Sanktioiden vaikutukset Suomen ja Venäjän välisessä tavarakaupassa

 

Johdanto

1 Kehitys eri maissa verrattuna Suomen kehitykseen

1.1 USA

1.2 Kanada

1.3 Iso-Britannia

1.4 Saksa

1.5 Ranska

1.6 Alankomaat

1.7 Tsekin tasavalta

1.8 Tanska

1.9 Norja

1.10 Ruotsi

1.11 Viro

1.12 Latvia

1.13 Ukraina

1.14 Turkki

2 Suomen vienti Venäjälle eri Sitc:n tuoteryhmissä

3 Suomen tuonti Venäjältä

4 Suurimmat tavararyhmät Suomen viennissä Venäjälle ja tuonnissa Venäjältä vuonna 2020

ulkomaankaupassa

viennissä

tuonnissa

eniten kauppataseen ylijäämää tuottavat

eniten kauppataseen alijäämää tuottavat

Taulukko: Merkittävimmät tavararyhmät (SITC) ulkomaankaupassa vuonna 2020

Taulukko: Merkittävimmät tavararyhmät viennissä vuonna 2020

Taulukko: Merkittävimmät tavararyhmät tuonnissa vuonna 2020

Taulukko: Eniten kauppataseen ylijäämää tuottavat tavararyhmät ulkomaankaupassa vuonna 2020

Taulukko: Eniten kauppataseen alijäämää tuottavat tavararyhmät ulkomaankaupassa vuonna 2020

 

Sanktioiden vaikutukset Suomen ja Venäjän välisessä tavarakaupassa

Johdanto

Oheisissa graafeissa on esitetty eri Standard International Trade Classification (SITC) luokituksen tuoteryhmien indeksoitu kehitys Suomen koko tavaroiden viennin ja tuonnin sekä Venäjälle suuntautuvan viennin ja sieltä tapahtuvan tuonnin osalta. Lisäksi on vertailtu Suomen Venäjän viennin ja tuonnin kehitystä vastaavaan eri maiden kohdalla. Vaikka kuukausit­taiset vaihtelut eri tuoteryhmissä saattavat olla varsin suuret yhden maan koko viennin ja tuonnin osalta, niin tarkastelu mahdollistaa paremmat johtopäätösten tekoedellytykset, kuin minkä euro­määräisten lukujen käyttö antaisi.

Kuukausikohtaiset tullitilastot julkaistaan Suomen tullin toimesta kuukausittain siten, että viimeisen saatavissa olevan kuu­kauden tiedot ovat vähintään kahden kuukauden takaa. Esimerkiksi maaliskuun 2021 lopussa julkaistiin tammikuun 2021 ulkomaankaupan tiedot.

 

Suomen ja Venäjän välisen kaupan trendi oli laskeva sanktioiden alkamisesta lähtien. Vuoden 2016 ensimmäisten kuukausien viennistä että tuonnista noin puolet on leikkaantunut verrattuna aikaan ennen sanktioita. Osa laskusta johtuu sanktioista, osa Venäjältä tuotavien raaka-aineiden ja energian maailmanmarkkinahintojen laskusta. Suomen ja Venäjän välinen kauppa on vuosien ajan ollut Suomelle pahasti alijäämäistä. Tammikuun 2017 hurja nousu tuonnissa Venäjältä Suomeen johtuu Nord Streamin toisen vaiheen rakentamisen alkamiseen liittyvistä putkien toimituksista.

Vuoden 2018 alusta lähtien tuonti Venäjältä on saavuttanut tason ajalta ennen sanktioita. Valitettavasti vienti Venäjälle on edelleen noin kolmanneksen pienempi kuin, mitä se oli ennen sanktioiden alkamista. Jo aikaisemmin Suomelle pahasti alijäämäinen maiden välinen kauppatase on siten entistä alajäämäisempi.

 

 1. 1 Kehitys eri maissa verrattuna Suomen kehitykseen 

Pääsääntöisesti Suomen vienti Venäjälle on kehittynyt sanktioiden aikana samoin kuin vertailumaissa. Eli vienti Venäjälle on vähentynyt, kun taas tuonti Venäjältä on kärsinyt vähemmän sanktiosta. Juuri ennen korona-aikaa kuukausittainen tuonti Venäjältä ylitti valuuttamääräisen tason ennen sanktioita ja kauppatase on koko sanktiojakson ajan ollut useimmiten Venäjän eduksi sille ylijäämäistä. Kahdenvälinen tavaroiden kauppatase eri maiden kanssa oli huomattavan ylijäämäistä Venäjälle jo aikana ennen sanktioita. Siten sanktioiden vaikutus Venäjän talouteen on ollut suunniteltua/toivottua vähäisempi. Erityisesti niiden maiden, jotka ovat julkisuudessa aggressiivisimmat Venäjän suhteen, kohdalla tuonti Venäjältä on kehittynyt ”yllättävästi” ylittäen usein kirkkaasti tuonnin arvon ajalta ennen sanktioita.

  1. 1.1 USA 

Suomen vienti Venäjälle on sanktioaikana ajoittain alentunut dramaattisemmin, kuin mitä USA on alentanut Venäjälle suuntautuvaa vientiään. USA on ollut johtava voima näiden sanktioiden aloittamisessa, ylläpidossa ja voimistamisessa. Vuonna 2013 Venäjälle suuntautunut vienti edusti 0.7 prosenttia USA:n koko viennistä, edustaen USA:lle rahamääräiseltä suhteelliselta osuudeltaan yhtä merkittävää roolia kuin Suomelle vienti Liettuaan. Vuonna 2013 Venäjän viennin osuus oli 9.6 prosenttia Suomen viennistä ja Venäjä oli Suomen merkittävin ulkomaankauppakumppani. Vuonna 2015 vienti Venäjälle oli enää 5,9 prosenttia Suomen viennistä ja Venäjä oli kolmanneksi merkittävin kauppakumppani.

 

 

 

Kesäkuu 2013

%

Marraskuu 2016

%

Marraskuu 2019

%

Maaraskuu 2021

%

Venäjälle suuntautuvan viennin osuus koko viennistä

USA

0.6

0.4

0.3

 

Suomi

9.3

6.2

5.6

 

Venäjältä tapahtuvan tuonnin osuus koko tuonnista

USA

1.1

0.8

0.9

 

Suomi

16.6

12.5

12.8

 

 
  1. 1.2 Kanada 

 

 

 

Kesäkuu 2013

%

Marraskuu 2016

%

Marraskuu 2019

%

Marraskuu 2021

%

Venäjälle suuntautuvan viennin osuus koko viennistä

Kanada

0.33

0.08

0.09

 

Suomi

9.3

6.2

5.6

 

Venäjältä tapahtuvan tuonnin osuus koko tuonnista

Kanada

0.36

0.21

0.28

 

Suomi

16.6

12.5

12.8

 

 

 
  1. 1.3 Iso-Britannia 

Brexitin jälkeen Iso-Britannian tavarakaupan tilastointi ja sen tietojen julkistaminen muuttuivat. Venäjältä tapahtuvan tuonnin suhteen se kuuluu suurimpien tuontimaiden joukkoon ja siten tieto viimeisten kuukausien Venäjältä tapahtuvan tuonnin suhteen on saatavilla. Iso-Britannian vienti Venäjälle on suhteellisen vähäistä ja toistaiseksi en ole löytänyt tietoja siitä Brexitin jälkeisiltä kuukausilta.

 

 

 

Kesäkuu 2013

%

Marraskuu 2016

%

Marraskuu 2019

%

Marraskuu 2021

%

Venäjälle suuntautuvan viennin osuus koko viennistä

Iso-Britannia

2.6

1.6

1.2

 

Suomi

9.3

6.2

5.6

 

Venäjältä tapahtuvan tuonnin osuus koko

tuonnista

Iso-Britannia

2.4

2.0

6.1

 

Suomi

16.6

12.5

12.8

 

 

 
  1. 1.4 Saksa 

Suomen ja Saksan vienti Venäjälle on kehittynyt sanktioiden aikana erityisesti vuoden 2015 aikana samaan tahtiin. Viennin arvosta runsas neljännes on leikkaantunut verrattuna aikaan ennen sanktioita.

 

 

Kesäkuu 2013

%

Marraskuu 2016

%

Marraskuu 2019

%

Marraskuu 2021

%

Venäjälle suuntautuvan viennin osuus koko viennistä

Saksa

3.2

1.9

2.0

 

Suomi

9.3

6.2

5.6

 

Venäjältä tapahtuvan tuonnin osuus koko tuonnista

Saksa

4.5

3.0

2.8

 

Suomi

16.6

12.5

12.8

 

 

 
  1. 1.5 Ranska 

 

 

 

Kesäkuu 2013

%

Marraskuu 2016

%

Marraskuu 2019

%

Marraskuu 2021

%

Venäjälle suuntautuvan viennin osuus koko viennistä

Ranska

2.0

1.1

1.2

 

Suomi

9.3

6.2

5.6

 

Venäjältä tapahtuvan tuonnin osuus koko tuonnista

Ranska

1.9

1.1

1.2

 

Suomi

16.6

12.5

12.8

 

 

 
  1. 1.6 Alankomaat 

 

 

Kesäkuu 2013

%

Marraskuu 2016

%

Marraskuu 2019

%

Marraskuu 2021

Venäjälle suuntautuvan viennin osuus koko viennistä

Alankomaat

3.2

1.3

1.8

 

Suomi

9.3

6.2

5.6

 

Venäjältä tapahtuvan tuonnin osuus koko tuonnista

Alankomaat

4.1

3.7

2.5

 

Suomi

16.6

12.5

12.8

 

 
  1. 1.7 Tsekin tasavalta 

 

 

 

Kesäkuu 2013

%

Marraskuu 2016

%

Marraskuu 2019

%

Marraskuu 2021

%

Venäjälle suuntautuvan viennin osuus koko viennistä

Tsekin tasavalta

3.8

2.1

2,8

 

Suomi

9.3

6.2

5.6

 

Venäjältä tapahtuvan tuonnin osuus koko tuonnista

Tsekin tasavalta

5.1

3.1

2.4

 

Suomi

16.6

12.5

12.8