Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Meksikon ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/10 - 2021/2

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/10
%
2020/11
%
2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
Viennistä15.515.214.815.317.0
Tuonnista15.114.013.714.214.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta15.214.514.114.615.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Meksikon kanssa, vienti Meksikoon ja tuonti Meksikosta vuoden 2021 helmikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Meksikon osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta helmikuussa 2021 oli 15.3 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 17.0 %:a ja 14.2 %:a tuonnista. Helmikuussa Meksiko oli Yhdysvaltain suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 48.5 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 0.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Helmikuussa kauppatase Meksikon kanssa oli Yhdysvalloille 6.4 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Meksikosta supistui 5.6 prosentilla edellisen vuoden helmikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 27.4 miljardia dollaria helmikuussa 2021. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Meksikosta olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 8.3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 7.6 % sekä Sitc782 (kuorma-,paketti- ja erikoisautot) 7.3 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Meksikoon oli 8.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa, ollen suuruudeltaan 21.0 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc343 (luonnonkaasu), mikä edusti 15.0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 7.5 % sekä Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 5.1 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Vuoden 2021 tammi-helmikuun aikana maiden välinen tavarakaupan arvo oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoa alempi. Kaupan arvo jäi 97.0 miljardiin dollariin, laskun ollessa 0.6 %. Tammi-helmikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 56.5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 40.5 miljardia dollaria. Vuoden 2020 tammi-helmikuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 1.6 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 4.9 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc343 (luonnonkaasu), arvon ollessa 3.6 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 0.7 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-helmikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 15.9 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 17.2 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Meksikoon (MX) jaksolla 2020/10 - 2021/2

2020 / 102020 / 112020 / 122021 / 12021 / 2
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.255,1 6.1 1.365,5 7.1 1.464,10 7.5 1.366,9 7.0 1.358,4 6.5
00. Elävät eläimet 13,6 0.1 12,8 0.1 13,6 0.1 14,4 0.1 10,1 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 264,7 1.3 312,5 1.6 349,0 1.8 281,7 1.4 263,4 1.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 128,4 0.6 126,2 0.7 142,0 0.7 118,9 0.6 143,1 0.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 5,2 0.0 4,7 0.0 7,2 0.0 5,4 0.0 5,4 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 328,4 1.6 420,5 2.2 441,5 2.2 438,8 2.3 472,6 2.2
05. Hedelmät ja kasvikset 204,2 1.0 180,5 0.9 185,4 0.9 147,3 0.8 156,6 0.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 59,6 0.3 53,6 0.3 50,4 0.3 52,3 0.3 45,3 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 24,3 0.1 27,1 0.1 24,7 0.1 34,1 0.2 24,2 0.1
08. Rehuaineet 127,9 0.6 130,6 0.7 145,2 0.7 173,1 0.9 140,8 0.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 99,4 0.5 97,6 0.5 106,4 0.5 101,3 0.5 97,1 0.5
1. Juomat ja tupakka 22,6 0.1 29,9 0.2 28,10 0.1 26,5 0.1 31,8 0.2
11. Juomat 19,0 0.1 23,3 0.1 17,8 0.1 20,10 0.1 19,8 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 3,6 0.0 6,6 0.0 11,3 0.1 5,6 0.0 12,1 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 691,10 3.4 610,3 3.2 643,6 3.3 737,6 3.8 772,8 3.7
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 6,7 0.0 8,7 0.0 8,9 0.0 8,9 0.0 9,0 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 221,0 1.1 201,6 1.0 209,7 1.1 229,3 1.2 253,8 1.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 28,2 0.1 27,7 0.1 27,5 0.1 32,0 0.2 29,8 0.1
24. Puutavara ja korkki 42,7 0.2 41,3 0.2 33,10 0.2 37,7 0.2 38,4 0.2
25. Paperimassa 55,8 0.3 59,3 0.3 52,2 0.3 54,0 0.3 59,2 0.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 35,1 0.2 33,2 0.2 30,5 0.2 38,5 0.2 39,9 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 26,4 0.1 24,7 0.1 26,1 0.1 27,8 0.1 27,2 0.1
28. Malmit ja metalliromu 204,6 1.0 153,10 0.8 207,4 1.1 274,6 1.4 280,0 1.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 71,9 0.4 60,2 0.3 47,6 0.2 35,1 0.2 35,7 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2.051,7 10.0 2.152,0 11.1 2.554,3 13.0 2.303,1 11.8 5.040,4 23.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 6,4 0.0 3,8 0.0 3,2 0.0 7,4 0.0 3,5 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.464,0 7.1 1.522,8 7.9 1.898,7 9.7 1.643,6 8.4 1.641,2 7.8
34. Kaasut 581,4 2.8 625,5 3.2 652,5 3.3 652,2 3.3 3.395,8 16.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 34,1 0.2 41,5 0.2 45,3 0.2 40,5 0.2 39,8 0.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 15,4 0.1 19,10 0.1 19,5 0.1 23,4 0.1 20,8 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 14,3 0.1 17,1 0.1 20,9 0.1 12,2 0.1 15,0 0.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 4,5 0.0 4,6 0.0 5,1 0.0 4,9 0.0 4,1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.370,9 11.6 2.372,8 12.3 2.333,9 11.9 2.456,4 12.6 2.226,9 10.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 365,0 1.8 418,9 2.2 391,10 2.0 426,10 2.2 333,1 1.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 184,8 0.9 166,3 0.9 208,3 1.1 157,7 0.8 188,1 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 137,2 0.7 119,7 0.6 119,9 0.6 119,6 0.6 102,10 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 114,1 0.6 156,4 0.8 140,5 0.7 118,3 0.6 177,7 0.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 99,6 0.5 106,1 0.5 107,2 0.5 99,5 0.5 94,3 0.4
56. Lannoitteet, valmistetut 13,2 0.1 11,0 0.1 15,8 0.1 26,2 0.1 23,7 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 680,9 3.3 634,8 3.3 662,6 3.4 737,8 3.8 643,4 3.1
58. Muovit, valmistetut 351,8 1.7 328,0 1.7 304,3 1.5 323,4 1.7 294,0 1.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 424,7 2.1 431,8 2.2 383,7 2.0 447,5 2.3 369,9 1.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.617,5 12.8 2.442,6 12.7 2.386,9 12.2 2.552,2 13.1 2.350,5 11.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 22,9 0.1 19,4 0.1 19,7 0.1 22,6 0.1 18,10 0.1
62. Kumituotteet 259,1 1.3 221,0 1.1 208,3 1.1 215,8 1.1 210,7 1.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 25,9 0.1 26,4 0.1 26,10 0.1 26,10 0.1 25,0 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 307,4 1.5 300,10 1.6 323,2 1.6 330,7 1.7 281,4 1.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 332,7 1.6 332,9 1.7 309,1 1.6 329,10 1.7 308,10 1.5
66. Kivennäisainetuotteet 117,4 0.6 113,6 0.6 110,5 0.6 130,4 0.7 112,6 0.5
67. Rauta ja teräs 358,5 1.7 337,5 1.7 338,6 1.7 358,5 1.8 367,2 1.7
68. Muut metallit 478,1 2.3 457,1 2.4 432,6 2.2 484,0 2.5 433,8 2.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 715,8 3.5 634,2 3.3 618,2 3.1 653,6 3.4 592,2 2.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 9.016,10 44.0 8.053,3 41.7 8.008,3 40.8 7.773,4 39.9 7.071,6 33.6
71. Voimakoneet ja moottorit 972,1 4.7 877,1 4.5 917,9 4.7 757,3 3.9 793,7 3.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 298,4 1.5 279,2 1.4 294,7 1.5 263,3 1.4 241,3 1.1
73. Metalliteollisuuskoneet 88,7 0.4 98,1 0.5 96,6 0.5 95,7 0.5 82,7 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.127,5 5.5 999,2 5.2 947,7 4.8 954,4 4.9 906,0 4.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.204,8 5.9 914,0 4.7 936,10 4.8 958,2 4.9 824,9 3.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 530,9 2.6 534,2 2.8 460,6 2.3 476,6 2.4 405,10 1.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.734,9 13.3 2.400,0 12.4 2.448,6 12.5 2.642,1 13.6 2.163,2 10.3
78. Moottoriajoneuvot 1.703,7 8.3 1.618,9 8.4 1.610,3 8.2 1.412,3 7.2 1.380,4 6.6
79. Muut kuljetusvälineet 356,3 1.7 333,0 1.7 295,2 1.5 213,10 1.1 273,8 1.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.871,6 9.1 1.646,2 8.5 1.580,0 8.0 1.652,6 8.5 1.521,4 7.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 33,6 0.2 25,3 0.1 30,6 0.2 26,9 0.1 27,4 0.1
82. Huonekalut 131,7 0.6 127,1 0.7 117,9 0.6 114,3 0.6 99,10 0.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 10,6 0.1 9,2 0.0 10,6 0.1 8,1 0.0 7,9 0.0
84. Vaatteet 111,1 0.5 101,7 0.5 91,7 0.5 101,7 0.5 98,2 0.5
85. Jalkineet 7,8 0.0 6,4 0.0 6,2 0.0 5,0 0.0 8,1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 555,10 2.7 504,6 2.6 500,2 2.5 486,6 2.5 469,9 2.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 52,10 0.3 43,8 0.2 44,10 0.2 55,3 0.3 49,5 0.2
89. Muut valmiit tavarat 968,2 4.7 828,5 4.3 778,1 4.0 855,1 4.4 760,7 3.6
9. Muut tavarat 576,3 2.8 588,3 3.0 582,2 3.0 574,4 2.9 633,2 3.0
93. Erittelemätön 16,1 0.1 40,5 0.2 27,4 0.1 25,9 0.1 18,2 0.1
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1,3 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 7,1 0.0 11,4 0.1 5,10 0.0 6,2 0.0 7,2 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 553,2 2.7 536,4 2.8 548,9 2.8 542,4 2.8 606,6 2.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 20.508,3 100.019.301,10 100.0 19.628,1 100.0 19.483,1 100.0 21.046,2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Meksikosta (MX) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/10 - 2021/2

2020 / 102020 / 112020 / 122021 / 12021 / 2
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.958,10 5.9 2.027,2 6.8 2.139,6 7.2 2.449,8 8.4 2.480,8 9.0
00. Elävät eläimet 81,3 0.2 80,2 0.3 94,8 0.3 56,5 0.2 68,8 0.3
01. Liha ja lihatuotteet 110,4 0.3 96,2 0.3 104,3 0.4 111,1 0.4 142,3 0.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 10,6 0.0 11,7 0.0 9,4 0.0 7,2 0.0 7,9 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 73,1 0.2 69,3 0.2 59,1 0.2 54,7 0.2 49,5 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 156,6 0.5 152,4 0.5 148,3 0.5 146,0 0.5 137,2 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 1.302,6 3.9 1.412,10 4.7 1.514,4 5.1 1.874,10 6.5 1.807,7 6.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 78,4 0.2 76,0 0.3 80,8 0.3 84,4 0.3 144,6 0.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 88,0 0.3 73,9 0.2 69,8 0.2 62,4 0.2 65,9 0.2
08. Rehuaineet 5,6 0.0 5,2 0.0 5,4 0.0 5,4 0.0 4,10 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 52,9 0.2 49,8 0.2 53,8 0.2 47,7 0.2 52,4 0.2
1. Juomat ja tupakka 794,1 2.4 759,9 2.5 660,10 2.2 666,3 2.3 579,8 2.1
11. Juomat 783,6 2.4 752,4 2.5 655,4 2.2 653,1 2.2 572,8 2.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 10,5 0.0 7,6 0.0 5,6 0.0 13,3 0.0 7,1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 192,1 0.6 170,4 0.6 205,3 0.7 183,7 0.6 186,9 0.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1,6 0.0 1,10 0.0 2,2 0.0 1,5 0.0 1,8 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 7,5 0.0 6,7 0.0 7,4 0.0 9,5 0.0 9,9 0.0
24. Puutavara ja korkki 17,2 0.1 15,9 0.1 16,9 0.1 16,1 0.1 18,1 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,7 0.0 1,10 0.0 1,4 0.0 1,6 0.0 1,5 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 21,3 0.1 18,0 0.1 31,0 0.1 22,0 0.1 17,2 0.1
28. Malmit ja metalliromu 113,6 0.3 95,8 0.3 112,9 0.4 105,8 0.4 109,7 0.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 29,2 0.1 29,10 0.1 33,3 0.1 27,2 0.1 28,8 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 728,2 2.2 696,4 2.3 961,3 3.2 1.091,1 3.8 844,4 3.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 726,4 2.2 696,1 2.3 960,0 3.2 1.089,4 3.8 842,1 3.1
34. Kaasut 1,8 0.0 0,4 0.0 1,3 0.0 1,8 0.0 2,4 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 20,7 0.1 21,9 0.1 23,4 0.1 19,1 0.1 21,7 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,4 0.0 0,8 0.0 0,7 0.0 0,5 0.0 0,2 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 19,8 0.1 20,4 0.1 22,0 0.1 18,3 0.1 20,8 0.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,6 0.0 0,9 0.0 0,8 0.0 0,4 0.0 0,8 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 670,1 2.0 626,9 2.1 622,1 2.1 614,0 2.1 584,3 2.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 62,4 0.2 34,7 0.1 37,5 0.1 47,1 0.2 44,8 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 50,4 0.2 48,7 0.2 52,8 0.2 51,8 0.2 50,3 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 24,6 0.1 21,3 0.1 20,8 0.1 21,6 0.1 24,6 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 56,7 0.2 50,2 0.2 48,3 0.2 50,7 0.2 43,8 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 154,10 0.5 149,9 0.5 133,9 0.5 141,3 0.5 124,3 0.5
56. Lannoitteet, valmistetut 13,4 0.0 15,0 0.1 29,9 0.1 3,0 0.0 16,5 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 109,6 0.3 108,2 0.4 99,7 0.3 104,3 0.4 87,1 0.3
58. Muovit, valmistetut 121,0 0.4 112,9 0.4 110,0 0.4 116,7 0.4 110,9 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 77,4 0.2 86,3 0.3 89,7 0.3 77,9 0.3 82,4 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.122,7 6.4 1.987,9 6.7 1.975,10 6.7 2.126,6 7.3 1.941,8 7.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 11,2 0.0 10,8 0.0 10,8 0.0 9,8 0.0 10,7 0.0
62. Kumituotteet 271,3 0.8 248,2 0.8 222,6 0.8 239,5 0.8 228,1 0.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 35,5 0.1 34,4 0.1 31,9 0.1 33,7 0.1 33,1 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 119,0 0.4 111,3 0.4 119,8 0.4 110,1 0.4 94,2 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 224,2 0.7 199,3 0.7 192,10 0.7 193,1 0.7 185,1 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 253,3 0.8 236,4 0.8 226,9 0.8 233,9 0.8 218,6 0.8
67. Rauta ja teräs 182,5 0.6 165,2 0.6 195,6 0.7 257,8 0.9 216,1 0.8
68. Muut metallit 319,7 1.0 316,0 1.1 363,6 1.2 410,7 1.4 338,6 1.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 706,3 2.1 666,7 2.2 612,2 2.1 638,4 2.2 617,6 2.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 22.196,5 67.0 19.616,0 65.7 19.056,1 64.4 18.083,3 62.3 16.881,7 61.5
71. Voimakoneet ja moottorit 1.203,6 3.6 1.144,1 3.8 1.051,9 3.6 1.145,7 3.9 1.070,6 3.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 278,8 0.8 258,8 0.9 280,10 0.9 261,6 0.9 269,3 1.0
73. Metalliteollisuuskoneet 23,9 0.1 21,8 0.1 20,0 0.1 22,10 0.1 21,5 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.854,8 5.6 1.677,6 5.6 1.540,4 5.2 1.629,4 5.6 1.586,2 5.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.891,9 8.7 2.336,6 7.8 2.419,9 8.2 2.231,9 7.7 2.050,4 7.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.530,8 7.6 2.109,0 7.1 1.717,7 5.8 1.716,8 5.9 1.599,5 5.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.975,4 12.0 3.631,4 12.2 3.376,1 11.4 3.453,8 11.9 3.250,0 11.8
78. Moottoriajoneuvot 9.303,9 28.1 8.316,1 27.8 8.522,3 28.8 7.489,8 25.8 6.909,9 25.2
79. Muut kuljetusvälineet 133,10 0.4 121,0 0.4 127,2 0.4 131,9 0.5 124,7 0.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.396,1 10.2 3.067,1 10.3 2.981,2 10.1 2.951,9 10.2 2.929,8 10.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 267,6 0.8 244,3 0.8 246,3 0.8 230,7 0.8 217,9 0.8
82. Huonekalut 797,8 2.4 745,2 2.5 689,9 2.3 711,7 2.5 669,3 2.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 12,1 0.0 12,3 0.0 11,1 0.0 9,6 0.0 9,9 0.0
84. Vaatteet 268,4 0.8 232,8 0.8 247,5 0.8 215,7 0.7 246,10 0.9
85. Jalkineet 34,0 0.1 38,2 0.1 36,7 0.1 24,5 0.1 33,5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 1.221,3 3.7 1.087,0 3.6 1.051,1 3.6 1.073,1 3.7 1.094,7 4.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 45,7 0.1 41,5 0.1 44,7 0.2 44,8 0.2 39,6 0.1
89. Muut valmiit tavarat 749,5 2.3 666,3 2.2 654,3 2.2 642,2 2.2 618,3 2.3
9. Muut tavarat 1.070,2 3.2 896,8 3.0 963,8 3.3 855,5 2.9 977,4 3.6
93. Erittelemätön 598,5 1.8 449,7 1.5 486,5 1.6 425,3 1.5 559,3 2.0
97. Kulta, ei monetaarinen 238,7 0.7 232,9 0.8 266,1 0.9 222,5 0.8 217,2 0.8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 232,5 0.7 213,9 0.7 205,10 0.7 207,7 0.7 200,9 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 33.149,3 100.0 29.870,1 100.0 29.589,3 100.029.040,10 100.0 27.428,1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-helmikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-helmikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu