Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Meksikon ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä16.414.415.415.515.2
Tuonnista14.514.614.515.114.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta15.214.614.815.214.5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Meksikon kanssa, vienti Meksikoon ja tuonti Meksikosta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Meksikon osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta marraskuussa 2020 oli 14.5 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 15.2 %:a ja 14.0 %:a tuonnista. Marraskuussa Meksiko oli Yhdysvaltain toiseksi suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 49.2 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 1.9 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Meksikon kanssa oli Yhdysvalloille 10.6 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Meksikosta oli 2.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 29.9 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Meksikosta olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 9.9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 7.8 % sekä Sitc782 (kuorma-,paketti- ja erikoisautot) 7.6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Meksikoon supistui 7.8 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 19.3 miljardia dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 7.6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 6.3 % sekä Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 4.7 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-marraskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 488.8 miljardiin dollariin, laskun ollessa 13.9 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 295.8 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 193.0 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 10.5 % ja viennin arvon osalla 18.7 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 26.3 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 15.8 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 102.8 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 92.8 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Meksikoon (MX) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,117.6 6.1 1,111.6 6.5 1,128.10 6.0 1,255.1 6.1 1,365.5 7.1
00. Elävät eläimet 8.4 0.0 8.4 0.0 11.2 0.1 13.6 0.1 12.8 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 204.3 1.1 196.2 1.2 218.5 1.2 264.7 1.3 312.5 1.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 126.1 0.7 130.6 0.8 117.7 0.6 128.4 0.6 126.2 0.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 4.4 0.0 4.3 0.0 5.5 0.0 5.2 0.0 4.7 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 346.0 1.9 348.7 2.0 312.9 1.7 328.4 1.6 420.5 2.2
05. Hedelmät ja kasvikset 146.8 0.8 145.6 0.9 185.1 1.0 204.2 1.0 180.5 0.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 45.0 0.2 62.0 0.4 63.4 0.3 59.6 0.3 53.6 0.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 21.2 0.1 26.6 0.2 25.7 0.1 24.3 0.1 27.1 0.1
08. Rehuaineet 125.8 0.7 110.1 0.6 98.10 0.5 127.9 0.6 130.6 0.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 89.9 0.5 79.5 0.5 90.5 0.5 99.4 0.5 97.6 0.5
1. Juomat ja tupakka 19.9 0.1 26.6 0.2 23.5 0.1 22.6 0.1 29.9 0.2
11. Juomat 15.8 0.1 22.8 0.1 17.8 0.1 19.0 0.1 23.3 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 4.2 0.0 3.8 0.0 5.8 0.0 3.6 0.0 6.6 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 577.2 3.1 505.5 3.0 626.2 3.3 691.10 3.4 610.3 3.2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 5.5 0.0 6.0 0.0 5.5 0.0 6.7 0.0 8.7 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 169.8 0.9 132.2 0.8 197.3 1.1 221.0 1.1 201.6 1.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 22.10 0.1 23.10 0.1 27.9 0.1 28.2 0.1 27.7 0.1
24. Puutavara ja korkki 33.7 0.2 33.5 0.2 35.2 0.2 42.7 0.2 41.3 0.2
25. Paperimassa 68.6 0.4 56.8 0.3 52.9 0.3 55.8 0.3 59.3 0.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 24.7 0.1 26.7 0.2 33.5 0.2 35.1 0.2 33.2 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 26.7 0.1 20.1 0.1 24.8 0.1 26.4 0.1 24.7 0.1
28. Malmit ja metalliromu 181.8 1.0 160.7 0.9 203.3 1.1 204.6 1.0 153.10 0.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 43.8 0.2 45.9 0.3 46.1 0.2 71.9 0.4 60.2 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,723.5 9.3 2,054.0 12.0 1,951.4 10.4 2,051.7 10.0 2,152.0 11.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 3.8 0.0 6.6 0.0 8.10 0.0 6.4 0.0 3.8 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,310.2 7.1 1,522.2 8.9 1,406.4 7.5 1,464.0 7.1 1,522.8 7.9
34. Kaasut 409.5 2.2 525.3 3.1 536.1 2.9 581.4 2.8 625.5 3.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 35.3 0.2 32.4 0.2 28.3 0.2 34.1 0.2 41.5 0.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 19.0 0.1 17.7 0.1 12.5 0.1 15.4 0.1 19.10 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 11.7 0.1 11.0 0.1 11.10 0.1 14.3 0.1 17.1 0.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 4.7 0.0 3.7 0.0 3.9 0.0 4.5 0.0 4.6 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2,047.4 11.1 2,113.3 12.4 2,368.3 12.7 2,370.9 11.6 2,372.8 12.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 325.7 1.8 351.4 2.1 440.2 2.4 365.0 1.8 418.9 2.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 178.10 1.0 177.6 1.0 207.9 1.1 184.8 0.9 166.3 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 126.0 0.7 117.4 0.7 138.1 0.7 137.2 0.7 119.7 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 97.9 0.5 116.5 0.7 112.3 0.6 114.1 0.6 156.4 0.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 96.9 0.5 96.6 0.6 97.0 0.5 99.6 0.5 106.1 0.5
56. Lannoitteet, valmistetut 21.2 0.1 24.1 0.1 14.2 0.1 13.2 0.1 11.0 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 539.3 2.9 569.2 3.3 610.3 3.3 680.9 3.3 634.8 3.3
58. Muovit, valmistetut 303.6 1.6 296.1 1.7 316.3 1.7 351.8 1.7 328.0 1.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 358.1 1.9 364.8 2.1 432.5 2.3 424.7 2.1 431.8 2.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2,147.2 11.6 2,246.5 13.2 2,396.9 12.8 2,617.5 12.8 2,442.6 12.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 27.8 0.2 19.5 0.1 22.3 0.1 22.9 0.1 19.4 0.1
62. Kumituotteet 200.0 1.1 205.8 1.2 229.10 1.2 259.1 1.3 221.0 1.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 20.5 0.1 21.8 0.1 24.7 0.1 25.9 0.1 26.4 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 264.1 1.4 266.2 1.6 293.5 1.6 307.4 1.5 300.10 1.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 298.5 1.6 291.2 1.7 324.3 1.7 332.7 1.6 332.9 1.7
66. Kivennäisainetuotteet 97.8 0.5 117.6 0.7 109.5 0.6 117.4 0.6 113.6 0.6
67. Rauta ja teräs 259.10 1.4 279.1 1.6 331.5 1.8 358.5 1.7 337.5 1.7
68. Muut metallit 377.8 2.0 454.2 2.7 434.3 2.3 478.1 2.3 457.1 2.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 601.0 3.3 591.6 3.5 627.2 3.4 715.8 3.5 634.2 3.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 8,606.9 46.7 6,965.5 40.9 7,918.0 42.3 9,016.10 44.0 8,053.3 41.7
71. Voimakoneet ja moottorit 818.1 4.4 899.7 5.3 917.7 4.9 972.1 4.7 877.1 4.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 239.4 1.3 279.5 1.6 236.3 1.3 298.4 1.5 279.2 1.4
73. Metalliteollisuuskoneet 86.3 0.5 75.10 0.4 80.4 0.4 88.7 0.4 98.1 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 935.8 5.1 970.10 5.7 1,021.6 5.5 1,127.5 5.5 999.2 5.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,043.0 5.7 602.6 3.5 879.9 4.7 1,204.8 5.9 914.0 4.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 484.0 2.6 429.8 2.5 505.7 2.7 530.9 2.6 534.2 2.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3,263.3 17.7 2,022.6 11.9 2,374.9 12.7 2,734.9 13.3 2,400.0 12.4
78. Moottoriajoneuvot 1,375.8 7.5 1,456.1 8.5 1,612.1 8.6 1,703.7 8.3 1,618.9 8.4
79. Muut kuljetusvälineet 361.5 2.0 228.6 1.3 289.8 1.5 356.3 1.7 333.0 1.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,675.5 9.1 1,477.2 8.7 1,705.1 9.1 1,871.6 9.1 1,646.2 8.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 29.5 0.2 30.8 0.2 28.8 0.2 33.6 0.2 25.3 0.1
82. Huonekalut 111.5 0.6 119.9 0.7 128.9 0.7 131.7 0.6 127.1 0.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 9.9 0.1 13.6 0.1 9.9 0.1 10.6 0.1 9.2 0.0
84. Vaatteet 86.2 0.5 99.8 0.6 123.8 0.7 111.1 0.5 101.7 0.5
85. Jalkineet 5.3 0.0 8.4 0.0 8.2 0.0 7.8 0.0 6.4 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 500.6 2.7 436.3 2.6 514.5 2.8 555.10 2.7 504.6 2.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 36.9 0.2 34.6 0.2 51.1 0.3 52.10 0.3 43.8 0.2
89. Muut valmiit tavarat 895.9 4.9 734.3 4.3 840.3 4.5 968.2 4.7 828.5 4.3
9. Muut tavarat 498.8 2.7 514.8 3.0 556.10 3.0 576.3 2.8 588.3 3.0
93. Erittelemätön 21.3 0.1 24.6 0.1 29.4 0.2 16.1 0.1 40.5 0.2
97. Kulta, ei monetaarinen 3.9 0.0 5.0 0.0 8.6 0.0 7.1 0.0 11.4 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 473.7 2.6 485.3 2.8 519.1 2.8 553.2 2.7 536.4 2.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 18,448.8 100.0 17,047.1 100.0 18,703.2 100.0 20,508.3 100.019,301.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Meksikosta (MX) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,642.0 5.6 1,615.9 5.4 1,657.7 5.6 1,958.10 5.9 2,027.2 6.8
00. Elävät eläimet 73.2 0.3 58.1 0.2 64.5 0.2 81.3 0.2 80.2 0.3
01. Liha ja lihatuotteet 151.10 0.5 146.5 0.5 136.0 0.5 110.4 0.3 96.2 0.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 12.6 0.0 10.0 0.0 13.7 0.0 10.6 0.0 11.7 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 44.4 0.2 45.6 0.2 52.6 0.2 73.1 0.2 69.3 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 136.4 0.5 137.5 0.5 146.2 0.5 156.6 0.5 152.4 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 943.7 3.2 923.9 3.1 966.1 3.2 1,302.6 3.9 1,412.10 4.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 130.6 0.4 155.10 0.5 137.3 0.5 78.4 0.2 76.0 0.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 83.8 0.3 71.5 0.2 83.5 0.3 88.0 0.3 73.9 0.2
08. Rehuaineet 6.6 0.0 6.2 0.0 5.2 0.0 5.6 0.0 5.2 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 59.1 0.2 61.2 0.2 53.2 0.2 52.9 0.2 49.8 0.2
1. Juomat ja tupakka 728.9 2.5 747.5 2.5 760.7 2.5 794.1 2.4 759.9 2.5
11. Juomat 717.9 2.5 739.5 2.5 753.2 2.5 783.6 2.4 752.4 2.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 11.0 0.0 8.0 0.0 7.5 0.0 10.5 0.0 7.6 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 139.7 0.5 144.0 0.5 158.2 0.5 192.1 0.6 170.4 0.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 2.7 0.0 1.8 0.0 1.10 0.0 1.6 0.0 1.10 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 4.2 0.0 7.5 0.0 9.8 0.0 7.5 0.0 6.7 0.0
24. Puutavara ja korkki 16.10 0.1 16.3 0.1 16.3 0.1 17.2 0.1 15.9 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.1 0.0 0.10 0.0 1.4 0.0 1.7 0.0 1.10 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 20.7 0.1 19.3 0.1 19.9 0.1 21.3 0.1 18.0 0.1
28. Malmit ja metalliromu 65.0 0.2 72.8 0.2 83.6 0.3 113.6 0.3 95.8 0.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 28.5 0.1 24.10 0.1 25.0 0.1 29.2 0.1 29.10 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 825.7 2.8 947.10 3.2 800.0 2.7 728.2 2.2 696.4 2.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 824.9 2.8 946.3 3.2 798.6 2.7 726.4 2.2 696.1 2.3
34. Kaasut 0.8 0.0 1.7 0.0 1.4 0.0 1.8 0.0 0.4 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 21.7 0.1 17.1 0.1 21.3 0.1 20.7 0.1 21.9 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.4 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.8 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 20.8 0.1 16.6 0.1 20.4 0.1 19.8 0.1 20.4 0.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.5 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.9 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 621.7 2.1 599.9 2.0 608.0 2.0 670.1 2.0 626.9 2.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 52.3 0.2 50.7 0.2 49.1 0.2 62.4 0.2 34.7 0.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 46.6 0.2 48.1 0.2 47.6 0.2 50.4 0.2 48.7 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 23.0 0.1 22.3 0.1 24.5 0.1 24.6 0.1 21.3 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 59.9 0.2 53.1 0.2 62.4 0.2 56.7 0.2 50.2 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 144.8 0.5 140.5 0.5 141.1 0.5 154.10 0.5 149.9 0.5
56. Lannoitteet, valmistetut 3.1 0.0 1.8 0.0 2.3 0.0 13.4 0.0 15.0 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 93.6 0.3 99.6 0.3 95.9 0.3 109.6 0.3 108.2 0.4
58. Muovit, valmistetut 114.9 0.4 117.6 0.4 118.3 0.4 121.0 0.4 112.9 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 83.9 0.3 66.7 0.2 67.2 0.2 77.4 0.2 86.3 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,940.5 6.7 1,987.1 6.7 1,968.6 6.6 2,122.7 6.4 1,987.9 6.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 10.7 0.0 9.8 0.0 10.7 0.0 11.2 0.0 10.8 0.0
62. Kumituotteet 227.4 0.8 257.6 0.9 257.2 0.9 271.3 0.8 248.2 0.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 30.1 0.1 29.9 0.1 30.3 0.1 35.5 0.1 34.4 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 122.7 0.4 114.5 0.4 112.7 0.4 119.0 0.4 111.3 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 205.6 0.7 204.7 0.7 207.1 0.7 224.2 0.7 199.3 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 224.1 0.8 229.0 0.8 237.8 0.8 253.3 0.8 236.4 0.8
67. Rauta ja teräs 166.4 0.6 170.6 0.6 150.4 0.5 182.5 0.6 165.2 0.6
68. Muut metallit 286.3 1.0 305.6 1.0 295.9 1.0 319.7 1.0 316.0 1.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 667.6 2.3 665.8 2.2 666.8 2.2 706.3 2.1 666.7 2.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 19,157.7 65.9 19,514.2 65.5 19,685.2 66.0 22,196.5 67.0 19,616.0 65.7
71. Voimakoneet ja moottorit 1,061.1 3.6 1,197.6 4.0 1,151.8 3.9 1,203.6 3.6 1,144.1 3.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 239.10 0.8 233.8 0.8 245.9 0.8 278.8 0.8 258.8 0.9
73. Metalliteollisuuskoneet 31.3 0.1 25.1 0.1 20.2 0.1 23.9 0.1 21.8 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,674.5 5.8 1,732.0 5.8 1,720.5 5.8 1,854.8 5.6 1,677.6 5.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2,543.1 8.7 2,320.0 7.8 2,303.5 7.7 2,891.9 8.7 2,336.6 7.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2,035.0 7.0 2,115.0 7.1 2,344.6 7.9 2,530.8 7.6 2,109.0 7.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3,534.7 12.2 3,614.6 12.1 3,639.8 12.2 3,975.4 12.0 3,631.4 12.2
78. Moottoriajoneuvot 7,906.8 27.2 8,169.1 27.4 8,161.9 27.4 9,303.9 28.1 8,316.1 27.8
79. Muut kuljetusvälineet 131.7 0.5 107.4 0.4 97.4 0.3 133.10 0.4 121.0 0.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 3,001.8 10.3 3,088.9 10.4 3,166.7 10.6 3,396.1 10.2 3,067.1 10.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 245.4 0.8 244.8 0.8 245.0 0.8 267.6 0.8 244.3 0.8
82. Huonekalut 712.1 2.4 751.8 2.5 759.8 2.5 797.8 2.4 745.2 2.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 9.9 0.0 11.3 0.0 12.4 0.0 12.1 0.0 12.3 0.0
84. Vaatteet 252.6 0.9 252.3 0.8 243.8 0.8 268.4 0.8 232.8 0.8
85. Jalkineet 28.1 0.1 29.8 0.1 35.9 0.1 34.0 0.1 38.2 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 1,104.2 3.8 1,119.4 3.8 1,162.4 3.9 1,221.3 3.7 1,087.0 3.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 40.1 0.1 41.2 0.1 42.7 0.1 45.7 0.1 41.5 0.1
89. Muut valmiit tavarat 609.7 2.1 638.5 2.1 664.9 2.2 749.5 2.3 666.3 2.2
9. Muut tavarat 1,008.8 3.5 1,144.2 3.8 1,009.2 3.4 1,070.2 3.2 896.8 3.0
93. Erittelemätön 509.1 1.7 603.4 2.0 492.6 1.7 598.5 1.8 449.7 1.5
97. Kulta, ei monetaarinen 289.5 1.0 331.2 1.1 303.1 1.0 238.7 0.7 232.9 0.8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 209.9 0.7 209.4 0.7 213.6 0.7 232.5 0.7 213.9 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä29,087.10 100.0 29,806.3 100.0 29,835.3 100.0 33,149.3 100.0 29,870.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu