2 0.9 0.2 1.1 0.2 1.1 0.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 6.7 1.5 5.7 1.4 9.8 2.3 7.6 1.8 7.6 1.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.9 0.9 3.0 0.7 4.3 1.0 4.4 1.1 2.8 0.7
24. Puutavara ja korkki 0.3 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.9 0.4 1.9 0.5 2.7 0.6 2.3 0.5 1.9 0.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.7 0.1 0.3 0.1 0.7 0.2 0.10 0.2 0 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0.8 0.2 0.5 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.1 0.5 2.7 0.6 3.3 0.8 2.5 0.6 3.5 0.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0 0.0 0.7 0.2 0 0.0 0 0.0 0.6 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 1.8 0.4 1.2 0.3 1.10 0.5 1.7 0.4 2.1 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.2 0.0 0.4 0.1 0.8 0.2 0.3 0.0 0.4 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5.9 1.3 4.9 1.2 5.2 1.2 5.6 1.3 4.9 1.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.4 0.3 1.5 0.4 1.0 0.2 1.1 0.2 0.9 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.5 0.1 0.8 0.2 0.8 0.2 0.6 0.1 0.6 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.6 0.6 1.9 0.5 2.3 0.5 2.6 0.6 2.4 0.6
68. Muut metallit 0.8 0.2 0.3 0.1 0.6 0.1 1.0 0.2 0.6 0.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 47.8 10.8 39.9 9.7 43.5 10.1 41.2 10.0 43.3 10.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 43.5 9.8 36.6 8.9 39.1 9.1 36.10 9.0 39.1 9.5
78. Moottoriajoneuvot 4.0 0.9 2.9 0.7 4.0 0.9 3.8 0.9 3.9 0.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 252.3 57.1 261.4 63.9 281.7 65.5 265.0 64.2 269.5 65.4
82. Huonekalut 2.2 0.5 1.10 0.5 1.10 0.4 1.9 0.4 2.1 0.5
84. Vaatteet 247.1 56.0 255.9 62.6 274.10 63.9 259.6 62.9 263.2 63.8
89. Muut valmiit tavarat 2.10 0.7 3.5 0.8 4.7 1.1 3.4 0.8 4.3 1.0
9. Muut tavarat 15.6 3.5 12.7 3.1 16.1 3.7 24.1 5.8 21.3 5.2
93. Erittelemätön 3.6 0.8 3.6 0.9 4.7 1.1 4.2 1.0 3.8 0.9
97. Kulta, ei monetaarinen 10.7 2.4 7.9 1.9 10.2 2.4 18.8 4.6 16.1 3.9
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 1.5 0.3 1.4 0.3 1.3 0.3 1.2 0.3 1.4 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 441.5 100.0 409.0 100.0 430.3 100.0 412.8 100.0 412.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu