Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Hondurasin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.40.30.40.30.4
Tuonnista0.20.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.20.30.30.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Hondurasin kanssa, vienti Hondurasiin ja tuonti Hondurasista vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Honduras oli Yhdysvaltain 43. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 1.0 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 59.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Hondurasin kanssa oli 152 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Hondurasista oli 34.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 444 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Hondurasista olivat Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), joka edusti 42.6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc773 (eristetty sähkölanka,kaapeli,eristimet yms.) 12.5 % sekä Sitc071 (kahvi) 11.9 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Hondurasiin kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Viennin arvo oli 596 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 25.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc651 (tekstiililangat) 14.1 % sekä Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 5.3 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Hondurasin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 53.4 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 6.5 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 3.0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3.6 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 45.7 prosentilla ja viennin arvo 60.4813564030405. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), arvon ollessa 1.2 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 702 miljoonaa dollaria. Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Hondurasin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 594 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Hondurasiin (HN) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 84.4 15.5 74.1 15.0 71.3 13.0 79.7 15.5 66.6 11.2
00. Elävät eläimet 0.5 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 15.9 2.9 11.4 2.3 15.2 2.8 13.7 2.7 12.1 2.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 3.8 0.7 3.9 0.8 4.8 0.9 4.1 0.8 4.9 0.8
04. Vilja ja viljatuotteet 34.8 6.4 27.8 5.6 33.2 6.1 25.1 4.9 32.1 5.4
05. Hedelmät ja kasvikset 3.4 0.6 3.10 0.8 2.7 0.5 3.6 0.7 3.1 0.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.5 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.3 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.9 0.2 0.4 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1
08. Rehuaineet 19.5 3.6 21.9 4.4 8.1 1.5 27.2 5.3 8.4 1.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 5.3 1.0 3.10 0.8 5.6 1.0 5.0 1.0 4.9 0.8
1. Juomat ja tupakka 14.4 2.6 6.8 1.4 12.4 2.3 6.8 1.3 11.4 1.9
11. Juomat 14.4 2.6 6.8 1.4 12.3 2.2 6.8 1.3 11.4 1.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 14.3 2.6 14.4 2.9 13.8 2.5 10.6 2.1 17.0 2.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.9 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0
24. Puutavara ja korkki 0.3 0.1 0.4 0.1 2.0 0.4 0.5 0.1 0.4 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 12.2 2.2 11.2 2.3 9.8 1.8 8.4 1.6 15.1 2.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.2 0.0 0.6 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.9 0.2 1.7 0.3 1.2 0.2 0.9 0.2 1.3 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 116.2 21.4 121.9 24.7 158.4 29.0 125.1 24.3 197.9 33.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 2.4 0.5 0 0.0 2.4 0.4 3.8 0.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 87.6 16.1 107.5 21.8 135.2 24.7 108.4 21.1 162.6 27.3
34. Kaasut 28.7 5.3 12.1 2.4 23.3 4.2 14.4 2.8 31.6 5.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 5.9 1.1 2.1 0.4 2.3 0.4 0.10 0.2 2.2 0.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat 5.3 1.0 1.1 0.2 0.5 0.1 0.2 0.0 0.4 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.1 0.9 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.1 0.0 0.2 0.0 1.1 0.2 0.1 0.0 1.0 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 26.1 4.8 27.9 5.6 28.3 5.2 26.7 5.2 29.3 4.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.10 0.2 1.2 0.2 1.8 0.3 2.2 0.4 2.0 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.6 0.3 2.8 0.6 0.9 0.2 2.5 0.5 2.7 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 1.8 0.3 2.0 0.4 2.2 0.4 1.9 0.4 2.1 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.9 0.2 0.3 0.0 1.5 0.3 2.5 0.5 3.2 0.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.7 0.5 2.2 0.4 2.6 0.5 2.5 0.5 3.3 0.5
56. Lannoitteet, valmistetut 0.3 0.0 5.7 1.1 4.4 0.8 0.1 0.0 1.2 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 9.8 1.8 8.1 1.6 8.7 1.6 8.4 1.6 9.4 1.6
58. Muovit, valmistetut 2.9 0.5 2.5 0.5 2.3 0.4 2.5 0.5 2.4 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5.6 1.0 3.5 0.7 4.4 0.8 4.3 0.8 3.4 0.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 119.2 21.9 113.5 23.0 125.0 22.8 124.4 24.2 124.1 20.8
62. Kumituotteet 1.9 0.3 1.8 0.4 1.6 0.3 1.4 0.3 1.9 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 8.7 1.6 9.3 1.9 9.8 1.8 10.3 2.0 9.9 1.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 101.8 18.7 97.5 19.8 105.6 19.3 104.4 20.3 106.5 17.8
66. Kivennäisainetuotteet 0.9 0.2 0.7 0.1 0.10 0.2 0.8 0.1 0.6 0.1
67. Rauta ja teräs 0.7 0.1 0.7 0.1 0.3 0.0 0.6 0.1 0.5 0.1
68. Muut metallit 0.8 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4.3 0.8 2.6 0.5 5.9 1.1 6.2 1.2 4.6 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 82.7 15.2 78.5 15.9 81.2 14.8 85.4 16.6 78.5 13.2
71. Voimakoneet ja moottorit 1.5 0.3 1.4 0.3 1.4 0.2 1.8 0.3 1.8 0.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 10.9 2.0 9.10 2.0 9.1 1.7 9.8 1.9 10.5 1.8
73. Metalliteollisuuskoneet 0.8 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 1.2 0.2 0.5 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 7.5 1.4 5.4 1.1 6.10 1.3 8.2 1.6 6.5 1.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 8.1 1.5 8.9 1.8 9.9 1.8 6.5 1.3 5.2 0.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 12.6 2.3 14.7 3.0 12.1 2.2 14.4 2.8 10.0 1.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 25.3 4.7 20.7 4.2 26.3 4.8 19.7 3.8 26.6 4.4
78. Moottoriajoneuvot 16.0 2.9 16.7 3.4 15.2 2.8 18.10 3.7 16.8 2.8
79. Muut kuljetusvälineet 0.2 0.0 0.8 0.1 0.1 0.0 5.2 1.0 1.1 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 30.1 5.5 26.9 5.4 20.2 3.7 21.6 4.2 23.0 3.9
82. Huonekalut 2.9 0.5 1.3 0.3 0.8 0.1 1.3 0.2 0.8 0.1
84. Vaatteet 9.8 1.8 11.1 2.3 6.3 1.1 7.1 1.4 6.8 1.1
87. Kojeet,mittarit yms. 5.1 0.9 2.6 0.5 3.3 0.6 3.6 0.7 3.8 0.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.9 0.2 1.1 0.2 0.5 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1
89. Muut valmiit tavarat 10.9 2.0 10.6 2.1 8.9 1.6 8.7 1.7 10.2 1.7
9. Muut tavarat 50.2 9.2 27.5 5.6 34.6 6.3 33.6 6.5 46.7 7.8
93. Erittelemätön 22.7 4.2 2.5 0.5 6.7 1.2 7.6 1.5 15.10 2.7
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 27.6 5.1 24.9 5.0 27.9 5.1 25.10 5.0 30.8 5.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 542.10 100.0 493.2 100.0 547.0 100.0 514.3 100.0 596.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Hondurasista (HN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 99.7 20.5 113.5 26.7 103.1 22.8 96.8 19.9 84.4 19.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 16.7 3.4 7.1 1.6 6.6 1.4 5.8 1.2 6.8 1.5
04. Vilja ja viljatuotteet 1.4 0.3 0.9 0.2 1.1 0.2 1.4 0.3 1.4 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 45.5 9.4 56.5 13.3 42.6 9.4 30.3 6.2 21.8 4.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 3.5 0.7 9.1 2.1 2.7 0.6 1.0 0.2 0.9 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 31.9 6.6 36.7 8.6 49.8 11.0 57.9 11.9 53.0 11.9
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.5 0.1 3.1 0.7 0.3 0.1 0.3 0.0 0.4 0.1
1. Juomat ja tupakka 16.2 3.3 8.3 1.9 10.9 2.4 13.7 2.8 12.2 2.7
11. Juomat 1.7 0.3 1.0 0.2 1.3 0.3 1.5 0.3 1.5 0.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 14.6 3.0 7.3 1.7 9.6 2.1 12.2 2.5 10.8 2.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.10 0.8 4.0 0.9 3.7 0.8 4.8 1.0 3.7 0.8
24. Puutavara ja korkki 0.5 0.1 0.6 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.8 0.4 1.6 0.4 1.6 0.3 1.10 0.4 1.5 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.7 0.1 1.1 0.3 0.6 0.1 1.1 0.2 0.7 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.8 0.1 0.7 0.2 0.10 0.2 0.9 0.2 0.9 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.5 0.5 2.2 0.5 2.2 0.5 3.6 0.7 3.7 0.8
57. Muovit, valmistamattomat 1.6 0.3 1.5 0.3 1.8 0.4 3.0 0.6 2.9 0.7
58. Muovit, valmistetut 0.7 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 0.4 0.1 0.4 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7.4 1.5 6.0 1.4 8.10 2.0 9.4 1.9 7.4 1.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.1 0.2 0.7 0.1 0.10 0.2 0.7 0.1 0.9 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.5 0.1 0.4 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.10 0.6 2.7 0.6 3.7 0.8 3.5 0.7 2.2 0.5
67. Rauta ja teräs 0.5 0.1 0.2 0.0 0.7 0.1 1.5 0.3 0.5 0.1
68. Muut metallit 1.9 0.4 1.7 0.4 2.3 0.5 2.5 0.5 2.5 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.5 0.1 0.5 0.1 0.8 0.2 0.9 0.2 0.9 0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 88.4 18.2 63.5 14.9 63.5 14.0 67.5 13.9 64.7 14.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.5 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 83.1 17.1 58.8 13.8 57.10 12.8 60.10 12.5 59.2 13.3
78. Moottoriajoneuvot 4.8 1.0 4.2 1.0 4.9 1.1 5.9 1.2 4.10 1.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 245.9 50.7 203.9 47.9 241.1 53.3 264.4 54.3 254.5 57.3
82. Huonekalut 2.3 0.5 1.7 0.4 2.2 0.5 2.4 0.5 1.10 0.4
84. Vaatteet 240.4 49.6 198.9 46.7 235.4 52.1 257.8 53.0 248.9 56.0
89. Muut valmiit tavarat 3.3 0.7 3.3 0.8 3.6 0.8 4.3 0.9 3.5 0.8
9. Muut tavarat 21.2 4.4 24.6 5.8 19.0 4.2 26.7 5.5 14.3 3.2
93. Erittelemätön 3.6 0.7 1.10 0.5 1.10 0.4 2.6 0.5 3.6 0.8
97. Kulta, ei monetaarinen 15.5 3.2 20.8 4.9 15.4 3.4 22.2 4.6 8.9 2.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 2.2 0.4 1.9 0.4 1.7 0.4 1.9 0.4 1.9 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 484.8 100.0 425.7 100.0 452.1 100.0 486.6 100.0 444.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu