Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kaikki maiden yhteensä ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/3 - 2020/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
Viennistä100.0100.0100.0100.0100.0
Tuonnista100.0100.0100.0100.0100.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta100.0100.0100.0100.0100.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti kaikkiin maihin yhteensä (AA) jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 9.557,4 7.1 8.753,7 9.1 8.425,1 9.3 8.099,3 7.7 8.411,3 7.5
00. Elävät eläimet 59,9 0.0 62,9 0.1 54,6 0.1 51,0 0.0 63,9 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 1.870,3 1.4 1.638,9 1.7 1.450,2 1.6 1.332,2 1.3 1.541,9 1.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 515,7 0.4 455,2 0.5 497,9 0.5 491,5 0.5 476,2 0.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 454,3 0.3 370,6 0.4 258,6 0.3 240,5 0.2 405,4 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 1.979,1 1.5 2.154,6 2.2 2.206,1 2.4 1.988,2 1.9 1.845,10 1.6
05. Hedelmät ja kasvikset 2.234,0 1.7 1.780,7 1.9 1.813,6 2.0 1.810,6 1.7 1.837,3 1.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 157,9 0.1 141,8 0.1 146,9 0.2 151,9 0.1 149,8 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 272,3 0.2 226,5 0.2 218,9 0.2 219,6 0.2 249,2 0.2
08. Rehuaineet 1.096,7 0.8 1.082,4 1.1 989,3 1.1 1.024,9 1.0 1.020,8 0.9
09. Erinäiset elintarvikkeet 917,7 0.7 840,6 0.9 789,4 0.9 789,3 0.8 821,2 0.7
1. Juomat ja tupakka 628,10 0.5 504,9 0.5 507,2 0.6 455,0 0.4 490,6 0.4
11. Juomat 493,5 0.4 432,7 0.5 419,2 0.5 385,8 0.4 407,2 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 135,5 0.1 72,2 0.1 88,1 0.1 69,3 0.1 83,5 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5.748,5 4.3 4.763,8 5.0 4.801,10 5.3 4.778,6 4.5 4.984,2 4.4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 82,3 0.1 65,8 0.1 52,7 0.1 67,6 0.1 75,8 0.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1.127,3 0.8 965,0 1.0 887,5 1.0 798,3 0.8 939,5 0.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 206,2 0.2 151,7 0.2 137,6 0.2 127,2 0.1 146,9 0.1
24. Puutavara ja korkki 481,10 0.4 459,5 0.5 497,7 0.5 508,4 0.5 472,8 0.4
25. Paperimassa 675,1 0.5 613,6 0.6 666,7 0.7 618,8 0.6 615,9 0.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 877,1 0.7 558,6 0.6 516,3 0.6 584,1 0.6 630,6 0.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 226,4 0.2 190,2 0.2 189,8 0.2 164,0 0.2 172,8 0.2
28. Malmit ja metalliromu 1.726,0 1.3 1.472,1 1.5 1.593,8 1.8 1.648,1 1.6 1.677,2 1.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 346,6 0.3 287,7 0.3 260,3 0.3 262,4 0.2 253,0 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 15.920,4 11.8 10.855,6 11.3 7.697,4 8.5 9.430,5 9.0 11.524,4 10.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 667,5 0.5 556,8 0.6 433,6 0.5 394,8 0.4 513,5 0.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 12.459,3 9.3 8.007,3 8.4 5.094,9 5.6 6.873,9 6.5 8.842,7 7.8
34. Kaasut 2.777,7 2.1 2.280,1 2.4 2.146,3 2.4 2.153,3 2.0 2.156,10 1.9
35. Sähkövirta 15,10 0.0 11,6 0.0 22,7 0.0 8,6 0.0 11,3 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 305,9 0.2 277,7 0.3 291,8 0.3 234,9 0.2 241,6 0.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 103,3 0.1 71,5 0.1 73,2 0.1 70,7 0.1 94,6 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 183,10 0.1 181,4 0.2 193,6 0.2 140,5 0.1 123,8 0.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 18,7 0.0 24,10 0.0 25,1 0.0 23,9 0.0 23,3 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 19.985,3 14.9 16.945,9 17.716.675,10 18.4 16.808,4 16.0 16.141,6 14.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.267,2 2.4 2.814,1 2.9 2.557,8 2.8 2.529,5 2.4 2.430,2 2.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 948,1 0.7 867,9 0.9 779,6 0.9 892,1 0.8 804,10 0.7
53. Väri- ja parkitusaineet 652,7 0.5 532,6 0.6 474,5 0.5 491,3 0.5 548,2 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 5.379,6 4.0 4.579,1 4.8 4.669,3 5.2 4.857,6 4.6 4.429,8 3.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.580,7 1.2 1.211,5 1.3 1.348,10 1.5 1.310,8 1.2 1.375,9 1.2
56. Lannoitteet, valmistetut 342,5 0.3 335,3 0.4 389,8 0.4 373,4 0.4 286,8 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 3.192,10 2.4 2.626,2 2.7 2.527,3 2.8 2.518,1 2.4 2.649,6 2.4
58. Muovit, valmistetut 1.247,9 0.9 994,9 1.0 974,2 1.1 1.021,8 1.0 1.040,10 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.374,2 2.5 2.984,6 3.1 2.954,8 3.3 2.814,2 2.7 2.575,5 2.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 10.685,3 7.9 7.070,1 7.4 7.118,8 7.9 8.378,5 8.0 9.414,2 8.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 82,10 0.1 35,2 0.0 30,2 0.0 42,2 0.0 55,10 0.0
62. Kumituotteet 863,3 0.6 495,4 0.5 491,7 0.5 670,8 0.6 714,8 0.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 180,5 0.1 123,7 0.1 122,7 0.1 139,10 0.1 153,3 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.340,7 1.0 1.106,8 1.2 1.088,7 1.2 1.087,9 1.0 1.105,9 1.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.078,5 0.8 648,2 0.7 789,2 0.9 879,6 0.8 913,8 0.8
66. Kivennäisainetuotteet 1.889,9 1.4 891,7 0.9 949,2 1.0 1.310,3 1.2 1.708,7 1.5
67. Rauta ja teräs 1.081,9 0.8 745,4 0.8 661,7 0.7 720,4 0.7 837,7 0.7
68. Muut metallit 1.711,2 1.3 1.367,5 1.4 1.324,1 1.5 1.559,3 1.5 1.823,2 1.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.456,7 1.8 1.656,5 1.7 1.661,6 1.8 1.968,5 1.9 2.101,2 1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 53.072,5 39.5 32.603,9 34.0 31.488,8 34.7 40.797,3 38.8 44.693,7 39.7
71. Voimakoneet ja moottorit 3.400,2 2.5 1.859,8 1.9 1.919,6 2.1 2.885,9 2.7 2.924,3 2.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4.545,8 3.4 3.621,7 3.8 3.563,2 3.9 3.902,6 3.7 4.122,8 3.7
73. Metalliteollisuuskoneet 433,4 0.3 271,4 0.3 297,5 0.3 360,2 0.3 355,4 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 5.962,2 4.4 4.340,4 4.5 4.335,2 4.8 4.924,5 4.7 5.064,4 4.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3.565,10 2.7 3.132,10 3.3 2.726,1 3.0 3.377,8 3.2 3.661,5 3.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3.741,8 2.8 2.648,8 2.8 2.561,6 2.8 3.260,3 3.1 3.356,9 3.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 10.473,6 7.8 8.614,10 9.0 8.119,1 9.0 9.464,0 9.0 10.565,6 9.4
78. Moottoriajoneuvot 10.071,9 7.5 3.237,4 3.4 2.971,1 3.3 6.748,3 6.4 8.889,9 7.9
79. Muut kuljetusvälineet 10.878,1 8.1 4.876,8 5.1 4.995,9 5.5 5.874,1 5.6 5.753,3 5.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 13.037,3 9.7 9.157,2 9.6 9.182,6 10.1 11.151,3 10.6 11.884,1 10.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 220,7 0.2 159,4 0.2 173,2 0.2 188,5 0.2 204,7 0.2
82. Huonekalut 498,3 0.4 232,3 0.2 302,9 0.3 475,2 0.5 500,6 0.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 80,6 0.1 38,2 0.0 54,7 0.1 63,9 0.1 71,9 0.1
84. Vaatteet 405,7 0.3 189,7 0.2 219,8 0.2 334,4 0.3 383,7 0.3
85. Jalkineet 126,5 0.1 45,8 0.0 55,5 0.1 66,7 0.1 82,5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 5.660,5 4.2 4.478,3 4.7 4.404,8 4.9 4.910,6 4.7 4.790,7 4.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 726,7 0.5 552,3 0.6 560,1 0.6 596,1 0.6 630,1 0.6
89. Muut valmiit tavarat 5.318,8 4.0 3.461,5 3.6 3.411,8 3.8 4.516,2 4.3 5.220,1 4.6
9. Muut tavarat 5.566,7 4.1 4.842,1 5.1 4.463,1 4.9 4.909,8 4.7 4.878,5 4.3
93. Erittelemätön 900,8 0.7 688,3 0.7 600,1 0.7 623,7 0.6 735,3 0.7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 2,9 0.0 7,1 0.0 6,4 0.0 11,4 0.0 26,6 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 1.455,9 1.1 1.725,2 1.8 1.628,4 1.8 1.667,8 1.6 1.324,2 1.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 3.100,3 2.3 2.331,1 2.4 2.161,1 2.4 2.531,0 2.4 2.710,5 2.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä134.507,8 100.0 95.774,4 100.0 90.652,3 100.0105.043,3 100.0112.663,7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti kaikista maista yhteensä (AA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 10.723,4 5.5 9.770,3 5.9 10.004,7 6.1 10.100,4 5.6 9.676,6 4.8
00. Elävät eläimet 252,3 0.1 211,2 0.1 240,8 0.1 231,7 0.1 204,8 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 940,4 0.5 781,7 0.5 899,7 0.5 913,0 0.5 998,1 0.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 174,1 0.1 180,2 0.1 197,4 0.1 189,10 0.1 194,7 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.554,6 0.8 1.449,3 0.9 1.558,4 1.0 1.823,7 1.0 1.979,6 1.0
04. Vilja ja viljatuotteet 1.037,3 0.5 945,3 0.6 919,3 0.6 952,3 0.5 971,7 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 3.849,5 2.0 3.210,8 1.9 3.236,2 2.0 3.170,6 1.8 2.778,1 1.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 438,0 0.2 518,3 0.3 479,8 0.3 457,10 0.3 426,7 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.265,2 0.7 1.193,8 0.7 1.130,3 0.7 1.226,5 0.7 1.084,0 0.5
08. Rehuaineet 303,9 0.2 303,4 0.2 294,0 0.2 310,6 0.2 309,10 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 908,5 0.5 976,7 0.6 1.049,2 0.6 824,4 0.5 729,4 0.4
1. Juomat ja tupakka 2.361,8 1.2 2.077,1 1.3 1.769,8 1.1 1.885,9 1.0 2.262,4 1.1
11. Juomat 2.186,2 1.1 1.999,4 1.2 1.652,4 1.0 1.723,2 1.0 2.067,5 1.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 175,7 0.1 77,7 0.0 117,4 0.1 162,8 0.1 194,10 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.911,9 1.5 2.723,7 1.6 2.609,9 1.6 2.462,5 1.4 2.461,9 1.2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 6,6 0.0 4,10 0.0 6,9 0.0 1,3 0.0 1,6 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 130,4 0.1 96,6 0.1 104,6 0.1 95,10 0.1 98,5 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 268,2 0.1 266,10 0.2 244,6 0.1 139,4 0.1 129,5 0.1
24. Puutavara ja korkki 714,9 0.4 605,2 0.4 608,1 0.4 648,10 0.4 717,1 0.4
25. Paperimassa 242,3 0.1 227,3 0.1 274,3 0.2 266,0 0.1 265,10 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 108,3 0.1 117,0 0.1 89,4 0.1 72,5 0.0 92,8 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 238,6 0.1 238,4 0.1 205,1 0.1 221,6 0.1 212,2 0.1
28. Malmit ja metalliromu 751,6 0.4 691,7 0.4 569,2 0.3 583,6 0.3 481,4 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 451,4 0.2 476,0 0.3 508,1 0.3 433,6 0.2 463,3 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 11.628,3 6.0 6.485,3 3.9 6.518,0 4.0 8.108,1 4.5 9.347,7 4.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 64,6 0.0 60,0 0.0 79,3 0.0 68,3 0.0 70,8 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 11.023,1 5.7 5.965,6 3.6 5.907,4 3.6 7.555,2 4.2 8.644,1 4.3
34. Kaasut 422,4 0.2 357,5 0.2 418,5 0.3 336,6 0.2 442,9 0.2
35. Sähkövirta 118,3 0.1 102,3 0.1 113,0 0.1 148,2 0.1 190,1 0.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 594,6 0.3 557,5 0.3 533,6 0.3 566,5 0.3 554,4 0.3
41. Eläinöljyt ja -rasvat 32,2 0.0 31,7 0.0 33,8 0.0 27,0 0.0 33,4 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 539,6 0.3 502,4 0.3 477,3 0.3 518,9 0.3 499,0 0.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 22,9 0.0 23,4 0.0 22,7 0.0 20,6 0.0 22,1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 26.001,4 13.4 23.939,5 14.5 22.401,8 13.723.775,10 13.2 22.201,4 11.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4.432,4 2.3 3.892,5 2.4 4.197,8 2.6 4.219,7 2.3 3.882,1 1.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 971,9 0.5 916,3 0.6 855,0 0.5 757,5 0.4 730,5 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 397,1 0.2 352,4 0.2 323,6 0.2 340,1 0.2 342,4 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 14.323,6 7.4 13.047,8 7.9 11.435,7 7.012.956,10 7.2 11.402,6 5.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.363,6 0.7 1.137,1 0.7 1.124,4 0.7 1.272,6 0.7 1.610,5 0.8
56. Lannoitteet, valmistetut 544,9 0.3 737,5 0.4 588,2 0.4 293,2 0.2 308,1 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 1.337,6 0.7 1.226,1 0.7 1.158,7 0.7 1.025,2 0.6 1.025,9 0.5
58. Muovit, valmistetut 994,8 0.5 933,4 0.6 906,9 0.6 931,0 0.5 979,4 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.635,7 0.8 1.696,7 1.0 1.811,7 1.1 1.980,1 1.1 1.920,2 1.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 18.898,5 9.7 17.842,9 10.8 19.424,4 11.8 19.423,5 10.8 21.355,4 10.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 88,4 0.0 62,3 0.0 52,9 0.0 73,4 0.0 93,9 0.0
62. Kumituotteet 1.874,5 1.0 1.475,2 0.9 1.065,0 0.6 1.191,9 0.7 1.520,2 0.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 865,8 0.4 802,3 0.5 876,8 0.5 928,2 0.5 1.017,6 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.239,0 0.6 1.330,8 0.8 1.253,3 0.8 1.245,5 0.7 1.290,3 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.040,5 1.0 3.675,5 2.2 5.169,3 3.2 4.413,1 2.5 4.715,8 2.3
66. Kivennäisainetuotteet 2.543,4 1.3 1.484,5 0.9 1.662,2 1.0 2.324,3 1.3 2.529,7 1.3
67. Rauta ja teräs 2.258,3 1.2 1.957,0 1.2 2.060,6 1.3 1.698,2 0.9 1.823,4 0.9
68. Muut metallit 3.911,5 2.0 3.033,4 1.8 3.215,10 2.0 3.144,2 1.7 3.560,6 1.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4.077,4 2.1 4.022,4 2.4 4.068,6 2.5 4.405,2 2.5 4.804,3 2.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 81.624,4 42.0 60.131,6 36.3 57.212,5 34.973.089,10 40.7 83.148,2 41.4
71. Voimakoneet ja moottorit 6.139,8 3.2 3.940,7 2.4 3.662,9 2.2 4.614,3 2.6 5.491,8 2.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4.773,5 2.5 3.965,3 2.4 3.771,4 2.3 3.748,4 2.1 3.863,8 1.9
73. Metalliteollisuuskoneet 835,9 0.4 714,6 0.4 652,5 0.4 669,7 0.4 774,7 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 8.465,10 4.4 7.451,6 4.5 6.964,1 4.2 7.582,8 4.2 8.233,7 4.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 9.476,10 4.9 10.981,4 6.6 11.324,7 6.9 13.066,6 7.3 12.683,7 6.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9.047,6 4.7 8.328,5 5.0 10.021,1 6.1 11.874,8 6.6 13.063,0 6.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet15.367,10 7.9 11.987,8 7.2 11.977,9 7.3 14.230,3 7.9 15.493,7 7.7
78. Moottoriajoneuvot 23.948,8 12.3 10.674,9 6.5 6.843,7 4.2 15.239,4 8.5 19.967,3 9.9
79. Muut kuljetusvälineet 3.568,3 1.8 2.087,3 1.3 1.994,6 1.2 2.064,1 1.1 3.576,8 1.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 26.580,1 13.7 26.720,3 16.2 27.755,7 16.9 30.226,1 16.8 37.426,1 18.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 677,5 0.3 778,5 0.5 884,0 0.5 1.020,1 0.6 1.134,8 0.6
82. Huonekalut 3.147,6 1.6 3.051,10 1.8 2.668,2 1.6 3.396,8 1.9 4.349,2 2.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 621,4 0.3 509,7 0.3 488,1 0.3 572,8 0.3 670,5 0.3
84. Vaatteet 5.762,8 3.0 4.151,7 2.5 3.861,4 2.4 5.772,5 3.2 7.673,8 3.8
85. Jalkineet 1.420,8 0.7 1.384,7 0.8 1.160,3 0.7 1.396,2 0.8 1.830,0 0.9
87. Kojeet,mittarit yms. 5.259,2 2.7 4.456,9 2.7 4.457,2 2.7 4.990,0 2.8 5.271,7 2.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.035,5 0.5 638,0 0.4 696,2 0.4 893,9 0.5 1.088,9 0.5
89. Muut valmiit tavarat 8.655,7 4.5 11.749,1 7.1 13.540,7 8.3 12.184,3 6.8 15.407,5 7.7
9. Muut tavarat 13.052,5 6.7 15.177,5 9.2 15.698,6 9.6 10.090,2 5.6 12.340,9 6.1
93. Erittelemätön 8.377,9 4.3 6.272,6 3.8 5.513,9 3.4 5.630,5 3.1 6.879,4 3.4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 1,2 0.0 1,7 0.0 1,7 0.0 2,3 0.0 3,3 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 3.105,7 1.6 7.562,9 4.6 8.802,4 5.4 2.914,6 1.6 3.790,2 1.9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.462,5 0.8 1.172,5 0.7 1.194,10 0.7 1.351,7 0.8 1.477,3 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä194.376,4 100.0165.425,2 100.0163.928,6 100.0179.728,7 100.0200.774,5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu