Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Hondurasin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/1 - 2020/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
Viennistä0.30.30.30.20.2
Tuonnista0.20.20.20.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.30.20.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Hondurasiin (HN) jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 31.9 7.9 62.1 13.5 84.4 20.5 42.2 22.2 44.0 23.4
00. Elävät eläimet 0.8 0.2 0.5 0.1 0.3 0.1 0.5 0.2 0.5 0.3
01. Liha ja lihatuotteet 6.10 1.7 9.6 2.1 11.7 2.8 7.0 3.7 5.5 2.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.4 0.3 2.1 0.5 1.7 0.4 2.6 1.3 2.9 1.5
04. Vilja ja viljatuotteet 7.8 1.9 29.8 6.5 43.2 10.5 16.0 8.4 23.4 12.4
05. Hedelmät ja kasvikset 2.10 0.7 2.7 0.6 3.4 0.8 1.2 0.6 1.9 1.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.7 0.2 0.5 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.4 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
08. Rehuaineet 7.3 1.8 11.9 2.6 19.6 4.8 12.1 6.3 7.6 4.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.5 0.9 4.6 1.0 3.9 0.9 2.9 1.5 2.3 1.2
1. Juomat ja tupakka 10.5 2.6 8.8 1.9 8.8 2.1 5.9 3.1 0.8 0.4
11. Juomat 3.9 1.0 6.4 1.4 7.9 1.9 5.8 3.0 0.8 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 6.7 1.6 2.4 0.5 0.9 0.2 0.2 0.1 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 11.5 2.8 15.9 3.5 8.5 2.0 2.3 1.2 5.5 2.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 2.7 0.7 2.4 0.5 0.1 0.0 0.5 0.2 0.7 0.3
24. Puutavara ja korkki 0.2 0.0 3.8 0.8 0.2 0.0 0 0.0 0.1 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 7.7 1.9 9.4 2.0 6.7 1.6 1.1 0.6 3.1 1.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.9 0.2 0.4 0.1 1.4 0.3 0.7 0.3 1.6 0.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 88.1 21.9 101.6 22.1 61.3 14.9 45.6 23.9 41.9 22.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.4 1.2 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 76.5 19.0 89.8 19.5 53.5 13.0 35.7 18.8 41.6 22.1
34. Kaasut 11.7 2.9 11.8 2.5 7.9 1.9 7.6 4.0 0.3 0.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.1 0.3 9.7 2.1 1.9 0.5 0.7 0.3 1.9 1.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.4 0.1 8.10 1.9 1.1 0.3 0.1 0.0 1.2 0.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.7 0.1 0.7 0.1 0.9 0.2 0.6 0.3 0.7 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 22.9 5.7 21.10 4.8 29.2 7.1 12.3 6.4 18.3 9.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.6 0.4 1.5 0.3 2.2 0.5 0.6 0.3 0.4 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.9 0.5 1.7 0.4 1.10 0.5 0.10 0.5 0.6 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 1.6 0.4 2.3 0.5 2.6 0.6 0.8 0.4 0.6 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.3 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.2 0.1 1.2 0.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.6 0.4 2.5 0.5 2.0 0.5 1.3 0.6 1.2 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 4.9 1.2 0.1 0.0 5.5 1.3 0.1 0.0 4.4 2.3
57. Muovit, valmistamattomat 5.1 1.3 6.9 1.5 7.4 1.8 4.5 2.3 4.0 2.1
58. Muovit, valmistetut 2.6 0.6 2.5 0.5 2.8 0.7 1.3 0.7 2.8 1.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.7 0.9 4.7 1.0 4.7 1.1 2.10 1.5 3.6 1.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 132.5 32.9 129.4 28.1 114.4 27.7 37.3 19.6 29.9 15.9
62. Kumituotteet 1.5 0.4 1.6 0.3 1.5 0.3 0.6 0.3 0.3 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.2 0.0 0.7 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 12.6 3.1 7.10 1.7 10.3 2.5 8.6 4.5 8.5 4.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 110.3 27.4 115.6 25.1 94.1 22.8 25.5 13.4 19.2 10.2
66. Kivennäisainetuotteet 1.3 0.3 0.7 0.1 0.9 0.2 0.1 0.0 0.3 0.1
67. Rauta ja teräs 4.6 1.1 0.5 0.1 5.2 1.3 0.4 0.2 0.3 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.8 0.4 2.2 0.5 2.1 0.5 1.8 0.9 1.2 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 57.5 14.3 61.8 13.4 60.4 14.7 22.1 11.6 27.4 14.5
71. Voimakoneet ja moottorit 1.0 0.2 1.5 0.3 1.1 0.3 0.5 0.2 0.9 0.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 6.6 1.6 7.5 1.6 6.9 1.7 3.10 2.1 4.4 2.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0.6 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 5.5 1.3 5.5 1.2 6.3 1.5 2.10 1.5 3.1 1.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4.8 1.2 5.3 1.1 4.5 1.1 4.3 2.2 3.2 1.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9.10 2.5 9.1 2.0 5.5 1.3 1.7 0.9 7.1 3.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 20.0 5.0 21.10 4.8 23.2 5.6 4.9 2.6 5.6 2.9
78. Moottoriajoneuvot 9.1 2.2 10.2 2.2 11.8 2.8 1.7 0.9 3.2 1.7
79. Muut kuljetusvälineet 0.3 0.1 0.6 0.1 1.1 0.3 2.2 1.1 0.1 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 23.9 5.9 22.1 4.8 17.1 4.1 10.5 5.5 8.0 4.2
82. Huonekalut 0.6 0.1 0.6 0.1 0.7 0.2 0.2 0.1 0.4 0.2
84. Vaatteet 9.3 2.3 6.2 1.3 4.2 1.0 1.5 0.8 1.7 0.9
87. Kojeet,mittarit yms. 2.2 0.5 2.6 0.6 2.7 0.6 5.4 2.8 2.0 1.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.7 0.2 0.7 0.2 0.5 0.1 0.4 0.2 0.2 0.1
89. Muut valmiit tavarat 11.1 2.7 11.3 2.5 8.5 2.1 3.0 1.6 3.8 2.0
9. Muut tavarat 22.9 5.7 26.8 5.8 26.6 6.4 11.7 6.1 11.1 5.9
93. Erittelemätön 2.6 0.6 3.1 0.7 5.5 1.3 2.0 1.0 1.6 0.8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 20.3 5.0 23.7 5.1 21.1 5.1 9.7 5.1 9.5 5.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 402.5 100.0 459.6 100.0 412.1 100.0 190.1 100.0 188.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Hondurasista (HN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 91.1 28.6 98.1 23.5 109.3 28.6 110.10 64.3 84.7 50.7
01. Liha ja lihatuotteet 1.0 0.3 1.8 0.4 1.3 0.3 0.7 0.4 0.8 0.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 11.3 3.5 15.3 3.7 14.7 3.8 4.5 2.6 5.1 3.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.7 0.2 0.9 0.2 1.0 0.3 0.9 0.5 1.1 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 60.5 19.0 55.8 13.4 56.3 14.7 59.3 34.3 38.0 22.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0 0.0 1.7 0.4 2.6 0.7 11.4 6.6 3.5 2.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 17.3 5.4 22.3 5.3 32.9 8.6 33.6 19.5 35.7 21.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.3 0.1 0.2 0.0 0.4 0.1 0.6 0.3 0.4 0.2
1. Juomat ja tupakka 3.4 1.1 7.1 1.7 9.0 2.4 3.0 1.7 5.6 3.3
11. Juomat 1.2 0.4 1.2 0.3 1.0 0.3 1.0 0.6 1.1 0.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2.3 0.7 5.9 1.4 8.1 2.1 2.1 1.2 4.5 2.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.4 0.7 2.10 0.7 3.7 1.0 2.5 1.4 2.5 1.5
24. Puutavara ja korkki 0.5 0.1 0.5 0.1 0.7 0.2 0.2 0.1 0.5 0.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.3 0.4 1.4 0.3 1.7 0.4 0.8 0.5 1.6 0.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.1 0.0 0.7 0.1 0.6 0.1 1.3 0.7 0.4 0.2
28. Malmit ja metalliromu 0.6 0.2 0.4 0.1 0.7 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.9 0.9 3.2 0.8 2.7 0.7 2.1 1.2 1.3 0.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.6 0.2 0 0.0 0 0.0 1.5 0.9 0 0.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.3 0.1 1.0 0.2 0.5 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 1.7 0.5 1.10 0.5 1.2 0.3 0.3 0.1 0.7 0.4
58. Muovit, valmistetut 0.1 0.0 0.3 0.1 0.7 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.7 1.5 5.0 1.2 5.6 1.4 8.7 5.0 20.4 12.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.7 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2 0.4 0.2 0.7 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.8 0.2 0.8 0.2 0.7 0.2 0.5 0.3 0.1 0.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.6 0.5 1.9 0.5 2.3 0.6 6.0 3.5 17.6 10.5
68. Muut metallit 1.5 0.4 1.3 0.3 1.7 0.4 1.7 1.0 1.9 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 34.7 10.9 46.8 11.2 36.6 9.6 1.6 0.9 4.1 2.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 31.5 9.9 42.8 10.3 33.5 8.7 1.5 0.9 3.7 2.2
78. Moottoriajoneuvot 3.0 0.9 3.7 0.9 2.7 0.7 0.1 0.0 0.4 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 161.8 50.8 236.1 56.7 204.4 53.5 27.6 16.0 41.8 25.0
82. Huonekalut 0.9 0.3 1.3 0.3 1.4 0.3 0.1 0.0 0.7 0.4
84. Vaatteet 158.4 49.8 231.3 55.6 200.3 52.4 25.4 14.7 37.4 22.4
89. Muut valmiit tavarat 2.5 0.8 3.5 0.8 2.9 0.7 2.0 1.1 3.5 2.1
9. Muut tavarat 17.5 5.5 17.2 4.1 11.0 2.9 16.3 9.4 6.10 4.1
93. Erittelemätön 2.0 0.6 2.6 0.6 2.6 0.7 4.9 2.8 0.8 0.4
97. Kulta, ei monetaarinen 14.2 4.4 12.9 3.1 6.9 1.8 10.9 6.3 5.6 3.3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.5 0.4 1.8 0.4 1.5 0.4 0.6 0.3 0.7 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 318.2 100.0 416.2 100.0 382.0 100.0 172.5 100.0 167.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu