Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Meksikon ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä13.111.515.016.414.4
Tuonnista9.69.114.414.514.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta10.910.014.615.214.6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Meksikon kanssa, vienti Meksikoon ja tuonti Meksikosta vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kauppa Meksikon kanssa edusti vuoden 2020 elokuussa 14.6 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 14.4 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 14.6 prosenttia tuonnista. Elokuussa Meksiko oli Yhdysvaltain toiseksi suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 46.9 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 11.7 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Meksikon kanssa oli Yhdysvalloille 12.8 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Meksikosta supistui 3.9 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 29.8 miljardia dollaria elokuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Meksikosta olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 9.3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc782 (kuorma-,paketti- ja erikoisautot) 7.9 % sekä Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 7.8 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Meksikoon supistui 22.7 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 17.0 miljardia dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 8.7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 6.9 % sekä Sitc713 (mäntämoottorit ja niiden osat) 4.1 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-elokuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 337.5 miljardiin dollariin, laskun ollessa 18.5 %. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 203.0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 134.5 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 15.6 % ja viennin arvon osalla 22.5 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 17.3 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 11.5 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 68.4 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 66.9 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Meksikoon (MX) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,156.0 9.2 1,011.5 9.7 1,100.2 7.0 1,117.6 6.1 1,111.6 6.5
00. Elävät eläimet 4.7 0.0 5.4 0.1 5.7 0.0 8.4 0.0 8.4 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 182.2 1.5 148.4 1.4 177.4 1.1 204.3 1.1 196.2 1.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 112.3 0.9 108.3 1.0 135.7 0.9 126.1 0.7 130.6 0.8
03. Kala- ja kalavalmisteet 3.8 0.0 3.2 0.0 3.8 0.0 4.4 0.0 4.3 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 428.1 3.4 369.0 3.5 366.3 2.3 346.0 1.9 348.7 2.0
05. Hedelmät ja kasvikset 121.8 1.0 110.4 1.1 132.3 0.8 146.8 0.8 145.6 0.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 50.8 0.4 46.9 0.4 56.4 0.4 45.0 0.2 62.0 0.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 19.8 0.2 15.6 0.1 20.5 0.1 21.2 0.1 26.6 0.2
08. Rehuaineet 139.9 1.1 127.4 1.2 115.7 0.7 125.8 0.7 110.1 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 93.1 0.7 77.1 0.7 86.9 0.6 89.9 0.5 79.5 0.5
1. Juomat ja tupakka 25.2 0.2 28.5 0.3 23.7 0.1 19.9 0.1 26.6 0.2
11. Juomat 20.9 0.2 18.6 0.2 17.10 0.1 15.8 0.1 22.8 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 4.3 0.0 10.0 0.1 5.7 0.0 4.2 0.0 3.8 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 509.8 4.1 459.4 4.4 449.2 2.8 577.2 3.1 505.5 3.0
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 2.8 0.0 1.5 0.0 3.0 0.0 5.5 0.0 6.0 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 144.6 1.2 148.5 1.4 130.3 0.8 169.8 0.9 132.2 0.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 9.8 0.1 7.9 0.1 17.6 0.1 22.10 0.1 23.10 0.1
24. Puutavara ja korkki 21.4 0.2 19.10 0.2 27.8 0.2 33.7 0.2 33.5 0.2
25. Paperimassa 59.8 0.5 71.5 0.7 65.9 0.4 68.6 0.4 56.8 0.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 10.9 0.1 6.0 0.1 17.6 0.1 24.7 0.1 26.7 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 15.3 0.1 17.1 0.2 15.8 0.1 26.7 0.1 20.1 0.1
28. Malmit ja metalliromu 209.2 1.7 154.0 1.5 133.5 0.8 181.8 1.0 160.7 0.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 36.5 0.3 33.2 0.3 38.1 0.2 43.8 0.2 45.9 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,427.4 11.4 903.9 8.7 1,411.8 8.9 1,723.5 9.3 2,054.0 12.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 8.4 0.1 6.4 0.1 6.5 0.0 3.8 0.0 6.6 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,055.7 8.4 519.9 5.0 989.5 6.3 1,310.2 7.1 1,522.2 8.9
34. Kaasut 363.3 2.9 377.7 3.6 415.10 2.6 409.5 2.2 525.3 3.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 49.6 0.4 39.3 0.4 39.1 0.2 35.3 0.2 32.4 0.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 19.8 0.2 18.3 0.2 21.4 0.1 19.0 0.1 17.7 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 25.9 0.2 18.0 0.2 13.9 0.1 11.7 0.1 11.0 0.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 3.10 0.0 3.1 0.0 3.8 0.0 4.7 0.0 3.7 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,720.10 13.7 1,389.8 13.3 1,779.0 11.3 2,047.4 11.1 2,113.3 12.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 359.4 2.9 304.9 2.9 318.4 2.0 325.7 1.8 351.4 2.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 111.10 0.9 73.4 0.7 150.10 1.0 178.10 1.0 177.6 1.0
53. Väri- ja parkitusaineet 99.8 0.8 75.3 0.7 95.7 0.6 126.0 0.7 117.4 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 117.2 0.9 78.6 0.8 92.2 0.6 97.9 0.5 116.5 0.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 92.7 0.7 86.3 0.8 91.6 0.6 96.9 0.5 96.6 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 27.4 0.2 14.1 0.1 11.8 0.1 21.2 0.1 24.1 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 439.10 3.5 349.3 3.3 431.2 2.7 539.3 2.9 569.2 3.3
58. Muovit, valmistetut 226.5 1.8 194.1 1.9 278.5 1.8 303.6 1.6 296.1 1.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 246.4 2.0 214.2 2.1 308.10 2.0 358.1 1.9 364.8 2.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,372.6 11.0 1,261.5 12.1 1,817.7 11.5 2,147.2 11.6 2,246.5 13.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 2.5 0.0 4.6 0.0 16.1 0.1 27.8 0.2 19.5 0.1
62. Kumituotteet 82.1 0.7 76.8 0.7 172.5 1.1 200.0 1.1 205.8 1.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 15.6 0.1 14.8 0.1 19.7 0.1 20.5 0.1 21.8 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 244.5 2.0 229.9 2.2 257.0 1.6 264.1 1.4 266.2 1.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 158.8 1.3 199.4 1.9 273.0 1.7 298.5 1.6 291.2 1.7
66. Kivennäisainetuotteet 66.6 0.5 58.5 0.6 88.2 0.6 97.8 0.5 117.6 0.7
67. Rauta ja teräs 241.2 1.9 173.10 1.7 208.1 1.3 259.10 1.4 279.1 1.6
68. Muut metallit 247.5 2.0 188.6 1.8 284.8 1.8 377.8 2.0 454.2 2.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 314.2 2.5 315.2 3.0 498.7 3.2 601.0 3.3 591.6 3.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 4,866.5 38.8 4,096.4 39.2 7,244.8 45.9 8,606.9 46.7 6,965.5 40.9
71. Voimakoneet ja moottorit 269.4 2.2 268.6 2.6 752.2 4.8 818.1 4.4 899.7 5.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 223.3 1.8 176.7 1.7 254.5 1.6 239.4 1.3 279.5 1.6
73. Metalliteollisuuskoneet 47.6 0.4 56.1 0.5 81.7 0.5 86.3 0.5 75.10 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 555.2 4.4 560.7 5.4 868.0 5.5 935.8 5.1 970.10 5.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,097.7 8.8 725.4 6.9 1,071.7 6.8 1,043.0 5.7 602.6 3.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 281.9 2.2 277.1 2.7 439.7 2.8 484.0 2.6 429.8 2.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,898.2 15.2 1,508.2 14.4 2,464.4 15.6 3,263.3 17.7 2,022.6 11.9
78. Moottoriajoneuvot 245.2 2.0 279.7 2.7 1,109.7 7.0 1,375.8 7.5 1,456.1 8.5
79. Muut kuljetusvälineet 248.4 2.0 244.4 2.3 203.1 1.3 361.5 2.0 228.6 1.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,051.5 8.4 955.9 9.2 1,488.3 9.4 1,675.5 9.1 1,477.2 8.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 29.8 0.2 22.7 0.2 26.9 0.2 29.5 0.2 30.8 0.2
82. Huonekalut 19.10 0.2 42.1 0.4 92.5 0.6 111.5 0.6 119.9 0.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 3.2 0.0 4.2 0.0 6.8 0.0 9.9 0.1 13.6 0.1
84. Vaatteet 34.7 0.3 41.9 0.4 66.5 0.4 86.2 0.5 99.8 0.6
85. Jalkineet 2.7 0.0 2.10 0.0 3.4 0.0 5.3 0.0 8.4 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 411.6 3.3 381.7 3.7 549.10 3.5 500.6 2.7 436.3 2.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 16.8 0.1 15.6 0.1 27.10 0.2 36.9 0.2 34.6 0.2
89. Muut valmiit tavarat 533.2 4.3 445.0 4.3 714.5 4.5 895.9 4.9 734.3 4.3
9. Muut tavarat 348.5 2.8 294.6 2.8 433.10 2.7 498.8 2.7 514.8 3.0
93. Erittelemätön 13.2 0.1 6.3 0.1 11.9 0.1 21.3 0.1 24.6 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 0.9 0.0 0.9 0.0 3.4 0.0 3.9 0.0 5.0 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 334.5 2.7 287.6 2.8 418.8 2.7 473.7 2.6 485.3 2.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 12,527.6 100.0 10,440.4 100.0 15,787.3 100.0 18,448.8 100.0 17,047.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Meksikosta (MX) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2,239.8 14.1 2,298.4 15.4 2,188.10 8.5 1,642.0 5.6 1,615.9 5.4
00. Elävät eläimet 87.10 0.6 79.7 0.5 87.3 0.3 73.2 0.3 58.1 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 126.1 0.8 197.8 1.3 180.4 0.7 151.10 0.5 146.5 0.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 15.7 0.1 12.4 0.1 18.9 0.1 12.6 0.0 10.0 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 29.5 0.2 35.1 0.2 38.0 0.1 44.4 0.2 45.6 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 143.5 0.9 147.5 1.0 147.7 0.6 136.4 0.5 137.5 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 1,485.9 9.4 1,528.3 10.2 1,423.7 5.5 943.7 3.2 923.9 3.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 196.5 1.2 161.6 1.1 134.6 0.5 130.6 0.4 155.10 0.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 91.1 0.6 79.5 0.5 98.10 0.4 83.8 0.3 71.5 0.2
08. Rehuaineet 5.4 0.0 7.0 0.0 5.5 0.0 6.6 0.0 6.2 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 58.6 0.4 49.9 0.3 54.4 0.2 59.1 0.2 61.2 0.2
1. Juomat ja tupakka 557.7 3.5 418.3 2.8 620.9 2.4 728.9 2.5 747.5 2.5
11. Juomat 554.7 3.5 412.5 2.8 611.5 2.4 717.9 2.5 739.5 2.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 3.1 0.0 5.9 0.0 9.4 0.0 11.0 0.0 8.0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 137.2 0.9 132.10 0.9 125.9 0.5 139.7 0.5 144.0 0.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1.9 0.0 2.4 0.0 2.1 0.0 2.7 0.0 1.8 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 7.6 0.0 7.0 0.0 7.3 0.0 4.2 0.0 7.5 0.0
24. Puutavara ja korkki 12.7 0.1 14.7 0.1 16.2 0.1 16.10 0.1 16.3 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.1 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0 1.1 0.0 0.10 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 23.6 0.1 22.4 0.1 14.8 0.1 20.7 0.1 19.3 0.1
28. Malmit ja metalliromu 68.9 0.4 61.5 0.4 59.4 0.2 65.0 0.2 72.8 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 21.3 0.1 24.1 0.2 24.9 0.1 28.5 0.1 24.10 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 297.3 1.9 564.4 3.8 741.1 2.9 825.7 2.8 947.10 3.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 296.8 1.9 563.10 3.8 740.0 2.9 824.9 2.8 946.3 3.2
34. Kaasut 0.6 0.0 0.5 0.0 1.2 0.0 0.8 0.0 1.7 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 20.5 0.1 19.6 0.1 18.8 0.1 21.7 0.1 17.1 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 19.3 0.1 19.1 0.1 18.5 0.1 20.8 0.1 16.6 0.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.9 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 609.9 3.9 551.10 3.7 572.2 2.2 621.7 2.1 599.9 2.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 67.6 0.4 54.9 0.4 53.6 0.2 52.3 0.2 50.7 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 50.1 0.3 42.2 0.3 40.4 0.2 46.6 0.2 48.1 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 19.2 0.1 13.6 0.1 18.3 0.1 23.0 0.1 22.3 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 50.5 0.3 44.5 0.3 48.2 0.2 59.9 0.2 53.1 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 132.7 0.8 125.8 0.8 131.4 0.5 144.8 0.5 140.5 0.5
56. Lannoitteet, valmistetut 3.5 0.0 1.9 0.0 2.3 0.0 3.1 0.0 1.8 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 93.4 0.6 79.4 0.5 78.1 0.3 93.6 0.3 99.6 0.3
58. Muovit, valmistetut 97.5 0.6 91.4 0.6 102.0 0.4 114.9 0.4 117.6 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 95.8 0.6 98.6 0.7 98.3 0.4 83.9 0.3 66.7 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,409.9 8.9 1,443.5 9.7 1,771.1 6.9 1,940.5 6.7 1,987.1 6.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 4.4 0.0 5.2 0.0 9.3 0.0 10.7 0.0 9.8 0.0
62. Kumituotteet 60.2 0.4 57.1 0.4 151.8 0.6 227.4 0.8 257.6 0.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 22.8 0.1 22.0 0.1 29.1 0.1 30.1 0.1 29.9 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 105.4 0.7 105.4 0.7 124.5 0.5 122.7 0.4 114.5 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 144.2 0.9 165.4 1.1 199.0 0.8 205.6 0.7 204.7 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 153.6 1.0 142.7 1.0 191.9 0.7 224.1 0.8 229.0 0.8
67. Rauta ja teräs 255.5 1.6 201.3 1.3 193.3 0.7 166.4 0.6 170.6 0.6
68. Muut metallit 261.8 1.7 279.4 1.9 253.4 1.0 286.3 1.0 305.6 1.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 402.4 2.5 465.5 3.1 619.2 2.4 667.6 2.3 665.8 2.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 8,083.5 51.1 7,109.7 47.6 16,277.7 63.1 19,157.7 65.9 19,514.2 65.5
71. Voimakoneet ja moottorit 404.8 2.6 405.0 2.7 948.7 3.7 1,061.1 3.6 1,197.6 4.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 190.6 1.2 168.8 1.1 213.5 0.8 239.10 0.8 233.8 0.8
73. Metalliteollisuuskoneet 13.9 0.1 14.3 0.1 19.7 0.1 31.3 0.1 25.1 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 883.9 5.6 873.5 5.9 1,442.7 5.6 1,674.5 5.8 1,732.0 5.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,967.2 12.4 1,649.10 11.1 2,708.4 10.5 2,543.1 8.7 2,320.0 7.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 942.0 6.0 1,232.5 8.3 1,824.3 7.1 2,035.0 7.0 2,115.0 7.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,715.7 10.8 1,676.3 11.2 2,979.7 11.5 3,534.7 12.2 3,614.6 12.1
78. Moottoriajoneuvot 1,893.9 12.0 1,017.8 6.8 6,016.6 23.3 7,906.8 27.2 8,169.1 27.4
79. Muut kuljetusvälineet 71.9 0.5 71.8 0.5 124.4 0.5 131.7 0.5 107.4 0.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,568.1 9.9 1,684.6 11.3 2,633.0 10.2 3,001.8 10.3 3,088.9 10.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 181.4 1.1 152.6 1.0 215.2 0.8 245.4 0.8 244.8 0.8
82. Huonekalut 134.5 0.8 209.9 1.4 578.0 2.2 712.1 2.4 751.8 2.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 6.4 0.0 5.5 0.0 8.5 0.0 9.9 0.0 11.3 0.0
84. Vaatteet 100.9 0.6 139.5 0.9 246.3 1.0 252.6 0.9 252.3 0.8
85. Jalkineet 9.2 0.1 10.2 0.1 20.1 0.1 28.1 0.1 29.8 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 776.5 4.9 777.1 5.2 1,000.2 3.9 1,104.2 3.8 1,119.4 3.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 8.3 0.1 12.5 0.1 26.9 0.1 40.1 0.1 41.2 0.1
89. Muut valmiit tavarat 351.4 2.2 377.6 2.5 538.2 2.1 609.7 2.1 638.5 2.1
9. Muut tavarat 905.9 5.7 703.8 4.7 854.6 3.3 1,008.8 3.5 1,144.2 3.8
93. Erittelemätön 422.2 2.7 392.4 2.6 469.6 1.8 509.1 1.7 603.4 2.0
97. Kulta, ei monetaarinen 334.6 2.1 155.6 1.0 185.8 0.7 289.5 1.0 331.2 1.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 149.1 0.9 155.9 1.0 199.3 0.8 209.9 0.7 209.4 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 15,829.2 100.0 14,926.9 100.0 25,803.9 100.029,087.10 100.0 29,806.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu